Artikelen door Bram van Vliet

77-11

Groei in de winter… (n.a.v. 2Petr.3:18) ____________________________________­­­________________  We staan weer aan het begin van een periode met allerlei activiteiten voor jong en oud in het kerkelijke leven. Als je alles op een rijtje zet, besef je hoeveel inzet er in de gemeente is, maar ook hoeveel mogelijkheden er zijn, om samen met anderen te leren […]

77-10

 Geloofsgrenzen (de les van Petrus)  “Wat God gereinigd heeft, mag U niet voor onheilig houden.”   (Handelingen 10: 15b) ____________________________________­­­________________  Heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom wij vasthouden aan bepaalde ideeën en gewoontes? Soms kan die vraag ons weleens bezighouden. In gesprekken met andere mensen bijvoorbeeld, die onze mening niet delen. Die vragen soms naar […]

77-09

 Een roos van Saron “Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen”      (Hooglied 2:1) ____________________________________­­­________________ Het is altijd een prachtig gezicht als na een kale winter in het voorjaar de bloemen zich weer laten zien. Die gele bloemenzee langs de kant van de snelweg. Of die rotonde waarop de narcissen […]

77-08

 Waar ben je? “En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?”              (n.a.v. Genesis 3: 9) ____________________________________­­­________________ In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen. Als je dat op je laat inwerken is dat heel […]

77-06,07

 Als het donker is……  “Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.”  (Jesaja 50: 10) ____________________________________­­­________________  Om maar met de deur in […]

77-04,05

Luisterend bidden  Kracht van gebed (4/7) “Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.”                   (1 Samuel 3: […]

77-02,03

 Het ambt aller ouderen  (Psalm 71) ____________________________________­­­________________  De Heere wil in de gemeente iedere gelovige inzetten in Zijn dienst. We noemen dat het ‘ambt aller gelovigen’. In Psalm 71 luisteren we naar iemand die zich hiervan bewust is in de avond van zijn leven. We kijken hem in het hart, als hij zegt: “O God, […]

76-52, 77-01

Dochters rondom Jezus “Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.” (Markus 5: 34) “Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?” (Markus 5: 35) ____________________________________­­­________________ De geschiedenis van Markus 5 speelt zich om te beginnen af op het strand van de zee van […]

76-50,51

Een prikkelend voorbeeld “Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.”  (Lukas 4: 27) ____________________________________­­­________________ Een goed voorbeeld kan iets duidelijk maken. De Heere Jezus gebruikt in Zijn preken ook allerlei voorbeelden. Deze keer is het een Bijbels […]

76-48,49

Kind of slaaf? “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”   (Romeinen 8: 15) ____________________________________­­­________________ De slavernij is allang afgeschaft. Toch worden er nog steeds meer dan 30 miljoen mensen gedwongen om als […]