77-28

Hagedissen bij de koning

“Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning.”

(Spreuken 30: 28)

____________________________________­­­________________

Komt u geregeld spinnen tegen in uw huis? Het is een merkwaardig fenomeen. Je ruimt je huis goed op, stofzuigt geregeld, houdt de ramen dicht en dan opeens: een spin. Waar komt het beestje vandaan? Hoe komt het binnen?

In Israël herkent men dit ook, maar dan met hagedissen. Ze zijn klein, je kunt ze steeds weer pakken en naar buiten brengen, maar toch vind je ze iedere keer opnieuw in je huis. Je kunt dan denken: “Dat ik ze in huis vind, is nog wel te begrijpen, maar in een paleis, waar alles schoon en netjes is, zullen ze wel niet te vinden zijn”. Dat is echter niet het geval.

Deze tekst uit Spreuken stelt dat de hagedis ook zit in het paleis van de koning. Wat betekent deze spreuk? Hij komt uit hoofdstuk 30. Daar gaat het over dienaren van de koning. Om preciezer te zijn: het zijn lessen hoe ze de koning het beste kunnen dienen en we kunnen een wijze les leren door naar een hagedis te kijken.

Allereerst iets over die hagedis. Het is geen mooi beest. Hij is klein en lijkt een beetje op een slang, maar dan met pootjes. Daarnaast is het ook veelzeggend dat woord ‘hagedis’ in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, komt van het woord schrikken van iets negatiefs, of dat het gaat over iets dat eigenlijk verwijderd moet worden. In hedendaags Nederlands zouden we kunnen zeggen: iets irritants. 

De toepassing is dan als volgt. Die hagedissen zijn wij. Wij zijn, of voelen onszelf vaak klein, ook al zijn we misschien al volwassen. Daarnaast zijn veel mensen in onze omgeving soms irritant. Zo voelen we ons zelf vaak niet, maar we kunnen er van uit gaan dat veel mensen in onze omgeving wel weer zo naar ons kijken. Irritante trekjes zie je immers duidelijk bij anderen, maar zijn lastig om bij jezelf waar te nemen. Er is alle reden om ons mensen op te pakken en te verwijderen. De spreuk gaat echter verder. Die irritante hagedisjes zitten ook in het paleis van de koning. 

In de tijd dat het geschreven werd, was het een verwijzing naar God en zijn tempel in Jeruzalem. Voor ons betekent het een verwijzing naar de grote Koning, Jezus Christus.

Ook wij mogen, ook al voelen we ons klein, zwak of ongeschikt, bij Hem horen. We mogen bij Hem in dienst staan. Dat is bijzonder, want eigenlijk horen wij, onheilige mensen, niet thuis bij een Heilige God. We zouden verwijderd moeten worden, maar ondertussen zitten we er wel. In Psalm 84 staat dat zelfs een mus en een zwaluw een plek vinden om te wonen in de tempel. Hier in deze spreuk blijken zelfs hagedissen een plek te hebben. Deze spreuk zegt veel over ons en over de genade van God. Als kerk, als dienaren van God, zijn we hagedisjes. Eigenlijk zouden we opgeruimd moeten worden. Een hagedis hoort niet in huis en zeker niet in de tempel, het paleis van de Koning. Maar we zitten er wel. We zijn zelfs welkom! 

Het evangelie is dat Jezus, God zelf, door Zijn leven te geven aan het kruis, de weg vrij maakt voor ons mensen om bij Hem te komen. Het is belangrijk om aan deze genade nooit te wennen, maar er dankbaar voor te blijven. Daarnaast helpt het ons ook om dankbaar te blijven voor de kerk. Ja, onze gemeentes zijn vol fouten en er zou veel verwijderd moeten worden. We zijn niet, zoals we eigenlijk zouden moeten zijn en het is herkenbaar dat we vergeleken worden met hagedissen. Maar ondertussen is dat niet het enige. Jezus ziet ons tegelijkertijd als Zijn dienaren en we mogen bij Hem horen. Zelf hagedissen zitten in het paleis van de koning. U en jij horen er ook bij.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed en Nationaal gebed 15 januari

Vanwege de nog voortdurende lockdown willen we het geplande ‘Uur van gebed’ van onze gemeente deze keer laten samenvallen met het Nationaal gebed voor vrede en verbinding. Dat betekent dat we niet live samen komen maar u uitnodigen om thuis mee te doen en af te stemmen op Nationaalgebed.nl van 20.00 tot 21.30 uur. Aanleiding tot dit gebed is de aanhoudende coronacrisis en de daaruit voortkomende verdeeldheid in de samenleving en de geloofsgemeenschappen. In het gebed wordt gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Voorafgaand en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur worden geplaatst of op #nationaalgebed. Dit nationaal gebed wordt georganiseerd door de EO, de Protestantse Kerk in Nederland, Missie Nederland, Niet Alleen en de Raad van Kerken.

