77-11

Groei in de winter…

(n.a.v. 2Petr.3:18)

____________________________________­­­________________

 We staan weer aan het begin van een periode met allerlei activiteiten voor jong en oud in het kerkelijke leven. Als je alles op een rijtje zet, besef je hoeveel inzet er in de gemeente is, maar ook hoeveel mogelijkheden er zijn, om samen met anderen te leren en gevormd te worden in het geloof.

Het is mooi om dit alles in het licht te zetten van het slotwoord van Petrus in zijn tweede brief. Hij spoort de gemeenteleden aan alert te zijn op een zondige levensstijl en hij sluit af met een kostbare oproep om toegewijd te leven: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” Een betere motivatie is er niet voor het geven en delen in het gemeenteleven.

De aansporing is wel nodig. Er zijn nu eenmaal ook andere stemmen en machten die aan ons trekken. Die willen ons niet laten groeien in de genade en kennis van Christus, ze hebben iets anders te bieden met een ander doel. De media zetten in op het vangen van onze aandacht en tijd. Het aanbod voor vrijetijdsbesteding is eindeloos. Maar Petrus maakt kristalhelder duidelijk wat de prioriteit moet zijn van iedere christen: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” Niet omdat dit ‘moet’, maar omdat alles draait om Christus en Zijn werk, en omdat dit de weg is naar innerlijke rijkdom en je uiteindelijke bestemming: de heerlijkheid van God.

Dat zien we niet altijd. Dat is zonde. Ik las een keer een Joods verhaaltje, het is een soort gelijkenis: Drie nomaden trokken op kamelen door de woestijn. Op het heetst van de dag hoorden ze plotseling een hemelse Stem die tot hen zei: ‘Ga van je kamelen af!’ De mannen lieten zich verschrikt en snel van hun rijdieren glijden. ‘Laat u op de grond vallen!’, zei de stem. Dat deden ze met een huivering. ‘Vul je handen met het stof van de woestijn en bestijg je kamelen. Ga naar je bestemming, maar open je handen niet!’ Ze deden haastig wat de mysterieuze Stem had bevolen. Na uren van moeizaam rijden bereikten ze de volgende oase. Bij hun aankomst openden ze hun handen en ontdekten dat ze, in plaats van zand, juwelen vasthielden. ‘O,’ klaagden ze, ‘als

we het maar hadden geweten, dan hadden we zoveel meer meegenomen van wat we dachten dat waardeloos vuil was!’

Het is een mooi verhaaltje om mee te nemen. De Bijbel gebruikt de woestijn vaak als een beeld voor het geloofsleven. Het is de plaats van beproeving en verzoeking, het is de weg die om volharding vraagt. Juist dan is de verleiding groot om je afleiding te zoeken in wat aantrekkelijk is, maar geen waarde heeft. Wat is het dan goed dat die hemelse stem klinkt: Vul je handen met gebed, de woorden van God, de werken van de liefde. Voor de huidige cultuur zijn dit misschien nutteloze zaken, maar de toekomst zal uitwijzen dat er niets beter is / was dan te groeien ‘in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’

Toegroeien naar Christus in je denken, doen en laten (Kol.3:1-4). Dieper de betekenis verstaan van zijn sterven en opstanding, van de belofte van Zijn aanwezigheid, leiding en zorg, kracht en toekomst (vgl. 1Petr.1). Dieper doorleven dat we in Hem delen in de liefde van de Vader en de Geest. Mag dat het verlangen en de innerlijke drive zijn in het winterwerk, voor jezelf en voor anderen, in wat je geeft en wat je zoekt te ontvangen. Want dat is echte rijkdom. En wanneer we onze bestemming bereiken, zullen we zien – hoewel het hier niet altijd zo voelde – dat het gemeenteleven vol was van potentiële juwelen.

Op die lange termijn leert Petrus ons denken: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” Dat is ons levensdoel, om voor Hem te leven, Die heerlijkheid toekomt, nu en eeuwig. De dagen van het hier en nu gaan eens over in ‘de dag van de eeuwigheid’. In dat licht leren we hier onze dagen tellen, en verkrijgen een wijs hart, dat gericht is op Christus, en kunnen we een licht zijn in deze wereld. Laat het ons gebed zijn dat het winterwerk hieraan mag bijdragen.

