77-19

 Bidden om doorbraken
(Kracht van gebed 6/7)

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.” 

(Handelingen 12: 5)

____________________________________­­­________________

We zullen aan het slot van deze serie over de kracht van gebed nog specifiek twee thema’s bekijken. Deze keer staan we stil bij het bidden om doorbraken en de laatste keer bij het bidden met zieken. Voor deze keer zou ik je eerst de vraag willen stellen hoe je omgaat met situaties waarin je vastloopt? Dat mag je heel breed invullen. Daarbij wil ik je dan de vraag stellen welke rol het gebed hierbij speelt. Geloof je dat God zo betrokken is op jouw leven dat als je om heel concrete dingen vraagt, Hij je ook echt wil helpen?

Een jaar of twee geleden had ik in onze eigen woonplaats gesproken in de week van gebed over de kracht van gebed. Na die avond kwam ik bij mijn auto en wilde ik terugrijden naar huis en op mijn dashboard kwam de melding te staan: ‘storing remsysteem’. Alles leek te werken, alleen de automatische handrem ging er niet meer vanaf en ik kreeg mijn auto werkelijk geen centimeter van zijn plaats. Wat doe je dan? Is dan bidden het eerste wat je denkt? Heel eerlijk gezegd was dat niet het eerst op dat moment en toen ik het uiteindelijk deed, ben ik uitgestapt, auto op slot gezet en naar huis gelopen. De andere ochtend belde ik de garage en die stuurde iemand. Terwijl ik terugliep naar mijn auto en ik nog even moest wachten, stapte ik in en… precies, geen probleem meer te bespeuren.

Misschien lach je nu om mij, maar mijn les was wel: Ergens voor bidden is één, maar vervolgens niet kijken of God had verhoord was twee. Het probleem was namelijk opgelost. Als je nu niet om mijn lachte, kijk je misschien nu heel kritisch naar mij en zegt: “Kun je dan overal maar voor bidden?” Ik doe dat wel heel vaak, met alle wonderen tot gevolg. Zegt de Bijbel hier dan ook nog iets over? Niet over de handrem van mijn auto, maar wel over de manier van omgaan met problemen die ineens een doorbraak nodig hadden.

Ik neem je even mee naar Petrus in de gevangenis. De kans dat Petrus het zou overleven in de gevangenis was minimaal, of eigenlijk uitgesloten. Herodes had goed gezien dat hij door ook Petrus gevangen te nemen, de Joden een plezier deed. Ondertussen wordt er in de gemeente intensief gebeden voor Petrus. Herodes verandert niet van gedachten, maar God grijpt wel in door een engel te sturen. De deuren van de gevangenis gaan open, boeien gaan los en Petrus loopt de gevangenis uit. Hij kan het bijna zelf niet geloven en als hij dan bij de gemeente aankomt, kunnen zij het ook niet geloven.

Toch was dit gebed het middel waardoor God een doorbraak gaf. Later als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, zingen en bidden zij vanwege hun situatie. Ook daar grijpt God in hun situatie in. Deze keer door een aardbeving waardoor de deuren van de gevangenis opengaan. Als je het boek Handelingen doorleest ontdek je dat het hele boek volstaat met momenten dat God ingrijpt. Soms door visioenen of inzichten om een weg te wijzen, maar ook op gebed voor hele concrete situaties.

Je leest in Daniël 10 over het gebed van Daniël vanwege een visioen dat hij had over een geestelijke strijd. Dan lijkt er niets te gebeuren, maar er is wel degelijk door het gebed van Daniël iets in beweging gekomen. Dat kon Daniël niet zien, maar het was er wel. Pas na 21 dagen komt de engel Michaël bij Daniël die hem vertelt dat hij wel op weg was gegaan na het gebed van Daniël, maar dat hij 21 dagen was tegengehouden door de vorst van Perzië. Waarschijnlijk een geestelijke, demonische macht. Daniëls gebed was wel doorgedrongen tot God, alleen was er tegenstand.

