77-34,35

 Conflicten in de kerk

“Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.” 

(2 Timoteüs 4: 11)

____________________________________­­­________________

Wie is Markus? Vast een goede vriend of een warme collega? Paulus heeft hem blijkbaar nodig voor het zendingswerk waar hij mee bezig is.

Bovenstaande tekst blijkt een ontroerende zin, want in het verleden was het wel anders. In Handelingen 12 wordt Markus (zijn volledige naam is Johannes Markus) voor het eerst genoemd. Hij gaat mee op zendingsreis met Paulus en Barnabas (vers 25), maar dat is geen succes. Ze zijn nog maar net op weg of Markus ziet het niet meer zitten. Hij gaat terug naar huis en laat Paulus en Barnabas alleen (Handelingen 13: 13). Paulus is flink teleur gesteld in Markus en wil hem daarom, enige tijd later, niet opnieuw meenemen op zendingsreis (Handelingen 15: 36-39). De ervaring heeft Paulus immers geleerd dat Markus niet te vertrouwen is. Barnabas ziet het anders. Hij heeft vertrouwen in Markus en wil hem nog een kans geven. Het meningsverschil loopt zo hoog op dat er een conflict ontstaat tussen Paulus en Barnabas. Hun langdurige samenwerking wordt zelfs verbroken en hun wegen scheiden: Paulus gaat verder met Silas; Barnabas gaat verder met Markus.

Wie had er gelijk? Was Barnabas te goedgelovig, of was Paulus te zwart-wit? De Bijbel geeft daar geen antwoord op. Wel lezen we dus jaren later dat Paulus over deze Markus schrijft dat hij snel naar hem gebracht moet worden, omdat hij niet gemist kan worden. Er blijkt geen conflict meer te zijn.

Het eerste wat opvalt is dat grote dienstknechten van God, zoals Paulus en Barnabas, ook conflicten kunnen krijgen. Deze mannen, die zo vervuld waren met de Heilige Geest, lukt het niet om dit conflict op te lossen. Ze verbreken zelfs hun langdurige samenwerking om het evangelie te verkondigen. Vaak hebben we een te rooskleurig beeld van de eerste christenen. Daar zou alles nog krachtig en volmaakt zijn. De Bijbel geeft echter een genuanceerder beeld. Jezus redt zondaren en zijn gemeente bestaat uit ‘geredde zondaren’. Toen, en ook nu.

Het tweede wat opvalt, is dat ‘groeien in het geloof’ blijkbaar tijd kost. Ondanks de krachtdadige bekeringen van Paulus en Barnabas komt er toch dit conflict en ze komen er op het moment zelf niet uit. Hoe hebben ze hier later op teruggekeken? Zouden ze elkaar excuses hebben aangeboden? Misschien heeft Barnabas gezegd: ‘Ik besefte later dat je eerst weer wat vertrouwen had moeten krijgen in Markus, ik had niet zo moeten aandringen’. Misschien heeft Paulus gezegd: ‘Ik had niet zo scherp moeten zijn en Markus een tweede kans moeten geven’. De Bijbel beschrijft het niet, maar duidelijk is wel dat ze later niet meer dezelfde waren als vroeger.

Het derde wat opvalt is dat Paulus niet te trots is, om er duidelijk bij te zetten dat Markus hem van veel nut is voor de ambtelijke bediening. Het conflict was bekend in de toenmalige christelijke wereld, maar Paulus schrijft niet: ‘Achteraf viel het best mee met die Markus; verrassend, ik had het niet verwacht op grond van zijn eerdere gedrag’. Nee, er is geen gekrenkt eergevoel dat Paulus nog parten speelt. De grootheid van Paulus zit hem in het feit dat hij eerlijk schrijft dat hij Markus nodig heeft en dat Markus belangrijk werk doet. Paulus is hier de minste en daarmee groot in het koninkrijk van God. 

