77-25,26

Wat doe jij met Gods boodschap?

 “Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.” 

(Lucas 2: 39)

“En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.”

(Lukas 2: 20)

____________________________________­­­________________

Het is je misschien wel eens opgevallen dat de Adventstijd en de Kersttijd vol zitten met engelenervaringen. Als je goed naar al die verhalen kijkt, dan ontdek je dat de manier van hoe er op die engelen gereageerd wordt, bepalend is voor het vervolg. Niet zozeer het vervolg van Gods plan, want dat gaat wel door, maar voor het vervolg van degene die de ervaring met de engel had. Je zou je daar eerst eens iets over moeten afvragen. Wat is nu eigenlijk een engel? Je kunt daar heel veel over zeggen, maar als je het beperkt tot de engelen in de Kersttijd, dan zijn het in de eerste plaats boodschappers van God.

Nu geloof ik dat God ons nog steeds engelen kan laten zien. Dat dit misschien veel minder gebeurt dan in de tijd van de Bijbel, zal misschien wel zo zijn, maar beperk je je even tot de taak van deze engelen in de Kersttijd, dan hoeven het niet alleen engelen te zijn die Gods boodschap brengen. Het is ook niet belangrijk dat het vooral engelen zijn; de focus ligt op de boodschap van God die zij komen brengen. De grote vraag is wat de ontvangers van die boodschap ermee doen.

Als je al een maand of 15 voor de Kerstnacht begint, kom je eerst Zacharias tegen. Hij staat in de tempel om het reukoffer aan God te brengen en ineens staat er een engel naast hem. Hij schrikt, maar de engel stelt hem gerust en vertelt hem namens God dat zijn gebed is verhoord en dat ze een kind zullen krijgen. Het is niet normaal wat hier gebeurt. Als er in Pedaja één van de bewoonsters ineens zwanger zou zijn, zouden de kranten er van vol staan. Dus dat Zacharias het niet begrijpt, zou nog kunnen, maar hij gelooft hier niet dat het waar is. Het gevolg is dat hij, nadat hij om een teken vroeg, negen maanden niet kan praten.

Zes maanden later staat er naast Maria een engel. Gabriël komt met een boodschap namens God. Ook Maria schrikt en wordt gerustgesteld. Ze krijgt de boodschap te horen dat ze zwanger zal worden. Ik denk dat Maria op dat moment iets gezegd heeft tegen de engel dat dit echt niet kan, want ze heeft wel een vriend, maar ze is keurig rein gebleven voor het huwelijk. Toch reageert zij niet in ongeloof. Ze begrijpt het niet en ze wil weten hoe het kan. Dat is een heel andere houding. Maria blijft geloven, ondanks dat ze het niet begrijpt. Terwijl zij er niet om vraagt krijgt ze wel een teken. Haar nicht Elisabeth is ook zwanger en zij is al zes maanden onderweg.

Als Maria dan aankomt bij haar nicht en ziet dat het klopt, gaat zij haar lofzang zingen. Een totaal andere reactie op Gods boodschap. Zij gelooft het en begint te zingen. Dan, negen maanden later na haar ervaring met de engel, staat er plotseling een engel in het veld bij Bethlehem. Ineens, in een donkere nacht bij een paar herders. Wellicht niet de meest leuke mannen om in de nacht tegen te komen en ook zij schrikken. De engel stelt hen gerust en vertelt hen dat de Redder van de wereld is geboren en ze krijgen er een teken bij: in een voerbak in doeken gewikkeld, zo zullen ze Hem kunnen herkennen. Na een leger van engelen, die weer gaan, wordt het weer stil en donker.

Weet je wat opmerkelijk is? Deze herders reageren direct in geloof op Gods boodschap en komen direct in beweging en bij de voerbak aangekomen aanbidden ze het Kind, maar ze blijven daar niet zitten: direct daarna staan ze op en gaan het overal vertellen. Geloof zorgt ook hier dat ze er van getuigen. Sterker nog, ze loofden en prezen God. Ze gaan zingen, net als Maria en overigens ook net als Zacharias op het moment van de geboorte van Johannes toen hij het wel moest geloven.

Nu kun je met Kerst helemaal bezig zijn met sfeer en gezelligheid. Ik wil je voor dit jaar een andere vraag stellen: Wat doe jij met Gods boodschap als je die ontvangt? Of het nu door een engel, een preek, een lied, een indruk of een beeld is, wat doe jij met Gods boodschap? Je kunt twee dingen doen: Je gelooft het of je gelooft het niet. Het ene zorgt dat je zult spreken, terwijl ongeloof je altijd laat zwijgen. Een boodschap van God is meer dan alleen persoonlijk geloven, het is misschien ook wel Gods stem die je oproept om een eenzame op te zoeken. Ongelovig reageren zorgt altijd dat je stil zult blijven. Het is de bedoeling dat je ervan gaat spreken en zingen en daarom moet je Gods boodschap geloven, wat die boodschap ook is.