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

QR-Code-collecten

Tot nu toe werden in het kerkblad en tijdens de diensten twee afzonderlijke QR codes getoond voor de betaling van collecten aan de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. Voortaan gaan we gebruik maken van één QR code. Bij het scannen van deze QR code, komt men in het gedeelte ‘Geven’ van de HGHG-app en kan men geven aan alle collecten die op een zondag gehouden worden, inclusief de zendingsbusjes. Voor iedereen die gebruik maakt van de app en het tegoed heeft opgewaardeerd, gaat dit van het opgewaardeerde tegoed af. Wanneer je geen gebruik maakt van de app of geen tegoed hebt opgewaardeerd, gaat de betaling via iDEAL en zijn de transactiekosten € 0,35 per keer. Als u de mogelijkheid heeft, willen we u vragen gebruik te maken van het geven aan de collecten via de HGHG-app. Dit is enerzijds gemakkelijk voor u (alle collecten van één zondag in één keer) en anderzijds voor de administratieve verwerking van de collecten.

De HGHG-app kun je downloaden door in je eigen app store op ‘HGHG’ te zoeken. Let op: de app is alleen toegankelijk voor leden van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld. Voeg bij het aanmaken van je profiel een duidelijke gezichtsfoto toe en schrijf tussenvoegsels zonder hoofdletter.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Het blijft ook mogelijk bijdragen aan collecten over te maken via de rekeningnummers -die genoemd staan in het kerkblad- van de diaconie, het CvK en de zending.

Ontmoeting familie Dubbelman

Op zaterdag 2 oktober a.s. wordt voor de gemeenteleden van wijk 2 Noord een brunch georganiseerd om kennis te maken met de familie Dubbelman. Vanaf 11 uur tot ongeveer 12 uur is er ook voor alle andere gemeenteleden (of voor wie niet aan de brunch kon deelnemen) gelegenheid om de familie te ontmoeten en welkom te heten. Deze ontmoeting vindt plaats op Binnendams 28 bij de familie Muilwijk. U bent van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 19 september 2021

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten wil zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezinsmateriaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook biedt de HGJB ondersteuning aan ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dè plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor zijn werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële èn in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nòg meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 3 oktober staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een hele lange tijd waarin we niet bij elkaar konden komen gaat de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook met elkaar over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet: het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 3e!

We hebben het zondagsschooluur volledig afgestemd op de RIVM regels.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

We kijken terug op een gezellige high tea-ochtend. Wat fijn om elkaar weer te ontmoeten: bekende en nieuwe gezichten. Dit seizoen staan we stil bij ‘Het Koninkrijk van God’. Op 21 september zal de eerste bijbelstudieochtend gehouden worden. Om 09:15 zijn jullie van harte welkom in de Nieuwe kerk. We staan dan stil bij de inleidende bijbelstudie en bijbelstudie 1. De bijbelstudies zijn dit jaar gebundeld in één boekje, dat jullie al ontvingen als bijlage van het Vrouw tot Vrouw magazine van juli.

Goede voorbereiding toegewenst en hopelijk tot dan!

ZENDING

Update Centraal Azië

De GZB ondersteunt samen met de partners kerken in Centraal-Azië. De vaak kwetsbare kerk wordt ondersteund in ontwikkeling en verspreiding van goede theologische cursussen. Christenen in Centraal-Azië willen graag groeien in het geloof en het Evangelie met anderen delen. Daarnaast wordt steun gegeven aan diaconale projecten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Op dit moment zijn er verschillende mensen actief in deze overwegend Islamitische regio. In de gebedspunten vindt u voornamen.

Deelgenoot

Onze gemeente is deelgenoot met een GZB project in deze regio van Centraal-Azië. Hier zetten Peter, Riek en Gerlinde zich in om een huis op te zetten waar palliatieve zorg zal worden verleend. In de afgelopen periode hebben we als zendingscommissie enkele mooie berichten ontvangen van de werkers ter plaatste. Heel mooi nieuws is dat na een lange tijd van voorbereiding, de overheid een licentie heeft verstrekt om het Hospice te openen. Dit betekent dat nu daadwerkelijk de zorg verleend mag worden aan mensen die deze zorg nodig hebben. Ook voor Gerlinde, Peter en Riek is dit een moment waar lang naar uitgekeken is.

