Kerkblad 76-4, 5

Blijvende rust

“Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God”. (Hebreeën 4: 9)

____________________________________________________

Het is opvallend hoe positief de bijbel ook over aardse rust spreekt. God vult juist onze rust. Hij laat dat niet aan onze eigen invulling over. Dan kom je bij het oude spreekwoord uit: ‘ledigheid is des duivels oorkussen.’

Gods invulling van onze rust wordt in Hebreeën 4 vergeleken met binnengaan van het volk Israël in het beloofde land. Niet dat het beloofde land nu zo’n oase van rust bleek. Israël ontving geen warm welkom. Er moest worden gestreden en worden gewerkt.

Niet voor niets valt het woord ‘pauze’ in het Grieks. Toch een mooie gedachte. Het beloofde land, de aardse rust als een pauze. Even vrij… om daarna weer verder te gaan. Zo geeft de Heere ons momenten van rust waar we van onze dagelijkse beslommeringen en inspanningen mogen bijkomen. Als een pauze. Alle rust is uiteindelijk alleen maar voorlopig en al snel weer vervluchtigt in alle drukte die zich weer aandient.

Je kan zo moe worden van het leven, van al die dingen die door moeten gaan. Die weer op je vallen zodra je terugkomt in je dagelijkse leven. Maar ook van de dingen die zelfs tijdens de pauzes doorgaan. Dan moet er nog steeds zoveel. Je wil ook zoveel. Het valt niet mee om echt tot rust te komen. Is die rust hier wel te vinden? Of hebben de Fransen gelijk? ‘Repos ailleurs.’ De rust is elders. Altijd ergens anders. In ieder geval niet bij u of jou.

Hoe komt dat toch? Augustinus stelde ver voor onze tijd van mobiele bereikbaarheid en 24/7/365 samenleving een heel belangrijke diagnose: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U o God.’ Ons hart is de bron van alle onrust. Niet anderen, niet het voortdurend moeten… maar ons eigen hart dat steeds jaagt naar nieuwe prikkels, andere ervaringen, meer waardering, beter gevoel over dit of dat. Zonde is dat. Augustinus wijst ons de weg van genezing. Laat uw en jouw hart rust vinden in God! Want dat is het grote onderliggende probleem. Die onrust van binnen zorgt ervoor dat wij de rust van buiten – in God – niet zoeken én vinden. Net zoals de massa in het volk Israël.

De Hebreeën brief slaat in daarom waarschuwende tonen aan: ‘Laat ons dan vrezen…’

Ja, daarvoor moeten we bang zijn dat op een bepaald moment iemand achtergebleven blijkt te zijn. Net zoals u was hij of zij wel onderweg gegaan. Een tijd deed hij mee in de gemeente. Maar op een gegeven moment zie je ‘m steeds minder. Dat gaat bijna ongemerkt. Het begint met een keertje ‘overslaan’ of het elders zoeken naar wat meer in de smaak valt… Wie is hier te goed voor? Je kan lang, lang meereizen met het volk van God. Maar als je het niet tot het einde toe volhoudt, dan kom je niet aan. Dan is het bijna behouden, maar helemaal verloren. Net zoals de massa van Israël in de woestijn… Helaas dient dit volk in deze brief aan de christenen uit datzelfde volk tot waarschuwend voorbeeld.

Hoe is het met u? Heeft uw onrustige hart rust gezocht, gevonden in God? Kom naar Mij toe zegt Jezus en Ik zal u rust geven. Ik zal uw onrustige hart tot bedaren brengen. Tevreden maken. Richt daarom uw geloofsoog op Christus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. 

We danken het aan Christus dat er een rust overblijft voor het volk van God. Dan gaat het over rust die verder gaat dan de pauze van het beloofde land. Onze tekst vult dat ons in. Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God.

Het vieren van de rustdag. We doen dat als christenen bewust op de dag des Heeren. De sabbatsrust die blijft danken we aan de rust die Christus heeft verworven aan het kruis én in het graf. Dáár rustte Hij van Zijn werk om onze zonde te verzoenen. De last en de moeite die Hij van ons overnam…

We danken het aan Hem dat er een rust overblijft. Echt, je wordt een ander mens. Als herboren, opnieuw geschapen. Door het geloof zullen we de rust binnengaan om net zoals God na de schepping te rusten en daarin vreugde te vinden. Dat is gevulde rust: aanbidding en lofprijzing van God. Je nu al verheugen in Hem, delen in Zijn blijdschap als een oefening en voorsmaak van de blijvende, eeuwige rust van God.

ds. J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 2 augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Kruispost. Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Kruispost biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten. Graag willen wij als diaconie dit diaconale werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 Diaconale collecte zondag 9 augustus 2020

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2020

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten kerkdiensten

76.029

95.000

 

Giften (excl. orgel)

4.048

3.000

1.048

Overige collecten

3.745

5.500

-1.755

Erfenissen en legaten

 

1.500

-1.500

Totaal

83.822

105.000

-21.178

De collecte opbrengsten in de kerkdiensten blijven achter bij de begroting. Dit komt voor een groot deel door de kerkdiensten die in maart en april uitgevallen zijn en waarvoor nog geen alternatief was voor het geven van een bijdrage. We zien inmiddels dat veel gemeenteleden een weg gevonden hebben in het bijdragen aan de collecten. De collecte opbrengsten in mei en juni waren nagenoeg even hoog als in mei en juni vorig jaar. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen dat het tekort niet verder oploopt, maar minder mag worden. Ook de overige collecten blijven achter. Dit komt voornamelijk doordat de busjes van kerkradioluisteraars vanwege het verhoogde risico in het tweede kwartaal niet zijn geleegd en diverse gemeentebijeenkomsten geen doorgang konden vinden.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2020 is € 254.162 ontvangen. Dat is ruim 78% van het begrote bedrag (€ 325.000) en ruim 72% van het toegezegde bedrag (€ 349.918). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen,zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

Verkoop mondkapjes

Zeer verrast waren we met een bedrag van € 200 bestemd voor de onkosten van het videoteam. Mw. Van de Minkelis heeft dit bedrag opgehaald door de verkoop van zelf gemaakte mondkapjes. Deze kunnen nog steeds bij haar besteld worden Adres: Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18). De kosten zijn € 3,50 per stuk en 2 voor € 6,-. De opbrengst is bestemd voor de extra kosten van het uitzenden van de kerkdiensten.

Zending

Bericht van het ThuisFrontTeam Amy de Jong

Lieve volgers van deze prachtige missie,

Als ThuisFrontTeam zijn wij druk aan het brainstormen over activiteiten en acties die we kunnen organiseren om er zeker van te zijn dat de uitzending van Amy door kan gaan. Nu het nieuwe ‘seizoen’ bijna weer begint willen we jullie vragen om eens mee te denken.

Misschien zit jij wel bij een heel leuke jeugdvereniging, ben jij juf/meester op een gezellige basisschool, houdt jouw buurtsuper regelmatig statiegeldacties of hebben jij en je vriendengroep tijd over om je in te zetten? We zouden het enorm tof vinden als we met elkaar het benodigde geld bijeen kunnen brengen. Als je een goed idee hebt, laat het ons weten. Wij zijn er om je te helpen met promotiemateriaal en om mee te denken.

Ook persoonlijk kunnen jullie deel uitmaken van de missie van Amy. Allereerst door mee te bidden voor en met Amy. Ook kunt u betrokken blijven door de nieuwsbrief te ontvangen. Interesse? Stuur ons dan een mailtje. En wilt u meer lezen over de missie van Amy? Kijk dan op www.amyinuganda.com.

Daarnaast kunt u overwegen om het werk van Amy maandelijks financieel te ondersteunen, of met een éénmalige gift. We hopen en bidden dat we dit samen met jullie, onder leiding van onze sterke God, kunnen en mogen waarmaken. Hartelijke groet,

het ThuisFrontTeam info@amyinuganda.com

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Giften

Ds. Westland ontving € 50,- voor de kerk en € 20,- ter vrije besteding. Hartelijk dank.

Tenslotte

Enkele maanden geleden werd een App-bericht rondgestuurd met de titel ‘Een familie in lockdown’. Velen van u zullen dat bericht gelezen hebben maar ik schrijf het nu toch nog een keer. Zeker in een tijd van vakantie zijn dit treffende woorden.

‘Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts een raam, geen terras, geen internet, geen telefoon. Geen Youtube, geen Facebook,

enz. enz. Ze hoorde slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgde voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en zijn woord gehoorzaamde. Hoewel er buiten nog steeds een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, laten we er aan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees hem trouw en wacht geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen. Dat wij tenslotte bij de wederkomst van Christus, hem juichend tegemoet mogen gaan. Dat dit uw dagelijkse bede mag zijn.’

We dachten dat we de corona onder de knie hebben, maar het virus steekt toch hier en daar weer de kop op Laten we hopen en bidden dat het daar bij blijft en dat we bewaard worden voor de situatie zoals in maart en april. Dat we ook in gebed gaan voor de situatie in de wereld waar het virus heftig tekeer gaat.

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een fijne en gezegende vakantie. We hopen en bidden dat u allemaal weer gezond thuis komt. Denk ook aan de mensen die zo graag met vakantie willen, maar wegens uiteenlopende omstandigheden niet in de gelegenheid zijn. Laten we hen vooral niet vergeten.

een Klop

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop

Na lange tijd zal weer een doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 30 augustus, aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein en niet ds. D. Verboom, zoals vermeld in de vorige kerkbode. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Voor deze dienst krijgen eerst de familie en bekenden van de doopouders gelegenheid zich aan te melden.

De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan er vanuit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Nieuwe preses wijkkerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 15 juni jl. is broeder Robert Kraaijeveld benoemd tot voorzitter van de kerkenraad. We wensen hem de kracht en de leiding van Gods Geest toe bij het leiden van de kerkenraads-vergaderingen.

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar gemeenteleden die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354.

We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer helemaal te kunnen hervatten.

Citaat

‘De verhoring van het gebed en de beantwoording of het ontvangen van hetgeen waarom hij bidt, zijn twee onderscheiden weldaden voor een christen.’ Andrew Gray (1633-1656)

Bidden en danken

  Bid voor het beroepingswerk van onze eigen wijkgemeente, nu er weer contacten zijn, die mogelijk kunnen leiden tot een beroep, maar dat nu vanwege de vakantieperiode even stil ligt.

  Bid voor de medewerkers van Open Doors die vanwege het coronavirus creatieve manieren moeten zoeken om hun werk voor de vervolgde kerk te blijven doen. (Gebedskalender Open Doors)

  Door de coronacrisis neemt de nood in Peru steeds verder toe. Niet alleen zijn er veel besmettingen, ook hebben mensen al maandenlang minder of geen inkomsten. Bid dat de kerken in Peru juist in deze tijd hoop mogen bieden. Bid ook voor de voorgangers en hun families, die het moeilijk hebben. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie de komende zondagen gezegende diensten in de kerk of tijdens het thuis meekijken of -luisteren naar de erediensten. We wensen ieder een fijne vakantie thuis of elders.

Onze zieken

De HEERE gedenke allen die worstelen met psychische nood. Zo ongrijpbaar en toch werkelijk aanwezig. Ook voor degene die dicht om hen heen staan, betekent het veel strijd. Het is Israëls God die krachten geeft. Zijn genade zij u en jou genoeg.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 4,- aan collectebonnen voor de kerk.

Kerkdnsten

We zijn dankbaar dat de Algemene Kerkenraad er mee heeft ingestemd om na 1 september de diensten voor de Oude Kerk te verdubbelen. Dat is mogelijk door gebruikte maken van kerkelijk centrum De Parel.

Het rooster is inmiddels opgesteld en kan eenvoudig worden ingepast in het bestaande rooster, hoewel sommige diensten lastig inpasbaar zijn.  Het preekrooster voor de wijken, met alle (ook bijzondere) diensten wordt 2 jaar te voren gemaakt. Daarin worden ook de diensten voor de bediening van de sacramenten ingeroosterd. Zo staat voor 27 september een doopdienst op het rooster. Omdat volgens het aangepaste rooster onze wijkgemeente op deze dag ‘s morgens geen dienst heeft in de Oude Kerk, wordt deze doopdienst verschoven naar zondag, 4 oktober. Onze eigen predikant zal in deze dienst voorgaan.

Ook de Avondmaalzondagen zijn 2 jaar te voren bekend. Dit jaar o.a. op 13 september. Kunnen we deze bediening door laten gaan? Het is wel ons verlangen, maar is het ook mogelijk om dit op een of andere manier te doen?

Hoewel het moderamen van de Protestantse Kerk een richtlijn heeft gepubliceerd om via digitale middelen het Avondmaal te bedienen en te vieren, is onze wijkkerkenraad van mening dat dit niet passend is.

Hoe kun je in deze tijd het Heilig Avondmaal voor de gehele wijkgemeente op eerbiedige en passende wijze houden?

Het College van Diakenen buigt zich over mogelijkheden voor onze wijkgemeente, maar het blijven altijd noodoplossingen. Op het moment van publiceren houden we er rekening mee dat deze situatie zeker tot het eind van dit jaar zo blijft.

De diensten in De Parel zullen gehouden worden om 10.45 uur en 18.00 uur. Vanwege verhuur van De Parel aan andere kerkgenootschappen is er soms een dienst om 16.00 uur. Zo zal de eerste zondag in september om 16.00 uur een dienst gehouden worden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Plaats en tijd worden uiteraard in de kerkbode vermeld.

Bijbelstudiekring

Na de vakantie hopen we weer samen te komen als Bijbelstudiekring. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk, met de nodige maatregelen, om elkaar te ontmoeten. Bij deze alvast de data en de gegevens van het boek dat we behandelen.

Data (De Parel, 20.00 uur): 24 september, 29 oktober, 26 november, 10 december, 14 januari, 18 februari, 25 maart (spreker: ds. H. van den Belt).

We behandelen het boek van ds. H. van den Belt: Goudkoorts, Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen(1). De eerste avond staan we stil bij hoofdstuk 1: Gods Evangelie

Afwezigheid

Van 3-28 augustus heeft onze predikant vakantie. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem in deze periode vervangt. Voor dringende zaken kunt u met hem contact opnemen via mail (verkaik.r@gmail.com) of telefonisch (0184-63 18 85)

Van 8 tot 29 augustus zal de scriba afwezig zijn. Ouderling R. Vlot (0184-61 83 65) zal hem vervangen, maar u kunt ook contact opnemen met uw wijkouderling

 Vanuit de pastorie

Met een tweeluik over de goddeloze en de rechtvaardige gaan we de vakantie in. Zondag 2 augustus zullen we stilstaan bij de rechtvaardige vanuit Jes.3: 10. Het zal hem/haar goed gaan.  In de praktijk roept dit allerlei vragen op. In de Bijbel wordt er dan ook veel over gezegd. Wij mogen horen en geloven. Met dat laatste valt of staat alles!

Fijn dat we elkaar, zij het beperkt, weer in de kerk mogen ontmoeten. Dat maakt het voorgaan en preken toch persoonlijker en de Geest trekt ons als gemeente altijd naar elkaar toe. Hoewel we nu voorzichtig moeten blijven, bidden en hopen we elkaar in de toekomst weer als gehele gemeente te mogen begroeten.

Allen een goede vakantieperiode en bovenal Gods nabijheid en vrede toegewenst. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

De komende weken zullen veel kerkenraadsleden met vakantie zijn. Predikant, ouderlingen en diakenen hebben ook rustmomenten nodig. Even pauzeren, afstand nemen (ook) van het kerkenwerk. Toch gaat dat werk ook door. Totdat de sabbatsrust aanbreekt. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

Zaterdag 1 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek  De Parel

Maandag 3 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen- kb

 Zaterdag 8 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek De Parel

Maandag 10 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen- kb

Erediensten

Zondag 2 augustus

 

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur         ds. H. van Ginkel, Goes

18.00 uur          ds. W. Geerlof, Ede

Morgendienst: groep 1 – straatnaam A t/m G

Avonddienst:   groep 4 – straatnaam R t/m Z (incl. Rivierdijk 111-515)

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 4

avonddienst:   Psalm   29: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur          wijk 2. ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur          wijk 3. ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur  prop. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Diaconaal Havenproject

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Zondag 9 augustus

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          dhr. R.W. Baas, Gouda

18.00 uur          ds. H. Roseboom, Kesteren

Morgendienst: groep 2 – straatnaam H t/m N

Avonddienst:   groep 3 – straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

Collecten

1. Eredienst

2. Stichting Buitenhof

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Tien Geboden: 9

avonddienst: Psalm 66: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3.  prop. P. Bijl, Papendrecht

18.00 uur   wijk 2.  ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

18.00 uur  ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Herberg

2. Evangelisatie eigen gemeente

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2 Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte  

Kerkblad 75-52/76-1

In de gezegende leeftijd van…

“Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd.”
(Genesis 25: 8)

_______________________________________________

“In goede ouderdom”. Dat is waar. Als er in die tijd advertenties waren, zou Izaäk kunnen schrijven: ‘In de gezegende leeftijd van 175 jaar’. Maar we kunnen óók zeggen: ‘Na een veelbewogen leven’. Een leven vol verdriet, vol onbegrepen wegen en vooral ook: vol zónde. Maar daar blijft het niet bij. Abraham was ook een pelgrim, op weg naar de stad, die fundamenten heeft.
En nu is Abraham ook gestorven. Jaren tevoren had hij Sara al aan de dood moeten afstaan. Hij maakte mee, wat zovelen ook moeten doorleven: alleen verder te moeten op de levensweg. Dat hebt u misschien ook wel meegemaakt.

Eigenlijk wordt het maar heel sober beschreven: “Abraham gaf de geest en stierf”. Nieuwsgierige blikken worden geweerd rond dit sterfbed. Was het een ruim sterven? Waren er aanvechtingen in de schaduwen van de dood? In de Schrift wordt er een kleed over gelegd, zoals een gestorven mens toegedekt wordt.
Intussen bedenken we: ‘Van Jacob weten we heel wat méér’. Dat is waar. Maar de Heere gaat daarin Zijn eigen weg. Kennelijk hangt de vraag naar de eeuwige bestemming niet af van de ruimte of ook wel de donkerheid, waarin iemand heengaat. En het is ook maar goed, dat er zo over gesproken wordt in ’s Heeren Woord. Dat mag tot bemoediging zijn voor hen, die soms tóch al zo’n vrees hebben voor de dag van het sterven.
Daarbij komt: het is uiteindelijk de vraag, hoe wij gelééfd hebben. Hebben wij -misschien wel met veel strijd en donkerheid- geleefd in het uitzien naar de genade van de Heere? Hebben we Christus als onze Zaligmaker leren nodig krijgen? Hebben we geleefd bij Zijn belofte, dat Hij zalig zal maken, die Hem aanroepen?
De enige troost ligt immers daarin, het eigendom van Christus te Zijn, gekocht door Zijn bloed. En hoe het sterven zélf dan zal zijn, dat ligt in ’s Heeren hand. Zeker: soms mag er een rijk getuigenis uitgaan van een sterfbed. Maar zo is het niet altijd. Zo mogen we de eenvoud rond het heengaan van Abraham ook ervaren.

Eén ding is zeker: de oude aartsvader is ingegaan in de eeuwige rust. Maar intussen wordt niet voorbijgezien aan zijn levensweg. Abraham stierf “in goede ouderdom”. ‘Hij bereikte een gezegende leeftijd’, zeggen wij doorgaans.
Oud worden werd in de Bijbelse tijd als een zegen ervaren. Zo kijken wij er ook tegen aan, tenminste: als dat oud worden niet te veel problemen met zich meebrengt. Maar dikwijls is het anders. De ouderdom brengt veel gebreken met zich mee. Het lichaam wil niet meer en de geestelijke vermogens worden steeds minder. En hoe velen slijten hun dagen niet in een verpleegtehuis? Is dat een goede ouderdom? Oók als velen van je bekenden wegvallen en je eenzaam achterblijft?
Om die vraag te beantwoorden, lezen we éérst maar verder: ‘Abraham stierf, oud en van het leven verzadigd’. De Statenvertaling zegt: ‘oud en des levens zat’. Dat laatste woord had in de tijd, waarin de Bijbel vertaald werd, een heel gewone betekenis, maar later kreeg het woord ‘zat’ een heel nare klank. Als iemand zegt: ‘Ik ben het zat’, dan bedoelt hij, dat hij er schoon genoeg van heeft, dat hij er een afkeer van heeft. Daarom is het goed, dat we nu lezen: ‘van het leven verzadigd’.
Dat is overigens heel wat anders dan wat we in onze tijd horen over ‘het voltooide leven’. Deze woorden zijn gelóófstaal! ‘Van het leven verzadigd’ zijn, betekent dat de levensweg gezien mag worden in het licht van Gods genade. Oude mensen denken veel aan vroeger, soms ook met heimwee in het hart. Ouderen onder ons zullen dat wel herkennen. Veel valt te overdenken: die blijde gebeurtenissen, die droevige omstandigheden, maar ook al dat verkeerde, dat zondige. Wat zouden we veel dingen willen overdoen en ook béter willen doen. Zouden we dat voor elkaar krijgen, denkt u?
Maar zo kun je nooit van het leven ‘verzadigd’ zijn. Want ‘verzadigd’ heeft een rijke betekenis: dat je voldaan, tevreden bent. Dat kan alleen, als we ons leven mogen zien in het licht van Gods genade. Zo kunnen we alle zonden van onszelf, misschien ook wel de zonden van anderen, die ons onrecht aandeden, leggen in de doorboorde handen van Christus. Dan vinden we het ‘goed’, ook al zijn er vele kronkelwegen, hoogten en diepen geweest. Dat geeft vrede. Wat vreselijk is het, als sommigen cynisch of zelfs verbitterd op hun leven terugzien. Daarom de vraag: ‘Zullen we ook zo ‘verzadigd’ zijn, als de dag van het sterven aanbreekt?’ Zo kan het leven vol zijn van Gods goedertierenheid, het sterven vol vertroosting en de eeuwigheid vol blijdschap!

ds. W. Arkeraats

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Herinnering betaling Abonnementsgeld
Bij de kerkbode van 15 mei jl. hebben de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur ontvangen voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. Velen hebben inmiddels al betaald, waarvoor dank. Mocht het u toch ontschoten zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 15,- per jaar. U wordt verzocht dit over te maken op bankrekening: NL 24 RABO 0373 719 574 t.n.v. ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld’. Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel 631199 of via abonnementen@hghg.nl.

Reservering diensten Oude Kerk
In het reserveringsysteem voor het bijwonen van kerkdiensten in de Oude Kerk zijn enkele aanpassingen gedaan. Het is nu mogelijk om voor alle diensten van uw wijk te reserveren. In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven, is er dus geen beperking meer tot één dienst per vier weken.
Houdt gerust de reserveringen op de website in de gaten, en voelt u zich vrij om tot het laatst te reserveren als u ziet dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor de oude kerk ziet de commissie binnen de huidige richtlijnen van het RIVM en de PKN voorlopig nog geen ruimte om met elkaar te zingen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Verder blijven uiteraard de geldende maatregelen van kracht.
Weet u van harte welkom in het Huis van God.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 19 juli 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed voor dit werk?

Diaconale collecte zondag 26 juli 2020
De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Geloven in Spangen, het missionaire project van de IZB in Rotterdam. ‘Geloven in Spangen’ wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. Het werk kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden en de onderlinge relaties centraal staan. Recent is er een zogenaamde ‘coronawinkel’ geopend, waarbij voedselpakketten worden verzameld en uitgedeeld aan de allerarmsten in de wijk. De diaconie wil het missionaire project en dit diaconale werk graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Collecteverantwoording
Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden vanaf het begin van de coronacrisis mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg allen via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten (nog) niet plaatsvind.
15/03: € 690,90 voor algemene diaconale doelen
29/03: € 3.215,15 voor de Sprinkhanenplaag in Oost-Afrika via ZOA
05/04: € 1.964,40 voor algemene diaconale doelen
09/04: € 671,40 (HA op Witte Donderdag) voor algemene diaconale doelen
19/04: € 2.031,50 voor algemene diaconale doelen
26/04: € 1.837,60 voor International Justice Mission
03/05: € 3.418,15 voor noodhulp ivm coronacrisis wereldwijd, via Chr. Noodhulpcluster
10/05: € 1.247,55 voor stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW)
17/05 € 2.042,95 voor algemene diaconale doelen
21/05 € 635,20 (Hemelvaartsdag) voor Stichting Gave
24/05 € 2.705,50 voor algemene diaconale doelen
Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 27 juli, maandag 3 en 10 augustus. Op vrijdagavond vindt tot en met de zomervakantie geen verkoop plaats.

Zending

Update Amy in Uganda
Lieve gemeenteleden,
‘Let’s go! Klaar om te gaan!’ was mijn antwoord op de vraag of ik klaar ben om voor lange termijn te vertrekken naar Uganda. Deze vraag werd me gesteld door de zendingsorganisatie ‘International Teams NL’ waarmee ik naar Uganda hoop te gaan.
God weet wat er in m’n hart leeft, Hij toetst het, en Hij weet van mijn zoektocht om Zijn wil te doen en in afhankelijkheid met Hem te leven. Het is m’n verlangen om recht te doen, vanuit Hem, onder deze speciale kinderen en mensen in Uganda. ‘Er zijn voor kinderen met een beperking in Uganda, en het ondersteunen van families en communities, door Jezus’ voorbeeld te volgen.’
Nu, bijna 4,5 jaar later sinds m’n eerste reis naar Uganda, ben ik klaar om te gaan!