Theo de Koning

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Coronamaatregelen en kerkdiensten

Op dit moment van schrijven is nog niet precies bekend wat de aangescherpte maatregelen betekenen voor de kerkdiensten in de komende periode. Houdt u in ieder geval de website hghg.nl en de HGHG-app in de gaten.

Volkskerstzang

Vanavond om 19.00 gaan we live voor de Volkskerstzang! Meerdere gemeenteleden brengen hun muzikale talenten samen op deze avond. Van harte uitgenodigd voor de digitale uitzending van de Volkskerstzang op kanaal1.hghg.nl.

 

Viering Heilig Avondmaal 2022

In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Het Heilig Avondmaal zal bediend worden op de zondagen 20 februari, 22 mei, 4 september en 4 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (1 april). Wij geven u de data tijdig door, zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren.

Hoewel er voorafgaand aan de vieringen van het Heilig Avondmaal geen vaste momenten voor het Censura Morum worden gehouden, willen wij u erop attenderen dat u met eventuele vragen of zaken die hierop betrekking hebben altijd terecht kunt bij uw wijkouderling of predikant.

Nieuwjaarsreceptie

Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie na de morgendiensten op 1 januari niet doorgaan.            

 Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Oliebollenactie 2021

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Zondag 26 december 2021

De diaconale collecte op deze kerstzondag is bestemd voor het Timohuis in Sliedrecht. Sinds begin 2021 is het Timohuis geopend. Het Timohuis wil in samenwerking met onder andere Siriz kwetsbare jonge moeders begeleiden rondom en na een zwangerschap. De missie van Timohuis is ‘omarmen, begeleiden, loslaten’. Zij omarmen, omdat ze vinden dat jonge moeders er niet alleen voor hoeven te staan. Zij begeleiden, omdat ze vinden dat jonge moeders de begeleiding verdienen die ze nodig hebben. En ze laten los, wanneer de jonge moeder met een gezond gehecht kind terug kan keren naar de maatschappij. Meer informatie kunt u vinden op www.timohuis.nl.

De diaconie wil Stichting Timohuis en daarmee hun werk graag ondersteunen, en vragen daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

Zondag 2 januari 2022

De diaconale collecte op deze eerste zondag van het jaar is bestemd voor Project 10 27 ‘Medische zorg in Noord-India’. India is met 1,3 miljard inwoners, na China, het grootste en meest bevolkte land ter wereld. Religie en het kastenstelsel spelen een grote rol. Partnerorganisatie Christian Reformed Fellowship of India (CRFI) wil via medische / sociale zorg uiting geven aan de liefde van God. Een team van toegewijde artsen en verpleegkundigen bezoeken arme dorpen op het platteland van Bihar en Jharkhand, in het noorden van India. Op het platteland zijn de meesten laag- of zelfs ongeschoold. Er is weinig kennis van en aandacht voor reinheid en hygiëne, de leefomstandigheden zijn vaak ronduit slecht. Vee staat bijvoorbeeld gewoon binnen in huis. Mensen hebben geen idee waar ze heen moeten met ziekten en kwalen dan naar (dure) medicijnmannen en tempels. CRFI organiseert tijdelijke klinieken in de dorpen en de teams behandelen gratis zieke mensen, verstrekken medische hulp en medicijnen, geven gezondheidsvoorlichting over uiteenlopende onderwerpen en bieden alfabetiserings- of naaicursussen aan. Ook het Evangelie wordt waar mogelijk gedeeld. De meesten in deze hindoeïstische omgeving horen het Evangelie voor de eerste keer. Velen komen op deze manier tot geloof. De diaconie wil dit werk in het noorden van India graag ondersteunen, en de collecte deze zondag daarom van harte bij u aanbevelen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verkoop collectebonnen

In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 27 december en maandag 3 januari.

JEUGDRUBRIEK

Bericht van de zondagsschool

Helaas is bekend geworden dat we het kerstfeest niet met elkaar in de kerk kunnen vieren. Gelukkig hebben we een online kerstfeest kunnen maken. U kunt het zien op zaterdag 25 december vanaf 12.00 uur op kanaal 1. Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest en al het Goede voor 2022.

Bestuur en personeel zondagsschool

‘Leer mij Uw weg’

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Afgelopen zaterdag is er een persconferentie geweest waarin nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Op het moment van schrijven is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de kerkdiensten. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. In de morgendienst op Eerste Kerstdag horen we over de wijzen uit het Oosten die komen om het Kind te aanbidden (Matth. 2: 1-12). 

In de diensten op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag lezen wij Mattheüs 24: 1-14. We horen vanuit vers 6: “maar het is nog niet het einde”. Aan het begin van het nieuwe jaar klinkt vanuit vers 13 de aansporing: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”.