Honderd handig

Vele handen hebben de laatste maanden weer hònderden lapjes vervaardigd! Wij zijn inmiddels druk bezig er dekenpakketten van te maken. Gezien de enorme hoeveelheid willen wij voorlopig even een inlever-stop inlassen. Wie wil hoeft echter niet stil te zitten! Er staan een heleboel pakketten met lapjes klaar om in elkaar gezet te worden. Dus wie een gezellig en nuttig werkje zoekt waar je in deze koude tijd ook nog warm bij / onder blijft: neem contact op met / ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. Tel.0184 61 10 08.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Als commissie mogen we dankbaar en verwonderd terugkijken op een zeer geslaagde kerstpakkettenactie. Mede dankzij uw bijdrage, konden wij maar liefst 55 kerstpakketten samenstellen en door diverse contactpersonen laten bezorgen. We willen u heel hartelijk danken dat dit, met uw hulp, gerealiseerd kon worden en dat we zo met elkaar Gods liefde mochten verspreiden. Wilt u meebidden dat God elke keer weer de juiste mensen op ons pad brengt, die wij namens “Een Kilo Liefde” kunnen ondersteunen. Delen van wat we hebben maakt ons Rijk, want waar (Gods) liefde gedeeld wordt, vermenigvuldigt het zich! Alle eer aan Hem!

College van kerkrentmeesters

ACTIE KERKBALANS 2022

 Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan “vandaag voor de kerk van morgen!” Dankzij uw bijdrage kan onze gemeente voortbestaan.

Deze maand wordt de Actie Kerkbalans 2022 weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we weer op u rekenen?

Komende week (15 t/m 22 januari) wordt de envelop door onze vele vrijwilligers bij u thuisbezorgd. De week er op wordt de toezegging voor de vrijwillige bijdrage weer bij u opgehaald.

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”

Vragen over de actie kerkbalans? Mail naar: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Of bel: 0184-611036 (ma/do/vrij morgen)

College van Kerkrentmeesters

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

De kerstvakantie is voorbij. Jullie mogen gelukkig weer naar school. Komende zondag, 16 januari, hoopt de zondagsschool ook weer van start te gaan. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen  een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in de Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheidsavondje op donderdag 20 januari. Nadere informatie ontvangen jullie nog.

de leiding van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Catechisatie

Komende dinsdagavond zal Henk Hazendonk in de verschillende catechesegroepen het één en ander vertellen over het zendingswerk dat hij doet in Peru. We zien met onze jongeren uit naar een leerzame avond. Laten wij bidden dat God ook onze jongeren zal roepen tot Zijn dienst!

Gift

Ontvangen door br. H.W.G. Kant €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Een christen reist niet incognito.’

Onbekend

Tenslotte

Met dankbaarheid en in verwondering mogen we terugdenken aan de bevestigingszondag. Wat een voorrecht dat de Heere extra ambtsdragers aan onze wijkgemeente heeft geschonken en dat anderen opnieuw bevestigd mochten worden. We hebben node afscheid genomen van broeder J. Lemson. Als een dienaar heeft hij in de afgelopen jaren heel trouw en in alle rust de gemeente mogen dienen. Daar zijn we hem en zijn vrouw zeer erkentelijk voor. We bidden dat de ene vacature van diaken spoedig vervuld zal worden.

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Bijl uit Papendrecht. In de dienst van zondagavond, waarin ik u hoop voor te gaan, lezen wij verder in de Bergrede. We lezen in ieder geval Mattheüs 5:17-20.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 6 februari in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 22 januari aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen

Dankbaar kunnen we meedelen dat Ad Lakerveld zijn verkiezing tot ouderling mocht aannemen. De beslissing van Arie Slob is bij verschijning van het kerkblad ook bekend. We hopen dat deze beslissing ook positief mag zijn. Wilt u beide broeders opdragen in uw gebed?

Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zal er afscheid genomen worden van de broeders die de kerkenraad verlaten en ook de (her)bevestiging plaatsvinden van de broeders die in de afgelopen tijd hun verkiezing mochten aanvaarden, respectievelijk voor een nieuwe termijn zijn verkozen. Hierop komen we later uitgebreider op terug.

Verantwoording

Mw. Jannie van Tuijl ontving tijdens ouderenbezoek € 10,- voor de kerk. Ouderling-scriba Piet de Groot kreeg via de post een bedrag van € 6,25 aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

KideKids

Hi kids, We missen het om lekker met jullie aan de slag te kunnen. Het idee van Kide is dat jullie kunnen werken in de map en dat we dan een keer met elkaar een eigen dienst hebben, waarin we dan wat dieper in kunnen gaan op het onderwerp waar jullie die weken ervoor mee aan het werk zijn geweest. Nu met de coronamaatregelen, zijn er maar weinig van jullie tegelijk in de diensten. Jullie kunnen dus niet allemaal werken aan de werkbladen, en maar met weinig kinderen naar boven in De Parel (terwijl andere kinderen dat dan moeten missen). Daarom wachten we tot alle maatregelen weer weg zijn, zodat jullie dan met zijn allen mee kunnen doen. We zullen in De Parel, tijdens de ochtenddiensten wel aanwezig zijn, dus er kan gewerkt worden in de map met bijvoorbeeld een puzzel of kleurplaat. Als we weer aan de slag gaan, horen jullie en jullie ouders het weer van ons. Groet, 

Marieke, Willemijn, Eline en Jenneke

Pareldienst

Deze keer zijn de leden van 11-14 jaar aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleiding. Als je binnen de doelgroep valt, maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten kun je je opgeven op hghg.nl via Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 22 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn, dan kunnen de jongeren van 15-25 jaar zich ook opgeven via Meevieren.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 februari met ds. Hans Schaap uit Rotterdam.

commissie Pareldiensten

Citaat

‘Christelijk opvoeden gaat over het opvoeden van kinderen die leven met een op God gerichte mentaliteit.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken

We bidden voor ondernemers die mede door alle beperkingen het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden.

Bid voor jongeren in Myanmar. De militairen in dit land staan wantrouwend en meedogenloos tegenover de jeugd. Bid dat de jonge Myanmarezen mentors en leiders ontmoeten die hen leiden en inspireren in deze onrustige, onzekere tijden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de kerk in Turkije, een van de kleinste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine minderheid. Bid dat de kerk desondanks van betekenis is voor haar omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Bevestiging ambtsdragers

Afgelopen zondagavond werden de volgende broeders (her)bevestigd in het ambt van diaken / ouderling. Zij kregen de volgende teksten mee.

Herbevestigde broeders:

Frederik de Bruin (ouderling), Jak.1: 5., Binnendams 19b, 3373 AB

Andries de Hek (ouderling),Math. 6: 33, Buitendams 305c, 3371 BG

Willem Huisman (ouderling), 2 Tim. 1: 14, Peulenstraat 178, 3371 AR

Jacob de Jong (diaken), Ps. 71: 6, Polderweg 4, 3373 LD

Cornelis Izak Pille (evangelisatie-ouderling), Kol. 4: 2, Peulenstraat 192, 3371 AS

Lammert Timotheus Veldman (ouderling), 2 Petr. 1: 2, Rivierdijk 464, 3372 BW

Nieuw bevestigde broeders:

Rombout Arie Cornelis van Eekelen (ouderling), 2 Tim. 2: 7, Gieser Wildeman 23, 3371 NG

Matthias Leenman (ouderling), Joh.14: 13, Buitendams 86, 3371 BM

Willem Thomas Treuren (diaken), 2 Tim. 2: 1, Van Wenastraat 9, 3381 BK Giessenburg

Govert Vlot (ouderling-kerkrentmeester), Ps. 119: 65-66, De Savornin Lohmanstraat 16, 3371 VA

Kerkrentmeester P. Boogaard heeft afscheid genomen (Kramsvogel 6, 3371 JZ). Broeder J. de Vries (Rivierdijk 677, 3371 EG) gaat zijn werk overnemen.