Het is een kleine opmerking van Paulus in dit vers over Markus, maar er zit een hele wereld achter. Het maakt ons duidelijk dat we niet te snel in paniek moeten raken van een conflict in de gemeente. Deze dingen gebeuren en gebeurden ook al in de vroege kerk. God verklaart ons rechtvaardig, maar we zijn niet direct veranderd in ‘heiligen’. De kerk bestaat uit zondaren die gered zijn door Jezus Christus en groeien in geloof kost tijd. Het duurt tijd om conflicten op te lossen en je eigen aandeel er in te zien. Wees daarom zelf nooit te trots om de minste te zijn en oude conflicten te begraven. Dat is geen teken van zwakte, maar juist van grootheid.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente uit coronatijd

De kerkenraad is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Dit betekent, dat u zich met ingang van aanstaande zondag niet meer hoeft aan te melden voor de diensten, of daarvoor per groep wordt uitgenodigd. Het dragen van mondkapjes tijdens het verplaatsen kan dan ook achterwege gelaten worden. Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer in de kerk en ook de 1,5 meter afstand is dan komen te vervallen. 

Wel willen we nog enige tijd rekening houden met mensen die, om welke reden dan ook, graag hun plaats innemen waarbij nog steeds voldoende afstand kan worden gehouden. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen dit voor iedere dienst in de Oude Kerk en de Parel aangeven via ‘meevieren.nl’. Ook in de Nieuwe Kerk worden hiervoor plaatsen gereserveerd.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 27 februari 2022

De diaconale collecte zondagmorgen is deze keer een algemene collecte. De diaconie ondersteunt vanuit deze collecte diverse (kleinere) doelen en organisaties. Vaak zijn dit doelen en organisatie die ook op het giftenplan staan. Deze keer noemen we als voorbeeld de stichting Friendenstimme.

Jarenlang werden de christenen in de Sovjet-Unie hevig vervolgd. Voorgangers, zondagschoolleiders, boekdrukkers en vele anderen werden opgepakt en in strafkampen opgesloten. En dit alleen maar omdat ze er openlijk voor uitkwamen dat zij in God geloofden. 

Door dit schrijnende leed hebben Nederlandse christenen in 1979 Friedensstimme opgericht met als doel deze christenen bij te staan in gebed en hulp.

Nadat in 1990 de Sovjet-Unie ophield te bestaan kwam er geleidelijk ook meer vrijheid voor christenen. Er ontstond in de christelijke gemeenten een groot verlangen om het Evangelie in heel het gebied van de voormalige Sovjet-Unie te verkondigen. God riep hen daartoe op vanuit Zijn woord. Maar nog leven er in Rusland en de landen er omheen miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Friendenstimme maakt dit werk mogelijk omdat ze geraakt zijn door de nood van deze mensen.

Daarom weten zij zich verbonden met 116 evangelisten. Friendenstimme zendt zelf niemand uit, maar ze helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie.

Graag wil de diaconie deze stichting en al het werk onder uw aandacht en gebed brengen.

Mogen wij deze stichting en alle anderen welke wij vanuit al de algemene collectes ondersteunen van harte bij u aanbevelen?

Diaconale collecte biddag 2022

Op deze biddag wil de diaconie de diaconale collecte bestemmen voor de stichting Werkers in de Wijngaard.

Via deze stichting doet Lea van de Riet-Luijten heel veel goed werk onder de jeugd in Zuid-Afrika.

De Stichting Werkers in de Wijngaard stelt zich ten doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en uit te voeren, zoals dat staat omschreven in Mattheüs 28: 18-20.

Dit betekent dat de stichting gericht is op het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen. 

In zuid Afrika gebeurt dit door activiteiten, zoals: jeugdevangelisatie, jongerenavonden, onderwijs, scholing, gebedswerk, gemeenteopbouw en toerusting 

In het werkveld waar Lea van de Riet-Luijten werkzaam is, is er vooral geld nodig voor:

1. Kampweekend of kampzaterdag organiseren voor de kinderen (er is geld nodig dat gebruikt wordt voor betaling van de bus, huur van het kampterrein + begeleiding)

2. Aankoop schoolspullen en boeken voor de kinderen die bij Lea op de clubs en middagen komen.

3. En eventueel de helpers van de Bijbelclub ondersteunen met voedselpakketten. Zij hebben vaak geen inkomen en hebben het dus niet breed.

Laten wij dit zo belangrijke werk met elkaar ondersteunen en ook opdragen in ons gebed.

ZENDING

Zendingscollecte zondag 6 maart

De eerste collecte op de tweede lijdenszondag is een zendingscollectie. Deze collecte is voor de IZB, bestemd voor het project ‘Geloven in Spangen.’ Dit is een jonge christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen, die ontstaan is vanuit het missionaire werk in de wijk. Deze gemeente komt elke zondag bij elkaar. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos  betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. In de projecten staat de

onderlinge relaties centraal. Door Gods liefde willen ze een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Geloven in Spangen is verbonden met de IZB en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven. Wilt u deze gemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden? Wilt u deze gemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden? 

