77-12

Bidden naar Gods wil

Kracht van gebed (5/7)

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 

(1 Johannes 5:14)

____________________________________­­­________________

Bid jij altijd naar Gods wil? Die vraag is nog niet zo heel erg eenvoudig. Waar gaat het nu eigenlijk over als we naar Gods wil bidden? En als je niet naar Gods wil bidt, bid je dan verkeerd? Wat is eigenlijk naar Gods wil bidden? Ooit sprak ik iemand die zei tegen mij: “Ik bid nooit concreet tot God om bepaalde dingen, want dan bestaat de kans dat ik niet naar Gods wil bid. Dus bid ik niet voor genezing bij een zieke, want misschien is het Gods wil niet dat iemand geneest”. Klopt die gedachte en kan het dat je bidt tegen Gods wil? En als dat zo is, is dit dan ook zonde?

Als dit klopt, wat die persoon tegen mij zei, dan hebben we een probleem met Jezus, want dan zou ook Jezus bidden tegen Gods wil. In de hof bad Jezus tot Zijn Vader of de drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan, maar dat mocht niet. Dan zou Jezus dus tot Zijn Vader hebben gebeden, terwijl dat tegen de wil van Zijn Vader in is gegaan. Je voelt wel aan dat als je er zo naar kijkt, het lastig is om dit te benoemen als niet bidden naar Gods wil. Toch komen we niet onder de vraag uit wat dan bidden is naar Gods wil. Dat heeft vooral te maken met het verschil tussen bidden naar Gods plan en bidden naar Gods wil.

Je leest daar eerst een tekst over in de brief van Jakobus. In het vierde hoofdstuk lezen we: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen”. Je kunt dus kennelijk verkeerd bidden waardoor je iets niet ontvangt. De lezers van deze brief hadden uiteindelijk twee dingen waardoor ze niets ontvingen. In de eerste plaats was er jaloezie en strijd in de gemeente waardoor er geen tijd was om te bidden. Daardoor ontving men niet wat ze verlangden. Het tweede was dat ze om dingen baden om het voor hun eigen verlangens te ontvangen. Dat noemt Jakobus verkeerd bidden.

Ze baden dus heel erg egoïstisch. Dat wil niet zeggen dat je niet om iets voor jezelf mag bidden, maar het gaat om de hele houding die er achter zit. Dat heeft daar duidelijk alles met jaloezie en afgunst te maken. Er is nog een andere tekst die ook gaat over het bidden naar Gods wil. Daar schrijft Johannes over in zijn eerste brief, hoofdstuk 5: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil”. Toch blijft dit nog wel een beetje vaag.

Er is een andere vertaling die het beter vertaalt: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil”. Dan wordt het iets duidelijker. Het gaat om het bidden naar wat God van ons vraagt, zoals we dat bijvoorbeeld in de wet lezen. De wet is het Vaderhart van God en als je naar die wil bidt, dan zal God luisteren. Dat wil nog niet altijd zeggen dat je ook alles ontvangt, maar dan bid je wel naar Zijn wil. Stel je voor dat jij zou bidden om een nieuwe auto omdat je buurman ook een nieuwe auto heeft. Dat is dus eigenlijk bidden voor jezelf, met een zondige, jaloerse basis. Dan ontvang je daardoor niet. Je kunt ook om een nieuwe auto bidden omdat je die echt nodig hebt, zonder jaloerse ondertoon. Dan kan het ook zijn dat God hem niet geeft, omdat Hij bijvoorbeeld vindt dat je je beter lopend kunt verplaatsen omdat je dan meer mensen spreekt. Dan heb je wel naar Gods wil gebeden, maar was Gods plan anders.

