77-11

Groei in de winter…

(n.a.v. 2Petr.3:18)

____________________________________­­­________________

 We staan weer aan het begin van een periode met allerlei activiteiten voor jong en oud in het kerkelijke leven. Als je alles op een rijtje zet, besef je hoeveel inzet er in de gemeente is, maar ook hoeveel mogelijkheden er zijn, om samen met anderen te leren en gevormd te worden in het geloof.

Het is mooi om dit alles in het licht te zetten van het slotwoord van Petrus in zijn tweede brief. Hij spoort de gemeenteleden aan alert te zijn op een zondige levensstijl en hij sluit af met een kostbare oproep om toegewijd te leven: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” Een betere motivatie is er niet voor het geven en delen in het gemeenteleven.

De aansporing is wel nodig. Er zijn nu eenmaal ook andere stemmen en machten die aan ons trekken. Die willen ons niet laten groeien in de genade en kennis van Christus, ze hebben iets anders te bieden met een ander doel. De media zetten in op het vangen van onze aandacht en tijd. Het aanbod voor vrijetijdsbesteding is eindeloos. Maar Petrus maakt kristalhelder duidelijk wat de prioriteit moet zijn van iedere christen: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” Niet omdat dit ‘moet’, maar omdat alles draait om Christus en Zijn werk, en omdat dit de weg is naar innerlijke rijkdom en je uiteindelijke bestemming: de heerlijkheid van God.

Dat zien we niet altijd. Dat is zonde. Ik las een keer een Joods verhaaltje, het is een soort gelijkenis: Drie nomaden trokken op kamelen door de woestijn. Op het heetst van de dag hoorden ze plotseling een hemelse Stem die tot hen zei: ‘Ga van je kamelen af!’ De mannen lieten zich verschrikt en snel van hun rijdieren glijden. ‘Laat u op de grond vallen!’, zei de stem. Dat deden ze met een huivering. ‘Vul je handen met het stof van de woestijn en bestijg je kamelen. Ga naar je bestemming, maar open je handen niet!’ Ze deden haastig wat de mysterieuze Stem had bevolen. Na uren van moeizaam rijden bereikten ze de volgende oase. Bij hun aankomst openden ze hun handen en ontdekten dat ze, in plaats van zand, juwelen vasthielden. ‘O,’ klaagden ze, ‘als

we het maar hadden geweten, dan hadden we zoveel meer meegenomen van wat we dachten dat waardeloos vuil was!’

Het is een mooi verhaaltje om mee te nemen. De Bijbel gebruikt de woestijn vaak als een beeld voor het geloofsleven. Het is de plaats van beproeving en verzoeking, het is de weg die om volharding vraagt. Juist dan is de verleiding groot om je afleiding te zoeken in wat aantrekkelijk is, maar geen waarde heeft. Wat is het dan goed dat die hemelse stem klinkt: Vul je handen met gebed, de woorden van God, de werken van de liefde. Voor de huidige cultuur zijn dit misschien nutteloze zaken, maar de toekomst zal uitwijzen dat er niets beter is / was dan te groeien ‘in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’

Toegroeien naar Christus in je denken, doen en laten (Kol.3:1-4). Dieper de betekenis verstaan van zijn sterven en opstanding, van de belofte van Zijn aanwezigheid, leiding en zorg, kracht en toekomst (vgl. 1Petr.1). Dieper doorleven dat we in Hem delen in de liefde van de Vader en de Geest. Mag dat het verlangen en de innerlijke drive zijn in het winterwerk, voor jezelf en voor anderen, in wat je geeft en wat je zoekt te ontvangen. Want dat is echte rijkdom. En wanneer we onze bestemming bereiken, zullen we zien – hoewel het hier niet altijd zo voelde – dat het gemeenteleven vol was van potentiële juwelen.

Op die lange termijn leert Petrus ons denken: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” Dat is ons levensdoel, om voor Hem te leven, Die heerlijkheid toekomt, nu en eeuwig. De dagen van het hier en nu gaan eens over in ‘de dag van de eeuwigheid’. In dat licht leren we hier onze dagen tellen, en verkrijgen een wijs hart, dat gericht is op Christus, en kunnen we een licht zijn in deze wereld. Laat het ons gebed zijn dat het winterwerk hieraan mag bijdragen.

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

QR-Code-collecten

Tot nu toe werden in het kerkblad en tijdens de diensten twee afzonderlijke QR codes getoond voor de betaling van collecten aan de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. Voortaan gaan we gebruik maken van één QR code. Bij het scannen van deze QR code, komt men in het gedeelte ‘Geven’ van de HGHG-app en kan men geven aan alle collecten die op een zondag gehouden worden, inclusief de zendingsbusjes. Voor iedereen die gebruik maakt van de app en het tegoed heeft opgewaardeerd, gaat dit van het opgewaardeerde tegoed af. Wanneer je geen gebruik maakt van de app of geen tegoed hebt opgewaardeerd, gaat de betaling via iDEAL en zijn de transactiekosten € 0,35 per keer. Als u de mogelijkheid heeft, willen we u vragen gebruik te maken van het geven aan de collecten via de HGHG-app. Dit is enerzijds gemakkelijk voor u (alle collecten van één zondag in één keer) en anderzijds voor de administratieve verwerking van de collecten.

