Kerkblad 74-23, 24, 25

Er is een Kindeke geboren

“en zij baarde haar ​eerstgeboren​ Zoon, ” (Lukas 2: 7)

_______________________________________________

Oh ja, alweer? Is er alweer een Kindeke geboren op aard? Elk jaar op 25 december, of de nacht ervoor, krijg je het idee dat Jezus opnieuw geboren wordt. Je struikelt over de kerststallen en je ziet overal engeltjes zweven en het lijkt wel of we moeten denken dat met Kerst Jezus weer geboren gaat worden. Kunnen we het niet eens een keer gewoon overslaan? Dan doorbreken we de sleur en zijn we misschien ook gelijk van al die commercie af. Ik neig er soms naar om zo te denken. En begrijp me goed, het is goed om de geboorte van Jezus te gedenken. Natuurlijk moeten we dat niet overslaan, maar laten we dan wel echt gedenken en niet net doen alsof Jezus elk jaar opnieuw geboren moet worden.

Ik wil je vragen om de geboorte van Jezus te bekijken vanuit een opmerking die Jezus later maakt, vlak voordat Hij gaat lijden en sterven. Twee keer zegt Hij over Zijn discipelen en daarmee ook over jou als gelovige: “Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.” (Johannes 17: 18) Hij bidt dat in het Hogepriesterlijk gebed en Hij zegt het tegen Zijn discipelen. Gezonden zoals Jezus. Als je zo kijkt naar de geboorte van Jezus kan ik je garanderen dat er niet veel sentiment overblijft in het Kerstverhaal, want dan komt de focus erop te liggen dat het lijden van Jezus, vanaf dat Hij in de buik van Maria was, totdat Hij naar de hemel gaat, ook jouw lijden is, als jij je gezonden weet in deze wereld zoals Hij werd gezonden.

Er is een Kindeke geboren. Jazeker, Jezus is geboren in een stal. Dat is helemaal niet romantisch, maar dat is een barre en vooral ongezonde werkelijkheid voor elke baby. Stel je voor dat er nu een kind geboren zou worden in een stal, hier ergens in de Alblasserwaard. Dan zou het zeker de krant halen en zou menigeen zijn afschuw hierover laten horen, want dat kan toch echt niet. En je ziet het voor je: Maria in verwarring, haar eerste kind, ze weet helemaal niet hoe de bevalling zal gaan en dan kom je uiteindelijk in een stal terecht, zonder verloskundige, met alleen Jozef erbij die ook van toeten noch blazen wist. Wat een verwarring om als Kind voor de wereld in deze wereld te komen.

Toch is dat wat het is en misschien klinkt het minder lief en romantisch, maar er is niet alleen een Kindeke geboren, maar er is vooral een Kind gezonden. Jezus, gezonden in onze werkelijkheid, waarbij Hij alle diepste dalen van onze gebrokenheid moest doorgaan, zelfs bij Zijn geboorte. Dan wordt Hij geboren, de Redder van de wereld en wie stond op Hem te wachten? Of nog anders gevraagd, wie gaf Hem een plekje?

Natuurlijk, niemand wist dat Maria de Messias bij zich droeg. Voor iedereen was Maria gewoon een zwangere vrouw. Wat jong misschien, maar meer dan dat was zij niet. Jezus komt ongemerkt onze werkelijkheid binnen. En kennelijk ontbrak het zelfs aan normaal menselijk fatsoen om Maria een plaats te geven om te bevallen. Zoals je in de bus zit en er komt een hoogzwangere vrouw binnen en niemand staat op om haar een plaatsje te geven. Nee, erg welkom is Jezus niet. Sterker nog, eigenlijk is Hij vooral erg lastig. Maria een plaats geven om te bevallen, betekende in het overvolle Bethlehem dat iemand zijn bed moest afstaan. Zelfs dat was kennelijk te veel. Jezus werd gezonden in de wereld, maar dat was vooral lastig. Zoals Hij later zo vaak lastig zou blijken te zijn voor velen.

Een lastige start voor Jezus als baby. Psychologen zouden zeggen dat dit een trauma is waar Hij Zijn leven lang last van zou moeten hebben. Maar we keken deze keer vanuit een ander perspectief. Jezus, jouw Redder, jouw Bevrijder, Hij werd gezonden en zoals Hij werd gezonden word jij gezonden. Als Jezus deze woorden spreekt, aan het einde van Zijn leven, dan bedoelt Hij te zeggen dat het niet stopt, als Zijn werk op aarde klaar is, maar zendt Hij jou, zoals Hij is gezonden. Hij wil dat jij Zijn aanwezigheid brengt in elke situatie die jij ontmoet. Alleen is er ook dan geen verschil tussen hoe onwelkom Hij was en hoe onwelkom jij bent in Zijn Naam. Wij vinden het vreemd dat als we het Evangelie delen en het Koninkrijk van Jezus brengen dat niemand erop zit te wachten. Dat is niet vreemd, want je bent uiteindelijk net zo lastig met die boodschap als dat Jezus lastig was toen Hij kwam. De vraag is of het jou die prijs mag kosten om namens Jezus gezonden te zijn in deze wereld, zelfs als je net zo onwelkom bent als Hij.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Viering Heilig Avondmaal in 2020

Door de AK zijn de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Zo de Heere wil en wij leven zal het Heilig Avondmaal bediend worden op de zondagen 9 februari, 17 mei, 13 september en 6 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (9 april). Wij geven u deze data tijdig door. Wilt u ze in uw agenda overnemen of op de gezinskalender schrijven?

 Terugblik en vooruitblik.

Het is inmiddels een goed gebruik om alle vrijwilligers in het laatste kerkblad van het jaar te bedanken. Bij de Algemene Kerkenraad ontvangen we ieder jaar de verslagen van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente. Ook wordt vaak verantwoording gegeven van het financiële beleid. Dit lijkt allemaal heel zakelijk, dat is het deels ook, maar toch gaat achter al die stukken de liefde tot de Koning van de kerk schuil. Het afgelopen jaar zijn er weer heel veel stukken de vergadertafel van de Algemene Kerkenraad gepasseerd. Hieruit blijkt ook een enorme betrokkenheid van de gemeente en van alle vrijwilligers binnen en buiten het ambt. Hiervoor willen we allen die een bijdrage geleverd hebben heel hartelijk danken.

 Al het gemeentewerk dat mag gebeuren is een schakel in het werk in de Wijngaard van de Heere God. Daarnaast denken we aan al de oudere en ook jongere gemeenteleden die dit werk opdragen in het gebed. Wilt u daar alstublieft mee doorgaan? Soms is het werk niet eenvoudig of voelen we ons zo machteloos. Toch mag er in de Christelijke gemeente iets van volharding zijn tot het einde. De Heere Jezus heeft ons geleerd dat ‘wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden’.

Laten we bidden of de Heere ons in het nieuwe jaar bij Zijn Woord wil bewaren. Het is ons verlangen dat onze gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in dat Woord tot zegen voor haarzelf en voor de mensen waar zij mee in aanraking komt. Het evangelie van de Heere Jezus mag dan uitgedragen worden ook buiten onze kerkelijke gemeente.

We zien ernaar uit dat dit allemaal voortgaat in het nieuwe jaar. Door de kracht van Gods Geest, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot zegen van velen. De wereld bloedt uit duizend wonden. En toch: van harte goede Kerstdagen toegewenst. Jezus kwam – en Hij komt! We mogen als christelijke gemeente ondanks alles wat ermee in tegenspraak lijkt te zijn, weten: we zijn op weg naar Gods grote Toekomst. Maranatha – kom Heere Jezus, kom haastig!

preses en scriba AK

Opbrengst gemeentediner

Het is alweer enige tijd geleden (vier weken) dat we als gemeente met elkaar in De Parel hebben gedineerd. Zo’n 160 mensen namen deel aan het gemeentediner en er was een verrukkelijk vier-gangen menu! Er is hiermee ruim € 1135,- opgehaald voor het HGJB-project in Mozambique. Heel erg hartelijk dank daarvoor!

Opbrengst Winterfair

We kijken terug op een mooie Winterfair die, ondanks de weersomstandigheid, heel goed bezocht is. Er is goed gegeten, maar bovenal was erg gezellig en is er genoten van de ontmoeting van elkaar.

De commissie is heel dankbaar voor alle hulp. Er is ontzettend veel werk verzet met op- en afbouwen, soep koken, gebak maken, verkoop in de kramen, verzorgen van kinderworkshops, koffie en thee schenken en nog veel meer! Dit alles heeft een heel mooi geldbedrag opgeleverd, nl. € 7.100,- ! Een mooie bijdrage aan de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Bericht van Mariëtta Bellaard

Geachte gemeente, Vanaf aankomende zondag 22 december hoop ik voor drie weken in Hardinxveld-Giessendam te verblijven na een opname van negen maanden in Kaapstad, Zuid- Afrika. Met alle dankbaarheid kijk ik terug op deze maanden en mag ik zeggen dat de behandeling tot nu toe heeft geholpen. Echter blijft het een dagelijks gevecht tegen deze mentale ziekte, die ook wel als verslaving wordt erkend/behandeld. De cijfers liegen er niet om: deze ziekte is dodelijk. Na deze drie weken hoop ik terug te vliegen naar Kaapstad voor verdere behandeling.

Gemeente, ik kan niet in woorden beschrijven hoe dankbaar ik ben voor God. Hij heeft mij elke dag bijgestaan, gezegend en alle kracht gegeven die ik nodig had en heb. Elke dag zag ik Zijn trouw en zorg. Ook naar u toe gemeente kan ik niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor al uw kaarten, gebeden, (financiële) steun en steun voor mijn familie. Hartelijk bedankt daarvoor. Hartelijke groet,

Mariëtta Bellaard

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 22 december 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij sinds de negentiende eeuw niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

 Diaconale collecte zondag 29 december 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor het project ‘Werkgelegenheid voor jongeren in Tsjaad’, ook wel ‘Job Booster Tsjaad‘ van Woord & Daad. In Tsjaad ontvluchten veel jongeren de armoedige omstandigheden op het platteland en trekken naar de steden. In de steden is echter ook nauwelijks werk te vinden, zodat veel van deze jongeren niets anders rest dan in groepen op straat hangen. Criminaliteit, misbruik en verslaving zijn het gevolg. Deze jongeren horen in principe ook bij de doelgroep van Job Booster. Daarnaast richt Job Booster zich op jongeren die in de landbouw willen werken. In de eerste plaats richt Job Booster Tsjaad zich op de twee steden: Ndjamena en Moundou. In deze steden en de omliggende gebieden zijn veel kansen om jongeren aan (eigen) werk te helpen. Het programma sluit aan bij het overheidsbeleid, dat landbouw en ondernemer-schap heeft aangemerkt als twee belangrijke pilaren van de economie. Job Booster begeleidt jongeren naar een baan in bijvoorbeeld de ICT of de landbouw. Binnen de landbouw bieden groenteteelt en -verwerking, productie en verwerking van noten, klein veehouderij, honing-productie etc. de meeste kansen. Na de start in deze twee steden willen ze het project uitrollen naar de plattelands-gebieden, om te beginnen rond Moundou. De diaconie wil dit project van Woord & Daad graag ondersteunen met een financiële gift. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

 Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden oktober en november van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

Datum

Bestemming

Opbrengst

06-10

St. Messias Belijdende Joden

€ 1.834,81

13-10

Noodhulp in Nepal, via Project 10 27

€ 2.290,97

27-10

Algemeen

€ 1.718,31

06-11

Dorcas Voedselactie

€ 1.459,31

10-11

Dorcas Transportkosten voedselpakketten

€ 2.612,36

17-11

Hulp in de wijk – Capelle Schollevaer (via Project 10-27)

€ 1.606,07

24-11

Stichting De Hoop

€ 1.765,70

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

I.v.m. vakantie vindt op maandag 30 december geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Maandag 23 en vrijdag 27 december en vrijdag 2 januari gaat de verkoop wel door.

Herinnering bijdrage aan de Solidariteitskas 2019

In november is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas bezorgd. Wilt u nagaan of de bijdrage van € 10,- inderdaad is voldaan? Heeft u deze brief nog niet ontvangen dan graag contact opnemen met dhr A. de Jong, Tel. 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl.

het college van kerkrentmeesters

Verrast door zoveel warmte en gezelligheid

De belangstelling was groot tijdens de winterfair! Velen van u brachten een bezoekje aan ’onze oude dame’  Ieder kon zijn vragen stellen aan de orgelcommissie of orgelbouwer Jaap Hooghwerff. Mooi dat er zoveel aandacht en enthousiasme is voor de komende restauratie.

De ‘orgelpijpen met spijs’ werden gretig gekocht. Ook de mooie chocolade tegels met afbeelding  van het orgel deden het goed. Mocht u het gemist hebben; de chocolade tegels zijn nog te koop op het kerkelijk bureau!

Deze week is het tijdelijke orgel, beschikbaar gesteld door Consultare, naar boven gebracht en zal ingeregeld worden om de gemeentezang te kunnen begeleiden. Daarna zal op 6 januari de demontage van het orgel beginnen waarmee de restauratie officieel van start gaat. In ca. één week tijd zullen de pijpen (ong. 1100 stuks) ingepakt en afgevoerd worden naar de werkplaats. Een zorgvuldig werk!

We zijn dankbaar en blij met de opbrengst van de winterfair. Daarnaast is er ook al ruim € 12.000,- aan giften ontvangen voor de restauratie.

Graag verwijzen we u naar de site hghg.nl/orgel waar u de informatie, tijdens de open kerk getoond, nog eens na kunt lezen.

                                              de orgelcommissie

Nieuwe kerkrentmeester

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering broeder A. Loeve, Rivierdijk 537, 3372 BW, benoemd voor de openstaande vacature van kerkrentmeester, die namens wijk 2 Noord wordt vervuld. Daarop heeft hij te kennen gegeven dat hij deze benoeming aanvaardt. Het college van Kerkrentmeesters is verheugd over deze beslissing en wij heten broeder A. Loeve met ingang van januari 2020 van harte welkom in ons midden. Wij bidden hem Gods onmisbare zegen en bijstand toe bij de taken die hij mag vervullen.

Zending

Nieuws uit Centraal Azië

Nadat Riek, Peter en Gerlinde zondag 15 september jl. bij onze gemeente op bezoek waren en hun missie met ons hebben gedeeld zijn ze half oktober naar Centraal Azië vertrokken. Inmiddels hebben ze ons laten weten hoe het met hen gaat. Ze schrijven het volgende: In Centraal Azië zijn we goed opgevangen door een Nederlands echtpaar en de lokale staf. Zij hebben ons wegwijs gemaakt met de gewoonten, openbaar vervoer en praktische dingen. Na een tijdelijk onderkomen heeft ieder nu een eigen appartement.

De eerste contacten zijn gelegd, al gaat het nog veel met handen en voeten. Er is contact met de plaatselijke kerk waar de daklozenopvang plaatsvindt. Zij zijn erg blij dat wij zijn gearriveerd en hen komen helpen. Helaas kan het palliatieve opvanghuis nog niet open omdat we eerst goed in het Russisch moeten kunnen communiceren. Daar werken we ook hard aan. Hoewel we allerlei woordjes die we al geleerd hebben op straat herkennen, is het nodig dat we nu voor een half jaar, vier dagen in de week taalles krijgen. Daar leren we ook over de cultuur. Dagelijks ontdekken we dat gewoonten soms anders zijn dan wij gewend zijn.

Wij zijn verheugd dat we kunnen melden dat ons verpleeghuis nu een septictank heeft gekregen en eindelijk is aangesloten op de riolering. Het is dan extra jammer dat we nog niet met ons werk kunnen beginnen. Vooral ook omdat de opvang laat zien hoe groot de behoefte hieraan is. Intussen hebben we een aantal gemeenten bezocht en moeten we ons nog bij een gemeente gaan aansluiten. Fijn dat jullie vanuit Nederland met ons mee leven. Wilt u met ons mee danken en bidden? Danken voor de mensen die ons hebben opgevangen en de taal willen leren. Dat we zo snel een goed appartement hebben mogen vinden waar we ons thuis voelen. Bidden voor het leren van de taal en het werven van verpleegkundigen voor het hospice. En voor een nieuw studentenvisum in januari.

De zendingscommissie wil de dames van Ora et Labora hartelijk bedanken voor de gehouden verkoping en de mooie opbrengst.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2019

Bij de zendingscommissie kunt u weer terecht voor het dagboek ‘Een handvol koren’.

Vijf redenen om het gezinsdagboek van 2019 te kopen:

 1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen. Eén voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.
 2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen en overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
 3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.
 4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
 5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. 

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie door het dagboek te bestellen. Dit kan bij Marianne van Milligen, telefoonnummer: 0184-61 03 10.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De zesde Bijbelstudie van dit seizoen zal gehouden worden dinsdagmorgen 7 januari 2020. Tineke de Vries verzorgt de inleiding over 1 Timotheüs. 6: 2b-21: Tevreden de loopbaan lopen. (novembernr. Vrouw). Jamarka de Jong en Maaike Schild passen op de kinderen. Van harte welkom om 9.15 uur in De Parel.

een hartelijke groet van de stuurgroep

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 8 januari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal  behandelen we Johannes 16. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kon eens luisteren en meepraten!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 9 januari start de kring met een nieuw Bijbel-gedeelte, 1 Samuel 1 en 2. Anita IJzerman zal de inleiding verzorgen. De kring komt bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 18. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstviering

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al flink geoefend en het belooft een prachtig feest te worden. De voorlopige opbrengst van de zondagsschoolcollecte is op dit moment: € 4497,65. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL82FVLB0227104641 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v. gift kerstfeest 2019. Wij zeggen iedereen nogmaals hartelijk dank voor uw gift. Zondag 22 december is er geen zondagsschool. Wij hopen u allen te ontmoeten op donderdag 26 december om 10.00 uur in de Oude kerk. Met vriendelijke groet,

het personeel van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl;
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen werd de heilige doop bediend aan Abraham Jacobus (Jason) van der Vlies. Als dooptekst kreeg hij Psalm 105: 8 en 9 mee. In de verkondiging hoorden we hoe God op grond van het verbond verlossing schenkt. Daarbij werd ook Exodus 2 en 3 aangehaald. God ziet de verdrukking van Zijn volk in Egypte en denkt aan Zijn verbond. Zacharias zingt ook over verlossing vanwege het verbond. Verlossing die leidt tot dienst aan de Heere. Een dienst waarin we als een Anna gericht zijn op de Heere en niet schakelen of van kleur verschieten als een kameleon, maar elke dag met Hem leven. Het woord krijgt dan gewicht in ons leven.

Pastoraat

In onze gebeden zijn we betrokken op mensen die lijden aan een chronische ziekte en daar dagelijks veel hinder van ondervinden. Anderen hebben een handicap. Rondom de feestdagen denken wij in het bijzonder aan gemeenteleden die alleen zijn en weinig familieleden hebben. Een bemoediging, een bezoekje kan hen zo goed doen. Maar u en jou wens ik vooral toe dat het woord van God telkens weer tot steun en kracht zal zijn. In Jesaja 40 lees ik zo treffend: “Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft”. (Jesaja 40: 29)

Gift

Voor het orgel van de Oude Kerk ontving ik een gift van € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Huwelijksjubileum

Het echtpaar Scheurwater-Hoornaar, Peulenstraat- Zuid 71, 3361 AL, mocht op 18 december gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Een hartelijke felicitatie vanaf deze plaats. Het is een groot voorrecht om dit samen te beleven. Dat is een cadeau van God en het is goed om dan God daarvoor te danken. Aan Zijn hand mag je de reis door het leven vervolgen. De dichter van Psalm 33 gaat daar in voor: “Onze ziel verwacht de HEERE. Hij is onze hulp en ons schild. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, zoals wij op u hopen” (Psalm 33: 20 en 22)

 Huwelijksjubileum

Donderdag 19 december waren Gerrit en Heleen Hettema -Verwoerd, Zijlweer 4, 3371 CW , veertig jaar getrouwd. Een hartelijke gelukwens voor onze koster en zijn vrouw en daarbij betrekken we ook Rinie. In de achterliggende tijd is er veel gebeurd. Het was een periode met hoogten en diepten. Het is nog maar een paar maanden geleden dat br. Hettema een stamcellentransplantie moest ondergaan. We mogen zeggen dat de Heere steeds erbij was en ook in de moeite Zijn zegen niet onthouden heeft. ‘Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader’.

We zijn dankbaar voor wat jullie gedrieën mogen betekenen in onze gemeente en daarmee ook voor de HEERE en Zijn dienst. Voor de toekomst wensen we jullie toe: ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal, Zijn gunst uit Sion u bestraal.’ (Psalm 134: 3)

Gelezen

‘Nu wij ons voorbereiden om het Kerstfeest te vieren, bedenken wij dat wij een verjaardag vieren. Jezus werd geboren. Meer nog, dat wij een naamdag vieren: Jézus werd geboren. Wat is zich voorbereiden? Het is heel goed luisteren naar de Naam. Het is een overnemen van de naam, zodat we Hem bij Zijn Naam noemen’ (L. Kievit 1918-1990)

…tot zondag

Op de vierde adventszondag staat in de morgendienst de tweede helft van de lofzang van Zacharias centraal, Lukas 1: 76-79. Dan breken de feestdagen ook weer aan. U en jou wens ik zegenrijke en vreugdevolle feestdagen waarbij we in het huis van God het grote wonder van Kerst mogen beluisteren en bezingen. Op Eerste Kerstdag ga ik voor in de Nieuwe Kerk en preek ik over Lukas 2: 19. Laten we persoonlijk bidden dat het ook Kerst zal zijn in ons hart en dat we vol worden van het Kind van Bethlehem. Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Ambtsdragerverkiezing

We zijn de Heere dankbaar dat br. J. de Heer, Buitendams 42, 3371BM zijn verkiezing tot diaken heeft kunnen aanvaarden. Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 16 december is br. F.P. Schild, Damstraat 33, 3371AC verkozen in het ambt van diaken. Wij wensen br. Schild, samen met zijn gezin, de leiding van Gods Geest toe in de te nemen beslissing. Het is de wens dat de Heere hem duidelijk mag maken welke weg hij in deze mag gaan. Zijn verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op dinsdag 17 december. Dat betekent dat hij uiterlijk op dinsdag 24 december zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders, met hun gezin opdragen in uw gebeden?

de wijkkerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden alle zieken, lichamelijk of psychisch, thuis en in instellingen de zegen van het Kerstkind toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28.

Bediening Heilige Doop

In de late morgendienst van zondag 22 december zal de heilige doop worden bediend aan: Adriaan (Aron) van Wijnen, zoon van Jorian en Ada van Wijnen. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. C.H. Bax uit Ede.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen maandag 16 december, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de Lek. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot 5 dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 20 december zodat bezwaren  tot uiterlijk woensdag 25 december a.s. schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op vrijdag 27 december worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 29 december zal ds. Bakelaar dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede. Omdat er de komende twee vrijdagen geen kerkblad zal ver-schijnen stelt ds. Bakelaar zich hieronder ook aan u voor:

Wie is ds. Bakelaar?

Vanwege het op mij uit te brengen beroep, hierbij enkele regels waarin ik mezelf en ons gezin voorstel. 51 jaar geleden werd ik geboren in Ooltgensplaat op het eiland Goeree-Overflakkee. Omdat mijn interesse in eerste instantie uitging naar de economische sector, volgde ik na de Havo, Hoger Economisch en Administratief Onderwijs aan de Hogeschool Zeeland. Na het afronden van deze studie, werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Mijn parate tijd bracht ik door als huzaar in het Duitse Bergen-Hohne. Daar begon een proces van veel nadenken over levensvragen en het geloof dat ik van huis uit heb meegekregen. Een en ander leidde, na een tweetal jaren werken in het bedrijfsleven, tot de keuze om fulltime Theologie te gaan studeren in Utrecht. In de tussentijd had ik ook Henriette leren kennen, die toen als medisch-analist werkzaam was in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en nu als parttime medewerker bloedafname bij Star-SHL. Na een vicariaat bij ds. W.G. Sonnenberg in Ermelo, en het afronden van de kerkelijke opleiding, werd ik in 2001 verbonden aan de Hervormde Gemeente Langerak. In 2006 volgde de Sionskerk in Alphen aan den Rijn, en vanaf februari 2014 ben ik predikant van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. Alle kinderen wonen nog in de pastorie. Ruth (21) werkt bij de plaatselijke supermarkt, Debora (18) studeert aan de Christelijke Hogeschool in Ede, en de jongste, Barend (14), fietst iedere dag naar De Driestar in Gouda. We hebben het goed naar onze zin in Krimpen aan de Lek, dus echt uitzien naar een verhuizing doet ons gezin niet. Wel willen we ons, bij de keuzes die we maken, laten lei-den door de Heilige Geest van God. Bidt u/bid jij daarom mee om wijsheid van Boven?

ds. B.F. (Bas) Bakelaar

Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de navolgende personen ingediend:

Vacature ouderling:

 • Martin (M.) de Beer
 • Johan (J.)van Kekerix

Vacature diaken:

 • Peter (P.G.) Cornegé
 • Peter (E.P.) de Jong

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 6 januari a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering, op te dragen in uw gebed.

Verantwoording

Ouderling Robert Kraaijeveld heeft tijdens een bezoek € 40,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank!

Oudejaarsdag, 31 december

Op oudejaarsdag zullen er voor aanvang van de avonddienst twee liederen ten gehore worden gebracht en ook een lied tijdens de collecte. De liederen worden gezongen door Corlinde en begeleid door Joost en Naomi op piano en viool.

Kinderlied

In de bijbelklas gaat het zondag 22 december over ’de geboorte van de Heere Jezus’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 404 ‘Eeuwenlang geleden.’

Op Eerste Kerstdag, 25 december, OTH 84 ‘In Bethlehems stal.’.

Op 29 december OTH 418 ‘Vlammetje, vlammetje’. Zondag 5 januari gaat het over Anna en Simeon. Het lied is OTH 475’Als je bidt zal Hij je geven.’’

Citaat

Als Christus de hemel heeft verlaten voor u, denk dan niet dat het te veel is voor Hem om de aarde te verliezen. (Christopher Love 1618-1651)

Bidden en danken

Wilt u bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden.

– In deze tijd rond Kerst lijkt vrede op aarde in Syrië verder weg dan ooit. Wilt u bidden voor vrede en moed? (Gebedskalender Open Doors)

– In een aantal landen in Zuidoost-Azië is voor het christendom niet of nauwelijks plaats. Gelukkig is voor God niets onmogelijk! We zien dat in deze regio de kerk, ondanks een streng evangelisatieverbod, toch groeit. Dank God hiervoor en bid of Hij doorgaat. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende erediensten in de komende weken. Gods zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
 Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder. L. de Groot ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ouderling W. Huisman ontving op verjaardagsbezoek € 5,- voor de restauratie van het orgel.

Beleidsplan

Nadat de gemeente in kennis is gesteld van het beleids-plan is op de kerkenraadsvergadering van 9 december het beleidsplan voor de komende vijf jaar vastgesteld en ondertekend. Door de kerkenraad is een commissie ingesteld die met een aantal beleidsvoornemens aan de slag gaat.

Vanuit de pastorie

Met het Kerstfeest staan we stil bij het wonder dat Gods Zoon neerdaalt in ons verloren bestaan. Hij kwam om ons daaruit te verlossen en ons op te nemen in Zijn heerlijkheid. Kerstfeest drukt ons met onze neus op dat wonderlijke heilsfeit: Immanuel, God met ons.

Door het eenvoudige geloof mogen we dit ontvangen als een diepe troost en bron van redding en hoop. Met Hem kunnen we het oude jaar aan God toevertrouwen met alle zegeningen en vreugde, maar ook met alle gebrek, verlies en verdriet. En met de Heere kunnen we het nieuwe jaar tegemoet zien in verbondenheid met elkaar. Verbondenheid hebben wij ervaren in het afgelopen jaar. Het liep anders dan gehoopt, omdat ik voor een periode het preken moest loslaten. Hartelijk waren de vele berichtjes, kaarten, bemoedigingen (en gebeden!) van uw kant voor ons. Dat heeft ons goed gedaan. Dank daarvoor! Niet minder voor alle goede wensen met het oog op de Kerstdagen en het nieuwe jaar. We wensen ook u en jullie een gezegend Kerstfeest en goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is onze hulp van onze gezegende Koning. Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen / gehoord

Leer mij knielen bij de kribbe, in de stal van Bethlehem.

Leer mij knielen bij de kribbe, vol verwondering en eer.

Door te knielen, wil ik buigen voor de Allerhoogste Naam

Want het is juist door te knielen, dat ik sterk in U kan staan

Tenslotte

Vanaf deze plaats wensen we u en jou rijk gezegende Kerstdagen toe. Dat het Kerstfeest werkelijk Christusfeest mag zijn. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 20 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 21 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 22 december

                          Geen Zondagsschool

Maandag 23 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Donderdag 26 december

10.00 uur             kerstviering Zondagsschool -Oude kerk

Vrijdag 27 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 28 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 29 december

                          Geen Zondagsschool

Dinsdag 31 december

                          Oliebollenactie

Woensdag 1 januari 2020

na kerkdienst      Nieuwjaarsreceptie

 Donderdag 2 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

Vrijdag 3 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 4 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 5 januari

                          Geen zondagsschool

 Maandag 6 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 7 januari

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora

20.00 uur             Thuiskring

Woensdag 8 januari

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï

19.30 uur             Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 9 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja,

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring WG3 Zuid –

20.00 uur             Bijbelgesprekskring- Kievit 18

Vrijdag 10 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. kerk Boven Hardinxveld

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub – De Wagon

Kerstverhaal

ABUL: van het donker naar het licht

Gaan jullie mee naar een ver land in Noord-Afrika, naar Soedan? Daar loopt een jongen, zijn huid is heel donker, hij is ongeveer net zo oud als jullie. Wat is die jongen aan het doen? Gaat hij naar school? Nee, hij gaat niet naar school. Heeft hij dan vakantie? Nee, hij heeft geen vakantie, hij zít zelfs niet op school. Hij kan en hij mag niet naar school!

Abul loopt op blote voeten, hij heeft een stok in zijn hand en voor hem lopen een aantal koeien. Hij moet eten gaan zoeken voor de koeien van zijn vader. Iedere dag weer. Dat is zwaar werk voor een kleine jongen. Iedere dag in de brandende zon, op blote voeten door de bergen. Bovendien is het gevaarlijk in de bergen, er is daar al jarenlang burgeroorlog. Hij voelt zich nooit veilig als hij op pad is met de koeien. Hij durft niemand te vertrouwen en hij is blij als hij ’s avonds weer veilig thuis is. Abul zal nooit leren lezen en schrijven, hij moet werken voor zijn vader. Toen hij ongeveer 16 jaar was, kwam er de angst bij dat hij op een dag opgepakt zou worden. Dan moet hij soldaat worden en mee vechten in de oorlog. En dat wil Abul helemáál niet!  Hij heeft een donkere huid, een donker bestaan en een donkere toekomst.

Ja, en het wordt nog donkerder voor Abul. Op een dag wordt er vlak bij zijn huis iemand vermoord, zomaar op klaarlichte dag. Die man was gewoon bezig met zijn werk en toen werd hij doodgeschoten. Abul wordt bang, héél bang! Straks wordt hij ook vermoord! Abul moet daar steeds aan denken als hij de volgende dag met zijn koeien door de bergen trekt. En dan groeit er een plan in zijn hoofd. Hij gaat weg, weg bij zijn vader, weg bij zijn koeien. Hij durft hier niet meer te blijven. Hij verzamelt stilletjes eten, hij telt al zijn geld dat hij heeft, maar dat is niet veel. Hij stopt wat kleren in een rugtas. Alles neemt hij mee als hij de volgende dag weer de bergen intrekt.

Maar die avond komt Abul niet thuis, hij is gevlucht, zijn koeien heeft hij achtergelaten. Hij trekt de bergen door. Dagenlang loopt hij. Overdag verstopt hij zich vaak en probeert dan wat te slapen. ’s Nachts reist hij verder. Hij heeft soms dagenlang geen eten. Hij zoekt naar eetbare paddenstoelen en andere planten of wortels. Heel vaak heeft hij erge dorst….

Dan komt hij bij de grens tussen Soedan en Libië. Nu moet hij voorzichtig zijn, hier staan overal soldaten. Het lukt hem om veilig de grens over te steken en dan gaat zijn tocht weer verder. Hij komt veilig in Libië, maar hoe nu verder??

Hij sluit zich aan bij een groepje vluchtelingen die de Middellandse Zee over willen steken. Abul hoopt dat zij hem kunnen helpen om een goed schip te vinden. Hij mag met hen mee naar een huis waar ze zullen blijven tot er een schip is dat hen naar Italië zal brengen. Hij hoopt dat hij nu eindelijk weer eens in een lekker bed mag slapen. Maar dat valt tegen! De kleine kamer waar hij moet slapen is mutvol, het is er vies en het stinkt er verschrikkelijk. Er zijn geen bedden en er liggen zelfs geen matrassen op de grond. Dekens zijn er niet. Hij mag de kamer niet uit, zelfs niet om naar de wc te gaan. Dagenlang duurt het wachten in die vieze kamer. Soms begint er iemand te huilen of te mopperen. Abul heeft al snel in de gaten dat hij dat niet moet doen. Als je te veel herrie maakt komt er iemand met een zweep of een stok en dan krijg je slaag. Hij heeft zijn tas en zijn geld afgegeven in ruil voor een bootreis. De donkere Abul hoopte op een beter bestaan. Maar het lijkt wel of het steeds donkerder wordt voor hem. De tijd in die vieze kleine kamer, vol ruziënde mensen lijkt eindeloos….

Maar dan, midden in een nacht komt er iemand de kamer binnen met een lantaarn en roept: Opstaan, we gaan vertrekken! Iedereen staat zo snel mogelijk op, ze kijken naar de deur waar een man staat die hen naar de haven zal brengen.

Abul en de anderen volgen de man door donkere straatjes. Dan komen ze bij de haven. Er liggen vijf oude rubberboten met een buitenboordmotor. Daar worden ze naar toe gebracht. De boot is niet groot. De man die hen naar de haven bracht zegt dat ze nog dichter bij elkaar moeten gaan zitten, de anderen moeten ook nog mee! Eindelijk kan er écht niemand meer bij. De motor begint te draaien en dan varen ze de haven uit, de zee op. Voor het eerst van zijn leven zal Abul de zee zien!

Eerst is de zee wel rustig, maar dat duurt niet lang. De golven worden hoger en hoger. Abul krijgt buikpijn. Dit komt niet door de honger, het komt omdat hij zeeziek wordt. Zijn maag doet zo raar… hij moet overgeven! Maar Abul zit helemaal klem, Hij kan niet gaan staan, hij kan niet gaan liggen en dan…spuugt hij over zijn eigen lijf heen, zelfs over de jongen die naast hem zit. Bah!