Er zijn heel wat puntjes afgewerkt de laatste maanden. Zo fijn om deze positieve vooruitgang te zien!
Plan ‘Amy in Uganda’ geschreven
Positieve gesprekken met de kerk rondom uitzending
De samenwerking met zendingsorganisatie iTeams NL aangegaan
Rekeningnummer bij iTeams aangevraagd
Een start met het fondswervingsplan gemaakt
April 2021 vastgesteld als vertrekmaand naar Uganda
Concrete werkplekken/projecten in Uganda vastgesteld
De voorbereidingen voor vertrek naar Uganda gaan intussen nog steeds door, want er is nog genoeg te doen. Ze zeggen weleens dat ‘voorbereiden voor uitzending’ een parttime job is, en daar geef ik ze helemaal gelijk in. Het is best wat werk en het kost tijd, maar er gebeuren mooie dingen! Ik geniet van de gesprekken, van het zoeken en stappen zetten, van de samenwerking met het ThuisFrontTeam, van de betrokkenheid en zorg vanuit de gemeente, en van de aanmoedigingen en het meedenken van iTeams NL. Het is een bijzondere periode!
Lieve groet en in Hem verbonden,

Amy de Jong

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Belijdenisdienst
In de dienst van afgelopen zondagmorgen stond het woord uit Judas 21 centraal: “Bewaar uzelf in de liefde van God”. Daarmee sloten we ook de serie preken uit de brief van Judas af. De belijdeniscatechisanten kregen de volgende teksten mee:
Anne-Wil de Koeijer-Nieuwenhuize
“Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” (2 Korinthe 1: 20)
Sandra Kraaijeveld-de Jong
“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. 3. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.” (Psalm 62: 2 en 3)
Thomas Kraaijeveld
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” (Johannes 15: 5)

Belijdeniscatechisatie
Afgelopen zondag hadden we een mooie dienst waarin drie jonge gemeenteleden belijdenis van het geloof mochten afleggen. In september start opnieuw een belijdeniscatechisatie. Nu we de vakantie ingaan wil ik oproepen om eens na te denken over deze catechisatie. Dat geldt niet alleen jongeren, er zijn ook een heel aantal ouderen die geen belijdenis hebben gedaan. Het is niet te laat om je jawoord aan de Heere te geven. Bovendien, is Hij het niet meer dan waard? En als Hij de liefde van je hart is, dan hoef je dat toch niet voor jezelf te houden maar dan mag de gemeente van de Heere het toch ook horen? Wanneer u/jij er over door wil praten, neem dan rustig contact op met mij.

Kerkdiensten
M.b.t. de kerkdiensten willen we graag onderstaande doorgeven/afstemmen:
Gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven voor een vaste plaats/reservering kunnen dit nog steeds doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. Nadat u zich heeft opgegeven wordt u ingedeeld in een vaste groep en krijgt u een vaste plaats in de kerk toegewezen. In de kerkbode wordt steeds aangegeven wanneer uw groep wordt uitgenodigd in de dienst. Dit betreft een morgen of avonddienst.
Gemeenteleden die een vaste plaats hebben ontvangen en niet in de gelegenheid zijn om de dienst(en) in hun groep te volgen i.v.m. vakantie o.i.d. kunnen hun gereserveerde plaats onderling ruilen met mensen uit een andere groep, zodat zij extra diensten kunnen bijwonen. Dit hoeft niet doorgegeven te worden.
Er zijn nog verschillende plaatsen vrij in de diensten van groep A, B en C. Gemeenteleden kunnen aangeven dat zij een extra dienst willen bijwonen naast de groep waarin zij zijn ingeroosterd. Als zij geplaatst kunnen worden op een vrije plaats in een andere groep, krijgen ze via de e-mail een reactie terug met rij en plaats nummer (en welke dienst dit betreft).
Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen meezingen tijdens de dienst.
De gemeenteleden kunnen aangeven of zij willen meezingen met de kerkenraad. De coördinatoren zitten voor in de kerk en zingen in elke dienst mee. Gemeenteleden die willen meezingen worden op de eerste bank van het middenschip geplaatst zodat zij met de kerkenraad kunnen meezingen. Per dienst is er een beperkte mogelijkheid om mee te zingen. Zij die mogen meezingen krijgen via de e-mail een reactie terug met rij en plaats nummer.
Opgeven voor een extra dienst of het meezingen met de kerkenraad moet voor donderdag gebeuren via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl, zodat er voldoende tijd is om e.e.a. om te roosteren af te stemmen.
Het plaatsen in een extra dienst of het omrooster naar de eerste bank gebeurt zoveel als mogelijk op volgorde van binnenkomst van de e-mail.
I.v.m. de vakantie is het niet mogelijk om in de maand augustus mutaties/wijzigingen door te geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Vanwege praktische redenen is het vooralsnog niet mogelijk om tijdens de dienst te collecteren. Het geven van uw gaven kan momenteel op de gebruikelijke wijze middels een overschrijving of het afgeven van collectebonnen bij het kerkelijk bureau.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

de kerkenraad

Giften
Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de zending. Hij ontving eveneens € 50,- voor de diaconie en € 50- met als bestemming eredienst. Zelf ontving ik € 50,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Vanuit de Geest komt de zorgvuldigheid, de fierheid en dapperheid, ook de blijmoedigheid en het vertrouwen dat verkregen zal worden. Zo leert dan Judas niet tevergeefs, dat niemand bidden kan zo het behoort, of de Geest moet hem leiden’.
Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte
Bijzonder om weer diensten te hebben met meerdere kerkgangers. Het is mooi dat een haal aantal gemeenteleden zich opgegeven heeft voor de diensten. Er kunnen er nog meer bij. Mag ik u hierin meegeven dat de kerkgang niet alleen iets is wat we doen voor onszelf, maar vooral ook voor God en de andere gemeenteleden? De gang naar de kerk is ook God en de ander dienen. Je kunt het vergelijken met gezinsleden die gemist worden aan de maaltijd thuis. Wat is het fijn als u er bij bent, al moet de gezondheid het natuurlijk wel toelaten!
U en jou een goede vakantie gewenst, of dat nu thuis is of op het vakantieadres: Ga met God!
Met een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop
Er zal na lange tijd weer een doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 30 augustus, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. D. Verboom uit Rijnsburg.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk
Afgelopen woensdag heeft er een informatief gesprek plaatsgevonden met een predikant. Of dit gaat leiden tot het ook daadwerkelijk kunnen uitbrengen van een beroep is op dit moment nog niet geheel zeker. Daarvoor moet er in de komende periode meer duidelijkheid over komen. De komende vakantieperiode zal er ongetwijfeld ook nog eens de oorzaak van zijn, dat er nog wel een paar weken extra overheen zullen gaan, voordat we hier ook definitief iets over kunnen zeggen/schrijven. Maar het leek ons toch goed om de gemeente voorzichtig op de hoogte te stellen dat er hierin toch weer wat voortgang is. Bid u mee om een spoedige vervulling van deze vacature, waar we nu al zo lang naar uit zien.

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Catechese
Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18 -groepen. Meld u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354.
We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer helemaal te kunnen hervatten.

Citaat
‘Het is niet mogelijk uit Christus te leven, dan door aan onze liefdeloosheid en hoogmoed af te sterven en onszelf te verloochenen.’
Dr. W. Aalders (1909-2005)

Bidden en danken
We bidden voor alle jongeren die door middel van diverse activiteiten hun geloof gaan delen met campinggasten in Nederland. Bidden voor de Dabar-teams, campingpastors en de plaatselijke gemeentes die deze vrijwilligers ondersteunen.
Bid voor de kerk in Brunei. Bid dat de Heere God christenen zegent met wijsheid en moed. Bid in het bijzonder voor de jonge gelovigen, dat de Vader hen omringt met mensen die hen inspireren. (Gebedskalender Open Doors)
In bepaalde landen van Centraal-Azië is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken flink toegenomen. Ziekenhuizen zijn overvol en er is weinig beademingsapparatuur voorhanden. Bid dat de juiste maatregelen worden genomen en dat er meer middelen beschikbaar komen. Bid ook voor de lokale bevolking, voor onze partners en onze werkers. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende diensten in de kerk of tijdens het thuis meekijken en/of -luisteren naar de erediensten. De schoolvakanties in onze regio zijn begonnen. Wij wensen u allen een goede vakantie in eigen omgeving of elders.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl,
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Alle zieken en zij die zorgen kennen bemoedigen we met de woorden uit Ps 138: 7: “Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.” David wil bemoedigen met de hoop en het geloof dat in hem is. Wie in die hoop en in dat geloof op Christus ziet, zal leven. Alles hoeft dan niet beter te gaan. Maar alles komt dan in een ander perspectief te staan.

Kerkdiensten
De afgelopen twee zondagen mocht een gedeelte van de gemeente elkaar weer in de erediensten ontmoeten. Daar zijn we dankbaar voor. Al beseffen we ook dat het niet is, zoals we gewend zijn. Het blijft zowel thuis als in de kerk een noodoplossing. We zijn afhankelijk van allerlei voorschriften en van de techniek. Net als in de maatschappij hebben we ook in de kerk allemaal onze gedachten daarover en vormen we onze mening. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Als commissie, die handelt in opdracht van de Algemene Kerkenraad, proberen we al het mogelijke te doen wat verantwoord is. Maar wat de een verantwoord vindt naar aanleiding van de maatregelen waaraan we gebonden zijn, vindt de ander van niet. We zoeken en beslissen daarom vanuit het begrip: Grootste gemeenschappelijke deler. In de brief aan de Romeinen hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 15:13 wordt daar helder over geschreven. Nuttig om deze in dit verband te lezen!

Reserveren kerkdiensten
Over het algemeen gaat het reserveren van de kerkdiensten zonder problemen. Meestal krijgt u een bevestiging dat u zich heeft aangemeld. Som lukt, om onverklaarbare redenen, het reserveren niet of wordt de bevestigingsmail niet ontvangen. Wanneer u twijfelt, kunt u altijd, via de mail, aan de scriba een bericht sturen. Hij probeert dan uw probleem op te lossen.

Aannemingsavond
Woensdag 2 september zal een afvaardiging van de kerkenraad acht personen ontvangen die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. De gesprekken met de catecheet/predikant hebben plaatsgevonden. Het mag ons als gemeente bemoedigen dat zij het verlangen hebben om publiekelijke belijdenis van het geloof af te leggen. De taak van de kerkenraad om de verlangen te toetsen en de levenswandel te onderzoeken. We hebben, zowel belijdeniscatechisanten als kerkenraad, lang uitgezien naar deze avond. We bidden om een goede en gezegende avond te zijner tijd.

Gelezen/gehoord
‘De Bijbel is een stroom, waarin de olifant zich kan baden, terwijl de mug daarin niet verdrinkt.’

Tenslotte
De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. Voor velen een vakantie die heel anders zal verlopen dan voorgaande jaren. Vakantieplannen moesten worden aangepast of vanwege financiën worden afgelast. Hoe het ook zij, toch wensen we u en jullie een goede rustperiode toe.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus

 

Erediensten

Zondag 19 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
18.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Morgendienst: groep 4 straatnaam R t/m Z
(incl. Rivierdijk 111-515)
Avonddienst: groep 1 straatnaam A t/m G

Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Diaconaal Maatschappelijk Werk
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Aleida Groeneveld, Marlene Groeneveld

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 26: 7
avonddienst: Psalm 19: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. L. W. Smelt,
Voorthuizen
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 26

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H. Liefting, Gouda
18.00 uur ds. E. K. Foppen, Den Haag

Morgendienst: Groep A
Avonddienst: Groep B

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eredienst – energiekosten
Zondag 26 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
18.00 uur prop. H. Boele, Gouda

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Marijke Vogel, Anke/Jasmijn Vogel

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 105: 1
avonddienst: Psalm 67: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, Rotterdam

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. A. van Zetten, Bruchem-Kerkwijk
18.00 uur ds. D. Breure, Waarder

Morgendienst: Groep C
Avonddienst: Groep A

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken 2. Plaatselijk kerkelijk werk
Avonddienst: 1. Plaatselijk kerkelijk werk
2. Eigen gemeente – eredienst

Kerkblad 75-50,51

Verslaafd aan emotionele pijn: Bestemming vrijheid (4/7)

“En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben.”
(Mattheüs 18: 34)

_______________________________________________

Dat het mogelijk is dat je niet vrij bent van zonden is geen verrassing. Zonden die je leven kunnen beheersen is herkenbaar, maar de vraag of je ook vast kunt zitten aan mensen die jou iets hebben aangedaan, is misschien een iets lastigere vraag. Toch is dit in het pastoraat iets wat we veel vaker tegenkomen dan ons lief is. We zijn niet bedoeld om vast te zitten aan gevoelens van boosheid of haat. Maar dit is lastiger dan het vaak lijkt te zijn.

Als je naar Jezus kijkt aan het kruis dan valt op dat Jezus, zelfs aan het kruis, waar Zijn vijanden Hem bespotten, Hij geen enkel moment van wraakgevoelens heeft. Het kruiswoord “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”, is iets dat we vaak ter kennisgeving aannemen, maar probeer bij die uitspraak van Jezus eens stil te staan. Terwijl ze Hem bruut aan het kruis hebben geslagen en Hem ook nog eens vernederen, laat Jezus elke vorm van wraakgevoel los en geeft het oordeel aan Zijn Vader. Hij kiest om te vergeven. En dat terwijl er geen vijand onder aan dat kruis is die tot het besef komt om Jezus om vergeving te vragen. Sterker nog, ze gaan gewoon door met Hem vernederen. Toch spreekt Jezus dan die woorden uit met de vraag of Zijn Vader hen wil vergeven. En het gevolg? Jezus wordt niet verteerd door wraakgevoelens.

De manier hoe Jezus daar leed aan het kruis is extreem. Ja, dat deed Hij voor ons, zeker, maar besef ook even hoe extreem dit lijden was, zeker ook met het oog op emotionele pijn. Jezus is meer dan wie ook afgewezen, vernederd, emotioneel verwond en toch is Hij in die verwondingen niet blijven hangen, maar Hij koos ervoor om het los te laten. Jezus raakt niet verslaafd aan emotionele pijn.

Hoe dan ook, niemand van ons is zonder emotionele verwondingen. Iedereen weet wat afwijzing is, iedereen weet wat het is om emotioneel pijn te hebben. Of het nu is omdat je werd geremd in wie je bent, of dat je bedrogen bent, te kort bent gedaan of op welke andere manier je emotioneel bent beschadigd, we herkennen hier in meer of mindere mate allemaal wel iets van. En ja, andersom ook: wij doen ook regelmatig de ander pijn. Soms echt niet bewust.
Jezus leert in een gelijkenis wat we moeten doen met emotionele pijn. Hij gebruikt het voorbeeld van een koning die de schuld van zijn knecht opeist. De schuld van die knecht is tienduizend talent. Dat is een bedrag dat nooit te betalen is in het leven. Het zijn zoveel jaarsalarissen die je nooit kunt verdienen als knecht. Als die knecht dan smeekt om genade, dan smeekt die koning de hele schuld kwijt. Die knecht is iemand die weet wat genade is. Je hebt God zoveel tekort gedaan en toch kiest God ervoor je om Jezus’ wil te vergeven. God doet het ons wel voor hoe Hij voorkomt dat Hij met wraakgevoelens naar ons zou blijven kijken.

Dan komt die knecht buiten en komt hij een collega tegen en hij herinnert ineens dat die collega bij hem nog in de schuld staat. Niet zo heel veel. Het gaat maar om honderd penningen. Dat staat in geen vergelijking bij wat hijzelf net bij de koning heeft gekregen aan vrijspraak. Toch pakt hij zijn collega bij zijn keel en eist die honderd penningen op en als zijn collega hem dan om genade smeekt, weet hij van geen wijken. Dat wordt gezien door de andere collega’s en die stappen naar de koning. Het gevolg laat zich raden. De koning wordt boos en zet die onbarmhartige knecht in de gevangenis. En in die gevangenis geeft die koning hem over aan de pijnigers.

Weet je, onvergevingsgezindheid maakt dat je in de gevangenis terecht komt. De pijnigers van haat en wrok teisteren daar je leven. Je blijft vastzitten aan diegenen waarover jij het oordeel wilt vasthouden. Zodra wij niet vergeven, kiezen wij ervoor om het oordeel vast te houden. Wij denken dan het recht op vergelding te hebben, maar Paulus leert het ons in de Romeinenbrief al: de wraak komt God toe en niet ons. Daarom is de opdracht van vergeving en het oordeel overgeven aan God niet zo vreemd. Niet omdat je er maar wat makkelijker over moet denken. Daar gaat het niet om. De pijn die je is aangedaan moet juist serieus genomen worden, alleen wil Jezus niet dat jij vast blijft zitten aan de emotionele pijn. Daarom is de opdracht van Jezus om te vergeven. Vergeven is niet er overheen stappen, maar vergeven is loslaten om vrij te zijn van emotionele pijn. En God straft: Of aan Jezus voor degenen die in Hem zijn gaan geloven of aan de dader, straks als hij niet heeft willen geloven in Jezus. Maar jij, jij mag vrij zijn van boosheid, haat en wrok.

Theo de Koning

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Kerkdiensten in coronatijd
Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk, en zelfs ruimer dan verwacht, zijn versoepeld, overheerst de dankbaarheid dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen. Met psalm 68 geven we hier woorden aan: ‘Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.’
Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen
Deze periode ligt inmiddels achter ons, en daarin zijn verdere voorbereidingen getroffen en plannen uitgewerkt voor de diensten vanaf 1 juli. De uitwerking verschilt enigszins tussen de diensten in de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Over de praktische invulling in de Nieuwe Kerk (wijk 1- oost) is reeds de nodige informatie gepubliceerd. Dit bericht geeft informatie over de diensten van de wijken 2-Noord en 3-Zuid in de Oude Kerk.

Periode juli en augustus 2020
Met ingang van 5 juli worden er voorlopig twee diensten per zondag gehouden in de Oude Kerk, op de tijden zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Voorlopig wordt gestart met maximaal 100 aanwezigen. Hoewel er geen maximum meer gesteld is aan het aantal bezoekers, moeten de plannen hierop nog worden aangepast. Zodra dit geregeld is, zal het aantal opgeschaald kunnen worden.

Reserveren
Voor het bijwonen van de diensten in de Oude Kerk kunt u plaatsen reserveren via de homepage van de website www.hghg.nl. Als u niet over internet beschikt kunt u uw reservering telefonisch doorgeven aan de wijkscriba. De telefoonnummers vindt u onder de wijkberichten.
Drie belangrijke aandachtspunten:

 • Uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.
 • U kunt alleen reserveren voor de diensten van de wijk waarvan u lid bent.
 • Houdt er bij het reserveren rekening mee dat u één dienst per vier weken kunt bijwonen. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te kunnen reserveren.

Belangrijke punten uit het gebruiksplan
Voor de goede orde in het gebruik van de Oude Kerk is een gebruiksplan opgesteld. Enkele belangrijke punten uit dit plan:

 • Alleen de hoofdingang aan de Peulenstaat en de ingang aan het Kerkplein worden gebruikt als in- en uitgangen.
 • Bij de ingang vindt controle plaats van uw reservering, en wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
 • Het gebruik van de toiletten is tot een absoluut minimum beperkt.
 • Gemeentezang is voorlopig niet mogelijk.
 • Houdt ook voor en na de diensten rekening met de ‘1,5 meter regel’. Samenscholing rondom de kerk is niet toegestaan.
 • De diensten worden opgenomen en uitgezonden met beeld en geluid via internet. Het is mogelijk dat aanwezigen in beeld komen.
 • Het volledige protocol is te vinden op de website van de gemeente.

Periode na 1 september
Voor deze periode worden de plannen verder uitgewerkt en wordt u later op de hoogte gesteld.

Tenslotte
Allen gezegende diensten toegewenst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Openingsweekend 2020
Staan de datums voor het openingsweekend van 2020 al in uw agenda? Zo niet, noteer ze dan alsnog: vrijdag 18 t/m zondag 20 september.
Helaas kunnen we dit jaar niet alle activiteiten als vanouds voortzetten. Wel zijn we volop aan het bedenken hoe het wél zou kunnen, zodat we er ondanks alles hopelijk toch een onvergetelijk weekend van kunnen maken.
Voor meer informatie, hou de kerkbode in de gaten! 🙂

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!
Het was altijd al zo, maar de laatste tijd hebben we wel in het bijzonder geleerd dat plannen maken echt onder voorbehoud is.
Toch verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten onder voorbehoud door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!
Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.
Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit op de website aangepast kan worden.
Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.
Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website (vooral onder Verenigingen!) moet worden aangepast, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.
Uw berichten zijn welkom op het e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

LinkedIn gebruikers opgelet
We krijgen regelmatig de vraag hoe we als kerkgangers mee kunnen helpen aan een gezonde ontwikkeling van ons zalencentrum De Parel. Natuurlijk ligt het voor de hand om dan te wijzen op de mogelijkheden voor zaalhuur. Echter, past dat niet altijd. Wat wel kan, en niets kost, is om via LinkedIn of andere sociale media De Parel te volgen en af en toe berichten te delen. Hiermee zien de mensen in uw netwerk De Parel voorbij komen, en kunnen ze hier gebruik van maken. Dus: volg De Parel en bouw mee aan de klantgroep van De Parel. Goed voor De Parel, goed voor de kerk, goed voor u.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 juli
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Hospice De Cirkel in Papendrecht. Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden. Bovendien kunnen ze rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. Hospice De Cirkel heeft al een locatie in Hendrik-Ido-Ambacht (Zwijndrechtse Waard). Op dit moment is een tweede vestiging in aanbouw in Papendrecht (Alblasserwaard). Naar verwachting opent dit nieuwe hospice eind 2020 zijn deuren. Het hospice is voor een groot deel afhankelijk van giften. Als diaconie willen we de bouw en dit initiatief in onze regio graag ondersteunen en naast de collecte ook uw gebed van harte aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 12 juli
De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor ‘VOOR ELKAAR vakantieweken’ van de Hervormde Vrouwenbond. Deze vakantieweken zijn voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden. De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegen opziet om alleen op vakantie te gaan. Met zorg en aandacht biedt de Hervormde Vrouwenbond – vanuit diaconaal oogpunt – vakantieweken aan.
Zorg op maat: er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig voor verzorging en/of begeleiding. Alles is goed voor elkaar op het punt van benodigde hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden of een tillift. Vanuit de liefde tot God is er aandacht voor elkaar, iedereen wordt gezien. De gasten en vrijwilligers leren van elkaar en zijn er voor elkaar. Ook vanuit onze gemeente wordt er deelgenomen aan deze vakantieweken. De diaconie wil dit diaconale werk van de Hervormde Vrouwenbond graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het eerste kwartaal van 2020 is totaal €874,75. Dit is bestemd voor Jemima. Hartelijk dank voor uw gaven!
De opbrengst voor het derde kwartaal 2020 is bestemd voor Open Doors, voor het project Kerk Nigeria. Open Doors ondersteunt de kerk in Nigeria met diverse trainingen en praktische hulp. In gebieden waar christenen lijden onder geweld staan noodhulp en traumahulp voorop.
Noodhulp: Open Doors-veldwerkers voorziet christenen die gevlucht zijn vanwege de aanvallen van eten, kleding en onderdak. Ze raakten alles kwijt en wonen in vluchtelingenkampen of bij familieleden.
Traumahulp: Talloze Nigeriaanse christenen, zowel jong als oud, zijn getraumatiseerd door de gruwelijkheden die ze meemaakten. Velen rouwen om geliefden die plotsklaps zijn vermoord. Ook komt ontvoering en verkrachting van vrouwen en meisjes veel voor in Nigeria. Veldwerkers van Open Doors verlenen traumazorg.
Geef de kerk in Nigeria de grootste gift die u kunt geven: open uw hart en bid voor christenen die een aanval overleefden en getraumatiseerd zijn. Bid voor hen die de dreiging dagelijks voelen. En steun ons werk, zodat wij dag in dag uit kunnen blijven klaarstaan voor christenen in Nigeria.

Vrijwilligers gezocht voor Hospice De Cirkel
Zoals u in de collecteaankondiging van zondag 5 juli kunt lezen, wordt in Papendrecht momenteel gebouwd aan een nieuwe locatie van Hospice De Cirkel. In het najaar van 2020 verwachten zij hiermee klaar te zijn en de deuren te openen. U kunt hierover meer lezen op de website: https://hospicedecirkel.nl/. Voor dit bijzondere werk en om dit alles mogelijk te maken, is men op zoek naar vrijwilligers uit de regio.
De vrijwilliger heeft een centrale rol in het hospice. De vrijwilliger komt niet in plaats van de mantelzorg, maar is een aanvulling hierop. Daar waar de familie geen zorg meer kan bieden, ondersteunt de vrijwilliger. Hij/zij neemt geen taken over van de professionele zorgverleners en doet geen enkele medische handeling. In het hospice werken zo’n 80 vrijwilligers, mannen en vrouwen in diverse leeftijdscategorieën.
Taken van de vrijwilliger
Lichamelijke verzorging van de bewoners. Dit gebeurt samen met anderen, zoals familie en de wijkverpleging
Emotionele ondersteuning van de bewoners en hun familie
Lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals het zorgen voor koffie, thee en maaltijden, verzorgen van planten en bloemen en het opruimen van de kamer.
Vrijwilligers werken in diensten van vier uur. Elke dienst zijn er twee vrijwilligers aanwezig en na de dienst is er een overdracht. Vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur is de thuiszorg van Aafje aanwezig in ons hospice in Hendrik-Ido-Ambacht. Vrijwilligers kunnen zelf hun diensten digitaal inplannen.
Kennismaking en opleiding
Met elke vrijwilliger voeren wij eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of er een wederzijdse ‘klik’ is en iemand past binnen ons team. Is dat het geval dan volgt, bij voldoende deelnemers, een opleidingstraject dat bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training zijn onder andere communicatie, zingeving en omgaan met verdriet. Ook krijgt iemand de gelegenheid een aantal diensten mee te draaien met ervaren vrijwilligers en zo te kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat. Als de training met goed gevolg is afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat en kan hij/zij aan de slag.
Vrijwilliger worden?
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in hospice De Cirkel te werken en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de coördinatoren. U kunt hen bereiken via 078-612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
Tot en met de zomervakantie (met uitzondering van maandag 27 juli, maandag 3 en 10 augustus) is het Kerkelijk Bureau op maandagochtend geopend voor de verkoop van collectebonnen. Op vrijdagavond vindt tot en met de zomervakantie geen verkoop plaats.

Inleveren bijdrage collecten Kerkelijk Bureau
Naast de mogelijkheid om uw bijdrage aan collecten over te maken op de rekeningnummers genoemd op de achterzijde van het kerkblad of door middel van de QR code, is het ook mogelijk uw bijdrage (bij voorkeur in collectebonnen) in een envelop in de brievenbus te doen van het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 11. Wilt u duidelijk aangeven of de bijdrage bestemd is voor de diaconie, het college van kerkrentmeesters, de zending of zendingsbusjes en evt. het collectedoel.

