Artikelen door Bram van Vliet

77-18

 Verwachting, dank en lofzang  1 Samuel 2: 1-10: De lofzang van Hanna “Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil” ____________________________________­­­________________  We ontmoeten hier Hanna. Haar naam […]

77-17

Hervormingsdag: Geloof en genade “En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.  Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende.” Johannes 2: 23 en 24 ____________________________________­­­________________ Op 31 oktober is het Hervormingsdag. […]

77-15,16

 De schaduwen voorbij  “Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten” (Hooglied 2:17a) ____________________________________­­­________________  In deze tijd van het jaar merken we dat het vroeg donker wordt. Steeds een beetje eerder valt het duister in. Nog even en de klok wordt verzet en het is helemaal vroeg donker. Voor sommigen valt het […]

77-14

Waarvoor leef en sterf je? Meditatie bij Romeinen 14:7-9 met als kern: Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. ____________________________________­­­________________ Soms is het zó ingewikkeld. De ene christen zegt dit en de andere doet dat. Verwarrend kan dat zijn als je hetzelfde gelooft, maar dat zo anders beleeft. Paulus schrijft over […]

77-13

Een zegenrijke handicap “…hij ging mank aan zijn heup.”  (Genesis 32: 31) ____________________________________­­­________________ Opeens die stekende pijn! Die schiet door je been héén. Misschien hebt u dat – als oudere – wel eens meegemaakt. Je stond niet meer zo vast op je benen en dan die steen, waarover je struikelde. Wat een pijn! Zou ‘k […]

77-12

Bidden naar Gods wil Kracht van gebed (5/7) “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.”  (1 Johannes 5:14) ____________________________________­­­________________ Bid jij altijd naar Gods wil? Die vraag is nog niet zo heel erg eenvoudig. Waar gaat het […]

77-11

Groei in de winter… (n.a.v. 2Petr.3:18) ____________________________________­­­________________  We staan weer aan het begin van een periode met allerlei activiteiten voor jong en oud in het kerkelijke leven. Als je alles op een rijtje zet, besef je hoeveel inzet er in de gemeente is, maar ook hoeveel mogelijkheden er zijn, om samen met anderen te leren […]

77-10

 Geloofsgrenzen (de les van Petrus)  “Wat God gereinigd heeft, mag U niet voor onheilig houden.”   (Handelingen 10: 15b) ____________________________________­­­________________  Heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom wij vasthouden aan bepaalde ideeën en gewoontes? Soms kan die vraag ons weleens bezighouden. In gesprekken met andere mensen bijvoorbeeld, die onze mening niet delen. Die vragen soms naar […]

77-09

 Een roos van Saron “Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen”      (Hooglied 2:1) ____________________________________­­­________________ Het is altijd een prachtig gezicht als na een kale winter in het voorjaar de bloemen zich weer laten zien. Die gele bloemenzee langs de kant van de snelweg. Of die rotonde waarop de narcissen […]

77-08

 Waar ben je? “En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?”              (n.a.v. Genesis 3: 9) ____________________________________­­­________________ In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen. Als je dat op je laat inwerken is dat heel […]