Het is heel duidelijk, naar Gods plan kun je eigenlijk nooit precies bidden, want dat plan is lang niet altijd duidelijk, maar je kunt wel altijd bidden voor elke situatie waarin Gods hulp oprecht nodig is. Naar Gods wil kun je wel altijd bidden, want God heeft aan ons Zijn wil bekend gemaakt in Zijn Woord. Toets dus je gebed aan Zijn Woord en niet aan Zijn plan. Dan blijf je vrijmoedig in je gebed en blijft je hart zuiver.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

GEWELDIG!

Wow, wat een geslaagd, mooi en gezegend openingsweekend hebben wij achter de rug! Wij willen graag iedereen bedanken voor de aanwezigheid en gezelligheid. Ondanks dat het nog steeds allemaal net iets anders was – in verband met de maatregelen rondom COVID-19 – mochten we toch samen ontmoeten en verbinden. Dat is wat ons betreft het belangrijkste doel van het openingsweekend. 

Boven alles dank aan onze Liefdevolle Vader, Die ons dit weekend met elkaar gegeven heeft. Hij zegende ons met geweldige mensen om ons heen die dit weekend mogelijk maken. Hij zegende ons met het prachtige weer. 

Dank aan alle mensen die ons als commissie ondersteunden met licht, geluid, spellen, eten en video!

Wil jij ook deel uitkomen van dit leuke en enthousiaste commissieteam? Wacht dan niet langer en laat van je horen door contact op te nemen met Eline Cluistra via 06-29 32 87 27. Nogmaals dank en wij wensen u allen een gezegend winterseizoen toe. In verbondenheid!

Hartelijke groet,

de openingsweekendcommissie

Tuinfair

Vrijdagavond 1 oktober 2021 organiseren wij een gezellige fair met heel veel leuke standhouders rondom onze boerderij op Buitendams 86 in Hardinxveld. Welkom tussen 17.00 – 21.00 uur! Het grootste gedeelte van de opbrengst gaat naar de goede doelen uit de PIT agenda voor 2022, onder andere Amy in Uganda en andere plaatselijke initiatieven in Afrika, een MAF project in Suriname, projecten van de IZB en Home of Change. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Marloes bereiken op 06-53 99 43 72. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 26 september 2021

De diaconale collecte van zondag is bestemd voor noodhulp in Haïti. Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Er zijn al bijna 2200 doden gemeld. Zeker 12.000 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag op een schiereiland ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Veel huizen en andere gebouwen in het gebied zijn ingestort of beschadigd geraakt. Een maand na de aardbeving en de daarop volgende tropische storm in Haïti wordt de impact van het natuurgeweld pas goed duidelijk. De organisaties die verbonden zijn met het Christelijk Noodhulpcluster volgen de ontwikkelingen nog steeds op de voet en staan in nauw contact met lokale partnerorganisaties. Samen met hen zoeken ze naar manieren om noodhulp te verlenen in de getroffen gebieden. Hierbij zetten ze vooral in op:

Uitdelen van water en voedselpakketten

Uitdelen van hygiënepakketten

Ondersteuning aan getroffen kerken

Distribueren van dekzeilen en andere middelen voor het opbouwen van huizen

Op de langere termijn willen ze zich vooral inzetten voor de herbouw van de gemeenschap en om de inwoners weerbaar maken tegen het natuurgeweld. Graag wil de diaconie met de opbrengst van deze noodhulpcollecte de hulpverlening in Haïti ondersteunen. Helpt u mee door middel van een gift maar ook door uw gebed?

ZENDING

Nieuws van Lea van der Riet – Luiten

We hebben goed nieuws mee te delen! Onze tickets zijn geboekt voor ons verlof in Nederland, en wel van 3 december 2021 tot 29 januari 2022. Zowel hier als in Nederland zijn de coronamaatregelen niet meer zo heftig, dus we verwachten dat ons verlof gewoon doorgaat. We zien er erg naar uit! Op dit moment zoeken we nog woonruimte die geschikt is voor 2 jonge kinderen (2 jaar / 6 maanden) en het liefst ook in de buurt van Hardinxveld-Giessendam is. Hebt u iets of weet u familie / vrienden die een huisje / chalet aan ons willen verhuren voor twee maanden, dan horen we dat graag. U kunt mailen naar lea.luiten@gmail.com of whattsappen naar 00 27 60 83 71 955. Met twee jonge kinderen reizen vereist ook behoorlijk wat spullen die we voor hen nodig hebben zoals kinderbedjes, kinderstoelen, autostoeltjes, enz. Als u iets te leen hebt, zijn we enorm dankbaar!

