Artikelen door Bram van Vliet

KB77-4647-200522-ws

77-43,44

 Verborgen aanwezig (n.a.v. Lukas 24)  ____________________________________­­­________________ In het verhaal van de Emmaüsgangers word je als lezer meegenomen. Als je jezelf inleeft in hun situatie, dan is het niet moeilijk om hun teleurstelling en verdriet voor te stellen. Teleurgesteld, omdat hun verwachting van de verlossing van Israël met de kruisiging en het sterven van Jezus de […]

Kerkblad 77-40

  Een blik vanaf het kruis “Toen nu Jezus Zijn moeder zag…” (Johannes 19: 26) _______________________________________________ Ze hebben de Heere Jezus meegenomen naar de kruisheuvel. Soldaten hebben Hem vastgespijkerd aan het kruishout. Daar hangt hij tussen twee misdadigers. Golgotha ligt langs een drukke weg, mensen lopen er af en aan. Er zijn ook mensen die bij […]

77-39

 Waak en bid “Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” (Markus 14: 38)  ____________________________________­­­________________ Jezus weet dat Zijn tijd gekomen is. In deze nacht zal Hij verraden, verlaten en verloochend worden. De volgende dag is daar het kruis. De smaad van mensen. […]

77-37

 Wat mag het jou kosten? Kerk is missie 1/6 “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.”  (Filippenzen 2: 5)  ____________________________________­­­________________ Hoeveel mag het dorp jou kosten? Nee, dat is geen vraag aan een politieke partij, maar ik stel die vraag gewoon aan jou als Hervormde Hardinxvelder. Een vraag die […]

77-34,35

 Conflicten in de kerk “Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.”  (2 Timoteüs 4: 11) ____________________________________­­­________________ Wie is Markus? Vast een goede vriend of een warme collega? Paulus heeft hem blijkbaar nodig voor het zendingswerk waar hij […]

77-33

 Verlangen naar het avondmaal  “En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden.”  (Lukas. 22: 15) ____________________________________­­­________________  Komende zondag staat de avondmaalstafel weer voor in de kerk. De uitnodiging klinkt: Komt want alle dingen zijn gereed. De Meester is er en Hij roept […]

77-32

Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?  (n.a.v. Markus 5: 25-34) ____________________________________­­­________________ We kunnen het ons amper meer voorstellen. Een grote menigte is op de been. Men staat dicht op elkaar. Er is geen doorkomen aan. Behalve voor Jaïrus waarschijnlijk. Voor deze eerbiedwaardige voorzitter van de plaatselijke synagoge ging men wel opzij… Maar niet voor die vrouw. […]

77-31

 WEG ER MEE! “U zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen.”  (Micha 7 : 19) ____________________________________­­­________________  In deze dagen -rond 1 februari- worden er weer herinneringen opgehaald aan de aangrijpende gebeurtenissen, die zulke diepe sporen hebben getrokken. Het woeste water nam bezit van het land, dat in vorige eeuwen aan de […]