Artikelen door Bram van Vliet

77-29

 “Velen zeggen…?”   (n.a.v. Ps. 4: 7) ____________________________________­­­________________  Wat of wie heeft de meeste invloed in uw leven? Gods woord laat er geen twijfel over bestaan dat er allerlei machten om ons heen zijn, die ons geen goed doen. Daar is veel over te zeggen. Maar let ook eens op de stemmen, die klinken om je […]

77-28

Hagedissen bij de koning “Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning.” (Spreuken 30: 28) ____________________________________­­­________________ Komt u geregeld spinnen tegen in uw huis? Het is een merkwaardig fenomeen. Je ruimt je huis goed op, stofzuigt geregeld, houdt de ramen dicht en dan opeens: een spin. […]

77-27

 Gebed voor elke dag “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons, bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen bevestig dat.”  (Psalm 90: 17) ____________________________________­­­________________  Het nieuwe jaar is begonnen. Aan het begin van het nieuwe jaar hoor je vaak allerlei goede wensen. Maar… wat zou […]

77-25,26

Wat doe jij met Gods boodschap?  “Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.”  (Lucas 2: 39) “En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.” (Lukas 2: 20) ____________________________________­­­________________ […]

77 – 24

 “Bent U het, die komen zou…?”  (n.a.v. Mattheüs 11: 1-6) ____________________________________­­­________________  Inmiddels zijn we het nieuwe kerkelijk jaar weer ingegaan in de tijd van Advent. Het is de zegen van de liturgische kalender als we de heilsfeiten van Advent tot Pinksteren mogen volgen en doorleven. Advent zet ons stil bij het thema verwachting. We verwachten […]

77-23

Advent – Komst “In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabeth.” (Lucas 2: 39) ____________________________________­­­________________ Zou u / jij wel eens een engel van God willen ontmoeten? Je gewone leven wordt dan spectaculair onderbroken door […]

77-22

Licht in de avond  “Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten”. (Mattheüs 1: 17) ____________________________________­­­________________  Wanneer de evangelist Mattheüs zijn evangelie start met een soort stamboom, dan is het bepaald geen […]

77-21

 Advent – Komst Psalm 98: 9 “…want Hij komt…”; Lukas 21: 27 “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid”; Johannes 14: 3 “…, kom Ik terug…”; Hand. 1: 11b “Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen […]

77-20

 Voor éven – voor ééuwig “De sterveling – zijn dagen zijn als het gras….” “Maar de goedertierenheid van de Heere is ván eeuwigheid tót eeuwigheid…..”  (Psalm 103) ____________________________________­­­________________  We merken er in onze tijd niet zoveel meer van: de rouwstoet, die zich naar een open graf begeeft. De familie komt doorgaans samen in een rouwcentrum […]

77-19

 Bidden om doorbraken (Kracht van gebed 6/7) “Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.”  (Handelingen 12: 5) ____________________________________­­­________________ We zullen aan het slot van deze serie over de kracht van gebed nog specifiek twee thema’s bekijken. Deze keer staan we stil bij het bidden […]