Dagelijkse leiding De Parel
Vanuit het CvK willen we u graag informeren over de managementtaken in De Parel.
Vanaf december 2019 is Leonard Gort als interim-manager betrokken bij De Parel. Er zijn nieuwe lijnen uitgezet voor de toekomst, efficiency slagen gemaakt en er is een besluit genomen over de dagelijkse leiding van De Parel.
De leiding van De Parel is inmiddels in handen van Lia Schouten en Helma de Jong. Ook nemen deze dames de rol van gastvrouw op zich bij de grotere evenementen die in De Parel plaatsvinden. Leonard blijft een aantal uren per maand beschikbaar ter ondersteuning.
Er wordt nog gezocht naar een commerciële stagiair die met acquisitie aan de slag kan gaan. Wanneer u hiervoor een geschikte kandidaat weet, mail gerust naar info@deparel.nl.
De technische ondersteuning wordt opgepakt door Jan Piet de Ruiter en Peter Cornegé, die met een groep vrijwilligers het pand in goede staat brengen en houden. Hiervoor zijn ze overigens nog op zoek naar een schilder.
Mocht u de komende tijd weer in De Parel komen, dan zult u zien dat tijdens de corona-sluiting de medewerkers en vrijwilligers niet stil hebben gezeten. Veel muren en deuren zijn voorzien van een nieuwe laag verf en zien er weer strak en fris uit.
Wellicht heeft u het al voorbij zien komen, de website, www.deparel.nl, heeft een flinke upgrade gehad. Alle mogelijkheden die er zijn bij De Parel staan daar uitgebreid op vermeld. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u terecht bij het CvK via kerkrentmeester103@hghg.nl.

Evangelisatie

Afscheid evangelisatieouderling
Na een ambtsperiode van achtenhalf jaar wordt op zondag 5 juli afscheid genomen van broeder M. (Martin) de Kock. Acht jaar heeft hij de gemeente gediend als evangelisatieouderling van de algemene kerkenraad en verbonden aan wijk 2-Noord. In deze periode heeft hij met name het missionair gemeente-zijn meer invulling gegeven door ‘evangelisatie door relatie’ en de opzet gemaakt voor de wijkgroepen zoals die gemeente-breed functioneren. Ook zijn boeiende bijdragen aan het uurtje zingen en het betrekken van de kinderen hierbij blijven ons bij. Daarnaast heeft hij meerdere jaren het voorzitterschap van de kerkenraad van wijk 2-Noord ingevuld. Vanwege deze functie is zijn ambtstermijn op verzoek van de wijk met een half jaar verlengd. We danken Martin hartelijk voor zijn inzet voor de gemeente en wensen hem, samen met zijn gezin, veel zegen in de toekomst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Benoeming EC medewerker met bijzondere opdracht
In 2019 heeft de Algemene Kerkenraad, in overleg met wijk 2-Noord, besloten dat de samenstelling van de vertegenwoordiging vanuit de AK naar de evangelisatie- en zendingscommissie zal worden aangepast. In plaats van drie bestaat deze voortaan uit twee evangelisatieouderlingen. Voor verschillende taken zal een extra medewerker worden gezocht. Op voordracht van de evangelisatiecommissie heeft de AK in de vergadering van 22 juni 2020 besloten hiervoor broeder M. (Marco) Kraaijeveld te benoemen. Hij heeft deze benoeming inmiddels aanvaard. De verdeling van de taken zal in nauw overleg met de evangelisatieouderlingen worden vastgesteld. Conform de werkverdeling in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad zal zijn werkveld met name gericht zijn op interkerkelijke samenwerking en beleidsmatig vormgeven c.q. verdiepen van missionair gemeente zijn. Wij wensen Marco Gods zegen toe in het uitoefenen van deze taak.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Zending

Dabar en Geloven in Spangen in coronatijd
Enkele weken geleden was de collectebestemming Dabar. En misschien dacht u en jij ook wel: Maar camping evangelisatie gaat nu toch niet door? Inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld en Dabar teams gevormd, met als resultaat dat in de komende vakantieweken Dabar op 16 van de 21 beoogde campings aanwezig zal zijn. Twee campings hebben het nog in beraad. In diverse teams zijn nog lege plekken die we graag ingevuld zien. Heb je belangstelling, neem contact op met de IZB en laat het ons ook weten. Dit mooie werk beveelt de zendingscommissie graag bij u aan.
De coronacrisis heeft vele creatieve ideeën opgeleverd. Zo ook in Rotterdam-Spangen waar nu sinds een aantal jaren een kleine gemeente samenkomt onder leiding van buurtpastor Nico van Splunter. Het team van Geloven in Spangen verspreidde de afgelopen maanden 750 voedselpakketten om de nood van wijkbewoners enigszins te lenigen. ‘We hebben stellig de indruk dat we nog maar een topje van de ijsberg zien’, zegt Nico, ‘maar dat maakt wát we doen niet zonder betekenis’. Na de voedselhulp kreeg hij van de woningcorporatie het aanbod van een winkelruimte om die tijdens de coronacrisis gratis te gebruiken. Een aanbod dat met twee handen is aangepakt. Direct is hard gewerkt om de ruimte om te toveren tot een zgn. buurtsuper die Yess is genoemd, waar mensen uit de wijk boodschappen kunnen doen. ‘De spullen krijgen we van diverse partners, bedrijven, groothandels en supermarkten zoals de Jumbo even verderop.’ Is Yess geen concurrent van de supermarkt of de voedselbank? ‘Met de islamitische- en seculiere voedselbank en supermarkten hebben we goed contact. Wij bedienen een andere doelgroep. Bij de voedselbanken moet je allerlei paperassen overleggen over je financiële situatie. Wij zijn een tijdelijke gratis noodvoorziening. Een belangrijke bijkomendheid is dat het gebouw uit meerdere verdiepingen bestaat. Hier willen we een keuken gaan realiseren om dagelijks gezond ontbijt klaar te kunnen maken, werkervaringsplaatsen te bieden en dan is er ook nog ruimte voor een zondagsschool en andere activiteiten. Al met al een zegen voor het werk van Geloven in Spangen.’

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Zondag 5 juli lezen we in de morgendienst verder uit de brief van Judas. We lezen de verzen 14 t/m 19. We horen over de laatste dagen waarin er spotters zullen zijn. Judas verwijst ook naar Henoch. Hoe zit dat precies? Heeft Henoch geprofeteerd en wanneer dan?
De avonddienst zal geleid worden door ds. P. van de Voorde. Hij gaat verder met de behandeling van de Catechismus. Deze keer is Zondag 25 aan de beurt. Dat gaat over de sacramenten. Wat zijn sacramenten precies? Zelf preek ik in de Oude Kerk over Zondag 24 van de Catechismus. We lezen in die dienst uit Galaten 5.
In de morgendienst van zondag 12 juli leggen Thomas en Sandra Kraaijeveld en Anne Wil de Koeijer belijdenis van het geloof af. Dankbaar zien we daar naar uit. We lezen in deze dienst het laatste gedeelte van de brief van Judas, de verzen 20 t/m 25. Voor de avonddienst op die zondag verwachten wij prop. J. van Eijsden uit Driebruggen. Een goede voorbereiding toegewenst op de diensten!

Op weg naar zondag 5 juli – vervolg
Afgelopen week zijn de indelingen gemaakt voor de komende kerkdiensten. Ieder die zich heeft opgegeven, krijgt (uiterlijk zaterdag) de uitnodigingsbrief, waarin staat in welke groep u bent ingedeeld en wat uw rij en plaatsnummer is. Per adres krijgt u één uitnodigingsbrief, waarop alle plaatsen vermeld staan van ieder die zich heeft opgegeven. In de uitnodigingsbrief wordt aangegeven vanaf welke datum u aangegeven hebt de diensten te willen volgen. Sommigen geven aan dat zij op een later moment de diensten willen volgen. Deze mensen zijn echter wel al meegenomen in de groep en ingedeeld. Dat betekent dat het geen enkel probleem is als zij eventueel eerder naar de kerk willen komen, dan opgegeven. Uw zitplaats is reeds gereserveerd in uw groep.
Zoals bekend is het mogelijk om op een later moment ingedeeld te worden. U kunt u opgave doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl Ook kunt u uw opgave (telefonisch of schriftelijk) doorgeven aan de wijkouderling, waarna deze verwerkt zal worden.
Wilt u aan uw wijkouderling doorgeven als u geen uitnodiging hebt ontvangen, maar u zich wel had opgegeven?
Er zijn verschillende vragen gesteld m.b.t. het volgen van een morgen of een avonddienst. De groepen worden wisselend uitgenodigd voor een morgen- of avonddienst. Mocht uw groep uitgenodigd worden voor een morgen/avond dienst, waarbij u (of enkele leden van uw gezin) niet aanwezig kan/kunnen zijn, dan is het niet nodig om dit door te geven. In dit geval zal de kerkzaal minder bezet zijn. Het is nu eenmaal niet mogelijk om het rooster per dienst specifiek af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen. De kerkzaal is zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Toch blijven er plaatsen onbezet vanwege de 1,5 meter afstand. Er zijn drie groepen samengesteld. Dat betreft groep A, B en C. Dat betekent dat ieder twee kerkdiensten in de drie weken kan bijwonen. De groepen zijn zo samengesteld dat uitbreiding mogelijk is.
Voor zondag 5 juli worden de volgende groepen uitgenodigd:

 • Morgendienst groep A
 • Avonddienst groep B

Voor zondag 12 juli worden de volgende groepen uitgenodigd:

 • Morgendienst (belijdenisdienst)  – gasten aangevuld met gemeenteleden. Zij die deze dienst kunnen bijwonen worden hiervoor apart uitgenodigd.
 • Avonddienst groep C

In de kerkbode en op de website zal steeds aangegeven worden welke groep de diensten kunnen bijwonen.
We zijn blij en dankbaar de we als gemeente weer in de kerk aanwezig kunnen zijn, al is het op een gebroken wijze.
de kerkenraad

Pastoraat
We denken aan gemeenteleden die veel tegenslag en teleurstelling meemaken. Er zijn er die te maken hebben met een handicap. Laten we ons in alle zorgen vastklemmen aan de Levende. Hij geeft rijke beloften. Bijvoorbeeld deze: “Wanneer u zult gaan door het water; Ik zal bij u zijn (…) Want ik ben de HEERE, uw God, de heilige van Israël, Uw Heiland.” (Jes. 43: 2 en 3)

Muzikaal moment door kinderen
Vrijdagavond 3 juli wordt om 19.30 uur opnieuw een muzikaal moment uitgezonden via internet en kerkradio. Een aantal kinderen uit onze wijkgemeente zingen in de Nieuwe Kerk enkele liederen. We hopen dat dit voor u en jou tot bemoediging is in deze tijd. Van harte aanbevolen!

Giften
Br. K. Ruitenberg ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Geloven is: het erop aan laten komen, dat er niets op ons aankomt, omdat alles op Christus aangekomen is.’

J. Koopmans (1905-1945)

Tenslotte
Wat fijn dat er zondagavond weer een aantal gemeenteleden in de kerk waren! We zien uit naar komende zondag waarop we nog meer gemeenteleden mogen ontmoeten. Om dit mogelijk te maken is er in de kerk heel wat werk verzet door allerlei mensen. Ook hebben de camera’s een vaste plaats gekregen. Mooi dat verschillende gemeenteleden het mogelijk maken dat de diensten zo thuis meebeleefd kunnen worden. Dank voor al deze inzet! Intussen staat de kerk deels in de stijgers en is men bezig met het dak. Dat alles zodat het evangelie vanaf de Nieuweweg zal blijven klinken. Al vele jaren heeft de Heere Zijn boodschap laten uitgaan en op die manier legt Hij Zijn handen op een gemeenschap, trekt Hij door geloof en bekering mensen naar Zich toe. Goddank, Hij gaat er mee door en we hopen en bidden dat dit zal zijn tot op de dag van Jezus’ komst.
Een hartelijke groet aan jong en oud,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Wij bevelen alle zieken aan in de voorbede en aandacht van de gemeente.
We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Welkom terug in de kerk vanaf zondag 5 juli
Dankbaar zijn we, dat vanaf zondag 5 juli, weer diensten met meerdere mensen mogelijk zijn. Wel met de nodige beperkingen, terwijl om meerdere redenen gereserveerd moet worden. God voluit de lof toebrengen, die Hij waard is, is helaas nog niet mogelijk, maar met andere gemeenteleden samenkomen in Gods huis, daar zien we toch naar uit.
We verwijzen hier graag ook naar de Algemene Berichten in dit blad van de hand van de scriba AK. Let ook op de informatie die, zo nodig, op de website van onze kerk www.hghg.nl komt te staan. Maar, weet u zich vooral weer welkom terug in de kerk.

Afscheid ambtsdragers
Tijdens de dienst van zondag 5 juli hopen we afscheid te nemen van twee ambtsbroeders, die beiden nog de maximale termijn van een halfjaar na het verstrijken van hun officiële termijn om als ambtsdrager te dienen, dit ook nog hebben gedaan. Martin de Kock is per januari 2012 benoemd door de AK als evangelisatieouderling, terwijl hij in januari 2014 ook preses werd van onze wijkkerkenraad. Een taak, waarvoor hij in de wieg gelegd bleek, wat betekent dat hij dit op een uiterst bekwame wijze heeft mogen verrichten. Als wijkkerkenraad zullen we daar blijvend goede herinneringen aan houden. Hugo van de Wetering is per januari 2016 als diaken aan onze wijkgemeente toegetreden. Dat was voor hem de tweede keer dat hij dit ambt op zich mocht nemen. Een diaken, die wist waar het over ging en bijzonder prettig om mee samen te mogen werken.
Voor beide broeders geldt, dat zij zichzelf in de afgelopen jaren hebben mogen geven aan het werk, waartoe de Meester had geroepen. Beiden, broeders met wie de kerkenraad ook op een broederlijke en fijne wijze mocht samenwerken, waardoor het ook een beetje pijn doet om afscheid te nemen, terwijl hen aan de andere kant de rust van harte gegund wordt. Via dit blad, maar ook zondag in de dienst, willen we hen hartelijk danken voor het werk dat ze in onze gemeente mochten doen, maar ook God voor de hulp en de kracht die zij tijdens hun bediening mochten ervaren.

Gemeenteopbouw
1. Wijkgroepen
Het is mooi te horen dat er vanuit de wijkgroepen ideeën komen en zelfs al activiteiten gepland worden om als wijk of als wijkgroep elkaar te ontmoeten.
Iedereen kan nog steeds meedoen en meedenken, maar spontaan mensen uitnodigen om samen een digitale kerkdienst te bekijken en/of op de koffie vragen mag los hiervan natuurlijk ook altijd.
De wijkouderlingen kunnen hierover meer informatie geven.
2. Avond twintigers (19-29 jr)
Dinsdag 7 juli wordt er een avond belegd voor de twintigers van onze wijkgemeente om te horen wat men zelf te bieden heeft voor en wat de verwachtingen zijn van onze gemeente.

Van harte welkom!

Philip de Rover, ouderling gemeenteopbouw

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoeken € 10,-, € 50,- en € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften!

Citaat
‘Het is de verhoogde Christus, Die in de woordverkondiging de Heilige Geest hanteert. Beiden, de Geest en Christus, zijn niet te scheiden. De kern van het werk van de Geest is dat Hij tot Christus brengt. Achter de Geest staat het kloppende hart van Christus.’
Johannes Calvijn (1509-1564)

Bidden en danken

 • We bidden voor de hulpinstellingen in onze gemeente die in deze tijd zoveel steun verdienen; we denken dan aan De Ark, De Buitenhof, de zorgcentra Pedaja en Tiendwaert, de Notarisappel (woongemeenschap) en het Blokhuis aan de Sluisweg.
 • Bid voor pastors en leiders in India die – soms vanwege valse beschuldigingen – gevangen zitten. Bid dat zij vandaag iets van de Heere God zien of horen zodat ze weten dat Hij hen niet alleen laat. (Gebedskalender Open Doors)
 • We blijven vandaag dicht bij huis. Laten we danken voor predikanten en gemeenten in Nederland die op allerlei nieuwe manieren vorm geven aan de prediking en aan kerk-zijn in deze tijd. Bid ook voor hen dat ze het volhouden. We verlangen ernaar dat de kerkdeuren weer wijd opengaan! (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende uren in de kerk of tijdens het thuis meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl,
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Vele ouderen kampen met verzwakking van het lichaam. Bij vele jongeren komen in meer of mindere mate depressieve gedachten naar boven. Dit alles mogelijk door de tijd waarin we leven. Wat hieraan te doen? Afgelopen zondagmorgen werden vragen aan u, jou en mij gesteld. Laten we deze in oprechtheid voor de Heere beantwoorden. Hij weet raad met radelozen.

Giften
Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming en van € 20,- voor de kerk.

Registratie kerkdiensten
Wanneer uw gezin uit meer dan vijf personen bestaat en u beschikt maar over één e-mailadres, kunt u een mail sturen naar de scriba. Hij kan er dan zorg voor dragen dat u met het hele gezin naar de kerk kunt komen om de dienst bij te wonen.
De inschrijving van de diensten sluit zaterdagavond om 19.00 uur voorafgaand aan de diensten. Dit in verband met het verwerken van de gegevens van hen die de dienst bezoeken.

Gelezen/gehoord
‘Vrees klopte aan de deur. Het geloof deed open. Er was niemand.’

Tenslotte
We zien uit naar de komende zondag. Hoe zal alles verlopen? Een groot deel van de gemeente verbonden door middel van de techniek met de dienst. Een klein gedeelte aanwezig in de kerk, gebonden aan regels. Dat alle hoorders door de prediking opgewekt worden om te verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn (Filipp. 1: 23 SV). Dat is geen levensmoeheid, maar levensvreugde.
Zingt u en jij het mee?
‘Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem’
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus

 

Erediensten

Zondag 5 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Leerdienst ‘geloof’

Morgendienst: groep 1, straatnaam A t/m G
Avonddienst: groep 2, straatnaam H t/m N

Collecten
1. Pastoraat
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 68: 10
avonddienst: Psalm 66: 10

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. J. Westland – H.C. Zondag 24

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 25

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Hospice De Cirkel 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

 


Zondag 12 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – Heilige Doop
18.00 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk

Morgendienst: genodigden i.v.m. doopdienst
Avonddienst: groep 3, straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 56: 6
avonddienst: Psalm 27:7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 25
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – pastoraal werk

 


Donderdag 16 juli 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
14.00 uur ds. W.J. Westland – huwelijksdienst Ruben en Hendriëtte de Bruijn-den Haan

 


Vrijdag 17 juli 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
14.30 uur ds. P. van Die – huwelijksdienst Elzeline Buijk en Ruben Stavast

kerkblad 75-48, 49

“Waar woont u? (n.a.v. Johannes 1: 39)

____________________________________________________

Wat zoekt u”’, vraag Jezus aan twee van zijn discipelen. Zij ontwijken deze vraag met een andere vraag: “Rabbi, waar woont U?”’ Hij antwoordt: “Kom en zie!” (vgl. 47.) En ze komen en zien waar Jezus woont.

Dat woordje ‘wonen’ wordt ook vertaald met ‘verblijven’. Het is opmerkelijk hoe vaak dat woord voorkomt in het Evangelie van Johannes. Het heeft vaak een diepere betekenis. Als de volgelingen zien waar Jezus woont, lezen we verder dan ook geen bijzonderheden daarover. Het gaat blijkbaar niet zozeer om het woonadres, maar om de vraag waar Hij thuis is. Het Evangelie van Johannes laat het ons zien, zodat we komen en zien waar Jezus woont, en geloven. In het Evangelie wordt het steeds duidelijker waar de ware verblijfplaats van Jezus is.

Jezus blijft (of ‘woont’) in de liefde van de Vader. Dat is de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Hij blijft in die liefde. Hoe? Hij zegt in Johannes 4: 34: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” Hij is de Zoon, “Die in de schoot van de Vader is” (Johannes 1: 18). Als de Zoon van God verblijft Hij in de liefde van de Vader en de Vader blijft in Hem! Het is goed om de vraag aan jezelf te stellen. ‘Waar woon ik?’ Wat is mijn diepste ‘thuis’ van waaruit ik dagelijks vertrek en leef?

De Heere Jezus maakt ons duidelijk dat wie in Hem gelooft, in Zijn liefde mag verblijven. Hij zegt in Johannes15: 9: “Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in mijn liefde.“ Dat is de liefde tot in de dood van het kruis. Tot verzoening van onze zonden en als weg door de dood heen naar het leven van de opstanding. Dit is liefde om ons van zonde en schuld, dood en duivel te bevrijden. Die is liefde die verlangt om ons in diezelfde liefde op te nemen. Johannes laat ons zien hoe je daarin mag delen.

Je mag verblijven in Zijn liefde door gelovig je schuldige bestaan voor Hem neer te leggen. Vertrouwend dat het waar is dat de Vader ons Zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. En dat de Zoon van God Zijn leven heeft overgegeven aan het kruis om ons ervan te verlossen. Hij kwam niet om te oordelen, maar om te behouden (Johannes 3: 17-18; 12: 47).

Geloven is ‘amen’ zeggen op het volbrachte werk van Christus en zijn liefde voortdurend op te nemen in je hart. Zo blijf je in Hem, zoals Jezus zegt: “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (…) Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6: 54,56). Dat woordje ‘blijven’ is hier hetzelfde woord als ‘wonen’.

De laatste stap die Johannes zet, is dat we verbonden met de Heere Jezus ook delen in de liefde van de Vader. Wie Christus heeft gezien en geloofd heeft in Zijn grenzeloze zondaarsliefde, heeft de Vader gezien (Johannes 14: 9). “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14: 23). En Jezus zelf is het die voor ons een plaats bereidt in het Vaderhuis door de weg van Zijn lijden en sterven. Niet alleen Hij blijft in de liefde van de Vader, maar door Hem mogen ook wij ‘wonen’ in de liefde van de Vader.

Dit is ook waar Jezus om gebeden heeft in het hogepriesterlijk gebed. Hij bad voor al zijn volgelingen: “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (…) Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn (…) En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad in hen is, en Ik in hen.” (Johannes 17)

Johannes wijst ons waar een christen mag wonen: in de liefde van God (zie 1 Johannes15-16). Ons vertrekpunt voor elke dag. Deze rijkdom is met geen woorden te bevatten, ze gaat de kennis te boven (Efeze 3: 19). In stilte bidden we om de Heilige Geest die ons in dit geheimenis laat delen.

Waar woont u?

ds. P. van de Voorde

___________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 juni

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus. Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden vanwege Zijn Naam. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen we deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt in samenwerking met partnerorganisaties voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters. De diaconie wil de SDOK graag ondersteunen en naast de collecte ook uw gebed van harte aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 28 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord.

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit.

Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar  ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen, ook in uw voorbede.

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meiden,

Zondag 21 juni zou de laatste keer zondagsschool zijn. Maar dit seizoen is zo anders gelopen dan iedereen dacht. Vanaf zondag 15 maart komen we al niet meer bij elkaar i.v.m. corona. We hebben jullie zo gemist, en ook  het zingen met elkaar en het met elkaar nadenken over een Bijbelgedeelte.

Als het goed is hebben jullie rond het Pinksterfeest allemaal een presentje van ons ontvangen. Naast een ballon, pen en een ‘Kind en Evangelie’ zat daar een kweekset in met twee bonen. In een mooi boekje daarbij leerden jullie wat het ontkiemen en groeien van die bonen te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. We hopen dat jullie het allemaal begrepen hebben, en dat jullie boontjes gaan groeien! Nog even, en de grote zomer-vakantie breekt aan. We wensen jullie een heel fijne vakantietijd. En we hopen jullie na die tijd toch weer allemaal te zien in De Parel om met elkaar bezig te zijn met Gods Woord.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl; Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

In de morgendienst gaat ds. M.W. Westerink uit Langerak voor. Als studievrienden trokken we al met elkaar op. Het is fijn om ook eens met elkaar te ruilen. Zodoende hoop ik zondagmorgen op de Langerakse kansel te staan.

De avonddienst is een leerdienst. We lezen zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar over de betekenis van de goede werken. Goede werken maken een mens niet zalig, maar het geloof in de Heere Jezus Christus gaat wel gepaard met goede werken. Genade krijgt handen en voeten in je leven.

Zondagmorgen 28 juni verwachten wij onze oud-predikant, ds. T.C. Guijt. Het zal een bijzondere ervaring zijn om in de huidige omstandigheden voor te gaan in de gemeente die hij jaren achtereen heeft mogen dienen met het Woord.

In de avonddienst op deze zondag gaan we verder met de prekenserie over Judas. We lezen de verzen 8 tot en met 16. Ter voorbereiding kunt u naast dit gedeelte ook 2 Petrus 2 lezen. Dat is een hoofdstuk waar dezelfde dingen aan de orde komen. Waarschijnlijk heeft Petrus deze brief geschreven nadat de brief van Judas is geschreven.

Huwelijk

Donderdag 2 juli is een vreugdevolle dag voor Koen Schouten en Elianne de Jong, want dan hopen ze in het huwelijk te treden! In de ochtend wordt hun huwelijk burgerlijk voltrokken door de burgemeester. ’s Middags komen ze naar de Nieuwe Kerk waar om 14.00 uur een huwelijksdienst begint waarin ik zelf hoop voor te gaan.

U en jij bent van harte uitgenodigd om online deze dienst mee te beleven! We wensen Koen en Elianne, samen met hun ouders en de wederzijdse families een prachtige dag toe! Op de kaart schrijven zij de woorden: “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie”. Van de trouw van God mogen jullie het samen verwachten en kunnen jullie het verwachten, elke dag van het huwelijksleven! Levend van Zijn trouw komt er heel veel ruimte vrij om ook elkaar trouw te zijn in liefde! 

Belijdenisdienst

Zo de Heere het geeft, hopen op zondagmorgen 12 juli drie gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen.

 1. Anne-Wil de Koeijer-Nieuwenhuize
 2. Thomas Kraaijeveld
 3. Sandra Kraaijeveld- de Jong

De aannemingsavond is op 25 juni om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer. Laten we de catechisanten omringen met onze gebeden en hartelijk met hen meeleven!

Gelezen

Goede werken maken niet een goede man, maar een goede man doet goede werken (…) De werken maken de gelovige niet, noch ook de rechtvaardige. Maar het geloof, gelijk het de gelovige en de rechtvaardige maakt, zo levert het ook de goede werken op. (Maarten Luther 1483-1546)

Tenslotte

Het duurt nu niet lang meer voor we met een deel van de gemeente weer samen kunnen komen in de eredienst. Ik kijk er naar uit om u en jou weer te ontmoeten in de zondagse diensten!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Op weg naar zondag 5 juli

Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 mensen aanwezig zijn in de kerkdiensten. Door de kerkenraad is het protocol opgesteld volgens de richtlijnen van de rijksoverheid en de adviezen die de PKN heeft opgesteld. Dat betekent dat er allerlei beperkingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Als gemeente weten we ons in de eerste plaats afhankelijk van de leiding en trouwe zorg van de Heere. Hij is het Die Zijn gemeente draagt. Dit troost en bemoedigd ons om straks als gemeente weer samen te komen in de kerkdiensten, waar Zijn Woord wordt gehoord. Dan zijn we tevens verwonderd over de weldaden Die de Heere ons geeft. Het zijn de goedertierenheden van de Heere. Dan verootmoedigen we ons en vragen we eerbiedig om de hulp en leiding van de Heilige Geest.