Wat voelt hij zich vies en ellendig. Zijn huid is donker en hij voelt zich donker en somber en… heel erg bang op deze wilde zee in die donkere nacht. De golven slaan over de boot heen, de meeste mensen op het dek worden kletsnat. Abul is blij dat hij niet zo dicht aan de kant zit. Stel je voor dat hij eraf zou vallen, hij kan niet zwemmen!

Au, er trapt iemand tegen zijn rug. Hij heeft het koud! Dan trapt er iemand op zijn handen. Hoe lang gaat deze reis duren? Abul is zo bang en ook zo moe.

Eindelijk begint het wat lichter te worden. Abul ziet dat de golven van de zee heel hoog zijn, het schip gaat op en neer. Een man die aan de zijkant van de boot zit komt overeind. Hij is ook zeeziek en moet ook overgeven. Maar dan komt er weer een golf en… de man probeert zich vast te grijpen, hij grijpt mis en Abul ziet de man niet meer. Hij is van de boot gevallen, de zee in. Stil begint Abul te huilen. Dikke tranen lopen over zijn wangen.

Iemand gooit brood naar de mensen. Sommigen hebben nu wat te eten, maar lang niet iedereen. Er wordt ruzie gemaakt, er wordt gemopperd, gehuild. De hele dag dobbert de boot op de wilde zee. De andere boten ziet Abul soms dicht bij en dan weer verder weg. Dan wordt het weer avond, het wordt weer donker. Zo gaat het dagen door. Hoe lang zal de reis nog duren?           

Eindelijk komen ze moe en uitgeput in Italië aan. De vluchtelingen worden naar een kamp gebracht waar ze voorlopig zullen blijven. Abul hoort dat er drie boten zijn gezonken, die mensen hebben de overkant niet gehaald. Wat vindt hij dat erg!

Eindelijk kan Abul weer eens wat uitrusten, weer eens wat gewoon eten. Maar als hij hier een paar dagen is, wordt hij onrustig. Al die mensen in dat kamp, is dit waar hij naar verlangde? Van andere vluchtelingen hoort hij dat hij hier niet kan blijven. Engeland! Daar moet hij heengaan.

Zo neemt Abul weer het besluit om weg te vluchten, nu niet thuis vandaan, maar uit het vreemdelingenkamp. Hij zwerft door Italië, naar Frankrijk. Hij moet naar de zee, weer de zee!

Hij komt in Frankrijk bij Calais in een vluchtelingenkamp. Daar hoort hij dat veel mensen proberen mee te liften naar Engeland. Nou dat zal hij ook eens proberen, hij kijkt uit naar een personenauto of een vrachtauto die hem mee wil nemen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Hij kan ook niet betalen voor het meerijden, want geld heeft hij niet.

Eindelijk vindt hij iemand met wie hij mee mag. Hij kan de man niet verstaan, hij spreekt een heel andere taal dan Abul, maar hij is wel heel vriendelijk, hij mag mee rijden. Daar gaat hij dan eindelijk naar Engeland. Maar eigenlijk weet hij niet eens goed waar Engeland is. De man rijdt kilometer na kilometer. Hoe lang zal het duren eer ze weer de zee zullen oversteken? Abul heeft niet in de gaten dat hij een andere kant uit gaat, België door en Nederland in, dan richting Duitsland. Bij de grens van Duitsland wordt de auto aangehouden. Hij moet papieren laten zien, maar die heeft Abul niet. Hij mag Duitsland niet zomaar in en moet daarom mee naar een gevangenis in Nederland. Daar zit Abul, hij heeft niets gedaan, hij is alleen op zoek naar een plek waar hij veilig kan wonen. Och, wat is hij verdrietig en bang. Alles is donker: zijn huid, zijn toekomst, zijn hart…

Na een maand wachten in de gevangenis, wordt hij vrijgelaten. De rechter heeft alles over Abul onderzocht en heeft besloten dat hij in Nederland mag blijven. Hij hoeft niet verder te vluchten. Er wordt een plaats gezocht waar Abul kan wonen. In Drachten is er een centrum voor vluchtelingen (eenAZC), daar gaat hij naar toe. Eerst is het wel fijn, allemaal mensen bij elkaar die gevlucht zijn. Je begrijpt elkaar als je verdrietig bent, je kunt elkaar allerlei dingen vertellen. Hij krijgt les in de Nederlandse taal, ze doen spelletjes, kijken tv, maken hun kamer schoon….

Het lijkt of er een lichtstraaltje komt in het leven van Abul. Maar…na een tijdje begint Abul zich te vervelen. Om zich heen zijn veel andere mensen in het centrum die gestrest zijn. Veel mensen worden boos om niets, dan krijgen ze ruzie en dan is er vaak geweld. Zó erg, dat de politie erbij moet komen. Abul vindt dit heel erg. Hij voelt zich eigenlijk nog niet veilig. Is hij gevlucht om zich in een vreemd land nog onveilig te voelen?

Als hij buiten het centrum komt zijn er mensen die hem na roepen: Ga naar je eigen land terug, man! De mensen zijn niet zo vriendelijk. Hij wil graag werken en geld verdienen, zodat hij voor zichzelf kan zorgen, maar dat mag niet. Het maakt Abul somber, verdrietig. Zijn huid is donker, zijn hart is donker en zijn toekomst is nog steeds donker.

Dan komt er opeens een verandering. Via een kennis komt Abul in een andere plaats terecht, een plaats hier vlakbij: in Groot-Ammers! Hij krijgt daar een klein appartementje waar hij kan wonen. Abul voelt zich opeens zo rijk! Een huis voor hem alleen! En er zijn vriendelijke mensen die hem helpen met zijn huis inrichten, ze helpen met boodschappen doen. Hij gaat zich langzaam thuis voelen in deze nieuwe woonplaats. Eindelijk lijkt het alsof er een lichtstraaltje komt in Abuls donkere leven.

Er zijn lieve mensen die hem meenemen naar de kerk. Hier begrijpt hij eerst helemaal niet zo veel van. Maar er komen jongelui naar Abul toe en zij vragen of hij meegaat naar de jeugdvereniging. Hij krijgt zo zelfs echte vrienden!

Ondertussen doet hij steeds heel goed zijn best om de Nederlandse taal steeds beter te leren. Hij gaat steeds beter begrijpen waar het over gaat in de kerk. Er zijn mensen die hem veel vertellen over de Bijbel én vooral over de Heere Jezus.

Wat vindt Abul dit mooi! Er begint een licht te schijnen in zijn hart. Hij hoort dat de Heere Jezus naar de aarde kwam als een kleine baby, Hij werd geboren in Bethlehem. Al heel snel moest de Heere Jezus vluchten, net als Abul. Het leven van Jezus was niet makkelijk, Hij is gestorven aan een kruis, als een misdadiger terwijl Hij nooit iets verkeerds had gedaan. Hij werd begraven, maar Hij is opgestaan uit de dood!

Eerst was alles zo donker voor Abul: zijn huid, zijn toekomst, zijn hart. Maar nu… nu heeft de Heere Jezus zijn hart licht gemaakt. Zijn huid is nog net zo donker als toen hij in Soedan woonde, maar op zijn gezicht zie je een blijde, stralende lach. Zijn toekomst is lichter, hij heeft werk gevonden, hij verdient op een eerlijke manier zijn geld en hij is vriendelijk voor iedereen en helpt ieder die hij kan helpen.

Zijn hart is zó licht en zo blij, dat komt omdat de Heere Jezus daarin mag wonen. Ja als Jezus in je hart mag wonen, dan ben je pas écht gelukkig!! Dan wordt het donker verdreven, dan is het voor altijd LICHT.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 22 december 2019, Vierde adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang Weerklank 130: 1, 3 en 4

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede – bediening heilige doop

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. A. van der Stoep, Nieuwland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – IJM (tegen mensenhandel)

 1. Eigen gemeente – Orgelfonds

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

 1. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hanneke Struijk, Mieke de Bruin

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A:Gerrie de Ruiter, Mirte van de Wetering,

Groep B:Linda van Wijngaarden, Juliet Boon

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1

avonddienst: Psalm 98: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten        

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Jannie Breedveld, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Woensdag 25 december 2019, Eerste kerstdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht – voorzang OTH 82: 1 en 2

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang Weerklank 129:1, 3 en 4

18.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. P. Bijl, Papendrecht

voorzang Weerklank 137: 1 en 4

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. H.J. Lam, Wijk en Aalburg

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente –

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Natasja Hofland, Jacobien Kraaijeveld, Rinze IJzerman

Groep B: Ellen Leenman, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A:Lilian Leenman, Jorieke de Vries

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Miranda Batenburg, Britt de Bruin, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   Zingen voor de dienst

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   prof. dr. W. Balke, Den Haag

 Collecten        

1. Pastoraat

2. Gereformeerde Zendingsbond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Nel Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Donderdag 26 december 2019, Tweede kerstdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

10.00 uur   Kerstviering Zondagsschool

 Kinderoppas

Talitha Bijkerk, Anne-Lynn de Jong, Methilde de Ruiter

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur  Kerstfeest zondagsschool Jedid-Jah                  ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld’

 Collecte   

Zondagsschoolwerk in Congo

 Zondag 29 december 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. P. van der Schee, Hoevelaken

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde – H.C. zondag 19

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Woord & Daad, Tsjaad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Liesbeth de Boer

Groep B: Anja Maasland

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Menthe van Houwelingen

Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Inge-Ruth de Jong, Rhode Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 47: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

18.00 uur   ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Collecten

1. Eredienst

2. Verwarming

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout,

Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

________________________________________

Dinsdag 31 december 2019,Oudejaarsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. Verboom, Rijnsburg

NIEUWE KERK

19.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 33: 8

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten        

1. Pastoraat

2. Studiefonds Gereformeerde Bond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________

Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

 Collecten

1. Eigen gemeente – Energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

09.30 uur: Jamarka de Jong, Gerlinde Poortvliet

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 27: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Anniëlle Spelt, Esther Groeneveld

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 5 januari 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. A. van de Herik, Moerkapelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.A. Kuijt, Katwijk

18.00 uur   ds. G. Wassinkmaat, Gameren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – winterhulp

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Rinze IJzerman

Groep B: Jacobien Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Janine Koesveld, Marianne den Boer

Groep B: Nellie Prins

Nieuwe Kerk:

09.30 uur:

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 7

avonddienst: lofzang van Simeon: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

18.00 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

 Collecten 

1. Eredienst

2. Verwarming

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 12 januari. 

Kerkblad 75-22

‘Gods aangezicht zien’

_________________________________________________

“Doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.”

(Psalm 80: 20)

Ook de komende tijd hebben we geen gebrek aan erediensten, als God het geeft. Elke zondag gaan de deuren van de kerk open. En ook rond Kerst en de jaarwisseling komen we samen. We mogen deze diensten meebeleven – in de kerk of als we thuis meeluisteren. Niet iedere dienst wordt hetzelfde beleefd. Maar er zijn een paar momenten in de eredienst, die zijn altijd hetzelfde. En altijd rijk en indrukwekkend. Ik doel op votum en groet en de zegen aan het einde van de dienst.

Aan het begin begroet de Drie-enige God ons: “Genade en vrede voor u”. In de dienst kan soms een waarschuwing klinken. ‘Gods aangezicht’ kan bestraffende trekken krijgen (vgl. Ps. 80: 17). Maar op de eerste dag van de week, laat God eerst Zijn vriendelijk aangezicht zien. Goddank! Want als God zou beginnen met te letten op onze ongerechtigheden, ‘wie zal bestaan’? (Ps.130: 3-4). Die groet aan het begin van de dienst is zo vol van pure genade!

Aan het einde van de dienst laat God ons gaan, maar niet zonder Zijn zegen. Dat kan de zegen zijn op grond van 2 Korinthe 13: 13 of de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6: 24-26. De inhoud is dezelfde: God neemt ons onder Zijn hoede en beschutting.

“De HEERE zegene u en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u

en geve u vrede!”

Dit geeft Hij ons mee op de eerste dag van de week waarop we de opstanding gedenken. De Heere gaat mee de nieuwe week in! Wat die week ook brengt, het zal niet buiten Hem om gaan. Hetzij vreugde en blijdschap of moeite en verdriet, maar God laat ons niet alleen op onze levensweg. Hij wil ons hoeden en troosten, verlossen en leiden naar Huis (Ps.138: 8). Aan het einde van de dienst opent de een zijn/haar handen en de ander buigt het hoofd. En wij allen ontvangen de zegen van de Eeuwige. Wie Zijn zegen gelovig ontvangt, mag hartgrondig vertroost de kerk verlaten, elke zondag. Geen preek kan zo aansprekend zijn!

In Psalm 80 horen we de klacht van een verstoten volk (80: 5). Een gebed tot God, de Herder van Israël om verlossing. In deze Psalm lezen we driemaal de bede: “doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost zijn.” (Vs. 4, 8, 20). Er klinkt een diep verlangen in door naar Gods barmhartigheid over Zijn volk. Een diep verlangen dat de Geest in onze harten werkt. Schuldig en arm in jezelf, verlangend naar de barmhartigheid en goede gaven van God, zoals eens Maria (Luk.1: 50, 53). En waar Gods aangezicht oplicht, wordt dit verlangen vervuld.

Advent wijst ons het adres waar we terecht kunnen met onze armoede en met dit verlangen naar verlossing. We zien Gods aangezicht oplichten in de komst en in het gelaat van Zijn Zoon, Jezus Christus. “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.” (2Kor.8:9) In Zijn vernedering van kribbe naar kruis werd Hij armer dan wij ooit kunnen worden. Hier zien we de gave van God. In Hem doet God Zijn aangezicht lichten en verlost Hij allen die tot Hem vluchten en bidden: “Doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Zie op de Heere Jezus, en je ziet Gods aangezicht lichten (Joh.1: 18). “Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid” (Ps.145: 8).

Hecht meer geloof aan het Woord en werk van onze Heiland dan aan al je armoede en twijfels, en je zult verlost zijn, nu en eeuwig! En God zet er aan het begin van elke dienst een streep onder, en geeft je aan het einde Zijn zegen mee.

ds. P. van de Voorde

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Kerstkaartenactie voor HGJB-project ‘Geef Hoop’

Zondag 22 december is het alweer de laatste zondag dat u uw kerstkaarten kunt inleveren in de daarvoor geplaatste tonnen bij ingang in de beide kerken. Laat uw stapeltje kerstkaarten inclusief een bijdrage van € 0,50 per kaart achter in de tonnen en steun hiermee het project ‘Chiyembekezo’! De leden van de Tussenclub zullen deze kaarten bezorgen op 23 en 24 december. Let op: we bezorgen alleen in Beneden-Hardinxveld. Geef hoop aan hen in Mozambique die vanwege ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben!

Commissie Kerk en Israël – vooraankondiging Israëlavond

Op dinsdagavond 28 januari 2020 hopen wij ds. J.C. Overeem te verwelkomen in De Parel. Hij zal spreken over: ‘Onopgeefbaar verbonden’ een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Aanvang 20.00 uur. Noteer het in uw agenda.

Save the date: schrijf-en gebedsochtend

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Kerst, Gezellig: gasten gezocht!

Inmiddels hebben we diverse gastheren en gastvrouwen beschikbaar die tijdens de komende kerstdagen een gemeentelid (of gemeenteleden) thuis willen ontvangen. Er zijn mogelijkheden geboden om te komen koffiedrinken, lunchen en/of dineren! Nu zijn we nog op zoek naar u (als gemeentelid/leden) die op deze uitnodiging zou willen ingaan. Mocht u dus tijdens de kerstdagen gelegenheid hebben om bij een gemeentelid thuis elkaar te ontmoeten, stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl (bellen mag ook naar 06 22 48 52 79 – diaken Matthijs Corbijn). Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar binnen de gemeente vorm te geven.

Kerstviering donderdag 19 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2019 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 19 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal broeder T.J.D. de Koning de meditatie verzorgen, daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avondprogramma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Eerst zal een kerstverhaal worden voorgelezen (de laatste keer door mw. Alblas) en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 14 december bij dhr. D.B. Dekker, Talmastraat 5a (tel. nr. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.  Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Verjaringsfonds

De opbrengst van het derde kwartaal van 2019 is totaal 1.953,25. Dit is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 41,55. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

College van kerkrentmeesters

Herinnering bijdrage aan de Solidariteitskas 2019

In November is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas bezorgd. Wilt u nagaan of de bijdrage van € 10,- inderdaad is voldaan?

Heeft u deze brief nog niet ontvangen dan graag contact opnemen met dhr A. de Jong, Tel 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 17 december zijn alle vrouwen om 09.15 uur weer van harte welkom in De Parel. Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Timotheüs, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Het thema is: Kerstfeest, feest van Gods heerlijkheid. Er is geen oppas voor de kinderen. Hartelijke groeten,

de stuurgroep

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 16 december is er weer Kring. We beginnen deze avond met de Bijbelstudie over het boek Markus. Na het boek Ruth is dit een nieuwe uitdaging om als discipelen van Jezus te leren leven. Iedereen is welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Zendingscollecte

De zendingscollecte van zondag 15 december is voor het project ‘Geloven in Spangen’.

‘Geloven in Spangen’ is een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn ze ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Zij wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk.

Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk. Daarom werken ze graag samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

‘Geloven in Spangen’ is verbonden aan de IZB en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

In de lijdenstijd van afgelopen jaar hebben we als gemeente al samengewerkt met ‘Geloven in Spangen’. Er is toen een boekje – ‘Deel het leven’ – gemaakt voor dagelijkse bijbellezing in lijdenstijd.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de ochtenddienst stonden we stil bij de missionaire roeping die we als gemeente en christenen hebben. We volgden vanuit Lukas 1: 57-66 de buren van Elizabeth en Zacharias. Ze hoorden over de grote barmhartigheid die God aan Elizabeth en Zacharias had bewezen. En toen zij het kind van een naam wilde voorzien, bleek het kind al een naam te hebben. Een naam die gegeven was door God zelf. Als Zacharias deze naam opschrijft, dan kan hij plots weer spreken. Hij zingt een loflied voor God waarin ook duidelijk wordt wat God van zijn kind zal laten worden. Daarmee horen de buren dat God Zijn heil voltrekt. De vraag is wat de mensen om ons heen merken van de grote daden van God. Dat heeft te maken met de vraag of we dichtbij God leven. De buren van Zacharias en Elizabeth reageren met ontzag en alles wat ze horen overwegen ze in hun hart. Het is God Zelf die dat tot stand brengt zoals Hij ook vandaag via het getuigenis van mensen doorgaat met Zijn werk. Dat God Zelf mensen toevoegt tot Zijn koninkrijk geeft ontspanning. Jaren later als Johannes preekt en doopt bij de Jordaan gaan de mensen uit heel Judea naar hem toe (Matth. 3: 5). God zet nogal eens iets in gang wat Hij pas veel later tot ontplooiing laat komen. 

Pastoraat

In onze duisternis is het Licht Jezus Christus opgegaan. Zijn licht geeft ons verwachting voor de toekomst. “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw” (Jes. 65: 17 en 19)

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden. Dat zo het sacrament tot versterking en verdieping van het geloof zal leiden. Dat geldt voor ons allemaal. Laten we rondom de doopdienst bewust stilstaan bij onze eigen doop. Het is goed om heel persoonlijk de vraag binnen te laten komen: Wat betekent het dat ik gedoopt ben? Het is mooi om voorafgaand aan de dienst alvast het doopformulier door te nemen om na te gaan wat God heeft beloofd.

Catechese

In de komende tijd is er geen catechisatie op dinsdag. In het nieuwe jaar pakken we de draad weer op. Op donderdagavond 19 december is er nog wel catechisatie voor de 17-plussers en belijdeniscatechisatie.

Gelezen

‘God lijkt zijn beloften te vergeten, maar hij houdt zich eraan op manieren die we ons pas kunnen voorstellen als het werkelijk gebeurt. Denk aan de komst van de beloofde messias. Deze goddelijke koning werd niet in een paleis geboren maar in een voederbak gelegd, in een kribbe. Hij deed het totaal anders dan iedereen verwachtte, maar alleen door in zwakheid te komen en te sterven aan het kruis kon hij ons redden. God deed wat hij beloofd had.’

Tim Keller

…tot zondag

In de doopdienst van komende zondag lezen we Lukas 1: 67-79, de lofzang van Zacharias. Centraal staan de woorden van de verzen 74 en 75. In de avonddienst verwachten wij oud-predikant en plaatsgenoot ds. W. Arkeraats als voorganger.

Bidt u mee om een zegenrijke zondag voor jong en oud?

Een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods troostende nabijheid toe. We bevelen de zieken en allen die om hen heen staan in uw voorbede en meeleven aan. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Beroepingswerk

Afgelopen zondag is er een hoorcommissie op pad geweest om een predikant te ‘horen’. Zij zal tijdens een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad, welke  maandag 16 december a.s. zal worden gehouden, verslag uitbrengen van hun bevindingen. Tijdens deze vergadering zal worden besloten of er overgegaan kan worden tot het uitbrengen van een beroep. De uitslag hiervan hopen wij in het volgende kerkblad bekend te maken.

Als wijkkerkenraad zien we sterk uit naar de vervulling van de vacature, die inmiddels al weer meer dan een jaar duurt. Wij merken ook dat het goed zou zijn voor de gemeente als er weer eigen herder en leraar is, die de herdersstaf voor dit deel van Gods wijngaard op kan nemen. We mogen daar dan ook biddend naar uitzien en het beroepingswerk in handen leggen van de Koning van de Kerk.

Verkiezingen

Er is binnen de wijkkerkenraad nog één vacature voor ouderling en één voor diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject opdragen in uw gebed?

Kinderlied

In de bijbelklas gaat het verhaal op 15 december over ‘de geboorte van de Heere Jezus’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 403 ‘Een Koning is geboren.’

Citaat

‘Waar sprake is van de dienst van God, is innerlijke oprechtheid altijd het eerste dat vereist wordt.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Bidden en danken

Wij bevelen van harte het beroepingswerk in uw voorbede aan.

Christenen in Centraal-Azië lopen kans om beboet te worden om activiteiten zoals Bijbelstudies en kerkdiensten. Deze boetes zijn vaak erg hoog. Bid om Gods bescherming over de samenkomsten. (Gebedskalender Open Doors)

In Indonesië is de voorbereiding voor het kerstfeest al in volle gang! Dank samen met de Indonesische christenen voor de adventstijd en bid om gezegende en veilige samenkomsten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten op de derde Adventszondag.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 25,- voor stichting De Hoop.

Bijbelstudiekring

Donderdag 19 december hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het tiende hoofdstuk van het boek ‘De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies’. Het thema is: ‘De kracht en betekenis van gebed’ n.a.v. 1 Joh. 5: 14-21. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Allen van harte welkom!

Gelezen/ gehoord

‘Het niet vurig terug verwachten van Jezus uit de hemel, is de hoogste vorm van wereldgelijkvormigheid.’

Tenslotte

We gaan de derde Adventszondag alweer in. In het heden terugblikken naar het verleden met een verlangen naar Zijn toekomst. ‘Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeidt.’  Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst,       

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 13 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. A. de Hek

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 14 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 17 december

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Donderdag 19 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

16.00 uur  Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

Vrijdag 20 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 – De Parel

19.30-21.30 uur ‘t Lichtpunt (kerstavond) – De Parel

Algemene berichten

Kerstavond in Boven-Hardinxveld

Dinsdag 24 december vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld t.b.v. het werk van stichting Open Doors.

Een spreker van Open Doors vertelt tijdens het concert over christenvervolging in het Midden-Oosten, onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen.

Aan deze avond werken mee het Christelijk Jongerenkoor Glory uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Mark Brandwijk en het Christelijk gemengd koor Con Amore uit Noordeloos o.l.v. Reinier Korver.

Beide koren brengen een gevarieerd kerstprogramma en zullen ook gezamenlijk zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door de beide dirigenten op orgel en piano. De violiste is Alisa van Dijk. De samenzang tijdens de avond wordt begeleid door Joost van Barneveld.

Vanaf 19.15 uur is een Sing-In waar u bekende kerstliederen kunt zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

De deur van de kerk is om 18.45 uur open en de toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang. Van harte welkom!

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 15 december 2019

Derde adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

10.45 uur wijk 3 Zuid, rb/ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

voorzang: Weerklank 105: 1,2 en 3

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Voorzang: Weerklank 113: 1,2 en 5

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – Bediening heilige doop

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – ‘Geloven in Spangen’ 2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Zending – ‘Geloven in Spangen’ 2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Hester Klop, Sarah de Kock, Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Lenny Egas, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1

avonddienst: Psalm 89: 9

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening heilige doop

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Jasmijn van den Bout, Anna Klop

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 75-21

Advent voor alle volken

“Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde”.  (Jesaja 49: 6b)

___________________________________________

Jesaja geeft hier in de eerste verzen van hoofdstuk 49 een vooruitblik op het werk van de knecht des Heren als de beloofde Messias. Zijn werk zal niet beperkt blijven tot Israël maar zoals uit bovenstaande tekst blijkt, zal Hij ook een Licht zijn voor de heidenvolken. In die zin is dit een adventsprofetie.

In het eerste verzen van dit hoofdstuk is, bij monde van de profeet, de Knecht zelf aan het woord. Hij zegt dat God hem heeft geroepen al voor zijn geboorte en dat dan Zijn naam dan reeds bekend zal zijn. In het evangelie van Mattheüs en Lukas, lezen we daarvan de vervulling. Zowel Maria als Jozef werden door een engel, reeds voor Jezus’ geboorte, op de hoogte gebracht van zijn naam (Mattheus 1: 21; Lukas 1: 31).

In Jesaja 49:  5 en 6a wordt voorzegd, dat het Zijn eerste opdracht is om het volk Israël tot God terug te brengen. Als Jezus later zijn discipelen in Israël uitzendt, geeft hij hun een soortgelijke opdracht mee. Ook tegen de Kananese vrouw zegt Jezus dat Hij alleen is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar in deze profetie van Jesaja wordt meteen al aangegeven dat, ondanks het optreden van deze goddelijke Knecht, Hij daarvan niet het gewenste resultaat mag verwachten. Israël zal zich niet laten verzamelen, ondanks de inspanning van deze Knecht.

Dat is niet nieuw want ook in het OT hebben vrijwel alle profeten Israël terug geroepen tot God. Soms gaf een klein deel van het volk daaraan gehoor, maar als geheel werd zo’n oproep meestal in de wind geslagen. Uiteindelijk leidde dit tot de ballingschap. In de genoemde verzen profeteert Jesaja dat het met de oproep van Gods Knecht, op dezelfde manier zal gaan.

Niet dat niemand in Israël gehoor gaf aan de prediking van Johannes de Doper en van Jezus en de discipelen. De evangeliën geven ons genoeg voorbeelden van mensen die de oproep tot geloof serieus namen. Maar het overgrote deel van Israël en vooral de godsdienstige elite, gaven geen gehoor aan de oproep tot geloof en bekering. Dat leidde uiteindelijk tot de kruisiging van Jezus. In die zin was dat prediking en het werk van deze goddelijke Knecht (Jezus) zeker niet tevergeefs.

In Jes. 49: 6 komt bij monde van Jesaja, God zelf aan het woord. Hij kondigt aan dat het werk van Zijn Knecht niet beperkt zal blijven tot Israël. Zijn heilswerk zal ook ten goede komen aan alle volken. Hier wordt dus al door Jesaja voorzegd wat Paulus later bespreekt in Romeinen 11, namelijk dat de verwerping van het evangelie door Israël, tot heil van de heidenen zal zijn.

De teleurstelling over de verwerping van Jezus door zijn eigen volk werd door Paulus diep gevoeld (Romeinen 9: 1-5). Daarna verblijdt hij zich echter omdat Gods evangelie van liefde en genade verkondigd mag worden aan alle volken. Paulus zelf mocht, samen met zijn medewerkers, meewerken aan de vervulling van deze profetie uit Jesaja 49. In de eeuwen daarna zal het licht van het evangelie uiteindelijk komen tot de einden der aarde, dus overal. Verrukt over dit wereldwijde heilsplan van God, eindigt Paulus Romeinen 11 in een lofzang op Gods wijsheid en grootheid!

Dank zij de leiding van de Heilige Geest en de bereidheid van veel gelovigen kwam het Licht van deze heilsboodschap ook bij ons. En nog steeds wordt het evangelie gepredikt, dichtbij en veraf. Een ieder die Gods boodschap van verzoening en genade in geloof mocht aanvaarden, mag op zijn/haar beurt getuige zijn van dit levensreddende Licht. Ook de gemeente heeft de opdracht om een lichtend licht en zoutend zout te zijn in deze wereld. Het is Gods bedoeling dat alle gelovigen, zowel uit Israël als uit de volken eenmaal zullen aanzitten in het eeuwig licht van het Koninkrijk der hemelen. (Mattheus 8: 11). De komst van Jezus, als het Licht der wereld, mogen we in deze adventsweken en met de kerstdagen weer met dankbaarheid gaan herdenken.

Tijdens de voorstelling van de kleine Jezus in de tempel, zong de oude Simeon met het oog op deze profetie, van dit Licht voor Israël en de volken,

     Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van ‘s hemels troon,

     straalt volk bij volk in d’ogen; terwijl ‘t het blind gezicht

     van ‘t heidendom verlicht, en Israël zal verhogen.

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Actie Een Kilo Liefde

Als u dit berichtje leest, is de actie ‘Een Kilo Liefde’ volop aan de gang. Zondag 8 december heeft u nog de mogelijkheid om uw gekochte levensmiddelen in te leveren in beide kerken. Ook kunt u de producten afgeven bij familie De Keizer, Parallelweg 37 (tot uiterlijk maandag 12.00 uur). U kunt deze mooie actie ook steunen door een gift over te maken op rek. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Giessendam, o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar voorgaande kerkbladen.

Wij willen u alvast hartelijke danken voor uw bijdrage en vragen u of u deze hartverwarmende actie op wilt dragen in uw gebed.

commissie ‘Een Kilo Liefde’

Voedselbank

Ook dit jaar houden we weer een inzameling van Douwe Egberts punten voor koffie. Spaart u weer mee, want onze cliënten willen ook graag koffie in hun pakket. De verzameldozen kunt u vinden in De Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer. De actie van vorig jaar heeft 211.800 punten opgeleverd, die door Douwe Egberts zijn omgezet in heel veel pakken koffie. Namens onze cliënten, heel hartelijk dank.

Kerststollenactie Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting heeft dit jaar opnieuw een lekkere  actie! U kunt overheerlijke kerststollen kopen, gebakken door een ‘echte warme bakker’. Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Voor slechts € 7,50 (gewicht ca. 900 gr) of     € 5,- (gewicht ca. 450 gr) kunt u de komende feestdagen genieten van zo’n heerlijke stol en steunt u daarmee tevens een goed doel. Stichting Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.

We willen u vragen de bestelling vooraf door te geven. Dit kan t/m uiterlijk woensdag 11 december. U kunt bellen of mailen naar Alieta de Jong, 0184-61 61 84 ariealieta@msn.com met vermelding van uw naam, adres en het aantal stollen. U kunt uw bestelling op halen en betalen vanaf woensdag18 december bij winkel Het Bakhuis, Peulenstraat 153, tijdens openingstijden. Als dit niet lukt, dan kunnen we het natuurlijk altijd bij u komen bezorgen! Namens onze kwetsbare medemens willen wij u al vast hartelijk danken!

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 12 maart… Het huwelijk in Bijbels licht
 • 2 april……. Samen leven met God
 • 15 april….. Huwelijk en communicatie
 • 23 april….. Huwelijk en seksualiteit

De predikanten van Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  8 december 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden tijdens de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de Tirgu Mures waar de commissieleden dan de besteding van onze bijdragen en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag wil de diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Inzameling kleding e.d. voor Roemenië

Zoals u waarschijnlijk weet wordt elke eerste woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur op Peulenstraat-Zuid 95  kleding ingezameld voor enkele gemeenten in Transsylvanië (Roemenië). In januari zal dat niet op de 1e maar op de 8e plaatsvinden. Goede, gebruikte kleding is heel welkom, evenals kleine huisraad, kleine meubels en goed werkende elektrische apparatuur.  Voor informatie: Ada Klein, tel. 06-13 25 31 10.

Kerstviering donderdag 19 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2019 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 19 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal broeder T.J.D. de Koning de meditatie verzorgen, en daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avondprogramma begint om ongeveer 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Eerst zal een kerstverhaal worden voorgelezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de bijeenkomst rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 14 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden, graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Evangelisatie

Uitzwermen

Namens de evangelisatiecommissie maken wij u bekend dat dinsdag 8 december voor de laatste keer dit jaar een uitzwermavond is.

We zijn dankbaar dat we in de afgelopen periode verschillende keren er op uit mochten trekken en aanbellen bij mensen die soms amper meer weet hebben van het bestaan van God en een kerk. Maar er zijn ook veel mensen die vroeger gedoopt zijn en christelijk zijn opgevoed. Maar die toch in de loop van hun leven hun christelijke opvoeding hebben losgelaten. Wat een opdracht, om dan aan die mensen te vertellen wie Jezus voor hen kan zijn.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de jeugdzaal van de Oude kerk. We beginnen met een korte inleiding waarna we vervolgens in gebed gaan en om kracht en steun vragen voor alles wat komen gaat als we bij mensen aanbellen.

Bidt u mee, we hebben het met elkaar heel hard nodig. Gaat u een keer mee? Probeer het eens. De laatste keer mochten we ook weer iemand begroeten die voor het eerst met ons is meegegaan. Daarvoor zijn we heel dankbaar. Tot ziens op dinsdag 8 december.

Uitdelen van de Kerst ECHO

Zondag morgen worden na de dienst weer de jaarlijkse Kerst ECHO’s  uitgedeeld. Dit blad wordt twee keer per jaar verzorgd door de IZB. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de kerst-boodschap bij mensen onder de aandacht te brengen.

De titel is dit jaar ‘Kerst blijft boeien’. Dat is een waar woord. Er worden in deze uitgave verschillende missionaire activiteiten beschreven. Wat mij bijzonder aansprak: het stukje van een vrouw die na een turbulent leven tot geloof kwam. Lees ‘Mijn eenzaamheid is voorbij’.

Neem gerust een paar ECHO’s extra mee en geef ze aan mensen die het kerstfeest wel vieren, maar de diepe betekenis ervan niet kennen. Want kerstfeest is Christusfeest !! De evangelisatiecommissie wenst u gezegende kerstdagen.

Kring- en verenigingswerk

 Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 11 december komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. In verband met Advent behandelen we ditmaal de Lofzang van Maria. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom eens luisteren…!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 12 december komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Pille, Peulenstraat 192.

Ina van  Vliet zal de inleiding houden over Psalm 61. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstdiner 13 december

Vrijdag 13 december wordt een kerstdiner georganiseerd voor de kerngroepen met de leeftijd t/m 16 jaar! We beginnen om 19.00 uur. Heb je al zin in een gezellige avond met elkaar?! Geef je dan op bij een van je kerngroepleiders! We zoeken nog enthousiastelingen die willen helpen met de voorbereidingen! Meer info bij je kerngroepleiding.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Een mooie en blijde avondmaalszondag ontvingen we uit Gods hand. We loven en prijzen God ervoor! Voor de bediening stonden we in de prediking stil bij de boodschap van de engel aan Zacharias. “Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden”. Blijdschap zou er ontstaan omdat veel mensen via Johannes de Heere leren kennen, tot bekering en geloof komen en zicht krijgen op de komende Messias. De blijdschap is ten diepste een vreugde over het heil dat God schenkt!