De grote vraag is wat nu maakt dat wij heel makkelijk het gebed voor die concrete situaties achterwege laten. Natuurlijk is mijn handrem van de auto alleen maar lastig, maar lang niet zo erg als Petrus in de gevangenis. De vraag is of dat voor God verschil maakt als jij op Hem durft te vertrouwen? De gedachte dat we met die kleine dingen God maar niet moeten lastigvallen, zou wel eens een grotere rol kunnen spelen dan dat wij denken. Hebben wij God eigenlijk wel nodig in de gewone praktische dingen? Of kunnen wij tegenwoordig alles zelf oplossen? We hebben nog wel biddag voor gewas en arbeid, maar we hebben alles eigenlijk helemaal zelf onder controle.

Ik wil je voor de komende tijd uitdagen. Alle problemen waar je tegenaan loopt, groot of klein, praktisch of minder praktisch, ga daar, voordat je zelf in oplossingen gaat denken, eerst hier eens met God over in gesprek, vraag Hem om raad en kijk dan eens hoeveel vaker God reageert op jouw afhankelijkheid dan jij dacht.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Vanwege het sterk oplopende aantal besmettingen en de aangescherpte coronaregels van de overheid, hebben de kerkenraden besloten een stappen extra te doen in de maatregelen rond de erediensten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het dringende advies om een veilige afstand van 1,5 meter voor iedereen in de diensten te kunnen aanbieden.

Met ingang van zondag 7 november betekent dit voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel het volgende:

Om diensten bij te wonen dient u zich weer op te geven via ‘Meevieren.nl’. Vanaf heden zijn hiervoor de aantallen weer zo ingesteld dat iedereen op een veilige afstand in de kerk of zaal kan plaatsnemen.

U wordt dringend geadviseerd om tijdens het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Bij binnenkomst zal u door de dienstdoende coördinatoren weer een plaats worden aangewezen. Tevens wordt uw aanwezigheid weer geregistreerd.

De bekende basisregels zoals handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie blijven onverminderd van belang.

De garderobes kunnen niet worden gebruikt. Uw jas kunt u meenemen de kerk of zaal in.

Besloten is dat de huidige verdeling van de diensten over de Oude Kerk en De Parel nog tenminste tot 30 april 2022 wordt gehandhaafd.

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost zijn geïnformeerd.

Kringen en verenigingen

Voor commerciële bijeenkomsten heeft De Parel met ingang van 6 november de coronatoegangspas (QR-code) ingevoerd. Hiervan zijn alle kerkelijke bijeenkomsten echter uitgezonderd. Bijeenkomsten van kringen en verenigingen blijven daardoor mogelijk, mits hiervoor de basisregels nauwkeurig in acht worden genomen. Organisatoren worden dringend gevraagd om bij de reservering voor, en het houden van bijeenkomsten er rekening mee te houden dat de 1,5 meter-maatregel in acht genomen kan worden. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de overige kerkelijke gebouwen. Voor bijeenkomsten met jongeren t/m 17 jaar is de 1,5 meter maatregel onderling (nog) niet van toepassing.

Tenslotte

Helaas een tegenvallende boodschap, die ons opnieuw laat zien dat de situatie niet maakbaar is, en we daarin onze verantwoordelijkheid hebben, in afhankelijkheid van onze God.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Zondagsschool “Leer mij Uw weg”

Omdat we zondagmiddag 14 november niet in de Parel terecht kunnen, willen we de zondagsschool deze keer op een andere locatie houden. 

De kinderen van groep 6/7 en 8 zijn welkom in de Nieuwe kerk. Groep 1/2 , 3 en 4/5 hopen we in de Oude kerk te ontmoeten. De kinderen kunnen naar binnen bij de ingang van de jeugdzaal.

Omdat er vragen zijn gekomen over de kerstfeestviering willen we tegelijk even doorgeven dat we zaterdag 25 december, eerste Kerstdag, om 18.00 het kerstfeest hopen te vieren in de Oude kerk.

We hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met een hartelijke groet namens alle meesters en juffen

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 14 november

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor de Dorcas Voedselactie. Afgelopen weken hebben we dit al onder de aandacht gebracht. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket helpt dan enorm. Voorheen werden boodschappen hier in Nederland ingezameld en naar Oost-Europa vervoerd. Vanwege alle maatregelen worden nu geen voedselpakketten ingezameld, maar worden deze lokaal (in Oost-Europa) ingekocht en onder de bevolking verspreid. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen, of het vervoer naar de uiteindelijke bestemming te ondersteunen. Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl hoe u kunt doneren voor boodschappen. U kunt uw gift deze zondag ook overmaken naar de diaconie. Met uw bijdrage wil Dorcas 25.000 voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in landen als Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Doet u dit jaar ook weer mee?