Intussen ben ik al heel wat weken aan het werk. Naast de Bijbelclub in Strand ben ik ook weer in Macassar begonnen. Maar in plaats van een Bijbelclub na schooltijd mogen we nu tijdens schooltijd Bijbelklassen geven. Dat is heel fijn omdat er sowieso meer discipline is. De kinderen zitten al netjes aan hun tafels als ik kom en de juffrouw is ook in de klas om toezicht te houden zodat ik me helemaal kan focussen op de Bijbelles. Ik heb daar twee nieuwe groepen, allemaal erg leergierige kinderen die goed luisteren en meedoen. Als introductie had ik het verhaal verteld van een hen die haar kuikens beschermde toen er een brand uitbrak op een boerderij. De hen stierf maar de kuikens bleven in leven. Zo heeft de Heere Jezus Zijn leven gegeven zodat wij eeuwig bij Hem mogen zijn. Ik kon zien dat het verhaal veel indruk maakte op de kinderen. ‘Ik kan er zomaar om huilen’, zei één van de kinderen. Hij moest moeite doen om niet zijn tranen de vrije loop te laten. Zo mooi om te zien dat het Evangelie kinderharten raakt!

Na de wintervakantie zijn we hier ook weer begonnen met het opstarten van de vrouwenochtenden. Bijbelstudie en een creatieve activiteit staan op het programma. Het kost altijd wat moeite om de vrouwen weer bij elkaar te krijgen. De eerste keer kwamen er zeven terwijl er normaal gesproken 20 á 25 vrouwen komen. Het voordeel van een kleine groep is wel dat de vrouwen meer open zijn en meer durven te praten tijdens de Bijbelstudie. De volgende keer willen we graag de film ‘De brug’ laten zien in combinatie met een Bijbelstudie over 1 Johannes 4. Wilt u meebidden dat er meer mensen zullen komen en dat deze mensen zullen groeien in het geloof?

Dank jullie wel voor alle post, ook n.a.v. de geboorte van Yoël. Post is soms een lange tijd onderweg, maar dan is het extra leuk om weer iets in de brievenbus te zien. Bij dezen willen we ook graag ‘Blik op Maat’ hartelijk bedanken voor de gift van 500 euro! Alle post en ondersteuning wordt enorm gewaardeerd.

 

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Ook wij gaan weer beginnen. Onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen is aanstaande dinsdag 28 september. Samen lezen, samen zingen, samen bidden en samen handwerken. Iedereen van harte welkom in De Parel. We beginnen om 19.30.

Voor meer informatie zie de hghg site of tel.nr. 61 86 78.

Tot ziens en een hartelijke groet van de stuurgroep.

Woensdagmorgen Bijbelkring

Al heel wat jaren is er in de gemeente een kring, van (doorgaans oudere) gemeenteleden, die eenmaal per drie weken op woensdagmorgen samenkomt rond de Bijbel. Dit tijdstip is gekozen omdat oudere gemeenteleden doorgaans niet graag in de avond van huis gaan. Maar deze kring is niet exclusief voor ouderen, ook jongere gemeenteleden zijn welkom. Het komende seizoen willen we weer samenkomen in De Parel en met elkaar een gedeelte uit de Bijbel bespreken. Na de uiteenzetting van het gedeelte door de inleider en een korte (koffie)pauze kunnen dan vragen worden gesteld, waarna doorgaans een geanimeerde bespreking volgt die om ca. 11.00 uur wordt afgesloten. U bent van harte welkom om mee te doen. We beginnen om 9.30 uur. Als er vervoersproblemen zijn bel dan met 06 12 21 79 69, dan proberen we die op te lossen.