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de kerkdiensten vanaf 5 juli. Er is een protocol opgesteld en een plattegrond met alle beschikbare zitplaatsen. In de Nieuwe Kerk worden de zitplaatsen voorzien van stikkers met een zitplaatsnummer en de looproutes worden middels pijlen aangegeven. Ook wordt in de looppaden de anderhalve meter aangegeven. De gebruikelijke desinfecteerpompjes zijn aangeschaft en de laatste hand wordt gelegd aan de vaste opstelling van de camera’s, zodat voortaan de kerkdiensten altijd online zijn te volgen.

Als u zich nog niet hebt opgegeven voor de diensten vanaf 5 juli, dan is dat nog mogelijk. Komende week zullen de wijkouderlingen nog een laatste check uitvoeren, waarna de zitplaatsen verdeeld zullen worden en er enkele vaste groepen ontstaan. Hierin zal zoveel als mogelijk de wijksecties worden gevolgd. Wanneer u nog twijfelt of u vanaf 5 juli naar de kerk wilt komen, dan horen wij dit ook graag. Het is geen enkel probleem om op een later moment ingedeeld te worden. Dat betekent dat de samenstelling van de vaste groepen soms gewijzigd kunnen worden.

Het protocol en de plattegrond van de Nieuwe Kerk zal op de website geplaatst worden. Daarnaast zullen alle gemeenteleden het protocol en de plattegrond van de Nieuwe Kerk thuis bezorgd krijgen. Als u zich heeft opgegeven voor de kerkdiensten vanaf zondag 5 juli, is daarbij ook de informatie gevoegd in welke groep u bent ingedeeld en wat uw zitplaats is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Het is de wens van de kerkenraad dat alle voorbereidingen gezegend worden, zodat we straks weer samenkomen in de dienst. Zodat Zijn Naam groot gemaakt zal worden. Dat dit alles mag bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘De Heilige Geest is geen scepticus en hetgeen Hij in onze harten schrijft zijn geen twijfels of meningen, maar stellige zekerheden, zekerder dan waarneming en het leven zelf.’ (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

We danken dat na een lange periode van droogte er ook weer regen mocht vallen.

Bid voor de kerk in Algerije want die komt steeds meer onder druk te staan. Bid dat gesloten kerken hun deuren weer mogen openen. Vraag ook dat kerkleiders gezegend worden met wijsheid om hun gemeente te leiden. (Gebedskalender Open Doors)

Ook in Rwanda heeft de lockdown het dagelijks leven van veel mensen geraakt. Dank dat de kerk op verschillende plekken voedselpakketten heeft kunnen uitdelen. Bid in het bijzonder ook voor alle predikanten die – nu de kerkdiensten niet gehouden mogen worden – ook vaak geen inkomsten hebben. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende uren tijdens het meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van harte wensen we alle zieken kracht en sterkte toe. Dat in het geloof opgezien zal worden tot de Heere, Die alle noden kent en ons met Zijn Woord nodigt: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juist tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Gelezen/gehoord

‘Wij moeten uit de Schrift leren wat de beste manier van leven, de edelste manier van lijden en  de nuttigste manier van sterven is.’

Tenslotte

Gods werk gaat door. En dan vooral in de verkondiging en voortgang van de prediking van het Woord. Van dàt Woord moeten en mogen we het hebben. Wees en blijf daarom trouw in het luisteren naar de zondagse erediensten. Een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 20 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 22 juni 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

 Zaterdag 27 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 29 juni 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

_______________________________________________

Varia

Digitale collecte Woord en Daad

Vanwege het coronavirus hebben we dit jaar geen huis aan huis collecte kunnen lopen in Hardinxveld-Giessendam. Daarom willen de comitéleden van deze regio van Woord en Daad u vragen om een digitale bijdrage te leveren aan het project om jongeren in Burkina Faso aan een baan te helpen. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL42RABO0395066913 o.v.v. Woord en Daad collecte Hardinxveld.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 

Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus. 

 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

 

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

 

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

 

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

 

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

 

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

 

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 21 juni 2020

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW)

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 11

avonddienst: Psalm 132: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 23

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.W. Westerink, Langerak

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC 24

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DSOK

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

__________________________________________________________________________________________________

 Zondag 28 juni 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. H. Liefting, Gouda

 Collecten

1. Eredienst

2. Wycliffe Bijbelvertalers

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 42: 1

avonddienst: Psalm 16: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. T.C. Guijt, Katwijk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Chris, Timon

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kerkblad 75-47

Leidt de Heilige Geest ons leven?

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”
 (Spreuken 3: 5,6)

_______________________________________________

Heb je je wel eens afgevraagd hoe je op bepaalde gedachten komt…? Soms zijn er omstandigheden die nieuwe ideeën in je oproepen. Je hoort of leest iets wat je niet loslaat, in gedachten blijf je ermee bezig. Anderzijds zijn er volop zaken waarover je nauwelijks nadenkt, je doet gewoon wat je van plan was. Het grootse deel van ons dagelijks leven verloopt daardoor volgens min of meer vaste patronen. Maar op sommige momenten in ons leven zijn er situaties, waarbij we het gevoel hebben op een te kruispunt staan. Welke keuze maak je dan die verantwoord zal zijn?
Als je gewend bent om je leven in te richten vanuit je christelijke geloofsovertuiging, dan zal o.a. bovenstaande bijbeltekst richtinggevend kunnen zijn. Bovendien ken je de tien geboden en zijn er brieven in het Nieuwe Testament met allerlei aanwijzingen, die richtinggevend zijn voor je gedrag als gelovige. Maar die geven niet altijd duidelijkheid in zulke twijfelmomenten.
Dan kan de vraag boven komen of dat, wat je van plan bent, een idee is van jezelf of heeft God je die gedachte ingegeven? Natuurlijk mogen we in ons persoonlijk gebed zulke vragen aan God voorleggen, maar ook dat leidt niet altijd tot gewenste duidelijkheid.
Vooral bij beslissingen, die misschien wel van belang zijn voor de richting in je leven, zou je graag een bevestiging hebben van ‘hoger Hand’. Denk bv. aan partnerkeuze, keuze voor een bepaalde studierichting of een nieuwe functie, een andere woonplaats ed.
We hebben pas weer het Pinksterfeest herdacht, de komst van de Heilige Geest. Als het goed is, weten we dat de Heilige Geest vooral belangrijk is voor ons geloofsleven. Dit wordt op allerlei manieren onder woorden gebracht in de Bijbel en de verschillende belijdenisgeschriften.
De omschrijving in het doopformulier geeft hiervan een goede samenvatting:
‘Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijks vernieuwing van ons leven.’
Op grond hiervan mogen we overtuigd zijn van de zekerheid van de genade die de Heere Jezus voor ons verwierf. Ook met het oog op onze levensheiliging mogen we alles van de Heilige Geest verwachten.
Maar, ondanks deze beloofde aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven, zitten we soms toch met de hierboven beschreven twijfels. Maar waarom dan?
Is het misschien een gebrek aan vertrouwen, dat Hij je paden recht zal maken? Dat wordt in bovenstaande tekst toch beloofd! Of steunen we nog te veel op eigen inzicht? Misschien wachten we in zulke situaties wel te veel op een bijzondere ervaring?
Wat ook de oorzaak is van onze twijfels, meestal realiseren we ons niet dat we ook in de tijd, die achter ons ligt, geleid werden door de Heilige Geest, vaak onopvallend. Deze heeft allerlei mogelijkheden om gelovigen tot goede beslissingen te brengen. Hij kent ons door en door, ook de twijfels over onze keuzes. Hij weet hoe we daarmee kunnen worstelen en vaak wijst Hij wegen op ongedachte manieren. Bijvoorbeeld door ontmoetingen met andere gelovigen, die je goede raad geven. Soms leveren bepaalde gebeurtenissen een bijdrage aan je inzicht, soms krijg je de weg gewezen door iets wat je hoort in een preek of gaan je ogen open voor een aansprekende bijbeltekst. Het kan echter ook iets alledaags zijn, gewoon door wat je las of hoorde via de media. Dit soort dingen schrijven we niet zo snel toe aan de Heilige Geest, maar zo zet Hij je wel op het goede spoor. Hoe we ook geleid worden, het gaat niet buiten ons om, we behouden daarbij onze eigen verantwoordelijkheid. Terugkijkend op beslissingen die je indertijd nam (na de nodige twijfel), maken soms duidelijk hoe Hij je paden recht heeft gemaakt, zoals beloofd is in bovenstaande tekst. Dat leidt tot blijde verwondering en dankbaarheid.

‘Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.’ (UAM 210: 3)

Piet den Breejen

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Alle volken GZB
Alle Volken is een magazine van de GZB dat vier keer per jaar wordt uitgegeven.Via het magazine Alle Volken deelt de GZB verhalen van mensen, die ieder in hun eigen omgeving, in woorden en daden het Evangelie delen. Verhalen die inspireren en bemoedigen. Zo krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.
Normaal gesproken kunt u dit magazine uit de kerk meenemen, maar tijdens deze periode kunt u de nieuwe editie ophalen op één van de volgende adressen:
Marianne van Milligen, Nieuweweg 158
Kees Pille, Peulenstraat 192
Anja Hoek, Schapedrift 32

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Kerkdiensten in coronatijd
Door de kerkenraden worden voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan kerkdiensten met meerdere aanwezigen nu de versoepelingen van de coronamaatregelen verder worden doorgevoerd. Door de algemene kerkenraad is hiervoor een kader opgesteld waarmee de wijkkerkenraden de verdere plannen uitwerken en samen met het College van Kerkrentmeesters protocollen opstellen voor het gebruik en de inrichting van de kerkelijke gebouwen.
Er zijn hiervoor twee commissies ingesteld. Eén voor wijkgemeente 1-oost, voor het uitwerken van de diensten in de Nieuwe Kerk en het vormgeven van het ‘uitnodigingsbeleid’.
De andere is een gezamenlijke commissie van wijkgemeente 2-noord en 3-zuid, voor het uitwerken van de diensten in de Oude Kerk en De Parel. Het streven is om na de zomervakantie voor elke wijk twee diensten per zondag te kunnen beleggen, waarbij de wijken 2-noord en 3-zuid roulerend van de Oude Kerk en De Parel gebruik zouden kunnen maken. Dit om zoveel mogelijk mensen met enige regelmaat de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen.
Om dit mogelijk te maken vraagt de overheid van ons om zeer gedetailleerde plannen en protocollen op te stellen en volledig transparant te maken wie op welk moment een dienst bijwoont.

Periode juni 2020
diensten met maximaal 30 personen
Voor deze periode is besloten dat er geen diensten met meerdere aanwezigen worden gehouden. Deze periode wordt mogelijk wel gebruikt om kleinschalig de op te stellen plannen en protocollen in de praktijk te toetsen.

Periode juli en augustus 2020
diensten met maximaal 100 personen
Voor deze periode is besloten kerkdiensten te gaan houden die in overeenstemming zijn met richtlijnen van de overheid en de aanbevelingen van de PKN. Hierbij de nadrukkelijke opgave om niet de grenzen op te zoeken van wat mag, maar na te denken over wat veilig kan. Ook op de eigen verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid wordt hierbij een beroep gedaan.

Periode vanaf september 2020
Hoewel voor deze periode nog geen concrete maatregelen bekend zijn, moeten we er sterk rekening mee houden dat we voor langere tijd de ‘1,5 meter maatregel’ in acht moeten nemen. Dit betekent dat we mogelijk zelfs tot medio 2021 met zeer beperkte aantallen gebruik kunnen maken van de kerkelijke gebouwen. Daarom moeten de nu te maken plannen en protocollen ook toekomstgericht zijn. De precieze aantallen die in deze periode in de kerkgebouwen kunnen, worden nader onderzocht.

Samenzang in de diensten
Op het punt van het wel of niet samen mogen zingen in de diensten lopen de adviezen en meningen sterk uiteen en wordt dit voorlopig nog sterk ontraden door de PKN. Op dit punt zal de actuele stand van zaken per zondag worden bekeken.

Uitnodigingsbeleid
Omdat het aantal aanwezigen in de kerk beperkt is, wordt door de wijkkerkenraden een systeem uitgewerkt waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zich aan te melden voor het bijwonen van diensten. Op basis hiervan wordt dan een indeling gemaakt. Om dit nog enigszins overzichtelijk te houden kan alleen voor diensten van de wijkgemeente waarvan u/jij lid bent worden aangemeld.

Communicatie
Omdat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, zullen we naast de kerkbode ook actuele informatie rondom de diensten gaan publiceren op de website. Houdt deze berichtgeving goed in de gaten. Mocht u niet over een internetverbinding beschikken, laat u zich dan informeren door een gemeentelid, uw wijkouderling of wijkscriba.

Tenslotte
Het is onmogelijk om in het bestek van dit artikel alle overwegingen en achtergronden van de gemaakte keuzes weer te geven. In vervolgberichten zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. We willen u erop wijzen dat de genoemde voornemens kunnen wijzigen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
We zijn dankbaar dat er op deze, hoewel beperkte, wijze nu invulling kan worden gegeven aan dit deel van het gemeente-zijn. Het uitzenden van de diensten met beeld en geluid blijft via de bestaande kanalen gewoon doorgaan, en mag een aanmoediging zijn om met elkaar verbonden te blijven. Inmiddels is besloten om deze uitzendingen te continueren en daar een blijvend karakter aan te geven. Dat betekent dat in de kerkelijke gebouwen voorzieningen worden getroffen met een vaste opstelling en een permanent camerasysteem , zodat alle kerkdiensten voortaan live zijn te volgen. Ook vanaf deze plaats willen we alle vrijwilligers die zich hiervoor, en alles hieromheen, inzetten heel hartelijk danken. Daarnaast danken wij u als gehele gemeente voor uw betrokkenheid en omzien naar elkaar. In Christus verbonden.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 juni 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn gemiddeld vier op de tien inwoners analfabeet. Radio en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Kroonjaarbezoeken
Vanuit de diaconie is het de goede gewoonte om een kroonjaarbezoek af te leggen, wanneer gemeenteleden van 75 jaar en ouder een kroonjaar mogen vieren. Helaas is op dit moment vanwege alle maatregelen een fysiek bezoek nog niet mogelijk. Ondanks dat er nu sprake is van enige versoepeling hebben we als diaconie besloten om fysieke bezoeken uit te stellen tot na 1 september. Hierbij volgen we het advies en de richtlijnen van de verschillende verzorgingshuizen. Mocht u desondanks contact willen hebben met de diaconie om welke reden dan ook, neem dan contact op met uw wijkdiaken of met WegWijzer (telefoonnummer 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98).

Woonruimte gezocht
Geachte heer/mevrouw. Met enige spoed, vanaf 14 juli (mag ook eerder) ben ik op zoek naar (zelfstandige) woonruimte (huur) in (regio) Dordrecht. Er speelt het een en ander op medisch gebied (geen corona), daarom is alle hulp erg welkom. Ik ben begeleider bij De Hoop, sport normaal gesproken veel, studeer in deeltijd HBO Sociaal Werk en ik ben een netjes en rustig persoon. Met vriendelijke groet, Anne (contactgegevens zijn bekend bij de diaconie).

Werkvakantie uitgesteld
Vanwege de coronacrisis is de werkvakantie naar Roemenië – bij leven en welzijn – een jaar opgeschoven. Naast de gezondheidsrisico’s werd ook de verstrekking van bouwvergunningen voor het Sociaal Diaconaal Centrum zodanig vertraagd dat aanstaande augustus niet kan worden gestart. De financiële middelen die binnen onze gemeente met acties reeds werden verzameld blijven beschikbaar voor dit mooie project.

Zending

Bericht van Lea van der Riet-Luiten
Een aantal weken terug hebben we een oproep gedaan om mensen in Zuid-Afrika te helpen die tijdens de lockdown geen inkomsten hebben. Ik dacht: ‘wat zou het mooi zijn als we € 4000,- bij elkaar zouden kunnen krijgen om ze te helpen’. Later kreeg ik twijfels en vroeg ik me af of dat niet een te groot bedrag was. God overtrof mijn verwachtingen. Mensen reageerden spontaan op deze oproep, deelden het bericht met andere mensen en wat blijkt… er is nu al meer dan € 17.000,- binnengekomen! Zo bijzonder en ik wil iedereen heel hartelijk dank zeggen die hieraan bijgedragen heeft. Intussen hebben we al ongeveer 680 grote voedselpakketten en maaltijden uitgedeeld. Mensen reageren verrast en blij en zijn enorm dankbaar. Niet alleen Macassar, maar ook andere gemeenschappen zoals Chris Nissenpark, Nomzamo en Strand worden voorzien van eten. De komende maand/twee maanden gaan we door met het uitdelen van voedselpakketten. Gelukkig is er goed nieuws dat de lockdownregels iets versoepeld worden. De grote meerderheid mag weer beginnen met werken. De oudere mensen en de mensen met een onderliggende ziekte (zoals diabetes, HIV) worden afgeraden om te werken. Ondanks de versoepeling van de maatregels stijgt het aantal mensen, die besmet zijn met het virus, gestaag. We hopen en bidden dat het aantal besmettingen (vooral in de townships) beperkt blijft!
Bij deze wil ik iedereen ook heel hartelijk bedanken die de actie met de gerbera’s ondersteund hebben. Wat een prachtig bedrag is er opgehaald! Hometeam en iedereen die er aan bijgedragen heeft: heel hartelijk dank! Daardoor kunnen we o.a. ook weer boekjes en traktaatjes samen met voedselpakketten meegeven. Helaas zal het nog even duren voordat we met Bijbelclubs kunnen beginnen maar we proberen de kinderen te bereiken via een wekelijkse video met een Bijbelse boodschap en hebben we al aan een aantal kinderen Bijbelstudieboekjes gegeven die ze zelf kunnen doorwerken.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Komende zondagmorgen hoop ik in de dienst voor te gaan. Ik wil dan starten met een nieuwe prekenserie. Tot aan mijn vakantie wil ik in drie of vier diensten met u uit de brief van Judas lezen. Dat is een scherpe brief. Tegelijkertijd ook een brief vol bemoediging. We lezen in de morgendienst Judas 1:1-7.

Pastoraat
In onze gebeden denken we ook aan weduwen en weduwnaars. Dat u op momenten van stilte, herinnering en gemis uw toevlucht mag zoeken bij de Heere. De dichter van Psalm 56 zegt: “U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?” (Psalm 56: 9)

Diploma
Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie voor de jongeren die hun diploma zullen ontvangen! “Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden!” (Psalm 103: 2) Voor na de zomer een goede start op je nieuwe opleiding toegewenst!

Kerkdiensten vanaf 5 juli
Zoals bekend, is het mogelijk om vanaf zondag 5 juli weer kerkdiensten te beleggen met 100 personen – zie ook het artikel van de Algemene Kerkenraad bij de centrale berichten.

Door de wijkkerkenraad is een protocol opgesteld en wordt nagedacht over de wijze waarop we de gemeenteleden uitnodigen in de dienst. Het is mogelijk om de Nieuwe Kerk te vullen met 100 personen, met inachtneming van de 1,5 meter-richtlijn. Dat betekent dat de zitplaatsen waar één, twee en meerdere leden uit hetzelfde gezin kunnen zitten aangegeven wordt middels stikkers.
Hierin volgt de kerkenraad de richtlijnen van de rijksoverheid en de adviezen die de PKN heeft opgesteld.

De beschikbare ruimte in een kerkgebouw is leidend in de keuze van uitnodigen. Zo zijn er verschillende beperkingen in de Nieuwe Kerk, waardoor vooraf een keuze gemaakt moet worden om ieder op de juiste plaats in te delen. De mogelijkheid van variëren is zeer beperkt. Om te komen tot een effectieve invulling van 100 personen heeft de kerkenraad gekozen voor onderstaand uitnodigingsbeleid:
‘Ieder die de kerkdiensten vanaf 5 juli wil volgen, geeft zich op bij de kerkenraad. Op grond van deze opgave worden de plaatsen in de Nieuwe Kerk zo effectief mogelijk ingedeeld. Zo ontstaan er enkele (2 of 3) vaste groepen. Ieder die zich heeft opgegeven, wordt ingedeeld in een vaste groep en krijgt een vaste gereserveerde plaats. Per dienst wordt in de kerkbode (en op de website) aangegeven welke groep uitgenodigd wordt voor de dienst. Dit kan een morgen- of avonddienst zijn.’

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, willen we vragen om zelf een weloverwogen besluit te nemen of zij aan de kerkdienst willen deelnemen.

Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 19 juni van elke pastorale eenheid (echtpaar/gezin/alleen wonende) een opgave of u met ingang van 5 juli de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk wilt volgen en met hoeveel personen dit zal zijn. De mogelijkheden voor gezinnen zijn beperkt. Als uw gezin gesplitst kan worden in bijvoorbeeld twee groepjes, dan kan dit soms beter uitpakken bij het indelen in de kerk. Er zijn namelijk meer 2-persoons plaatsen beschikbaar, dan plaatsen waar hele gezinnen kunnen zitten. Als voorbeeld: enkele gezinnen met 6 personen kunnen in het middenschip een plaats krijgen, terwijl een gezin met 4 personen beter in tweeën gesplitst kan worden. Kunt u bij uw opgave aangeven of uw gezin gesplitst kan worden? Op grond van de opgave wordt ieder ingedeeld in een vaste groep en wordt een vaste plaats gereserveerd. Vervolgens wordt u hierover geïnformeerd. Wanneer u nog twijfelt of u vanaf 5 juli naar de kerk wilt komen, dan horen wij dit ook graag. Het is geen enkel probleem om op een later moment ingedeeld te worden. Dat betekent dat de samenstelling van de vaste groepen soms gewijzigd kunnen worden.
U kunt uw opgave doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl Ook kunt u uw opgave (telefonisch of schriftelijk) doorgeven aan de wijkouderling. Vermeld duidelijk bij uw opgave wie u aanmeldt (graag alle namen van de gezinsleden vermelden) en uw huisadres. Na inventarisatie van de opgaven zullen we de indeling maken. Hierover zal de kerkenraad u informeren, zodat bekend is in welke groep u bent ingedeeld en welke zitplaats u hebt gekregen.

Bent u ingedeeld in een groep en op de bewuste zondag heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis, kom niet naar de kerk.

We zien uit naar het moment om weer met de gehele gemeente samen te komen. Dit is helaas nog niet mogelijk. We hopen vanaf 5 juli op bovenstaande wijze toch een start te kunnen maken. Daaraan zijn allerhande beperkingen verbonden. Denk bijvoorbeeld aan het zingen tijdens de dienst. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken. We wachten de uitslag van deze onderzoeken af voordat er een definitief besluit genomen zal worden over het al dan niet zingen in de kerkdienst vanaf 5 juli.
de kerkenraad

Gelezen
Ds. L. Kievit (1918-1990) die in de naoorlogse jaren in Putten heeft gestaan, vertelt over een ontmoeting die hij had met een vrouw die de bediening van het Woord van jongs af in haar voorbede gedragen had en daar ook rijk door gezegend is geworden. Ze zei: ‘dominee, ‘k heb een dochter, die was getrouwd en haar man is weggevoerd. Mijn huis kwam onder het geschutsvuur te liggen en ik heb vier dagen in de kelder doorgebracht. Ik heb gebeden en gezegd: Heere, ik hoop dat die jongen terugkomt, maar als ’t niet zo mocht zijn… Ik hoop dat we er levend uitkomen, maar als ’t niet zo mocht zijn… Maar één ding, Heere God, neem de levende bediening van Uw Woord niet weg uit onze gemeente!’ Toen zei die vrouw: ‘M’n schoonzoon is niet teruggekomen. M’n huis is verwoest, maar God heeft mijn gebed verhoord. Hij heeft de bediening niet weggenomen uit onze gemeente!’.

Tenslotte
Het doet ons erg goed dat er zoveel gemeenteleden met ons meeleven bij alle zorgen die er zijn rond onze (schoon)vader. Dank voor uw warmte en betrokkenheid, vooral voor uw gebed! Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen!

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Kerkdiensten in coronatijd
De kerkenraden bereiden zich voor op het houden van kerkdiensten met meerdere aanwezigen in juli. Hierover leest u meer onder de centrale berichten.

Wijkgroepen
Onderling contact in de gemeente
Door de richtlijnen van de overheid om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan zijn bijna alle gezamenlijke activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente tot stilstand gekomen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om contact te hebben met andere gemeenteleden sterk verminderd. We merken dat iedereen dit steeds meer begint te missen, omdat je met de activiteiten elkaar kon zien en spreken. In een aantal wijkgroepen is het onderlinge contact behouden gebleven of opgepakt met een groepsapp of mailgroep. Dat is nog niet overal het geval geweest.
Nu we als maatschappij en dus ook als kerken weer meer mogelijkheden krijgen, is het goed om na te denken wat de kleinere verbanden van wijkgroepen hierin kunnen betekenen. Het ziet er immers naar uit, dat het nog wel even zal duren voordat we weer als gehele gemeente mogen samenkomen.

Hoe zijn de wijkgroepen georganiseerd?
Onze wijkgemeente is opgedeeld in tien delen (wijken) met elk ca. 50 adressen. Bij elk deel hoort een wijkouderling. Iedere wijk is opgedeeld in ongeveer drie wijkgroepen en bij iedere wijkgroep hoort een wijkgroepcoördinator. De omvang van iedere wijkgroep verschilt, maar gemiddeld zijn dit 50 gemeenteleden.
De beperkte omvang van een wijkgroep maakt het mogelijk om op bescheiden manier en rekening houdend met de richtlijnen van de overheid weer activiteiten op te pakken. We denken hierbij eerst aan dingen die het onderlinge contact versterken, bijvoorbeeld een keer samen buiten koffiedrinken, of een eenvoudige maaltijd gebruiken waar iedereen iets voor meeneemt. Ook kan een keer samen worden doorgesproken over de preek in de kerkdienst die werd uitgezonden. Er zijn vast nog meer goede ideeën, die willen we graag ophalen!
Wat we vragen:
Als jij een goed idee hebt om iets met de wijkgroep te organiseren, geef dit dan door aan de wijkouderling of je wijkgroepcoördinator. We vormen sámen een gemeente. Met elkaar kunnen we kijken wat mogelijk is. Voor een aantal wijkgroepen is er nog geen wijkgroepcoördinator. De wijkouderling vertelt graag meer over deze taak, die in de meeste wijkgroepen vaak door mensen samen wordt verricht.

namens de Commissie Wijkgroepen,
Philip de Rover, ouderling gemeenteopbouw

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat
‘Het is de gewone weg dat de Heilige Geest gegeven en ontvangen wordt door de bediening van het Woord en van de sacramenten, en door het ijverig onderzoeken en overdenken van de hemelse leer.’