De nieuw bevestigde en de herbevestigde broeders en de nieuwe kerkrentmeester wensen wij Gods zegen toe bij hun werk de komende tijd. “En als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

De afgetreden broeders wensen wij dat ze de rust in God mogen ervaren en dat hun werk tot rijke zegen mag zijn.

Verdeling wijk 3.1, 3.5 en 3.7

Nu ouderling P.C. Bakker afscheid heeft genomen en ouderling A. de Hek scriba wordt (en daarom een kleine wijk krijgt), zal ouderling A. de Hek verantwoordelijk zijn voor wijk 3.1. , ouderling M. Leenman voor wijk 3.5 en ouderling R.A.C. van Eekelen voor wijk 3.7.

Catechese

Nu de scholen weer geopend zijn, kan de catechese weer fysiek doorgang vinden. Op 18 januari zullen de catechisatielessen weer starten volgens het rooster.

Kerkenraadsvergadering

Maandagavond 17 januari zal er kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur.

Gelezen / gehoord

‘Trouwens bidden is bidden, hoe beperkt van omvang ook. Het is een wig, die na verloop van tijd ons hart wijder zal openen voor de goddelijke werkelijkheid.’

Tenslotte

We danken onze scriba  P.C. Bakker voor het vele werk de afgelopen jaren door hem verricht ‘in de wetenschap dat zijn inspanning niet tevergeefs is in de Heere’. (1. Kor. 15: 58).

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 15 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

20.00 uur Gebedskring, nationaal gebed – digitaal

Zondag 16 januari

14.15 uur zondagschool – De Parel

19.30 uur Wijk Oost 20+ groep – De Parel

Maandag 17 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert, ds. E. van  Rooijen

Dinsdag 18 januari

19.15-19.30 uur Emmauswandeling – verzamelen achter de oude kerk

Woensdag 19 januari

19.30-21.30 uur mannenvereniging – de Parel

Donderdag 20 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraarts

20.00-22.00 uur opvoedkring wijk 3, oudste kind 4-7 jaar – de Parel

Vrijdag 21 januari

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – de Parel

ALGEMENE BERICHTEN

Blik op Maat

Er is in 2021 96.601 kg metaal ingeleverd. Dit bracht maar liefst € 30.585,- op. Alle verzamelaars en brengers van metaal hartelijk dank!! Het is ongelooflijk hoeveel geld afval opbrengt. Met de opbrengsten van de metalen konden vele goede doelen ondersteund worden. Zoals Mercy Ships, MAF, St de Ark, St Buitenhof, de Parel, PDC de Herberg, Woord en Daad, Interlakes School Ethiopië, voor Lea van der Riet – Luijten in Zuid-Afrika, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië, Open Doors, Dorcas voedselactie en andere doelen.

In december is Klaas Maat gestopt als vrijwilliger. Als oprichter van blik op Maat heeft hij vele mensen enthousiast gemaakt om oude metalen te sparen. Dit werk heeft hij bijna 13 jaar mogen doen. Wij bedankten hem en zijn vrouw voor hun grote inzet.

Helpt u ook dit jaar weer mee om de kruiwagens te vullen. U kunt brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels / snoeren, computers en laptops enz. Van beeldschermen, printers, waterkokers en koffiezetapparaten is alleen het snoertje te gebruiken. Wij zijn ook blij met fietsen. Deze worden weer opgeknapt en opnieuw gebruikt in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen.

Samen met uw inzet hopen we dit jaar weer vele doelen te ondersteunen.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Papendrecht (groep 1B)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep 2B)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid prop. M. Slingerland, Gouda

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Fonds Alg. Kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Martine Verlek, Liesbeth Boer, Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Manon de Bruin, Talitha Schild

De Parel: Simone Meerkerk, Joline Tromp

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 134: 1 

avonddienst: Lofzang van Simeon: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk (groep A)

15.30 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 13

Collecten

1. Werelddiaconaat

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Janette Egas, Anna Klop

Dinsdag 18 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

NIEUWE KERK

14.45 uur
ds. W.J. Westland, huwelijk Jan Poortvliet en Hanneke van Loon (Delwijnen) – digitaal

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.