Bezoek

Gerlinde hoopt medio januari met verlof naar Nederland te komen. Als gemeente kijken we of Gerlinde in deze periode de gemeente kan bezoeken om wat te delen over het werk ter plaatste. Er volgt later nog informatie in welke vorm dit zal gebeuren.

Gebed blijft nodig

 • Bid voor Peter, Riek en Gerlinde* die zich inzetten voor een zorghuis voor daklozen. Dank dat er geschikte lokale verpleegkundigen zijn gevonden en dat de trainingen positief verlopen. Dank ook dat de overheid een vergunning heeft verleend om het zorghuis te mogen openen. Bid voor het werk dat deze mensen mogen verrichten.
 • Bid voor Simone* en het werk dat zij doet voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Bid ook voor de lokale medewerkers van het opvanghuis en voor de vrouwen en kinderen die daar tijdelijk wonen.
 • Bid om bescherming, veerkracht, visie, creativiteit voor Corina* en haar team om een minderheidsgroep in Centraal Azië met het Evangelie te bereiken. 

Vanwege de veiligheid ontbreken achternamen en noemen we niet het land maar de regio.

De zendingscommissie

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

In ons gebed denken we aan die gemeenteleden die al langere tijd ziek zijn. Wat kan de situatie soms uitzichtloos lijken. Dat dan het gebed over mag blijven: “Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen…”(Psalm 43:3).

Oostwijzer

Dit weekend verschijnt er weer een nieuwe Oostwijzer, vol met artikelen, interviews en foto’s. Ook de activiteitenkalender van het nieuwe winterseizoen vindt u hierin. We wensen u en jou weer veel leesplezier! De Oostwijzer zal a.s. zondag uitgedeeld worden bij de kerk, en langs gebracht worden bij de gemeenteleden die de kerkdiensten (nog) niet bezoeken. Mochten we u vergeten zijn, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling of met Cora Westland? Als redactie zijn we blij dat we in dhr. Gijs Boer een nieuw redactielid hebben gevonden, die vanaf het volgende nummer mee gaat draaien.

Ouderavond catechisatie

De ouderavond voor de catechisatie is op dinsdagavond 21 september. We beginnen om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is ‘Jong & gedoopt’. Hoe spreek je met opgroeiende kinderen over de doop? Wat breng je dan precies ter sprake? Verder bespreken we met elkaar de invulling van het komende seizoen. Alle ouders van harte welkom!

Catechisatie

Op donderdag 23 september is de eerste catecheseavond. Om 19.15 uur verwachten we de jongeren van 18 jaar en ouder. Dinsdagavond 28 september worden de andere catechisanten verwacht.

 • 18.45 uur- 19.30 uur jongeren klas 1 voortgezet onderwijs
 • 19.30 uur-20.15 uur jongeren klas 2 en 3 voortgezet onderwijs
 • 20.30 uur-21.15 uur overige jongeren tot 18 jaar.

Ik zie er naar uit om alle jongeren weer te ontmoeten. Bidt u als ouder mee om een leerzaam en vruchtbaar seizoen?

Bijbelkring

Woensdag 22 september is de eerste Bijbelkring. We lezen dit seizoen het bijbelboek Ruth. Daarbij lezen we het boekje ‘De hand van de HEERE’ van ds. M. van Kooten. Dit boekje is verschenen in de Artios-reeks. De eerste avond gaat het over Ruth 1:1-7 en daarbij past het eerste hoofdstuk van het boekje. U en jou hopen we weer graag te ontmoeten. We starten om 20.00 uur in De Parel.

Belijdeniscatechisatie

Wie de Naam van de Heere wil belijden in het midden van de gemeente is van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Het kan ook zijn dat je nog niet zo goed weet of je belijdenis wil doen, maar je zou je wel graag intens willen verdiepen in het christelijk geloof. Dan ben je eveneens van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. We starten op donderdag 23 september om 20.15 uur in de pastorie. Sommigen hebben zich al aangemeld. Wie ook graag mee wil doen kan zich bij mij aanmelden tot uiterlijk maandagavond 20 september.

Gift

Br. K. Ruitenberg ontving € 10,- voor het werk van fam. Folmer in Congo. Vriendelijke bedankt!