Zacharias Ursinus (1534-1583)

Bidden en danken

 • We danken voor de scholieren van onze gemeente, die vorige week het bericht mochten ontvangen, dat zij geslaagd zijn en we bidden voor die scholieren die een herexamen moeten doen, alsmede voor die scholieren die de teleurstelling moesten verwerken, dat ze gezakt zijn.
 • Twee jaar. Zo lang zaten veertig christenen in Pakistan onschuldig vast. Ze werden beschuldigd van betrokkenheid bij het lynchen van twee moslims. Nu zijn ze toch eindelijk vrijgelaten, maar het herstel van de emotionele en fysieke schade kost tijd. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • In Ethiopië is de GZB betrokken bij medische zorg in een van de armste regio’s van het land. Bid voor de kliniek die openblijft voor noodgevallen en die voorlichting geeft over Covid-19. Bid voor bescherming voor de staf en de bevolking. Bid dat Ethiopië gespaard mag blijven voor een grote uitbraak. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie a.s. zondag, thuis gezegende uren tijdens het meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We leven mee met allen die gezondheidsklachten hebben, die met eenzaamheid kampen, tobben met vermoeidheid of zwakte. Al die zorgen en pijn mogen we bij onszelf onder ogen zien. We hoeven haar niet weg te duwen door te zeggen dat anderen het erger hebben dan wijzelf. Augustinus heeft zich veel met het lijden beziggehouden. In zijn boek ‘Belijdenissen’ schrijft hij geregeld over het lijden dat hemzelf trof. Volgens Augustinus gaat het erom dat wij bij alle lijden in het leven van anderen en onszelf ertoe komen om onszelf niet af te vragen ‘Waarom treft het mij?’, maar om te leven bij de vraag: ‘Waarom treft het mij niet?’ Dat is een diepzinnige gedachte. Het is door het geloof in Christus dat we deze vraag oprecht en ongedwongen kunnen stellen. Hebben we Hem in het oog dan gaan we in het lijden niet ten onder. Dan beseffen we dat Christus ons uit onze grootste nood heeft verlost: die nood is de nood van zonden en schuld. Als we dat mogen geloven, kunnen we ons verwonderen over de uitnemende goedheid van de Heere. Dat zien op Jezus wensen we allen toe!

Giften
Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 20,- voor de GZB en een gift van € 20,- evenredig te verdelen voor de kerk en online uitzendkosten. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het orgelfonds.

Examens
We feliciteren de jongeren die voor hun examen geslaagd zijn. Wanneer de uitslag negatief was, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.
Gelezen/gehoord
‘Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.’

Tenslotte
Achter de schermen wordt hard gewerkt een plan op te zetten om bij de kerkdiensten fysiek aanwezig te kunnen zijn. Hoe we dit het beste kunnen doen, is nog niet bekend. Aan alle plannen zitten voor- en nadelen. We bidden om de leiding van de Heilige Geest ook in deze dingen. Namens de kerkenraad wensen we u voor komende zondag gezegende kijk- en/of luisterdiensten toe.

 

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 26 juni, 10 en, 24 juli, 7 en 21 augustus

Raamposter Pinksteren

 

 

Erediensten

Zondag 14 juni 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

Collecten
1. Pastoraat
2. Op weg met de ander & Dovenpastoraat
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 71: 17
avonddienst: Psalm 119: 69

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten
Morgendienst:
1. Diaconie – Algemene collecte
2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kerkblad 45,46

Geraakt

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt…” (Handelingen 2: 37)

_______________________________________________

Wat denkt u als u luistert naar de Pinksterpreek van Petrus? Het is niet mis wat hij zegt. “God heeft Hem tot een Heere en Christus gemaakt, Jezus die u gekruisigd hebt”. Je zou je toch zomaar voor kunnen stellen dat bij het horen van deze woorden de gemoederen verhit raken? Maar dat gebeurt niet. Er gebeurt wel iets anders. De mensen worden door deze woorden geraakt, echt in het hart getroffen. Vanuit de grondtekst zou je ook kunnen zeggen dat de pinksterpreek van Petrus steekt en doorboort. Zoals iemand dodelijk getroffen wordt door een dolkstoot. Zo treft de Heilige Geest door middel van Petrus’ prediking deze mensen in het hart.

Hoeveel preken hebt u gehoord? Wat heeft het u gedaan? Mooi is dat, als je geraakt wordt door de prediking, als je erdoor getroost en bemoedigt wordt. Maar heeft de prediking ook wel eens uw leven op de kop gezet, uw levenshuis overhoop gehaald? Heeft de prediking je ook weleens gestoken, je zo gestoken dat je ontdekte wie jij bent tegenover God, wat jouw zonde zijn? Dan kom je zomaar met lege handen te staan: wat moet ik doen?

Dat is ook de vraag van die Joodse luisteraars in Jeruzalem die hun roots op tal van plaatsen in de wereld hebben. Ze weten niet wat ze moeten doen. Dat is opvallend. Behorend bij het Joodse volk wisten ze heel goed wie ze waren en wat de God van Israël vraagt. Dat staat geschreven in de Thora en bovendien was dat nog eens doorvertaald in 613 instellingen. Maar nu worden al hun zekerheden uit hun handen geslagen. Ze vragen zich af: Wat moeten wij doen? Opvallend genoeg komen we die vraag verderop in Handelingen vaker tegen. Het is de vraag van Saulus die Paulus wordt. Het is ook de vraag van de gevangenbewaarder in Filippi. Niet vreemd als je bedenkt dat het Bijbelboek Handelingen gaat over het werk van de Geest. De Heilige Geest confronteert. Waar je op steunde en leunde buiten God dat raak je door de kracht van Gods Geest kwijt.

Daar staat ook iets tegenover. We horen Petrus zeggen: ‘Bekeer u’. Dat is een woord in lijn met dat van profeten, van Johannes de Doper en van de Heere Jezus zelf. Bekering dat vraagt om verandering van denken. Een andere gezindheid is nodig. Bekering is sterven aan je oude mens en opstaan tot een nieuw leven (HC 33). Het is loslaten van je oude leven, een leven zonder God en de Heere Jezus, een leven waarbij je zelf doet wat je goed dunkt. Om achter de Heere Jezus aan te komen, Hem lief te hebben en te dienen. Hoe komt dat nu zo ver? Augustinus bidt ergens: ‘Geeft U toch aan mij wat U beveelt en beveel dan aan mij wat U wilt’. Dat is het! De Heere zelf zorgt ervoor dat we ons overgeven aan Hem, Hij spoort er ons toe aan! 

Petrus roept zijn luisteraars op om zich te laten dopen in de Naam van de Heere Jezus. Die doop markeert een overgang. Ze laten zich op de Naam van de Heere Jezus zetten. Ze geven zich over aan Hem die op Golgotha betaald heeft voor de zonden, die opgestaan is en zo leven heeft bereid voor ieder die in Hem gelooft. Ze plaatsen zich onder heerschappij van de Heere Jezus. En is dat niet waar het bij ons ook telkens weer om gaat? Dat we ons werpen op Hem. Om met ons tekort te leven van Zijn reddingswerk. Velen van ons hebben het teken van de Heilige Doop ontvangen. Kom daar telkens weer bij de Heere op terug. ‘Heere, U hebt mij toegezegd dat er genade en vergeving is, dat U mijn God wil zijn, ik steun op Uw woord. Zo is je doop niet iets van lang geleden, maar actueel voor elke dag. Het bepaalt mij er steeds bij: Om Jezus’ wil mag ik opstaan tot een nieuw leven. Door het geloof strek ik mijn handen uit naar die belofte en wordt het waar in mijn leven. Zo is er aldoor iets van Pinksteren te merken. Omdat de Geest je vol maakt van de Heere Jezus en je doet leven uit Zijn goedheid en genade, vergeving en vrede. Omdat de Geest het in je hart schrijft dat je kind van God bent. Omdat de Geest je zo aan de Heere Jezus verbindt dat de vrucht van de liefde opbloeit. Een vrucht die allerlei kanten in zich heeft: blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De Geest plaatst je ook in de gemeenschap waar het leven met de Heere beoefend wordt.

Getroffen door de boodschap, gebeurt er veel bij die luisteraars op die Pinksterdag in Jeruzalem. De dolkstoot van het Woord is uiteindelijk helend waar de Geest ons brengt onder de heerschappij van de Heere Jezus.

     Welzalig zij, die naar Zijn reine leer

     in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen,

     die Sions Vorst erkennen voor hun Heer’;

     welzalig zij die vast op Hem betrouwen

                                                               (Psalm 2: 7 berijmd)

ds. W.J. Westland

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor  u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam /Neder-Hardinxveld en is opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Zondag voor de Vervolgde Kerk

Ook dit jaar organiseert Open Doors de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Ditmaal op zondag 7 juni. Wegens de beperkingen door de coronacrisis, zal de Zondag voor de Vervolgde Kerk dit jaar een andere vorm hebben dan voorheen.

Ÿ  Internetkerkdienst

In samenwerking met Groot Nieuws Radio organiseert Open Doors de Zondag voor de Vervolgde Kerk op 7 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur in de vorm van een internetdienst. In deze bijzondere bijeenkomst gaat ds. Ron van der Spoel voor en zal de muziek verzorgd worden door Marcel en Lydia Zimmer en band.

De livestream van de dienst is op zondagochtend 7 juni via het Open Doors YouTube kanaal www.youtube.com/user/OpenDoorsNL en de website van Groot Nieuws Radio www.grootnieuwsradio.nl te volgen, maar daar ook later  terug te luisteren

Ÿ  Nacht van gebed

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.

Ÿ  Editie 2020

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni. De opzet is, mede door de beperkingen wegens de coronacrisis, anders dan andere jaren. Fysieke deelname aan gebed in groepjes zoals we ook in onze gemeente in De Wagon gewend waren is vooralsnog niet mogelijk, maar dit kan in huiselijke kring worden gedaan als gezin en/of met enkele gemeenteleden. Dit jaar kun je daarom thuis deelnemen aan de Nacht van Gebed door het volgen van de livestream die op de pagina van de website van Open Doors beschikbaar zal zijn.

Ÿ  Het programma

De Nacht van Gebed vindt plaats van 21.00 tot 01.00 uur.

Gedurende dit vier uur durende programma zal er naast gebed ook ruimte voor overdenkingen en muziek zijn. Het programma bestaat uit vier blokken van een uur; elk blok is verschillend van inhoud. Je kunt tussen 21.00 uur en 01.00 uur op ieder moment aanhaken. We verwachten niet van je dat je de volledige vier uren online aanwezig bent en meebidt, alhoewel we dat natuurlijk wel erg op prijs stellen. Tijdens dit live programma is er een mogelijkheid om je reactie te plaatsen en blijf je op de hoogte van wat er elders in het land gebeurt.

Ÿ  Meld je aan!

Zoals gebruikelijk stelt Open Doors voor de Nacht van Gebed een online gebedsboekje beschikbaar, met informatie over diverse landen waar christenen vervolgd worden. Ook staan daar enkele korte, persoonlijke verhalen in. Wil je het gebedsboekje ontvangen? Meld je dan aan via het formulier op de website van Open Doors Je ontvangt medio mei dan een mail, met een link om het gebedsboekje te downloaden. Daarnaast ontvang je een paar dagen vóór de Nacht van het Gebed een e-mail met de laatste informatie over het programma van die avond.

We zien er naar uit om deze avond samen met jou voor onze broeders en zusters in de rest van de wereld te bidden! Op een andere manier, maar met Gods zegen krachtiger dan ooit! Zie de website www.opendoors.nl/nacht voor meer informatie en aanmelding. Namens de Commissie nacht van Gebed,

Philip de Rover

 Christelijke Volksbibliotheek

Herstart bibliotheek

De bibliotheek in De Parel is weer open!

Zaterdagmiddag, 14.00-15.30 uur, ingang kerkelijk bureau. Er zijn wel nieuwe spelregels:

Kom niet met verschijnselen als hoesten en koorts!

Als u komt, eerst aanbellen, de buitendeur openen en buiten wachten tot u hoort dat u verder kunt komen. Eén persoon tegelijk naar binnen! Gezien de beperkte ruimte kunnen vier lezers tegelijk binnen zijn.

Lever bij binnenkomst de teruggebrachte boeken in, en desinfecteer uw handen. Deze boeken worden opgeborgen en komen één week later weer in omloop.

Bij binnenkomst liggen rechts van u de in de VORIGE week teruggebrachte plus eventuele nieuwe boeken. Daar mag u eerst uit kiezen.

Keuze uit de boekenkasten gaat via éénrichtingverkeer– vanaf de ingang gerekend rechtdoor, looppad volgen en niet passeren. Dat betekent soms even geduld oefenen, en ook: niet te lang zoeken. Als er niet te veel mensen zijn kunt u het rondje nog eens doen. Aan het eind de boeken laten inschrijven, en betalen.

We zien u graag weer komen – nieuwe lezers welkom!

Videoteam – HGHG online

Zoals u hebt gezien zit het videoteam niet stil. In de eerste plaats willen we zeggen dat we heel blij zijn met de reacties op het videokanaal en op de video’s. We merken hoeveel mensen kijken en betrokken zijn. Wat we ook heel mooi vinden om te zien gebeuren is het gebruik van de chatfunctie tijdens de diensten. Fijn dat er zo ook bemoedigd wordt, maar ook dat we ‘zien’ wie er in de digitale kerk zitten. Het videoteam probeert in de chat ook telkens aanwezig te zijn. Vragen en opmerkingen zijn daarom ook via die weg mogelijk.

Het zal u wellicht ook niet ontgaan zijn dat er een oproep is uitgegaan om zo snel mogelijk 1000 abonnees te hebben op ons kanaal. Het gaat dan vooral om kanaal 1. We kregen de vraag naar het ‘waarom’. Als we 1000 abonnees hebben kunnen we onderdeel worden van het partnerprogramma van YouTube, waardoor extra functies beschikbaar komen. De belangrijkste is dat we dan ‘kaarten’ (de linkjes recht boven in de video’s) kunnen toevoegen. Hierin kunnen we aankondigingen doen, maar ook aandacht vragen voor de financiële kant van het videowerk. Nu kan dit niet, maar we weten dat de kosten hoog zijn, zeker van de digitale diensten, terwijl de inkomsten uit de collecten achterblijven. Daarnaast is het vanaf 1000 abonnees mogelijk om ook via een mobiele telefoon live te kunnen uitzenden. Dat zou een extra functie kunnen zijn, waar we niet direct plannen mee hebben. Ook zijn advertentie inkomsten mogelijk. Dat laatste is voor ons niet aktueel omdat we geen advertenties over de video’s willen.

We hebben twee vragen: Vraag 1: Wil elk gemeentelid die You Tube gebruikt, zich abonneren op kanaal 1, zodat we voor de video’s alle functies kunnen gaan gebruiken die nodig zijn. Ga dus met elk gezinslid even naar http://kanaal1.hghg.nl en klik op abonneren. Natuurlijk mag dit ook bij kanaal 2, maar omdat we daar alleen kerkdiensten op uitzenden is dit nu nog niet actueel. En vraag 2: We zijn allemaal dankbaar dat de diensten op deze manier mogelijk zijn en dat er heel aanbod is door de week, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Wilt u daar aan denken met uw giften?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Jaarrekening Diaconie 2019

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2019 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 2 juni t/m 6 juni 2020.

Het College dankt u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als Diaconie in 2019 mochten ontvangen.

Het stelde ons als Gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.                                   

het College van diakenen

Beknopte jaarrekening diaconie 2019

Balans per 31 december 2019 (x € 1.000,-)

Activa

31-12

2019

31-12

2018

Passiva

31-12

2019

31-12

2018

Onroerende zaken

202

399

Vermogen

48

83

Verstrekte leningen

90

105

Bestemmings-fondsen

1.110

1.047

Beleggingen

689

465

Kortlopende schulden

18

26

Kortlopende vorderingen

18

22

     

Geldmiddelen

177

165

     

Totaal activa

1.176

1.156

Totaal passiva

1.176

156

Staat van baten en lasten (x € 1.000,-)

 

Begroting

2019

Jaarrek.

2019

Jaarrek.

2018

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

6

4

7

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

6

4

Opbrengsten uit fondsen

21

39

36

Opbrengsten levend geld

33

36

35

Door te zenden collecten en giften

66

75

78

Totaal baten

132

154

160

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigen-dommen en inventarissen

1

8

6

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

6

8

6

Kosten beheer, administratie en archief

6

4

7

Rentelasten en bankkosten

1

1

1

Diaconaal werk plaatselijk

21

19

16

Diaconaal werk landelijk

18

28

54

Diaconaal werk wereldwijd

181

155

153

Afdrachten door te zenden collecten

66

77

78

Totaal lasten

300

300

321

       

Saldo resultaat

-168

-146

-161

       

Incidentele baten en lasten

174

1

Mutaties bestemmings-reserves en -fondsen

150

-63

137

Resultaat ten laste van de reserves

-18

-35

-23

 Diaconale collecte zondag 7 juni 2020

De diaconale collecte tijdens de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’ is bestemd voor Open Doors. Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Zondag 7 juni is daarom dé jaarlijkse zondag waarop vervolgde christenen centraal staan. Dankzij Christus is heel de kerk wereldwijd met elkaar verbonden. Uit Zijn overwinning putten vervolgde christenen hoop en houvast. En hun getuigenis van Christus’ liefde wint mensenlevens. Om christenen te sterken en te helpen in hun geloof, biedt Open Doors discipelschapstrainingen aan. Hier leren mensen wat het betekent om de Heere Jezus te volgen, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zoals christenen in Noord-Afrika. Zij hebben altijd te maken met vervolging. In Algerije zijn sinds 2018 al negentien kerkgebouwen gesloten. Kabil, een trainer van Open Doors in Noord-Afrika ziet en hoort wat de invloed is van vervolging, maar gelooft dat de kerk blijft bestaan. ‘Ze kunnen onze gebouwen sluiten, maar de kerk blijft bestaan, want wij zijn de kerk.’ De aanwezigheid van tegenstand is geen straf, vindt Kabil.’Vervolging is juist een zegen. De kerk groeit en bloeit dankzij vervolging. Ik ben blij dat de kerk groeit en gezond is. Het zou erg gevaarlijk zijn als de kerk in slaap zou vallen. In allerlei landen in de regio komen mensen tot geloof. Daar ben ik de Heere God erg dankbaar voor.’ Steun geheime gelovigen met uw gebed en gift en draag bij aan de groeiende kerk in Noord-Afrika

College van kerkrentmeesters

   Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 22 juni 2020 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 58.882 (voordelig). Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2019 en ook ruim € 7.000 hoger dan was toegezegd. De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 85.713 waarbij (optimistisch) € 0 was begroot. Helaas heeft de daling van de commerciële activiteiten doorgezet. Voor de (eigen) kerkelijke activiteiten is sprake van een stevige toename en bewijst De Parel haar waarde voor de vele gemeentelijke activiteiten buiten de kerkdiensten.

   Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2019 en van de exploitatie over 2019 met vergelijkende cijfers van 2018.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar te maken tegen de vaststelling.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening t/m 10 juni ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG  Hardinxveld-Giesendam. Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 61 10 36 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Bezwaren kunnen tot uiterlijk maandag 13 juni 2020 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, broeder J.P. Teeuw, Florenweer 12 of scriba.ak@hghg.nl.

Het College is zeer dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers in het afgelopen jaar en dankt u ook voor het geven van uw gaven in geld. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Jaarrekening 2019

College van Kerkrentmeesters

Balans per 31 december 2019 (x€ 1.000)

                                                                  2019          2018

Activa

Gebouwen en terreinen                           720           717

Installaties en inventarissen                     79             73

Financiële vaste activa                            987         1.088

Vorderingen op lange termijn                 107           107

Vorderingen op korte termijn                   36             51

Liquide middelen                                      650           578

                                                                   2.579         2.614

 

Passiva

Eigen vermogen                                        1.785         1.854

Bestemmingsreserves/ -fondsen              168           126

Onderhoudsvoorziening gebouwen         300           300

Schulden op lange termijn                         220           235

Schulden op korte termijn                          106             98

                                                                     2.579         2.614

Exploitatierekening over 2019 (x€ 1.000)

                                                                2019          2018

Baten

Huuropbrengsten                                          17             26

Rentebaten/ dividenden                                5               5

Vrijwillige bijdragen                                   345           326

Collecten en giften                                     268           226

Door te zenden collecten en giften             78             88

Subsidies en bijdragen                                   15               5

                                                                         728           675

Lasten

Gebouwen excl afschrijving                           79             63

Overige eigendommen en inventarissen     49             43

Afschrijvingen                                                   39             41

Pastoraat/ diaconaal pastoraat                   296           334

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten       27             30

Bijdragen in kerkverband                               28             28

Salarissen en vergoedingen                             18               5

Kosten beheer, administratie en archief      42             39

Rentelasten en bankkosten                               4               4

Door te zenden collecten en giften                 71             92

Incidentele baten/lasten                                  16         -380

Dotatie onderhoudsvoorziening                       0          300

                                                                           669           599

Resultaat CvK                                                    59             76

De Parel

Balans per 31 december 2019 (x€ 1.000)

                                                                   2019          2018

Activa

Gebouwen en terreinen                         1.008         1.043

Installaties en inventarissen                       28             39

Voorraden                                                          5               7

Vorderingen op korte termijn                   106             25

Liquide middelen                                           15             59

                                                                     1.162         1.173

Passiva

Eigen vermogen                                           797           853

Onderhoudsvoorziening gebouw                24             18

Schulden op lange termijn                        220           235

Schulden op korte termijn                         121             68

                                                                      1.162         1.173

                                                                 

Exploitatierekening over 2019 (x€ 1.000)

                                                           2019          2018

Baten

Buffetexploitatie                                      164           171

Huuropbrengsten                                    117           110

Overige opbrengsten                               48             42

                                                                    281           281

Lasten

Personeelskosten                                     189           188

Huisvestingskosten                                 101           104

Administratie- en beheerskosten           21             23

Overige kosten                                             7               6

Rentelasten en bankkosten                        4               4

Incidentele baten/lasten                           45           -20

                                                                     367           305

 

Resultaat De Parel                                   -86            -24

Verkoop collectebonnen

Vanaf maandag 8 juni is het mogelijk collectebonnen te kopen. Verkoop vindt alleen plaats op de maandag-ochtenden van 10.00-12.00 uur. (Géén muntverkoop!)

Zending

 GZB-pinkstercollecte: Juist nu!

Na Jezus’ hemelvaart zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren. Bang voor de buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling van Christus’ belofte van de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in Jeruzalem, de gemeente groeit.

De corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden.

Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Mede daardoor komen veel gedetineerden tot geloof. In de nu afgesloten gevangenissen verspreiden zij het Evangelie en leiden zelfs kerkdiensten!

Rwanda kent sinds eind maart een lockdown. In het gebied waar de familie Mager werkt, groeit de kerk snel. Tegelijk is er diepe armoede. De kerk mag voedsel en zeep, verzameld door arme gemeenteleden (!), naar de allerarmsten in afgelegen dorpen brengen. ‘God opent ramen als deuren gesloten zijn’, vertelt GZB-zendingswerker Caroline Mager.

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! De eerste collecte tijdens de Pinksterdiensten zijn daarom bestemd voor dit doel.

Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente te Giessendam/ Neder-Hardinxveld

Nieuws uit Centraal Azië   (3)

In Centraal Azië verblijven Riek, Peter en Gerlinde nu acht weken in quarantaine. En dat valt niet mee. Aan het begin van de corona crisis is geprobeerd om naar Nederland te komen. Dat is niet gelukt. Het land zit op slot. Inmiddels willen ze blijven bij de mensen waarvoor ze zijn gekomen en delen in hun situatie en waar mogelijk de helpende hand bieden. Toch is er de hoop op versoepeling en de mogelijkheid om in augustus naar hun thuisland te gaan zodat Riek en Peter de trouwdag van hun dochter kunnen bijwonen.

De intensieve taalstudie zit er op maar ze krijgen nog wel twee ochtenden Russisch. Via ZOOM metings worden voorbereidingen getroffen voor het Hospice. Ondanks het feit dat ze veel thuis in hun appartement zitten is er regelmatig overleg met collega’s om zich zo op de toekomst voor te bereiden. Via partners horen we over mensen in dit land die het zoveel minder hebben dan wij. Gelukkig zijn er veel initiatieven voor degenen die het financieel zwaar hebben door de quarantaine.

Het volgende verhaal begon eigenlijk al op 7 maart. Voordat de Corona crisis ook hier het openbare leven platlegde. De nacht van 6 op 7 maart was een ijskoude nacht . Om de hoek van onze flat wilde ik even een afvalzakje dumpen in de container en dan door naar de supermarkt. Maar daar bij die containers lag een hoopje karton. Onwillekeurig denk je dan: ‘Er zal toch niemand onder liggen?’ Dat gevoel bleef knagen terwijl ik in de supermarkt liep en bij terugkomst stak er een been uit de hoop karton. Tja, daar sta je dan… Wat nu? Willen werken met en voor daklozen is mooi, tot er één dreigt te bevriezen bijna voor je eigen deur. Dan gaat er wel heel wat door je heen. Ooit nog wel eens zo’n WWJD armbandje gehad…Wat zou Jezus doen? Ja die zou natuurlijk precies weten wat te doen…maar ik?

Niets doen is ook een keuze en een heel slechte, dus snel naar boven en een thermoskan thee gemaakt met veel melk en suiker en weer naar beneden. Wat nou als hij boos wordt als ik hem aanroep, of als hij al niet meer leeft? Misschien verstaat hij mijn beperkte Russisch niet goed of spreekt hij alleen de lokale taal? Ik roep hem aan en vraag of hij thee wil. Geen reactie…Dan realiseer ik me dat bij de dagopvang er op dit moment wel een paar lokale werkers rondlopen die hier raad mee weten. Dus snel daarheen gegaan en hulp ingeroepen. Dat bleek de juiste beslissing te zijn. Samen met één van de social workers weer naar de afvalplek. Zou het al te laat zijn?  Hoe ga ik me voelen als hij nu niet meer leeft?