Woensdagmorgen 29 september om 9.30 uur komt de Bijbelkring voor het eerst weer bijeen in De Parel. Doordat we het vorig seizoen door alle coronabeperkingen maar éénmaal bijeen zijn geweest is de behandeling van het evangelie van Johannes nog altijd niet afgerond. Daarom gaan we de komende 2 bijeenkomsten verder met dit Bijbelboek. Woensdag 29 september behandelen we Johannes 20: 19-31. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Kom eens luisteren

Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 30 september start de bijbelgesprekskring weer met een nieuw seizoen. Voorlopig komen we bij elkaar in de Jeugdzaal achter de Oude Kerk. Anita IJzerman zal de inleiding houden over 1 Johannes 1. De avond begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, ook als u of jij een keertje wilt komen kijken.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Mw. A. Wijnja – den Haan, verblijft nog in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Het is geweldig teleurstellend voor haar en haar man om, na de operatie, zo lang in het ziekenhuis te moeten blijven. Laten wij haar, samen met haar man, biddend omringen. Ons meeleven gaat ook uit naar het echtpaar G. Buijk, nu bij hun dochter alle behandelingen gestopt zijn en zij afscheid moet nemen van allen die haar lief en dierbaar zijn. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. We bidden hen toe dat zij ook op dit stuk van de woestijnreis mogen ervaren dat de HEERE hen met zijn vuurkolom voorgaat.

Verloofd

Jan Poortvliet en Hanneke van Loon hebben zich verloofd. We feliciteren jullie van harte met deze bijzondere stap op weg naar het huwelijk. We wensen jullie een goede en vreugdevolle voorbereidingstijd op het huwelijk toe, waarin je nog meer naar elkaar mag toegroeien, en samen naar God.

Huwelijksjubilea

Op 21 september mocht het echtpaar Van Lopik – van der Waal van Dijk, gedenken dat zij 65 jaar getrouwd waren. We feliciteren u van harte met dit heugelijke feit. Een lange periode om zo aan elkaar verbonden te zijn en lief en leed te delen. Dat leed is ook dagelijks voelbaar, nu mevrouw Van Lopik al weer een aantal jaren in zorgcentrum Tiendwaert woont. Trouw en liefdevol staat haar man haar terzijde. De HEERE geeft steeds weer de kracht en de gezondheid om dat dagelijks te kunnen doen. De HEERE zij u nabij, in de avond van het leven. “Verhef over hen het licht van uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4:7)

Op zaterdag 25 september viert ons predikantsechtpaar, ds. Westland en Cora Westland – Lugthart, hun 12,5 jarig huwelijksjubileum. Ze vieren dat met hun kinderen Lydia, David en Juda en andere familieleden en vrienden. Deze 12,5 jaar zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Vreugdevolle en droevige gebeurtenissen hebben de jaren gekleurd. De kwetsbaarheid van het leven hebben zij ook ondervonden. Maar desondanks kijken ze in dankbaarheid terug en blikken ze vooruit in verwachting van Hem die alles leidt én terugkomt. Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin. Mag zo Gods Geest waaien in hun harten. Dan is het huwelijk een afspiegeling van de bruidskerk en de Bruidegom. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Als gemeente en kerkenraad zijn we dankbaar en blij en wensen we hen samen met hun kinderen Gods zegen toe. Daarnaast hopen we dat ze nog geruime tijd aan onze gemeente verbonden mogen blijven. Dat ze beiden, met de talenten die de Heere hen heeft gegeven, de gemeente met liefde mogen dienen. Opdat Gods naam verhoogd zal worden en Zijn Koninkrijk uitgebreid.

de Kerkenraad

Kring Geloofsopvoeding

Donderdag 30 september is er een eerste kringavond. We denken met elkaar na over Bijbellezen. Hoe doe je dat als de kinderen jong zijn? Wanneer lees je en wat lees je? Maar ook als de kinderen groter worden. Hoe stimuleer je hen om zelfstandig de Bijbel te lezen? Hoe loop je als ouder daarin met hen op? De avond begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Alle ouders met kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar zijn van harte welkom!

