Artikelen door Bram van Vliet

77-08

 Waar ben je? “En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?”              (n.a.v. Genesis 3: 9) ____________________________________­­­________________ In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen. Als je dat op je laat inwerken is dat heel […]

77-06,07

 Als het donker is……  “Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.”  (Jesaja 50: 10) ____________________________________­­­________________  Om maar met de deur in […]

77-04,05

Luisterend bidden  Kracht van gebed (4/7) “Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.”                   (1 Samuel 3: […]

77-02,03

 Het ambt aller ouderen  (Psalm 71) ____________________________________­­­________________  De Heere wil in de gemeente iedere gelovige inzetten in Zijn dienst. We noemen dat het ‘ambt aller gelovigen’. In Psalm 71 luisteren we naar iemand die zich hiervan bewust is in de avond van zijn leven. We kijken hem in het hart, als hij zegt: “O God, […]

76-52, 77-01

Dochters rondom Jezus “Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.” (Markus 5: 34) “Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?” (Markus 5: 35) ____________________________________­­­________________ De geschiedenis van Markus 5 speelt zich om te beginnen af op het strand van de zee van […]

76-50,51

Een prikkelend voorbeeld “Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.”  (Lukas 4: 27) ____________________________________­­­________________ Een goed voorbeeld kan iets duidelijk maken. De Heere Jezus gebruikt in Zijn preken ook allerlei voorbeelden. Deze keer is het een Bijbels […]

76-48,49

Kind of slaaf? “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”   (Romeinen 8: 15) ____________________________________­­­________________ De slavernij is allang afgeschaft. Toch worden er nog steeds meer dan 30 miljoen mensen gedwongen om als […]

76-46, 47

Een volle kerk “…..en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.” (Handelingen 2: 2) ____________________________________­­­________________ Met een zeker gevoel van heimwee denken we soms terug aan de tijd, waarin we met elkaar naar de kerk gingen. We zien het in gedachten voor ons, hoe de kerkgangers, ouderen en jongeren, van alle kanten aankwamen. Het is […]

76-45

Bidden is stalken Kracht van gebed (3/7) “En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.” (Mattheüs 18:1) ____________________________________­­­________________ Het zou kunnen zijn dat je bij het lezen van de titel gelijk denkt: Dat lees ik niet. Of: Het moet niet gekker […]

76-43,44

Gedachten over de schepping (n.a.v. Gen.1: 26-31 & Rom. 8: 18-25) (Mattheüs 18:1) ____________________________________­­­________________ In deze tijd van het jaar mogen we ons verwonderen over de kracht en pracht van de schepping. Na de winterperiode komt alles weer tot leven en bloei. Het lokt velen naar buiten om van de lentepracht te genieten. Het doet […]