Met een flinke zwaai gooit onze collega het karton aan de kant en roept de man in zijn eigen taal aan. Hij leeft! Al is daar alles mee gezegd. Hij rilt en bibbert en als we hem nu thee aanbieden gaan er snel twee koppen naar binnen. Hij heet David, althans met een lokale variant van die naam. We besluiten met de taxi naar de opvang te gaan waar David verder geholpen kan worden en een maaltijd krijgt. (o, wat had die taxichauffeur een slechte dag… een dakloze in zijn wagen)

Twee weken later zien we David weer. Hij ziet er een stuk beter uit. Het is ook lekker weer en hij zit voor de kleine buurtsuper bij onze flat. We spreken hem aan en vragen of hij soms brood wil. Nee, hij heeft liever sap en water. Brood had hij al op…We nemen wat voor hem mee en hij is verbaasd als we hem bij zijn naam noemen. Dat had hij niet verwacht!

Inmiddels zijn we weer een week verder. Ons land is in complete lockdown gegaan…Alleen met een formulier de straat op om boodschappen te doen binnen een straal van 1,5 km. En ook is er een avondklok. Vanaf 20.00 uur tot de andere morgen mag niemand op straat. Wat betekent dat voor de daklozen? Waar blijft David? We weten het niet…

De dagopvang moet er ook aan geloven en wordt gesloten. Dat is een tegenvaller. Wie kan de daklozen nog helpen? Maar nood maakt creatief! Eén van de werkers woont niet al te ver bij de dagopvang vandaan en ziet kans om op de dagen dat er anders een maaltijd klaar wordt gemaakt nu kant-en-klare pakketjes te maken die de daklozen mogen meenemen. Eén per persoon, zoals de tekst aangeeft, maar volgens onze directrice is dat geen probleem, ze zullen zo nodig een pakket voor een ander meenemen. Al snel is het tafeltje leeg en zijn er gelukkige daklozen die niet zonder eten de dag door moeten!

We komen David regelmatig tegen in de wijk. Vaak zit hij bij de ingang van een van de supermarkten. Als we daar onze boodschappen doen nemen we ook wat voor hem mee. We weten inmiddels dat hij van melk houdt. Deze week zat David met een groepje van vier in het gras naast de weg. Wij waren op weg naar de winkel en namen een en ander voor hen mee voor het geval zij daar nog waren op de terugweg. Maar nee, het groepje was verdwenen. Alleen David kwam ons tegemoet. We gaven hem wat van onze boodschappen, maar daarna gebeurde er iets, waar we normaal geen aandacht aan zouden hebben gegeven.

Nu wel. Het is 2020 en in heel de wereld zijn andere regels gaan gelden. Zo houden we een afstand van 1,5 meter in acht als we iemand ontmoeten. Maar David pakt Peter hartelijk vast om hem te begroeten, zoals hier gebruikelijk doet hij dat bij mij als vrouw niet. Hem wijzen op de 1,5 meterregel was op dit moment geen optie. Hoe vaak zou deze man al afgewezen zijn in zijn leven? We praten een poosje. Het gaat relatief goed met hem, maar we begrijpen dat hij behoefte heeft aan ondergoed. De andere dag brengen we hem dat als hij weer op zijn gebruikelijke plekje zit bij de supermarkt.

Dit kleine voorval deed me denken aan de geschiedenis uit Mattheüs 8, waar een melaatse bij Jezus komt en vraagt om genezing. Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en genas hem. Niemand raakte een melaatse aan, Hij wel!

Dank en Gebedspunten:

 • Dank voor de initiatieven om voedsel uit te delen.
 • Bid dat ook voor de langere termijn voor de zwaarst getroffenen voorzien zal worden.
 • Bid dat Riek en Peter de gelegenheid zullen krijgen om de trouwdag van hun dochter mee te maken.

 Prachtige opbrengst Gerbera-verkoop

We willen iedereen, die vrijdag 22 mei de Gerbera’s kwamen kopen en afhalen, heel erg bedanken! We hadden 800 bossen besteld en die zijn allemaal verkocht! Ook kregen we giften en alles bij elkaar (na aftrek van de onkosten) heeft dit het prachtige bedrag van € 1476,55 opgebracht! Heel erg bedankt! Lea kreeg die zelfde vrijdag al foto’s doorgestuurd van mensen uit de gemeente die de Gerbera’s gekocht hadden! Heel leuk! Hierdoor kon ze zelfs vanuit Zuid-Afrika meeleven 🙂

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond mochten we ervaren dat het leerboek van Heidelberg ook een boek vol troost is. Wat een uitzicht kregen we vanuit zondag 22 aangereikt. De Heere zorgt voor verlossing van ziel én lichaam. “En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”, zo lazen we vanuit 1 Thessalonicenzen 4.

In de morgendienst op Pinksteren hoop ik het Pinksterevangelie te verkondigen uit Handelingen 2: 1-13. Vers 3 vormt de kerntekst: “En aan hen werden tongen als van vuur gezien….” ’s Avonds hoop ik hierover te preken in de Oude Kerk. In de Nieuwe Kerk wordt dan ds. G. van den Berg uit Sint Philipsland verwacht. Op de tweede Pinksterdag is er een dienst vanuit de Oude Kerk. Daarin gaat onze ‘buurman’ ds. L. W. den Boer uit

Sliedrecht voor. Heb een goed Pinksterfeest!

Pastoraat

We denken aan verschillende gemeenteleden die in zorgcentra verblijven zowel binnen als buiten ons dorp. Er zijn ouderen die de afbraak van het lichaam ondervinden. Er zijn er die leven met een handicap. Andere gemeenteleden hebben het psychisch moeilijk. We leven mee met mensen die korter of langer geleden weduwe of weduwnaar werden. Laten we in alle moeite en zorg ons troost en kracht zoeken bij de levende Heere. De dichter van Psalm 4 bidt ons voor: “Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE”. (Psalm 4: 7)

Op weg naar Pinksteren

Deze week is in de Nieuwe Kerk een opname geweest van een meditatief muzikaal moment. Vrijdagavond 29 mei om 19.30 uur zal dit uitgezonden worden via het digitale kanaal (kanaal 2) en de kerkradio. Mocht de uitzendkwaliteit van de kerkradio te wensen overlaten, dan zal dit uitgezonden worden op het kanaal van de Oude Kerk. Van harte aanbevolen!

 Vanuit de pastorie

Sinds vorige week zijn er grote zorgen over de gezondheidssituatie van mijn vader, uw oud- consulent ds. W. Westland sr. Hij heeft te horen gekregen dat hij een tumor heeft in zijn alvleesklier. Dat betekent dat hij zich moet voorbereiden op zijn naderende levenseinde. Dat is aangrijpend voor hem, mijn moeder en voor ons als gezin. Dankbaar zijn wij voor het vertrouwen dat onze vader mag hebben in God. Tegelijkertijd valt het voor een mens niet mee om los te laten. We vragen dan ook uw voorbede voor mijn ouders en voor ons als gezin.

 Gelezen

Christus heeft geen opvolgers, tenzij dan de Heilige Geest.(O. Noordmans 1871-1956)

Tenslotte

Het is mooi dat op zondag 7 juni een opvolger bevestigd zal worden in Lelystad. Ds. C.H. Hogendoorn, komend uit Katwijk aan Zee, heeft zich met zijn gezin gesetteld in Lelystad. Het is fijn dat er nu een einde komt aan de vacaturetijd van ruim twee jaar. Het zorgt er ook voor dat we het laatste beetje Lelystad nu kunnen loslaten. De grote Herder van de schapen gaat door met Zijn werk en dat stemt dankbaar.

Met jongeren in de examenklassen leven we mee nu ze in deze tijd de uitslag krijgen. Wat mooi als je dit examenjaar kunt afronden. Laat er de dank aan God zijn die wijsheid en krachten gaf om het schoolwerk te doen. Mocht het zo zijn dat je er voor een enkele toets nog tegenaan moet: sterkte! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Pinksteren

Als dit nummer van het kerkblad in uw brievenbus valt, is het bijna Pinksteren. Dan gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus Christus beloofde dat Hij een andere Trooster zou zenden. Dat is veelzeggend: we hebben dus twee Troosters: Christus Zelf en de Heilige Geest. Hij is dat nu in de hemel, de Heilige Geest is dat nu op de aarde. En Die blijft bij ons tot in eeuwigheid als de grote Plaatsvervanger van Christus. Wij zijn geneigd om de Persoon van de Heilige Geest te onderschatten, want wij kunnen ons bij Hem weinig voorstellen. Van de Heere Jezus hebben we nog enigszins een voorstelling, want Hij was hier Mens. En bij God de Vader hebben we ook bepaalde gedachten van bijvoorbeeld zorgzaamheid, of: Iemand Die je op de vingers tikt. Maar de Heilige Geest komt er altijd wat bekaaid vanaf bij ons. Onterecht! Wat doet de Heilige Geest dan precies: wat heb ik aan Hem? Daarvoor gaan we te rade bij de catechismus. ‘Ik geloof in de Heilige Geest’, zijn de overbekende woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis die in de Heidelberger worden uitgelegd. Dr. W. Verboom heeft de catechismus voor de kinderen herschreven. We geven dat hieronder weer, niet alleen voor de kinderen (en de jongeren), maar voor iedereen!

Vraag: Wat geloof je van de Heilige Geest?

Antwoord: Dat Hij God is, samen met de Vader en de Zoon.

Vraag: Wanneer is de Heilige Geest uitgestort?

Antwoord: Op het Pinksterfeest in Jeruzalem, tien dagen nadat Jezus naar de hemel ging.

Vraag: Is de Heilige Geest er ook voor jou?

Antwoord: Ja, dat heeft Hij beloofd toen ik gedoopt werd.

Vraag: Wat bewerkt de Heilige Geest?

Antwoord: Dat ik in de Heere Jezus geloof en dat ik Hem liefheb.

Vraag: Wat doet de Heilige Geest graag?

Antwoord: Mij troosten als ik verdriet heb.

Vraag: Blijft de Heilige Geest altijd bij je?

Antwoord: Zeker, dat heeft Hij beloofd.    ds. J.M. van Wijk

Citaat

Het werk van de Heilige Geest gaat niet buiten het gebruik van de middelen om, maar leert ons die op de juiste manier te gebruiken. (John Angell James 1785-1859)

Bidden en danken

–  We bidden om kracht en wijsheid voor scholieren die door de huidige maatregelen geen examen kunnen doen, maar via schoolexamens het voortgezet onderwijs zullen afronden.

–  Meerdere evangelisten werden een land in Centraal-Azië uitgezet. Het lijkt er op dat de overheid het christendom uit het land wil verwijderen. De vervolging neemt toe in dit deel van de wereld. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

–  Elke week komen mensen tot geloof in Algerije, ondanks het verbod op evangelisatie. Voor nieuwe gelovigen is hun nieuwe leven een behoorlijke verandering. Zij krijgen te maken met tegenstand en afwijzing vanuit hun familie en vrienden. Bid om kracht en moed. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie de komende Pinksterdagen en de zondag daarna, thuis gezegende uren tijdens het meekijken en –luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In het digitale kerkblad noemen we geen namen. De zorgen zijn er niet minder om. Zorgen van psychische of relationele aard; verlies van dierbaren of ook het verdriet om wegen die worden gegaan door (klein)kinderen, of juist door ouders. Dan blijft er uiteindelijk maar één weg over: Jezus Christus, de Voorspraak bij de Vader. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot Hem.

Gelezen/gehoord

     O, Heil’ge Geest, kom tot Uw heerschappij

     Schenk een herleving en begin bij mij.

     Zegen Uw volk, maak ‘t als een bruid bereid

     wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Vanuit de pastorie

Pinksteren: Wat verwacht ik van Pinksteren? Goed om even over na te denken. Wat mag je verwachten? Aanstaande zondag staat Handelingen 2 weer in het middelpunt in de erediensten. Kern van dit hoofdstuk is de uitstorting van de Heilige Geest. Al lezend valt op dat als gevolg van die uitstorting de Heere Jezus centraal staat in de Pinksterpreken die volgen. Dat had de Heere al gezegd: “Die (de Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” (Johannes16: 14) Laten we bidden dat die verkondiging onze harten raakt. Want Hij, de verheerlijkte Zoon van God, is een verzoening voor onze zonden en de bron van blijvende vrede, hoop en blijdschap. En in Zijn Naam mogen we veel verwachten, want Hij heeft beloofd: “bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.”(Johannes16: 23-24) Dat is een blijdschap die ons diep van binnen vervult, omdat Hijzelf in ons woont (Johannes14: 20) We wensen u en jullie van harte toe verdieping in de gebeden en een rijke Pinksterzegen van Hem! Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

Aanstaande zondag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals Christus het ‘onderpand’ is van onze opstanding is de Heilige Geest het ‘Onderpand’ van de eeuwige gelukzaligheid, die is weggelegd voor allen die Gods Naam ootmoedig vrezen en leven naar Zijn goddelijk bevel. Namens de kerkenraad  een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 Zaterdag 30 mei 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 8 juni

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

 Zaterdag 6 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 26 juni, 10 en, 24 juli, 7 en 21 augustus

Raamposter Pinksteren

Na een dag thuiswerken loopt u door uw stad/dorp. Wat zou het mooi zijn als u dan geïnspireerd wordt door het Evangelie! Maar ook voor hen, die wellicht nog niet het Woord van God hebben gehoord… Laten we elkaar inspireren en stilstaan bij Pinksteren.

Juist daarom heeft de GZB een raamposter ontworpen. Deze helpt u maar ook allen die langs uw huis lopen te herinneren aan de boodschap van Pinksteren. Hang de poster op voor uw raam en verspreid zo de boodschap van Pinksteren.

We hebben twee soorten raamposters. Eén kunt u zelf inkleuren. De ander is al voor u ingekleurd.

De poster is gratis te downloaden via de site van de GZB (gzb.nl)

Oliebollenactie t.b.v. Stichting Ontmoeting

Erediensten

Zondag 31 mei 2020, Eerste Pinksterdag

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J. Muller, Bleskensgraaf

 Collecten                                      

1. Pastoraat

2. GZB – Pinkstercollecte

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 1

avonddienst:   Psalm 108: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. G. van den Berg, St. Philipsland

 Collecte

Morgendienst:   1. GZB

2. Eigen gemeente – De Parel

Avonddienst:    1. GZB

2. Eigen gemeente – De Parel

____________________________________________

Maandag 1 juni 2020, Tweede Pinksterdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 118: 12

avonddienst: Psalm 108: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

 Collecten

Morgendienst: 1. GZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

_________________________________________________

 Zondag 7 juni 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 17

avonddienst: Psalm 26:12

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

18.00 uur   wijk 3 Zuid, A.J. van den Herik, Moerkapelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M. Maas, Dordrecht

18.00 uur   ds. P. van de Voorde – HC zondag 23

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwenn

Kerkblad 75-44,45

Geen triomf maar verwondering

“Zo’n Hogepriester hebben wij!” (Hebreeën 8: 1)

____________________________________________________

Diep onder de indruk waren ze! Wie? Wel, de onderdanen van de keizer van Rome. De meesten hadden hem weliswaar nooit gezien; hij zetelde immers in het verre Rome? En voor wie was het mogelijk, die machtige stad te bezoeken? Voor de meeste onderdanen van dat wereldrijk was dat natuurlijk niet weggelegd. Een enkeling maakte dat mee en vertelde bij zijn thuiskomst: ’t was onvergetelijk! Een geweldige ervaring, om daar in de stad langs de weg te staan en de machtige wereldheerser voorbij te zien komen. Als overwinnaar na een veldslag. In zijn gevolg liepen gevangen vijanden en er reden ook wagens vol oorlogsbuit in de stoet mee. De massa juichte hem toe. Geweldig, om zo’n keizer te hebben! En als onderdaan deelde je ook wel in die eer: je behoorde immers tot dat onoverwinnelijke wereldrijk? Nu dan?

Bij al deze pracht en praal steekt dat rijk van God maar schamel af. Het bestaat maar uit kleine groepjes, die over dat machtige rijk verspreid zijn. En de mensen, die erbij horen, dreigen soms de moed te verliezen. Ze moeten telkens opgewekt worden, om aan hun God trouw te blijven. Heel anders dan die mensen, die hun keizer toejuichen. Wat hebben zij eigenlijk, om mee voor de dag te komen?
Maar toch zeggen ze, dat ze maar één God willen dienen. Dat valt heel erg verkeerd en daarom worden ze ook nog eens vervolgd. Kennelijk hebben ze géén koning, die hen kan beschermen. Gebruikten ze dan té grote woorden? Ja, om hen heen horen zij roepen: ‘Wij hebben onze keizer!’ Maar zij kunnen niet zeggen: ‘…..wij hebben’.

O nee? Voordat we dat óók zeggen, luisteren we eerst maar eens naar de woorden in deze brief. ‘Wij hebben een Hogepriester!’ Waarom die woorden? Wil de kerk ook ergens mee voor de dag komen? Wil zij zich meten aan de wereld? Kinderen kunnen onder elkaar wel eens opscheppen: ‘Mijn vader heeft een groot bedrijf, joh…’ ‘En mijn vader…’, zegt de ander. Ja, daar heeft dat jongetje, van wie de vader maar een eenvoudige werkkring heeft, niet van terug. En als dat jongetje toch voor de dag wil komen, kijken de anderen hem meewarig aan…
‘We hebben een Hogepriester’. Wat stelt dat voor? Een man, die bij een tempel hoort, daar ergens in een klein landje aan de Middellandse Zee, in Israël. Meer niet!
Genoeg hierover! ‘Wij hebben een Hogepriester!’ Dat stijgt boven alles uit. Hij kan, wat geen aardse machthebber kan. Kan de keizer van Rome de namen van al zijn onderdanen onthouden? Kan hij ze ieder voor zich troosten, als ze verdriet hebben? Kan hij meegaan door de schaduwen van de dood? Niets van dit alles.
Maar nú onze Hogepriester. Hij kent allen, die Hem liefhebben, bij name. Hij weet van hun zonde en ellende af, hun strijd tegen het kwaad en hun angst voor de dood. Hij heeft hen verlost uit een verschrikkelijke slavernij. En als zij Hem om troost en genade bidden, zal Hij hen nooit teleurstellen. Hij zegt niet: ‘Ik kan je niet helpen’ en nog véél minder: ‘Ik wil dat niet’.
Waarom kan Hij dat? Omdat Hij van Zijn troon afdaalde en zich in de diepste ellende begaf, die we maar kunnen bedenken: de angst en de smaad, de pijn van de hel. En zo kon Hij zich wég-schenken aan verloren mensen. Daarom die belijdenis: ‘Wij hebben…’.
Dat is dus geen roep van triomf, maar van verwondering. Een Hogepriester, door de Vader gegeven, om verzoening te doen voor alle zonden.
Geen hel en geen duivel kunnen aan de Kerk deze Hogepriester ontnemen. Zeker, ze kunnen wel het hart verdonkeren en de vrijheid ontnemen, maar van die Hogepriester blijven ze af. En daarom ligt de zaligheid van de Kerk des Heeren ook zo vast. ‘Wij hebben een Hogepriester, om Hem nooit meer te verliezen, ook al lijkt het soms, dat we alles kwijt geraakt zijn.

Nu is het een heel persoonlijke vraag, of wij deze Hogepriester ‘de onze’ mogen noemen. Dat is mogelijk, door het geloof, waarover straks zo heerlijk gesproken wordt. Waar is Hij? In de hemelse heerlijkheid, aan de rechterhand van de Vader. Daar is Hij de biddende en dankende Hogepriester. Laat het ons dagelijks gebed zijn, dat we Zijn eigendom zullen zijn en dat Hij onze Hogepriester genoemd zal worden. Dan wordt het beleden:

‘O allerhoogste Majesteit,
Die, in het rijk der heerlijkheid,
de heem’len hebt tot Uwen troon,
wij roepen U, in Uwen Zoon,
Die voor ons heeft genoeggedaan,
als onze Vader need’rig aan!’

ds. W. Arkeraats

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Factuur Abonnementsgeld
Bij deze kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 15,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen drie weken over te maken op onderstaande bankrekening
Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente
Giessendam/Neder-Hardinxveld’
Rekeningnummer: NL 24 RABO 0373 719 574
Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres
Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. nr. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl.

Online Marriage Course

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 mei 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse diaconale doelen gesteund. Er zijn vele organisaties en projecten die we vanuit de algemene middelen ondersteunen met een financiële bijdrage. Juist in deze tijd is het belangrijk dat hun werk voortgezet kan worden. Daarbij noemen we ook het diaconale werk in onze eigen gemeente. Er zij onder ons broeders en zusters (ouderen en jongeren) die door diverse omstandigheden maar moeilijk kunnen rondkomen. Dit is vaak niet bij iedereen bekend of direct zichtbaar. De diaconie probeert deze gemeenteleden te ondersteunen door middel van financiële ondersteuning of andere vormen van praktische hulp. Op deze manier mogen we als gemeente elkaar dienen, zoals ook de eerste christenen naar elkaar omkeken (zie Handelingen 2: 44 en 45). Mogen we ook in deze bijzondere tijd op uw bijdrage blijven rekenen?

College van kerkrentmeesters

Update mevrouw Witte
Het is alweer ruim twee maanden geleden dat er bericht kwam over mw. Witte. In die tussentijd is er veel gepasseerd. Door alle maatregelen rond het coronavirus viel de aandacht een beetje weg, maar de restauratiewerkzaamheden gaan gestaag door. We kunnen u melden dat het goed gaat met mw. Witte!

De 35 frontpijpen (die grote pijpen die het gezicht zijn van ons orgel) zijn in week 11 verwijderd en werd er gestart met het schilderen van het orgelfront. Hiervoor werd een steiger opgebouwd op de banken van het middenschip om zo overal goed bij te kunnen. (zie voor foto’s op de site hghg/orgel.nl) Omdat de ‘normale’ erediensten kwamen te vervallen kon de steiger langer blijven staan en is het schilderwerk in twee weken voltooid. Mw. Witte heeft een nieuwe frisse kleur gekregen, waarmee ze haar naam de volle eer geeft…
In de werkplaats bij de orgelbouwer worden de frontpijpen gepolijst en voorzien van nieuw bladgoud. De windladen en balgen zijn reeds gerestaureerd. Komende weken worden ook de mechanieken en speeltafel onder handen genomen. Het is de planning dat begin juni de eerste onderdelen weer terug geplaatst gaan worden. Tot op heden gaat de ‘operatie’ dus voorspoedig. Helaas zal het geplande ‘ziekenbezoek’ in mei voor belangstellenden niet doorgaan. Om toch wat beelden van de restauratie op de locatie te laten zien zal het videoteam op pad gaan. Hierover t.z.t. meer.
Heel blij en dankbaar zijn het CvK en de orgelcommissie voor het grote bedrag dat al ontvangen is, ca 95% van het benodigde bedrag!! Wilt u nog een financiële bijdrage leveren (een gift of adoptie van een frontpijp) dan is dat nog steeds mogelijk. Voor meer informatie zie website: www.hghg.nl/orgel of www.hghg.nl onder kopje actueel.

het CvK en de orgelcommissie

Jeugdrubriek

Ha jongens en meisjes,
Wat is het alweer lang geleden dat we met elkaar zondagsschool hebben gehad. En wat missen we het. Maar we missen ook jullie! Daarom hebben we jullie rond de Pasen allemaal een presentje gegeven. Een prachtig bijbels kleurboek met mooie kaarten om in te kleuren. Hebben jullie al een kaartje gestuurd naar eenzame en oudere mensen uit onze gemeente? Dat zou heel mooi zijn! Nu hebben we nog een verrassing voor jullie. Want je kunt vanaf nu elke zondag een bijbelvertelling zien en horen van een juf of meester op het YouTube kanaal van onze kerk. We hopen natuurlijk dat jullie er allemaal naar gaan kijken!

een hartelijke groet van alle juffen en meesters

 

Zending

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Na de preek van afgelopen zondagmorgen over Lukas 24: 49 rest ons alleen het slot van Lukas nog, over de hemelvaart. De verzen 50 t/m 53 lezen we dan ook in de dienst op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei.
Dat betekent dat er komende zondag ruimte is voor andere stof. Op deze zondag zou er eigenlijk avondmaal gevierd worden in de gemeente. Dat gegeven bracht mij bij Psalm 84. In de morgendienst lezen we Psalm 84: 1-5, terwijl we in de avonddienst Psalm 84: 6-13 lezen.
Op zondagavond 24 mei ga ik voor in de avonddienst. Deze dienst is een leerdienst waarin het vanuit zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus gaat over de opstanding van het lichaam. Wat betekent deze belijdenis voor ons als we sterven? Wat betekent het dat ons lichaam zal opstaan als Jezus terugkomt? We lezen in de dienst 1 Thes. 4: 13-18.

Gelezen
‘Mik op de hemel en je zult de aarde erbij krijgen; mik op de aarde en je krijgt geen van beiden.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Tenslotte
We zijn maar nauwelijks gewend om ons voor te bereiden op Pinksteren. Vreemd eigenlijk. Er zijn vier weken waarin we uitkijken naar Kerst. Er zijn zeven weken waarin we toeleven naar Pasen. Maar een echt toeleven naar Pinksteren is er in het kerkelijk jaar nauwelijks. Toch wil juist de Pinkstergeest aanbeden en verwacht worden. Laten we bidden om de doorwerking van Gods Geest in ons leven, in de gemeente, in de kerk en in ons land! Wie in aanloop naar Pinksteren wat wil lezen, die wijs ik graag op het mooie boekje van ds. Smelt ‘Gedreven door de Geest’. Op een Bijbelse manier schrijft hij over de verschillende facetten van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Het is een boekje met allerlei korte stukjes voor elke dag. Van harte aanbevolen!
U en jou groet ik hartelijk, ook van de andere pastorie-bewoners aan de Vinkeweer,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Hemelvaartsdag
In de Jongerenbijbel bij de HSV staat het volgende over de hemelvaart van Christus:
De discipelen zijn ooggetuigen van Jezus’ hemelvaart. Nu weten ze, zonder twijfel, dat de Heere Jezus God is. Maar vooral dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Lukas wijst ons op de kracht van de Heilige Geest die nodig zal zijn om te kunnen getuigen. Het Evangelie moet vanuit Jeruzalem de wereld in. Het boek Handelingen laat ons die gang van het Evangelie zien.
In Zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus wordt het wonder van de hemelvaart van Jezus bezongen. Veertig dagen na Zijn opstanding is Hij op de Olijfberg voor de ogen van Zijn discipelen naar Huis gegaan. Jezus is nu lichamelijk in de hemel. De hemelvaart is het kroningsfeest van Jezus. Het is een echt blij feest. Het heilsfeit van de hemelvaart kan immers nooit meer ongedaan gemaakt worden.

ds. J.M. van Wijk

Citaat
‘Hij spreekt niet tot ons vanuit de wolken, neen, als God spreekt dan spreekt Hij van het Bijbelblad tot ons hart.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Bidden en danken

 • We bidden voor de bewoners en de verzorgers van de diverse verzorgingshuizen in ons dorp, zoals Buitenhof, Pedaja en Tiendwaert, die te maken hebben met beperkende maatregelen. Ook voor de echtgenotes en echtgenoten van hen die in verpleegtehuizen zijn opgenomen, en die nu niet op bezoek mogen, maar danken ook voor de gebedsverhoring, dat er nog geen corona is in deze tehuizen.
 • Dank de Here God voor de mooie berichten uit landen als Marokko, Tunesië en Libië. Moslims komen tot geloof in de Here Jezus, worden gedoopt en hebben, als het mogelijk is, contact met andere christenen. (Gebedskalender Open Doors)
 • In juli vindt er in Egypte een zomerschool plaats voor jonge kerkleiders uit het Midden-Oosten. In deze twee weken worden zij uitgedaagd en toegerust om hun geloof te integreren in alle facetten van het leven. Bid dat deze zomerschool hen tot zegen zal zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen en Hemelvaartsdag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Meerderen in onze gemeente zien uit naar een bericht vanuit het ziekenhuis wanneer een uitgestelde operatie kan plaatsvinden. De Heere geve geduld. “Heere, U ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw handen geeft.” (Ps. 10: 14)

Gelezen/gehoord
‘Als iemand vraagt: ‘Wat is het toch dat christenen kennen of leren?’ Dan moet men niets anders antwoorden: ‘Dat men Christus zou kennen, gezonden door de Vader.’ Wie dát niet kent of leert, of daartoe niet krachtig aanzet, die moet zich maar niet op zijn christelijke kennis beroemen.’