Ontmoetingsavond donderdag 18 november

De derde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 18 november in De Parel. Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom! De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door onze kerkelijk werker dhr T. de Koning  wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Valstar een presentatie verzorgen over ‘Wandelen langs de rand van de Noordpool’. Zijn bezoek aan het verre koude Spitsbergen maakte hij als enige Nederlander met 16 andere Europeanen onder leiding van 3 Noorse gidsen. Spitsbergen is even groot als Nederland en België samen, en bestaat voor 60% uit gletsjers, 30 % uit bergen en vele fjorden, en 10% uit woest land. Er zijn geen paden. Zij sliepen in tweepersoons Alpiene tenten. Dhr. Valstar vertelt verder over de historie (Willem Barentsz), het klimaat, over diverse beklimmingen en over de dieren die op het land en in het water leven (zoals ijsberen en rendieren). Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een goede, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Bij eventueel vervoer willen we u vragen een mondkapje te dragen. De volgende ontmoetingsavond staat gepland voor donderdag 16 december.

Begroting College van Diakenen 2022

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2022 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22402382. Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 15 november t/m 19 november 2021.

Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.

het College van Diakenen

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring 17 november

Deze morgen willen we verder gaan met hoofdstuk 12 uit het boekje. We zijn inmiddels aangekomen in Sodom en zullen nadenken over het gedeelte uit Gen. 19: 1-14.

Iedereen hartelijk welkom om 9.30 uur in de Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondag is de zogenoemde ‘Missionaire zondag’. Nu heeft iedere dienst een missie, maar zondagmorgen staan we meer dan anders stil bij de roeping om het evangelie te delen met anderen. In de dienst lezen wij Openbaring 3: 7-13, de brief aan Filadelfia. Daar zegt de Heere Jezus dat Hij een geopende deur gegeven heeft. De gemeente heeft weliswaar kleine kracht en toch hebben ze Zijn Woord in acht genomen en Zijn Naam niet verloochend. Een bemoedigend gedeelte voor ons, juist in een tijd waarin we als christenen steeds meer een minderheid vormen in de samenleving en ook als u of jij zich afvraagt hoe je getuige kunt zijn van de Heere Jezus.

De avonddienst zal worden geleid door ds. M. van de Ruitenbeek uit Wilnis. Al eerder ging hij in ons midden voor. Laten wij met elkaar biddend uitzien naar gezegende diensten!

Pastoraat

Op het moment van schrijven zijn er verschillende jongere en oudere gemeenteleden die het coronavirus hebben of in quarantaine zitten. Beterschap en geduld gewenst! Sommigen zien in de familiekring hoe heftig het coronavirus kan toeslaan. In dit alles heffen wij ons hart tot God.

“‘k Sla d’ogen naar het gebergte heen,

vanwaar ik dag en nacht

des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER’ alleen,

Die hemel, zee en aarde

eerst schiep en sinds bewaarde”. 

(Psalm 121:1 berijmd)

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacature van ouderling twee namen ingediend (in alfabetische volgorde):

Dhr. J. de Heer

Dhr. D. van der Lee

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 22 november bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en de broeders gedenken in uw gebeden?

De kerkenraad

Koffiedrinken

Al lange tijd is er de wens om elkaar als gemeenteleden weer te ontmoeten rond een kop koffie of thee na de dienst. Wij waren voornemens om dit te doen op zondag 21 november na de morgendienst. Vanwege het oplopende aantal besmettingen schorten wij het koffiedrinken voorlopig op. We hopen dat er spoedig een moment komt dat wij elkaar na de dienst kunnen ontmoeten.

Bijbelkring

De derde kringavond is op woensdag 17 november in De Parel. We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur. Aan de beurt is Ruth 1: 19-22. Het zijn maar een paar verzen. Wel verzen waar ontzettend veel in zit. Met de naam Mara proeven we de bitterheid van Naomi. In dit korte gedeelte valt opnieuw steeds dat woord ‘terugkeer’. Het is een droevige terugkeer in het Beloofde Land, waarbij Ruth bijna wordt vergeten. Leest u hoofdstuk 3 van het boekje alvast door? Een goede voorbereiding op de kringavond toegewenst!