In de avonddienst ging het vanuit Lukas 1: 24 en 25 over het adventsleven van Elizabeth. Het was een leven in stilte om het goede en grote nieuws te verwerken. Het was ook een leven van lofprijzing en verwondering. Zo mogen ook wij verder gaan na de avondmaalszondag, in stilte overdenkend wat de Heere ons heeft gegeven en Hem loven en prijzen in stille verwondering: zo heeft de Heere aan mij gedaan!

Overleden

Woensdag 27 november is overleden Adriana Vesely-Stout. Ze woonde op Smalweer 1, 3371 PG. Haar heengaan is een groot verlies voor haar man Peter, de kinderen en de kleinkinderen. Mw. Vesely was een hartelijke en zorgzame vrouw. Graag had ze degene die haar lief waren om zich heen en voor humor was ze ook wel te vinden. Ze heeft een bewogen leven gehad. Jarenlang heeft ze geestelijk een moeilijke tijd gekend. De laatste jaren waren lichamelijk niet eenvoudig. Haar gezondheid was uiterst kwetsbaar. Iedere week ging ze een aantal dagen naar Gorinchem voor nierdialyse. Maar in dat alles wist ze zich geborgen bij de Heere. Dagelijks zocht ze trouw haar houvast bij God in teksten uit de Bijbel en liederen. Als het kon was ze te vinden bij de weeksluiting in Pedaja. Woensdag 4 december hebben we haar begraven op de begraafplaats aan de Spindermolen. Vooraf kwamen we in de aula bijeen en stonden we stil bij Matthéüs 11: 28 “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. We wensen haar man, de kinderen en de kleinkinderen Gods troost en kracht toe.

Pastoraat

IEr zijn gemeenteleden die liever niet met naam genoemd willen worden in het kerkblad maar wel te maken hebben met een ziekenhuisopname, met kuren of zorgen kennen over hun gezondheid. Dat de beloften van het evangelie licht, hoop en moed zullen geven. De profeet Jesaja getuigt in Jesaja 60: 1: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op”.

Giften

Br. P. de Keizer en br. G. Boer ontvingen op huisbezoek   € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt!

Koffiedrinken

Na de morgendienst van 8 december hopen we als wijkgemeente weer met elkaar een kopje koffie, thee of limonade te drinken in De Parel. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten of elkaar beter te leren kennen. Van harte welkom!

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen van wijk Oost weer bijeen. De groep van 17-20 jaar is van harte welkom bij de fam. Westland, Vinkeweer 3. We wensen onze jongeren een fijne avond toe en laten we hen omringen met onze gebeden.

 Bijbelkring

Woensdag 11 december komt de Bijbelkring weer bijeen. Aan de beurt is Nehemia 4: 1-23. Daarbij hoort hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Drama, spanning en vernieuwing’ van ds. J. W. Verboom. We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur in De Parel. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en samen de Bijbel te lezen en met elkaar in gesprek te zijn.

 Gelezen

‘De kerk verwacht geen schone en heerlijke dingen op zichzelf. De kerk verwacht Christus en daarom schone en heerlijke dingen’. (ds. J. H. Gunning jr. 1829-1905)

…tot zondag

Komende zondag is het de tweede adventszondag. We lezen in de morgendienst Lukas 1: 57-66. Het gaat over de geboorte van Johannes. De buren komen op bezoek en zeggen: hij heet Zacharias. Maar in de kring van buren en bekenden komt Elizabeth met een getuigenis. Een getuigenis dat onderstreept wordt door Zacharias. Samen maken zij duidelijk dat zijn naam Johannes is. Zacharias heft vervolgens zijn loflied aan. Vervolgens ontstaat er bij de buren ontzag. 

Gemeentebreed zal deze zondag in de diensten aandacht gegeven worden aan wat het betekent om het evangelie in de praktijk uit te dragen en welke bijdrage de wijkgroepen daaraan kunnen geven. Vanuit dit Bijbelgedeelte lichten er in dat verband ook mooie en bijzondere lijnen op.

In de avonddienst gaat mijn zwager ds. M. Maas voor, terwijl ik zelf zijn plaats inneem in de Augustijnerkerk in Dordrecht. Een goede zondag toegewenst onder de verkondiging van het evangelie!

ds. W.J. Westland

Stemmingsvergadering

Op de verkiezingsavond van afgelopen maandag 2 december in de Nieuwe Kerk is er in de tweede verkiezingsronde een procedurele fout opgetreden. In de eerste stemmingsronde is br. J. de Heer, Buitendams 42 met meerderheid van stemmen verkozen voor het ambt van diaken. De overige drie broeders hadden een minderheid van stemmen waardoor een tweede stemmingsronde noodzakelijk was. In het doorgeven van het aantal stemmen per kandidaat door het stembureau aan de scriba, zijn de namen van twee broeders per abuis verwisseld. Hierdoor was de kandidatuur voor de tweede stemmingsronde onjuist. Dit betekent dat de uitslag van de tweede stemmingsronde ongeldig is. Deze fout is na afloop van de verkiezingsvergadering geconstateerd.

Op 3 december is over de ontstane situatie advies ingewonnen bij kerkrechtspecialist Dr. P. van den Heuvel en bij het Landelijke Dienstencentrum van de PKN. Op grond van deze adviezen heeft de kerkenraad op 3 december het volgende vastgesteld:

 1. Dat br. De Heer rechtsgeldig is verkozen
 2. Dat de verkiezing van br. Quist ongeldig is
 3. Dat er een nieuwe stemmingsvergadering nodig is voor het opnieuw in stemming brengen van de broeders die in de eerste ronde de meeste stemmen hadden na br. De Heer. Dat betreffen de broeders A.T. Ritmeester  en F.P. Schild.

De kerkenraad betreurt bovenstaande gang van zaken en beseft dat dit grote impact heeft op de broeders die op de kandidatenlijst stonden voor deze vacature. In het besef dat de Heere God Zijn kerk bouwt, ook door menselijke fouten heen, vragen wij uw gebed voor de betreffende broeders.

Wij wensen broeder De Heer van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hem duidelijk mag maken welke weg hij in deze mag gaan. Zijn verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 5 december. Dat betekent dat br. De Heer uiterlijk op donderdag 12 december zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 16 december bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet – Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

     de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 22 december. In deze dienst gaat voor ds. C.H. Bax uit Ede. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 14 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Project kinderkoor voor de kerstdienst

Als je van zingen houdt, doe dan mee met ons kerstproject kinderkoor. Je repeteert twee keer op woensdagmiddag 11 december en 18 december 15.00 uur in de Oude Kerk aan de Peulenstraat. Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag van Wijk Noord treden we op. Vind je het leuk om mee te doen, kun je dit doorgeven aan Alida Blokland alidablokland@gmail.com.

Verkiezingen

Binnen de wijkkerkenraad is nog één vacature voor ouderling en één voor diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject opdragen in uw gebed?

Verantwoording

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de kerk. Senioren-bezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een huisbezoek een bijdrage van € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag
12 december om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat 8 december over ‘Feest’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 481’Blij, blij, m’n hartje is zo blij.’

Citaat

De moderne mens leeft bij lengte en breedte der aarde alleen, dus in de meest letterlijke zin oppervlakkig’. (prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk in onze wijk, zodat we een nieuwe herder en leraar uit Zijn Hand mogen ontvangen.

– Sinds de hindoeïstische BJP aan de macht is, is het geweld tegen christenen in het noordoosten van India opgelaaid. Bid om bescherming voor onze broeders en zusters in deze regio. Bid dat liefde overheerst in plaats van haat. (Gebedskalender Open Doors)

– Het is het verlangen van de kerk in Colombia dat het stichten van een nieuwe gemeente in Medellín als voorbeeld mag dienen voor de landelijke kerk. Bid dat het kerkplantingswerk van de kerk in Colombia gezegend wordt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Afgelopen zondag mocht ons geloof weer versterkt worden aan Zijn tafel. De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten op de tweede Adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan de zieken thuis, die behandelingen ondergaan en telkens weer de moed zoeken om hun weg te gaan. We bidden dat de ziekte die ons voor veel andere dingen ongeschikt maakt ons des te meer verbindt aan de dienst van Christus. Dat de benauwdheid van de ziekte ons ruimer doet ademhalen in de zuivere sfeer van de genade Gods. Er is een genezing die onvergelijkelijk meer waard is dan het welvaren van ons lichaam. Dat is de genade. En de Heere zegt: ‘die is u genoeg’, want daar is alles in begrepen. ‘Op Uw genade zal ik leven. Op Uw  genade de doodssnik geven.’

Giften

Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 20,- evenredig te verdelen voor de actie ‘kilo liefde’ en transportkosten voedselpakketten Dorcas. Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving op bezoek

€ 10,- voor mw. Witte. Ook diaken J. de Jong ontving voor haar op kroonjarenbezoek een gift van € 10,-. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving € 10,- voor de kerk. Op huisbezoek ontving ouderling J.P. Teeuw een gift van € 20,- voor de kerk

Verkiezing

Op de gehouden verkiezingsavond is door de gemeente gekozen in het ambt van ouderling, dhr. M. de Bruin, en dhr. L.J. van Gelder. In het ambt van diaken werd verkozen dhr. J.W. Buijk. Uiterlijk 13 december zullen zij hun beslissing kenbaar maken.

 Kerkenraadsvergadering

Maandag 9 december hoopt uw kerkenraad weer te vergaderen. In de bezinning staan we ook nu weer stil bij het gezag. Een beladen woord in onze huidige maatschappij. De christelijke gemeente is geen gemeenschap waarin iedereen gelijk is aan iedereen en waarin niemand de leiding heeft. Immers, Christus heeft er de leiding. Maar Hij bedient Zich van ambtsdragers. En dat als ‘mensjes uit het stof verrezen’ (Calvijn). Gods ontferming over Zijn gemeente blijkt in de aanstelling van ambtsdragers, Zij moeten wijsheid hebben en krijgen om goed te dienen. Dat vraagt om kennis van de Schrift die samen moet gaan met praktische levenswijsheid waarin de Heere Zelf het hoogste doel is.

Gelezen/gehoord

Leed wordt verzacht met het oog op de komende Messias.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 december

14.00-21.00 uur   Winterfair – kerkplein Oude kerk

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 7 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 8 december

na de morgendienst Koffiedrinken wijkgem. 1 Oost –

14.15 uur             Zondagsschool, oefenen Kerstfeest

Maandag 9 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 10 december

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora, Kerstavond –  De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond -jeugdzaal Oude kerk

20.00 uur             Thuiskring II –

Woensdag 11 december

09.30 uur             Woensdagochtend Bijbelkring. –  

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG1 Oost –  De Parel

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring –  

Donderdag 12 december

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Peulenstraat 192

20.00 uur             Bijbelkring WG2 Noord –  De Parel

Vrijdag 13 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Collecteweek 9-14 december 2019

In de week van 9-14 december wordt gecollecteerd voor Stichting Buitenhof, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Met uw bijdrage geeft u mensen met een beperking een fijne plek in het midden van ons dorp. We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen!

Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0155169343 ten name van Stichting Buitenhof.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingbuitenhof.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/stichtingbuitenhof 

Ds. Marco Batenburg nieuwe synodepreses Protestantse Kerk in Nederland

Ds. Marco Batenburg, predikant van de Protestantse Gemeente in Gouda, is donderdag 14 november gekozen tot voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is de opvolger van ds. Saskia van Meggelen, die in september vorig jaar tussentijds aftrad. Door de benoeming beëindigt ds. Batenburg met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van de IZB.

Als bestuurslid heeft hij met verscheidene directeuren samengewerkt, achtereenvolgens ds. Dick Looijen, ds. Louis Wüllschleger, Jurjen de Groot en ds. Sjaak van den Berg. Hij begon in het jaar waarin de Protestantse Kerk in Nederland tot stand kwam. ‘De IZB heeft zich altijd dienstbaar opgesteld aan het geheel van de kerk. Dat is in al die jaren een constante gebleven.’ Terugblikkend spreekt hij met waardering over ‘de missionaire drive’ van IZB-medewerkers. ‘Er wordt hard gewerkt, met passie voor het evangelie en de kerk. Zo staat de IZB bekend, denk ik. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een professionaliseringsslag doorgevoerd.’ De missionaire toerusting van gemeenten was een belangrijk thema in het bestuur. ‘Met dankbaarheid constateren we dat IZB-Focus zo’n hoge vlucht heeft genomen.’ Hij onderstreept ook het belang van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. ‘Het is van grote betekenis hoe daar in cursussen en studiebijeenkomsten wordt nagedacht over de uitleg en verkondiging van de Bijbel, in gesprek met de cultuur. Dat draagt voor mij bij aan het ‘eigen geluid’ van de IZB.’

In zijn toespraak tot de synode bij de aanvaarding van zijn functie refereerde hij aan de vreugde om het evangelie. ‘De kerk is ook de ruimte om ons in die vreugde te oefenen. Als het evangelie wordt verkondigd. Als het sacrament wordt gevierd. Als mensen nieuw geraakt worden door het evangelie – in een pioniersplek of in een dorpskerk met een eeuwenoude traditie. Vreugde die aanstekelijk en bemoedigend werkt.’

Voor Sjaak van den Berg betekent de benoeming van Batenburg het einde van uitstekende samenwerking. ‘Zijn aantreden als voorzitter viel bijna samen met mijn aanstelling als directeur. We hadden een hechte band, met wederzijds vertrouwen.’

Ds. Martin van Dam zal als tweede voorzitter de taken van ds. Batenburg in de Raad van Toezicht waarnemen. In de eerstkomende vergadering van de raad zal worden gesproken over de verkiezing van een opvolger.

____________________________________________________

Varia

Kerstconcert Chr. Streekmannenkoor Asaf

Zaterdagavond 14 december 2019 geeft Chr. Streekmannenkoor Asaf een kerstconcert in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 te Hardinxveld-Giessendam. Onder leiding van dirigente Nelly van den Broek zal een gevarieerd programma worden gebracht met koor- en samenzang.

Er wordt medewerking verleend door het kinderkoor ‘Op Pad’ uit Hardinxveld-Giessendam, onder leiding van Annelies van der Pijl. De muzikale begeleiding is in handen van Jan Peter Teeuw, orgel en Marijke Maaskant, dwarsfluit. De meditatie wordt verzorgd door dhr. R. Verkaik.

Het concert begint om 19.30 uur en de deuren zullen om 19.00 uur open gaan. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Zaterdag 21 december vindt weer het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht’ plaats. Het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise him’ onder leiding van haar dirigent Jan Quintus Zwart nodigt u van harte uit om deze massale koor- en samenzangavond met haar te komen beleven ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Martin Mans, hoofdorgel, en Noortje Middelkoop, panfluit. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald met Glühwein of warme chocolademelk. Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur. Kaarten zijn voor € 10,- verkrijgbaar via onze website www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of 06-25 51 23 77. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20 jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 

Zondag 8 december 2019, Tweede adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M. Maas, Dordrecht

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Janine de Bruin

Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Emma Brieffies

Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Barbera Verdoold,

Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Maria: 3

avonddienst: Lofzang van Maria: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur          ds. D.J. Budding, Nunspeet

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Sandra Baks, Mette Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Donderdag 12 december

 NIEUWE KERK

14.30 uur   ds. W.J. Westland, bevestiging huwelijk van Adrie van der Hel en Berend Eenkhoorn

OUDE KERK

16.00 uur   ds. L. Hoftijzer, Rijswijk – Bevestiging huwelijk van Maarten Mourik en Marjanka Middelkoop

 

Kerkblad 75-20

De lofzang van Elisabeth

_________________________________________________

“En Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest”.

(Lukas 2: 41)

Het is niet zo vreemd dat wij rondom het kerstfeest veel zingen. Want rondom de geboorte van de Heiland wordt ook veel gezongen. Eerst zingt Maria haar lied, dan Zacharias en we horen ook de oude Simeon zijn loflied zingen. Maar wist u dat ook Elizabeth een loflied laat horen? Eenvoudigweg omdat het door de kracht van de Heilige Geest in haar begint te zingen.

Een bijzondere boodschap hebben Zacharias en Elizabeth te horen gekregen. Ze zullen vader en moeder worden van een buitengewoon kind. Hun kind zal de voorloper van de Messias zijn. Geroepen om het volk voor te bereiden op Zijn komst. Ook de jonge Maria heeft een grootse boodschap uit de hemel ontvangen. Ze zal moeder worden van de Messias. De engel Gabriël heeft haar een teken erbij gegeven. Maria, je nicht Elizabeth is ook in verwachting. Daarmee krijgt Maria een hint om Elizabeth op te zoeken. En dat doet ze. Vanuit het noordelijke Galilea reist ze naar Judea, naar de stille woning van Zacharias en Elizabeth. Als ze Elizabeth begroet gebeurt er iets bijzonders. Het kindje in de buik van Elizabeth begint heftig te bewegen. Aangeraakt door de Geest van God maakt hij als het ware een vreugdesprong. In die beweging zit iets van wat Johannes later zal zeggen over de Messias: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh.1: 29).

En dan legt de Heilige Geest ook beslag op Elizabeth. Spontaan begint ze te zingen. Waarover? Over haar eigen kind, over het wonder dat God haar schenkt? Dat zou je je kunnen voorstellen. Daarentegen zingt Elizabeth vooral over het Kind, de Messias! ‘Gezegend ben je onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van je schoot’. Dat zijn wel woorden die we goed moeten verstaan. Maar al te vaak is vanwege deze woorden Maria op een voetstuk geplaatst. Dat is nu net niet de bedoeling van de Heilige Geest. Elizabeth zingt over de eer die haar te beurt is gevallen. God heeft Maria uitgekozen om een bijzonder kind te dragen in haar schoot. Maria is gezegend in het licht van het Kind! Daarom zingt Elizabeth in één adem er achteraan: ‘Gezegend is de vrucht van je schoot’. Wat voor Kind is het dan precies? Dat brengt Elizabeth op noemer door Maria ‘de moeder van mijn Heere’ te noemen. Daar is veel mee gezegd. Dat kind, maakt Elizabeth duidelijk, is een goddelijk kind. De keizer in Rome werd wel kurios genoemd. Maar een gelovige Jood wist dat de Kurios God de Heere is die boven alles staat en alle dingen in Zijn handen heeft. Dit kind is deze Kurios, zegt Elizabeth. Al is Hij nog zo klein, Hij is toch groot, want Hij is God bekleed met macht! Dat is voor Elizabeth niet zomaar een algemene erkenning. Ze maakt het ook nog eens heel persoonlijk. Deze Heere is mijn Heere. Ze plaatst zichzelf onder Hem. Ze zegt met zoveel woorden: Hij heeft het voor het zeggen, Hij is mijn Koning en mijn God! Hem wil ik dienen. En dan is ze verwonderd. Ze zegt: waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heere tot mij komt?

Een wonderlijk getuigenis, dit lied van Elizabeth. En dat terwijl zij niet precies wist wat er van dit Kind zou worden. Wij weten niet alleen dat Hij Kurios is, maar ook hoe Hij de Kurios is. Dat Hij Zichzelf geeft aan het kruis van Golgotha. Om zo af te rekenen met zonde, dood en doem! Het graf gaat open en heerlijk wordt dan zichtbaar dat Hij alle dingen in handen heeft. Via deze weg laat Hij ook zien dat Hij de Koning wil zijn van uw en jouw leven. Zalig ben je als je Hem hebt leren vertrouwen. Als Hij je regeert met Zijn liefde en genade en je het vol overtuiging met Elizabeth meezingt: ‘Mijn Heere!’ Wil je weten hoe je zover komt? Door de totale overgave aan dit Kind. Waar je met alles wat in je is bij dit Kind leert schuilen, daar legt de Heilige Geest het lied van verwondering op je lippen: ‘Mijn Heere!’ Om je nu telkens weer te verbazen over dit Kind. Hoe groot Hij is in Zijn opzoekende liefde, dat Zijn vergeving zo oneindig groot is dat je er telkens weer nieuwe troost uit kunt putten, hoe het ook loopt en gaat. Dat Hij je de weg wijst door zelf de waarheid te leven. Dat Hij je door Zijn Woord en Geest bij de hand neemt en je leidt op ieder kruispunt van het leven. Als je dan bedenkt wie jezelf bent dan kun je je toch alleen maar verwonderen over de grootheid van dit Kind!

Voor Maria is dit lied een geweldige bevestiging. Een onbevattelijke boodschap heeft ze te horen gekregen van de engel. Tussen Elizabeth en Maria zijn nog niet veel woorden gewisseld. Maar met haar lied zet Elizabeth er een dikke streep onder. Wat de engel gezegd heeft is echt waar. Wat een goede gesprekken zullen die twee gehad hebben in de tijd dat ze bij elkaar waren. Ik denk dat ze zich vooral verwonderd hebben over de grote daden van God. Wat een zegen als je met familieleden, buren en bekenden in deze tijd mag spreken over Gods grote daden. Dan gebeurt het zomaar, dat je de ander mag bevestigen in het geloof: God doet wat Hij zegt, echt!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Actie Een Kilo Liefde

Afgelopen zondag zijn er in beide kerken briefjes uitgedeeld om mee te kunnen doen met de actie ‘Een Kilo Liefde’. Via dit berichtje willen wij u doorgeven waar en wanneer u de spullen af kunt geven, om zo uw steentje aan deze actie bij te dragen. Woensdag 4 en vrijdag 6 december van 10.00-12.00 uur en van 19.00-20.00 uur (De Parel, ingang Wagon)

Zondag 8 december in beide kerken

Ook is het mogelijk om t/m maandag 9 december 12.00 uur spullen in te leveren bij familie De Keizer, Parallelweg 37.

Mocht u geen briefje hebben ontvangen en toch graag mee willen doen met deze mooie actie, dan kunt u een mailtje sturen naar: eenkiloliefde@hghg.nl

Als u liever een gift overmaakt, dan kan dat op rek.nr. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv.Gem.Giessendam,  o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’.

Helpt u ons weer mee om kerstpakketten met kilo’s liefde te verspreiden onder onze dorpsgenoten, die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken? Alvast heel erg bedankt!

commissie ‘Een Kilo Liefde’

Kerstkaartenactie voor HGJB-project ‘Geef Hoop’

Ook dit jaar kunt u uw kerstkaarten binnen Beneden-Hardinxveld rond laten brengen door leden van de Tussenclub. Voor € 0,50 per kaart steunt u het diaconale project Chiyembekezo in Mozambique. U kunt uw kerstkaarten op 8, 15 en 22 december inleveren in de bussen die dan in de kerk klaarstaan. Chiyembekezo betekent ‘hoop’. Met uw bijdrage kan dit project hoop brengen aan mensen die door verschillende omstandigheden weinig hoop meer hebben. Dit gebeurt door het verzorgen van HIV-preventie, medicatie, advies, transport (naar het ziekenhuis) en voedsel voor zieken. Laat ons uw kerstkaarten rondbrengen en help zo de mensen in Mozambique!

Winterfair bij de Oude Kerk

Op vrijdag 6 december van 14.00-21.00 uur vindt een sfeervolle Winterfair plaats op het kerkplein achter de Oude Kerk. In een warme, overdekte, ruimte met veel zitplaatsen is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten en lekker te eten.

Wat dacht u van ijs met warme kersen, slagroom en stoofperen? Voorafgegaan door een kop verse soep met luxe belegde broodjes? Ook is er saté met brood, een slaatje, een broodje hamburger of worst. Al deze lekkernijen liggen op een buffet voor u klaar.

Als u liever rond koffietijd komt is er ook genoeg keuze. Koffie, thee, limonade en warme chocomel met slagroom kunnen gedronken worden met zelfgebakken taart, diverse soorten cake en koek.

In dezelfde ruimte bieden standhouders hun producten aan. U kunt o.a. terecht voor handgemaakte woondecoraties, kerststukjes, tassen, kaarten, dekens, kussens en sieraden. Ook staan er op het terrein een poffertjeskraam, notenkraam en een gebakskraam.

Voor de kinderen zijn er speciale workshops: eierkoek versieren, een kerststukje maken, knutselen, timmeren of gewoon lekker marshmallows roosteren bij de vuurkorf. Bent u muzikaal? Er staat een speciale ‘Winterfair Piano’ om op te spelen! Tijdens de Winterfair is de Oude Kerk geopend. Loopt u gerust even binnen om rond te kijken. Organisten zullen zorgen voor orgelmuziek.

Kom dus proeven en vertoeven! De opbrengst van de Winterfair is bestemd voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Parkeren Oude Kerk op zondag 1 december

In verband met het bouwen van de tent voor de Winterfair kan er zondag 1 december niet met de auto geparkeerd worden op het kerkplein. Voor fietsen is er wel plaats.

Mannenweekend 2020

Wanneer: vrijdag 12 juni 2020 tot maandag 15 juni 2020

Waar: Texel

In 2020 willen we voor de zesde keer een mannenweekend organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Meer dan honderd mannen gingen je voor…

Een weekend met mannen onder elkaar, rondom het thema ‘Storm!’ Zonder telefoon en andere prikkels. In stilte, in gebed, met een open Bijbel en muziek en zang. Lol maken en serieus in gesprek, met een lach en een traan. We willen opgefrist en opgebouwd terugkeren van het eiland Texel naar het vaste land.

Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2019 tot 5 februari 2020 kun je je aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten voor het weekend zijn vastgesteld op € 175,-  p.p. inclusief vervoer en eten.  Mocht je vragen hebben spreek dan gerust iemand van het organiserend comité aan. Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat!

Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Henk Leenman,

Jan Putters, Peter Stok, Geert van Wijngaarden en Maurice Zonneberg

Samenvatting ouderavond opzet nieuwe jeugdwerk

Woensdag 13 november werden ouders uitgenodigd om de nieuwe opzet van het jeugdwerk te bespreken.

In januari 2019 zijn we begonnen om de nieuwe groepen op de nieuwe manier in te delen. Deze kerngroepen lopen naar tevredenheid en hierbij zijn ook daadwerkelijk alle tieners in beeld gekomen. Vervolgens was de keuze óf we de bestaande JC/MC groepen stap voor stap zouden uit faseren door onder vandaan elke groep in de nieuwe indeling te laten starten óf dat we de twee leeftijden die nog resteerden ook al in de nieuwe opzet zouden meenemen. Het voordeel zou zijn dat alle tieners in die leeftijd die vorige seizoenen niet meer meededen nu weer in beeld zouden komen. Nadeel zou zijn dat je bestaande groepen moet aanpassen. En hoe hou je bestaande leiding positief als de groep steeds kleiner wordt. Al met al geen gemakkelijke keuze en er is gekozen om de bestaande groepen ook in te delen in de nieuwe opzet waarbij we zo veel mogelijk de groepen bij de bestaande leiding onder brengen.

Tijdens de ouderavond is ook gekeken naar de ervaringen met de nieuwe opzet in de praktijk. Een aantal elementen hieruit:

Niet bij elke ouder zijn de kerngroepavonden bekend. Kan de planning per groep ook doorgestuurd worden?

Of zou er evt. een App groep met ouders van een groep kunnen komen zodat ouders ook een overzicht hebben van de kerngroepavonden en ouders ook gelijk weten bij welke kerngroepleiding ze moeten zijn?

Hoe kunnen we als ouders een bijdrage leveren?

Elke laatste zondag van de maand is er gebedskring voor de jeugd in de jeugdzaal van de oude kerk na de avond dienst.

Tips voor ouders:

Kerngroepen willen d.m.v. groeiplekken verbinding maken met gemeenteleden. Heeft u een talent dat u een keer kan inzetten bij een groep. Enkele bestaande voorbeelden: Bij iemand een keer lassen, een keer bij iemand als groep komen eten. En een aantal ouderen uit de gemeente hebben aangeboden om iets te delen vanuit hun geloofsleven

Aanbieden als kerngroepleiding, mentor van catechese of lid van activiteitencommissie.

Laat de jeugdouderlingen weten welke van bovenstaande mogelijkheden u heeft. We vinden met elkaar het jeugdwerk belangrijk en laten we dan ook met elkaar de schouders eronder zetten.

Wat de kerngroepen betreft zien we nog grote verschillen. Nog niet alle nieuwe groepen draaien op volle toeren en niet alle tieners hebben hun draai gevonden in de nieuwe opzet.

Op de website vindt u een compleet verslag van deze informatieavond.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 1 december

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd slachtoffers van de oorlog in Noordoost Syrië via de GZB. Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS.

Afgelopen weken is de situatie abrupt  veranderd en verkeert de bevolking, waaronder veertig- tot vijftigduizend christenen, in grote ongerustheid. Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:

In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.

In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.

De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.

De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer $ 80,- bedraagt.

De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is.

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine, maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Geef hoop!

Tijdens het Gemeentediner is de aftrap gegeven voor het diaconale project van de HGJB. Met dit project wordt geld opgehaald om de Protestantse Kerk in Mozambique te ondersteunen bij het diaconale werk in gemeenten. Het project heet Chiyembekezo. Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het doel van het project: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben. Door een commissie worden gaande dit seizoen diverse acties uitgewerkt om geld op te halen voor dit project. Mocht u daarover vragen hebben kunt u contact opnemen met jeugddiaken Jan Willem Loeve: jeugddiaken@hghg.nl. Alle binnenkomende gelden zullen vanwege het belang van dit landelijke HGJB-project door de diaconie verdubbeld worden. Mocht u een gift willen overmaken kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL16RABO0325003408. Vermeld daarbij dat u gift bestemd is voor het project ‘Geef hoop!’. We hopen als gemeente gezamenlijk een mooie bijdrage bij elkaar te krijgen om het diaconale werk onder onze broeders en zusters in Mozambique mogelijk te maken. Kom, doet u ook mee?

 

College van kerkrentmeesters

Opname Mevr. Witte!

De datum van opname en de operatie staan ingepland en de naam van de chirurg is bekend! Het College van Kerkrentmeesters is met ‘Consultare’ o.l.v. Jaap Hooghwerff tot overeenstemming gekomen en het contract wordt binnenkort door beide partijen getekend. De planning is dat het orgel begin januari 2020 gedemonteerd en naar de werkplaats in Almkerk gebracht zal worden.  Van de demontage zullen foto’s  gemaakt worden, die u via de website  www.hghg.nl/orgel/  kunt bekijken. Voor de hele periode wordt ons een leenorgel ter beschikking gesteld door Consultare.

De totale kosten van deze restauratie zijn geraamd op 130.000,-. Als verantwoordelijke voogden van Mevr. Witte hebben de kerkrentmeesters al € 60.000,- gespaard voor de restauratie. Voor het resterende bedrag zijn de eerste acties al gestart. Wellicht zijn er gemeenteleden die graag een financiële ondersteuning willen geven. Dit kan op rek.nr. NL 46 RABO 0373719566. t.n.v. Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. o.v.v. Orgel.

Misschien vindt u het wel mooi om héél specifiek een bijdrage te leveren. (persoonlijk of met uw gezin of bedrijf).  Dat is mogelijk door bijvoorbeeld een onderdeel van het orgel financieel te adopteren. Denk aan een frontpijp van het orgel, een (nieuwe) orgelstem, klavier of orgelbank… 

Bijvoorbeeld: voor € 250,- kan een orgelpijp hersteld en geïntoneerd worden. Voor uw financiële adoptie ontvangt u een heus certificaat.

Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u contact opnemen met Wim van der Giessen (Fondsenwerving orgelcommissie e-mail: wvandergiessen@solcon.nl,  tel 06-22 66 71 88).

Tijdens de winterfair zal er extra aandacht zijn voor onze ‘oude dame’. Voordat zij opgenomen wordt, kunt u nog een kijkje nemen bij haar. Tussen 17.00 en 21.00 uur zal de ‘chirurg’ zelf aanwezig zijn, die u graag uitleg geeft over de hersteloperatie en kunt u uw vragen stellen.  Mevr. Witte zelf zal ook haar best doen door af en toe nog wat vrolijke (hetzij ietwat ‘hese’) melodieën voor u te zingen tijdens de ‘open kerk’.

Verder zal er in de kerk een kleine tentoonstelling zijn over de geschiedenis van ons orgel en is er een korte film over een orgelrestauratie te zien.

Natuurlijk wilt u Mevr. Witte een ‘hart onder de riem steken’ voor de operatie. Dit kunt u doen door één van haar specialiteiten te kopen tijdens de fair. Zoek haar kraampje op en koop een heerlijke orgelpijp gevuld met spijs of de leuke chocolade tabletten met een afbeelding van het orgel.

de orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 4 december komen we bij elkaar en zullen we met elkaar na gaan denken wat Genesis 14: 1-16 ons te zeggen heeft. In het boekje wat we erbij gebruiken is dit het vijfde hoofdstuk. Tot woensdag.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De vijfde Bijbelstudie van dit seizoen zal gehouden worden op dinsdagmorgen 3 december om 09.15 uur in De Parel. Het gaat over 1 Tim. 5: 1-6 – 2a: Maatwerk in de gemeente. Oktobernummer Vrouw. Corrie van der Meijden verzorgt de inleiding. Marit Bom en Nelly Egas passen op de kinderen. Iedereen van harte welkom!

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal stonden we stil bij Lukas 1: 5-7. Het evangelie van Lukas begint in de dagen van Herodes. Wat moet dat worden? In die donkere tijd blijkt God door te gaan met Zijn werk. De priesterdienst gaat gelukkig door. En één van de priesters is Zacharias die samen met zijn vrouw rechtvaardig is en wandelt met God. De vraag is hoe het in ons leven zit met dat wandelen met God. Zijn wij rechtvaardig voor God? Wat bijzonder dat God de Rechtvaardige naar voren schuift, Jezus Christus. In Hem zijn wij rechtvaardig en heilig voor God.

Zacharias en Elizabeth dragen het verdriet van kinderloosheid met zich mee. Uitgerekend hen gaat God gebruiken om Zijn belofte te vervullen, de belofte van de komst van de Messias. Zacharias en Elizabeth gebruikt God om Zijn verlossing tot stand te brengen. In onze onmogelijkheden laat God Zijn mogelijkheden schitteren en maakt een nieuw begin. Waar wij op de nullijn zitten, daar komt God verrassend voor de dag met Zijn werk, in ons persoonlijk leven, in de kerk, in de breedte van Zijn koninkrijk. Soms denken we wel eens: wat moet het worden. Maar kijkend naar God mogen we vol verwachting zeggen: Wat wordt het?

Pastoraat

We denken aan verschillende gemeenteleden die met onderzoeken bezig zijn. Anderen tobben met een chronische ziekte of een handicap. Laat onze verwachting voortdurend van de Heere zijn. De dichter van Psalm 130 zingt: “Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de Heere. Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.” (Psalm 130: 6 en 7)

Giften

Voor de kerk ontving ik € 50,-. Voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond ontving ik € 15,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Uw tafel, Heer’,
waaraan het mij zo goed is,
Daar zit Gij niet als
rechter, maar als vriend.
Gij zegt dat dit
Uw lichaam, dit Uw bloed is
en reikt mij brood en wijn
als één die dient.
In Uw Naam weet ik wit
wat zwart als roet is.    

G. Bogaard (1908-1990)

…tot zondag

Komende zondag staat de tafel klaar met brood en wijn. De hemelse Gastheer nodigt zondaren. Ik hoop dat het in uw en jouw hart zingt: ‘Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan, om daar met lof Uw grote Naam te danken’ (Psalm 116: 11). In de verkondiging horen we over de boodschap van Gabriël aan Zacharias. We lezen: Lukas 1: 11-17. De kerntekst is vers 14.

In de avonddienst danken wij God voor wat Hij gaf in de bediening van het Heilig Avondmaal. We lezen Lukas 1: 18-25. We treffen in dit gedeelte twee reacties op Gods grote daden.

U en jou wens ik een zegenrijke avondmaalsbediening toe!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden hebben in huiselijke kring te kampen met chronische lichamelijke of psychische klachten of zijn ernstig ziek. We wensen hen allen Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 22 december. In deze dienst gaat voor ds. C.H. Bax uit Ede.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 14 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal

Zondag 1 december staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. We worden als gemeente genodigd aan de tafel van onze Heere en Heiland. Bij brood en beker gedenken we hoe Hij zichzelf heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Een gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Verkiezingen

De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden.

Wilt u dit verkiezingstraject ook weer opdragen in uw gebed zodat de kandidaten die God op het oog heeft ook gevonden mogen worden?

Beroepingswerk

Op dit moment valt er niets te melden. Dat betekent niet dat er niets wordt gedaan. Integendeel zelfs. U als gemeente kunt met ons mee blijven bidden om geduld en wijsheid, maar vooral ook om een voorspoedige vervulling van de vacature.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoeken twee giften, een gift van € 20,- en een gift van € 50,-; beide bestemd voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat 1 december over ‘Naar de koning’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 475 ‘Als je bidt zal Hij je geven’.

Citaat

‘Het is niet genoeg als u uw gebeden doet, maar u moet bidden in uw gebed.’

Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor een spoedige vervulling van de twee bestaande vacatures in de kerkenraad, nu er een nieuw verkiezingstraject uitgezet is.
 • Het is niet makkelijk voor christelijke ouders in Iran om hun kinderen over de Here Jezus te vertellen. Immers, als hun kinderen op school vertellen dat ze christen zijn, kan dat grote problemen veroorzaken. Bid om creativiteit en fijngevoeligheid voor ouders. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid dat het werk van Evangelie & Moslims in Nederland veel christenen zal helpen in hun contact en relatie met moslims. Bid dat hierdoor moslims uitgenodigd worden om Jezus Christus echt te leren kennen en te volgen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende viering van het Heilig Avondmaal en goede diensten op deze eerste Adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken De Jong ontving op kroonjarenbezoek € 20,- en ouderling De Hek op huisbezoek € 20,-. Beide giften voor mevrouw Witte.

Verkiezingsavond

Aanstaande maandag worden we geroepen om onze verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente in het verkiezen van ouderlingen en een diaken. De Heere geve dat Hij de leiding neemt in ons stemgedrag. Aanvang 19.30 uur in de Oude kerk. 

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de morgen- en avonddiensten van onze wijk een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank, als voorzang. Een stencil is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Gelezen/gehoord

‘Zelfs de nederigste, zwakste en armste gelovige op aarde is in Jezus’ ogen heel veel meer waard dan de rest van de wereld bij elkaar.’

Tenslotte

Komende zondag mogen we het Woord horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat… Hij komt. Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 29 november

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub –     De Parel

Zaterdag 30 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur Gebedskring – Zaal Oude kerk

Zondag 1 december

Geen zondagsschool

Maandag 2 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 3 december

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Woensdag 4 december

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

Donderdag 5 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

Vrijdag 6 december

14.00-21.00 uur Winterfair – achter de Oude kerk

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus –     De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 –     De Parel

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Algemene berichten

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Met kerst vieren we dat de Heere Jezus gekomen is naar deze aarde. Iedereen mag en moet dat zien. Daarom zendt vereniging ‘Op weg met de ander’ op kerstavond (24 december) een kerkdienst in gebarentaal uit via de site www.opwegmetdeander.nl.

Ds. Martin Visser zal preken over het thema van de dienst: Het wonder van Gods liefde.

In deze kerkdienst kijken we naar de meest bekende kersttekst uit de Bijbel: Johannes 3: 16. God had de wereld lief. Dat vieren we met Kerst. Maar is dat wel zo logisch als het lijkt? En waarom is Gods liefde zo’n groot wonder?

De dienst wordt speciaal voor dove mensen georganiseerd. Daarom zal ds. Visser zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Ook zal er een tolk gebarentaal in beeld worden gebracht en zal de dienst ondertiteld worden. Door deze werkwijze kunnen alle dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

Verdiepingsconferentie 11 januari 2020

TECHNOLOGIE: HE(ME)L OP AARDE

In ons dagelijkse leven zien we op veel gebieden de invloed van technologische ontwikkeling. In veel opzichten plukken wij daar met elkaar de vruchten van en wordt ons leven erdoor verlicht. Maar misschien maak jij je daar ook wel eens zorgen over; sommige technieken lijken oncontroleerbaar of gevaarlijk voor de mens en de schepping. Tijdens de conferentie willen wij ons hierop bezinnen. Welke ontwikkelingen zijn nu helpend en wanneer overschrijden we een ethische grens? Wij willen vanuit een Bijbels perspectief op zoek gaan naar hoe jij je kunt verhouden tot allerlei technologische ontwikkelingen. De hoofdlezing hierover wordt gehouden door Steven van den Heuvel.

In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende vier workshops: Goddelijke grens?, Wijs met media, Groen doen voor Dummy’s en Openbaring over techniek en oordeel. Medewerking wordt verleend door o.a. Steven van den Heuvel, Wim Büdgen, Hannah van Rooij,  ds. P. Wijnberger en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 11 januari 2019

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden

Nu ook tot 30 dec. vroegboekkorting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 1 december 2019

Eerste adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur

wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

bediening Heilig Avondmaal

voorzang: Weerklank 109: 4,6

18.00 uur

wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

nabrachting Heilig Avondmaal

Voorzang: Weerklank 110: 1.4.

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

DE PAREL

18.00 uur ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: groep A: Helga de Gier, Lieke

Groep B: Jacobien Koutstaal, Rinze IJzerman

11.00 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Rhode de Ruijter Groep B: Annette Teeuw

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Loïs de Jong, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 6

avonddienst: Psalm 19: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem 

bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem

nabrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. Eredienst

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Christie Verschoor, Marlene Groeneveld, Natasja Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

kerkblad 75-19

Familie van de Heere Jezus

____________________________________________________

Lezen: Markus 3: 21 en 31 t/m 35; Johannes 1: 12 t/m 13; Romeinen 8: 14 t/m 17

Wanneer de Heere Jezus hoort dat Zijn moeder en Zijn broers Hem zoeken, reageert Hij met een vraag waar wij misschien toch wel vreemd van opkijken. “Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?” Doet Hij hier alsof Hij niet weet wie Zijn familie is? Doet Hij alsof Hij hen niet kent of Zich voor hen schaamt? Soms komt het voor dat kinderen zich voor hun ouders schamen of andersom. Maar bij de Heere Jezus is dat zeker niet het geval. Hij zal nooit de relatie met Zijn bloedverwanten verloochenen en Zich ook niet voor hen schamen.

Wanneer de Heere Jezus hoort dat Zijn bloedverwanten Hem zoeken, stelt Hij die vraag om ermee te willen zeggen dat veel meer mensen dan alleen Zijn directe bloedverwanten familie van Hem zijn. Hij sluit Zijn moeder en Zijn broers niet uit, maar betrekt er zo velen bij de kring van mensen om Hem heen. Hij kijkt naar hen en zegt: “Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder”. (Markus 3: 34)

Wat is de wil van God? Dat we de Heere Jezus horen, naar Hem luisteren en in Hem geloven, in Zijn Naam geloven. Zit u en zit jij ook zo luisterend en gelovend in de kring van mensen om Jezus heen? Dan zegt Hij ook van u en van jou dat je Zijn broer, zuster en moeder bent; dat je verwant bent aan Hem. De Heere Jezus zegt er ook zoveel mee dat Hij uw en jouw Broer is. Hoe komt dat over? Misschien kijk je daar wat vreemd van op. Wellicht zijn we het niet zo gewend om dat van Hem te zeggen.

Nu zijn wij allemaal bloedverwant met de Heere Jezus. Zoals Zijn familieregister teruggaat tot Adam, geldt dat ook van ons familieregister. De Zoon van God is mens geworden; Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen; ieder Adamskind, ongelovig en gelovig kan en mag dat zeggen. Het gaat er Jezus om dat we niet alleen bloedverwant zijn met Hem, maar vooral dat we Geestverwant zijn met Hem; dat wij, net zoals Hij, uit God geboren zijn (Johannes 1: 13). Zijn Vader is Zijn hemelse Vader. Hij is immers ontvangen van de Heilige Geest; verwekt door de Heilige Geest. (Lukas 1: 35)

Zolang wij alleen maar bloedverwant van Jezus zijn, zijn wij slechts een halfbroer/-zus van Hem, zoals Jakobus, Joses, Judas en Simon dat waren. Echter, wanneer we uit God geboren zijn (wedergeboorte, gewekt door de Heilige Geest), is de Heere Jezus onze volle Broer, bloedverwant én Geestverwant. Onze volle en oudste Broer. Johannes de Doper zegt immers van Jezus: “Die vóór mij geworden is”. (Johannes 1: 15)

Wat een voorrecht en een zegen is het in de kring om Hem heen te zitten! Om Hem te mogen hebben en te mogen kennen als onze oudste Broer. Dat is werk van de Heilige Geest; vandaar Geestverwantschap. Daarmee is ons ook “de macht gegeven kinderen van God te worden” en is God ook voor ons Degene Die wij aanroepen met ‘Abba, Vader!’ Wat ontzagwekkend veel hebben wij te danken aan onze hemelse Vader! Te mogen behoren bij Zijn gezin. Dat is Zijn pure liefde en genade. Wij hebben zelf niet voor dat gezin gekozen. Vrienden en vriendinnen kiezen we zelf uit, maar het gezin waarbij je behoort heb je zelf niet gekozen. Hier is het echt de keuze van onze hemelse Vader.

Dat God voor Zijn gezin heeft gekozen en Zijn gezin vormt is alles te danken aan de oudste Broer in het gezin, Jezus. Hij heeft Zich er helemaal voor ingezet. Hij heeft er Zich helemaal aan gegeven, tot de kruisdood toe, om weggelopen rebellerende kinderen (zondaren) met God te verzoenen en weer Thuis te krijgen. Door Hem kunnen en mogen weggelopen kinderen weer aangenomen kinderen worden en door het geloof in Hem zijn we (aangenomen) kinderen die volop delen in de rechten van het ‘kind zijn van God’. Paulus schrijft: “dan zijn wij erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.”

Wat dat inhoudt, ‘met Hem lijden’? In de wereld zult u verdrukking hebben. Ja, ook dat! Maar zeker ook: “opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden!” Wie kan hier en nu onder woorden brengen wat dat inhoudt?

Zitten wij in de kring van mensen om Jezus heen? Doende de wil van God? Luisterend en gelovend? Dan zijn wij ook elkaars broers en zusters, behorend bij dat gezin waar Jezus de oudste Broer is en God onze hemelse Vader is. Alleen bloedverwant? Of vooral ook Geestverwant? U en jij weet waar het bij de Heere Jezus echt om gaat! Amen.

J.A. de Kruijf

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Gemeentediner

Vanavond (22 november) is het zo ver: het Gemeentediner. Wij hopen u/jou te ontmoeten.Bent u vergeten zich op te geven, of wilt u bij nader inzien toch graag komen. Dit mag! Schuif gerust aan! Inloop is vanaf 18.00 uur en we starten om 18.30 uur.

Bezinningsbijeenkomst
Op 1 december, de 1e adventszondag, hopen we in dankbaarheid opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. In de week van voorbereiding wordt donderdag 28 november in de Nieuwe kerk de bezinningsavond gehouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met elkaar een moment stil te staan bij het verlossingswerk van Jezus Christus. We starten om 20.00 uur en de avond eindigt om ca. 21.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt vooraf geen drinken geschonken. Het bezinningsuur wordt via de kerkradio uitgezonden.

Uur van gebed
Zaterdag 30 november is er aan de vooravond van de viering van het Heilig Avondmaal weer uur van gebed.
Met een korte overdenking staan we stil bij het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus en in gebed willen we onze schuld belijden en Hem aanbidden. Hij, de opgestane Heiland is het waard te ontvangen, alle eer, lof en aanbidding. We bidden ook voor de noden en zorgen in wereld en kerk en voor de mensen om ons heen.
Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

Actie Een Kilo Liefde
Nog even en dan slaan we de kalender al weer om naar de maand december. Een maand om terug te blikken op het afgelopen jaar en uit te zien naar een nieuw begin. De commissie mag met dankbaarheid terugblikken op voorgaande acties. Hartverwarmend om te merken, dat de actie ‘Een Kilo Liefde’ door de hele gemeente keer op keer zo wordt gedragen! Ook dit jaar zien wij er naar uit, om met de van u ontvangen producten/middelen, kerstpakketten samen te stellen en te bezorgen bij de minder bedeelde mensen in ons eigen dorp. Zij hebben vaak grote moeite om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen en zijn dan ook zichtbaar verbaasd, verwonderd en dankbaar als ze een pakket mogen ontvangen. De kilo’s liefde, die we namens u uit mogen delen, brengen een wonderlijk proces op gang. Want waar liefde gedeeld wordt, vermenigvuldigd het zich. Zo mogen wij de zegeningen die wij van God ontvangen, uitdelen. Tastbaar met producten, maar ook voelbaar in de vorm van liefde, betrokkenheid en medeleven. Wij hopen dat u ons dit jaar weer wilt helpen om deze actie te realiseren en zo Gods liefde en licht te verspreiden.
Zondagochtend 24 november worden in beide kerken kaartjes uitgedeeld, waar producten op staan, die u kunt kopen om zo uw steentje bij te dragen aan deze mooie actie. Op dit kaartje staat ook vermeld waar en wanneer u de producten in kunt leveren. Volgende week zal hierover nog een stukje in het kerkblad geplaatst worden.
Mocht u deze actie liever steunen met een gift, dan kunt u dit overmaken op rek.nr. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Giessendam Neder-Hardinxveld, o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’. Voor vragen kunt u mailen naar: eenkiloliefde@hghg.nl
Hartelijke groet namens de commissie ‘Een Kilo Liefde’

Honderd handig

Honderd handen en duizend(en) lapjes, fantastisch om te zien en mee te maken!
Heel veel vrouwen die de lapjes maken, maar een kleiner aantal om ze aan elkaar te zetten. Daarom willen we even een winterstop inlassen wat het inleveren van nieuwe lapjes betreft. Dan kunnen we rustig de stapel ‘voorraad’ opmaken.
Daarom: heeft u nog lapjes , levert u ze dan a.u.b. tot eind november in. Daarna even niet, maar we doen volgend najaar weer een nieuwe oproep.
Mocht u soms zin hebben om thuis een deken (aangeleverd als pakket) in elkaar te zetten, dan kunt u terecht bij Liesbeth Leenman, Kerkweg 72. Daar en ook op Kerkweg 19 kunt u ook de lapjes tot eind november inleveren.
P.S. Wie gezellig op maandagavond aan wil haken: we gaan tot eind november door en hopen in januari weer op te starten. Van harte welkom op Kerkweg 72 vanaf 19.30 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 24 november
De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit in zijn of haar leven aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is en gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling, en tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting ondersteunen bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief, en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Kerst, gezellig!
Enkele weken geleden hebben we een oproep geplaatst om je als gastheer/vrouw op te geven tijdens de kerstdagen. We zijn blij dat de eerste gastheren en gastvrouwen zich hebben aangemeld. Er zijn al mogelijkheden geboden om tijdens de Kerstdagen te komen koffiedrinken, lunchen en/of dineren! Hierbij een herinnering om jezelf op te geven als gastheer/vrouw, en zo verbinding te maken met één of meerdere gemeenteleden specifiek tijdens de Kerstdagen. Dit kan door een mailtje te sturen naar diaconie@hghg.nl. Vermeldt daarbij minimaal de volgende dingen:
– Om welke dag het gaat
– Lunch/diner of koffie drinken
– Of u al dan niet vervoer voor uw gast kan regelen
– Eventuele andere bijzonderheden
Vanuit de diaconie en onze bezoekdames beginnen we met het benaderen van gasten voor deze gastheren/vrouwen. We realiseren ons daarbij dat er enige schroom is om ‘zo maar’ te gast te gaan bij iemand uit de gemeente maar we willen benadrukken dat schroom niet hoeft. We hopen met deze oproep het laagdrempeliger te maken om ook als gemeenteleden samen Kerst te vieren. Hierbij daarom de oproep aan mensen die graag te gast (dit kan ook met twee) willen zijn om tijdens de Kerstdagen bij een gastheer/vrouw aan te schuiven. Dus wacht niet af tot iemand jou/u of jullie vraagt, maar stuur gewoon een mailtje naar diaconie@hghg.nl, bellen kan ook naar 06 22 48 52 79 (diaken Matthijs Corbijn). Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar binnen de gemeente vorm te geven. de diaconie

Terugblik Dorcas Voedselactie 2019
We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage aan de Dorcas Voedselactie 2019. In de Oude en Nieuwe kerk zijn 53 dozen ingezameld, dat is inclusief een gift van Blik op Maat. In de winkel bij Timmer was de opbrengst 60 dozen en bij de Christengemeente ook nog eens 17 dozen. In totaal hebben we dus 130 volle voedseldozen naar Groot-Ammers kunnen brengen. We zijn allereerst God dankbaar voor dit mooie resultaat! De voedselpakketten worden nog voor de Kerst in Oost-Europa verstrekt aan mensen die het nodig hebben. We danken alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd, in het bijzonder Adri Pille die ook dit jaar weer de Dorcas Voedselactie heeft gecoördineerd.

Comité Welkom
Misschien heeft u het ook mee gemaakt, u was nog niet zo lang geleden verhuisd en dan gaat de bel. Er staat een mevrouw op de stoep met een brede glimlach en een bos bloemen en ze zegt: ‘Alstublieft! Dit mag ik u aanbieden namens de gezamenlijke kerken.’ En u ontvangt er ook een fraai boekje bij waarin de deelnemende kerken zich voorstellen. Hoe vond u dat? De meeste mensen waarderen dit positief. U kunt zich misschien voorstellen dat hier een organisatie achter zit met vrijwilligers die de bloemen komen bezorgen. Maar ook buurtbewoners die doorgeven als iemand in de straat is komen wonen. Al die vrijwilligers willen we hartelijk bedanken en stimuleren om hiermee door te gaan. Een klein gebaar misschien. Uw glimlach kan voldoende zijn om de stap naar de kerk weer eens te maken.

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 25 november komen we weer bij elkaar. We denken deze avond na over Ruth 4. Iedereen die zijn Bijbelstudie naar een hoger niveau wil tillen, is van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Woensdagochtend-Bijbelkring
Woensdag 27 november komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal behandelen we Johannes 15. We hopen op een goede opkomst van alle leden. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom gerust eens meeluisteren en meepraten. Welkom!

Bijbelgesprekskring
Donderdag 28 november komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Verkaik, Ekster 26.
Kees Pille zal de inleiding houden over Psalm 84. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meisjes,
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 1 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 8 en 15 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam/Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. m.m.v. gift kerstfeest 2018.

Namens het personeel een hartelijke groet.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 1 december wijzen wij u op het Censura Morum. Wanneer er blokkades zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met ds. W.J. Westland of br. J. Poortvliet (scriba). Ook wanneer er in eigen persoonlijk leven obstakels zijn en u wilt daarover praten, schroom niet om contact op te nemen.

Gift
Br. G. Boer ontving € 5,- voor de zondagsschool bij een bejaardenbezoek. Hartelijk dank voor deze gave.

Gelezen
‘Niet wij onderhouden het Heilig Avondmaal, het Heilig Avondmaal onderhoudt ons’. (J. Koopmans 1905-1945)

Uit de pastorie
Er waren heel wat gemeenteleden die me feliciteerden met mijn 33e verjaardag. Ik was er door verrast. Het deed mij en ook ons gezin goed. Dank daarvoor! Het laat iets zien van de plaats die we in uw midden mogen hebben. Met vreugde doe ik mijn ambtelijk werk en het is mijn gebed dat ik daarvoor ook in het komende jaar de kracht en de gezondheid zal ontvangen.

Tenslotte
Zondag is de zogenoemde eeuwigheidszondag. In de morgendienst maken we een begin met de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Een begin, want thuis in de stilte krijgt het zijn vervolg. Ik hoop en bid dat het voor u zo een hele goede week zal zijn die gevuld wordt met verlangen naar en vreugde over de Heere Jezus. Om zo naar Hem te worden toegetrokken en bij brood en wijn de eenheid met Hem door het geloof te beleven.
Rondom het Heilig Avondmaal en ook verder in de adventsweken staan we stil bij de geschiedenissen van Zacharias en Elizabeth. Komende zondag, bij de voorbereiding van het heilig avondmaal, staat Lukas 1: 5-7 centraal. Het is een veelzeggende uitdrukking: “in de dagen van Herodes”. In die dagen is er een godvrezend echtpaar dat de geboden van God uiterst serieus neemt. Dat heeft ons veel te zeggen. Laten we bidden om een gezegende dienst. Dat geldt ook de avonddienst. Het is een bijzondere dienst waarin de namen worden genoemd van hen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvielen. In zo’n dienst vermenigvuldigen de gedachten zich en zijn er allerlei gevoelens. Wat mooi dat de beloften van het evangelie ons mogen bemoedigen en ons zicht geven op de hoop die er is door Jezus Christus. Ds. T. C. Guijt, uw oud-predikant, gaat in deze dienst voor. Het zal voor hem ook een bijzondere dienst temeer omdat zijn eigen zus in het afgelopen jaar overleden is. Ook haar naam zal in de dienst genoemd worden. Laten we ds. Guijt ook hierin omringen met onze gebeden. Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers
Graag attenderen wij alle belijdende lidmaten nog aan de stemmingsvergadering op maandag 2 december. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Mocht u niet de gelegenheid zijn om de stemmingsvergadering bij te wonen, dan kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods nabijheid toe.

Eeuwigheidszondag
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde, waar we tijdens deze diens als gemeente om heen mogen zitten en staan.

Voorbereiding Heilig Avondmaal
We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de vroege morgendienst van zondag
1 december nodigt de grote Gastheer ons liefdevol aan Zijn tafel. Als we op onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen we vrijmoedigheid!

Beroepingswerk
In de afgelopen periode zijn er heel wat namen van predikanten op verschillende manieren bij de beroepingscommissie aangedragen. Heel wat van de predikanten zijn beluisterd en is ook onderzoek naar gedaan en inmiddels is er weer een zgn. groslijst samengesteld. Vanuit deze groslijst wordt nu gepoogd om weer verder te gaan d.m.v. het houden van één of meerdere informatieve gesprekken, waarbij het dan ook weer van belang is, dat predikanten hier ook open voor staan. Zo hopen en bidden we dat we dit keer verder mogen komen dan de voorgaande periode en we uiteindelijk mogen komen tot het uitbrengen van een beroep waar een zo mogelijk positieve beslissing mag komen. Dit wordt wel heel snel neer geschreven, maar we realiseren ons dat dit ook de nodige tijd en geduld vergt. We bidden dat God ons hierin wil zegenen en ons weer spoedig een nieuwe herder en leraar wil geven, want dat is iets waar we verlangend naar uitzien.

Kinderlied
Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 24 november over een gemeen plan. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 556 ‘Wees niet bang.’

Citaat
‘Ik denk niet dat allen die verkeerde wegen kiezen, verloren gaan; maar hun redding bestaat in hun terugkeer naar de juiste weg.’ (C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken
• Wilt u bidden voor het team van de stichting Naar House dat weer hoopt te evangeliseren op 23 november tijdens een house evenement in Arnhem Gelredome.
• In de afgelopen jaren zijn er in Colombia tientallen christenen, voornamelijk pastors en leiders, omgebracht. Bid voor de familieleden die achterblijven. Bid speciaal voor de kinderen. (Gebedskalender Open Doors)
• Bosnië is een nieuwe werkplek voor de GZB. De oorlog heeft veel levens beschadigd. Bid voor de circa 40 kleine protestantse gemeenten – met in totaal 800 gemeenteleden – dat ze een plek van verzoening mogen zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jullie een goede week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal en gezegende diensten.

Pareldienst
Zondagavond 1 december, zaal D in De Parel.
18.00 uur De deuren van de zaal gaan om 17.30
uur open en om 17.45 uur start het voorprogramma.
Ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg
Het thema is ‘De zon komt op’
Maleachi 4
Het is 1e Adventzondag en de verkonding gaat over de verwachting waarmee we als christenen leven. Denk daarbij aan dit mooie lied :
     Advent is kijken naar wat komt,
     Advent is durven dromen.
     Is licht zien in de duisternis,
     geloven dat God met ons is
     en dat zijn rijk zal komen!
De band ‘Expect’ zal deze avond de muzikale begeleiding verzorgen.
Er zijn ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden
Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom!
Op de website staat de flyer om te gebruiken om iemand uit te nodigen. Ook komt daaronder het programma te staan voor iedereen die thuis live of later wil meeluisteren.
Dit jaar is er een Kerstpraise op zondagavond 15 december die na de avonddiensten begint om 20.00 uur.
De data voor de Pareldiensten van de 1e helft van volgend jaar zijn: 19 januari, 16 februari, 15 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Allen die door ziekte, zorg en rouw getroffen worden, wensen we de nabijheid van de Heere toe. “Heere, spreek slechts één woord.”

Giften
Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op bezoek een gift van € 10,- voor ‘mw. Witte’ en van € 20,- ter vrije besteding. Seniorenbezoek broeder L. de Groot ontving een gift van € 10,- ter vrije besteding.

Voorbereidingsweek
Het is altijd een goed gebruik in de kerk ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In Friesland en Groningen was het lange tijd de gewoonte dat de gemeente op zaterdagavond in een speciale dienst bijeen kwam. De predikant stelde aan het einde van de samenkomst enkele vragen, waarop zij die het voornemen hadden aan de tafel aan te gaan met een ‘ja’ antwoordden. Deze vragen geef ik aan u door. Laten wij ze één voor één, biddend voor Gods aangezicht ter harte nemen.
– Ik vraag u dan, vooreerst, of u van harte gelooft, dat de waarachtige en volkomen leer der zaligheid, ons van Godswege geopenbaard, vervat is in de boeken van het Oude en Nieuwe Verbond.
– Ten tweede, vraag ik u: of u van harte gelooft, dat u door uw zonden diep bedorven, en voor God strafwaardig bent, en uzelf daarom mishaagt met ootmoed en berouw.
– Ten derde vraag ik u: of u van harte gelooft, dat God, uit louter genade, ons Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, heeft geschonken tot onze enige en volkomen Zaligmaker, Wiens lichaam voor ons vergoten is tot vergeving der zonden; en of u Hem, voor uzelf, met een gelovig hart aanneemt tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.
– Ten vierde vraag ik u: of u, overeenkomstig de verplichting, die door uw Doop op u gelegd is, een
oprecht voornemen hebt, om, door de kracht van de Heilige Geest, bij deze belijdenis te volharden, uw geloof te sterken, uw leven te beteren, in ware liefde en eenheid met uw naaste te leven, en alzo God waarachtige dankbaarheid voor Zijn genade te bewijzen. Die van zodanig voornemen zijn, zeggen met mij : Ja!

Gelezen/gehoord
‘Het geloof wordt nooit beoefend onder een gevoel van kracht, maar altijd onder een gevoel van machteloosheid.’

Tenslotte
De komende zondagen mogen in het teken staan van de bediening van het Heilig Avondmaal. In de voorbereidingsdienst hoopt onze eigen predikant,
ds. P. van de Voorde, voor te gaan. In de Avondmaal dienst en in de dankzeggingsdienst hoopt onze oud-predikant, ds. W. Arkeraats, voor te gaan. Laten we samen biddend om hen heen staan zodat hun werk voorspoedig ga. Laten we samen biddend verlegen zijn om de krachtige werking van de Heilige Geest. “Bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt worden.” (2 Thessalonicenzen 3: 1)
Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 november
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
18.00 uur Gemeentediner

Zaterdag 23 november
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 24 november
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 25 november
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – DeP arel

Dinsdag 26 november
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel
20.00 uur Thuiskring II

Woensdag 27 november
9.30-11.00 uur Woensdagmorgen Bijbelkring
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 28 november
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
20.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal – Nieuwe kerk

Vrijdag 29 november
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb 20.00 uur Tussenclub – De Wagon

Algemene berichten

Gemeenten kunnen meer doen met missionair bewuste jongeren
Veel jongvolwassenen die Dabarwerk (camping-evangelisatie) hebben gedaan, zijn daarna bereid in hun eigen kerkelijke gemeente te investeren. Lang niet alle gemeenten echter geven hen daarvoor de gelegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek onder 154 jongeren tussen de 18 en 25 die afgelopen zomer deel uitmaakten van een Dabarteam.
Agnes van Haaften, hoofd van IZB Dabar: ‘Meestal mogen ze na afloop wel iets vertellen over hun belevenissen of een stukje in de weekbrief schrijven. Maar daarmee stopt het vaak. En dat terwijl veel jongeren juist bereid zijn te investeren in hun eigen kerkelijke gemeente!’
Gevraagd of jongeren willen uitdelen wat ze tijdens het campingwerk hebben geleerd, zegt een derde van de respondenten: Ik weet niet of daar ruimte voor is. Van Haaften: ‘Daar schrik ik van. Enkelen geven zelfs geeft zelfs aan ze zeker weten dat die ruimte er niet is…’
Ze zou gemeenten willen uitdagen om ‘op hun beurt jongeren uit te dagen. Veel gemeenten zijn het niet gewend om zich af te vragen: wat kunnen we van jongeren leren?’
   Veel verborgen goud
Natuurlijk ben je als Dabarist geen volleerd evangelist. ‘Ze mogen ook fouten maken. Kun je die leermomenten in de kerk hebben of dicteert de kerk al zoveel dat jongeren denken: ik moet blijkbaar uitvoeren wat in jouw hoofd zit?’
Agnes van Haaften is ervan overtuigd dat je de betrokkenheid van jongeren vergroot als ze de gelegenheid krijgen hun ervaringen met missionair werk in te zetten. ‘Het klinkt misschien wat commercieel, maar ik denk dat gemeenten er absoluut meer uit kunnen halen. Er is veel verborgen goud!’

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 24 november 2019 – Eeuwigheidszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Schreuders, Wierden – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft – herdenking overledenen

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee – herdenking overledenen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – De Hoop
2. Eigen gemeente – Beheerskosten
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Verenigingswerk eigen gemeente
Pareldienst: De Parel

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, Loïs Veldman
Groep B: Nellie Prins
10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Thirza de Kock
Groep B:Marit Bom, Linda van Wijngaarden
Nieuwe Kerk:
09.30 uur: Marianne van Milligen, Annelie Egas, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 121: 4
avonddienst: Psalm 51: 3

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig
Avondmaal
18.00 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan
de IJssel

Collecten
1. eigen gemeente – pastoraat
2. Stichting De Herberg
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Martine Wolsheimer, Renske de Knegt, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 75-18

Vluchteling of pelgrim?

Israël brak op met alles, wat hij had en kwam in Berseba.”

(Genesis 46: 1)

____________________________________________________

‘Vluchtelingen!’ Wie kent dit woord niet? In onze tijd slaan tallozen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Het meest noodzakelijke nemen zij mee, bijna alles moet worden achtergelaten. En waar moeten ze naar toe? Ja, dat is een bange vraag! Waarheen? Hoogstens naar een vluchtelingenkamp, waar de ellende soms even groot is als in het land van herkomst.

Is Jacob óók op de vlucht? Nee, dat niet direct. Zijn vertrek is niet overhaast. In zekere zin is de reden van zijn reis zelfs vreugdevol. Hij gaat naar Jozef toe! Naar zijn zoon, waarvan hij jaren dacht, dat deze dood was. Dat kwam, omdat zijn andere zoons hem bedrogen hadden. Soms sloop de twijfel binnen in zijn hart: zou het wel wáár zijn?

Zo zien we Jacob op weg gaan. Hij zal wel beseft hebben, dat hij niet meer terug zou komen. Dat is heel weemoedig. Loslaten trekt vaak een scheur door het hart.

Misschien kent u het wel: het wordt te moeilijk, om zelfstandig te wonen. Er is een plaats in het verzorgingstehuis. En dan verlaat je je huis, misschien wel alleen, als weduwe of weduwnaar. Nog een laatste blik en dan is het echt voorbij.

Jacob komt in Berseba aan, voordat hij de weg naar Egypte inslaat. Daar, in Berseba, liggen veel herinneringen. Abraham woonde er al en Jacob ook, in zijn jonge jaren. Mooie jaren waren dat, maar ook jaren van groot verdriet. Het kan gebeuren, dat je na vele jaren terugkomt op een plaats, waar je vroeger woonde. Of in het huis, waar je ouders vroeger woonden. Of misschien wel in de kerk, waar je als kind naar de preken luisterde. Dat roept bij velen emoties op.

Zo zal Jacob stellig ook de jaren overdacht hebben: jaren van verdriet en ook van zonde, van grote fouten in de opvoeding, van zoveel, dat dan in het hart kan opkomen.

En dan? Is dat dan alles? Nee, over al deze verdrietige dingen valt opeens een hemels licht. Dat begint al bij het eerste woord: ‘Israël!’ Zo wordt Jacob genoemd, als het gaat om zijn geloof, zijn vertrouwen op de Heere.

Dat is niet het enige. Voordat Jacob vertrekt, brengt hij offers aan de God van zijn vader Izak. Dat zal behoorlijk wat tijd gevergd hebben. Popelde Jacob’s hart dan niet, om Jozef te ontmoeten? Ongetwijfeld. Maar eerst moest het goed zijn tussen de Heere en zijn hart. Dat werd mogelijk door dat offer: door de belijdenis van schuld, door het gebed om vergeving en vertroosting.

Zo kan Jacob op weg gaan naar Egypte. Verlangend naar Jozef. Maar ook met een bevreesd hart, zozeer dat hij zelfs een persoonlijk woord van de Heere nodig heeft: “Vrees niet, naar Egypte af te trekken”. Egypte had in de familie immers niet zo’n goede naam na wat Abraham er destijds had meegemaakt.