Tenslotte
Komende week komen we ook donderdag (digitaal) samen rondom het Woord om de Hemelvaart van onze Heere Jezus Christus te gedenken. Hij is ons voorgegaan om woning te bereiden. ‘Opdat zelfs ‘t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen.’ (Psalm 68: 9 berijmd)
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad

Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 5 juni (na tweede Pinksterdag), 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus

Erediensten

Zondag 17 mei 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Thema/leerdienst

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 47: 1
avonddienst: Psalm 133: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Woensdag 20 mei

BOVEN-HARDINXVELD
15.30 uur ds. G.M. van Meijeren, Zeist – trouwdienst
Pieter Blokland en Hanna van Meijeren

Donderdag 21 mei 2020 – Hemelvaartsdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Eredienst
2. Scharlaken koord
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 25: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, dr. C.A. van der Sluijs,
Veenendaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Gave 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst
2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

 


Zondag 24 mei 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden
18.00 uur dr. M.A. van den Berg, Groot-Ammers

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 136: 1
avonddienst: Psalm 119: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Scharlaken koord 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst
2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL59RABO03250 18 154
Digitale collecte via Givt app

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld
Kerkrentmeesterlijk beheer:
Bestemming collecte: Eigen
gemeente / Eredienst
Rekeningnr.: NL46 RABO 0373
7195 66, o.v.v. collecte
(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)
Diaconie:
Bestemming collecte: Diaconale bijdragen
Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08
o.v.v. collecte en de bestemming
Zending:
Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’
Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte

Kerkblad 75-43

Verslaafd aan zonde. Bestemming vrijheid (3/7)

“Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen.” (Genesis 4: 7)

____________________________________________________

Je bent bestemd om vrij te zijn. Vorige keer hebben we gezien hoe Israël vanuit de slavernij in de vrijheid van de woestijn is gekomen. Israël was Gods uitverkoren volk dat niet bestemd was voor de slavernij, net zoals jij als christen niet bestemd bent voor de slavernij. Toch zijn er nog verschillende terreinen waarop vrijheid helemaal niet altijd zo vanzelfsprekend is. Hoe vaak heb je jezelf al voorgenomen om een bepaalde zonde nooit meer te doen en ging het toch weer mis?

Verslaving is dat wat je doet, maar waar je eigenlijk geen controle over hebt. Nu kunnen we natuurlijk heel makkelijk zeggen: ‘We zijn nu eenmaal in zonden ontvangen en geboren’. Overigens is dat nog niet eens een Bijbeltekst, maar we gebruiken deze uitspraak regelmatig als het er over gaat dat we toch telkens zondigen. Of een opmerking als ‘we zijn nu eenmaal zonde’, dus zullen we ook zondigen. Weet je dat een eigenschap van een verslaving is dat je altijd argumenten bedenkt om je slavernij te rechtvaardigen of je probeert het af te zwakken en te doen alsof het wel meevalt. Nu, zonde valt niet mee, maar de zonde rechtvaardigen omdat het nu eenmaal zo is, is geen principe wat God ons leert in de Bijbel. Sterker nog, als je leest wat God er over zegt, dan is er geen enkele ruimte om zonde en zondepatronen in leven te houden. Je mist daarmee het doel van je leven: Leven tot eer van God.

Dat begint eigenlijk al heel snel in de Bijbel. Als je in Genesis leest wat God tegen Kaïn zegt, voordat hij zijn broer Abel heeft doodgeslagen, dan zet het alles op scherp als het gaat over hoe je met zonden moet omgaan in je leven. Het begint in Genesis 4 met de offers van Abel en Kaïn en het blijkt dat het offer van Kaïn door God niet wordt aangenomen. Hoe dat duidelijk werd weten we niet, maar Kaïn weet dat God wel het offer van Abel aanneemt en dat van hem niet. Dan staat er dat Kaïn zijn hoofd laat zakken. Eigenlijk staat er dat het in hem brandt en dat zijn gezicht versombert. Er ontstaat een onweerswolk van jaloezie op zijn gezicht. Op dat moment dat God tegen Kaïn: “Waarom ben je in woede ontstoken en waarom heb jij je hoofd laten zakken?” (Genesis 4: 6) En dan zegt God eigenlijk er nog achteraan: ‘Het is helemaal niet nodig om je hoofd te laten zakken, doe gewoon het goede dan hoef je je hoofd niet te laten zakken.’ Omdat Kaïn het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur.

Het is niet eens de jaloezie, maar het is dus het verkeerde dat hij voor had met zijn offer en nu is de zonde dat de jaloezie de ruimte krijgt. Het doel dat hij gaat missen uit zich in de zonde van jaloezie, terwijl dat niet hoeft. God zegt eigenlijk dat hij een keus heeft. Hij heeft de keus om het goede te doen zodat de zonde niet voor de deur komt liggen. Het is het beeld van een dier dat voor de deur ligt te wachten tot je hem opendoet en hij dan kan verscheuren. De zonde ligt als een verscheurend monster voor de deur zodat hij je kapot kan maken. De enige manier om dat monster niet voor de deur te laten liggen is door goed te doen.

Zo werkt de zonde. De zonde ben niet jij in de eerste plaats, maar het is het monster dat het op je leven heeft voorzien. Iemand die verslaafd is heeft geen probleem met zijn verslaving, maar met het onderliggende probleem. Dat probleem probeert iemand op te lossen door toe te geven aan de verslaving. Zo is het met zonde ook. Met toegeven aan zonde probeer je het onderliggende probleem te bedekken. Bij Kaïn is dat de jaloezie en dat lost hij op met de moord op zijn broer en dat terwijl God hem had gewaarschuwd: ‘Je moet over de zonde heersen. Dat monster voor de deur, die mag niet heersen, maar dat moet jij doen!’

Later in de Romeinenbrief zegt Paulus bijna hetzelfde, maar met de verschil dat dan Jezus alles al overwonnen heeft. Paulus zegt dan dat we in Christus rechtens vrij van de zonden zijn. De zonde heeft in Christus geen recht meer op ons. Waar haalt het monster van de zonde zijn lef dan nog vandaan om toch zijn recht op te eisen en ons te laten zondigen? Precies, dat recht geef jij hem zelf als je toegeeft. Vrijheid van slavernij van zonde begint dus bij keuzes die wij hebben om te heersen over de zonde. Je kunt dus nooit zeggen dat je nu eenmaal zondig bent (in Christus ben je trouwens ook geen zondaar meer, maar zondig je alleen nog), maar is het ook je leven voor Jezus dat getekend wordt door heersen over de zonde en leven in vrijheid met Hem.

Theo de Koning

_______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.
Dt hulpaanbod is voor iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.
NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Digitaal gemeentewerk – HGHG online
Zoals u en jij hebt gezien wordt er stevig gewerkt aan de opbouw van het digitale gemeentewerk. Het videoteam is doorlopend bezig om de kwaliteit te verbeteren. Dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor de kerkdiensten. Er wordt geëxperimenteerd met cameraopstellingen en de opmaak van de uitzendingen en we zoeken naar het best mogelijke resultaat. We merken dat nog lang niet iedereen de weg naar het digitale gemeentewerk, (of zoals we het noemen: HGHG online), heeft gevonden. Als u/jij de weg zoekt, kijk dan gewoon op de beginpagina van onze website www.hghg.nl. Daar zijn de links te vinden naar de twee digitale Youtube-kanalen. Kanaal 1 is de plaats waar naast de kerkdiensten uit de Oude Kerk al het digitale gemeentewerk is te vinden. Op kanaal 2 staan de uitzendingen van de Nieuwe Kerk. We proberen de live-uitzendingen van de diensten vanaf 10 minuten voor de dienst online te hebben. De directe links naar de kanalen zijn: http://kanaal1.hghg.nl en http://kanaal2.hghg.nl
We merken dat de chatfunctie op You ube nog niet echt worden gebruikt. Als u/jij inschakelt op Youtube tijdens de diensten, laat dan even een groet achter in de chat, net zoals we elkaar op zondag begroeten. We willen de chatfunctie vooral bemoedigend en opbouwend gebruiken en het videoteam blijft alert dat er geen spam in de chat terecht komt.
Om wat meer overzicht het hebben in het digitale gemeentewerk hebben we de beginpagina van het YouTube kanaal 1 meer structuur gegeven. De weekthema’s zijn nu direct zichtbaar en er zijn lagen aangebracht per dag van publicatie van video’s.
Als u het nog niet helemaal begrijpt, kijk dan even op www.hghg.nl dan wijst het zich vanzelf.
Vragen en aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom, stuur die dan even naar videoteam@hghg.nl

Online Marriage Course

Een goed huwelijk vraagt aandacht! De Marriage Course is door Alpha Nederland ontwikkeld om huwelijken te versterken waarbij deelnemers meer inzicht krijgen in zichzelf, hun partner en hun relatie – of je nu één jaar of dertig jaar getrouwd bent. In zeven avonden komen onderwerpen als communicatie, conflicten, liefde in actie en seksualiteit aan de orde. Juist nu, in de coronacrisis een goed moment om dit samen op te pakken. De cursus is online en veel tijd is ingeruimd om samen, aan de hand van opdrachten, aan de slag te gaan. Dus even een avond zonder Netflix maar een avond tijd voor je huwelijk.
De cursus wordt gegeven door Martin en Anja de Beer. Voor informatie kun je met hen bellen (06 23 04 98 75 / 06 23 31 52 02) of je kunt je direct opgeven via martin.debeer66@gmail.com.

Blik op Maat
Wij zijn weer open. De kruiwagens staan gereed. U kunt brengen: ijzer, aluminium, rvs, koper, lood, zink, computers, laptops, elektrisch gereedschap, pannen, kabels/snoeren en fietsen. Van beeldschermen, printers, waterkokers, koffiezetapparaten, koelkasten en diepvriezers is sinds kort alleen het snoertje geschikt. Gelukkig wisten afgelopen week velen de Spoorweg weer te vinden. Zo hopen we dit jaar nog vele goede doelen te kunnen steunen.
Namens het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 mei 2020
In de diaconale collecte van deze zondag vragen wij uw gave voor het werk van Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) te Sliedrecht. Diverse diaconieën in de regio signaleerden in 1996 een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische-, relatie- en opvoedingsproblemen en hebben toen samen Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden opgericht. Inmiddels is DMW een organisatie die niet meer weg te denken is binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt daarbij de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die om hulp vragen. DMW zet haar vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden bij hun psychosociale problemen. De hulp die het DMW aanbiedt kost relatief weinig omdat deze hulpverlening deels gesubsidieerd wordt door een aantal regionale gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties. Mogen wij op uw gebed en financiële steun voor dit diaconale werk in onze regio rekenen?

Kerkrentmeesterlijk beheer

Factuur abonnementsgeld
Bij het volgende kerkblad ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2020. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 15 mei vastgeniet.
Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Bedankt kerkbodebezorgers
We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jongeren en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbode in ons dorp te verspreiden. En zeker nu er in deze tijd regelmatig ook nog eens een extra bijlage bij komt. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld. We danken de blokhoofden voor dit werk op de achtergrond.
Het jaarlijkse kerkbodeavondje gaat dit jaar helaas niet door. Maar de bezorgers zullen wel in mei de gebruikelijke envelop ontvangen.

Zending

Actie voor het kinderwerk in Zuid-Afrika van Lea van der Riet- Luiten
Vrijdag 22 mei verkopen wij Gerbera’s
1 bos € 3,- / 2 bossen € 5,-
(een bos heeft 6 bloemen en 1 takje groen)
Ophalen in Hardinxveld op vrijdag 22 mei (tussen 16.00-19.00 uur)
 Buitendams 391
 Schapedrift 53
 Groot Veldsweer 29
De bloemen zijn te bestellen tot maandag 18 mei 20.00 uur
Geef bij uw bestelling het volgende door:
• Hoeveelheid bossen
• Welke kleur ( oranje, donker roze, licht roze, rood, wit of gemengd)
• Op welk adres u/jij de bloemen ophaalt
Bestellen kan via:
App: 06-42402256 (Paulien de Ruiter)
Mail: lia@eskade.nl of tel. 0184-61 81 35 ( Lia Eskes)
Mail: hvandieren@planet.nl of tel. 0184-61 26 21 (Bep van Dieren)
Mocht het voor u niet mogelijk zijn de bloemen op te halen, laat dit dan weten, dan worden ze (binnen Hardinxveld) bezorgd!
We hopen natuurlijk heel veel bloemen te verkopen!!

Interlakes Ethiopië
Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende:
Wij verkopen toiletpapier in pakken van vier rollen 2 laags toiletpapier (400 vel = dubbele hoeveelheid!)
Ook kunt u bij ons kopieerpapier (500 vellen, 80 grams wit papier) bestellen.
De opbrengst komt ten goede aan de stichting ‘Friends of Interlakes’ (onderwijs in Ethiopië).
De stichting heeft momenteel extra geld nodig i.v.m. de coronacrisis. Een deel van de Ethiopische ouders kan nu het schoolgeld niet betalen, terwijl de salariskosten gewoon door gaan.
Voor meer informatie over de school en de stichting verwijzen we naar https://interlakesinternationalschool.com
Graag helpen wij d.m.v. de verkoop van deze nuttige, ‘onbeperkt houdbare’ producten. Doet u ook mee?
– Toiletpapier: 2 pakken € 5,- /
5 pakken € 12,- / 10 pakken € 23,-
– Kopieerpapier: 1 pak € 4,50 /
5 pakken € 20,-
Levering vanaf 8 mei a.s. in overleg. De bestellingen kunnen worden afgehaald of in (de omgeving van) Hardinxveld-Giessendam worden bezorgd.
Betaling graag via een door ons gestuurd betaalverzoek of contant. Mogen wij uw bestelling noteren?
Uw bestelling kunt u doorgeven via de mail: astout@outlook.com. Vermeld naast de bestelling a.u.b. uw adres en telefoonnummer.
Ook kunt u telefonisch bestellen van maandag t/m zaterdag, ’s avonds na 18.30 uur op tel.nr. 0184-63 06 54

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Afgelopen zondagmorgen hoorden we vanuit Lukas 24: 36 over de verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen. Een rijke groet liet Hij horen: “Vrede zij u!” En dat juist op de dag dat de vrede bewerkstelligd is! Iedere eredienst laat de Heere Zijn groet van vrede horen. Door het geloof mogen we daar op steunen. Zijn vrede wil Hij ons laten ervaren door Zijn Woord en Geest. Wat is het dan belangrijk dat wij dat Woord lezen, ook biddend om de verlichting met Gods Geest.
In de avonddienst bediende ds. J.B. ten Hove het Woord vanuit Genesis 45. Bijzondere vergelijkingen liet hij zien tussen Jozef en de Heere Jezus.

Pastoraat
Er zijn verschillende gemeenteleden bij wie verdriet in de familiekring is gekomen om dat er iemand is overleden. We wensen u de troost en de kracht van onze God toe!

Oostwijzer 3
De redactie van de Oostwijzer heeft in de afgelopen weken een extra editie samengesteld van de Oostwijzer. We hopen hiermee bij te dragen aan de onderlinge verbondenheid binnen de wijkgemeente in deze tijd dat we elkaar in de diensten niet kunnen ontmoeten. Verschillende gemeenteleden geven in deze editie een reactie op de vraag hoe ze deze corona-tijd beleven. Daarnaast ontbreken ook de standaardrubrieken. U en jij kunt deze editie komende week in uw brievenbus verwachten. Veel leesplezier gewenst! Mochten we u vergeten zijn, of u behoort niet tot onze wijk maar heeft wel belangstelling voor deze editie, dan kunt u een email sturen naar oostwijzerhghg@gmail.com of even contact opnemen met Cora Westland.

Gelezen
‘Geloven is: het er op aan laten komen, dat er niets op ons aankomt, omdat alles op Christus aangekomen is.’ (J. Koopmans 1905-1945)

…tot zondag
In de morgendienst lezen we opnieuw uit Lukas 24. Deze keer gaat het om de verzen 44 tot en met 49. De Heere Jezus maakt zich niet alleen bekend en opent niet alleen de schriften, Hij geeft ook de opdracht om de wereld in te trekken en in de Naam van Jezus bekering en vergeving van zonde te verkondigen. Daarbij wordt hen de kracht uit de hoogte beloofd. Over die belofte zal het gaan en vers 49 is dan de kerntekst.
In de avonddienst verwachten wij ds. A. Stijf uit Ede. Zelf hoop ik in de Oude Kerk te preken n.a.v. HC 22. Welke troost biedt u de opstanding van het vlees? Die vraag staat centraal en het is mooi om daar juist in deze weken na Pasen over na te denken. U en jou een zegenrijke zondag gewenst. Laten we biddend toeleven naar de diensten!
Een hartelijke groet, ook van Cora en onze drie kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop
Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Plaatselijke regeling
De plaatselijke regeling is door de wijkkerkenraad vastgesteld op 20 april 2020 en is vanaf 1 mei 2020 geldig. U kunt de regeling vinden op de website www.hghg.nl onder Informatie, Wijkgemeente 2 Noord.

Citaat
‘En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht (Lukas 24: 31); zo is de verhouding tussen het zien met de ogen en het geloof: ze herkenden Hem en vervolgens werd Hij onzichtbaar.’ (Søren Kierkegaard 1813-1855)

Bidden en danken
Heer, wat fijn dat u er bent. U, altijd Aanwezige, vol liefde en trouw. Dank U wel dat U er bent en ons wilt leiden. Zegen ons met uw vrede, uw rust, uw wijsheid. Schenk ons uw Geest, zodat we onderscheiden wat goed is om te doen voor onze naaste en voor onszelf.
U komt de lof toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Else Roza (PKN)

Dank de Here God voor de mooie berichten uit landen als Marokko, Tunesië en Libië. Moslims komen tot geloof in de Here Jezus, worden gedoopt en hebben, als het mogelijk is, contact met andere christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Pastors in Bosnië en Herzegovina staan onder hoge druk. Doordat de kerk nog maar kort bestaat, komt veel van het werk op hun schouders neer. Bid voor bemoediging en kracht. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst allen die nog een schoolexamen moeten doen rust en wijsheid in de bijzondere tijd waarin we leven. Mocht je binnenkort slagen, of misschien ben je al geslaagd, dan is het goed om na te denken over je verdere studie. Houd daarbij ook rekening met de taak die God voor je heeft binnen Zijn koninkrijk. We wensen u en jullie a.s. zondag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en –luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
De Heere zij met allen die thuis worstelen met lichamelijke en psychische noden. Zondag aan zondag mogen we elkaar opdragen aan Gods genadetroon. Juist nu het onmogelijk is om naar Gods huis te gaan, hopen we dat de Heere u die verbondenheid doet ervaren. Hij weet u te vinden. Hij schenkt wat in Zijn ogen nodig is, aan allen, die Hem aanroepen in nood. Hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest, om ons van onze diepste benauwdheid te verlossen, met alle gevolgen van dien. De Heere geve zicht op Zijn schenkende zondaarsliefde.

Examens
Deze verlopen anders dan voorgaande jaren. De centrale examens gaan niet door. Voor velen een opluchting, voor anderen( ik denk voornamelijk zij die praktijkexamens moesten doen) een teleurstelling. Maar voor de schoolexamens die nog gedaan moeten worden of de herkansingen wensen we jullie sterkte en rust toe. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemelse Vader.

Gelezen/gehoord
‘We moeten er voor oppassen dat ‘christelijk’ in de praktijk niet betekent: anders werelds.’

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

     Oorlof* mijn arme schapen die zijt in groten nood,
     uw Herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid.
     Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan,
     als vrome christen leven, ‘t zal hier haast zijn gedaan.
                                                        (Het Wilhelmus vers 14)

*Oorlof= Vaarwel

Erediensten

Zondag 10 mei 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdrager

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. ZOA – noodhulpfonds

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 6: 9

avonddienst: Psalm 121: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. J.T. de Koning,  Alphen aan de Rijn

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 22

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. A. Stijf, Ede

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DMW

2. Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

 Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 03737195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer) 

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Het kerkblad van 15 mei is een dubbelnummer, 22 mei verschijnt het kerkblad niet.

Kerkblad 75-42

“Hou(d)vast”

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”  (naar Johannes 10: 27-28)

____________________________________________________

In onze prille kinderjaren waren er ook genoeg momenten dat we houvast zochten. Toen we de eerste stapjes zetten of voor het eerst leerden fietsen. Maar ook innerlijk zochten we houvast toen we bang of angstig waren. Het bijzondere is dat we als kind heel vaak vastgehouden werden. Een vader die ons opving, een moeder die ons troostte en vasthield. Als klein kind werden we meer vastgehouden, dan dat we onszelf op de been hielden.
In het geloofsleven zoeken we ook vaak houvast. We bidden, zoeken zekerheid in het geloof, maar kunnen dat niet altijd vasthouden. We proberen ons vast te houden aan God, maar toch blijven onzekerheid en angst de boventoon voeren.

Het is goed om dan eens terug te denken aan het kind zijn. Het was de tijd dat we meer vastgehouden werden, dan dat wij vasthielden. Dit zegt heel veel over wat geloof is. Als we luisteren naar de woorden van Jezus, gaat het er vooral om dat we erop vertrouwen dat we vastgehouden worden. Dat is waar de Heere Jezus ons op wijst, als Hij zegt: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”

“Mijn schapen horen mijn stem”, zegt Jezus. Wie zijn die schapen? Dat zijn mensen die het zelf niet meer redden. Die ervan overtuigd zijn dat het leven zonder God doodloopt. Je loopt aan tegen de zinloosheid en vergankelijkheid van het leven zonder God. En dan hoor je de stem van de Goede Herder, Jezus Christus, die ons terugroept naar de Bron van het leven.
Hij is het die ons ook terugbrengt bij de Bron, en dat is God onze Schepper (1 Petrus 3: 18). Daarvoor leed Hij aan het kruishout, om door de dood heen de weg terug mogelijk te maken. Als je jezelf reddeloos voelt, is deze stem van Jezus Christus zeer welkom. Als de opgestane Heere en Heiland biedt Hij ons houvast voor dit en voor het toekomende leven.
Want zo verzekert Hij ons: “En Ik geef hun eeuwig leven”. Het is het thuiskomen in de liefde van God, zoals de verloren zoon thuiskwam in de armen van de Vader. Dat is eeuwig leven, nu en straks. Hier komt het aan op vertrouwen, zoals Abraham vertrouwde op God en op wat Hij beloofde. In het geloof mogen we met Psalm 91 zeggen, en zeg dat gerust maar na: “Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” (vers 2).

Hem vertrouwen wij! We vertrouwen op Jezus Christus en op wat Hij belooft: “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” En let er dan op, dat Hij belooft ons vast te houden. Dat is de kern van het geloof. Niet wij redden onszelf, maar Hij redt ons. Niet wij houden Hem vast, maar Hij houdt ons vast. Dat is maar goed ook.

Er zijn allerlei machten die ons uit Zijn hand willen rukken. Allerlei machten van het kwaad en niet het minst de machten van de vertwijfeling en de angst die ons hart kunnen bezetten. We kunnen vaak niet op tegen onze onzekerheid, twijfels en angst. Ze zijn sterker dan wij zijn. Dan zoeken wij vast te houden, maar het lukt ons nauwelijks. Juist dan mogen we luisteren naar de stem van de goede Herder. Luisteren om het steeds weer te ontdekken, dat Hij ons vasthoudt. “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” Bij Hem vinden we rust in tijden van onrust en beproeving.