Bericht van Lea van der Riet

Hallo allemaal,

Ons verlof zit er bijna weer op. We hopen zaterdag 26 februari terug te vliegen naar Zuid-Afrika. Wat hebben we een fijne tijd hier gehad! We zijn enorm dankbaar dat we gebruik mochten maken van een heerlijk huis, een auto en allerlei geleende spullen. We hebben heel wat bezoekjes afgelegd, mensen gesproken en verschillende presentaties gegeven over het werk in Zuid-Afrika. Heel veel dank ook voor giften die gegeven zijn, waaronder ook een gift van € 1000,- van ‘Blik op Maat’.

Wilt u iets zien over het kinderevangelisatiewerk in Zuid-Afrika? Dan kunt u o.a. op de Facebookpagina van de kerk een korte interview zien met wat beelden vanuit Zuid-Afrika.

Bij deze willen we ook Lia Eskes heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze gedaan heeft in de thuisfrontcommissie. Dat werd altijd gedaan met veel enthousiasme en betrokkenheid. Door het vertrek van Lia is er nu een open plek in de thuisfrontcommissie. Zou u/jij het leuk vinden om deel te zijn van zo’n commissie? Neem dan contact op met Nellie Wijnja (06 51 69 01 95).

Lea van der Riet

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden,

Het werk van Special Joy is in volle gang. We bezoeken regelmatig diverse gezinnen met mensen met een beperking en kijken waar we hen kunnen ondersteunen. Die ondersteuning verschilt per gezin. De één heeft vriendschap nodig, de ander heeft vooral medische zorg nodig en weer een ander heeft praktische hulp nodig. 

Neem bijvoorbeeld Brian, een jongen van 14 jaar, kan niet praten, heeft hersenbeschadiging opgelopen, kan niet goed voor z’n eigen hygiëne zorgen, is nooit naar school of dagbesteding geweest, is verstoten door z’n ouders en opgevoed door z’n opa en tante. Hij is ondeugend en vriendelijk, en we genieten van het contact met hem. Voor hem en zijn familie is het belangrijk dat we werken aan zijn dagbesteding, hygiëne en het contact met zijn omgeving. Dankzij uw steun en betrokkenheid mogen we dit werk doen en hebben we hem onder andere een nieuw matras kunnen geven met een hoes eromheen (tegen het in bed plassen). Dank u wel!

17 december was het zo ver, de bruiloft van Derrick en mij. Het was een bijzondere dag! We willen jullie heel hartelijk bedanken voor alle felicitaties en kaarten. Heel erg leuk om die ook in Uganda te mogen ontvangen!

Hartelijke groet,

Derrick en Amy Ainomugisha-de Jong

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Uitnodiging Mannenvereniging

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 87ste jaarvergadering die gehouden zal worden op woensdag 2 maart 2022 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur. 

De gastspreker op deze avond is ds. E.E. Bouter uit Hendrik Ido Ambacht met als thema: Maar wat zou God van die versnipperde Kerk vinden? Ds. Bouter, auteur van het boek ‘De Kerk heeft de toekomst’ schreef in zijn inleiding: ‘In de komende hoofdstukken zal ik laten zien dat de Kerk inderdaad bedoeld is om zichtbaar en tastbaar in de wereld aanwezig te zijn, zoals Jezus dat was. Zo is zij een baken van hoop, een belofte voor de toekomst. Zij is een moeder die ons draagt in ons geloven. Het leven van Jezus biedt ons veel doorkijkjes op zo’n tastbare Kerk, zo ontdekte ik. Dat overweldigde me. In deze doorkijkjes ontdekken we wat God met de Kerk wil. Ook gaat voor onze ogen iets open van de toekomst van de wereld, de toekomst van de kosmos. En we leren hoe we nu moeten leven, in die ene Kerk’.

De leden van de -87-jarige jonge mannenvereniging  nodigt jong en oud uit deze avond bij te wonen. 

Van harte welkom.

Bijbelgesprekskring

Op 3 maart is er weer gesprekskring. Dan wordt de Algemene brief van Judas behandeld door Annelies Batenburg. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk.

Jeugdrubriek

Werkvakantie

Mogelijk weet je al dat er deze zomer binnen onze gemeente een werkvakantie voor jongeren  wordt georganiseerd.

In de eerste twee weken van augustus willen we een bijdrage leveren aan de bouw van een Sociaal Diaconaal Centrum in Misca, in het Hongaarssprekende deel van Roemenië.

Op de eerste informatie-avond in januari hadden we een goede opkomst van jongeren, we willen deze graag op 11 maart a.s. herhalen. Deze wordt gehouden op het adres Peulenstraat Zuid  95 en begint om 20.00 uur.

Graag heten we je dan van harte welkom (ook de meiden!), je aanwezigheid verplicht je tot niets !

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Dick Klein (06-12 96 28 39) of met onze jeugddiaken Willem Burggraaf (06-15 15 69 45).

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de erediensten

Komende zondag wordt het Woord van God verkondigt door twee gastvoorgangers. De één is voor ons als gemeente wat bekender dan de ander. In de morgendienst gaat ds. P. Vernooij uit Lekkerkerk voor. In de avonddienst verwachten we ds. P.D. Teeuw uit Sliedrecht. Het is bijzonder dat we deze zondag als gehele wijkgemeente weer samen kunnen komen. Laten we, als het even kan, in dankbaarheid onze plaats innemen.

Zondagmorgen 6 maart hoop ik u voor te gaan in de morgendienst. We lezen dan het laatste gedeelte van de Bergrede. De Heere Jezus sluit af met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. U kunt deze gelijkenis vinden in Mattheus 7: 24-29. In de avonddienst is er dan een leerdienst over het negende gebod: U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ds. P. van de Voorde hoopt in deze dienst voor te gaan.

Woensdag 9 maart is er Biddag voor gewas en arbeid. ’s Morgens om 9.30 uur ga ik in de Nieuwe Kerk voor. Deze dienst is speciaal gericht op de kinderen. Vanuit Daniël 6 staan we stil bij het thema: Blijven bidden! In de avonddienst mag ik u eveneens voorgaan. We lezen dan het gedeelte in de Bergrede over het gebed. Ik heb dat gedeelte bewust laten liggen voor de Biddag. De schriftlezing is dan Mattheus 6: 5-15.

Koffiedrinken na de dienst (en nog meer)

M.i.v. vrijdag 25 februari zijn nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen. Dat betekent dat we als gemeente weer gezamenlijk alle kerkdiensten kunnen bezoeken. U bent daar in de afgelopen week over geïnformeerd. Ook alle andere activiteiten kunnen weer opgepakt worden. We zijn de Heere God dankbaar voor deze mogelijkheden. Want Hij is het Die ons dit alles geeft. Zondag 6 maart zullen we na de morgendienst met de gemeente weer gaan koffiedrinken in De Parel. Ook zullen verschillende nieuwe gemeenteleden zich voorstellen. Op vrijdag 17 juni zal er een wijk (na)middag/avond georganiseerd worden bij Benschop speelplezier in Nieuwland. Dit betreft niet alleen de jonge gezinnen van onze gemeente, maar ook de oudere gemeenteleden zullen hier nadrukkelijk voor worden uitgenodigd – om elkaar te ontmoeten en hun inbreng te hebben op deze middag/avond. Binnenkort hoor u hierover meer. 

Verkiezingen ambtsdrager

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 21 februari is broeder J. van Haarlem verkozen tot diaken. Wij wensen broeder van Haarlem van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 24 februari. Dat betekent dat broeder van Haarlem uiterlijk op donderdag 3 maart zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u hem samen met zijn vrouw gedenken in uw gebeden?

Catechese

In de week van de voorjaarsvakantie en de week van Biddag zijn er geen catechisaties!

Oostwijzer Notitie- en doorgeefboek

Bij het verschijnen van de Oostwijzer in september is er een notitieboek de gemeente ingegaan, waarin men een bemoediging kon schrijven voor gemeenteleden. De bedoeling was dat dit notitieboek op deze manier de gemeente door zou gaan. Als redactie zijn we erg benieuwd of het notitieboek zijn weg heeft gevonden. Wil degene die het notitieboek op dit moment in zijn of haar bezit heeft, even contact opnemen met Cora Westland? Dit kan telefonisch of via oostwijzerhghg@gmail.com.