Maar na die bemoedigende woorden van de Heere kan Jacob op reis. En we mogen óók zeggen: dankzij het offer. Dat offer doet ons denken aan de Heere Jezus. Hij heeft het enige en volmaakte offer gebracht.

Jacob gaat op reis. Wij zijn óók op reis, al is dat misschien niet zo in de letterlijke zin van het woord. Toch zijn we allen op reis en wel door dit aardse leven op weg naar… ja, waarheen? Voor ons allen geldt: naar ons levenseinde. Maar tóch is er een groot verschil. Als we op weg zijn zónder  Christus eindigt de reis in de Egyptische duisternis: de eeuwige verlorenheid. Dat is ontzettend. Daarom wordt ons die andere weg gewezen: een weg in de voetsporen van de Zaligmaker. Die weg wordt ons niet alleen gewézen, we worden ook dringend geroepen, die weg te bewandelen.

Gaan we zó samen met Jacob op reis? Nee, het is geen reis van enkel gemak. Jacob moest tenslotte naar dat vreemde land en straks zal hij het met droefheid tegen de Farao zeggen: ‘Weinig en kwaad zijn de dagen van mijn vreemdelingschap”. Zo ervaren we het ook, als we de Heere mogen volgen: het is een weg van kruis dragen.

Maar dankzij het offer is het nochtans een weg van vrede en vreugde. Jacob mocht de vreugde beleven, Jozef weer te ontmoeten. Zo geeft de Heere van tijd tot tijd aan zijn pelgrims ook dagen van grote vreugde, als ervaren wordt, dat Hij heel dichtbij is.

En straks mag Jacob onder een open hemel wachten op Gods zaligheid. Als zijn pelgrimsreis ten einde is. Zo mogen alle pelgrims aan het einde van hun reis ingaan in de eeuwige heerlijkheid.

Mogen we u méévragen op reis?

ds. W. Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeentediner

Volgende week vrijdag is het zover; dan vindt het Gemeentediner plaats! Het belooft een gezellige avond te worden en de koks hebben een heerlijk 4-sterren menu samengesteld. De opbrengst van het diner gaat dit jaar naar het HGJB-project ‘Kom, doe mee’. Dit project ondersteunt vrijwilligers in Mozambique die armen, zwakken en zieken bezoeken en hen over het Evangelie vertellen.

De kostprijs voor deelname aan het Gemeentediner is € 6,50 voor eters van 4 t/m 11 jaar en € 11,50 voor eters vanaf 12 jaar. Hiermee zijn de onkosten van het diner gedekt. Maar omdat we zoveel mogelijk geld op willen halen voor Mozambique hopen wij dat u, bovenop de netgenoemde richtprijzen, een mooie extra bijdrage voor het goede doel geeft!

Wanneer: 22 november; inloop 18.00 uur, start 18.30 uur

Opgeven: gemeentediner@gmail.com of 63 11 99. Heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan zoeken we samen een oplossing!

Women to women schrijfochtend

Graag wil ik u uitnodigen voor de gebed- en schrijfochtend van Open Doors op vrijdag 22 november vanaf 09.00 (start: 09.15 uur). Deze ochtend zullen wij met vrouwen van alle leeftijden een bijeenkomst houden bij Sandra van de Wetering (Kemphaan 10). We zingen met elkaar en houden een korte Bijbelstudie. De nadruk zal liggen op gebed voor vervolgde vrouwen wereldwijd en het schrijven van kaartjes naar vervolgde vrouwen. Het bidden gaat aan de hand van gebedspunten die door Open Doors worden aangereikt. Ook de schrijfadressen komen vanuit Open Doors. Er zijn vertalingskaarten beschikbaar, zodat u zelf geen Engels hoeft te spreken om toch een mooie boodschap te kunnen schrijven. Het is goed om met vrouwen bij elkaar te komen om onze vervolgde zusters wereldwijd te bemoedigen door gebed en kaarten. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen (Ambassadeur Open Doors)
gerlindederover@hotmail.com /  06-29 22 25 10

Chauffeur(s) gevraagd

Eén van onze gemeenteleden, die aan een rolstoel gebonden is, zou graag zondags de diensten van 10.45 uur willen bijwonen. Hoewel de afstand nog geen 100 meter van de kerk is, is hulp gewenst.

Wie willen ervoor zorgen dat we de wens van dit gemeentelid kunnen inwilligen? Aanmelden kan bij de scriba van wijk Zuid, P.C. Bakker (tel. 61 86 78 of scriba.zuid@hghg.nl)

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 en dan specifiek voor het project Capelle Schollevaar. In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor de bewoners van de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel is o.a. de wijkwinkel gestart. Er wordt nauw samengewerkt met de burgerlijke gemeente. Tal van mensen komen wekelijks met de vraag om geholpen te worden. De meeste cliënten hebben een turbulent leven achter de rug: echtscheiding, werkloosheid, ziekte. Door de jaren heen zijn verschillende activiteiten gestart die aansluiten bij de hulpvragen en noden van wijkbewoners. Dat varieert van hulpverlening in relatie tot financiën en schulden tot het bieden van een luisterend oor. Daarbij is iedereen welkom. Naast de concrete hulpvragen wordt ook ingezet op voorlichting en preventie en op verbinding van wijkbewoners met elkaar. Tijdens en rondom de activiteiten zijn veel goede relaties ontstaan. Ook zijn verschillende mensen tot geloof gekomen of tonen daarin interesse. Het blijkt alleen moeilijk hen op een goede manier een plaats te geven in één van de bestaande kerken in de wijk. Daarom wordt een nieuwe geloofsgemeenschap gevormd. Een nieuwe kerkplek die bestaat uit wijkbewoners die sterk verbonden zijn met de diaconale activiteiten die plaatsvinden. Een plek in Schollevaar waar we het geloof in Jezus Christus (uit)delen. Een plek waar jong en oud welkom is en waar iedereen zich veilig voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid.  De diaconie wil dit project graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw bijdrage, maar vooral ook uw gebed?

Ontmoetingsavond donderdag 21 november

De derde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 november in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. Tompot ons meenemen met een serie over ‘Goudse Glazen’. In het groene hart van Nederland ligt de langste kerk van Nederland, beroemd vanwege haar Goudse Glazen: een collectie van 2000 m2 gebrandschilderd glas van voor en na de beeldenstorm. Al tonen de meeste ramen voorstellingen van Advent tot en met Pinksteren, ook het Ontzet van Leiden, de Maagd van Dordrecht, de verovering van Damiate, het laatste Bevrijdingsglas uit 1947 schitteren u tegemoet. Dhr. Tompot (koster van de Sint Janskerk) doet al jaren kosterlijke ontdekkingen in de Sint Jan en op verzoek schrijft hij columns in de krant van Gouda, die gebundeld zijn. De mooiste ontdekking was een boekje van Erasmus dat ten grondslag ligt aan het beeldprogramma van de Goudse Glazen. Daartoe schreef hij een spannende roman, inmiddels in het Duits en Engels vertaald, het Geheim van Erasmus! In binnen- en buitenland geeft hij presentaties over de Glazen.

We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

19 december: Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari: Het werk van de Lepra zending

20 februari: Stichting SIMAV Molens

19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Rectificatie begroting

Voor 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel. Door een misverstand is in het kerkblad van vorige week niet de juiste versie gepubliceerd. De correcte samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 18 november a.s. Mocht u naar aanleiding van deze herziene publicatie alsnog inzage willen in de volledige begroting dan kan dat nog t/m uiterlijk 18 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl. Indien gewenst kunt u uw vragen ook per mail indienen.

 

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Begroting 2018

BATEN:

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.680

25.665

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

4.550

5.500

4.968

Opbrengsten levend geld

622.700

541.220

551.838

Door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

88.255

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

3.750

5.500

4.501

Totaal baten

722.800

637.900

675.226

LASTEN:

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen

333.350

10.425

62.632

Kosten overige eigendommen en inventarissen

45.500

91.175

43.294

Afschrijvingen

37.500

49.530

41.489

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

357.820

347.185

333.518

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

30.100

27.900

29.702

Verplichtingen/bijdragen andere organen

28.650

28.670

28.342

Salarissen en vergoedingen

30.475

17.905

5.214

Kosten beheer, administratie en archief

46.750

41.900

39.289

Rentelasten/bankkosten

4.500

4.500

4.385

Afdrachten door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

92.025

Totaal lasten

982.645

681.190

679.890

Incidentele baten en lasten

3.250

3.250

380.172

Resultaat Verslagjaar

-256.595

-40.040

375.508

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

160.000

14.000

3.961

Resultaat College van Kerkrentmeesters

-96.595

-26.040

379.469

Resultaat ‘De Parel’

0

0

-23.682

Zending

Verantwoording derde kwartaal 2019

Per september ondersteunen we als gemeente Gerlinde, Riek en Peter die eind oktober naar Centraal-Azië zijn uitgezonden. Op 15 september hebben we kennis kunnen maken en meer kunnen horen over het werk dat zij daar gaan doen. De financiële ondersteuning vanuit onze gemeente kunnen we alleen maar doen dankzij uw giften in o.a. de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerken. In juli werd er via de busjes voor het zendingswerk € 2.859,- gegeven, in augustus € 2.492,- en in september € 3.698,-. Bij dezen willen we u hiervoor weer hartelijk danken; hiermee kunnen we dit belangrijke zendingswerk blijven ondersteunen!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 12 november is Bijbelstudie 4 aan de beurt. ‘Trainen om niet af te vallen’ is het thema. Het gaat over 1 Timotheüs 4: 1-16 (septembernummer Vrouw). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding over dit Bijbelgedeelte. Ria van Laatum en Ria Hooikaas passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 november willen we de behandeling van het evangelie van Johannes weer voortzetten, ditmaal hoofdstuk 14. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers, van harte welkom.

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Donderdag 14 november komt de kring bijeen op Lange Griendsweer 85, bij de fam. Batenburg. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 71.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Ora et labora

De verkoopdag van Ora et Labora was weer een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 4.277,- en nog een gift van € 500,-.

Na de Heere God, bedanken we de sponsors en natuurlijk de vele bezoekers die allicht iets kochten, want er was weer veel diversiteit aan spullen. Ook het vele gebak, o.a van de taartwedstrijd, dat we aangeleverd kregen, had gretig aftrek. Kortom, een geslaagde dag.

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We kijken terug op een mooie dienst voor mensen met een beperking. De vreugde was merkbaar toen we samen zongen ‘Ik zal met vreugd’ in  het huis des Heeren gaan.’ (Psalm 116: 11). Ontroerend om ’t Lichtpunt te zien en te horen zingen, vol eerbied, tot eer van God. We luisterden samen naar de geschiedenis van Abram die geroepen werd om naar het land te gaan dat God hem wijzen zou (Gen. 12: 1-8). Op de stem van God ging Abram. Ook wij worden geroepen om met God te leven. Daarvoor is zo nodig dat we loslaten en ons laten leiden door de Heere zelf. Om dan te ontdekken dat Hij ons in de stad met fundamenten brengt waarvan God de bouwer en ontwerper is. (Hebr. 11: 10).

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die chronische klachten hebben en daar voortdurend pijn van ondervinden. Dat ze te midden van dat alles mogen ervaren dat God zelf hen niet loslaat maar Zijn kracht en genade geeft.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Br. G. Boer en br. P. de Keizer ontvingen op huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk bedankt!

Kerngroepen

Na de zondagavonddienst komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen op de gebruikelijke adressen. De 17+ wordt verwacht bij de fam. Schild, Groot Veldsweer 119. We wensen jullie een fijne avond toe!

Kring Geloofsopvoeding

Op donderdag 21 november komt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar. We starten om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is ‘keuzes  maken’. Tal van keuzes maak je voor je kind. Dat gaat over kleine en grote dingen. Wat is nu bepalend als je keuzes maakt? Welke plaats heeft God daarin? Hoe betrek je Hem erbij? Van harte welkom.

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we woensdag 20 november om 20.00 uur weer samen in De Parel. Aan de orde is het tweede hoofdstuk uit het boekje ‘drama, spanning en vernieuwing’ van ds. J.W. Verboom. We lezen met elkaar Nehemia 2: 1-10. De koning vraagt aan Nehemia waarom hij verdrietig is. Nehemia vertelt dat de stad Jeruzalem verwoest ligt en vraagt of hij naar Jeruzalem toe mag om de stad op te bouwen. De koning geeft toestemming. Nehemia merkt er Gods hand in. Tegelijkertijd wordt de tegenstand direct voelbaar.

Gelezen

‘Wij moeten met heilige onverschilligheid de wereld met al onze bezigheden daarin bekijken. Wij moeten die niet langer bekijken als ons land of ons thuis, maar als onze herberg en wij moeten er dienovereenkomstig los van zijn, erboven staan en er gewillig van scheiden.’

Mattew Henry (1662-1714)

…tot zondag

Deze zondag gaan er twee gastvoorgangers voor. Ds. W. Meijer uit Tholen is wat dat betreft geen onbekende. In de avonddienst gaat proponent P. van der Schee uit Hoevelaken voor. Hij is getrouwd met de zus van mijn vrouw. In het dagelijks leven werkt hij in het basisonderwijs en studeert daarnaast theologie. Vlak na de zomer behaalde hij zijn preekbevoegdheid. Het is fijn dat hij komende zondagavond in de Nieuwe Kerk mag voorgaan. Laten we als gemeente voor hem en ook voor ds. Meijer voor bidden opdat ze de gemeente rijk mogen bedienen uit de schat van het Evangelie.

Met hartelijke groet, ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken, zowel thuis als in een ziekenhuis of verpleeg-/verzorgingshuis, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

We bevelen de zieken in uw voorbede en meeleven aan.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen mocht tijdens een bezoek € 50,- ontvangen voor de diaconie/zending.

Ouderling Gert-Jan Klop ontving een gift van € 23,- met als bestemming ‘algemene doeleinden’.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 21 november om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 17 november over koningin Esther. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 538 ‘Laat zo je licht maar schijnen’.

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 17 november is het mogelijk om elkaar weer te ontmoeten in De Parel. Iedereen is van harte welkom. Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is de Wagon open. Komt u, kom jij ook?

Citaat

‘Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor het beroepingswerk, dat we een herder en leraar uit Zijn hand mogen ontvangen.
 • Wilt u bidden voor alle jonge mensen die geen toekomst zien in Irak? Ze zijn lamgeslagen door alle corruptie en het aanhoudende geweld. Bid dat zij enthousiast worden om hun talenten in hun eigen land maximaal in te zetten. (Gebedskalender Open Doors)
 • Heel lang was in Albanië godsdienst verboden. De protestantse kerk is hier nog jong en klein. Deze maand viert het land zowel Onafhankelijkheidsdag als Bevrijdingsdag. Bid dat veel mensen het bevrijdende Evangelie mogen horen én aannemen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zorgen zijn soms groot. In allerlei opzichten. Zal de nieuwe medicatie aanslaan? Zal het afbouwen van medicijngebruik goed verlopen? Zullen de gesprekken helpen? De worsteling kan bij tijden hoog oplopen. Hoe moet het verder? Ziet de Heere het wel? Wat kan een mens eronder lijden als hij eerst een gezond persoon was en dan langzaam ziet hoe alles minder wordt. De kracht van het geloof kan ons dan alleen staande houden. In de wereld circuleren dan al gauw discussies over de zin en het nut van het leven, maar wanneer we zien op God als onze Schepper mogen we ons geborgen weten in Zijn hand. Voor al onze zieken met zorg deze woorden: ‘Ik werd benauwd van alle zijden, en riep den HEER’ ootmoedig aan. De HEER’ verhoorde mij in ‘t lijden, en deed mij in de ruimte gaan.’ (Psalm 118: 3)

Giften

Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek een gift van €10,- voor mevrouw Witte.

Bijbelstudiekring

Donderdag 21 november hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het negende hoofdstuk van het boek: De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies door ds. J. Belder. In hoofdstuk 9 staat 1 Johannes 5: 1-13 centraal. Het thema is: ‘De boom en zijn vruchten’. Allen van harte welkom! Een goede voorbereiding toegewenst. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Gelezen/gehoord

‘Maatschappelijke emancipatie brengt geestelijke uitholling met zich mee als we meer gericht zijn op de horizontale relaties dan de verticale relatie met God.’

Tenslotte

We wensen u en jullie, namens de kerkenraad, een gezegende zondag toe.                       

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 16 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 17 november

Na de dienst koffiedrinken WG2 Noord – De Parel

Maandag 18 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 20 november

09.15 uur Vrouwenmorgen – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG1 Oost – De Parel

Donderdag 21 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur kring geloofsopvoeding WG1 – Nieuwe kerk

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

Vrijdag 22 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

18.00 uur Gemeentediner – De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 – De Parel

____________________________________________________ 

Algemene berichten

Vrouwenreis naar Albanië

Wil jij ook graag met anderen je geloof delen? Lijkt het je leuk om samen met andere vrouwen kennis te maken met het zendingswerk van de GZB? Ga dan volgend jaar mee met de vrouwenreis naar Albanië! Samen geniet je van de prachtige natuur en het heerlijke eten. Je bezoekt met pastoraal werker Vita de vrouwengevangenis, maakt kennis met een nog jonge gemeente en gaat op een stap met een zendingswerker.

Wanneer? 15-23 mei 2020

Interesse? Kijk voor meer info over deze en andere reizen op gzbexperience.nl.

Moederkring OP WEG MET DE ANDER

Datum: dinsdag 26 november 2019

Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.

Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring. Deze morgen spreken we met elkaar over: “Keuzes maken in je gezin en hoe reageert de omgeving hier op?” Niet altijd kun je in je gezin met een kind met een beperking de keuze maken die je eigenlijk zou willen, of die men eigenlijk van je verwacht. Hoe ga je daar mee om en (hoe)  moet je dat uitleggen? Een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen en we in een gesprek met andere moeders elkaar zeker zullen herkennen. 

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:

Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

____________________________________________________

Varia

Christelijk kindertheater Hardinxveld

Zaterdag 2 november jl. mocht het CKT de eerste voorstelling geven, genaamd: ‘De Dichterbij.’ Er is vijf weken geoefend door 20 kinderen om het toneelstuk te leren en dat is gelukt. De kinderen mochten het toneelstuk voor 180 mensen (!) opvoeren en dat ging ontzettend goed. Dit ook mede dankzij de hele werkgroep die er van tevoren veel tijd in had zitten (decor, kleding, promotie etc.). Leuk om te zien hoe de kinderen hebben genoten van het opvoeren van het toneelstuk en ook fijn dat er zoveel positieve reacties waren vanuit het publiek. De voorstelling heeft een mooi bedrag opgeleverd, waarvan we een deel zullen besteden aan het volgende toneelstuk en het andere deel is afgelopen zaterdag in de collecte-emmers op de Open Doorsdag gedaan. Zoals gezegd, er komt een vervolg van CKT, daar komen t.z.t. berichten van. Houd de kerkbode en Facebook pagina van de kerk dus in de gaten om je op te geven (kids tussen 6 en 11 jaar) of om kaartjes te reserveren voor de opvoering van dit volgende toneelstuk.

Hartelijk bedankt voor jullie deelname en jouw/uw interesse en aanwezigheid.

Hartelijke groet namens de werkgroep,

Gerlinde Hendriksen

O ja… Ben je 14 jaar of ouder en vind je het leuk om te helpen met dit project (kleding, decor, inoefenen toneelstuk) dan mag je een mailtje sturen naar ckthardinxveld@outlook.com.

Adventsconcert “PRAISE HIM” In de Maranathakerk te Zwijndrecht

Donderdag 28 november geeft het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ o.l.v. dirigent Jan Quintus Zwart een Adventsconcert in de Maranathakerk te Zwijndrecht, Koninginneweg 1A. Praise Him zal tijdens dit concert het Kerst Oratorium ‘Licht en Vrede’ uitvoeren. Een muziekstuk dat past dat inspireert in de Adventsperiode ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Ronald IJmker (orgel), Kees de Bruin (piano), Diana Abspoel (hobo) en Severin van Dijk (dwarsfluit). Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Kaarten € 8,- (verkrijgbaar via www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of via 06-25 51 23 77 en bij de ingang van de kerk). Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.

Colofon

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

Zondag 17 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven – koffiedrinken na de dienst

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. L. M. Jongejan, Ede

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Meijer, Tholen

18.00 uur prop. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 27 2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Avonddienst: 1. Eredienst – onderhoud gebouwen

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Joyce Versluis, Willemijn de Rover Groep B: Ellen Leenman, Rinze IJzerman

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Julia Veldman

Nieuwe Kerk: Linette Pijl, Gerlinde Poortvliet, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 119: 30

avonddienst: Psalm 119: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Corina Rijnberg, Anne Faasse

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Kerkblad 75-17

Discipelschap – Principe 6 van 7: Zonder oordeel

“Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad.” (Lukas 10: 12)

____________________________________________________

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Vorige keer schreef ik al dat je niet onnodig moet blijven hangen op een plaats waar je niet welkom bent of waar het Evangelie niet serieus wordt genomen. Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op de vraag hoe je dan ‘verder’ gaat en soms ook afscheid neemt van hen die niet willen geloven. Hoewel het vroeger – en in sommige kringen misschien nog steeds – gebeurde dat er dan werd gezegd: ‘Als je niet het gelooft ga je naar de hel’, is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?’’ Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Jezus heeft gezegd wat je als discipel moet doen als iemand je niet ontvangt met het Evangelie, maar Jezus zegt niet wat je moet zeggen. Dat onderscheid moet je duidelijk maken. Natuurlijk heeft ongeloof een uitwerking op de dag van het oordeel, daar laat de Bijbel geen enkele twijfel over bestaan. Het gaat Jezus er om dat je niet blijft hangen in situaties waar men er niet voor openstaat om de boodschap van het Evangelie aan te nemen, omdat het Koninkrijk van Jezus haast heeft. Het enige dat een discipel nog mag zeggen is dan: ‘Ik schud zelfs het stof van mijn kleren af.’ Eigenlijk is dat een uitspraak van:

‘Als je het Evangelie niet aanneemt, dan ga ik verder en ben ik niet meer verantwoordelijk.’ Alles wat daarna komt, zijn geen woorden die horen bij het verdergaan van een discipel. Jezus schakelt dan namelijk over van persoonsvorm en hij spreekt vervolgens tegen die 70 discipelen.

Jezus geeft als het ware achtergrondinformatie, maar dit is geen dreigende taal die een discipel mag gebruiken bij het verdergaan. Dit is informatie die jou als discipel moet helpen om verder te kunnen. Iemand die jou met de boodschap van het Evangelie afwijst, wijst jou niet af, maar wijst Jezus af. Jij hoeft dus niet vanuit pijn te reageren met ondoordachte dreigende woorden of met oordeel, maar je hoeft alleen maar te weten dat het oordeel van de afwijzing aan God is. Jij wordt niet afgewezen, maar Jezus en daarmee God Zelf en daar hoef jij niet over te oordelen. Dit is een zaak tussen de afwijzer en God Zelf. En ja, dan zal het ongelovige steden als Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in dat oordeel, want zij wisten van geen Evangelie af, maar iedereen die jij hebt verteld van het Evangelie van Jezus, wist er wel vanaf en dat zal gevolgen hebben als er nooit met geloof wordt geantwoord. Dan komt er wroeging bij, die iemand uit Sodom niet zal hebben. Maar dat is niet aan jou om daarover te oordelen.

Hoe dan ook betekent dit nooit dat jij dreigend mag weglopen en mag zeggen: ‘Wacht maar, het gaat heel slecht met jou aflopen’. Jij bent geroepen om de boodschap van verzoening en herstel te brengen en daarmee stopt jouw verantwoordelijkheid. Er zijn twee wegen, dat moeten we benoemen, maar het is niet aan ons om te oordelen. Als er iets is waar we als kerk mensen door verliezen is het wel door te oordelen in plaats van met vrede en liefde te komen en te aanvaarden. Dreigen hoort dus niet bij dat wat we moeten delen van het Evangelie. De woorden die Jezus dan spreekt zijn juist helpend om het los te laten, want je weet dat God rechtvaardig zal oordelen. En met dat je dit weet, kun je ook verder, omdat er geen verantwoordelijkheid bij jou ligt. Het is op dat moment een zaak tussen God en de ander. Wat een rust mag dat geven als je weet dat jij gedaan hebt wat je moest doen en dat je zo verder kunt, als mensen het Evangelie afwijzen.

Van daaruit spreekt Jezus dan wel drie keer een ‘wee’ uit over steden die Hem hebben afgewezen, maar dat recht heeft Jezus, terwijl een discipel daar niets over te zeggen heeft. Tegelijk is het goed om te beseffen als we met een half Evangelie komen, dat er dan verantwoordelijkheid bij ons blijft liggen. Er is geen andere Naam onder de hemel waarin iedereen moet geloven, dan de Naam van Jezus. Zonder Jezus is geen leven, nu niet en in de eeuwigheid niet. Verder dan deze waarheid hoeven wij niet te oordelen, maar laat het je wel scherp houden dat je zuiver bent in wat je deelt van de genade die in Christus aangeboden wordt.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeentediner

De voorbereidingen voor het Gemeentediner zijn al in volle gang. Wij hebben er al zin in. U kunt zich nog opgeven tot UITERLIJK 15 november!

Wat: Gemeentediner

Wanneer: 22 november 2019

Kosten: 0-3 gratis, 4-11 jaar € 6,50 en 12+ € 11,50.

Hoe laat: Inloop 18.00 uur, start 18.30 uur (Let op dit is een andere tijd als in het vorige kerkblad stond, hou deze tijd aan.)

Opgeven: gemeentediner@gmail.com of 0184-63 11 99.

Heeft u geen vervoer laat het ons weten en wij zullen met u contact opnemen.

Zinspiratiefestival geloven in Spangen – 30 november

Onze gemeente ondersteunt ‘Geloven in Spangen’ – een pioniersgemeente in de Rotterdamse wijk Spangen die verbonden is aan de IZB. In de Lijdenstijd heeft u wellicht gebruik gemaakt van het Bijbelleesrooster dat uit een samenwerking tussen onze gemeente en ‘Geloven in Spangen’ tot stand was gekomen. Aan het begin van die periode zijn ook gemeenteleden uit Spangen bij ons op bezoek geweest.

Nu is onze kans om bij ‘Geloven in Spangen’ op bezoek te gaan! Omdat GIS vijftien jaar bestaat, vieren ze dit met het Zinspiratiefestival: een gevarieerd programma met sprekers als dr. Benno van den Toren (hoogleraar interculturele theologie PThU) over hoe traditionele kerken kunnen leren van pioniersplekken en Nico van Splunter (pastor in Spangen) over ‘Kleine kerken hebben grote mogelijkheden’. Daarnaast zal er een heerlijke lunch verzorgd worden en een middagprogramma met diverse workshops. Afsluitend is er een viering met de band van Geloven in Spangen en een netwerkborrel.

Het programma vindt plaats in de Prinses Margrietschool (Spaanseweg 40, Rotterdam) en begint om 9.30 uur met inloop met koffie en thee en zal rond 15.15 uur eindigen met de netwerkborrel. Kijk voor meer informatie over de workshops en andere praktische zaken op geloveninspangen.nl/zinspiratiefestival. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de dag. Geef alstublieft uw opgave ook door aan jeugddiaken Jan Willem Loeve, zodat er eventueel gezamenlijk vervoer geregeld kan worden. E-mail: jeugddiaken@hghg.nl, telefoon: 06-30 09 45 82.

Oproep voor de Winterfair

De eerste nachtvorst is achter de rug, de wintertijd is ingegaan… het is al goed te merken dat de Winterfair eraan komt! Vrijdag 6 december is het al zover. Om er ook dit jaar weer een mooi evenement van te maken is uw hulp van harte welkom. De commissie is op zoek naar vrijwilligers die:

– meehelpen op de fair;

– meehelpen aan verkoop in de kramen;

– erwtensoep koken;

– meehelpen aan workshops voor de kinderen;

– iets lekkers bakken voor bij de koffie;

– meehelpen in het restaurant.

Met elkaar kunnen we er zo weer een gezellig samenzijn van maken: ‘Proeven en Vertoeven’.

De opbrengst van de Winterfair zal bestemd zijn voor de restauratie van het orgel van de Oude Kerk.

Aanmelden of informatie opvragen kan bij Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62 of alindaleenman@xs4all.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 november

Afgelopen week zijn tijdens de Dorcas Voedselactie weer vele pakketten samengesteld en is geld ingezameld. Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. De collecte van deze zondag is bestemd voor de transport- en distributiekosten van de Dorcas Voedselactie. Na het verzamelen van de producten, het sorteren en het inpakken is het tijd om de pakketten te versturen. Met de vrachtwagen worden ze op plaats van bestemming gebracht. De voedselpakketten worden verspreid in landen als Albanië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Afrika. Het kost € 4,- om een pakket op de locatie van bestemming te krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om de voedselpakketten af te leveren bij de mensen die het echt nodig hebben. De diaconie wil u danken voor uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie en beveelt de collecte voor de transport- en distributiekosten van harte bij u aan.

 Bericht uit Ethiopië

Beste gemeenteleden. Inmiddels zijn we ruim twee maanden terug in Ethiopië. Met ons persoonlijk gaat het goed. Ook op Interlakes-school lopen de meeste dingen voorspoedig. Bijvoorbeeld hebben we er een actiepunt van gemaakt dat leerlingen meteen moeten reageren als de bel gaat en het verschil met vorig jaar is duidelijk te merken. Verder hebben we de eerste weken vijf nieuwe collega’s aangenomen; ze maken een prima indruk. Iets verdrietigs is dat teacher Haile een paar weken geleden is overleden. Hij was de oudste docent, 72 jaar oud, een vriendelijke man die erg van lesgeven hield en heel geliefd was onder leerlingen en collega’s. Hij tobde al maanden met z’n gezondheid, maar toch kwam zijn overlijden onverwacht. De hele school was in tranen. Met velen hebben we de begrafenis bezocht. Op 23 oktober ontstond er opeens onrust in de wijde omgeving – dit naar aanleiding van een bericht van een etnische leider op Facebook. Zijn aanhangers liepen met stokken rond en sloten wegen af. De school is vier dagen dicht geweest. In de directe omgeving was het rustig, maar het is niet fijn om van afstand rookwolken te zien (brandende autobanden) en schoten te horen (politie en leger die de orde herstellen). De rust lijkt nu teruggekeerd, maar voor de langere termijn is dit best zorgwekkend. Bid gerust met ons mee om bescherming. En om wijsheid – want iedere dag weer zijn er grote en kleine beslissingen te nemen waarvoor dat nodig is. Hartelijke groet, alle goeds gewenst!

Arie en Arda Maasland

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2019

Binnenkort ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Net als andere jaren wordt een beroep op onze solidariteit gedaan ten aanzien van pastoraat die niet door plaatselijke gemeenten worden uitgevoerd, zoals pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas, de resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 22 November deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via dhr. A. de Jong, tel 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie.

het college van kerkrentmeesters

Hersteloperatie mw. Witte bekend

Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen over de gezondheid van mevrouw Witte zoals we ons orgel in de oude kerk noemden.  Nu zijn de plannen voor een restauratie in vergevorderd stadium. Graag informeren wij u hier verder over.

Verschillende orgelbouwers hebben een offerte aangeboden. Intussen is een gesprek gevoerd met één van deze om tot een definitief voorstel en prijs te komen. Het wordt een grootse operatie waarbij het hele orgel gedemonteerd zal worden en op transport zal gaan naar de werkplaats van de betreffende orgelbouwer.

Ter illustratie wat er zoal tijdens de restauratie wordt gedaan:

 • De orgelkast herstellen en opnieuw schilderen en voorzien van bladgoud
 • Herstellen en polijsten van registers en klavieren
 • Herstel van windvoorziening
 • Schoonmaken en herstellen van pijpwerk
 • Herintonatie van het pijpwerk
 • Verder zullen ook de vloer, wanden en plafond aangepakt worden

Dit alles zal volgens planning in 2020 gaan starten.

Hoewel de kerkrentmeesters al een deel van de totale kosten gereserveerd hebben, is dat nog (lang) niet voldoende! Graag betrekken we de gemeente hierbij met diverse acties om dit alles te bekostigen. We noemen u alvast enkele acties die binnenkort op stapel staan:

 • Verkoop speculaas poppen eind november.
 • Verkoop banketstaaf als orgelpijp en chocolade tablet met afbeelding van ons orgel tijdens de winterfair (a.s. 6 dec.) à cadeautip!!

We kijken ook naar andere mogelijkheden om de restauratie mee te financieren, zoals het aanschrijven van landelijke fondsen en plaatselijke bedrijven. Ook financiële adoptie van onderdelen van het orgel (denk aan frontpijp en/of orgelstem) behoort tot de mogelijkheid.

Verder verwijzen we graag naar de website waarop t.z.t. meer informatie is te vinden over de geschiedenis van het orgel, de uit te voeren werkzaamheden en de voortgang van de restauratie. We hopen dat deze eind november in de lucht zal zijn.

de orgelcommissie

Begroting College van Kerkrentmeesters 2019

Voor 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel.

Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht.

De begroting wordt vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 18 november a.s.

U kunt de begroting inzien van 11 t/m 15 november op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36).

We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Werkelijk 2018

BATEN:

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.680

25.665

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

4.550

5.500

4.968

Opbrengsten levend geld

622.700

541.220

551.838

Door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

88.255

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

3.750

5.500

4.501

Totaal baten

722.800

637.900

675.226

 

LASTEN:

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen

333.350

10.425

62.632

Kosten overige eigendommen en inventarissen

45.500

91.175

43.294

Afschrijvingen

37.500

49.530

41.489

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

357.820

347.185

333.518

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

30.100

27.900

29.702

Verplichtingen/bijdragen andere organen

28.650

28.670

28.342

Salarissen en vergoedingen

30.475

17.905

5.214

Kosten beheer, administratie en archief

46.750

41.900

39.289

Rentelasten/bankkosten

4.500

4.500

4.385

Afdrachten door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

92.025

Totaal lasten

982.645

681.190

679.890

 

 

 

 

Incidentele baten en lasten

3.250

3.250

380.172

 

 

 

 

Resultaat Verslagjaar

– 256.595

– 40.040

375.508

 

Mutaties bestemming-sreserves/-fondsen

160.000

14.000

3.961

 

Resultaat College van Kerkrentmeesters

– 96.595

– 26.040

379.469

 

Resultaat ‘De Parel’

0

0

–  23.682

 

Evangelisatie

Uitzwermavond

Dinsdag 12 november wordt de eerste uitzwermavond van dit nieuwe winterseizoen georganiseerd. Uitzwermen, je hoort wel eens, dat is toch ouderwets? Is dat zo, spreken over Jezus, is dat ouderwets? Ja mensen, daar gaat het om bij uitzwermen! Natuurlijk, als christen spreekt u overal over God,  juist bij het uitzwermen komt u bij mensen die niets of nauwelijks iets meer horen over God.

De evangelisatiecommissie nodigt u van harte uit om een keer met ons mee te gaan. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de jeugdzaal van de Oude kerk. Vervolgens luisteren we na een korte inleiding of Bijbelstudie en beginnen we met gebed. Dan gaan we in groepjes van twee mensen op weg.

Wij vragen u als gemeente om uw voorbede voor dit belangrijke en mooie werk. In diepe afhankelijkheid van onze Schepper en gesteund door uw gebeden willen we weer op weg gaan. Dat we mensen mogen bereiken die voor het eerst of opnieuw iets willen horen van het werk van onze God en Vader in de hemel.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 12 november is Bijbelstudie 4 aan de beurt. ‘Trainen om niet af te vallen’ is het thema. Het gaat over 1 Timotheüs 4: 1-16 (septembernummer Vrouw). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding over dit Bijbelgedeelte. Ria van Laatum en Ria Hooikaas passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 november willen we de behandeling van het evangelie van Johannes weer voortzetten, ditmaal hoofdstuk 14. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers, van harte welkom.

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Donderdag 14 november komt de kring bijeen op Lange Griendsweer 85, bij de fam. Batenburg. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 71.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Ora et labora

De verkoopdag van Ora et Labora was weer een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 4.277,- en nog een gift van € 500,-.

Na de Heere God, bedanken we de sponsors en natuurlijk de vele bezoekers die allicht iets kochten, want er was weer veel diversiteit aan spullen. Ook het vele gebak, o.a van de taartwedstrijd, dat we aangeleverd kregen, had gretig aftrek. Kortom, een geslaagde dag.

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van dankdag…

De morgendienst was een mooie dienst met veel kinderen. Onder het thema ‘Goed bericht’ stonden we stil bij de wonderlijke bevrijding van Samaria. We hoorden hoe belangrijk het is om de daden en de wonderen van God te benoemen en door te geven.

In de avonddienst sloten we de prekenserie over Habakuk af. Habakuk, een profeet die worstelt met de weg van God. Maar in zijn slotakkoord jubelt hij het uit: “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn (…) ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.” (Habaku. 3: 17-18). Dat is het lied van het geloof dat de Heere niet alleen aan Habakuk aanreikt, maar ook aan iemand als David of Paulus. In de verbondenheid met de Heere wordt dat zomaar ons lied. Niet omdat we de moeilijkheden wegmasseren, maar wel omdat we verder mogen kijken. We krijgen zicht op de goedertierenheid van God en verblijden ons erin.

Nieuwe donorwet

In de afgelopen tijd viel bij velen de folder door de brievenbus over de nieuwe donorwet. Ook via de reclames op de verschillende media wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat er 1 juli 2020 een nieuwe donorwet ingaat. Verschillende gemeenteleden vroegen mij afgelopen week hoe je hier als christen naar moet kijken. Ik overweeg om binnenkort hier wat aandacht aan te besteden in het kerkblad.

…tot zondag

Zondagmorgen is er een aangepaste dienst. In de dienst staan we vanuit Genesis 12:1-8 stil bij de roeping van Abram. Het thema voor de dienst is ‘Ga je mee op reis’. In de dienst zullen verschillende gasten aanwezig zijn. Vanwege de zorg die zij dikwijls nodig hebben heeft de kerkenraad er voor gekozen om de dienst een uur later te beginnen, om 10.30 uur! We hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Veilige kerk

Tijdens onze dienst van afgelopen zondagmorgen is aan het einde van de preek gesproken over homoseksualiteit. Dit gebeurde op een manier die niet de onze is. De kerkenraad betreurt dat verschillende gemeenteleden hierdoor diep persoonlijk zijn gekwetst. In een periode waarin we als kerkenraad richting en ruimte zoeken draagt de manier waarop over homoseksualiteit werd gesproken in de preek niet bij aan de veilige kerk die we voor iedereen willen zijn. Hierover is direct na de dienst kort, maar op een goede wijze met de predikant gesproken.

Als kerkenraad bezinnen we ons, in de periode tussen afgelopen zomer en komend voorjaar, op hoe we een veilige plaats kunnen zijn voor iedereen en hoe we gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid kunnen blijven betrekken. Heeft u n.a.v. afgelopen zondag, of dit bezinningsproces vragen, dan kunt u deze stellen aan één van de ouderlingen. 

 Onze zieken

We dragen de zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Verantwoording

Ouderling Matthijs van de Bos ontving tijdens huisbezoek € 10,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift!

Beroepingswerk

Onlangs hebben we u geïnformeerd over de voortgang van het beroepingswerk en u in de gelegenheid gesteld wederom namen in te dienen van beroepbare predikanten, die mogelijk zouden passen in onze gemeente. Hierop hebben we een aantal namen van u mogen ontvangen. Graag zeggen wij u dank, dat u op deze wijze met ons mee wilt denken. Inmiddels is de beroepingscommissie verder gegaan met haar onderzoek, waarbij ook deze namen betrokken worden. U zult begrijpen dat dit nog weer de nodige tijd vraagt. Het vraagt daarnaast ook gebed, zodat we dit alles ook bij onze Heiland mogen neerleggen. Hij is immers degene die Zijn dienaren zend, ook de dienaar die Hij bestemd heeft voor onze gemeente.

 Verkiezingen

Er is nog één vacature voor ouderling en één vacature voor diaken. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, dan wordt maandag 2 december, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt dan gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject in uw voorbede gedenken?

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 10 november over Jona die wél naar Ninevé wil. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 464 ‘Jona, Jona.’

Citaat

God in de hemel, laat mij mijn nietigheid voelen, niet om daarover te vertwijfelen, maar om des te sterker de grootheid van Uw goedheid te ervaren.

(Søren Kierkegaard, 1813-1855)

Bidden en danken

– Wilt u bidden voor Ethiopië, vanwege de onlusten die

overal in het land plaatsvinden. Bidden dat de InterLakes School het werk voort mag zetten. Voor Arie en Arda Maasland en andere Nederlanders die in het land verblijven.

– Voor het beroepingswerk, omdat we verlangen naar een spoedige vervulling van de ontstane vacature

– Afgelopen maand deden vijftig christenen in Bangladesh mee aan een seminar over vervolging. Bid dat ze door het contact met elkaar en de lessen uit de Bijbel sterk blijven staan in hun geloof. Gebedskalender Open Doors)

– Het grootste deel van de bevolking van Noord-Afrika is moslim. De kerk is er klein en kwetsbaar. Bid voor de leiders van de kleine geloofsgemeenschappen, voor mogelijkheden om elkaar te bemoedigen en toe te rusten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

De Heere gedenke allen die met ziekten te kampen hebben. Soms niet zichtbaar, maar wel aanwezig. Ook als het lang duurt en geen uitzicht is op verbetering, is de Heere God er. “Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.” (Psalm 94: 19)

Giften

Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bezoeken een gift van € 1,- en van € 20,- voor de kerk. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op zijn bezoeken een gift van €10,- ter vrije bestemming en € 5,- aan collectebonnen voor De Parel.

Overkomst

Vanuit de Gereformeerde Gemeente zijn met doopbewijs naar onze gemeente overgekomen Frank Versluis en zijn zus Nienke Versluis, Kuyperstraat 15, 3371 VC.

Doopdienst

Afgelopen zondag werden de volgende kinderen gedoopt.

Liz Aimée Corbijn. Zij kreeg als tekst mee: “Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.” (Psalm 33:12)

Ruben Cornelis Egas. Hij kreeg als tekst mee: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”.(Johannes 8: 12)

Stijn Jan Egas. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken, was: “En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Johannes 6: 40)

Pippa June Koesveld. Zij kreeg als tekst mee: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”(Romeinen15: 13)

Levi Hendrik Verrips kreeg als tekst mee: “Heere , naar wie zullen wij anders heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.” Johannes 6: 88a)

Rokus Ismaël Vlot kreeg de tekst mee uit Romeinen 8: 31: ”Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”

In de Woordbediening stond de doop van Jezus centraal vanuit Mattheus 3: 17: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Buiten deze Zoon heeft de Vader geen welbehagen in mensen. Buiten Jezus is geen leven. In Hem hebben wij alles.

Gelezen/gehoord

Kinderen zijn wel in, maar niet noodzakelijkerwijs van het verbond.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 november 2019

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 november 2019

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 november 2019

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 11 november 2019

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 12 november 2019

09.15-11.15 uur   vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond – zaal Oude kerk

19.30-21.30 uur   Ora et labora –  De Parel

Woensdag 13 november 2019

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –  De Parel

18.45-20.00uur    Kinderclub Ithaï – – De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur             Ouderavond jeugdwerk – – De Parel

Donderdag 14 november 2019

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies-Muis

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 15 november 2019

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________ 

Algemene berichten

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

De 17e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 5.747,74 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Deze mooie opbrengst is alleen maar mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek!  Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

 Jubileumconcert ‘We Believe’

Vrijdag 29 november hoopt gospelkoor ‘We Believe’ haar 15 jarig jubileum te vieren met een mooi gevarieerd concert in de Herv. Kerk van Boven-Hardinxveld.

De avond begint om 20.00 uur. Dit concert zal in het teken staan van terugzien en vooruit kijken rondom het thema:’Forever and ever’. De liederen die gezongen zullen worden hebben wij gekozen uit de reeks liederen die wij vanaf het prille begin tot nu toe hebben gezongen. Dus voor oudleden zal het zeker een stuk herkenning zijn. Voor deze avond hebben een tiental enthousiaste oudleden zich opgegeven en zij hebben vanaf juni mee geoefend om dit jubileum mee te zingen en te vieren.

Spreker Arie de Rover zal de meditatie verzorgen en er zullen ook mensen van Compassion zijn die in de pauze wat meer zullen vertellen over hun verschillende projecten. Ook wij als koor sponsoren een kindje via Compassion. Daarom willen wij de collecte bij de uitgang bestemmen voor deze organisatie. In de pauze is er ook tijd om wat te drinken en iets lekkers te nuttigen. Hiervoor moet u aan het begin van het concert een consumptiebon kopen.

Er zal ook veel ruimte zijn voor samenzang om samen Gods naam groot te maken. De toegang is gratis. We hopen heel veel mensen te kunnen ontmoeten. Tot dan!

Kerstconcert Sursum Corda

Zaterdag 7 december bent u van harte welkom in de Hervomde Kerk te Boven-Hardinxveld. Gemengd koor Sursum Corda zingt dan het oratorium ‘In mensen een welbehagen’ van André van Vliet.

Medewerking aan deze avond verlenen Boudewijn Zwart – orgel, Jorrick Simmes – piano, Aleida Groeneveld -viool, Annerieke Kraaijeveld – viool, Cora Doek – altviool, Aris Anninga – Cello, Rineke de Wit – hobo, Bianca de Vrind – fluit, Marjolein Kolkert – sopraan, Kees den Bok – spreekstem. Algehele leiding: Everhard Zwart.

Aanvang: 19.30 uur. De toegang is gratis; er is collecte voor Willem en Joanne Folmer die werkzaam zijn in Congo. Noteer de datum in uw agenda!

____________________________________________________

Varia

Groot Nederlands bevrijdingskoor 2020

Mei 2020: Nederland viert 75 jaar bevrijding!

Een mooi moment om dit samen te vieren met muziek en zang. In januari 2020 start er daarom een uniek projectkoor om liederen te zingen over bevrijding en vrede. In diverse regio’s in Nederland vinden de repetities plaats voor dit ‘Groot Nederlands bevrijdingskoor’ o.l.v. Martin Zonnenberg.

Zingt u ook mee? Wees welkom!

 • Voor jong en oud vanaf 15 jaar
 • Drie repetities in Sliedrecht in de Grote Kerk (Kerkbuurt 131)
 • Startdatum 22 januari 2020 van 19.30-21.30 uur
 • Eén generale repetitie op een centrale plaats in Nederland
 • Minimaal drie concerten in de mooiste kerken van Nederland (mei 2020)
 • Bereid om thuis te studeren m.b.v. oefenbestanden
 • Kosten: € 79,-

Voor meer informatie en aanmelden: www.grootbevrijdingskoor.nl

Namens het projectkoor, Christel de Jager, Koperwiek 20

Spectaculair dubbelconcert

Zaterdagmiddag 23 november 2019 geven André van Vliet en Jan Peter Teeuw net als de voorgaande jaren weer een dubbelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Tijdens dit concert bespelen de beide musici afzonderlijk en gezamenlijk het Leeflang-orgel en de piano. Dit jaar wordt het publiek op een bijzondere manier bij het concert betrokken: er is namelijk een heuse ‘muziekquiz’ geprogrammeerd. Bij één van de te spelen werken mogen de luisteraars raden welke klassieke thema’s er in de compositie verwerkt zitten. Alle deelnemers maken daarbij kans op een voucher voor een afternoon tea bij Hotel Van der Valk in Ridderkerk.

Het concert begint om 14.30 uur. De kerkdeuren zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. De opbrengst van het concert is geheel bestemd voor de Ridderkerkse Voedselbank.

Na het concert worden er CD’s en bladmuziek van beide musici verkocht. Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Allen hartelijk welkom!

Colofon

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

 

Erediensten

Zondag 10 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Lienden

10.45 uur   wijk 2 Noord , ds. J Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.T. de Koning, Alphen aan de Rijn

NIEUWE KERK

10.30 uur   ds. W.J. Westland – aangepaste dienst

18.00 uur   ds. P. Molenaar, Lunteren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – voedselactie Dorcas

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Deborah Bijkerk

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraijeveld, Willemijn de Rover

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Inge-Ruth de Jong, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 4

avonddienst: Psalm 119: 37

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

18.00 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Renske Egas, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 75-16

Gevonden…

 “Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?”

(Johannes 9: 35)

_______________________________________________

Lezen: Johannes 9: 1-38

In het voorbijgaan ziet Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. Deze man, bedelend aan de kant van de weg, is zo iemand waar iedereen aan voorbijgaat. De discipelen wilden wel eens weten waarom deze man blind was, was het omdat hij had gezondigd of zijn ouders? Want blindheid was een straf van God, daarvan waren de joden wel overtuigd.

Was zijn eigen zonde de oorzaak van de blindheid? Maar hoe kan iemand dan al zondigen voor zijn geboorte? Of was de zonde van zijn ouders de oorzaak van zijn blindheid? Maar dat zou toch onrechtvaardig zijn. De Joden meenden dat alle lijden de oorzaak was van een specifieke zonde en de rabbijnen leerden dat zelfs ongeboren kinderen al kunnen zondigen. (zie Genesis 25, de zwangerschap van Rebekka).

Maar Jezus zocht niet naar de oorzaak van de zonde, maar verkondigde het doel van deze blindheid, namelijk dat dit gebeurt om God te verheerlijken. En tegen alle regels van hygiëne en logica in maakt hij modder van speeksel en stof en strijkt dat op de ogen van de blinde. Letterlijk staat er, dat Hij daarmee de ogen van de blinde zalft. En hij zendt hem naar het badwater, en de blinde gaat, hij gaat zomaar in vertrouwen, hij gaat en wordt een gezondene, een Siloam…

De gevestigde kerk kan er niet mee omgaan. Zeker niet als de Farizeeërs vernemen dat de man op de Sabbat is genezen. Weer die Jezus, en weer op de Sabbat. De genezen man wordt ontboden. Blijkbaar is hij niet onder de indruk van de omgeving want hij antwoordt vrijmoedig en onbevangen op de vragen. Wel bijzonder, een mens zonder opleiding, die levenslang blind was geweest, niet kon lezen of schrijven en dan zulke nuchtere en verstandige antwoorden. Vervolgens ontbieden ze zijn ouders. Wat zullen ze zijn geschrokken. Verschijnen voor het sanhedrin, dat was nogal wat. De ouders verwijzen terug naar hun zoon, vraag het hem zelf, hij is volwassen.

Opnieuw wordt de man verhoord. En opnieuw drijft hij zijn opponenten in het nauw door zijn intelligente antwoorden. U moet dat Schriftgedeelte echt eens goed lezen, je staat versteld van de antwoorden van deze man zonder naam.

De reactie van de Farizeeërs was voorspelbaar. Ze leidden de aandacht af van het wonder naar een theologisch argument voor zijn blindheid en ze richtten hun aanval op de genezen man. Ze scholden hem uit voor een zondaar die al voor zijn geboorte een grove zonde moest hebben begaan. En denk jij, armzalige bedelaar, dat jij ons kunt onderwijzen…? En vervolgens werpen ze hem uit de synagoge.

Deze man had nu opnieuw een levensgroot probleem, hij was uit de synagoge geworpen. En dat was meer dan buiten de deur worden gezet. Dat betekende dat hij buiten de religieuze, maatschappelijke en economische gemeenschap terecht kwam. Hij zou misschien wel weer bedelaar moeten worden, hij was terug bij af!

Maar Jezus zocht hem op. Hij is altijd op zoek naar mensen die in de problemen zitten. Goed om te onthouden als we zelf in moeilijkheden zitten. We hoeven het niet alleen op te lossen, Jezus is al naar ons op zoek. Jezus vraagt hem: “Gelooft u in de Zoon van God?” (vers 35) Hij wil de man niet alleen genezen van zijn blindheid maar wil hem totale genezing schenken, lichaam en ziel. Blijkbaar was het toch nog niet helemaal duidelijk voor de man. Hij had zijn genezer manhaftig en dapper verdedigd tegenover de Farizeeërs, maar de functie van Jezus als volkomen verlosser kende  hij nog niet. Toch wil hij wel graag weten wat Jezus bedoelde. Vandaar zijn antwoord, wat tegelijkertijd een vraag is: “Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?” (vers 36)

Dit is toch wel iets om eens goed over na te denken: blijkbaar kun je door Jezus worden genezen, blijkbaar kun je vaardig een theologisch debat voeren en vrijmoedig spreken over de Man die je heeft genezen, zonder Hem echt te kennen! Maar Jezus wilde Zijn werk voltooien. In het gesprek wat volgde leerde de man Jezus kennen en hij geloofde. Dezelfde Geest die hem in staat had gesteld zich vrijmoedig te verweren tegen de Farizeeërs stelde hem nu in staat om te geloven in de Zoon van God.

Deze naamloze was bekend bij Jezus, gaf zich over aan Hem en knielde vol aanbidding neer. En weer werd de profetie van Jesaja vervuld: “Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.” (Jesaja 65: 1a)

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar); tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98; Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Jeugdwerk

Inmiddels zijn we een aantal weken bezig in de nieuwe opzet van het jeugdwerk. Graag nodigen we alle ouders en belangstellenden uit op woensdag 13 november om 20.00 uur in De Parel waarin we een inkijkje willen geven in het proces wat hier aan vooraf is gegaan en uitleg geven over de opzet. Daarnaast willen we met elkaar in gesprek zijn en kijken waar zaken nog bijgestuurd moeten worden. Neem een foto mee uit uw/jouw eigen tienertijd!

Verder starten in januari 2020 weer nieuwe groepen voor de tieners uit groep 8, waarvoor nieuwe leiding nodig is. Ook deze ouders en mensen die interesse hebben om aan de nieuwe groepen leiding te geven nodigen we graag hierbij uit.               

de jeugdambtsdragers

Dankdag 2019: ‘Goed bericht!’

Volgende week woensdag 6 november is het dankdag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: ‘Goed bericht!’ Er wordt gelezen uit 2 Koningen 7 waarin God laat zien hoeveel macht en goedheid Hij heeft. Hij zorgt in het verhaal voor meer dan genoeg voedsel. Vier melaatse mannen mogen het goede bericht met anderen delen. Wij mogen ons daarom ook op deze dankdag verbazen en verwonderen over de goedheid van de Heere God!

In de ochtenddienst op 6 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 uur in de Oude kerk. Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe kerk liggen.

Kerk en Israël

Op de gehouden Kerk en Israël avond van 2 oktober jl. is een collecte gehouden voor projecten van de Stichting Messiasbelijden Joden. De opbrengst van de collecte was € 575,70. Alle gevers hartelijk dank!

Women to women walk

Op 28 september was de derde editie van de Women to Women walk. Het was een prachtige ochtend, waarbij ruim 50 vrouwen 10 kilometer liepen met als doel geld inzamelen voor het project: Eén voor India. Er was ook een spreekster vanuit Open Doors. Zij vertelde ons van haar eigen ervaring e.e.a. over vervolging en haar verhalen raakten ons enorm.  Na de wandeling stond er een heerlijke high tea klaar en werd het bij elkaar gesponsorde bedrag bekendgemaakt, ruim € 3.000,-. Een prachtig bedrag wat ten goede komt aan het project Eén voor India. Niet alleen ons geld, maar ons gebed is hard nodig. Bidt u mee? Meer informatie over dit project staat op https://www.opendoors.nl/een-voor-india.

Open Doors dag

Zaterdag 9 november is weer de landelijke Open Doors dag in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Duizenden christenen komen bijeen om te bidden, zingen en het luisteren naar verhalen van christenen uit diverse landen waar veel vervolging is. Dit jaar staat de kerk van Midden- en Oost-Europa centraal. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is een speciaal programma. Het is een dag vol indrukken, maar ontzettend waardevol om te ervaren en beseffen dat we als christenen wereldwijd verbonden zijn in Christus. Komt u ook om bemoedigd en opgebouwd te worden, maar ook om onze broeders en zusters uit het Midden-Oosten te bemoedigen? Meer informatie en bestellen van gratis kaartjes kunt u vinden op https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2019.

Women to women schrijfochtend

Graag wil ik u uitnodigen voor de gebed- en schrijfochtend van Open Doors op vrijdagochtend 22 november (inloop vanaf 09.00 uur, start 09.15 uur). Deze ochtend zullen wij met vrouwen van alle leeftijden een bijeenkomst houden bij Sandra van de Wetering (Kemphaan 10). We zingen met elkaar en houden een korte Bijbelstudie. De nadruk zal liggen op gebed voor vervolgde vrouwen wereldwijd en het schrijven van kaartjes naar vervolgde vrouwen. Het bidden gaat aan de hand van gebedspunten die door Open Doors worden aangereikt. Ook de schrijfadressen komen vanuit Open Doors. Er zijn vertalingskaarten beschikbaar, zodat u zelf geen Engels hoeft te spreken om toch een mooie boodschap te kunnen schrijven. Het is goed om met vrouwen bij elkaar te komen om onze vervolgde zusters wereldwijd te bemoedigen door gebed en kaarten.

Mocht u vragen hebben over de activiteiten rondom Open Doors die georganiseerd worden, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen (Ambassadeur Open Doors)
gerlindederover@hotmail.com /  06-29 22 25 10

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dorcas Voedselactie 2019

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het afgelopen jaar hebben we heel veel goeds uit Gods hand ontvangen en daarvoor mogen we Hem danken. In de week van 3 t/m 11 november organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie voor de allerarmsten in voornamelijk Oost-Europa. Als gemeente willen we weer meedoen door op Dankdag voedsel in te zamelen in de beide kerken. Een voedselpakket bestaat uit de volgende houdbare producten:

 • 2 plastic literflessen zonnebloemolie
 • 1 limonadesiroop (geen plastic fles)
 • 2 blikken groenten (800 gram)
 • 2 blikken witte/bruine bonen (800 gram)
 • 1 blik fruitcoctail (800 gram)
 • 3 x 1 kilo rijst
 • 3x 500 gram macaroni of spaghetti
 • 1 pak suiker (kiloverpakking)
 • 1 liga (geen milkbreak)
 • 1 theebiscuit
 • 2 jam
 • 2 theebiscuit
 • 2 tandenborstels
 • 2 tandpasta

In verband met douanevoorschriften vragen we u geen andere producten in te leveren. Wilt u ook letten op de houdbaarheidsdatum? (minimaal zes maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van een pakket zorgen. Uw bijdrage kunt u afgeven ‘s morgens in de Oude kerk in het portaal aan de Kerkweg en ‘s avonds in de jeugdzaal. In de Nieuwe Kerk ‘s avonds in de zaal van de oppas. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 8 en zaterdag 9 november bij supermarkt Timmer (Peulenplein) boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Heeft u vragen over de actie, belt u dan naar Adri Pille, tel. 61 40b67

We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook deze keer op uw bijdrage rekenen?

De collecte tijdens de ochtenddienst op Dankdag is overigens ook bestemd voor de voedselactie.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maand september van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

Datum

Bestemming

Opbrengst

01-09

Algemeen

€ 1.525,31

08-09

Leprazending

€ 1.621,59

15-09

Algemeen

€ 1.256,10

Heilig Avondmaal – India: plattelandsontwikkeling (Tear)

€ 3.178,70

22-09

HGJB

€ 1.538,03

29-09

Algemeen

€ 1.606,85

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds vierde kwartaal 2019

De opbrengst voor het vierde kwartaal 2019 is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Haar missie: ‘Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hen relaties en kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen ze door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij het werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet). Visie: Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Het hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van Herstelzorg verbetert de inhoud van de zorg, de begeleiding van de vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar de stakeholders. Het vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. Gevangenenzorg wil een goede voortgang van haar werk borgen door een breed privaat en publiek financieel draagvlak.  De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Ze verheugen zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. Daarbij beseffen ze dat support voor dit werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden zij dat het werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat ze zich geïnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel. Dit plaatst het werk in een brede maatschappelijke gemeenschap met hen die deze inspiratie delen, in het bijzonder de kerken en haar leden, dan wel respecteren, onder andere onze partners, zowel financiële als uitvoerende. Ze hechten veel waarde aan transparante verslaglegging van al het werk, zoals u kunt lezen in de (digitaal) te raadplegen jaarverslagen en beleidsplannen.

Begroting College van Diakenen 2020 Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2020 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 4  t/m 8 november 2019.

Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God.We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.

het College van Diakenen

 

Begroting

Begroting

Jaarrekening

2020

2019

2018

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

6.600

6.500

6.661

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

2.680

6.020

3.719

Opbrengsten uit fondsen

20.000

21.000

36.042

Opbrengsten levend geld

34.500

32.500

35.385

Door te zenden collecten en giften

67.000

66.000

77.931

Totaal baten

130.780

132.020

159.738

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigendommen en inventarissen

2.000

1.500

5.632

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

6.285

5.600

6.500

Kosten beheer, administratie en archief

6.200

6.050

6.826

Rentelasten en bankkosten

1.000

750

946

Diaconaal werk plaatselijk

21.500

21.000

16.378

Diaconaal werk landelijk

55.000

18.000

53.734

Diaconaal werk wereldwijd

233.000

180.700

153.108

Afdrachten door te zenden collecten

67.000

66.000

77.931

Totaal lasten

391.985

299.600

321.055

       

Saldo resultaat

-261.205

-167.580

-161.317

Incidentele baten en lasten

   

   

1.559

Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

235.000

150.000

136.706

       

Resultaat ten laste van de reserves

-26.205

-17.580

-23.052

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 4 november komt de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie weer bij elkaar. We denken met elkaar na over Ruth 3. Als je je Bijbelstudie naar een hoger niveau wilt tillen is dit de plaats waar je moet zijn. Je kunt gewoon aansluiten bij de groep, omdat je zonder de eerste avonden ook gewoon helemaal mee kunt doen. We lezen en luisteren naar de tekst, denken er over na, blijven vragen stellen bij de tekst en proberen dan ook met elkaar tot de antwoorden te komen en daarmee tot de boodschap die God voor je heeft. Welkom om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

Kerstactie Zondagsschool 2019

Half  november worden de flyers weer bezorgd met de vraag om uw steun en gebed voor dit stukje kinderwerk binnen de gemeente. Mogen we rekenen op uw medeleven? Alvast heel hartelijk dank! Let u er wel op dat het rekeningnummer is gewijzigd? Het nieuwe rekeningnummer is: NL65RABO0373719612, ten name van Herv. gem. Giessendam/Neder Hardinxveld, inz. Zondagsschool. Ook namens de kinderen een hartelijke groet!

het bestuur van de zondagsschool Leer mij Uw weg

2SERV zoekt versterking!

Wat doet 2SERV?

2SERV is de jeugddiaconaatscommissie en faciliteert en organiseert diaconale activiteiten en oefenplekken voor de jeugd van onze gemeente. Dat doet zij in overleg /samen met de (club)leiding en kerngroepleiders om hen zo te helpen het diaconaal bewustzijn onder de jeugd te vergroten.

Wil jij heel concreet aan de slag met Jezus’ opdracht van het liefhebben van je naaste en wil jij de jeugd van onze gemeente daarin ook ondersteunen? Stuur jeugddiaken Jan Willem Loeve dan een appje of een mailtje via 06-30 09 45 82 / jeugddiaken@hghg.nl.

HGJB-project  – Geef Hoop!

In de komende periode start een nieuw diaconaal project vanuit de HGJB en GZB:

‘Deze keer gaan we geld inzamelen voor het project Chiyembekezo in Mozambique. Chiyembekezo betekent hoop. En dat is ook het doel van de organisatie: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben. Vanuit de Protestantse Kerk in Mozambique is het bezoekwerk aan zieken ontstaan. De vrijwilligers van Chiyembekezo trekken de dorpen in en bezoeken de zieken. Ze lezen voor hen een gedeelte uit de Bijbel, vertellen over het Evangelie en bidden voor hen. Ook geven ze als dat nodig is wat geld voor de medicijnen of vervoer. (…) Ook geven ze life skills lessen aan jongeren in kerken en op scholen. Heel belangrijk zijn deze lessen omdat in de cultuur van Mozambique niet elk onderwerp zomaar bespreekbaar is.’ Bron: https://diaconaalproject.nl/mozambique/

Er wordt een commissie gevormd die ervoor gaat zorgen dat dit project bekend wordt in onze gemeente en die activiteiten gaat organiseren om geld op te halen voor het project. Zodoende willen we van de christenen uit Mozambique leren hoe je veel kunt delen, ook als je weinig hebt.

Jong en oud zijn welkom om zich bij deze commissie aan te sluiten! Spreekt het project je aan en wil je je er graag voor inzetten? Stuur dan een appje of mailtje naar jeugddiaken Jan Willem Loeve via 06-30 09 45 82 / janwillemloeve@hotmail.com en meld je aan!

 

Bijbels voor hulpbehoevenden in Israël

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs. Daarnaast hebben deze groepen meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw steun wil de Bible Society in Israël (BSI) graag 250 complete Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen, waaronder de Hebreeuws-Arabische Bijbel. Daarnaast wil de BSI 500 exemplaren uitdelen van een nieuw Hebreeuws boekje met daarin de belangrijkste Bijbel-teksten voor jongeren in deze tijd, als ook 500 exemplaren van de Messiaanse Psalmen in het Hebreeuws, Russisch, Amhaars (Ethiopische taal) en Frans. Op deze manier wordt de relevantie van Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt voor het Joodse volk.

De Hebreeuws-Arabische Bijbel is een middel tot dialoog en verzoening. (Messiaanse) Joden en Arabische christe-nen kunnen op deze manier met elkaar de Bijbel lezen. De Bijbels worden alleen verstrekt aan mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. Op verschillende manieren worden de Bijbels uitgedeeld: tijdens evangelisatieactiviteiten, door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bijv. overlevenden van de Holocaust), tijdens bezoeken aan integratiecentra, waar veel nieuwe immigranten worden opgevangen, tijdens bezoeken aan opvangcentra voor alleenstaande moeders, op scholen, in hospices.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de avonddienst lazen we Habakuk 3: 1-15. We hoorden over de reactie van Habakuk op het Woord van God. Hij heeft ontzag voor God en buigt voor het Woord van God. Dat geeft ons in deze tijd te denken. We hoorden Habakuk ook bidden of God, wanneer het oordeel over Israël zich zou voltrekken, toch zou denken aan Zijn werk. Wij leven in het laatst der dagen. Geen makkelijke tijd voor de kerk. De tijd waarin we leven is gecompliceerd en toch zien we ook in onze tijd het werk van God. Laten we voortdurend bidden of God dat werk doorzet in de kerk en in het persoonlijk leven. Habakuk pleitte daarbij op de ontferming van God. Mooi om te zien is dat God Zijn gebed heeft verhoord. In Jesaja 49 horen we de profeet zeggen: “Kan een vrouw zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd”. Het gebed van Habakuk heeft God verhoord vanwege de Zoon van Zijn liefde die de ontferming verworven heeft aan het kruis van Golgotha.

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die sombere en donkere periodes kennen. Dat het licht en de genade van God mag doorbreken te midden van alle duisternis. De Heere geve dat ervaren mag worden wat we afgelopen zondagavond zongen in de kerk: “Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden.” (Psalm 145: 6)

Catechisatie

Afgelopen donderdag kon de catechisatie voor de 17-plussers niet doorgaan. Naast de andere momenten zal er voor hen op donderdag 14 november om 19.00 uur ook catechese zijn. In de week van Dankdag zijn er geen catechisaties. Alleen de belijdeniscatechisatie wordt gehouden.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 25,- en € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Wij lijden aan een gebrek aan vitamine D: de dankbaarheid.’

O. Jager (1928-1992)

Tenslotte

Komende zondag preek ik niet in Hardinxveld-Giessendam. ’s Morgens hoop ik het Woord te bedienen in Schoonrewoerd. ’s Middags leidt de weg naar twee plaatsen die bij het begin van mijn levensweg horen. De middagdienst mag ik leiden in Putten waar mijn wieg heeft gestaan en vervolgens gaat het naar Woudenberg waar mijn eerste schooltijd ligt en ik voor het eerst mee mocht naar de kerk. Tja, zo beleeft een kind het: mee naar de kerk mogen. Laten we iets van dat kinderlijke maar vast houden als zondag de deuren van de Nieuwe Kerk openstaan en de klok ons roept. Laten we met vreugde gaan en als een kind het rijke evangelie van Jezus Christus ontvangen.

Woensdag 6 november is het dankdag voor gewas en arbeid. ’s Morgens staan de deuren van de Oude Kerk open. Ik hoop dan voor te gaan in de dienst die speciaal afgestemd is op de kinderen. Maar ik hoop van harte dat ook veel jongeren en volwassenen hun plaats zullen innemen. Het thema van de dienst is ‘Goed bericht’. In de dienst wordt gelezen uit 2 Koningen 7. We lezen daar hoe de Heere Samaria wonderlijk bevrijdt van de Syriers. In de avonddienst in de Nieuwe Kerk staat Habakuk 3: 16-19  centraal. Habakuk heeft eerst vragen gesteld aan God. Vervolgens heeft hij leren zwijgen. In het begin van zijn psalmgebed geeft hij aan dat hij God vreest, hij heeft ontzag voor God. Aan het eind van zijn gebed loopt het uit op een bijzonder geloofsvertrouwen dat samen te vatten is met het woord ‘nochtans’. U en jou zegenrijke diensten toegewenst. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente. We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

 

Verantwoording

Ouderling Remko den Breejen mocht tijdens huisbezoek € 20,- ontvangen voor de restauratie van het orgel in de Oude kerk.

Ds. Van Rooijen ontving € 25,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verkiezingen

Er is nog één vacature voor ouderling en één vacature voor diaken. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 2 december, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt dan gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 3 november over Jona die niet naar Ninevé wil. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 464 ‘Jona, Jona’.

Kidekids

(Ouders van) kinderen die in groep 4, 5 en 6 zitten: goed opgelet!

Groep 1, 2 en 3 heeft de bijbelklas en groep 7 en 8 mag naar de catechisatie.

Hoogste tijd om voor jullie ook iets te bedenken, want we willen jullie graag betrekken bij onze kerkdiensten.

Vanaf januari 2020 willen we starten met KideKids.

De eerste zondag van de maand gaan we na het kinderlied met elkaar naar de kerkenraadskamer om daar het thema van de maand te behandelen.

Op de andere zondagen van de maand ligt er een opdracht voor jullie klaar die jullie in/rondom de dienst kunnen doen, gewoon vanaf je eigen plek in de kerk.

In juni 2020 wordt er met jullie en de kerkenraad geëvalueerd en kijken we samen hoe we KideKids verder kunnen gaan voortzetten.

Voor vragen en suggesties kunnen jullie mailen naar kidekids@hghg.nl

Binnenkort zullen we een flyer uitdelen, waarin alles nog eens uitgebreid zal worden uitgelegd.

Doe mee en sluit je aan bij KideKids!

Kide commissie/jeugdouderling

Pareldienst

Zoals in het vorige kerkblad vermeld zal zondagavond 3 november weer een Pareldienst plaatsvinden. De aanvang is 18.00 uur.

Voorganger is ds. Louis Krüger uit Rotterdam en het thema is ‘Nader tot U’. Dit thema wordt behandelt vanuit Richteren en Ruth. We staan stil bij de vraag hoe open we als gemeente zijn naar nieuwkomers in onze gemeente die door verhuizing of uit belangstelling op ons pad komen. Dat geldt voor de invulling van onze diensten, ons gemeentezijn en onze eigen prioriteiten, alles vanuit de opdracht van onze Heiland.

We mogen elke Pareldienst weer nieuwe gezichten zien en mooi te horen hoe deze mensen worden meegenomen door familie, vrienden en collega’s of gewoon spontaan komen.

Op de website staat de flyer die je kunt gebruiken om iemand persoonlijk uit te nodigen en daaronder bevindt zich sinds kort ook het programma voor degenen die thuis live of later meeluisteren.

‘Onze’ band Kingdom zal ons deze keer begeleiden. We zijn blij met jongeren en ouderen die hun muzikale gave willen inzetten ook in de beide andere bands ‘Quest’ en ‘Expect’. Dat geldt ook voor onze koster, de BHV-ers, het Ministry team, het beamer-team, degenen die de zalen inrichten, het geluid en het beeld opbouwen en die de catering na de dienst verzorgen.

Er gaat niets vanzelf en fijn dat velen zo een bijdrage leveren, nu al voor het derde seizoen! Ook nu weer is iedereen van harte welkom!

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Gelijk de Schrift Gods brief is, waarin Hij Zijn hart voor de mens openlegt, zo is het gebed een brief van de mens, waarin hij zijn hart voor God openlegt.’

Ralph Erskine (1685-1752)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de wijkkerkenraden die de komende vacatures in hun midden weer spoedig hopen in te vullen.
 • Het aantal incidenten tegen christenen in Nepal neemt toe. Onlangs vielen agenten een ziekenhuis binnen dat gerund wordt door een christelijke organisatie. Ze beschuldigden het tehuis ervan mensen tot geloof te brengen en verbrandden dertig Bijbels. (Gebedskalender Open Doors)
 • Tijdens een zomerkamp hebben 130 Joodse en Palestijnse kinderen intensief met elkaar opgetrokken. Dank dat dit mogelijk was ondanks de diepe kloof die er is tussen beide bevolkingsgroepen. Bid dat deze ervaring een positieve invloed op hun leven en ook op hun omgeving heeft. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag en op 6 november gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78; scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

“De dagen van onze jaren… als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.” Zoals het op moment van schrijven uitziet worden de krachten snel afgesneden. “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over hem.” (Psalm 90)

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 20,- ter vrije besteding.

Doopdienst

Zondag 3 november zal de Heilige Doop bediend worden aan een zestal kinderen van de gemeente. Op de doopzitting spraken we onder andere met elkaar over de geloofsopvoeding vanuit Deuteronomium 6. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Beleidsplan

De wijkkerkenraad heeft het beleidsplan opnieuw geschreven. De versie van dit beleidsplan is te vinden op de website www.hghg.nl Degenen die graag een papieren versie willen, kunnen dit opvragen bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen ingediend worden bij de scriba tot 23 november 2019. De vragen, opmerkingen worden door de kerkenraad bekeken, waarna het beleidsplan op de eerstvolgende vergadering zal worden vastgesteld en het oude zal vervangen.

Gelezen/gehoord

‘Gelukkig de mens die, als hij geslagen wordt, dit als een liefdeblijk ervaart.’

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook a.s. woensdag als het Dankdag is voor gewas en arbeid. De Heere geve ons gezegende diensten voor jong en oud. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Tussenclub – Stapeldiner

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

Zaterdag 2 november

09.30-15.30 uur Grootouderdag Generatio – De Bron

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 4 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 5 november

20.00 uur Thuiskring II –

Woensdag 6 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Donderdag 7 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

Vrijdag 8 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

20.00 uur Tussenclub – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert van Leeuwen-orgel

Zaterdag 9 november geeft Maarten Wilmink een concert op het Van Leeuwen-orgel te Boven-Hardinxveld.

Maarten Wilmink (2001) ontving van 2014 tot 2019 orgellessen bij Louis ten Vregelaar. Deze orgellessen vormden het begin van zijn muzikale educatie. Na het ontvangen van zijn gymnasiumdiploma is hij in september 2019 gestart aan het Codarts conservatorium in Rotterdam. Hier studeert hij hoofdvak orgel bij Ben van Oosten en bijvak piano bij Martin Lekkerkerk. Daarnaast ontvangt hij onder andere improvisatielessen van Hayo Boerema en Aart Bergwerff en basso continuolessen van Bas de Vroome.

In 2018 werd Maarten geselecteerd om de Young-Talent Masterclasses tijdens het International Organfestival Haarlem 2018 te volgen. In oktober 2018 won Maarten de eerste prijs van zijn categorie van het SGO-Concours, dat werd georganiseerd in de Martinikerk te Groningen.

Maarten verzorgde inmiddels orgelconcerten op bekende en monumentale orgels in binnen- en buitenland.

Tijdens dit concert voert hij werken uit van: J.S.Bach, F.Mendelsohn, C.Franck, L.Vierne, M.Dupré en M.Reger.

Start: 20.00 uur. Kosten: € 5,- (jonger dan 12 jaar gratis), na afloop is er een ‘meet and greet’ met koffie/thee.

Kerstproject De Lofstem

Dit koorseizoen kunt u weer een aantal weken als projectlid aansluiten bij koor ‘De Lofstem’. Vanaf dinsdag 5 november kunt u zeven repetities mee repeteren voor ons kerstoptreden. Wij zouden het vooral erg fijn vinden als er wat mannen aansluiten, maar vrouwen zijn uiteraard ook van harte welkom! Wij treden dit jaar op tijdens de kerstnachtdienst in de PKN Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld (Jan Steenstraat 5) op 24 december 2019 om 21.30 uur. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 17,50 per persoon. (Mocht u na dit project besluiten dat u vast lid van ons koor wilt worden, dan krijgt u dit bedrag retour)

Het motto van ons koor is: iedereen is welkom.

De repetities vinden dit jaar plaats in het gebouw van de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam/Neder-Hardinxveld (Stationsstraat 5). Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken. Natuurlijk bent u ook op iedere dinsdagavond van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij één van onze repetities en te zien of u ons koor wil komen versterken! We hopen u te zien!

 

Voorstelling Christelijk KinderTheater

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 3 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht Bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid, ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. D.J.W. Kok, Stolwijk

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

DE PAREL

18.00 uur ds. L. Krüger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst – Energiekosten 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Anouk de Bruin, Gerrie de Ruiter, Groep B: Alida Blokland

10.45 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Methilde de Ruiter, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 18

avonddienst: Psalm 92: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – kerkenraadswerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marjon Slingerland, Heleen Verschoor, Daniëlle Bikker

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Woensdag 6 november 2019

Dankdag voor gewas en arbeid

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

19.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas voedselactie 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Hanneke Struijk, Monica Buijk, Wieneke Meerkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 66: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

19.30 uur prop. J.A. de Kruijf

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Nienke de Groot, Judith Breugem

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 75-14, 15

Onderlinge communicatie

 “Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.”   Spreuken 15: 1

_______________________________________________

Wij mensen praten wat af onder elkaar. Soms knopen we spontaan een praatje aan met deze of gene, gewoon voor de gezelligheid. Op een ander moment gaan we bewust met iemand in gesprek. Het kan zijn uit belangstelling of medeleven of omdat we zelf iets kwijt willen. We stellen vragen of we geven antwoorden op de vragen van de ander. Hoe dan ook, via al die gesprekken onderhouden we onze onderlinge contacten. En hoewel we dat tegenwoordig niet alleen persoonlijk doen, maar ook via de social media, laat ik deze laatste buiten beschouwing. Vooral, omdat we op die manier van communiceren, enkele belangrijke aspecten van de persoonlijke gesprekken missen. In persoonlijke gesprekken spelen niet alleen onze woorden een belangrijke rol, maar ook een aantal vormen van non-verbale communicatie. Denk daarbij aan dingen als onze gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, toonhoogte, snelheid van praten en intonatie, maar ook de omstandigheden waaronder we een gesprek voeren. Deze aspecten spelen nauwelijks een rol bij contacten via sociale media.

Aan het belang van een goed en eerlijk gesprek wordt in de Bijbel op verschillende plaatsen aandacht besteed. Het meest bekend is natuurlijk het gebod: “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”  Niet liegen dus, dat prenten we onze kinderen al van jongs af in. Maar houden we onszelf daar altijd aan? Misschien liegen we als christenen niet bewust, maar halve waarheden gaan soms onbedacht van mond tot mond. Hoe gemakkelijk spreken we bij sommige zaken ook onze minder fraaie bijgedachten uit of veroordelen we medemensen. Dan zitten we al snel op iets dat we roddel noemen. Bij de uitwerking van het gebod, geen vals getuigenis spreken, wordt dit ook met name genoemd. “U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan.” (Leviticus 19: 16)

Vergeet niet, dat we via leugens en halve waarheden ons op het terrein van satan begeven. Jezus duidt hem aan als vader der leugen. En dat er in de media tegenwoordig herhaaldelijk over nepnieuws wordt gesproken is een teken aan de wand, misschien wel een teken van de eindtijd.

Letten we nu op de manier waarop we iets zeggen. Welke toon slaan we aan? Agressief, misschien met verheffing stem of juist min of meer fluisterend, snel of bedachtzaam? Hoe is onze gezichtsuitdrukking als we iets zeggen, soms spreekt ons gezicht alleen al boekdelen. De ene keer spreken we kwetsend, boos of veroordelend, op een ander moment juist vergoelijkend. Over al deze dingen staan er in het Bijbelboek Spreuken, behartenswaardige dingen. Eén ervan staat boven deze meditatie. Niet alleen in het oude testament wordt aandacht besteed aan onze manier van spreken. Ook in het nieuwe testament vinden we allerlei aanwijzingen over onze manier van spreken, bijvoorbeeld in de laatste verzen van Efeze 4.

Samenvattend komen we tot de slotsom, dat alle richtlijnen die we hierover in de Bijbel vinden, samenhangen met het gebod van de naastenliefde. En net als bij het eerste en grote gebod, de liefde tot God, komt de klassieke vraag naar boven: ‘Wie is tot deze dingen bekwaam?’

Helaas, ook als christenen schieten we hierin vaak schromelijk te kort. Jacobus wijdt in zijn brief een heel hoofdstuk aan de problemen die wij als gelovigen hebben om onze tong in bedwang te houden en wat de gevolgen kunnen zijn. Hij komt tot de conclusie dat onze natuurlijke uitingen op het gebied van onze intermenselijke relaties, aards zijn, natuurlijk en zelfs duivels. Deze uitingen komen niet voort uit de wijsheid die van boven is, schrijft Jacobus. De wijsheid die van boven komt, heeft heel andere eigenschappen. Zij is o.a. vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.  Een aantal van deze eigenschappen vinden we in de brief aan de Galaten als vrucht van de Geest. Hieruit blijkt dat wij als gelovigen ook in onze relaties geleid moeten worden door de Heilige Geest, zodat we leesbare brieven van Christus kunnen zijn. Als we bidden om de leiding van de Heilige Geest, is ons door Jezus zelf verhoring beloofd (Lucas11: 13b). Dat is een bemoedigende belofte!

Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen.  (Psalm 141: 3)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar); tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98; Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 19 oktober is om 19.00 uur weer uur van gebed in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Iedere maand komen gemeenteleden uit de drie wijken bijeen omdat ze er van overtuigd zijn dat gebed zo belangrijk is voor  het functioneren van de gemeente en voor een zegenrijke bediening van onze voorgangers. Zo bidden we o.a. voor het beroepingswerk, om Gods leiding voor de kerkenraad van wijkgemeente Noord om spoedig een beroep uit te kunnen brengen. Ook de zieken van onze gemeente en de situatie in Syrië willen we aan God opdragen. Vindt u voortdurend gebed ook belangrijk? Van harte welkom!

Honderd handig

Er wordt al weer heel wat aan- en afgehaakt de laatste weken. Onder het genot van een bakje mèt en de gezelligheid met elkaar ontstaan weer heel wat fraaie lappendekens. Wie mee wil doen, is van harte welkom op de maandagavond op Kerkweg 72 vanaf 19.30 uur. Uitzondering: maandagavond 28 oktober komen we bij elkaar bij Marja de Jong, Buitendams 482. De week erop weer op Kerkweg 72. Wie liever zelf thuis een deken in elkaar zet, kan hier ook een ‘lappenpakket’ ophalen. En uiteraard zijn nieuwe lapjes altijd welkom!

Oproep Taartenbakwedstijd

Woensdag 30 oktober houdt vrouwen-vereniging Ora et Labora haar verkoopdag met een taartenbakwedstrijd. Voor deze wedstrijd zoeken we deelnemers die een lekkere en mooie taart bakken. De taart wordt door een deskundige jury beoordeeld op smaak, samenstelling en uitstraling.

Dinsdagavond mag de taart worden ingeleverd bij De Parel. Na beoordeling worden de taarten verkocht bij de koffie, die geschonken wordt op de verkoopdag. De taarten worden beoordeeld in twee leeftijdscategorieën, tot 16 jaar en daarboven. Bak mee en meld je aan via taartenwedstrijd@hghg.nl of bel 06 25 59 49 03. Inleveren: dinsdag 29 oktober tussen 18.30 en 20.00 uur in De Parel.

Gemeentediner

Zoals eerder vermeld vindt op 22 november het Gemeentediner plaats. Tijdens het Gemeentediner willen we met elkaar lekker eten en praten. Voor de kinderen is er ook een programma. De kosten voor deze maaltijd zijn:

Voor 0-3 jaar gratis, voor de leeftijd 4-11 jaar € 6,50 en vanaf 12 jaar kost het € 11,50. Deze kosten zijn gebaseerd op de onkosten die deze avond met zich meebrengt. Wij stellen het op prijs als u een gift wil geven voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar is het HGJB-project ‘Kom, doe mee’. Zij zamelen dit jaar geld in voor Mozambique om vanuit een lokale kerk vrijwilligers uit te zenden om voorlichting te geven en zieken te bezoeken en te bemoedigen. 

Vrijdag 22 november bent u vanaf 17.30 uur welkom in de Parel. De avond start om 18.00 uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: gemeentediner@gmail.com of kunt bellen naar 0184-63 11 99. Wilt u hierbij vermelden met hoeveel personen en/of kinderen (graag leeftijd er bij vermelden) u komt? Heeft u een allergie wilt u dit dan ook aangeven.

Heeft u geen vervoer maar wilt u wel graag komen, dan willen wij dit graag voor u regelen. Geef dit even aan bij het opgeven, wij nemen dan contact met u op.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 27 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij de conceptie ontstaat uniek DNA materiaal van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn/haar moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band. En het hartje klopt ook al heel vroeg. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. De VBOK respecteert deze keuzemogelijkheid en men begrijpt heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk kunnen zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijk-heden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Kerst, gezellig!

Het plannen van de Kerstdagen is een jaarlijks terugkerend gebruik voor velen. En hierbij wordt nagedacht over de klassieke vragen: ‘Bij wie zijn we dit jaar?’… ‘Wat gaan we eten?’… ‘Met hoeveel zijn we’.. ‘Vergeten we de kern van Kerst niet te veel?’. Allemaal terechte en belangrijke vragen. Omdat voor sommige mensen in onze gemeente dit soort vragen niet vanzelfsprekend zijn, willen we hier nog een vraag aan toevoegen: staat u open om iemand vanuit de gemeente te ontvangen voor een maaltijd of koffie uit de kerk tijdens de kerstdagen?

Dan kunt u zich namelijk opgeven als gastheer/-vrouw via diaconie@hghg.nl. Alle gastheren/-vrouwen worden op een lijst gezet en met deze lijst willen we een brug vormen naar mensen die te gast willen komen. Als we op deze manier een koppeltje kunnen vormen, dan zullen we contactinformatie delen met de gastheer/-vrouw, zodat zij zelf de details van het bezoek kunnen regelen. Realiseer u dat dit heel veel impact kan hebben op uw naaste (gemeentelid).  Als u het ziet zitten om iemand als extra te gast te ontvangen tijdens Kerstdagen, stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl en vermeldt minimaal de volgende zaken:

 1. Om welke dag het gaat
 2. Lunch/Diner of koffie drinken
 3. Of u al dan niet vervoer voor uw gast kan regelen
 4. Eventuele andere bijzonderheden

Uw informatie zal alleen gebruikt worden om een geschikt koppel te vormen.

Afhankelijk van de aanmeldingen hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden aan elkaar te koppelen. Om praktische redenen willen we de gastvrouwen/-heren vragen om zich uiterlijk vóór 1 december te melden. We hopen uiterlijk twee weken voor Kerst terugkoppeling te geven aan de gastheren/-vrouwen die zich hebben opgegeven. Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar vorm te geven.             de diaconie

Ontmoetingsavond donderdag 25 oktober

De tweede ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 24 oktober in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie door ds. E. van Rooijen, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. J. Trapman ons meenemen met een nieuwe serie over ‘de natuur in Israël’. Israël is een land dat nauwelijks opvalt op de wereldkaart. Grenzend aan de Middellandse zee wordt het ingesloten door Arabische buurlanden. De tegenwoordige grenzen zijn heel anders dan in de bijbelse tijd, qua oppervlakte is het nu ongeveer twee derde van Nederland. Verrassend echter is de rijkdom in de natuur, dat komt door de geografische ligging,daardoor zijn de klimatologische verschillen enorm groot. In het noorden een landklimaat en in het zuiden tropisch. Dat vinden we terug in de hoeveelheid aan soorten planten en dieren. We zullen de natuur in al zijn verscheidenheid zien en ons verwonderen over de grootheid van de Schepper die dit alles zo wonderlijk gemaakt heeft. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– 21 november: Ramen met een boodschap

– 19 december: Kerstviering met broodmaaltijd

– 23 januari: Het werk van de Lepra zending

– 20 februari : Stichting SIMAV Molens

– 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

Dorcas Voedselactie 2019

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het afgelopen jaar hebben we heel veel goeds uit Gods hand ontvangen en daarvoor mogen we Hem danken. In de week van 3 t/m 11 november organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie voor de allerarmsten in voornamelijk Oost-Europa. Als gemeente willen we weer meedoen door op Dankdag voedsel in te zamelen in de beide kerken.

Een voedselpakket bestaat uit de volgende houdbare producten:

 • 2 plastic literflessen zonnebloemolie
 • 1 limonadesiroop (geen plastic fles)
 • 2 blikken groenten (800 gram)
 • 2 blikken witte/bruine bonen (800 gram)
 • 1 blik fruitcocktail (800 gram)
 • 3 x 1 kilo rijst
 • 3x 500 gram macaroni of spaghetti
 • 1 pak suiker (kiloverpakking)
 • 1 liga (geen milkbreak)
 • 1 theebiscuit
 • 2 jam
 • 2 theebiscuit
 • 2 tandenborstels
 • 2 tandpasta

I.v.m. douanevoorschriften vragen we u om geen andere producten in te leveren. Wilt u ook letten op de houdbaarheidsdatum? (minimaal zes maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van een pakket zorgen. Uw bijdrage kunt u afgeven ‘s morgens in de Oude Kerk in het portaal aan de Kerkweg en ‘s avonds in de jeugdzaal. In de Nieuwe Kerk ‘s avonds in de zaal van de oppas. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 8 en zaterdag 9 november bij supermarkt Timmer (Peulenplein) boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Heeft u vragen over de actie, belt u dan naar Adri Pille, tel. 61 40 67

We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook deze keer op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens de herfstvakantie vindt op maandag 21 oktober geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Dankwoord aan de schoonmakers van de Nieuwe Kerk

Na het schoonmaken van de buitenboel op 18 september kwam op maandagmorgen 7 oktober een flinke ploeg vrijwilligers meehelpen om de kerk weer aan de jaarlijkse schoonmaakbeurt te onderwerpen. Fijn om zo met elkaar bezig te zijn. Het was gezellig en na één dag flink aanpakken was deze klus geklaard en rook het weer heerlijk fris! De kerkrentmeesters zeggen dan ook nu weer: Hartelijk dank!

Jeugdrubriek

Stapeldiner

Vrijdagavond 1 November is het stapeldiner. Met jongeren van 15 jaar en ouder gaan we dan bij mensen uit de gemeente eten. Heb je zin om mee te gaan met je vrienden? Geef je dan zo snel mogelijk op. Vol is vol! Je kunt je opgeven via: mauritsdehek@hotmail.com

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring

Woensdagmorgen 30 oktober gaan we verder met de behandeling van het evangelie van Johannes, ditmaal hoofdstuk 13. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers van harte welkom.

Zending

Bijbels voor hulpbehoevenden in Israël

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs. Daarnaast hebben deze groepen meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw steun wil de Bible Society in Israël (BSI) graag 250 complete Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen, waaronder de Hebreeuws-Arabische Bijbel. Daarnaast wil de BSI 500 exemplaren uitdelen van een nieuw Hebreeuws boekje met daarin de belangrijkste Bijbel-teksten voor jongeren in deze tijd, als ook 500 exemplaren van de Messiaanse Psalmen in het Hebreeuws, Russisch, Amhaars (Ethiopische taal) en Frans. Op deze manier wordt de relevantie van Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt voor het Joodse volk.

De Hebreeuws-Arabische Bijbel is een middel tot dialoog en verzoening. (Messiaanse) Joden en Arabische christe-nen kunnen op deze manier met elkaar de Bijbel lezen. De Bijbels worden alleen verstrekt aan mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. Op verschillende manieren worden de Bijbels uitgedeeld: tijdens evangelisatieactiviteiten, door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bijv. overlevenden van de Holocaust), tijdens bezoeken aan integratiecentra, waar veel nieuwe immigranten worden opgevangen, tijdens bezoeken aan opvangcentra voor alleenstaande moeders, op scholen, in hospices.

U kunt dit project steunen met uw bijdrage in de collecte van zondag 20 oktober.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Het thema van de ochtenddienst was ‘hoop voor de aarde’. Vanuit Habakuk 2 werd de Babyloniër getekend en het oordeel van God daarover. Babel gaat voor eigen zekerheid, maakt andere volken tot schande en steunt op de afgoden. Dat daarbij het bloed van vele mensen vergoten wordt en dat de schepping van God uitgebuit wordt, schijnt voor Babel geen probleem te zijn. Maar God komt met Zijn oordeel. Een heftig woord, ook voor ons.

Te midden van dat alles klinkt er ineens een bemoediging. “De aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere.” Een woord dat vervuld is toen een rest uit ballingschap mocht terugkeren naar het beloofde land. Een belofte die vervuld is in de Heere Jezus (zie ook Jesaja 11). Eveneens een woord dat vervuld zal worden op de jongste dag. Deze aarde gaat voorbij maar God zorgt voor een nieuwe aarde, compleet met een vernieuwd dieren- en bloemenrijk. God zal zijn alles en in allen!

Pastoraat

We leven ook mee met andere ouderen die geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van hun gezondheid. Dat ze in alles mogen weten dat God hun steun en toeverlaat is.

     Welzalig Hij die al Zijn kracht  en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen.

     Steekt hen de hete middagzon in ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron. (Psalm 84: 3 berijmd)

Beslissing ambtsdragers & nieuwe verkiezingsronde

Zowel broeder br. G. Boer als br. W. Schild hebben hun verkiezing tot diaken niet kunnen aanvaarden. Zij hebben hun keuze gemaakt in biddend opzien tot de Heere. Dan is er teleurstelling, maar mogen we hun besluit ook respecteren. Dankbaar zijn we dat br. A. Molendijk en br. T.C. Meerkerk hun verkiezing tot respectievelijk ouderling en ouderling kerkrentmeester hebben mogen aanvaarden. We danken de Heere voor deze beslissingen. Bovenstaande betekent dat een nieuwe verkiezingsronde gehouden zal worden. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor twee vacatures diaken. Kandidaten voor deze vacatures moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam ingediend worden, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan zal de kerkenraad deze kandidaten benoemen. Mochten meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn, dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 2 december in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste tien lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 11 november 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

De kerkenraad herinnert de gemeente in dezen aan artikel 2.2.7 van de plaatselijke regeling. Daarin staat aangegeven dat eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) bij voorkeur is uitgesloten bij het kandidaat stellen van nieuwe ambtsdragers. Bij voorkeur betekent niet dat dit uitgesloten is. Maar het vraagt de nodige zorgvuldigheid bij het benaderen en indienen van kandidaten voor de vacatures. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn geen bepalingen opgenomen waarin beperkingen worden aangebracht met betrekking tot bloedverwantschap of aanverwantschap. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente en kerkenraad om daar met wijsheid mee om te gaan. We bidden of de Heere broeders wil geven die de gemeente mogen dienen.                

de kerkenraad

Herfstvakantie

De scholen zijn maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober dicht. Er zullen deze week geen catechisaties zijn. Zelf heb ik deze dagen ook vakantie. We zijn niet weg, maar het is goed om momenten van rust te kennen en ook tijd en ruimte te hebben voor andere dingen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met scriba J. Poortvliet.

 Hervormingsavond

Graag herinneren we u aan de herdenking van de Reformatie op woensdag 30 oktober om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk. Ds. R.W. de Koeijer hoopt vanuit de Romeinenbrief te spreken over het thema ‘Evangelie: kracht van God’. Mannenkoor Asaf verleent eveneens zijn medewerking. Het belooft een mooie avond te worden. Jong en oud van harte welkom.

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 10,- voor de kerk. Diaken D.W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘De Heilige Schrift kan men nooit verstaan als de aanvechtingen er niet bij komen’. (Maarten Luther)

…tot zondag

Komende zondagavond ga ik voor in de Oude Kerk. Er is dan vanuit zondag 18 de leerdienst over de hemelvaart van Christus. We richten ons in deze dienst op de vragen en antwoorden 46, 47 en 48. Kan Hemelvaartsdag wel werkelijk een feest zijn? De Heere Jezus gaat toch weg en is toch niet meer op deze aarde? We lezen in de dienst Mattheus 28: 16-20 en Handelingen 1: 6-14. Op zondagavond 27 oktober preek ik in de Nieuwe Kerk over Habakuk 3. We lezen in deze dienst Habakuk 3: 1-15. De kerntekst is vers 2. Met een hartelijke groet aan u en jou!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 20 oktober is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten in De Parel. Iedereen is er van harte welkom. Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is De Wagon open. Komt u / kom jij ook?

Onze zieken

We bidden voor onze zieken, ook al worden ze niet bij naam genoemd. Ook voor allen vanuit onze gemeente die elders worden verpleegd. We bidden voor familie van gemeenteleden die lijden onder ziekte, armoede of eenzaamheid. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Bediening heilige doop

Zondag 13 oktober werd de heilige doop bediend aan een kind uit onze gemeente: Sett Meerkerk, zoon van Rainier en Simone Meerkerk. De dooptekst die Sett meekreeg was: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.” Psalm 91, de verzen 1, 2 en 4 (NBV). Het woord werd bediend uit Markus 10: 13-16 door ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn

Belijdeniscatechese

Het is nog mogelijk om aan te schuiven bij de belijdeniscatechese. De eerstvolgende avond zal plaatsvinden op vrijdag 25 oktober in De Parel en aanvangen om 19.30 uur. Het ligt in de bedoeling dit om de twee weken te houden op vrijdagavond. Je kan je opgeven bij de scriba van de kerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31 of scriba.noord@hghg.nl, Maar je mag die avond ook zonder je aan te melden, je aansluiten. Weet dat je van harte welkom bent.

Verantwoording

Ouderling Cees van Andel ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Verkiezingen

In de afgelopen tijd hebben wij u op de hoogte gehouden over het verloop van de verkiezingen. Ook, dat er besloten is, dat de kerkenraad uitgebreid zou worden met één ouderling. Dat betekent, dat er een volgende verkiezingsronde zal plaatsvinden, waarbij het per saldo nog gaat om één ouderling en één diaken

De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november 18:00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 2 december een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject ook weer opdragen in uw gebed zodat de kandidaten die God op het oog heeft ook gevonden mogen worden?

Voortgang beroepingswerk

De beroepingscommissie stelt de gemeenteleden graag nog eens in de gelegenheid om namen in te dienen van beroepbare predikanten, die zouden passen in onze wijkgemeente. Het is juist een goede zaak om bij dit werk, dat vooral ook de nodige zorgvuldigheid vergt, de gemeente te betrekken. Het kan zijn, dat u bijvoorbeeld in de vakantieperiode zo’n predikant gehoord hebt. U kunt deze namen indienen bij de scriba van onze wijkgemeente, broeder Piet de Groot, Florenweer 14. U mag dat uiteraard ook per mail doen. Het mailadres is: scriba.noord@hghg.nl. Vriendelijk verzoeken wij u deze namen uiterlijk maandag 28 oktober 18.00 uur in te dienen, zodat deze op die avond tijdens de vergadering van de beroepingcommissie ook besproken kunnen worden. We bidden onze God om wijsheid en zegen.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 20 oktober over Mozes en de verkenners. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 553 ‘Vertel het aan de mensen.’

Zondag 27 oktober gaat het over het beloofde land. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 483 ‘Dank U wel.’

Citaat

De schrift in, de schrift in, lieve christenen, ga tot haar en laat mijn uitleggingen en die van alle andere leraren niet anders zijn dan een steiger rondom het gebouw zelf, opdat we het eenvoudige, zuivere Woord van God zelf ter hand zouden nemen, het mogen smaken en het niet meer loslaten, want alleen hier woont God in Sion. (Maarten Luther)

Bidden en danken

– Wilt u bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente. Dat de beroepingscommissie wijsheid mag ontvangen bij het opstellen van een nieuwe lijst met kandidaten, waaruit mogelijk een nieuwe predikant voor onze gemeente gevonden mag worden.

– Bid voor christenen in Sri Lanka die lijden aan trauma’s als gevolg van de aanslagen met Pasen. Zij hebben geestelijke heling en herstel nodig. (Gebedskalender Open Doors)

– Namibië zucht onder een ernstige droogte. Veel vee en wild is gestorven of verkocht, steden stellen waterrestricties in en veel mensen hebben te weinig om rond te komen. Bid voor regen in dit dorstige land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Hervormingsdag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke kerk heeft gepubliceerd. ‘Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!’

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

 Pareldienst

Zondagavond 3 november zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds Louis Krüger uit Rotterdam. Het thema is ‘Nader tot U’ en dit wordt behandelt vanuit Ruth 1.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Kingdom. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden. De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom !

De datum voor de laatste Pareldienst van dit jaar is 1 december en zondagavond 15 december zal er na de avonddienst een Kerstpraise zijn.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78; scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe in de weg, die ze moeten gaan. Ook voor de naaste familieleden bidden wij om kracht om bij te staan in de verschillende situaties.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Verkiezingen

Na de eerste verkiezingsronde zijn twee van de vier vacatures vervuld. Doordat ouderling J.P. Teeuw zijn benoeming als scriba van de AK heeft aanvaard, is er in de wijkkerkenraad een vacature bijgekomen. Zodoende zijn er nog vacatures voor twee ouderlingen en één diaken.

De leden van onze wijkgemeente worden uitgenodigd om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. De namen van de kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend en door tenminste tien leden worden getekend. Dit kan tot uiterlijk 11 november 18.00 uur bij de scriba P.C. Bakker, Plompencamp 7.

Als er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt op maandag 2 december een verkiezingsavond gehouden om 19.30 uur in de Oude Kerk. We vragen u om deze verkiezingsronde ook in uw gebed te gedenken.

Afwezigheid

In de herfstvakantie is ds. Van de Voorde niet bereikbaar. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem kan vervangen. Voor dringende zaken kunt u met hem contact opnemen via mail: verkaik.r@gmail.com, of telefonisch 0184-63 18 85.

Gelezen/gehoord

Is in de hemel bekend wat u zoekt en najaagt?

Tenslotte

Volgende week blijven de schoolbanken leeg, omdat de schoolgaande jeugd vakantie heeft. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan jullie gewend zijn. Goed om dan eens na te denken wat je (voor een ander) kunt gaan doen, zodat de vakantieweek als een zegen zal zijn en ook om tot een zegen te zijn. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 19 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

Zondag 20 oktober

na de eerste morgendienst koffie drinken in  De Parel

                          Géén zondagsschool

 Donderdag 24 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, Oud Ger. Gem.

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19 00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

 Vrijdag 25 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. gem Boven Hardinxveld

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 26 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 27 oktober

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 28 oktober

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 29 oktober

09.15-11.15 uur   vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 30 oktober

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –

19.30-15.30         Zendingsvereniging Ora et Labora –  De Parel, verkoopdag

18.45-20.00 uur   kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 1 oost –  De Parel

20.00 uur             Hervormingsavond – Nieuwe kerk

Donderdag 31 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 3 zuid –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 2 noord –  De Parel

Vrijdag 1 november

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Ontmoeting nieuwe medelanders

De Bibliotheek AanZet en Werkgroep Kerk en Vluchteling houden de jaarlijkse ontmoeting tussen nieuwe medelanders en autochtone inwoners op donderdag 24 oktober in de bibliotheek aan de Pietersweer. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden hiervoor gericht uitgenodigd, maar we zien ook graag andere burgers van onze gemeente komen. En natuurlijk de lokale overheid. Om kennis te maken, of de kennismaking voort te zetten. Kinderen welkom!

Meebrengen: een positieve instelling, én wat te eten. Gevarieerd – zo maken we kennis met elkaars kookkunst en culinaire tradities. Inloop vanaf 11.00 uur; kort daarna geven bibliotheek en werkgroep de aftrap.

De werkgroep is een platform van mensen uit kerken en maatschappelijke organisaties waar zaken rond vestiging en inburgering met elkaar worden doorgenomen, over en weer kennis wordt uitgewisseld en regelmatig mooie ideeën worden ontwikkeld.