Ons houvast is vooral te mogen weten dat Hij ons vasthoudt. Zoals het was in onze prille kinderjaren, toen de sterke hand van vader of moeder ons houvast bood. De handen van deze goede Herder zijn sterke handen van de Almachtige. Doorboord aan het kruis voor onze zonden. Maar tegelijk zegenend uitgespreid over ieder die op Hem vertrouwt. Dan is het leven niet altijd gemakkelijk. Maar weet dat zijn handen ook machtig zijn om je te beschermen en voor eeuwig thuis te brengen. Vertrouw vooral op Hem, die ons vasthoudt in liefde. Dan ben je veilig in Jezus’ armen, geborgen in Zijn liefde en welkom Thuis.

ds. P. van de Voorde

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bemoediging en bevrijding
Bij deze kerkbode ontvangt u een nummer van ‘De Waarheidsvriend’ met als thema: ’75 jaar bevrijding’. In deze uitzonderlijke tijd van sociale onthouding merken we hoe kostbaar het geschenk van vrijheid is. Nu we als gemeenten niet kunnen samenkomen in de kerkdiensten en ook veel andere activiteiten en onderlinge contacten moeten missen, vormt deze éénmalige bijlage een extra bemoediging in deze omstandigheden. Een aanmoediging om te gedenken en er bij stil te staan dat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid mogen leven, en in alles onze hoop op God zullen stellen.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 3 mei 2020
De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor de bestrijding van het coronavirus in zeer arme landen. Wereldwijd zijn al tienduizenden doden gevallen door het coronavirus. Honderdduizenden zijn besmet. Het Christelijk Noodhulpcluster maakt zich grote zorgen. Over de situatie in ons eigen land, maar vooral ook over de uitbraak in zeer arme regio’s in de wereld. De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn allemaal in actie gekomen. Ze zetten onder meer in op voorlichting, het uitdelen van beschermende materialen en zeep en het plaatsen van handwasfaciliteiten, of bereiden dit voor. Uw gebed en steun zijn heel hard nodig. Bid voor gezondheidswerkers en regeringsleiders en geef voor hulp. Samen redden we levens. De diaconie wil deze aanpak bij mensen die veel minder hebben dan wij graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

Zending

Honger bij de kinderen in Macassar…kunt u helpen?
Vijf weken in lockdown en vijf weken niet of minder betaald krijgen. Dat overkomt veel mensen, ook hier in Zuid-Afrika. De honger is zelfs zo erg dat supermarkten en vrachtwagens met voedsel beroofd worden om toch maar aan eten te komen. Ook de nood in Macassar, waar ik een Bijbelclub heb, is groot. Wat zou het geweldig zijn als we voor 800 (!) kinderen en hun gezinnen een voedselpakket zouden kunnen geven. Veel van deze kinderen komen ook naar onze Bijbelclub toe. We hebben ongeveer € 4000,- nodig om dit te kunnen realiseren. Wilt u meehelpen door één of meerdere voedselpakketten te schenken? Dat zou heel fijn zijn! U kunt het geld overmaken op:

Rekeningnummer: NL14 RABO 0136 9839 79
Ten name van: Stichting Werkers in de Wijngaard
Onder vermelding van: Voedselpakket Zuid-Afrika

Namens al de kinderen van Macassar: hartelijk dank!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Ds. C.H. Bijl uit Waddinxveen verkondigde het evangelie uit 1 Petrus 1: 3. Een paasevangelie dat begint met een lofprijzing en laat zien dat Christus door Zijn opstanding nu al mensen geestelijk levend maakt. Pasen betekent dat de Heere Jezus de dood heeft overwonnen, maar ook dat je in dit leven een nieuw leven mag hebben dat vervuld is van hoop door Christus.
In de avonddienst hoorden we de woorden van de Emmausgangers: “Blijf bij ons…” De Heere Jezus leek voorbij te gaan. Maar het Woord dat Hij uitgelegd had deed zijn kracht bij deze mannen zodat ze niet zonder Hem verder konden. Hoe mooi is het dan ook dat de Heere Jezus meegaat en dat het in Emmaus tot een ontmoeting komt met Hem. We zagen ook iets van het voorlopige. Ze zien de Heere Jezus en ze zien Hem niet. Zo is het in deze tijd ook. Door het geloof mogen we op sommige ogenblikken de ontmoeting met de Heere Jezus beleven. We krijgen dan een voorsmaak van die grote en heerlijke toekomst waarin we de Heere altijd zullen zien zoals Hij is. Wat een vreugde zal dat wezen!

Gelezen
‘God te dienen is de vrijheid.’

Aurelius Augustinus (354-430)

…tot zondag
Komende zondag hoop ik in de morgendienst voor te gaan in de Nieuwe Kerk. We lezen verder in Lukas 24 en kijken nu naar het derde paneel (Lukas 24: 36-49). De Heere Jezus verschijnt aan de discipelen en zegt: “Vrede zij u”. Over deze vrede zal het gaan en dat in een week waarin we ook stil staan bij 75 jaar vrijheid.
Voor de avonddienst verwachten wij ds. J.B. ten Hove uit Veenendaal. Onlangs promoveerde hij, via de digitale weg, op Augustinus. Zijn promotieonderzoek handelt over de kerk in het licht van het laatste oordeel.
U en jou wens ik een zegenrijke zondag!

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Wij bevelen alle zieken in de voorbede en aandacht van de gemeente.
We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening Heilige Doop
Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Bediening Heilig Avondmaal
Maandag 20 april heeft onze wijkkerkenraad via video vergaderd. Tijdens deze vergadering kwam de viering van het Heilig Avondmaal ter sprake, zoals wij dat hebben gehouden op Witte donderdag.
Over het algemeen is dat zeer positief ervaren. In een aantal gevallen bleek er de betrokkenheid van de kinderen. Er werd nu over de betekenis doorgesproken (net als bij de viering van Pesach, waarbij de Joden terugdenken aan de bevrijding uit Egypte en de vader aan de kinderen vertelt wat de betekenis hiervan is). Maar ook van anderen hoorden we positieve berichten. Daarnaast was er ook de opmerking, dat het toch wat veraf was. In de kerk gebeurt het, terwijl de gemeenteleden op afstand thuis zitten en de pijn ervaren werd van het niet regelmatig kunnen opgaan naar de kerk met de bediening van het Woord en de sacramenten; het elkaar ontmoeten in Gods huis.
Daarnaast hebben we gesproken over de volgende viering van het Heilig Avondmaal, dat ingeroosterd staat op zondag 17 mei. Juist omdat we een ervaring hadden opgedaan, was het logisch dat dit aan de orde kwam. Inmiddels hadden we begrepen, dat wijk Zuid en wijk Oost besloten hebben dit niet door te laten gaan.
Omdat we ons verbonden weten met de beide andere wijken hebben we, mede omdat de viering op Witte donderdag slechts een goede maand geleden was, besloten om hierin samen op te trekken.
We hopen en bidden dat we met de volgende bediening van het Heilig Avondmaal op 13 september a.s. weer in de kerk kunnen zitten en op gebruikelijke wijze het Avondmaal kunnen vieren. Mocht dat echter nog steeds niet kunnen dan willen wij ons er wel weer serieus over bezinnen om het Avondmaal, naar de opdracht van onze Heer en Heiland, op dezelfde wijze, of iets aangepast, te vieren als met Witte donderdag.

Plaatselijke regeling
Tijdens hierboven genoemde vergadering is ook besloten, dat indien blijkt dat er uiterlijk vrijdag 24 april geen vragen of opmerkingen komen, die zouden kunnen leiden tot het opnieuw in behandeling nemen van de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente, deze is vastgesteld. Nu er in het geheel geen vragen of opmerkingen zijn gekomen is deze dan ook vastgesteld en zal ingaan op 1 mei a.s.

Beroepingswerk en verkiezing ambtsdragers
Ook is in de wijkkerkenraadsvergadering gesproken dat zowel het beroepingswerk als de verkiezing van ambtsdragers momenteel helaas stil ligt. We hebben u hierover uitgebreid geïnformeerd in het kerkblad van 10 april.

Belijdenisdienst
De belijdeniscatechese is dit seizoen door ds. E. van Rooijen gegeven aan een tweetal leden van onze gemeente. Vanwege de coronacrisis is de belijdenisdienst, in overleg met deze belijdeniscatechisanten, voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Koninklijke onderscheidingen
We feliciteren onze scriba Piet de Groot en zijn vrouw Lenie van harte met hun koninklijke onderscheiding, waarvan zij op 24 april op de hoogte werden gebracht door burgemeester D.A. Heijkoop. Deze onderscheiding werd hen verleend voor hun veelzijdige inzet binnen het vrijwilligerswerk, o.a. ook voor onze kerkelijke gemeente. Zij zijn beiden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. De versierselen die daarbij horen, zullen vanwege de corona-maatregelen op een later tijdstip worden uitgereikt.

Citaat
‘Vergeet nooit dat tijdelijke vrijheid niet de enige vrijheid is. Wat voordeel zult u hebben als burger van een vrij land, zolang uw ziel niet vrij is? Wat is het nut om in een vrij land te leven, met vrijheid van denken, spreken en handelen en vrijheid van geweten, zolang u slaaf der zonde bent en een gevangene van de duivel?
Kijk hoger en verder dan uw tijdelijke vrijheid. Laten we erop letten of we in de hoogste vorm vrij zij.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

 • ‘Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is opent U voor ons nieuwe wegen. Wij ontsteken een licht en bidden voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven; voor mensen die vrezen ziek te worden; voor mensen die ziek zijn, voor wie op sterven liggen. Wij bidden U, goede God, wees nabij. Neem ons allen bij de hand en leid ons door deze moeilijke tijden heen.’ (Maria Pfirmann – PKN)
 • Christelijke leiders in Colombia die zich uitspreken tegen het drugsgeweld, krijgen vaak te maken met bedreigingen. In de afgelopen maanden zijn tientallen leiders omgebracht. Bid voor de gezinnen en gemeenten van kerkleiders. (Gebedskalender Open Doors)
 • In Oost-Duitsland is geloven in God door het DDR-verleden, toen er voor religie geen ruimte was in de samenleving, voor velen compleet vreemd. Bid voor de kerken en christenen die hier zijn, dat ze licht en zout mogen zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie a.s. zondag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de erediensten. Afgelopen maandag mochten we, geheel anders dan we gewend zijn, herdenken dat onze Koning Willem Alexander 53 jaar mocht worden. Nu leven we toe naar de Dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei. Ook dit zal door de coronacrisis anders verlopen dan we gewend zijn, maar: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13: 8)

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. In de stormen van het leven, als de golven hoog gaan, klinkt het Woord van de Meester: Ik aanschouw de moeite en het verdriet. Geloof het. Houd het voor waar. Ik maak het je bekend, Opdat je alle moeite en verdriet in Mijn hand zult geven.

Gelezen/gehoord
‘Het geloofsleven is niet een leven van opstijgen als met vleugels, maar een leven van lopen en niet moe worden.’

Tenslotte
Als gemeente leven we in het nu, maar houden we het verleden in gedachtenis om vooruit te zien naar het toekomende. Wat het jaar van het vieren van 75 jaar bevrijding had moeten worden, wordt het jaar van het rondgaan van een virus. Geen uitbundige viering van victorie, vrede en vrijheid maar bedrukte gemoederen door catastrofe, crisis en corona. Een christen weet dat hij door veel verdrukkingen zal ingaan. Deze ‘coronatijd’ spoort ons aan om het toekomende leven te overdenken en daarnaar te verlangen. Want ‘zalig die heimwee hebben, want zij zullen zeker thuis komen.’ En zij zullen de kroon des levens (corona vitae) ontvangen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad

Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 22 mei (na Hemelvaarts-dag), 5 juni (na tweede Pinksterdag), 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus

Erediensten

Zondag 3 mei 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf
18.00 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592
Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld
NL59RABO03250 18 154
Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 46: 4
avonddienst: Psalm 66: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman,
Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Noodhulp coronavirus 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld
Kerkrentmeesterlijk beheer:
Bestemming collecte: Eigen
gemeente / Eredienst
Rekeningnr.: NL46 RABO 0373
7195 66, o.v.v. collecte
(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)
Diaconie:
Bestemming collecte: Diaconale bijdragen
Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08
o.v.v. collecte en de bestemming
Zending:
Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’
Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte

Donderdag 7 mei 2020 – Oude kerk
14.30 uur Huwelijksdienst Paul Visser en Riemke
de Bruin door dr. M. Dubbelman

Kerkblad 75-41

Ik ben de HEERE, uw heelmeester

De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten.  (Deuteronomium 7: 15)

____________________________________________________

De corona-pandemie waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen is voor ons allen een volledig nieuwe ervaring. Afgezien van de vermoedelijke natuurlijke oorzaken zijn er allerlei andere gedachten over het hoe en waarom van deze ingrijpende situatie. Via ingezonden stukken of speciale artikelen in kranten en tijdschriften worden allerlei meningen gegeven. Het gaat dan om een geestelijke duiding van wat ons nu wereldwijd overkomt.

Sommigen zien het als een waarschuwing tegen de hoogmoed van de moderne mensheid om duidelijk te maken dat we niet alles in eigen hand hebben. Of anders gezegd, een les in afhankelijkheid van God, zoals de apostel Jacobus ons voorhoudt  (Jacobus 4: 13-15).

Anderen denken aan een straf van God, zoals de profeten in het OT vaak aankondigden als Israël van Gods goede geboden afdwaalde. Ook zijn er die het ervaren als een teken van de eindtijd, een aanwijzing dat Jezus spoedig terug zal komen. Hoe het ook zij, er wordt nagedacht over de geestelijke kant van deze pandemie en dat is goed. Ook eertijds leidden ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Spaanse griep, de twee wereldoorlogen, de crisistijd, en dergelijke tot soortgelijke gedachten. Daar gaan we hier nu niet verder op in.

Wat we wel goed voor ogen moeten houden, is dat God niet uit is op ons ongeluk. Integendeel, God wil het goede voor de mensen die Hij schiep, ondanks de zondeval. Soms, kan Hij moeite en verdriet gebruiken om ons te waarschuwen, maar voor alles heeft God ons zijn heilzame wetten en voorschriften gegeven. We kennen natuurlijk allemaal de Tien Geboden en de samenvatting ervan. Wie echter een beetje thuis is in de Bijbel weet dat in de boeken Exodus t/m Deuteronomium veel voorschriften staan, waarin de Tien Geboden verder worden uitgewerkt voor allerlei terreinen van het leven.

Er zijn voorschriften over de verhouding tussen God en zijn volk Israël, zoals de regelingen van de priesterdienst, de offers en de feesten. Burgerlijke voorschriften over de verhouding tussen mensen onderling. Daarnaast zijn er ook allerlei richtlijnen met het oog op de gezondheid van mensen. Dat is heel bijzonder omdat in die tijd daarover nog weinig bekend was. God bekommerde zich dus niet alleen over het geestelijk welzijn van Israël maar ook om hun lichamelijk welzijn. Dit komt vooral tot uiting in de regels die Hij geeft over rein en onrein. Begrippen waarmee wij juist nu in aanraking komen, zoals besmetting, isolatie, afstand houden, hygiëne enz. komen daarbij reeds ter sprake. Wel met andere woorden, want in de tijd waarin Israël zijn richtlijnen ontving (± 3400 jaar geleden), waren onze begrippen nog niet in gebruik.

Iemand die gezond was, werd in deze regels rein genoemd. Zodra er echter lichamelijk verschijnselen waren die konden wijzen op een infectie, dan werd je onrein. Er zijn dan voorschriften om weer rein te worden. Zelfs als er maar een kleine kans was op besmetting, werd je als onrein aangemerkt, soms maar voor één dag. Was iemand langer onrein dan golden allerlei regels waarin hygiëne (wassingen) en isolatie (afzondering) en dergelijke een rol speelden. Daarnaast gaf God ook richtlijnen over rein en onrein voedsel en over reine en onreine dieren om ook daardoor ziekten te voorkomen.*

Kortom, allerlei zaken waarvan onze huidige wetenschap zich nu bedient om epidemieën en dergelijke te voorkomen, schreef God al voor aan Israël. Als zij zich aan Zijn wetten en regels hielden, waren ze dus beschermd, zoals Hij in bovenstaande tekst beloofde.

Wij, die niet tot Zijn volk behoorden, hebben eeuwen nodig gehad om deze dingen te ontdekken. Maar God

heeft vanaf het begin Zijn volk Israël beschermd, zodat eenmaal de beloofde Messias kon komen. Door Hem maakte God Zijn belofte aan Abraham waar, dat in hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden.

In die zegen mogen nu wereldwijd allen delen die zich, ondanks hun zonden, door het geloof geborgen weten in het volbrachte werk van onze HEERE en Heiland, Jezus Christus.

     Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,

     Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

     Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

     Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,

     Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

     Die in den nood uw redder is geweest. (Psalm 103: 2)

Piet den Breejen

*NB. deze zaken worden uitgebreid beschreven door Ben Hobrink in zijn boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’

______________________________­­­­_________________

ALGEMENE BERICHTEN

 Zending verbindt

Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel! De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.zendingsmaatje.nl.

Op zendingsmaatje.nl vertellen o.a. Laurens Jan en Lourina Vogelaar over hun roeping:

‘Stel je voor… je leeft in een land waar moslims en christenen niet altijd in harmonie met elkaar samenleven. Waar de overheid het niet op prijs stelt, als er actief wordt geëvangeliseerd. Hoe zou jij gehoor geven aan de oproep van Jezus om te getuigen?

Het is ons verlangen dat iedereen Jezus leert kennen, ook de christenen in Indonesië verlangen daarnaar. Wij willen hen daarbij helpen door een toerustingsprogramma te ontwikkelen. Wat zou het geweldig zijn als christenen in Indonesië het licht van Christus zouden verspreiden. Deelt u dat verlangen? Doet u mee? Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel!’

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2019/2020. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90RABO0373719744 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld inz. Jeugdcommissie onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2019-2020’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48 70 44 73 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Examenjaar

Voor ons allemaal loopt dit jaar heel anders dan we verwacht hadden. Maar voor jullie helemaal. Dit jaar maken jullie onverwacht geen examens! Misschien een opluchting voor je! Terwijl anderen het jammer vinden. Sommige van jullie zijn nog druk bezig om het examenjaar af te ronden, anderen zijn zo goed als klaar. Ook tijdens deze bijzondere periode willen we aan jullie denken. Zit jij dit jaar in het examenjaar of weet je iemand uit de gemeente die in het examenjaar zit, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met het adres erbij.

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl / 06 14 37 57 84

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 12 50 83 54

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51

Alvast bedankt en veel succes bij de afronding van dit jaar!

Bibliotheek: boeken uitzoeken!

Een aantal oudere boeken verdwijnt uit de collectie van onze bibliotheek in De Parel. Het is een vrij breed assortiment met nogal wat kinder- en jeugdboeken, maar natuurlijk ook heel wat romans, boeken over bezinnende onderwerpen, geschiedenis, enz. U kunt uit die (meerdere honderden) boeken een keuze maken! U zult begrijpen dat we in deze tijd geen kijkuren organiseren. We werken daarom op afspraak. Neem hiervoor contact op met Jan Boxman, tel.61 50 76, e-mail janboxman@tele2.nl

HGHG online – videoteam

De afgelopen weken is hard gewerkt door het videoteam en dat kan iedereen zien die regelmatig het YouTubekanaal van onze gemeente bezoekt. Dat de kerkdiensten uit beide kerken te zien zijn op YouTube, zullen de meesten wel weten. Iets wat verbindend zou zijn is, dat als je inschakelt op de dienst via YouTube, je even gedag zegt in de chat. Op die manier begroeten we elkaar, zoals we normaal ook op zondag doen. En als de dienst afgelopen is en je YouTube weer verlaat, doe het dan nog een keer ter bemoediging.

Toch merken we als videoteam dat nog lang niet iedereen weet hoeveel extra filmpjes er te zien zijn op het kanaal. Aan de hand van weekthema’s hebben we een lijn aangebracht in dat wat we online zetten en waar we ook de social media bij gebruiken. We hopen op deze manier dat de moeilijke tijd die we doormaken, ons als gemeente toch blijft verbinden. Elke maandag introduceren we met een filmpje het weekthema. Dit wordt op dinsdag gevolgd door een creatieve invulling op Facebook (https://www.facebook.com/HGHG.nl) en Instagram (https://www.instagram.com/hghg.nl). De dinsdag gebruiken we ook om regelmatig een interview online te zetten. Woensdagavond komt de Bemoedigingsavond online en op donderdagavond vind je een muziekvideo online door talenten uit de gemeente. Vrijdag sluiten we het thema af via social media. De zaterdag staat de komende tijd in het teken van de dakrenovatie van de Oude Kerk. Door dronebeelden en gedetailleerde video’s kun je het proces op het dak van week tot week volgen.

Het YouTube kanaal en de diensten in de Oude Kerk kun je snel vinden via http://kanaal1.hghg.nl en via http://kanaal2.hghg.nl worden ook de diensten uit de Nieuwe Kerk uitgezonden.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 26 april 2020

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij sinds de 19e eeuw niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en beveelt de collecte van harte bij u aan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Twee gastvoorgangers verkondigden afgelopen zondag het Woord van God. In de morgendienst sprak onze oud-predikant ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen over de lof op God de Trooster. Daarbij ging het om Gods hart en Gods hulp. Het tekstgedeelte was 2 Korinthe 1: 3 en 4.

Ds. A.N. van de Wind uit Bruchem/Kerkwijk sprak in de avonddienst vanuit Johannes 21 over een vraag over Johannes, een opdracht voor Petrus en een gerucht onder de broeders.

Toen ik later de diensten terugkeek trof het mij dat we de diensten thuis zo goed kunnen volgen. Prachtig om ook het zingen zo te horen. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan die gemeenteleden die zich achter de schermen inzetten voor deze videoverbinding, daar gaat ongemerkt soms nog heel wat tijd in zitten. Mooi om te merken dat er steeds ook weer verbeteringen komen!

Onze zieken

Er zijn gemeenteleden die familieleden hebben die geveld zijn door het coronavirus. De Heere ontferme zich over hen! Dat in alles ervaren mag worden dat God de Vader een trooster is die troost in al onze verdrukking. (2 Korinthe 1: 3 en 4)

Gelezen

‘En zij werden indachtig aan Zijn woorden. Dat is waar ook. Hij doet welhaast Uw heilzon dagen. De derde dag. Doden worden levend. Zo lang niet aan gedacht en nu indachtig geworden. Dat is uit Christus. Dat is de vrucht van Zijn opstanding; de woorden, die Hij sprak staan op, ze zijn springlevend. Wat een wonder na zoveel onachtzaamheid, en daarom zoveel bekommering en ontbering.’ (L. Kievit 1918-1990)

…tot zondag

In de morgendienst preek ik in de Oude Kerk, terwijl ik ’s avonds in de Nieuwe Kerk het Woord hoop te bedienen. Het was goed om afgelopen zondag naar Lelystad af te reizen. Schitterend was het om de verschillende kleuren van de tulpen te zien, terwijl de zon breeduit zijn stralen liet vallen. Prachtig die blauwe lucht boven Markermeer en IJsselmeer. Op deze zondag waren polder en stad op hun mooist. Het is ook weer goed om deze zondag in eigen dorp te zijn. In de verkondiging gaan we verder met Lukas 24. We kijken deze keer naar het tweede paneel dat Lukas ons te zien geeft. Dat is de geschiedenis van de mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Ik denk er sterk over om me te richten op de woorden van vers 29: “Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald”. Heb een goede voorbereiding op de diensten. Met hartelijke groet,                             

ds. W.J. Westland

Heilig Avondmaal

Zondag 17 mei zou het Heilig Avondmaal bediend worden in onze wijkgemeente. Vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus kan deze avondmaalsbediening geen doorgang vinden. Dat is verdrietig omdat het Avondmaal een instelling van de Heere Jezus is waar we met gepaste orde en eerbied gehoor aan hebben te geven. We missen ook de onderlinge verbondenheid. Verbondenheid die juist in de viering van brood en wijn tot uitdrukking komt. Laten we bidden dat we spoedig weer als gemeente kunnen samenkomen en dat het Heilig Avondmaal ook weer in goede orde gevierd kan worden.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

 Citaat

‘Het kruis van Christus dat Zijn discipelen vrijwillig en gehoorzaam moeten opnemen, is een grotere ergernis voor de wereld dan het kruis waaraan Hij genageld was.’ (William Bates 1625-1699)

Bidden en danken

Heer, we mogen vertrouwen op Uw naam, die is “Ik zal er zijn.” Daarom komen we tot U, en bidden U, voor die momenten van eenzaamheid, waarin de stilte beklemt, de leegte ons overvalt en we een naaste missen. Die momenten dat we de aanwezigheid van mensen, van U, ontberen. We bidden U: blijf ons juist dan nabij. Houd ons vast, in die momenten van verlatenheid. Amen.

Samenkomen in een huiskerk in Iran is niet zonder risico. Toch zijn er christenen die in het geheim samenkomen om de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Bid om bescherming.  (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de christenen in Tsjechië, dat ze na dertig jaar van democratie, vrijheid en welvaart, zich niet met het juk van moderne slavernij laten belasten (Galaten 5:1). Bid dat de kerken de ware vrijheid in Christus uitdragen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie a.s. zondag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Door de coronacrisis kunnen familieleden hun geliefden niet bezoeken. Een schrijnende situatie die meerderen treft. Ook gemeenteleden die alleen thuis zijn, of wel samen, maar onder zorgvolle omstandigheden. Hoe ingrijpend zijn de consequenties van allerlei maatregelen. Laten we allemaal ons netwerk nagaan en ons afvragen wie we per post of per telefoon of op welke toegestane manier dan ook onze betrokkenheid tonen. Om zo elkaars lasten biddend te dragen.

Koningsdag

Op 27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 53e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus klinken. Een van zijn voorvaderen, Willem van Oranje, terecht de ‘Vader van het vaderland’ genoemd, zei in de dagen van tegenslag het volgende: ‘Ik neem mijn toevlucht tot Gods ontferming. Alleen in Gods genade bestaat mijn heil.’ We bidden dat onze koning zo het koningschap mag uitoefenen tot zegen van ons volk.

Heilig Avondmaal

We zijn dankbaar dat de diensten kunnen worden uitgezonden, zelfs ook met beeld. Tegelijk: het is echt een noodoplossing die beperkingen met zich meebrengt, met name wat betreft de bediening van de sacramenten. Hoewel het moderamen van de Protestantse Kerk een richtlijn heeft gepubliceerd om via digitale middelen het Avondmaal te bedienen, is de kerkenraad van mening dat dit niet passend is. Er is een reële samenkomst van de gemeente nodig voor de bediening waarin het brood en de wijn gedeeld wordt. Omdat die samenkomst er niet is, zitten we nu met een pijnlijk gemis, dat niet praktisch op te lossen is. Laten we deze pijn maar toelaten en doorleven. Daarom zal de geplande bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 17 mei niet doorgaan. God geve dat op Zijn tijd de sacramenten weer in het midden van de gemeente zullen worden bediend.

Gelezen/gehoord

‘Laten wij acht slaan op Gods voorzienigheid: Hij, Die het bloed van Zijn enige Zoon heeft gestort om Zijn kerk in stand te houden, zal niets doen dan wat strekt tot Zijn eer en bescherming van Zijn gemeente.’ (Willem van Oranje)

Tenslotte

Er is niets nieuws onder de zon. De kerk heeft door de eeuwen heen te maken gehad met besmettelijke ziekten. Ziende op de geschiedenis van de kerk zien wij toch ook Gods hand in de huidige coronacrisis? Zeker we moeten voorzichtig zijn met al te concrete duidingen. Maar met het leerboek van onze kerk blijven we belijden met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus over Gods Vaderlijke hand en ons optrekkend aan zondag 1 van het leerboek vervolgen we ons leven en bidden we: “Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand, uit vrije gunst, het zuchtend vaderland.” (Psalm 85: 2). Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad

Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 22 mei (na Hemelvaarts-dag), 5 juni (na tweede Pinksterdag), 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus 

Erediensten

Zondag 26 april 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Pastoraat

2. Stichting Schreeuw om leven

3. onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app – zie bericht kerkrentmeesters

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 1

avonddienst: Psalm 24: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.M. van Meijeren, Zeist

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Bijl, Waddinxveen

18.00 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – IJM

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte