Artikelen door Bram van Vliet

76-42

Driemaal: scheepsrecht “Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.” (Johannes 21: 14) ____________________________________­­­________________ Blijkbaar heeft de evangelist Johannes de tel bijgehouden. Het aantal keer dat Jezus na Zijn opstaan aan Zijn leerlingen is verschenen, heeft hij goed geadministreerd. In het slothoofdstuk van […]

76-41

Betrokken bij de bouw “Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen”  (2 Kon. 6:2a)   Het gebeurt niet zo vaak dat er ergens een kerk gebouwd wordt. Echter, wie een kerk wil kopen kan zelfs kiezen. Kerkmeubilair kun […]

76-39,40

‘Ik weet dat u zoekt…’  (n.a.v. Mattheüs 28: 5b) ____________________________________­­­________________ De twee komen zo vroeg mogelijk na de sabbatsrust, zodra het licht begint te worden, naar Jezus’ graf om het te bekijken. Ze verwachten een dode Jezus, maar wat een hemels machtsvertoon maken zij mee! Vanaf de weggerolde steen en over de neergevelde wachters heen […]

76-38

GENOEG! ‘Zie, hier zijn twee zwaarden!’ (Lukas 22 : 38) Ernstig kijkt de Heere Jezus de discipelen aan: ‘Als je Mij wil volgen, betekent dat ‘kruis dragen’ en ‘zelfverloochening’. Och, wat een moeilijke boodschap is dat toch. Ze dachten telkens aan een ereplaats en af en toe was er ruzie over de vraag, wie de […]

76-37

Vrijmoedig bidden Kracht van gebed 2/7 “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”  (Hebreeën 4:16) _______________________________________­­­____________________ Hoe vrijmoedig ben jij in je gebed? Vorige keer hebben we het al gehad over de intimiteit in het […]

76-36

Rust na onrust “Slaap nu maar verder en rust” (Mattheüs 26: 45b) ____________________________________­­­________________ Gethsemané, oliepers, een naam als een voorteken. Jezus was met zijn discipelen daarheen vertrokken na het eten van het Pascha. Zonder Judas. In de hof zei Hij tot zijn discipelen ‘Ga hier zitten, ik ga daarginds bidden.’ Hij nam Petrus, Jacobus en […]

76-33, 34

Maria zalig?! “Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.” (Lukas […]

76-32

Zegenrijke zelfkennnis “Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” (Lucas 5: 8) ____________________________________­­­________________ Simon maakt opnieuw kennis met Jezus’ macht. Na de genezing van zijn schoonmoeder (Lukas 4: 38-39) bezorgt Jezus hem op klaarlichte dag een […]

76-31

Zó is Hij! “Ik ben innerlijk met ontferming bewogen.” (Markus 6: 32) ____________________________________­­­________________ Elke dag komt het over ons heen: die niet aflatende stroom van berichten over nood, ziekte en eenzaamheid. De nood ver weg: verwoeste steden, stromen vluchtelingen. Of dichterbij: verdriet om een overlijden, een ernstige ziekte, verbroken verhoudingen. We noemen deze aarde soms […]

76-30

Bid jij echt? Kracht van gebed 1 van 7 “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.”. (Lukas 11: 1) ____________________________________­­­________________ Bidden, dat doen we allemaal. Tenminste dat hoop ik wel. […]