Giften

Ouderling H.W.G. Kant ontving voor de Kerk € 50,-, voor de GZB € 30,-, voor de Diaconie  € 25,-en voor de Kerk (energie) € 25,-. Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel, het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neder.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tenslotte

De voorjaarsvakantie breekt weer aan. Even een rustmoment voor onze kinderen en jongeren. Wellicht dat anderen vrij zijn van hun werk en een week van ontspanning hebben. Geniet er van! U en jou een hartelijke groet uit de Pastorie aan de Vinkeweer, 

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bij de diensten l

Zondagmorgen en -avond is het weer mogelijk om naar de kerk te gaan. Op zich is dat geen nieuws. Dat is iedere zondag mogelijk. Wel is het bijzonder, dat er sinds een hele lange periode geen beperkingen meer zijn. We hoeven ons niet meer via Meevieren.nl in te schrijven, maar kunnen gaan, zonder dat we ons aan hoeven te melden. Een mondkapje op bij het naar binnen of naar buiten gaan, is ook niet meer nodig, terwijl we ook geen afstand t.o.v. elkaar meer hoeven te houden, terwijl er ook geen maximum aantal bezoekers gehanteerd hoeft te worden. Dit is, zoals we dat voor coronatijd gewend waren. We zijn dankbaar dat dit allemaal weer mogelijk is. Natuurlijk houden we de basisregels wel in acht, want als we ons niet in orde voelen, willen we onze mede kerkgangers niet besmetten en dan blijven we thuis. Nu is het zo, dat dit in de meeste gevallen gelukkig maar van korte duur is. We kijken uit naar zondag waar we weer een groter deel van de gemeente hopen te ontmoeten dan dat we de laatste weken gewend waren. Komt u ook weer? Iedereen is van harte welkom!

Bij de diensten II

Zondag breekt de lijdenstijd weer aan. Het is dan de eerste lijdenszondag. Tijdens de morgendienst gaat onze wijkpredikant ds. M. Dubbelman voor in De Parel. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. A.T. van Blijderveen voor. Vorige week schreven we nog in ons kerkblad dat hij op 16 februari jl. 25 jaar in het ambt van predikant mocht staan. Fijn is het dat we hem zo kort daarna in ons midden mogen hebben om het Woord te bedienen.

Voorjaarsvakantie

Als u dit leest is de voorjaarsvakantie weer begonnen. Een aantal van onze gemeenteleden zal daarom zondag niet in ons midden zijn, maar elders met vakantie. Wij wensen hen een goede tijd toe, waarin zij zich mogen ontspannen. Na een week van recreëren, hopen we hen vanaf zondag 6 maart weer uitgerust in ons midden terug te zien.

Na de dienst

Nu de beperkingen weer opgeheven zijn, willen we zondagmorgen 13 maart, na de dienst in De Parel, met elkaar ook weer napraten over de dienst en andere zaken onder het genot van een kop koffie of thee, terwijl er voor de kinderen fris zal zijn.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 3 april in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 19 maart aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Biddag

Woensdag 9 maart a.s. is het biddag voor gewas en arbeid. Eerder was dit de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaruit. (Bron: PKN)

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 maart a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verhuisbericht

Zaterdag 12 februari jl. zijn Aart en Hannie Verwoerd verhuisd van Oranjestraat 61 naar Jacobsweer 16, 3371 PJ. We wensen jullie veel zegen in de nieuwe woning!

Pareldienst

Zoals u/je kunt zien op de poster is er ná de dienst weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Van harte welkom!

Citaat

‘Christus wil dat wij in Zijn weg gaan, terwijl de wereld wil dat wij haar weg inslaan.’

Willem Teellinck (1579-1629)

Bidden en danken

We danken voor allen die zich inzetten in en om de eredienst, zoals onze technici, kosters, muziekgroepen en organisten.

Eenheid en begrip voor elkaar. Dat is ook in Bangladesh enorm belangrijk. Bid dat de lokale partners van Open Doors en de verschillende denominaties goed samenwerken om zo nog meer mensen enthousiast te maken om de Here Jezus te volgen.  (Gebedskalender Open Doors)

Veel mensen in Malawi en Mozambique zijn zwaar getroffen door overstromingen als gevolg van cycloon Ana. Zij zijn hun onderkomen, dieren, bezittingen en oogst kwijtgeraakt. De GZB heeft een bijdrage gegeven om noodhulp te verlenen aan getroffen families. Bidt u mee voor de gezinnen in nood en de wederopbouw? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen en op biddag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Doopzitting

Donderdag 17 maart zal er om 19.30 uur doopzitting worden gehouden in de grote consistorie van de Oude Kerk. Ouders die hun kinderen willen laten dopen zijn hartelijk welkom en kunnen dit vooraf opgeven bij de predikant. De doopdienst staat gepland op zondag 27 maart.

