alle info voor de verbouwing kunt u hier vinden

Kerstpraise 15 december 2019

Pareldienst 7 april 2019

Financiering verbouwing

Zoals op de gehouden voorlichtingsavond is bekend gemaakt en ook in het kerkblad van 25 maart is bekend gemaakt willen wij een deel van de verbouwings- en verbeteringskosten financieren met geldlening van gemeenteleden. De inschrijving hiervoor is inmiddels opengesteld. Wilt u hier meer over weten leest u dan het volgende Prospectus onderhandse geldlening en wilt u dan inschrijven dan kunt u dit doen middels bijgaand Deelnameformulier onderhandse lening.