Kerkdiensten

Voor de komende zondagen wordt een beperkt aantal gemeenteleden uitgenodigd. Om ieder in de gelegenheid te stellen een dienst fysiek bij te wonen wordt op 1e kerstdag een extra kerkdienst belegd. De eerste dienst begint om 9.00 uur. De tweede dienst begint om 11.00 uur. Op 2e kerstdag zullen we weer de gebruikelijke tijden aanhouden: ‘s morgens 9.30 uur en ‘s middags 15.30 uur.

Op ​oudejaarsdag wordt de avonddienst gehouden op 18.30 uur. Op nieuwjaarsdag zal er een morgendienst zijn om 9.30 uur. Ieder heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een dienst tijdens de kerstdagen en voor een dienst rond Oud- en Nieuwjaarsdag.

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die een lange weg moeten gaan. Dat ze ondanks alle moeite en onzekerheid bij de HEERE mogen schuilen en Zijn troostvolle genade en nabijheid ervaren. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” (Psalm 91: 1)

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk en € 20,- voor de zending. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Hij (Christus) wordt in doeken gewikkeld, maar ons bekleedt Hij met onsterfelijkheid. Hij wordt met melk gevoed, maar Hij wordt tevens aanbeden. Een plaats in de herberg heeft Hij niet kunnen vinden, maar Hij bouwt zich een tempel in de harten der gelovigen. Opdat immers de zwakheid krachtig zou worden, is de kracht zwak geworden.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tenslotte

Het is een tijd vol onzekerheid. Niet alleen in de kerk moeten er n.a.v. de nieuwe maatregelen weer allerlei dingen geregeld worden. We denken ook aan ondernemers bij wie de zaak dicht moet. Ongetwijfeld zijn er ouderen die meer dan anders ervaren dat ze alleen zijn. Hoe gaat het allemaal verder? Het trof mij dat in de dienst die ik zondagmiddag in Reeuwijk mocht leiden als voorzang Psalm 48: 6 gezongen werd: ‘Want deze God is onze God, Hij is ons deel ons zalig lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden…’ Ook deze tijd is in Zijn hand. Wij mogen onze hulp en kracht van Hem verwachten! Verschillende kerstgroeten vielen er bij ons op de mat. Wederkerig wensen wij u als gezin een gezegend Kerstfeest toe en Gods nabijheid in het nieuwe jaar! Laten we onze levensweg vervolgen in afhankelijkheid van de HEERE. ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.’ Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken op in ons gebed.

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” (Jesaja 41: 13)

Verkiezingen

De wijkkerkenraad heeft maandag 12 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing ambtsdragers.

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

M. (Martin) de Beer

H.H. (Bert) IJzerman

A. (Ad) Lakerveld

A.H. (Arie) Slob

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures, zal er op maandag 3 januari a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 en vangt aan om 19.30 uur precies.

Via de website hghg.nl kunt u ook een machtigingsformulier vinden.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de persconferentie van zaterdagavond 18 december jl. zal inmiddels afgestemd zijn welke maatregelen genomen moesten worden. Omdat de kopij voor dit kerkblad vroegtijdig ingeleverd moest worden, kon de uitkomst hiervan niet meegenomen worden. We verwijzen u hierover naar onze website www.hghg.nl en de HGHG-app. Dan zal ook duidelijk zijn of de diensten voor het Kerstweekeinde eventueel nog voor een beperkt aantal kerkgangers opengezet kunnen worden of juist in het geheel niet. In ieder geval zijn alle diensten te volgen op de verschillende kanalen van de livestream van onze gemeente.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 6 januari a.s. om 20.00 uur. U wordt per e-mail door Maarten de Bruin op de hoogte gesteld in welke vorm deze bijeenkomst zal plaatsvinden, waarschijnlijk digitaal. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 23,75 aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Oppassers gezocht!

Het rooster voor de oppasbeurten tijdens de kerkdiensten wordt op dit moment weer ingevuld en we zijn nog op zoek naar nieuwe oppassers. Meld je aan bij oppasoudekerk@hghg.nl en geef hierbij aan: 1) Welke wijk: 2 Noord of 3 Zuid; 2) A-groep of B-groep; 3) Je leeftijd: 12-17 jaar of 18+.

de jeugdambtsdragers

Afscheid

Na de komst van onze predikant ds. M. Dubbelman is aan ds. E. van Rooijen verzocht om dit jaar uit nog pastorale bijstand in onze wijk te verlenen. Aan het einde van deze maand komt daar dus een einde aan. Inmiddels heeft hij meer dan 3 jaar in ons midden gewerkt. Bij zieken, overlijden, maar ook bij diverse huwelijksjubilea en ouderen onder ons heeft hij vele bezoeken gebracht. De laatste maanden heeft hij van verschillende pastoranten al persoonlijk afscheid genomen. Ook bij diverse weeksluitingen heeft hij Gods Woord op zijn bijzondere wijze mogen brengen. Op de preekstoel was hij voor ons een onbekende, maar inmiddels heeft hij ook de nodige preekbeurten vervuld. Dat laatste zal nog wel een keer voorkomen. Maar aan het bezoekwerk is dan aan het einde van deze maand echt een eind gekomen. Als kerkenraad zijn we hem daar heel dankbaar voor. Zijn werkzaamheden zullen echter niet stoppen. Wel in onze gemeente, maar in de buurgemeente is een vacature gekomen. Vanuit Giessen-Nieuwkerk is hij benaderd om m.i.v. 1 januari daar pastorale bijstand te verlenen, wat hij graag op zich neemt. We wensen hem en zijn vrouw, niet alleen vanuit de kerkenraad, maar vanuit de gehele wijkgemeente 2 Noord van harte Gods zegen toe.

Pareldienst

Zondagmiddag 9 januari zal er weer een Pareldienst plaatsvinden in De Parel. Aanvang: 15.30 uur. De dienst is ook deze keer weer opengesteld voor alle jongeren van 12-25 jaar met de kerngroepleiding. De kerngroepleden (12-16) kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider. De leden van de catechesegroepen (16+) moeten zelf opgeven via Meevieren.nl op hghg.nl. Dat geldt ook als je binnen de doelgroep valt maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten.

We roepen alle ouders op om hun kinderen te stimuleren om aan te melden! Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 24 december

De dienst is uitsluitend te volgen via de livestream van de Oude Kerk. Nodig gerust iemand thuis bij je uit om mee te kijken via de livestream. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen wordt rondgestuurd en die ook op de website staat.

Commissie Gemeenteopbouw

Citaat

‘De wereld gaat steeds verder achteruit, omdat de mensen zich alleen nog maar onder elkander beraden, in plaats van dat ieder zich eerst als enkeling met God verstaat.’

Søren Kierkegaard (1833-1845)

Bidden en danken

We bidden voor dak- en thuislozen. Juist in deze maand is het zo confronterend dat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dat organisaties, die zich hiervoor inzetten, de middelen mogen hebben om deze kwetsbare groep te ondersteunen.

Laten we de Here God danken dat Hij Zijn kinderen kent en ziet. Hoe of waar ze de kerstdagen ook doorbrengen. Hij is erbij! (Gebedskalender Open Doors)

Ruim een jaar geleden brak in Ethiopië een burgeroorlog uit als gevolg van een machtsstrijd tussen de regering en de noordelijke regio Tigray, waar de voormalige machthebbers vandaan komen. Sindsdien zijn duizenden mensen overleden (waaronder een student aan de Bijbelschool die we steunen). Ook is er honger. Bid voor vrede voor Ethiopië, voor licht in deze duistere werkelijkheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte: een terugblik op 2021 en verder terug

Net voor de jaarwisseling komen we toch nog in een volledige lockdown. Aan het begin van 2021 hadden velen van ons dit niet verwacht, maar een nieuwe variant verstoort de plannen en zekerheden die we dachten te hebben opgebouwd. Daarbij wordt nu ook duidelijk dat het virus hardnekkiger lijkt dan verwacht en we niet op korte termijn terug zullen kunnen naar ons oude en vertrouwde leven dat voor ons zo gewoon was geworden. Over dat vertrouwde leven een enkele gedachte. Epidemieën zijn niet nieuw. Geschat wordt dat tussen 1400 en 1600 ongeveer een derde van de bevolking van Europa stierf aan ‘de pest’. Door ontwikkelingen in de wetenschap zijn pas de laatste 100 jaar grote epidemieën steeds zeldzamer geworden. Het succes van de wetenschap leidde tot een idee van maakbaarheid: de mens kan de natuur, de economie en de maatschappij onder controle houden. Het eerdergenoemde vertrouwde leventje is dus eigenlijk vrij uniek in de wereldgeschiedenis en nu worden we hardhandig wakker geschud. Onze controle over het leven is vrij beperkt. Wat hebben we eigenlijk wel onder controle?

Deze vraagt lijkt op de 1e vraag van de Heidelbergse Catechismus: Wat is onze enige troost (zekerheid) in leven en sterven? Het antwoord dat dan gegeven wordt, is dat onze zekerheid ligt in het feit dat wij het eigendom van onze trouwe Redder, Jezus Christus zijn. Dat Hij de controle heeft en dat Hij alle dingen die ons overkomen, zal laten meewerken ten goede. Het bijzondere is dat deze woorden geschreven zijn in 1563. Het moment dat er weer een pestepidemie in Europa was begonnen die 6 jaar zou duren en miljoenen levens zou kosten.

Het leven met uitbraken van de pest of andere rampen was voor onze voorouders hun gewone en vertrouwde leven. Zij beseften dat zij hun leven niet onder controle hadden. Dat was logisch voor hen. De afgelopen periode waarin wij dachten ons leven onder controle te hebben is dus eigenlijk uitzonderlijk geweest in het geheel van de geschiedenis. Misschien zijn we nu weer terug in het ‘gewone leven’. Maar dan wel met de belijdenis van de kerk dat Jezus ons leven onder controle heeft. In Zijn handen zijn wij veilig. Vanuit die zekerheid wens ik u en jou namens de kerkenraad een gezegend Kerstfeest en een gezond en hoopvol Nieuwjaar.

Tenslotte, ik wil u allen, mede namens het hele gezin, hartelijk danken voor de warme ontvangst, de steun en het meeleven die we van u en jullie hebben ontvangen bij onze komst naar Hardinxveld. Met vriendelijke groeten,

ds. M. Dubbelman

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als het gaat om psychische pijn en persoonlijke levensstrijd , door ouderen en jongeren. Maar ook zij die korter of langer geleden geliefden verloren hebben, dragen we op aan Gods genadetroon. De geslagen wonden kunnen zo gevoeld worden. Dan wijzen we u en jou op de Naam Die het Kerstkind kreeg: ‘Immanuël’, dat is: ‘God met ons.’ Vanwege die Naam is er ruimte in ziekte, zorg en rouw. ‘Ik zal hem / haar Mijn eer en Mijn heil (= Mijn Jezus) doen zien en nooit Mijn hulp onttrekken.’

Uitvoering beleidsplan liturgie

In het beleidsplan van onze gemeente wordt onder andere gesproken over het bezinnen op het gebruik van een andere Psalmberijming en het Bijbelse lied. Zowel op een aantal wijkavonden, zeer recent nog in oktober, als op de kerkenraadsvergaderingen hebben wij ons hier over gebogen. Er zijn inmiddels allerlei alternatieve psalmberijmingen beschikbaar gekomen. Zeer recent stonden er in de Waarheidsvriend een aantal artikelen over De Nieuwe Psalmberijming, die het afgelopen jaar verschenen is. Op de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2022 naast de oude Psalmberijming (1773) ook stapsgewijs gebruik te gaan maken van nieuwere en bijbelgetrouwe psalmberijmingen zonder ons te binden aan één andere psalmberijming. Het is ons verlangen om de waarde van de Psalmen in de taal van nu door te geven aan de volgende generaties. Ook het zingen van een Bijbels lied in de eredienst behoort tot de mogelijkheden. Het staat de (gast)predikanten vrij om hier al of geen gebruik van te maken. Het gaat erom dat het gezongene de taal van het geloof en het gebed, de klacht, de lof en de dank, die Gods Woord ons op de lippen legt, verwoordt. Zodra er een ‘nieuwe’ psalm of lied gebruikt wordt in de eredienst, zal deze worden geprojecteerd. We hopen en bidden dat we ook door het zingen daarvan geleerd en gevormd worden om de Heere te loven en te dienen.

Vanuit de pastorie

Niet elke Advent is hetzelfde. Ik merk dat ik door de onzekerheid van onze tijd de geschiedenissen van Lukas 1 anders lees. Net of je dichter bij die verhalen kan komen. De bekende figuren in Lukas 1, waaronder Zacharias en Maria, leefden ook in een tijd die beheerst werd door onzekerheid. Dat er in die donkere periode van Israëls geschiedenis mensen waren die bleven uitzien naar de vervulling van Gods beloften, mag ons inspireren. Maar dat we lezen hoe God die wereld, die de onze is, daadwerkelijk binnenkwam, mag ons bemoedigen. Gods Zoon is neergedaald in ons bestaan: Immanuël, God met ons. De wereld drijft niet meer weg als een losgeslagen schip. God heeft Zich in Zijn Zoon met ons verbonden en een weg geopend naar vrede (Luk.1: 79) Hij is als de ‘Opgang uit de hoogte’, zingt Zacharias, als een ‘zonsopgang’ van een nieuwe morgen (vs.78). Dat beeld is zeer vertroostend voor ons die hoopvol wachten op Zijn wederkomst in deze tijd zoals eens Zacharia, Maria, Simeon en de oude Anna. Laten we bidden om volharding in het geloof, vreugde in de hoop, verdieping in het gebedsleven, en Gods leiding voor elkaar in voorspoed, verdriet en eenzaamheid. 

Dank voor uw gebed voor ons en voor alle hartelijke wensen. Wederkerig wensen we u en jullie een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. En ook voor het nieuwe jaar is onze verwachting van de HEERE (Ps.130: 5,6). 

Mede namens Emelia een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen / gehoord

‘Het niet vurig terug verwachten van Jezus uit de hemel, is de hoogste vorm van wereldgelijkvormigheid.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad wensen we vanaf deze plaats u en jou rijk gezegende Kerstdagen toe. Dat het Kerstfeest werkelijk Christusfeest mag zijn.

P.C. Bakker

Oppassers gezocht!

Het rooster voor de oppasbeurten tijdens de kerkdiensten wordt op dit moment weer ingevuld en we zijn nog op zoek naar nieuwe oppassers. Meld je aan bij oppasoudekerk@hghg.nl en geef hierbij aan: 1) Welke wijk: 2 Noord of 3 Zuid; 2) A-groep of B-groep; 3) Je leeftijd: 12-17 jaar of 18+.

de jeugdambtsdragers

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 december

19.00 uur Volkskerstzang – digitaal OK

21.30 uur Kerstnachtdienst – digitaal OK

Zaterdag 25 december

GEEN christelijke volksbibliotheek

vanaf 12.00 uur  Kerstfeestviering Zondagsschool – digitaal OK

Maandag 27 december

GEEN verkoop collectebonnen

Dinsdag 28 december

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

Zaterdag 1 januari

GEEN christelijke volksbibliotheek

Maandag 3 januari

GEEN verkoop collectebonnen

19.30 uur Wijk 2 Noord Verkiezing ambtsdragers – OK

Dinsdag 4 januari

14.30-16.30 uur Ora et Labora – De Parel

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

Vrij kerstverhaal

Kerstfeest op de Rokerij

“Niet te ver met je step hoor Maartje. Weet je het nog?” Moeder kijkt me aan terwijl ze mijn krullen onder mijn rode muts stopt. De twee losse touwtjes worden een strikje onder mijn kin. Het kriebelt. “Tot buurvouw Aagje” zeg ik. Ik weet het heus wel. En dat weet moeder ook, want haar ogen lachen in de mijne. Haar neus raakt even die van mij en ik lach terwijl ik opspring en de deur uitren. Buiten ligt mijn step. Gemaakt door mijn vader voor mijn broertje Peet. Mijn vader is knap, hij kan alles. Maar Peet is nu te groot voor de step. Peet gaat al naar school, de school van meester Schaafsma.

De koude wind blaast tegen mijn wangen. Mijn rok wappert in de wind. Hij is echt een beetje kort, moeder had niet zo blij gekeken toen ze zei: “Je benen zijn gegroeid Maartje!” Moeder kreeg zelfs een rimpel boven haar neus. Die rimpel zag ik vaker. Het was alsof moeder een vouwtje in haar voorhoofd kreeg. Net als het vouwtje wat ze maakte in het krantenpapier op de tafel toen ik vroeg om een bootje. Om buiten mee te varen in de plassen. Moeder had een krant gepakt en onder haar handen verscheen een echte boot.

Ik spring van mijn step. Hier is het huisje van buurvrouw Aagje, nu mag ik niet verder. Dit is ook bijna het laatste huis. Het eind. Daarna komt er bijna niks meer. Alleen de ark en de rivier. Een eindje verder, op de Buitenwei, staat het afweergeschut. Daarmee schieten de Duitsers op Engelse- en Amerikaanse vliegtuigen. Dat gebeurt vaak ’s nachts, dan lig ik wakker door het geknal.

“En je mag er nooit, maar dan ook echt nooit komen! Peet, heb je me echt gehoord?” Peet knikte, terwijl hij nieuwsgierig langs moeder heen keek naar de plaats waar dat gevaarlijke afweergeschut stond. Peet durft alles. Peet is nooit bang. En moeder keek ons allebei aan, met het vouwtje in haar voorhoofd. Daar was het weer, zie je wel… ik moest meteen weer denken aan het bootje van krantenpapier.

Ik bleef keurig staan met mijn step. Ik durfde ook niet zo goed verder. Want er waren ook soldaten, Duitsers. En daar moest je niet te dicht bij in de buurt komen. O nee, als moeder dat zou zien. Nou, ik ga daar ook echt niet heen. Ik kan ze niet eens verstaan. Echt blij was moeder niet met de nieuwe bewoners op de ark achter Rokerij. Ik had samen met moeder staan kijken achter het raam toen de soldaten langs ons huisje sjouwden. Ze zagen er moe uit, zouden ze helemaal uit het andere land zijn komen lopen? Ik wilde het moeder vragen, maar juist toen hoorde ze de diepe zucht. “Ook dat nog.” Ik zuchtte niet, ik keek eens goed. Eén soldaat zag mij! Ik schrok, dook weg achter het gordijn. Toen ik weer gluurde was hij verder gelopen, hij was zo lang… verwonderd keek ik en ik dacht aan de kleine ark waar hij straks door het lage deurtje moest. Hij keek nog één keer achterom.

“Maart!” ik draai me om. Peet! Hij noemt mij Maart. “Maart met een staart!” We moeten dan samen lachen, het is ons grapje. Ik step naar hem toe. Zijn jas is helemaal niet dicht, zo komt hij altijd uit school gerend. Over de Buurt zo naar de Rokerij. “Maart, geef jij dit aan moeder?” hij stopt een stukje papier in mijn hand. Er staan letters op. Peet kan al schrijven. “Niks zeggen Maart, maar ik ga daar even kijken!” zijn hoofd knikt en zijn ogen kijken naar het einde van onze wereld. Naar het water, naar… zou Peet naar het gevaarlijke ding gaan? Dat mocht echt niet van moeder! “Peet! Joh, niet doen!” Maar Peet is al weg. Hij rent het eerste stukje en dan zie ik dat hij even wacht bij het laatste huis.

Ik bekijk het stukje papier nog eens goed. Het is een strook papier met krulletters, Peet heeft echt zijn best gedaan. Wat zou er staan? Ik ga voorzichtig met mijn vingers over de letters, volg de kleine lusjes met mijn vinger. Er is ook een ster, een beetje scheef, hij lijkt wel van goud. Morgen, ik moet er ineens aan denken…, dan is het Kerstfeest! Dan mag ik mee naar de kerk. Dan mag ik zomaar op zaterdag mijn zondagse kleren aan. De mouwen van mijn zondagse trui zijn wel een beetje kort, maar dat geeft niks. Mijn schoenen heeft moeder vanmorgen al gepoetst. “Want op het Kerstfeest moeten we er mooi uitzien, toch?” had ik gevraagd aan moeder. Ze had me aangekeken en gezegd “Zeker Maartje, voor dit feest trekken we onze mooiste kleren aan! Want het is het feest van het Kind in de kribbe.” Maar toen was daar ineens weer dat vouwtje in haar voorhoofd. Ze had de schoenen van Peet in haar handen en ze zag het gat in de zool. Niks aan te doen, Peet zou er wel op kunnen lopen. Zo ver is het niet naar de kerk.

Peet! Ik schrik op en kijk zoekend rond… ik zie hem niet meer. Waar is hij gebleven? Hij stond er niet meer. Weg! “Peet!” roep ik. Zou hij dan echt zijn gaan kijken? Ik stop het stukje papier in mijn zak en pak snel mijn step. Ik moet Peet vinden. Ineens vergeet ik mijn bangheid en durf ik zomaar verder te steppen. Zomaar langs het huis van buurvrouw Aagje, naar het water.

“Peet!” ik roep hem nog een keer. En daar zie ik zijn blonde kuif, wat is hij dicht bij de rivier en bij het grote kanon, ik zie hem bijna niet meer. Moeder had gezegd dat we daar nooit mochten komen, niemand mocht daar komen, dat was streng verboden. Hij schrikt als hij zijn naam hoort. Maar hij lijkt nog harder te schrikken als hij mij ziet. Waarom? “Peet het mag niet! Kom terug!” buiten adem roep ik hem. Hij moet echt komen. Als moeder het ziet…

Ik voel een hand op mijn schouder. Ik gil van schrik. Als ik me omdraai schrik ik nog harder. Het is een Duitse soldaat. Zie je wel, je moet hier niet komen! O wat heb ik opeens een spijt! “Stil…” klinkt het zacht. Ik kijk de soldaat aan, hij zakt door zijn knieën en zijn ogen komen op dezelfde hoogte als die van mij. Hij heeft vriendelijke ogen, ik zie zijn glimlach, maar mijn hart bonst nog in mijn keel. Peet staat ineens naast me. Ik pak zijn hand en verstop mijn gezicht achter de mouw van zijn jas. “We moeten naar huis!” zegt Peet met een ferme stem. Ik hoor het wel hoor, er zit een bibber in. Peet durft altijd alles, maar nu…

De soldaat glimlacht en staat op. “Kom” zegt hij. Het lijkt wel een optocht, de soldaat voorop met mijn step dan Peet en ik.

Zo bracht de soldaat ons thuis en hij praat even met moeder. Ik versta niet wat hij in het Duitse tegen moeder zegt. Moeder was boos. Natuurlijk, want we mochten er niet heen. Ook ik niet om Peet te zoeken. En Peet mocht het nooit meer in zijn hoofd halen om daar te gaan kijken. Nooit meer. Het was niet zo gezellig geweest onder het eten. Moeder had bijna niks gezegd en Peet had stil zijn bord leeggegeten. Het was toch al zo ongezellig sinds vader weg was. Vader is in Duitsland aan het werk. Dat moest. Niks leuk. Maar soms komt er een brief van vader. Dan is het feest! Vader maakt het goed gelukkig. Maar ik mis hem wel.

Na het eten merkte Peet dat zijn mooie bladwijzer weg was. In mijn zak zat niets, alleen een steentje wat ik gisteren had gevonden. Geen papiertje met mooie krulletters en een scheve maar mooi gouden ster. Weg. Zoeken mochten we niet meer van moeder. Het was donker en we mochten toch niet meer naar het kanon? Peet was verdrietig, hij had er zo zijn best op gedaan. Toen moeder vroeg welke woorden hij dan opgeschreven had zei hij: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.” Hij wist het nog, helemaal uit zijn hoofd. Peet had van een klein stukje papier een nieuwe bladwijzer gemaakt. Niet zo mooi als de bladwijzer van school. En er past ook geen gouden ster meer op. Maar de woorden zijn hetzelfde, en daar gaat het om had moeder gezegd. Voorzichtig had Peet de bladwijzer in de Bijbel gelegd, bij Lukas 2. Peet had het samen met moeder opgezocht. Morgen gaan we lezen waar de bladwijzer ligt heeft moeder beloofd. Want morgen is het Kerstfeest!

Op eerste Kerstdag 1943 luidt de klok over het dorp. De koster heeft een paar lampen aangestoken. De mensen zingen een lied over ‘elk die in het duister dwaalt’ en van het heldere licht. Door de deur komt stilletjes nog een late kerkganger. Een soldaat, een Duitse soldaat. Hij schuift in één van de achterste banken. Sommige mensen kijken verstoord: een mof hier in onze kerk? In zijn zak zit het strookje papier met vouwen en een spat modder dat hij heeft gevonden bij het kanon. Hij had het gladgestreken en zijn vinger was over de ster gegaan. Een scheve ster maar wel mooi goud. Hij had geglimlacht en was het heimwee wat hij voelde? Heimwee naar zijn vrouw en zijn twee kinderen die hij al zolang niet had gezien? Hij bekeek de letters, met krullen en lussen…

De gemeente zingt, hij verstaat de woorden niet, maar de melodie is ook voor hem bekend. De laatste woorden van de lofzang klinken door de kerk: “… op ’t vredepad zijn voeten richt.”

Als we weer naar huis gaan zie ik hem lopen. Alleen. Ik steek even mijn hand op en lach naar hem. Hij lacht terug.

Marieke Ritmeester

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zaterdag 25 december 2021 – Eerste Kerstdag

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.00 uur ds. W.J. Westland

11.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas 

Oude Kerk: Lydia Corbijn, Wietse de Jong, Ellen Leenman, Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Heidi Verdoold, Sanne Ritmeester 

De Parel: Gerrie de Ruiter, Rosalie de Jong

Oude Kerk n.m.: Kerstfeestviering: Jeanine Koesveld, Hanna v.d. Wetering, iemand van de Nieuwe Weg

Voorzang

morgendienst: Psalm 98: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A)

16.00 uur Kerstviering zondagsschool Jedid-Jah

Collecten morgendienst

1. Gereformeerde Zendingsbond

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Collecte zondagsschoolviering

Zondagsschool / Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Jannie Breedveld, Guusje de Bruin

Voorzang kerstdagen: Kerstlied

 


Zondag 26 december 2021 Tweede Kerstdag

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. G.A.Schreuders, Wierden

15.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J.Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur r/b ds. J. Muller, Bleskensgraaf (groep 2)

15.30 uur
ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel (groep 1)

DE PAREL

09.30 uur
wijk 3 Zuid dr. H. van den Belt, Woudenberg

15.30 uur vervalt

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie Timohuis Sliedrecht

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Josephine van den Bos; B: Sjoerd Spruijt

Nieuwe Kerk: Anne v/d Vlies, Juliette Poortvliet, Thamar Poortvliet

De Parel: Corine Kanselaar, Mieke de Bruin

Voorzang

morgendienst: Psalm 77: 7

avonddienst: Psalm 69: 14

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B)

15.30 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten

1. Verwarming

2. Zondagsschool/Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland

3. Plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Laura Verschoor, Anne Breugem, Natasja Groeneveld

Voorzang kerstdagen: Kerstlied

 


Vrijdag 31 december 2021 – Oudejaarsavond

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

18.30 uur ds. W.J.Westland (groep 2)

Collecten

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Voorzang (voor beide gemeenten)

Avonddienst: Psalm 73: 12

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Studiefonds Gereformeerde Bond

2. Pastoraal werk

3. Onderhoud gebouwen

 


Zaterdag 1 januari 2022 – Nieuwjaarsdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep 1)

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas 

Oude Kerk: Julia Veldman, Loïs Veldman

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Lieneke de Ruiter, Anne Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 37: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. KC de Boomgaard

2. Pastoraal werk

3. Plaatselijke diaconie

 


Zondag 2 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. D.C. Floor, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman (digitaal)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H.J.Lam, Werkendam

15.30 uur ds. A.van Lingen, Kinderdijk

DE PAREL

09.30 uur
wijk 2 Noord prop. H.C. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

15.30 uur wijk 3 Zuid prop. M. Bos, Lunteren

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie, 10-27 Zorg in Noord-India

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Pastoraal werk in eigen gemeente

Kinderoppas 

Oude Kerk: Janine de Bruin, Dayenne Maasland

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Methilde de Ruiter, Marnix Molendijk

De Parel: Nienke Burggraaf, Jolijn Kraaijeveld

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81: 2

avonddienst: Psalm 67: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep A)

15.30 uur ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

Collecten

1. Verwarming

2. Eredienst

3. Zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Marijke Vogel, Hilde Breugem, Esther Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Dit kerkblad is voor twee weken.

Het eerstvolgende kerkblad verschijnt op 7 januari 2022 en is voor één week.