Leeskring

Zoals eerder gemeld, gaan we starten met een leeskring. Het boek ‘Vrouw vandaag’ van Marieke den Butter en Wilma Samyn willen we dit seizoen doorlezen en bespreken. Mooi dat er zoveel vrouwen zich opgegeven hebben! De eerste avond staat gepland op donderdag 7 oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het is de bedoeling dat je van tevoren de inleiding en hoofdstuk 1 doorleest. Tijdens deze avond gaan we aan de hand van de bijbehorende studiegids samen in gesprek. Wil je nog aansluiten? Mail gerust naar Cora Westland, cwestlandlugthart@hotmail.com

Doopdienst

Zondagmorgen 3 oktober zal de doop bediend worden aan Alinde Droogendijk. Het is fijn dat dit weer in een ochtenddienst kan en daarmee, nog meer dan eerder, in het midden van de gemeente. We wensen de doopouders alvast een goede voorbereiding op de doop van hun kindje.

Gelezen

‘Onze Vader, U wilt dat wij U aanroepen, niet alleen als ‘Vader’ maar gemeenschappelijk als ‘Onze Vader’, en dat zo de één voor de ander, en allen voor elkaar, eendrachtig bidden. Wil ons daarom geven een eensgezinde broederlijke liefde, dat wij allen elkaar als ware broeders en zusters erkennen en aanzien, en allen tot U, als met één stem ‘Onze lieve Vader’ voor allen en ieder bidden, zoals het ene kind dat bij zijn vader doet voor het andere’.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

Het winterwerk is weer opgestart. Dit seizoen is het wel met dubbele vreugde dat we zo bijeen kunnen komen. We mogen de Bijbel lezen en daarover spreken op catechisaties, clubs en kringen. Laat ook het gebed tijdens deze bijeenkomsten niet een formaliteit zijn. Laten wij volharden in het gebed, zoals de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem dat mocht beoefenen. Om het zo in alles van de HEERE te verwachten.

Komende zondag ontvangt wijkgemeente 2 Noord een nieuwe herder en leraar. We wensen ds. M. Dubbelman en de wijkgemeente een mooie en gezegende zondag. Een delegatie van onze kerkenraad zal aanwezig zijn in de diensten van bevestiging en intrede.

Zelf heb ik een zogenoemde vrije zondag. Ik vind het een voorrecht om ’s avonds in Waddinxveen voor te gaan in een leerdienst over zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Het is wezenlijk voor het gemeenteleven dat de geloofsleer aan de orde komt en daarom mooi om te merken dat het ook in andere gemeenten zijn voortgang vindt. 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland 

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Onze broeder, diaken Bas de Jong, liet ons kort voordat we dit bericht schreven weten, dat hij goede hoop had, dat hij afgelopen maandag ontslagen zou worden uit het ziekenhuis in Frankrijk. En als dat zo zou zijn, dan hoopte hij afgelopen dinsdag, samen met zijn vrouw en kinderen (die inmiddels naar Frankrijk waren afgereisd) weer naar huis te rijden. Wij hopen en bidden, dat dit inmiddels inderdaad zo is gegaan en dat hij dan thuis verder mag herstellen.

Verder dragen we alle zieke gemeenteleden op in gebed.

