Antwoorden fietspuzzeltocht openingsweekend

Antwoorden fietspuzzeltocht Openingsweekend HGHG, 21 september 2019

De goede antwoorden zijn niet blauw, maar oranje van kleur.

      1 Hoeveel Blauwe reigers ziet u onderweg (dat zijn die grijze reigers)?

            0 Hebt u wel goed rond gekeken?

            1 t/m 5 Zou goed kunnen

            meer dan 5 Ook goed mogelijk

      2 Hoeveel Zilverreigers ziet u onderweg (dat zijn die witte reigers)?

            0 Kan, komen veel minder voor dan Blauwe reigers

            1 t/m 5 Goed mogelijk

            meer dan 5 Voor wie de lange route heeft gevolgd, kan dat goed. Zilverreigers slapen namelijk in de eendenkooi

3 Boven deuren van oude huizen en boerderijen zie regelmatig dit:

        Hoe heet het? levensboom, een ornament uit de 19 eeuw

4 Waar komt de naam Gieser wildeman vandaan?

            genoemd naar Gies Wildeman

de naam was eerst Gieser en de reclameslogan was “Wat wil de man? Gieser!” dat werd: Gieser wil de man!

      5 Langs de route staan op een paar plaatsen betonnen blokken met daarop een gedicht. Wie zijn de dichters? Neeltje Maria Min (langs Wijngaarden Oosteinde) en Anna Enquist (in het Alblasserbos)

      6 Links in het weiland staat een eenzame boom, Wat voor een soort is het?

            Populier

            Wilg

            Zwarte els

      7 Wie beheert de weg Oosteinde?

            Gemeente Molenlanden

            de provincie

            Waterschap Rivierenland

8 Hoe heten de afgezaagde en weer uitgelopen bomen links van de Wijngaardsesteeg?

      Populier

      Wilg

      Zwarte els

      9 Wat komt uit het hart? kaas

      10 De kerk van Bleskensgraaf is niet zo oud (1948) Hoe komt dat?

            De vorige kerk is vanwege bouwvalligheid gesloopt

            Er heeft daarvoor nooit een kerk gestaan

            De vorige kerk is verwoest bij een bombardement Op 12 mei 1940 werd Bleskensgraaf gebombardeerd door de Duitsers, omdat er Nederlandse legervoertuigen stonden.

      11 Hoe komt het restaurant aan de naam Burgemeester?

            Er heeft vroeger een burgemeester gewoond

            Het was vroeger het gemeentehuis

            Ze vonden het wel een leuke naam

12 Direct langs de route komt u verschillende molens tegen. Uit welk jaar komt de oudste? 1816 langs de Prov. weg vlak bij het Alblasserbos. De molen in Bleskensgraaf is uit 1890 en die van de lange route uit 1866

13 Wat is ‘het recht van afpaling’?

      Daarbinnen mag niet gejaagd worden

      Daarbinnen moet het rustig blijven dit is het beste antwoord

      Het gebied daarbinnen is eigendom van de eendenkooi

14 Van wie is de eendenkooi waar u langs rijdt?

      Staatsbosbeheer

      Natuurmonumenten

      een particulier

15 Wat wordt er met de eenden gedaan die in deze kooi gevangen worden?

      er wordt niet meer gevangen

      gevangen voor de consumptie

      gevangen voor wetenschappelijk onderzoek

      16 In de paardenwei blijven planten staan, die paarden niet lusten. Hoe    heten die planten?

      Ridderzuring

      Hardijzer dit antwoord is ook goed, het is de streeknaam

      Jakobskruiskruid

17 U komt langs ‘De kat in de wilg’. Waar komt die naam vandaan?

      Er heeft hier een kat klem gezeten in een wilgeboom

      Het heette eerst ‘Gat in de wilg’, dat is verbasterd tot ‘Kat in de wilg’

      Kat in de wilg is een Ransuil

18 Wie was Jacob Korteland?

      Burgemeester van Oud Alblas

      Bekende inwoner van Oud-Alblas die naast de brug woonde

      Wethouder van Oud-Alblas

19 Wat is ouder? de kerkzaal of de toren van de kerk in Oud-Alblas?

      De toren

      de kerkzaal

20 Hoe weet u dat? dat zie je aan de bakstenen

      21 Van wie is het Alblasserbos?

            Natuurmonumenten

            Staatsbosbeheer

            Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard

            Het Zuid-Hollands Landschap

      22 Van wie is het Streeknatuurcentrum?

            Natuurmonumenten

            Staatsbosbeheer

            Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard

            Het Zuid-Hollands Landschap

      23 Wat kun je doen op nr. 26?

            camperkamperen en elektrische fiets opladen

            24 Hoeveel (voormalige scholen staan er in Wijngaarden?

            1

            2

            3 één uit 1910 (aan de rand van het dorp), één uit 1876 (bij de kerk) en de laatste: De Zaaier

      25 Uit welk jaar is de kerk in Wijngaarden?

            1982

1896 de aanbouw is uit 1896 en vernieuwd in 1982

15e eeuw

      26 Op een rotonde staan drie beelden. Wat stellen die voor?

            kracht

            werken, bezig zijn

       Geloof hoop en liefde Dit kunstwerk draagt de naam G/H/L. Het bestaat uit drie grote figuren. De figuren geven in morsecode de afkorting van Geloof/Hoop/Liefde en verwijzen naar de dijkenbouwers en baggeraars uit die stad. De kleuren van de beelden symboliseren van onderen naar boven: aarde, bagger, begroeiing en lucht.

             dit antwoord is altijd goed