Gift

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de kerk. Zelf ontving ik voor de kerk € 20,-. Hartelijk dank!

Gelezen 

‘Het grote verschil tussen wiskunde enerzijds en geloven anderzijds, is dat je wiskunde eerst moet begrijpen voordat het kan werken. Bij het geloof is het andersom: eerst moet het werken, dan pas ga je begrijpen.’

Blaise Pascal (1623-1662)

Tenslotte

De maatregelen zijn weer aangescherpt. Dat betekent ook dat we als gemeente niet meer allemaal tegelijk de dienst kunnen bijwonen. We hebben weer twee groepen. Wat is het daarbij nodig om te volharden. Om ook thuis de dienst bewust mee te beleven. Wat kunnen we wat dat betreft veel leren van de eerste christenen in Jeruzalem. Van hen lezen wij: “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap in het breken van het brood en in de gebeden” (Hand. 2: 42). Laten wij niet verslappen, maar aanhouden en volhouden. Juist door de diensten mogen we weer nieuwe kracht ontvangen op de pelgrimsreis!

Een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Gemeente in coronatijd

Wat waren we blij, dat we in oktober jl. weer, zonder beperkingen, kerkdiensten konden houden. Wel met het advies: ‘Geef elkaar de ruimte’. We vonden het best spannend. Zou de gemeente weer komen. Nee, de kerk liep niet over, dat was ook niet voor de coronatijd, maar we werden niet beschaamd, want er kwamen direct alweer heel wat meer gemeenteleden naar onze diensten. Er waren erbij, die vertelden, dat ze voor het eerst sinds 1½ jaar weer in de kerk waren. Zo werd het als genade ervaren, dat dit allemaal weer mogelijk was.

Toch liep het aantal besmettingen weer op en de zorg liet van zich horen, dat het zo erg werd, dat ze vreesden, dat ze het niet aankonden. We weten allemaal hoe het ging en ook bij ons werd er vorige week centraal ‘coronaberaad’ gehouden. Met onmiddellijke ingang zouden we weer gaan terugschalen. Via de gemeenteapp HGHG en de website konden we de meeste gemeenteleden wel bereiken. Voor wat het precies inhoudt, verwijzen wij naar het bericht van de scriba AK onder de centrale berichten.

Afgelopen zondag verliep niet alles direct goed, begrijpelijk. Er waren mensen die nog niets hierover hadden gelezen en zich niet hadden aangemeld, maar uiteraard wel werden toegelaten en ook waren er die geen mondkapje bij zich hadden, die nodig zijn bij het verplaatsen in de kerk. We verwachten natuurlijk dat dit vanaf zondag a.s. wel goed gaat en iedereen die komen wil, zich aanmeldt via ‘meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl of voor de enkeling bij wie dit niet mogelijk is via de scriba.

Laten we vooral als leden van de gemeente proberen trouw te zijn aan de erediensten. Nu velen weer thuis de kerkdiensten zullen volgen, is de verleiding groot om een andere, dan de eigen dienst, te bezoeken. Als we wel de eigen diensten bezoeken, blijven we als leden van de gemeente ook meer en meer aan elkaar verbonden, kunnen we elkaar bemoedigen vanuit dezelfde dienst die we hebben meegemaakt en blijven we ook op de hoogte van wat er speelt.

Ondanks alle beperkingen is God niet beperkt. Hij zoekt ons op, zeker op de vele mogelijke manieren die we hebben. En vergeet niet, dat ondanks het oplopende aantal besmettingen -met alle gevolgen van dien- we een Hemelse Vader hebben, die ons een toekomst vol van Hoop geeft!

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 12 december in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 november aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Gewijzigde aanvangstijd en missionaire zondag

Zondag 14 november is een missionaire zondag. De morgendienst in De Parel begint om 9.00 uur i.p.v. 9.30 uur. In de avonddienst in de Oude Kerk gaat ds. Dubbelman voor en de schriftlezing: is Handelingen 16: 10-24. In dit gedeelte komt Paulus in Filippi, verkondigt het evangelie en ontstaat er een kerk. Op welke manier verkondigt Paulus het evangelie in Filippi en wat kunnen wij hiervan leren om vandaag de dag missionair te zijn en het evangelie uit te dragen?

