Israël avond 28 januari

Op dinsdag 28 januari a.s. is er weer een Israëlavond in de Parel, Talmastraat 9.

Spreker is Ds. C.J. Overeem uit Woerden. Het onderwerp is: ‘Onopgeefbaar verbonden’, een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Ds. Overeem is bestuurslid van de Stichting Centrum voor Israëlstudies. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden voor het werk van CIS in Jeruzalem. Ook zijn er Israël producten te koop. Iedereen is hartelijk welkom.

Connect januari 2020

Jong en oud van harte welkom!

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze  86ste jaarvergadering die gehouden zal worden op DV woensdag 22 januari 2020 in De  Parel. Aanvang: 19.30 uur.

De gastspreker op deze avond is  Ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht met als thema: Jezus huilde. Een  onderwerp dat onze aandacht zeker waard is.  

Jong en oud van harte welkom!

*Ds. Van der Veen hield een aantal bijbelstudies over het emotionele leven van Jezus en bundelde deze in het boek, Jezus huilde. Jezus kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. De auteur vraagt zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde. Het wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan.

Pareldienst 1 december 2019

Klik op de afbeelding voor het volledige programma

Connect november 2019

Klik op de afbeelding voor het hele artikel

Actie orgel restauratie

Dankdag as woensdag: ‘Goed Bericht’

Dankdag 2019: ‘Goed bericht!’
 
DV komende woensdag 6 november is het dankdag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: ‘Goed bericht!’ Er wordt gelezen uit 2 Koningen 7 waarin God laat zien hoeveel macht en goedheid Hij heeft. Hij zorgt in het verhaal voor meer dan genoeg voedsel. Vier melaatse mannen mogen het goede bericht met anderen delen. Wij mogen daarom ook op deze dankdag ons verbazen en verwonderen over de goedheid van de Heere God!
 
In de ochtend dienst op 6 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 in de Oude kerk. 
 
Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is hier te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe kerk liggen.

Het gemeentediner 2019

Komt u ook samen met de gemeente eten voor het goede doel? Er is een kinderprogramma voor alle leeftijden. Opgeven via gemeentediner@gmail.com Inloop vanaf 17:30 uur.

Chauffeurs gezocht! Voor as vrijdagavond

We zijn dringend op zoek naar chauffeurs die de jeugd van de kerngroepen wil brengen en/of halen a.s. vrijdag 11 oktober! 

Meer info bij Janneke de Keizer: 06 27 22 43 57 / pdekeizer@kpnmail.nl

Bijbelstudie Beth Moore