Heilig Avondmaal

Afgelopen zondag mocht het H.A. bediend worden. In de morgendienst stond in  de prediking  de uitnodiging centraal van Jezus om aan Zijn tafel te komen om ons Zijn nabijheid, liefde en vertroosting te geven. ’s Avonds ging het erover hoe wij de tafel des Heeren weer teruggaan naar het ‘volle leven’. We hopen dat u allen een zegen ontvangen hebt aan de tafel. Als dat niet zo is, dan kan een terugdenken (gedenken) aan het avondmaal van afgelopen zondag nog tot grote zegen zijn voor ons hart. 

Lijdenstijd

Volgende week zondag 27 februari zal het de eerste Lijdenszondag zijn. Zeven zondagen lang mogen we in het bijzonder nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. In de Oude Kerk werden de 40 dagen vóór Pasen de ‘Vastentijd’  genoemd. De meditatie over Zijn lijden zal ons een dieper inzicht geven wie wij in onszelf zijn, overtreders van Gods Wet. Maar die overdenking zal ook tonen hoe groot de liefde van Christus is om dit zware lijden voor ons te doorstaan om ons daardoor vergeving van zonden en het nieuwe leven te geven. 

Giften 

Ds. P. van de Voorde ontving tijdens huisbezoek een gift van € 100,- voor de Kerk en een gift van € 100,- voor de diaconie.

Biddag

Woensdag 9 maart hopen de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid te houden. Ook dit jaar hebben Gods zegen nodig bij het zaaien van en oogsten van het gewas en bij ons werk. ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.’ (Psalsm 81: 12)

Afwezigheid predikant

Onze predikant ds. P. van de Voorde is in de voorjaarsvakantie van 26 februari t/m 5 maart een weekje met vakantie. Onze kerkelijk werker de heer R. Verkaik wil deze week voor hem waarnemen.

Gelezen/gehoord

‘Christus Jezus heeft geen kritiek op zijn echtgenote. Ze dwaalt vaak van Hem af en doet daarmee zijn Heilige Geest verdriet, maar Hij laat zijn liefde niet door haar fouten beïnvloeden. Hij corrigeert haar soms, maar altijd op de meest liefhebbende manier, met de beste bedoelingen. Hij staat niet stil bij onze dwaze fouten. Hij koestert geen wrok. Hij vergeeft ons en houdt, nadat wij hebben gezondigd, net zoveel van ons als daarvoor.’

(Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) uit zijn Bijbels Dagboek ‘Elke morgen nieuw’)

Tenslotte

We zijn dankbaar dat er weer voor iedereen plaats is in de kerk, nu de maatregelen worden opgeheven. Verbonden met al die miljoenen christenen wereldwijd, mogen we op de eerste dag van de week de opstanding van onze Heere en Heiland vieren. Juist dat laatste bemoedigt ons om Hem en elkaar te ontmoeten in de eredienst. Hij is in ons midden, Die spreekt door Woord en Geest, en wij mogen antwoorden. De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen en woensdag 9 maart (biddag) gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 27 februari

14.15 uur zondagschool –   De Parel

Maandag 28 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 1 maart

19.30 uur Ora et Labora – De Parel

19.15 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Woensdag 2 maart

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 3 maart

19.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Zaterdag 5 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 6 maart

14.15 uur zondagschool – De Parel

Maandag 7 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

Dinsdag 8 maart

19.15 uur Emmauswandeling – verzamelen OK

20.00 uur  Wijk Zuid opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

Donderdag 10 maart 

19.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Vrijdag 11 maart 

19.30 uur Het Broodhuis – De Parel

Algemene berichten

Hulp vervolgde christenen

Een eigen bijbel voor vervolgde christenen 

Het hebben van een eigen Bijbel lijkt soms heel gewoon, maar dat is het niet. Miljoenen vervolgde christenen hebben er geen. Omdat Bijbels in hun land verboden zijn of omdat ze te arm zijn om er zelf één te kopen. Daarom organiseert Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’. U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door de actie met een gift voor Bijbels te ondersteunen. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd. Bestellen kan via www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel en de bestelde potgrond kan op 19 maart 2022 worden opgehaald.

