Artikelen door Corstiaan Batenburg

Pareldienst 6 oktober

  Programma Pareldienst zondag 6 oktober 2019 Thema​: “Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!” Voorganger​: ds Peter van de Berg Band​​: Quest   1. Afkondiging door ouderling met welkom, mededelingen en collecteaankondiging.   2. Votum en groet   3. Zingen: Opwekking 685: Hosanna   4. Geloofsbelijdenis   5. a) Zingen: […]

Nieuwe Alpha van Start! Wie nodig jij uit?

Op maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.   Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de […]

Israëlzondag DV 6 oktober

Voorafgaand aan de Israëlzondag op D.V. 6 oktober organiseert de commissie Kerk en Israël een Israël avond op D.V. woensdag 2 oktober. Spreker is ds. D. Zadok uit Israël die we uitgenodigd hebben via de Stichting steun Messiasbelijdende Joden. Het onderwerp is: “Jood en heiden één in Christus”. Dit naar aanleiding van de brief aan […]

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

D.V. woensdag 18 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Onze (wijk)predikant Ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: ” Stil voor God”. Uitganspunt Psalm 62 met als kern stilte in de Bijbel en Mattheüs 6: 5-15 […]

GZB Nieuwsbrieven

Bedankt voor uw betrokkenheid bij het werk in Centraal-Azië! Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, willen we u vanaf nu twee keer per jaar een programmanieuwsbrief sturen. De GZB werkt al langere tijd in Centraal-Azië, maar begin dit jaar is het nieuwe programma ‘Geloven onder druk. Zending verbindt Nederland met Centraal-Azië’ […]