Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 75-7

Verwachten en hopen  “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, wachters op de morgen.’’  (Psalm 130: 5 en 6) _______________________________________________ Wat kan een nacht lang duren. Als je niet kunt slapen of als je wakker […]

Kerkblad 75-6

Almachtige bescherming  “De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.” (Deuteronomium 33: 27a) _______________________________________________ Wij zijn grensbewoners op de smalle lijn van tijd en eeuwigheid. Mozes staat op die grens. De man is 120 jaar oud en wordt weggeroepen. Maar wij staan ook op die grens. Ons leven is maar een […]

Kerkblad 75-3,4,5

Kostbare tranen “Doe mijn tranen in Uw kruik.” (Lukas 10: 9) _______________________________________________ Het is niet te veel gezegd, als deze aarde een ‘tranendal’ wordt genoemd. Huilende mensen zijn overal: de weduwe, die bij het graf van haar man staat, vol verdriet en heimwee. De vluchteling, die een ellendig bestaan leidt in dat kamp, ver van […]

75-1, 2 19 juli 2019

Discipelschap – Principe 4 van 7 – Met het Koninkrijk “Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.” (Lukas 10: 9) _______________________________________________ Discipelschap heeft, naast wie je bent, ook alles te maken met doen wat Jezus van je vraagt, zelfs als dit haaks staat op […]