Overlijden

We leven mee met de bewoners en het team van de Buitenhof, die ons berichtten, dat hun bewoner Anne-Fleur Vink donderdag 16 september j.l. is overleden. Een heel ingrijpend gebeuren voor hen. Ze mogen weten dat Anne-Fleur nu bij haar Hemelse Vader Thuis mag zijn, waar ze nu kan lopen en dansen en praten en zingen. Maar de bewoners en het team van de Buitenhof gaan haar ontzettend missen. Als Anne-Fleur in het weekeinde niet thuis bij haar ouders was, zat ze ook vaak bij ons in de kerk. We bidden voor de familie, de bewoners en het team van de Buitenhof, die erg geschrokken en verdrietig zijn.

Geboorte

Op zondag 12 september j.l. werd in het gezin van Nando en Elise Admiraal, een dochter geboren. Zij kreeg de namen Naomi Elisabeth en haar roepnaam is Naomi. Omdat Naomi vijf weken te vroeg is geboren was opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Inmiddels is Naomi uit de couveuse en van de apparatuur af en de verwachting was, dat moeder en kind inmiddels weer thuis mogen zijn. We danken God voor dit wonder en wensen jullie veel zegen bij de opvoeding.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 24 oktober in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Zondag 26 september a.s. mag het een feestelijke dag zijn voor onze (wijk)gemeente. Na een onverwachte en toch nog lange vacaturetijd mag ds. Dubbelman ’s morgens, in een dienst in de Oude Kerk die om 9.30 uur begint, door zijn collega ds. P. van de Voorde worden bevestigd als predikant van onze wijkgemeente. Diezelfde middag zal ds. Dubbelman ook in de Oude Kerk, om 14.30 uur intrede doen.

Het is niet alleen een feestelijke dag voor ons als gemeente, maar ook een bijzondere dag voor ds. Dubbelman en zijn gezin, nu hij, nadat hij bijna 15 jaar zijn eerste gemeente mocht dienen, aan onze gemeente verbonden mag worden. Wij wensen hen in het bijzonder goede en gezegende diensten toe en dat zij zich snel in ons midden opgenomen mogen weten.

Bij dergelijke diensten is het de gewoonte, dat er ook veel gasten uitgenodigd worden. Vanwege de corona-beperkingen, is het aantal gasten dat uitgenodigd is om de dienst(en) fysiek bij te wonen, beperkt. Zo is er ook nog behoorlijk wat plaats, in beide diensten, voor de eigen (wijk)gemeenteleden. Reserveren voor deze diensten kunt u op de gebruikelijke manier doen via ‘Meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

Belijdeniscatechese

Voor hen die erover denken om het komende seizoen de belijdeniscatechese te volgen, verwijzen we naar het kerkblad van vorige week.

Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn er voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad niet meer kandidaten ingediend, dan dat er vacatures zijn. Daarom heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 20 september j.l. de volgende ingediende kandidaten verkozen verklaard:

 • N. (Klaas) Boer, in de vacature van ouderling
 • C.J. (Chrétien) Zonnenberg, in de vacature van ouderling 
 • A. (Arie) van de Minkelis, in de vacature van diaken

Tevens zijn daarom ook de herkiesbare broeders: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de ouderling gemeenteopbouw Philip de Rover, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover herkozen verklaard. Aan de nieuw verkozen broeders Klaas Boer, Chrétien Zonnenberg en Arie van de Minkelis is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 30 september a.s. kenbaar te maken.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Openingsweekend

We mogen terugkijken op een geweldig openingsweekend met vele activiteiten. We willen allen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk danken.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving € 20,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Verhuizing

Donderdag 9 september j.l. is dhr. Hans Verkaik verhuisd van zijn ouderlijk huis. Hij blijft meeleven met onze wijkgemeente. We wensen je veel woonplezier in de nieuwe woning onder Gods zegen.