Gelezen

‘De opdracht om de vossen te vangen, is een opdracht aan de gelovigen om hun zondige begeerten en hartstochten te doden, welke zijn als vossen, kleine vossen, die hun genade en de goede beginselen vernietigen en hun komen tot volmaaktheid verhinderen. Vang de kleine vossen, de eerste roerselen van de zonde, die van weinig betekenis lijken, want die bewijzen zich vaak als zeer gevaarlijk.’

M. Henry (1662-1714)

Tenslotte

In vier diensten hebben we de eerste twee hoofdstukken van Hooglied gelezen. De serie preken over Hooglied wordt nu even afgebroken. Op een later moment hoop ik deze serie weer op te pakken. Maar in de komende tijd zijn er een aantal bijzondere diensten. Aanstaande zondagmorgen staan we stil bij de opening van het winterwerk. De HGJB heeft daarvoor het thema ‘Geloven is doen’ aangereikt. We lezen de gelijkenis van de talenten in Matth. 25: 14-30. In de avonddienst hoopt ds. C.H. Hogendoorn uit Lelystad voor te gaan. Zelf hoop ik voor te gaan in Noorden, een dorp omringd door water, vlakbij Nieuwkoop en Woerden.

Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacatures de volgende namen ingediend (per ambt in alfabetische volgorde). Voor de twee vacatures ouderling:

 1. Dhr. S.M. de Bruijn
 2. Dhr. K. Schouten
 3. Dhr. D. van Veen

Voor de ene vacature diaken:

 1. Dhr. J. Broer
 2. Dhr. S.A. de Koeijer

Bovenstaande kandidaten worden met de herkiesbare broeder, ouderling P. de Keizer, op de verkiezingslijstlijst gezet. In de vacature van ouderling kerkrentmeester zijn geen namen ingediend. Dat betekent dat de kerkenraad in haar vergadering van maandag 13 september ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis heeft kunnen benoemen in deze vacature, waarvoor hij zich herkiesbaar had gesteld. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van broeder A.J. Versluis kunnen door belijdende leden van de wijkgemeente tot uiterlijk donderdag 23 september schriftelijk en ondertekend worden ingebracht bij de scriba J. Poortvliet.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 27 september bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en de broeders gedenken in uw gebeden?

De kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben – lichamelijk of psychisch-, en wie onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!”, Psalm 39: 8.

Heilig Avondmaal

Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de Oude Kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken dat Hij stierf voor onze zonden, opdat wij zouden leven.

Welkom familie Dubbelman

Afgelopen donderdag 16 september heeft de verhuizing van de familie Dubbelman plaatsgevonden. Graag heten wij hen welkom binnen onze wijkgemeente en hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen onder ons, aan de Kemphaan 4, 3371 JW.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Op zondagmorgen 26 september om 9.30 uur zal ds. Dubbelman in de Oude Kerk door zijn collega, ds. P. van de Voorde, worden bevestigd als predikant van onze wijkgemeente. Diezelfde middag zal ds. Dubbelman, ook in de Oude Kerk, om 14.30 uur intrede doen.

Bij bovenvermelde diensten is het gebruikelijk, dat er gasten aanwezig zijn. Vanwege de corona-beperkingen, is het aantal gasten dat uitgenodigd is om de dienst(en) fysiek bij te wonen, beperkt. Zo is er ook nog behoorlijk wat plaats, in beide diensten, voor de eigen (wijk)gemeenteleden. Reserveren voor deze diensten kunt u op de gebruikelijke manier doen via ‘Meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

Ontmoeting familie Dubbelman

Als het goed is heeft u via uw wijkouderling een uitnodiging ontvangen voor een informele brunch op zaterdag 2 oktober a.s. om kennis te maken met de familie Dubbelman. Opgeven voor de brunch graag vóór woensdag 22 september a.s. via de mail. Ook heeft u via de mail een blanco pagina voor een ‘vriendenboekje’ ontvangen. Met hierbij het vriendelijke verzoek of u deze pagina wilt printen, invullen en uiterlijk 22 september via de brievenbus wilt inleveren (dus niet digitaal). Overigens zullen er a.s. zondag bij de ingang van de kerk ook blanco pagina’s voor het vriendenboekje liggen.

Belijdeniscatechese

Voor hen die erover denken om het komende seizoen de belijdeniscatechese te volgen, verwijzen we naar het kerkblad van vorige week. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen nog met de groep vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers

Meerdere malen hebben wij u erop geattendeerd, dat er aan het einde van dit kalenderjaar een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn. Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses. Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Zingt u mee in de slag? 

