Antwoorden fietspuzzeltocht openingsweekend

Antwoorden fietspuzzeltocht Openingsweekend HGHG, 21 september 2019

De goede antwoorden zijn niet blauw, maar oranje van kleur.

      1 Hoeveel Blauwe reigers ziet u onderweg (dat zijn die grijze reigers)?

            0 Hebt u wel goed rond gekeken?

            1 t/m 5 Zou goed kunnen

            meer dan 5 Ook goed mogelijk

      2 Hoeveel Zilverreigers ziet u onderweg (dat zijn die witte reigers)?

            0 Kan, komen veel minder voor dan Blauwe reigers

            1 t/m 5 Goed mogelijk

            meer dan 5 Voor wie de lange route heeft gevolgd, kan dat goed. Zilverreigers slapen namelijk in de eendenkooi

3 Boven deuren van oude huizen en boerderijen zie regelmatig dit:

        Hoe heet het? levensboom, een ornament uit de 19 eeuw

4 Waar komt de naam Gieser wildeman vandaan?

            genoemd naar Gies Wildeman

de naam was eerst Gieser en de reclameslogan was “Wat wil de man? Gieser!” dat werd: Gieser wil de man!

      5 Langs de route staan op een paar plaatsen betonnen blokken met daarop een gedicht. Wie zijn de dichters? Neeltje Maria Min (langs Wijngaarden Oosteinde) en Anna Enquist (in het Alblasserbos)

      6 Links in het weiland staat een eenzame boom, Wat voor een soort is het?

            Populier

            Wilg

            Zwarte els

      7 Wie beheert de weg Oosteinde?

            Gemeente Molenlanden

            de provincie

            Waterschap Rivierenland

8 Hoe heten de afgezaagde en weer uitgelopen bomen links van de Wijngaardsesteeg?

      Populier

      Wilg

      Zwarte els

      9 Wat komt uit het hart? kaas

      10 De kerk van Bleskensgraaf is niet zo oud (1948) Hoe komt dat?

            De vorige kerk is vanwege bouwvalligheid gesloopt

            Er heeft daarvoor nooit een kerk gestaan

            De vorige kerk is verwoest bij een bombardement Op 12 mei 1940 werd Bleskensgraaf gebombardeerd door de Duitsers, omdat er Nederlandse legervoertuigen stonden.

      11 Hoe komt het restaurant aan de naam Burgemeester?

            Er heeft vroeger een burgemeester gewoond

            Het was vroeger het gemeentehuis

            Ze vonden het wel een leuke naam

12 Direct langs de route komt u verschillende molens tegen. Uit welk jaar komt de oudste? 1816 langs de Prov. weg vlak bij het Alblasserbos. De molen in Bleskensgraaf is uit 1890 en die van de lange route uit 1866

13 Wat is ‘het recht van afpaling’?

      Daarbinnen mag niet gejaagd worden

      Daarbinnen moet het rustig blijven dit is het beste antwoord

      Het gebied daarbinnen is eigendom van de eendenkooi

14 Van wie is de eendenkooi waar u langs rijdt?

      Staatsbosbeheer

      Natuurmonumenten

      een particulier

15 Wat wordt er met de eenden gedaan die in deze kooi gevangen worden?

      er wordt niet meer gevangen

      gevangen voor de consumptie

      gevangen voor wetenschappelijk onderzoek

      16 In de paardenwei blijven planten staan, die paarden niet lusten. Hoe    heten die planten?

      Ridderzuring

      Hardijzer dit antwoord is ook goed, het is de streeknaam

      Jakobskruiskruid

17 U komt langs ‘De kat in de wilg’. Waar komt die naam vandaan?

      Er heeft hier een kat klem gezeten in een wilgeboom

      Het heette eerst ‘Gat in de wilg’, dat is verbasterd tot ‘Kat in de wilg’