Verkiezing ambtsdragers

In de verkiezingsvergadering van maandag 8 november j.l. zijn Johan de Jong en Pieter Stip verkozen tot het ambt van ouderling.

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 18 november a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed?

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 20,- bestemd voor het zendingswerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

 

Deze dienst zal in het teken staan van het herdenken van hen die ons dit afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De nabestaanden zullen daarbij voorrang krijgen om in de dienst en in zaal D(iamant) aanwezig te zijn. Om de dienst live mee te maken, moet je je opgeven via ‘meevieren.nl’. Je kunt ook iemand thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream. Hiervoor kun je de bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en ook op de website staat. De volgende Pareldienst is op zondagavond 5 december met ds. Jan Scheele Goedhart.

Commissie Pareldiensten

Connection

Zingen voor God en zo ervaren dat de hemel de aarde raakt, maar tegelijk ook het verlangen naar meer geestelijke verbinding met elkaar. Dat is wat we op 24 november graag zouden willen bereiken met de Connectionavond in de Parel. Het idee is voortgekomen uit de muziekgroep die in de coronatijd de thuisopnames heeft gemaakt. Wat zou het mooi zijn om echt een tijd van aanbidding met elkaar te hebben voor God. Ondanks dat dit onder de verantwoordelijkheid van wijk Noord gebeurt, is iedereen met dit verlangen hartelijk welkom. Vanwege de onduidelijkheid hoe corona zich ontwikkelt, zullen we in de volgende kerkbode meer informatie geven over hoe je je kunt opgeven. Op dat moment weten we ook meer wat er mogelijk is.

Citaat

‘Dankbaarheid zoekt achter de gave de Gever.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden dat de besmettingen met Covid-19 wereldwijd mogen stoppen.

Bid voor de vele slachtoffers van ontvoeringen in Nigeria. Vaak keren zij niet terug naar huis, maar blijven in handen van hun ontvoerders. Bid om moed en volharding voor hun wanhopige ouders, broertjes en zusjes als zij al jaren vergeefs wachten op vrijlating. (Gebedskalender Open Doors)

Het Focustraject in Frankrijk richt zich op alle leeftijden. Generaties worden zo met elkaar verbonden. Op enkele Bijbelkringen in de regio worden de Focus-Bijbelstudies behandeld. Een groep jongeren uit diverse gemeenten die bij elkaar komen in Ganges gebruikt sinds kort de jongeren-Bijbelstudie. Bid dat ze gezegend mogen worden en elkaar vasthouden. Soms zijn ze één van de weinige jongeren in hun gemeente. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling M. de Bruin ontving op bezoek een gift van € 10 voor de verwarming. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op een van zijn bezoeken een gift van € 10 ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving een gift van € 20 ter vrije bestemming. Hartelijk dank. 

Registratie kerkdiensten

Helaas moesten we vanwege de aangescherpte coronaregels door de overheid weer terug naar het aanmelden voor de kerkdiensten. Wanneer een dienst vol is en de andere nog niet, is het logisch om aan te melden voor de nog niet volle dienst. Wanneer beide diensten vol zijn, zal er zaterdagavond gekeken worden wie er (helaas) toch nog afgemeld moet worden. Zo proberen we iedereen zo gelijk mogelijk een eredienst te laten bezoeken.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 15 november zal er een kerkenraadsvergadering gehouden worden. Dan zal weer van alles besproken worden. We beginnen om ons te bezinnen over gezag en verantwoordelijkheid n.a.v. een boekje onder redactie van ds. J.J. ten Brinke: ‘Verleende volmacht’. Deze keer staat het gezag van de overheid centraal. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 36 gaat het over ‘het ambt van de overheid’. Één van de gespreksvragen is: Juist in de onvoorwaardelijke houding van onderdanigheid, ook als het pijn doet, maakt de christen het verschil. Bent u het daarmee eens? Waarom wel / niet? Goed om ons juist in deze tijd op te bezinnen, en niet alleen een kerkenraad…

Gelezen / gehoord

‘Het is goed onze verantwoordelijkheden hier en nu te beklemtonen. Dat mag echter nooit ten koste gaan van het besef dat we vreemdelingen op aarde zijn.’

Tenslotte

De dankdag ligt weer achter ons. Anders dan gedacht. Dankbaar dat ds. M. Dubbelman onze predikant kon vervangen. Ook de gastpredikant die afgelopen zondagavond zou voorgaan, moest afzeggen vanwege de gevolgen van het coronavirus. Voor hem konden we een andere gastpredikant regelen. Ondanks alle aanpassingen gaat de Heere door met Zijn werk. Dat geeft verwondering. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 13 november

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur Uur van gebed – Jeugdzaal OK

Zondag 14 november

14.00 uur Zondagsschool groep 1- 5 OK

groep 6 – 8 NK

19.30-22.00 uur 20+ groep wijk oost – De Parel

Maandag 15 november

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Weeksluiting Tiendwaert

Dinsdag 16 november

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Woensdag 17 november

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

20.00-22.00 uur Bijbelkring wijk 1 Oost – De Parel

Donderdag 18 november

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

Vrijdag 19 november

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – De Parel

ALGEMENE BERICHTEN

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

De 19e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 7.084,26 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!!

Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! 

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

In een paar uur tijd verwoest

Joanne en Willem Folmer werken beiden als arts in Congo, een land geteisterd door armoede en geweld. Afgelopen zomer werd hun ziekenhuis aangevallen door rebellen. Gelukkig zijn de patiënten en de medische staf gespaard gebleven, maar veel van wat de afgelopen jaren is opgebouwd, werd in een paar uur tijd verwoest. Willem en Joanne waren op dat moment met verlof in Nederland. Het was heftig voor hen om te horen dat ook hun huis verloren was gegaan. Willem: “Tegelijkertijd beseften we ook wel dat het voor ons een relatief probleem was. Asoga, hoofd van de verpleging, was meer dan vijf jaren bezig geweest om een nieuw huis te bouwen. Het was bijna af. En op die ochtend in een enkel uur volledig vergaan. Alles kapot en kwijt.” 

‘Tienduizenden vluchtelingen in Congo hebben de afgelopen jaren hun hele hebben en houden verloren. In het geweld en de chaos gaat hun leven door. We vinden het soms verbijsterend om de veerkracht van onze collega’s en vrienden te zien. Ondertussen merken we hoe heftig dit voor ze is. En ze zuchten vaak om de chaos in hun land. Hoe lang nog? Hoe vaak nog? Waarom grijpt U niet in God?’

Meer weten? Lees het laatste blog van de fam. Folmer op www.gzb.nl/congo of luister naar de podcast met Joanne Folmer op www.gzb.nl/podcast

Meeleven en helpen? Ga naar www.zendingsmaatje.nl en steun de fam. Folmer door hun Zendingsmaatje te worden of geef via www.gzb.nl/hulpcongo.

Gratis te bestellen: raamposter ‘Shine your light’

Christenen wereldwijd leven de komende periode toe naar Kerst. We herdenken en vieren de komst van de Heere Jezus. Hij bracht licht in onze donkere wereld. Met een mooie raamsticker ‘Shine your light’ roept de GZB op om het licht van het Evangelie verder te verspreiden. Juist ook nu! Uitgangspunt bij deze actie is de opdracht uit Mattheüs 5: 16: ‘Laat je licht schijnen’. Hoe laat jij je licht schijnen? In de donkere dagen voor Kerst een mooie oproep, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die langs je huis lopen. De GZB hoopt dat zoveel mogelijk mensen deze – gratis – raamsticker bestellen. Dat kan via www.zendingsmaatje.nl/lichtpuntjes (vanaf 15 november). Bij de raamsticker deelt de GZB ook inspirerende voorbeelden vanuit Gods wereldwijde kerk van mensen die in hun eigen omgeving licht verspreiden. Doe je mee?

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 14 november 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

DE PAREL

09.00 uur wijk 2 Noord ds. G.A. Termaat, Leerdam

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. A. Langeweg, Haaften

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – GZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Lenny Egas, Dayenne Maasland, Jamarka de Jong; Nieuwe Kerk: Judith Schild, Barbera Verdoold, Sanne Ritmeester; De Parel: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 17: 8

avonddienst: Psalm 34: 6

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B)

18.00 uur ds. M.C. Schreur, Ouddorp 

Collecten

1. Stichting Schreeuw om leven

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Manuela de Koning, Elsja Blom, Adriënne Bikker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.