In de bibliotheek wordt o.a. het taalcafé gehouden voor iedereen die onze taal niet voldoende machtig is, van herkomst Nederlander of niet. Tevens een van de mogelijkheden om iets te doen aan laaggeletterdheid.

Rond 14.00 uur hopen we na een gezellige ontmoeting weer te gaan opruimen.

Reformatieherdenking – Evangelie: Kracht van God

Woensdagavond 30 oktober zal in de Nieuwe Kerk een Reformatie-herdenking worden gehouden. Deze Reformatieherdenking is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde gemeente van Boven- en Beneden Hardinxveld. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen. Chr. Streekmannenkoor Asaf met dirigente N. van den Broek is ook aanwezig. Zij zullen onder leiding van organist G. Kazen enkele liederen voor ons zingen. Ds. W.J. Westland hoopt de avond te openen en ds. J.C. Breugem zal de avond afsluiten. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ten bate van stichting ‘In de Rechte Straat.’ Aanvang 19.30 uur, allen hartelijk welkom.

High-tea

Geniet van een heerlijke High Tea en steun het werk van Stichting Ontmoeting!

Wanneer: dinsdag 5 november 13.00 uur

Waar: Peulenstraat 153, Hardinxveld-Giessendam (Het Bakhuis)

Kosten: €19,95 p.p.

Opgeven: w.derover@kliksafe.nl of 0184-61 51 72

Kom je ook? Gezellig! Geef je snel op!

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Zondag 10 november wordt een kerkdienst in gebarentaal opgenomen in de Hofkerk in Delft. In deze dienst, die begint om 10.00 uur, gaat ds. F.C. van Dijke voor. De dienst is vanaf zaterdag 23 november te bekijken via www.opwegmetdeander.nl.

Omdat de opnames speciaal voor dove mensen worden gemaakt, zullen de voorgangers hun woorden ondersteunen met gebarentaal. Achteraf wordt de dienst ondertiteld, zodat iedereen de dienst op zijn of haar manier mee kan maken.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media, in samenwerking met vereniging Op weg met de ander. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

 Ontmoetingsdag voor ouders van dove kinderen

Welke plek heeft jouw dove / gehoorbeperkte kind in de kerk? Zijn kerkdiensten te volgen, heeft hij/zij aansluiting bij leeftijdgenoten? En hoe gaat het op catechisatie en club?

Zaterdag 2 november is er een ontmoetingsdag voor ouders van dove kinderen. Ervaringen delen en samen nadenken over de plek van jullie kind(eren) in de kerk staan centraal deze dag. Ds. Martin Visser vanuit het Interkerkelijk Dovenpastoraat zal jullie meenemen in het onderwerp. Van harte welkom!

Deze ontmoetingsdag wordt georganiseerd door het

– Interkerkelijke Dovenpastoraat

– Op weg met de ander

– Dit Koningskind.

Voor wie:      Ouders van dove kinderen

Datum:         Zaterdag 2 november 2019

Tijd:             10.00-14.00 uur (incl. lunch)

Locatie:        CGK Nijkerk, Meinsstraat 4A

Kosten*:       € 12,50,- p.p. of € 20,- per echtpaar (incl. lunch)

Aanmelden:  aanmeldformulier (graag bij aanmelden aangeven of een tolk nodig is)

Informatie:    Joke Leene 06 13 76 67 64 / j.leene@ditkoningskind.nl

* Het organiseren van ontmoetingsdagen vinden wij belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bijvoorbeeld voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag € 12,50 p.p. of € 20,- per echtpaar. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

 Herbergmiddag

Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!

Over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden

Donderdagmiddag 28 november 2019 is er in het Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie ouders de belangrijkste zijn. Het is de vraag wat er gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als incest meemaakt. Wat zijn de gevolgen voor geloofsontwikkeling en godsbeeld en hoe kunnen we in het pastoraat volwassenen met deze jeugdervaringen begeleiden. Dr. A.W. (Adriana) Balk-van Rossum uit Ede deed jarenlang onderzoek naar en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de onderzoeksresultaten met ons delen, maar vooral ook praktische richtlijnen geven voor het pastoraat. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot gesprek.

De middag begint om 13.30 uur (koffie is om 13.00 uur klaar) en wordt om 15.30 uur afgerond. Kosten: €10,-. Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl . Bankrekeningnr. NL58RABO0302263330.

Sluitingsdatum: 25 november

Diaconaal halfjaar? Ja gaaf!

Wil jij een paar maanden iets heel anders doen? Heb je tijd nodig om na te denken over een vervolgstudie? Vind je het leuk om met andere jongeren je handen uit de mouwen te steken? Denk dan eens aan een diaconaal half jaar in de Herberg in Oosterbeek. Per 1 februari is er plaats. Op een ontspannen manier doe je veel ervaring op en kun je werken aan je persoonlijke leerdoelen. Geef je op voor een meeloop dag, ervaar de sfeer en ontdek of het bij je past. Lees meer op onze website:www.pdcdeherberg.nl

Presentatieconcert Christian Verwoerd in Gorinchem

Donderdagavond 7 november komt de christelijke zanger en liedjesschrijver Christian Verwoerd naar Gorinchem voor een veelzijdig concert. Samen met zijn band presenteert hij zijn gloednieuwe album genaamd ‘U Alleen’.

Christian Verwoerd is al vele jaren actief als zanger en liedjesschrijver. Zijn nummers gaan over allerlei aspecten van het geloofsleven en worden ervaren als liederen met een diepe inhoud. Het doel wat Christian wil bereiken met deze concerten is dat mensen onder de indruk komen van de grootheid van God en de realiteit van Zijn bestaan. Christian vertelt: ‘Al staat het geloof in Jezus onder druk hier in het Westen, toch is de Bijbel actueler dan ooit. De ontwikkelingen in de wereld bevestigen dat. Deze overtuiging spoort mij aan om mensen door middel van muziek te vertellen over het doel van het leven’. Bekende nummers van zijn hand zijn onder andere ‘Vol ontzag’, ‘Kom naar huis’ en ‘Ik kan niet zonder U’.

Tijdens het concert in de Grote kerk in Gorinchem wordt Christian bijgestaan door zijn voltallige band van zes muzikanten. Naast veel eigen liedjes, komen er ook veel meezingers langs op deze avond. En wie Christians concerten vaker heeft bezocht, weet dat een aantal uitbundige Israëlische liederen ook zeker niet zal ontbreken. Jong en oud is welkom, het concert begint om 20:00 uur. Kaarten voor volwassenen (€12,50) en voor kinderen (€8,50) zijn te koop via de website www.truetickets.nl

Improvisatieconcert in Julianakerk

Zaterdagmiddag 9 november 2019 hopen de organisten Johan den Hoedt, Chiel Jan van Hofwegen en Arjan Versluis een concert te verzorgen in de Julianakerk te Dordrecht. Tijdens dit concert zal er uitsluitend geïmproviseerd worden op het fraaie Edskes-orgel. Het belooft dus een bijzonder concert te worden waar het orgel in alle toonaarden te horen zal zijn.

Johan den Hoedt is organist van ‘De Wijnstok’ te Dordrecht. Zijn laatste cd kreeg zeer lovende recensies.

Chiel-Jan van Hofwegen is winnaar van het improvisatieconcours te Haarlem.

Arjan Versluis is stadsorganist van Gorinchem en verbonden aan de Grote Kerk aldaar.

Het concert begint om 15.30 uur en is gratis toegankelijk, wel wordt er een collecte gehouden. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken in de hal van de kerk en gezellig na te praten. Iedereen is hartelijk welkom.

Het adres van de kerk is Mauritsweg 286.

De kerk ligt op loopafstand van het station en in de omgeving van de kerk kan gratis geparkeerd worden.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

na de dienst ontmoeting in De Parel

10.45 uur   wijk 3 Zuid, prop P. Bijl, Papendrecht

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC z 18

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

18.00 uur   ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten

Morgendienst:   1. Zending

2. Eigen gemeente – onderwijs/toerusting Kerkenraad

Avonddienst:    1. Zending

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Elsa Visser,

Groep B: Jacobien Koutstaal, Rinze IJzerman

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Anne Haak

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 131: 4

avonddienst: Psalm 16: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

18.00 uur   ds. C.A. van der Sluijs, Veenendaal

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – onderhoud orgel

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Janette Egas, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Zondag 27 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. J. Blom, Ridderkerk

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. J.J. de Haan, Woerden

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. Joh. van Holten, Nunspeet

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J. Prins, Ouderkerk aan de IJssel

18.00 uur   ds. J.W. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, IJsa den Hollander

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Linde van Dijk

Groep B:Marit Bom, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Thijs Molendijjk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 116: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst DL H3/4; art.16-17

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente- diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Aleida Groeneveld,

Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

_________________________________________________

Woensdag 30 oktober – Nieuwe Kerk

19.30 uur          Reformatieherdenking

 Collecte

1. Stichting In de Rechte Straat

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 73-13

Groot geluk

“Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” (Psalm 84: 12b)

____________________________________________________

Gelukkig zijn, wie wil dat niet? Maar ja, wanneer ben je gelukkig? U zegt: als ik op deze manier mijn leventje kan blijven leiden. Wanneer ik geen last krijg van grote  gezondheidsproblemen. Ik voel me echt gelukkig denkt een ander, als die problemen in ons gezin, onze familiekring eindelijk opgelost zijn. Het geeft geweldig veel verdriet dat twee kinderen elkaar niet willen zien. Ik heb het eigenlijk wel heel goed, denkt ook iemand. Over geld hoef ik me geen zorgen te maken, als ik een reis wil maken dan kan dat, ik geniet ervan om samen met mijn partner en kinderen leuke dingen te doen. Tja, wanneer ben je gelukkig?

We denken dan vaak aan allerlei dingen uit het leven van elke dag. En die zijn ook ontzettend belangrijk. Echter, de dichter van Psalm 84 laat ons verder kijken. Hij richt ons op de levende God en zegt: “Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat”. Dat goede is de HEERE. Hij is de bron van het goede, Hij is het goede zelf!

Psalm 84 is een tempellied. De dichter is jaloers op dat musje dat rond het altaar fladdert, juist omdat hij zo graag in de tempel wil zijn. Hij bezingt in dit lied zijn tocht naar de tempel. Een moeilijke reis door het hete dal van de moerbeibomen. En dan zijn aankomst in Sion. “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders”. Waarom is dat zo, beste psalmdichter? Het geheim zit hem in wie God is. Hij is een zon en een schild, Hij zal genade en eer geven! Wat is dat precies? 

De Heere is als een zon. Wat is het heerlijk als je na een paar donkere dagen wakker wordt en de zon schijnt volop. Daar knap je helemaal van op. De zon zorgt voor licht en warmte! Dat geeft de Heere ook. Hij heeft Zijn enige Zoon naar de aarde gestuurd. Jezus Christus, Hij is het licht van de wereld. Door te lijden en te sterven neemt Hij de straf voor Zijn rekening die ik vanwege mijn zonde heb verdiend. Door Zijn Geest maakt Hij het licht in een donker zondaarshart. Hij vult mijn hart met de warmte van de liefde voor de Heere Jezus. Zelfs als ik afdwaal, dan ontsteekt Hij door Zijn Geest toch weer licht. God is eveneens een schild. Het gaat hier om een klein handschild waarmee je de pijlen tegen kunt houden. Het leven van het geloof is een strijdend leven. Twijfels komen er op je af, vragen benauwen je soms en zomaar stap je in de val van verleidingen. Daarom hebben we de bescherming van God hard nodig. Bij God mag ik wegschuilen: Heere, houdt u me vast! Ik mag me gedragen weten door de blijde wetenschap dat de uitkomst van de strijd ten diepste is beslist op Golgotha door Christus die dood en duivel van z’n macht heeft ontdaan. 

Er staat nog meer: Hij zal genade en eer geven. Bij genade denken we al vrij snel aan de verzoening van de zonden. Dat is genade! Maar hier ligt het nog breder. Hier betekent het: God staat aan je kant, God staat voor je in. Zo bezien is genade eveneens de zegen van de Heere. Dat de Heere met je meegaat, je leidt en je draagt van dag tot dag. Het is de concrete zegen die je mag ervaren in het leven van elke dag. Gezondheid, liefde van mensen om ons heen, de zegen als je elkaar nog mag hebben, de zegen van het horen bij de gemeente. Nee, het is niet zo dat de Heere Zijn gunst intrekt als er tegenslag op je pad komt. Zelfs in periode van tegenslag geeft de Heere zegen. Zo getuigen mensen daar ook van. Dan zegt een zieke mevrouw: dominee, wat ben ik dankbaar voor alles wat de Heere mij nog geeft.

De Heere geeft eer, waardering. Het gaat hier ten diepste om de glorie van de Heere. Hij deelt iets van zichzelf mee aan mensen. Waar je dan concreet aan moet denken? Dat je door het geloof gaat lijken op de Heere Jezus. Zijn beeld gaat vertonen. Daardoor ontvangt de Heere ook zelf de eer!

Welnu, dit alles geeft de Heere aan hen die in oprechtheid wandelen. Daar zit een opdracht in. Om uit één stuk te zijn. Hoe je dat kunt zijn? Je leert het van de Heere Jezus. Hoe Hij sprak en deed en keek. Hij was een man uit één stuk. Niet achterbaks, maar eerlijk tot en met. Hij was zo gericht op Zijn Vader. Van Hem kijk je het af. Tegelijkertijd is de verbondenheid met de Heere Jezus noodzakelijk. Ik kom soms kerkgangers tegen, die daar weinig mee hebben en kunnen. Daar gaat het echter wel om. Geloven in God gaat niet buiten Jezus om. Wat is het belangrijk dat je gelovig weet dat Hij je houvast is voor leven en sterven. Hoe is dat bij u? Als u Hem niet kent, zoek Hem! Buiten de Heere Jezus is geen leven. Maar in Hem vast en zeker. Door Hem wandel je in oprechtheid en word je verzadigt met het goede dat Hij geeft. Gelukkiger kun je niet worden!                                                        

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Ambtsdrager met bepaalde opdracht

Broeder L. van der Giessen heeft voor zijn benoeming als evangelisatieouderling bedankt. Wij wensen broeder Van der Giessen Gods zegen toe op dit besluit en willen hem die zegen ook toewensen bij zijn werk als preekbeurten regelaar van wijkgemeente 2 Noord.

Met dankbaarheid mogen we u melden dat broeder J.P. Teeuw zijn benoeming als scriba van de Algemene Kerkenraad heeft aangenomen. Met het aanvaarden van deze benoeming zal hij zijn taak als ouderling van wijkgemeente 3 Zuid neerleggen. 

De bevestiging van deze broeder zal begin 2020 plaats vinden samen met broeders van wijkgemeente 3 Zuid.

We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe met het oog op zijn ambtelijk werk ten behoeve van heel onze gemeente.

J.T. Nederveen, scriba AK

Personeel gezocht

Lijkt het u/jou leuk om bij De Parel aan de slag te gaan? Wij zijn op zoek naar collega’s voor de bediening, het klaarzetten van de zalen en/of de keuken. Leeftijd 18-45 jaar. Werkzaamheden zijn regelmatig ‘s avonds en op zaterdag. Loop gerust eens binnen voor meer informatie of solliciteer via info@deparel.nu. Even bellen mag natuurlijk ook: 61 25 70.

Save the date:
Kampvuuravond!

Datum: 2 November 2019
Plaats: Rivierdijk 485
Tijd: 19.30 uur
Spreker: Maarten de Bruin

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 13 oktober 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor project 10 27 van de GZB. Recent is Nepal wederom getroffen door natuurgeweld. Extreme regenval veroorzaakte landverschuivingen, heeft dorpen onder water gezet en oogsten weggevaagd. Vooral de Terai, een laaggelegen regio in het zuiden van Nepal is getroffen. Eerder dit jaar overstroomden ook al delen van de Kathmandu vallei.  Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchtten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen. Asal Chhimekee Nepal (ACN), partnerorganisatie van de GZB, bezocht afgelopen weken getroffen dorpen in de Terai en is begonnen met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Ook wordt een plan gemaakt voor vervolghulp. De GZB wil graag een helpende hand bieden en heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen. ACN is de diaconale tak van christelijke kerken in de Nepalese stad Pokhara. ACN wil door noodhulp te verlenen een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood. De GZB vraagt gebed voor de bevolking van Nepal, een land dat al vaker is getroffen door natuurrampen. De diaconie wil deze noodhulp graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

College van kerkrentmeesters

Mevrouw Witte,

Heeft u het al opgemerkt? De gezondheid van onze ‘oudste kerkgangster’ wordt steeds minder. Al vele jaren is ze trouw aanwezig. Ze zit altijd op haar vaste plekje recht tegenover de preekstoel. In het verleden zat ze op de galerij aan de Kerkwegzijde. Als er gezongen wordt doet ze altijd uit volle borst mee, maar de laatste tijd gaat het minder met haar. Niet alle kerkgangers zullen het in de gaten hebben, maar als je goed luistert dan hoor je het wel… De hoge tonen zijn een probleem, ze heeft niet zoveel lucht meer om zuiver te klinken. Tja… wat wil je, ze stamt uit 1875 en is dus al 143 jaar. De specialist heeft haar onderzocht en geconstateerd dat het o.a. haar longen zijn. Een lekkende long… kan het nog geplakt worden of is een grotere operatie nodig?

U begrijpt het vast al wel, we hebben het hier over het orgel van de Oude Kerk!

Het orgel, een origineel Witte-orgel, is na veel jaren hard toe aan een grote restauratie. De blaasbalgen lekken waardoor de luchtdruk niet meer volledig is en de pijpen niet goed worden aangeblazen.

Sinds 1963 heeft het orgel alleen het noodzakelijke onderhoud gehad. Nu, 57 jaar later, is er  een grondige inspectie verricht om te zien wat nodig is om deze ‘oude dame’ weer op juiste toonhoogte en in goede conditie te krijgen. De kerkrentmeesters zijn al enige tijd bezig met voorbereidend onderzoek en er is een herstelplan gemaakt. Er zijn reeds offertes opgevraagd bij verschillende orgelbouwers. Graag willen we het wel in één keer goed doen, dus zal het orgel geheel gedemonteerd moeten worden. Deze restauratie zal ongeveer 8 à 9 maanden in beslag nemen. 

Alles bij elkaar is het een forse investering, waar de kerkrentmeesters al een aantal jaren geld voor gereserveerd hebben. Toch is dit nog niet voldoende. Graag willen wij u als gemeente bij dit hele proces betrekken.  Komende maanden willen we u via dit kerkblad op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de restauratie, eventuele acties en verdere gang van zaken.

de kerkrentmeesters en orgelcommissie

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 3e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

129.170

127.500

1.670

Giften

5.902

4.500

1.402

Overige collecten

7.699

7.250

449

Erfenissen en legaten

 

2.250

-2.250

Totaal

142.771

141.500

1.271

Alle bedragen x € 1

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten iets hoger zijn dan begroot.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal 2019 is € 282.602 ontvangen (ruim 88% van het begrote bedrag van € 320.000 / bijna 84% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 15 oktober zijn alle vrouwen om 09.15 uur van harte welkom in De Parel.  Janneke de Bruin zal een inleiding houden over 1 Timotheüs 2: 1-15: Leven naar Gods bedoeling (Bijbelstudie 2, Vrouw juninummer). Margriet de Koning en Christine de Koeijer passen op de kinderen. Een hartelijke groet,

de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 17 oktober zal Wim IJzerman de inleiding houden over Psalm 51. We zijn te gast bij Rika van der Waal van Dijk, Prins Hendrikstraat 11. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Op 14 oktober hebben we de tweede kringavond. De eerste avond hadden we het over Ruth 1. Mede door gebruik te maken van een Bijbelstudieschema bleek een heleboel naar boven te komen bij de groep. Komende keer staan we stil bij Ruth 2. Het mooie van de vorm waar we dit jaar voor hebben gekozen is dat, als je er de vorige keer niet was, je gewoon ook nu nog kunt aansluiten. Het is wel verstandig om thuis alvast even het hoofdstuk door te lezen. Tijdens de avond zullen we de Bijbelstudie met elkaar doen. En als je Bijbelstudie zelf soms lastig vindt, kom dan zeker naar de kringavonden, want daar krijg je de mogelijkheid om te oefenen. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

JV Ichtus

Inmiddels zijn we weer begonnen. Aanstaande vrijdag 11 oktober is alweer de tweede JV-avond. Ben je 17 jaar of ouder? Wees welkom en kom eens een kijkje nemen. We beginnen vanaf 19.30 uur in de wagon. De avond duurt vaak tot 22.00 uur. Dit jaar zal er elke twee weken een JV-avond zijn. Hou de activiteitenkalender in de gaten welke data dat zijn. Tot vrijdag!

Zondagsschool

De eerstkomende zondagen 13 en 20 oktober zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. een aangepaste kerkdienst in de Oude kerk en de herfstvakantie. De week daarna, zondag 27 oktober hopen wij alle kinderen weer te ontmoeten in De Parel.            

de jufs en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We mochten de draad weer oppakken in het Bijbelboek Habakuk. De profeet moest het opschrijven zodat iedereen het kon lezen: “Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof.” (Hab. 2: 4) Aan de ene kant werd daarmee het leven van Babel getekend. Babel leefde hoogmoedig, ging voor groter, beter en meer. Iets wat in het dienen van moderne afgoden ook vandaag volop te zien is en wat ook op ons zijn invloed uitoefent. Het einde van Babel is echter de dood. We lazen in de dienst Openbaring 18: “Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon”. Daarentegen zal de rechtvaardige leven. De rechtvaardige, zo leren we van Paulus, is de mens die door het geloof aan de Heere Jezus verbonden is. Ook al gaan de oordelen aan de gelovige niet voorbij, ook al blijven strijd en kruisdragen Gods kind niet bespaard, de rechtvaardige zal leven! Nu door het geloof en straks gaat het geloven over in een heerlijk aanschouwen.

Na de dienst mochten we met velen een fijne ontmoeting hebben in De Parel. Verschillende nieuwe leden van onze wijkgemeente werden voorgesteld. We kijken terug op een fijn samen-zijn met jong en ouder.

In de avonddienst lazen we in de Heidelbergse Catechismus zondag 18. Mattheus 28: 16-20 en Handelingen 1: 6-14 waren de Schriftlezingen. De Heere Jezus vertrekt naar de hemel. Met Hem komt er een mens in de hemel en daarom is er ook plaats voor andere mensen. Tegelijkertijd blijft de Heere Jezus door Zijn Geest aanwezig. “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”.

Pastoraat

We leven mee met mensen die psychisch ziek zijn. We denken aan hen die te maken hebben met depressie. Anderen hebben juist in deze tijd van het jaar te maken met somberheid. De dichter van Psalm 88 klemt zich in deze omstandigheden vast aan God: “HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik. Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn roepen”. (Psalm 88: 2 en 3)

Jaarthema-avond

Woensdag 16 oktober staat de eerste wijkavond gepland. Prof. dr. M.J. de Vries uit  Papendrecht is uitgenodigd om het jaarthema in te leiden. We denken na wat deze heiligheid betekent voor de gemeente, voor de eredienst, maar ook voor de taak die ieder heeft in het dagelijks leven. Het heilig gebod van God heeft immers betrekking op alle terreinen van het leven. Voor de christelijke gemeente is dat een spanningsvolle werkelijkheid. De gemeente mag en moet zich onder het gezag van het Woord stellen. Dan gaat dit ook over ons geld en goed, de visie op gezagsverhoudingen in gezin en school, de visie op seksualiteit, verkering en huwelijk en de omgang met de digitale media. De gemeente heeft niet alleen een rijk geloofsbezit, maar mag tegelijk een patroon van normen en waarden doorgeven. ‘Want het heilige gebod van God raakt alle verhoudingen met elkaar.’ We hopen dat deze wijkavond een bijdrage zal zijn aan de opbouw van Gods gemeente. Koffie en thee staat vanaf 19.30 uur gereed in De Parel. De avond begint om 20.00 uur. Zowel jong als oud, van harte welkom.

Datum Bijbelkring

De volgende Bijbelkring is op 20 november. Dit in tegenstelling tot de datum die eerder genoemd is!

Giften

Ouderling De Keizer en br. Boer ontvingen op huisbezoek € 15,- voor de kerk. Br. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Br. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Dank voor al deze gaven!

…tot zondag

Zondagmorgen hoop ik u opnieuw het Woord te verkondigen uit Habakuk 2. We lezen de verzen 9-20. Telkens klinkt in dit gedeelte een ‘wee’ over Babel. Het laat zien waarom het oordeel voltrokken zal worden. Het eindigt met die veelzeggende woorden: “Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde”. ’s Avonds komt ds. P.M. van ’t Hof uit Huizen het Woord van God bedienen. Laten we ons biddend voorbereiden op de diensten! Dan mag je ervaren dat de Heere aan u persoonlijk Zijn zegen geeft. Vanuit de pastorie aan de Vinkeweer een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden, die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe.

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Matth. 11: 28)

Bediening heilige doop

In de late morgendienst van zondag 13 oktober zal de heilige doop worden bediend aan een kind uit onze gemeente. Deze dienst zal worden geleid door ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn.

Voortgang beroepingswerk

In aansluiting op het bericht van vorige week informeren wij u, dat ook de laatste predikant van de groslijst aangegeven heeft dat hij het niet zinvol vindt een beroepingstraject in te gaan. Inmiddels is de beroepingscommissie gestart met haar werk om een nieuwe groslijst samen te stellen. Dit vraagt echter de nodige zorgvuldigheid, hetgeen ook betekent, dat een volgend beroep nog even op zich laat wachten. Wij verzoeken u vriendelijk te blijven bidden voor dit belangrijke werk voor onze gemeente.

Uitbreiding kerkenraad

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om de wijkkerkenraad uit te breiden met een ouderling voor gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw is een zaak die vanuit de kerkenraad gecoördineerd dient te worden. We denken daarbij o.a. aan de organisatie en de praktische uitvoering van de Pareldiensten, het stimuleren van de wijkgroepen, het stimuleren en verbinden van activiteiten die bijdragen aan geloofsopbouw in onze wijkgemeente etc. Binnen de wijkkerkenraad heeft broeder Philip de Rover aangeven dat hij deze taak op zich wil nemen. Dit betekent wel dat de functie van Philip, als pastorale ouderling, vrijkomt. Deze vacature zullen we tijdens de volgende verkiezingsronde meenemen.

Verkiezingen

Van broeder Wout van Aken mochten wij bericht ontvangen dat hij zijn verkiezing tot ouderling-kerkrenmeester mocht aanvaarden. Wij zijn hiervoor dankbaar, niet het minst tegenover God, Die uiteindelijk mensen wil leiden naar het ambt. Dit betekent dat we nog twee vacatures te vervullen hebben. Eén voor diaken vanwege het bedanken van br. Kraaijeveld en één voor ouderling vanwege de uitbreiding van de kerkenraad. Hierover hopen we u in het volgende kerkblad nader te berichten.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de diaconie.

Ouderling Philip de Rover mocht op huisbezoek € 20,- ontvangen voor de stichting ZOA, Bezoekzuster Ada van Amerongen ontving bij een bezoek € 10,- voor de eredienst.

Hartelijk dank voor uw gaven!

Belijdeniscatechese

De eerste avond van de belijdeniscatechese wordt vrijdag 11 oktober niet gehouden in De Parel, zoals vorige week abusievelijk werd vermeld, maar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Mocht u verhinderd zijn, maar toch de belijdeniscatechese willen volgen, laat het dan even weten bij de scriba: Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20 44 40 31) of Erik van de Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54).

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Mozes bij Farao. Het lied voor zondag 13 oktober is Op Toonhoogte (OTH) 482 ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’.

Citaat

‘Wees zorgvuldig in het bewerken van het goede en geduldig in het verdragen van het kwade.’

Thomas à Kempis (1380-1471)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente, dat wijsheid en zorgvuldigheid vraag van de beroepingscommissie, zeker nu een aantal predikanten heeft aangegeven dat zij een beroepingstraject niet zinvol achten, waardoor de beroepingscommissie een nieuwe groslijst gaat samenstellen. Dit vraagt de nodige zorgvuldigheid in de wetenschap afhankelijk te zijn van God.
 • Ontheemde christenen uit de Sinaï-woestijn (Egypte) durven nauwelijks terug te keren naar hun huizen omdat IS-strijders regelmatig inwoners ontvoeren. Vooral rondom de stad El-Arish is de kans op ontvoering groot. Teruggekeerde christenen overwegen om opnieuw te vluchten. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Christenen in Mozambique vinden het moeilijk om de magie en wereld van de geesten los te laten, het is zó aanwezig in de samenleving. Wilt u bidden dat christenen alleen zullen geloven in de macht van Jezus? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zover wij weten verblijft er momenteel niemand in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zieken zijn. Er zijn ook gemeenteleden die een opname in het ziekenhuis tegemoet zien. We leven mee met allen die een weg van ziekte, moeite, verdriet, eenzaamheid en tegenslag gaan. Wat is de troost waarop we elkaar mogen wijzen? Toen C.H. Spurgeon die vraag kreeg voorgelegd, wees hij op de soevereiniteit van God. Dat God soeverein is, dat is volgens hem voor allen die Hem vrezen, een bron van troost. Want dat betekent dat God regeert. Hij leidt ons leven. Al wat ons overkomt, overkomt ons niet door toeval. Achter alles gaat Gods onzichtbare, besturende hand schuil. En Hij leidt alles zo, dat het tot eer van Zijn grote naam dient en tot welzijn van Zijn kinderen. Daarom mogen allen die van Christus zijn, het zeggen: Al voelt het niet goed, toch gaat het wel goed.

Bijbelstudiekring

Het was goed om elkaar weer te ontmoeten op de eerste Bijbelstudiekringavond van het nieuwe seizoen. Sommigen wilden graag alle data alvast in de agenda zetten. Aan dat voornemen werken wij uiteraard graag mee! De data zijn: donderdag 31 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 13 februari en 26 maart.

Gelezen/gehoord

‘Het is beter één kaars op te steken, dan over het duister te blijven klagen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 11 oktober

19.00-19.45 uur  weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

20.00 uur tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 12 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 14 oktober

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 15 oktober

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 16 oktober

09.30 uur Woensdagochtend-Bijbelkring – De Parel

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Wijkavond WG 1 Oost – De Parel

Donderdag 17 oktober

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Prins Hendrikstraat 11

Vrijdag 18 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Oud Gereformeerde Gemeente

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Aangepaste kerkdienst SIEN

De Commissie Aangepaste Kerkdiensten regio Gorinchem organiseert een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Aanstaande zondagmiddag om 15.00 uur zal een deze kerkdienst worden gehouden in de Oude Kerk. Voorganger is ds. A.A.W. Boon uit Papendrecht.

Collecteweek Stichting De Ark: 14-19 oktober 2019

Op maandag 14 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen!

We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen!

Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50

ten name van Stichting De Ark.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark.

  ____________________________________________________

Varia

‘Geen dag zonder Bach’

Datum: 12 oktober 2019

Tijdstip 20.15uur

Plaats: Hervormde kerk te Hoornaar

Net als in het dagelijks leven, is ook in de muziek verlangen een belangrijk thema. Op 12 oktober belicht Capella Musica Aeterna in een kleine bezetting van dertien zangers hoe grootheden uit de barok met dit spannende thema omgaan in hun geestelijke werk. Hunkering, wroeging, vergeving en vrede in de muziek van Telemann, Johann Michael Bach en zijn beroemde neef en schoonzoon Johann Sebastian. Afgewisseld met instrumentale werken klinken er solistische werken en composities voor (dubbel)koor. De algehele leiding is in handen van Hans Houtman, die ook het kistorgel bespeelt. Cello: Ania Katynska, Viool: Javier Lupiáñez, Bas-solist: Janko Fraanje

Kaarten reserveren voor €15,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €17,50. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 16 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Mars voor het Leven 2019

Het leven, een kostbaar geschenk waarvan je mag genieten en voor mag opkomen. Wist u dat 115 keer per werkdag in Nederland een abortus wordt uitgevoerd? Twee derde van de vrouwen had nooit eerder een abortus. Een derde had al één of meer. Achter elke abortus schuilt een eigen verhaal, de ene heftiger dan de andere. Dat komen we ook vaak tegen bij onze hulpverleningsafdeling Er is Hulp. Ondanks de situatie blijft het resultaat hetzelfde: elke abortus stopt een onschuldig leven en laat de ouders met een leegte achter. “We love them both” (we houden van hen allebei – moeder en kind), is wat stichting Schreeuw om Leven zegt en ook in praktijk wil brengen. Deze tekst staat ook op één van de borden die deelnemers van de stille Mars voor het Leven bij zich dragen. Het wordt steeds belangrijker om de stem voor het leven in Nederland te laten horen. Daarom houden wij elk jaar de stille Mars voor het Leven. Afgelopen jaar liepen naar schatting 10.000 mensen mee. De volgende mars is gepland op 16 november 2019; het programma begint om 12.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Inloop vanaf 11.00 uur. Samen reizen kan via het georganiseerde busvervoer in de Alblasserwaard. Er zullen opstapplaatsen zijn in Nieuw Lekkerland, Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld. Meld u voor het busvervoer aan via https://schreeuwomleven.nl/vervoer/. Komt u op eigen gelegenheid, dan is aanmelding niet nodig. Meer informatie via: werkgroepalblasserwaard@schreeuwomleven.nl of 06-81 47 74 72.

Bierproeverij Stichting Moj-Bliznji

Datum: vrijdag 18 oktober 2019
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Giessenzoom 15 (terrein NuBuiten)
Kosten: € 20,-
De opbrengst gaat naar Stichting Moj-Bliznji Bosnië. Graag van te voren opgeven bij één van de teamleden.

Blik op Maat

Het is fijn dat heel veel mensen met hun metalen naar Spoorweg 42 komen. Hierdoor konden wij de eerste negen maanden van dit jaar 49.905 kg metalen verwerken, wat maar liefst € 13.578,- opleverde. Daarmee konden we de MAF, Mercy ships, Woord en Daad, Commissie Oost Europa, Interlakes school in Ethiopië, St. Moj Blizznji Bosnië, De Herberg, St. Buitenhof, St. Kimon (Lea van der Riet-Luiten), De Parel, Open Doors en het kledingtransport naar de Oekraïne steunen. Helaas zijn de prijzen van de metalen gedaald, dus hebben wij meer kilo’s nodig om onze doelen te steunen. U kunt ons helpen door blikjes, pannen, kranen, computers, laptops, kabels, elektrisch gereedschap en fietsen bij ons te brengen.

Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42, tel. 61 11 22

Voorstelling Christelijk KinderTheater

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 13 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. J. T. de Koning, Alpen aan de Rijn – Bediening Heilige Doop

15.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A.W. Boon – aangepaste kerkdienst

18.00 uur wijk 2 Noord, prop. A. H. van Mourik, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 27 2. Evangelisatie – eigen gemeente

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Talitha Bijkerk, Sanna de Jong, Groep B: Nellie Prins

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Ellen Leenman, Linda van Wijngaarden

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Daniëlle Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 4

avonddienst: Psalm 115: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Bertine van Kralingen, Laura Verschoor, Rieneke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71