Citaat

‘Het staat vast, dat je niets kunt eisen maar alles mag vragen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

 • We danken dat het verenigingsseizoen weer mag beginnen. 
 • We bidden voor het Bijbel-onderwijs op openbare scholen en de catechisatie aan onze jongeren. We bidden om wijsheid en zegen op de catechese, het jeugdwerk en de zondagsschool, voor het nieuwe jeugdwerk, jeugdambtsdragers en de leidinggevenden.
 • Bid dat de kerk in Irak staande blijft, hoewel veel christenen het land hebben verlaten. Bid dat kerkleiders en voorgangers de achterblijvers niet in de steek zullen laten. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor ABCCOP, een organisatie op de Filipijnen van Bijbelgetrouwe kerken. Bid voor hun inspanningen en trainingen om leiders en leden van de gemeenten toe te rusten met Bijbelkennis en de ware betekenis van het Evangelie. Bid dat dit mag leiden tot bijbelgetrouwe christenen en gemeenten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten bij de bevestiging en intrede van ds. M. Dubbelman in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Mw. M.C. van ´t Verlaat, werd vanuit het ziekenhuis ontslagen. Terugkeer naar haar woning was nog niet mogelijk. Vandaar dat zij is opgenomen in Waerthove te Sliedrecht. Dhr. P. Bot kreeg een teleurstellende boodschap van zijn arts. De bestralingen en chemotherapie die hij heeft ondergaan blijken toch niet het gewenste resultaat te geven. Verdere behandelingen zijn niet meer mogelijk. De Heere gedenke hem en zijn vrouw in de weg die voor hen ligt. Dat zij hun hoofden toch zullen opheffen tot Hem Die in de hemel woont en van deze omstandigheden volledig op de hoogte is. Daarvandaan is alleen alle hulp te verwachten. Mw. S. Jongejan – de Nijs werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht in verband met covid. Daarnaast bleek ze ook een bacteriële longinfectie te hebben. Er wordt van alles gedaan om het immuunsysteem in haar lichaam te optimaliseren. Op het moment van schrijven is haar toestand stabiel, maar kan de behandeling in het ziekenhuis ook nog weken duren. Zij ligt in ziekenhuis Bernhoven, afdeling IC/CCi kamer 2, Postbus 707, 5400 AS Uden. Ook haar man en zoon Samuël zijn beiden positief getest en verblijven thuis. De andere kinderen moesten noodgedwongen ondergebracht worden bij vrienden en opa en oma De Nijs. We wensen hen allen de kracht van de Heere toe in deze omstandigheden. De Heere zij met allen die in moeite en zorgen, zowel lichamelijk als psychisch, verkeren. Dat hun begeerte zij dat ze er bovenuit getild worden. Dan kan alleen maar als we met David bidden:

“Heere, voor U is al mijn begeerte, en mijn zuchten is voor U niet verborgen.”(Psalm 38:10)

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een zakje voor het verjaringsfonds. Hartelijk dank.

Kerkdienst De Parel

Aanstaande zondag is het voor onze gemeente en in het bijzonder voor wijk Noord een vreugdevolle dag. Ds. M., Dubbelman zal als predikant verbonden worden aan de Hervormde gemeente te Giessendam / Neder- Hardinxveld. Vanwege de diensten rondom bevestiging en intrede begint de dienst in De Parel ’s morgens om 9.30 uur.

Genoteerd

Het ambt van predikant houdt in dat hij een bruidswerver is voor Christus.

Tenslotte

Afgelopen zondag was het online aanwezig zijn bij de diensten van alle wijken niet optimaal. Zo zien we maar weer dat het lijfelijk aanwezig zijn, voor zover mogelijk, het allerbeste is. We zijn blij met de verruimingen die mogelijk zijn. Aan de andere kant is het een hele afweging wat de juiste beslissingen zijn in de omstandigheden waarin we verkeren. Beslissingen die daarover worden genomen door de kerkenraden worden weloverwogen genomen. Daarmee beseffen we ook terdege dat het niet voor iedereen ‘passend’ is. Weet wel dat beslissingen genomen worden met verstand en onder aanroepen van de Naam van de Heere.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 25 september

