Artikelen door Bram van Vliet

76-28

Lam gelegd “En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.” (Markus 2: 5) ____________________________________­­­________________ Deze geschiedenis blijft boeien. Of je ‘m nu leest in de kinderbijbel of in de Bijbel van jezelf: de geschiedenis van die dak-ont-dekkers. Het is gebeurd in Kapernaüm. De Heere Jezus is […]

76-25,26

De hoorn der zaligheid “Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Zacharia 6: 1-15) ____________________________________­­­________________ Minstens negen maanden en acht dagen was Zacharias sprakeloos. Maar God zorgtzorgt er Zelf voor dat Hij groot gemaakt wordt… Hij opent acht dagen na de geboorte van […]

Kerkblad 76-24

De Spruit komt! “Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Zacharia 6: 1-15) ____________________________________­­­________________ Het zijn donkere dagen van Advent. Echter, het Advents-licht zal de donkerte verdrijven. Het machtige Babel neemt Gods’ volk in ballingschap. Het Judese volk moet 70 jaar in Babel […]

Kerkblad 76-23

Vrij om te bevrijden Bestemming vrijheid (7/7) “Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” (Johannes 20: 21) ____________________________________­­­________________ Het is ondertussen Advent en wat heeft Advent nu te maken met het thema van het afgelopen jaar ‘Bestemming vrijheid’? Je zou bijna zeggen: ‘Niet […]

Kerkblad 76-22

‘Zonder morren…’ “Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen.” (Filippenzen 2: 14) ____________________________________­­­________________ Het is een bijzondere oproep, nu we als gemeente moeten leven met beperkingen. Die roepen veel creativiteit en inzet wakker in het bedenken en uitvoeren van alternatieve vormen. Het doel van dit alles is om Christus na te volgen. (2 Petrus 3: […]

Kerkblad 76-21

Oprecht gelovig, maar toch…. “Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.” (Lukas 1: 6) ____________________________________­­­________________ In de adventstijd denken we vaak na over de tijd die voorafging aan de geboorte van Jezus. Het evangelie van Lukas begint met de geschiedenis van de aankondiging van de […]

Kerkblad 76-20

Waar kom je vandaan? “Daarna keerde hijzelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: Waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei: Uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan.” (2 Koningen 5: 27) ____________________________________­­­________________ Er zijn van die vragen die leggen onmiddellijk de vinger op de zere plek. Neem nu deze […]

Kerkblad 76-19

Geen mens ‘Ik heb geen mens…’ Johannes 5: 7a ____________________________________________________ Wat een ellende en eenzaamheid klinkt er in zijn antwoord. De man heeft niemand. Misschien heeft u geen familie of bekenden meer en herkent u zich in zijn antwoord. Juist nu in deze tijd omdat maatregelen contacten moeten beperken. Hoegenaamd niemand die zich om hem […]

Kerkblad 76-18

Niets of alles “Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen” (1 Timotheus 6: 7). ___________________________________________________ Het brengt wél vreugde met zich mee, dat pasgeboren kindje. Vreugde voor de ouders, die verwachtingsvol naar de dag hebben uitgezien, waarop ze hun kindje in de armen kunnen nemen. En […]