Tijdens de organistenvergadering is besloten om de gemeente op een nieuwe manier de psalmen te laten zingen. Tot op heden moest de organist bij het begin van elke regel op de gemeente wachten, dit brengt (onbewust) aarzeling met zich mee in zingen en spelen.

Om dit probleem op te lossen zingen veel gemeentes in de slag. Dit betekent dat zowel orgel als gemeente bij elke regel exact tegelijk inzetten. Met akkoorden tussen de regels zorgt de organist ervoor dat het moment van inzetten voor iedereen helder is. Het is heel begrijpelijk dat het nu nog wat ingewikkeld klinkt. Daarom zullen de zangeressen dit voordoen bij het eerste couplet. Vanaf het tweede couplet mag u meezingen. Uiteraard in de slag. De organist zal in de loop van de coupletten steeds minder tussenakkoorden spelen. Zo leert u zelfstandig de inzetten zingen. Oefening baart kunst, als de inzetten steeds strakker worden hoeven de organisten minder te wachten en zult u uiteindelijk meer ontspannen zingen. We gaan dit in de avonddienst van a.s. zondag oefenen tijdens de voorzang met Psalm 9: vers 1, 2, 9, 10 en 11.

Citaat

‘Wie zijn eigen hart en bestaan heeft leren kennen, die verwondert zich niet ál te zeer over de vlekken en smetten, die Gods kinderen somtijds ontsieren.’

prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Bidden en danken

We danken dat we het Heilig Avondmaal mochten vieren. We bidden dat het geloof hierdoor versterkt mag worden.

Openlijk de naam van de Here Jezus noemen is ondenkbaar in Noord-Korea. Bid voor de ondergrondse kerk in Noord-Korea. Bid dat deze christenen, zelfs als ze zwaar lijden, hoop houden. Wat zou het geweldig zijn als de Here God al heel snel een einde brengt aan de extreme vervolging en het land de Here God gaat erkennen als de enige ware God. (Gebedskalender Open Doors)

Sinds de uitbraak van corona in maart 2020 kwamen er nauwelijks meer toeristen naar Malawi. Daardoor verloren zo’n 300.000 mensen hun baan en inkomen. Sinds kort mogen er weer toeristen komen. Bid dat getroffen gezinnen dankzij deze maatregel of op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag tijdens het openingsweekeinde gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Allen die kampen met moeite en verdriet wensen we Gods nabijheid toe. Gezegend dat we met al het onze mogen schuilen onder de schaduw van Gods vleugels.

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 50 ter vrije bestemming.

Belijdeniscatechese

Iedere zondag mag het Evangelie klinken en spreekt God tot ons en werkt Hij door Zijn Geest in ons (Rom.10:8). Laten Zijn woorden je niet los en verlang je naar verdieping?: graag breng ik de belijdeniscatechese onder uw / jouw aandacht. Samen mogen we leren wat het betekent om in geloof Zijn roepstem te beantwoorden en Zijn Naam te belijden. De eerste avond staat gepland op maandagavond 20 september om 20.00 uur. Graag vooraf opgeven (0184-611813 of predikant.zuid@hghg.nl) Wellicht zijn er die twijfelen, wees welkom en doe gerust een keer mee.

ds. P.v.d. Voorde

Verkiezing ambtsdragers

Voor de aanstaande vacatures zijn door de gemeente de namen van de volgende gemeenteleden ingediend. Voor het ambt van ouderling: R.A.C. van Eekelen, C. Kanselaar en M. Leenman. Samen met de aftredende maar herkiesbare broeders (A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman) vormen zij de kieslijst, waaruit 5 namen moeten worden gekozen.

Voor de vacature van diaken is ingediend: A.C. van Schoonhoven en W.T. Treuren te Giessenburg. Samen met de aftredende maar herkiesbare broeder J.de Jong vormen zij de kieslijst waaruit 2 namen moeten worden gekozen.

Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester is ingediend: D.C. van der Meijden en G. Vlot. Zij vormen de kieslijst waaruit 1 naam moet worden gekozen. De verkiezingsavond zal gehouden worden op maandag 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk. Het is mogelijk per volmacht te stemmen. Hiervoor moet een formulier getekend worden, zowel door de volmachtverstrekker als door de gevolmachtigde. Dit formulier is af te halen bij de scriba, of via de mail aan te vragen. We hopen dat alles in uw voorbede een plaats mag krijgen.

Nieuw wijkblad ‘Samen Zuid’

Een dezer dagen ontvangt u het nieuwe wijkblad wat we de naam ‘Samen Zuid’ hebben gegeven. Het doel van deze uitgave is de onderlinge verbinding tussen ons als gemeenteleden te versterken. We willen proberen het blad 3x per jaar uit te laten komen. Mail gerust voor ideeën, boekentips o.i.d. naar samenzuid@hghg.nl 

In de eerste uitgave zit een kleurplaat voor de kinderen (om in te leveren); deze kunt u kopiëren of ophalen op Schapedrift 21.

Talitha, Lia en Anja

Gelezen/gehoord

God heeft mij nooit in de steek gelaten, hoewel ik Hem vele malen schandelijk verlaten heb. Hij gaf het mij op Zijn tijd. Wanneer ik geen oor had om Hem te horen, geen oog had om Hem te zien, geen hand had om Hem aan te grijpen en geen voet had om naar Hem toe te gaan, dan, ja juist dan kwam Hij tot mij.

Tenslotte

Allen die bezig zijn geweest met de voorbereiding voor het nieuwe verenigingsseizoen bidden wij vreugde, volharding en afhankelijkheid toe. Dankbaar zijn we dat veel zaken weer opgepakt worden. Laten we ons van harte inzetten voor de zaak van de Koning, in het diepe besef dat aan de zegen van de Heere alles gelegen is. Sommigen kunnen vanwege ouderdom of ziekte geen ‘taak’ op zich nemen in het verenigingswerk. Dan is uw roeping alleen bidden. Het schip van de gemeente drijft op de kurken van het gebed.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 18 september 2020

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 20 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Tiendwaert ds.P.van de Voorde

Dinsdag 21 september

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling Verzamelen achter Oude Kerk

Donderdag 23 september

18.30-19.15 uur Pedaja, ds.E.van Rooijen

20.00 uur Thema-avond Homoseksualiteit en de gemeente 

ALGEMENE BERICHTEN

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 28 september 2021

Tijd: welkom vanaf 9.30 uur, we starten om 9.45 uur en sluiten rond 11.30 uur

Plaats: Grote Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80

Omschrijving: na een lange tijd willen we weer proberen te starten met onze moederkring.

Welkom zijn alle moeders van een kind met een beperking. We ontmoeten elkaar en delen de vreugden en zorgen die speciaal zijn in deze gezinnen. Ook u / jij, die nog nooit bent geweest: van harte welkom in onze kring. Wil je eerst meer informatie bel gerust:

Lies van Vliet 06-12 92 79 44

Marjan Rietveld 078-615 65 96

Tot ziens.

Mannenkoor ICHTHUS zingt

Het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus is, na een periode van 1½ jaar waarin er niet in koorverband kon worden gezongen, weer gestart met de koorrepetities. Het koor, onder leiding van de bekende musicus en dirigent Martin Zonnenberg, is met veel enthousiasme begonnen aan het instuderen van liederen voor komende concerten.

Mannen die overwegen om in koorverband te gaan zingen worden van harte uitgenodigd om vrijblijvend enkele koorrepetities bij te wonen. U bent meer dan welkom. Er wordt gerepeteerd op maandagavond van 20:30 – 22:00 uur in de Grote kerk van Sliedrecht.

Meer informatie over het koor en de activiteiten vindt u op www.mannenkoor-ichthus.nl

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds.P.van de Voorde, Opening Winterwerk

18.00 uur wijk 2 Noord ds.A.Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds.W.J.Westland (groep 1), Opening Winterwerk

18.00 uur ds.C.H.Hogendoorn, Lelystad (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord prop. J.W.Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam, Opening Winterwerk

18.00 uur wijk 3 Zuid ds.M.A.van den.Berg, Groot-Ammers

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – HGJB 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: Jamarka de Jong, Dayenne Maasland, (B1) Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Britt de Bruin, Marnix Molendijk

De Parel: Nienke Burggraaf, Rebekka Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 46: 6

avonddienst: Psalm 84: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. L. de Wit, Ede (groep B)

18.00 uur ds. M. van Kooten, Elspeet (groep A)

Collecten 

1. IZB/Evangelisatiecommissie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Anna Klop, Elise de Haas (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.