Bestellen of schenken

Bij het bestellen van potgrond kiest u op de HVC-website een afhaalpunt bij u in de buurt, bijv Kooz Kozijnen Wiedhaak 1 Hardinxveld Giessendam, of bij Fam den Toom, Goeman Borgesiusweg 9 Sliedrecht.

Zaterdag 19 maart kan de bestelde potgrond van 10:00 tot 14:00 uur worden opgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Grote vraag naar Bijbels

De vraag aan om Bijbels aan HVC neemt alsmaar toe. Dankzij de ‘Plant een Bijbel’ kon HVC voorgaande jaren al veel mensen een eigen Bijbel geven in landen als China, Iran, Irak, India, Pakistan en Noord-Korea. Daar waar nodig smokkelt HVC de Bijbels naar hen toe. HVC brengt ze naar afgelegen gebieden en deelt ze uit in gevangenissen. Steeds weer overheerst dankbaarheid wanneer christenen hun eigen Bijbel ontvangen. HVC droomt ervan om in 2022 dankzij de potgrondactie 7.500 Bijbels uit te delen. Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

Actie van HVC

Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Lees meer op: www.stichtinghvc.nl/planteenbijbel

GZB-voorjaarscollecte

Kerk Nepal komt op voor gehandicapten

De voorjaarscollecte van de GZB is bestemd voor de kerk in Nepal. Die helpt mensen met een handicap. Die tellen in dit hindoeïstisch land helemaal niet mee.

Neem de blinde Ramu. Door de lockdown verloor hij zijn baan en inkomen. Hij had geen geld meer om eten te kopen voor zijn eveneens blinde vrouw en hun twee kinderen.

Wat een opluchting toen de kerk in zijn dorp hen te hulp schoot! De kerk gaf hen voedsel, gas voor verwarming en andere basisbehoeften voor dit gezin in diepe armoede. Ramu en zijn vrouw zijn geraakt door de hulp die ze vanuit de kerk kregen. Graag willen ze weten wat deze kerkmensen drijft. Met behulp van een audiobijbel volgen ze nu een Bijbelcursus. 

Help de jonge gemeenten in Nepal om van betekenis te zijn voor mensen zoals Ramu. Met een bijdrage van € 15 kunnen zij een voedselpakket uitdelen. Helpt u ook mee?

U kunt helpen op de volgende manieren:

Gebruik de collectemethode van uw gemeente 

Doneer via de Tikkie of de collectefolder of via www.gzb.nl/voorjaarscollecte

Blijf bidden voor het zendingswerk

Ga in november dit jaar mee op ‘zendingsreis’ naar Nepal, www.gzb.nl/experience.

Voor meer informatie, zie www.gzb.nl/voorjaarscollecte.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 27 februari 2022 – Eerste lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Friendenstimme

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud Kerk gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Mieke de Bruin, Deborah Bijkerk, Ellen Leenman, Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe Kerk: Anne van der Vlies, Methilde de Ruiter, Heidi Verdoold

De Parel: Nienke Burggraaf, Anne Sofie Slob

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 21: 13

avonddienst: Psalm 135: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

18.00 uur prop. H.G. van Ingen, Zegveld

Collecten

1. HGJB 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Renske de Knegt, Anke Vogel

Zondag 6 maart 2022 – tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde, HC-43

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P.H. van Trigt, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IZB geloven in Spangen

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Diaconie – IZB geloven in Spangen

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Hanna van der Wetering, Marja van der Wetering

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Rhode Quist, Anne Schild

De Parel: Jeanine Koesveld, Sanna de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 7

avonddienst: Psalm 52: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Putten 

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk – voorjaarszendingscollecte

Kinderoppas

Dirry Blom, Manuela de Koning, Natasja Groeneveld

Woensdag 9 maart – Biddag voor gewas en arbeid

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P van de Voorde

19.30 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg 

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Werkers in de Wijngaard

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente -Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Janine de Bruin, Priscilla Egas

Voorzang (beide gemeenten) 

morgendienst: Psalm 47: 1

avonddienst: Psalm 65: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Marije Leeuwestein, Adriënne Bikker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.