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 27 september

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen kb

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert – ds W.J. Westland

Dinsdag 28 september

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude Kerk

19.30 uur Ora et Labora 

Woensdag 29 september

9.30-11.00 uur woensdagochtend-Bijbelkring 

19.30 uur Mannenvereniging 

Donderdag 30 september

18.30-19.00 uur weeksluiting Pedaja – ds. P. van de Voorde

20.00-22.00 uur wijk 1 Oost Geloofsopvoeding, nieuwe kerk

20.00 uur Bijbelkring wijk3 Zuid 

Vrijdag 1 oktober

15.30-16.15 uur weeksluiting De lange Wei – Dhr T.J. de Koning

ALGEMENE BERICHTEN

De Herberg

Kom-op-adem ‘midweken’: Leven met verlies en In balans. De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 – 27 november en Leven met verlies van 29 november – 1 december.

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem

Vacatures voor zinvol vrijwilligerswerk

Het grootste deel van het werk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg gebeurt door vrijwilligers. Zij zorgen met het team voor een unieke sfeer en liefdevolle aandacht. De gasten merken dit op en zien dat als zorg van de Here God. De meeste van de tweehonderd vrijwilligers werken jarenlang in de Herberg en hun trouw wordt zeer gewaardeerd. Toch zijn er ook wel eens vacatures. Op dit moment zoeken we:

 • Tussenjaar – diaconaal werker voor minimaal vijf maanden (intern)
 • Stafvervangers voor de donderdagavond (eens per veertien dagen)
 • Keukenvrijwilligers voor het weekend (eens per zes weken)
 • Brandwacht voor de zondagnacht (met eventueel broodmaaltijd op maandagmorgen)

Heb je belangstelling, of zou je ander werk in de Herberg willen doen? Neem contact met ons op: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of 026-3342225

Zangvereniging Sursum Corda

Na lange tijd niet gezongen te hebben mogen we nu weer oefenen voor een mooi kerstprogramma. Dit doen we onder leiding van onze nieuwe dirigent Edwin van Dijk. Dinsdagavond 5 oktober organiseren wij een open avond van 20:00 tot 22:00 uur voor enthousiaste zangers. Alten, tenoren, bassen, sopranen zijn van harte welkom om mee te komen zingen. 

Waar: Boazkerk, Rondo 325 te Sliedrecht.

Bloemenactie t.b.v. Adullam gehandicaptenzorg

Verwen uzelf of een ander & steun Adullam gehandicaptenzorg.

Wij hebben in de actie:

Prachtige bos rozen à € 5,00 (2 bossen voor € 8,00)

Bos chrysanten à € 3,00 (2 bossen voor € 5,00)

Bestellen kan t/m 9 oktober, bel of app naar Arina: 06 18 94 48 16 of via de mail cpblokland@kliksafe.nl

U kunt uw bloemen afhalen op woensdag 13 oktober 2021 van 18.00 tot 20.00 uur op Rivierdijk 287, Boven-Hardinxveld (loods op bouwlocatie de Rokerij).Bent u niet in de gelegenheid om de bloemen af te halen dan kunnen wij ze ook bezorgen, geef dit dan duidelijk door bij uw bestelling.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 26 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. P. van de Voorde, bevestigingsdienst ds. M. Dubbelman

14.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, intrededienst

18.00 uur wijk 3 Zuid prof. dr. H. van der Belt, Woudenberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.van Weelden, Oud Alblas

18.00 uur ds. B.J. van Assen, Moerkapelle

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds G.J. Hiensch, Elst

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Haïti 

2. Eigen gemeente – De Parel

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Anouk de Bruin, Sjoerd Spruyt

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Anne Schild

De Parel: Janine de Bruin, Julia Veldman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 25: 4

avonddienst: Psalm 105: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. Geene, Katwijk aan Zee (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Opening winterwerk

Collecten 

1. Werelddiaconaat

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Lieke Klop, Geralda Honcoop (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.