      Kat in de wilg is een Ransuil

18 Wie was Jacob Korteland?

      Burgemeester van Oud Alblas

      Bekende inwoner van Oud-Alblas die naast de brug woonde

      Wethouder van Oud-Alblas

19 Wat is ouder? de kerkzaal of de toren van de kerk in Oud-Alblas?

      De toren

      de kerkzaal

20 Hoe weet u dat? dat zie je aan de bakstenen

      21 Van wie is het Alblasserbos?

            Natuurmonumenten

            Staatsbosbeheer

            Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard

            Het Zuid-Hollands Landschap

      22 Van wie is het Streeknatuurcentrum?

            Natuurmonumenten

            Staatsbosbeheer

            Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard

            Het Zuid-Hollands Landschap

      23 Wat kun je doen op nr. 26?

            camperkamperen en elektrische fiets opladen

            24 Hoeveel (voormalige scholen staan er in Wijngaarden?

            1

            2

            3 één uit 1910 (aan de rand van het dorp), één uit 1876 (bij de kerk) en de laatste: De Zaaier

      25 Uit welk jaar is de kerk in Wijngaarden?

            1982

1896 de aanbouw is uit 1896 en vernieuwd in 1982

15e eeuw

      26 Op een rotonde staan drie beelden. Wat stellen die voor?

            kracht

            werken, bezig zijn

       Geloof hoop en liefde Dit kunstwerk draagt de naam G/H/L. Het bestaat uit drie grote figuren. De figuren geven in morsecode de afkorting van Geloof/Hoop/Liefde en verwijzen naar de dijkenbouwers en baggeraars uit die stad. De kleuren van de beelden symboliseren van onderen naar boven: aarde, bagger, begroeiing en lucht.

             dit antwoord is altijd goed

 

Israëlzondag DV 6 oktober

Voorafgaand aan de Israëlzondag op D.V. 6 oktober organiseert de commissie Kerk en Israël een Israël avond op D.V. woensdag 2 oktober. Spreker is ds. D. Zadok uit Israël die we uitgenodigd hebben via de Stichting steun Messiasbelijdende Joden. Het onderwerp is: “Jood en heiden één in Christus”. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze. Ds. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Genade en Waarheid in Kanot in Israël.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden. In de pauze of na afloop kunt u producten uit Israël kopen. Iedereen is hartelijk welkom.

CKT zoekt jou!

GZB Nieuwsbrieven

Bedankt voor uw betrokkenheid bij het werk in Centraal-Azië! Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, willen we u vanaf nu twee keer per jaar een programmanieuwsbrief sturen.

De GZB werkt al langere tijd in Centraal-Azië, maar begin dit jaar is het nieuwe programma ‘Geloven onder druk. Zending verbindt Nederland met Centraal-Azië’ van start gegaan. In deze programma-nieuwsbrief  leest u o.a. over een aantal projecten, nieuwe zendingswerkers, kindermateriaal en een reis naar Kirgizië waarvoor u zich kunt aanmelden.

Meer informatie over Centraal-Azië kunt u vinden op onze website.

Geef activiteiten voor het nieuwe seizoen door!

Voor het totaaloverzicht, dat voor website en kerkblad gebruikt wordt, missen we nog veel informatie over activiteiten in het nieuwe seizoen 2019-2020.

Fijn dat enkele verenigingen en kringen en een van de wijkgemeenten al hebben aangeleverd, maar als u het nog niet gedaan hebt: doe het dan binnenkort!

Het gaat om: soort activiteit, wie organiseert, datum/data, tijd, plaats, en eventueel ook wat nadere gegevens. Bijzondere activiteiten kunnen t.z.t. verder in het kerkblad of via de site worden toegelicht.

Voor de clubs, kringen en verenigingen enz. waarvoor ook algemene informatie op de website staat: ga even na of die nog up to date is, en zo niet, geef dan de juiste gegevens voor het nieuwe seizoen op.

Centraal e-mailadres hiervoor is: activiteiten@hghg.nl .

Wijk 1: Slotavond 20+

Volgende week zondag hebben we de laatste 20+ van het seizoen. In de morgendienst staat Ds. Westland stil bij de tweede brief van Johannes. Het leek ons mooi om ‘s avonds deze brief met elkaar te bespreken. 

We zijn deze avond uitgenodigd bij Elianne de Jong Parallelweg 139. Het beloofd een mooie en gezellige avond te worden.

2 Johannes 1:1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen –

 1. omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:
 2. genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
 3. Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.
 4. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben.
 5. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.
 6. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.
 7. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
 8. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.
 9. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.
 10. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.
 11. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.
 12. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

 

Met hartelijke groet,

 

Arjen Versluis en Jan Egas

Vrijdag 21e: Open Doors Nacht van Gebed

Pareldienst 2 juni

Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Stille week 2019