De HGHG-app kun je downloaden door in je eigen app store op ‘HGHG’ te zoeken. Let op: de app is alleen toegankelijk voor leden van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld. Voeg bij het aanmaken van je profiel een duidelijke gezichtsfoto toe en schrijf tussenvoegsels zonder hoofdletter.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Het blijft ook mogelijk bijdragen aan collecten over te maken via de rekeningnummers -die genoemd staan in het kerkblad- van de diaconie, het CvK en de zending.

Ontmoeting familie Dubbelman

Op zaterdag 2 oktober a.s. wordt voor de gemeenteleden van wijk 2 Noord een brunch georganiseerd om kennis te maken met de familie Dubbelman. Vanaf 11 uur tot ongeveer 12 uur is er ook voor alle andere gemeenteleden (of voor wie niet aan de brunch kon deelnemen) gelegenheid om de familie te ontmoeten en welkom te heten. Deze ontmoeting vindt plaats op Binnendams 28 bij de familie Muilwijk. U bent van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 19 september 2021

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten wil zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezinsmateriaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook biedt de HGJB ondersteuning aan ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dè plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor zijn werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële èn in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nòg meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 3 oktober staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een hele lange tijd waarin we niet bij elkaar konden komen gaat de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook met elkaar over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet: het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 3e!

We hebben het zondagsschooluur volledig afgestemd op de RIVM regels.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

We kijken terug op een gezellige high tea-ochtend. Wat fijn om elkaar weer te ontmoeten: bekende en nieuwe gezichten. Dit seizoen staan we stil bij ‘Het Koninkrijk van God’. Op 21 september zal de eerste bijbelstudieochtend gehouden worden. Om 09:15 zijn jullie van harte welkom in de Nieuwe kerk. We staan dan stil bij de inleidende bijbelstudie en bijbelstudie 1. De bijbelstudies zijn dit jaar gebundeld in één boekje, dat jullie al ontvingen als bijlage van het Vrouw tot Vrouw magazine van juli.

Goede voorbereiding toegewenst en hopelijk tot dan!

ZENDING

Update Centraal Azië

De GZB ondersteunt samen met de partners kerken in Centraal-Azië. De vaak kwetsbare kerk wordt ondersteund in ontwikkeling en verspreiding van goede theologische cursussen. Christenen in Centraal-Azië willen graag groeien in het geloof en het Evangelie met anderen delen. Daarnaast wordt steun gegeven aan diaconale projecten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Op dit moment zijn er verschillende mensen actief in deze overwegend Islamitische regio. In de gebedspunten vindt u voornamen.

Deelgenoot

Onze gemeente is deelgenoot met een GZB project in deze regio van Centraal-Azië. Hier zetten Peter, Riek en Gerlinde zich in om een huis op te zetten waar palliatieve zorg zal worden verleend. In de afgelopen periode hebben we als zendingscommissie enkele mooie berichten ontvangen van de werkers ter plaatste. Heel mooi nieuws is dat na een lange tijd van voorbereiding, de overheid een licentie heeft verstrekt om het Hospice te openen. Dit betekent dat nu daadwerkelijk de zorg verleend mag worden aan mensen die deze zorg nodig hebben. Ook voor Gerlinde, Peter en Riek is dit een moment waar lang naar uitgekeken is.

Bezoek

Gerlinde hoopt medio januari met verlof naar Nederland te komen. Als gemeente kijken we of Gerlinde in deze periode de gemeente kan bezoeken om wat te delen over het werk ter plaatste. Er volgt later nog informatie in welke vorm dit zal gebeuren.

Gebed blijft nodig

 • Bid voor Peter, Riek en Gerlinde* die zich inzetten voor een zorghuis voor daklozen. Dank dat er geschikte lokale verpleegkundigen zijn gevonden en dat de trainingen positief verlopen. Dank ook dat de overheid een vergunning heeft verleend om het zorghuis te mogen openen. Bid voor het werk dat deze mensen mogen verrichten.
 • Bid voor Simone* en het werk dat zij doet voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Bid ook voor de lokale medewerkers van het opvanghuis en voor de vrouwen en kinderen die daar tijdelijk wonen.
 • Bid om bescherming, veerkracht, visie, creativiteit voor Corina* en haar team om een minderheidsgroep in Centraal Azië met het Evangelie te bereiken. 

Vanwege de veiligheid ontbreken achternamen en noemen we niet het land maar de regio.

De zendingscommissie

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

In ons gebed denken we aan die gemeenteleden die al langere tijd ziek zijn. Wat kan de situatie soms uitzichtloos lijken. Dat dan het gebed over mag blijven: “Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen…”(Psalm 43:3).

Oostwijzer

Dit weekend verschijnt er weer een nieuwe Oostwijzer, vol met artikelen, interviews en foto’s. Ook de activiteitenkalender van het nieuwe winterseizoen vindt u hierin. We wensen u en jou weer veel leesplezier! De Oostwijzer zal a.s. zondag uitgedeeld worden bij de kerk, en langs gebracht worden bij de gemeenteleden die de kerkdiensten (nog) niet bezoeken. Mochten we u vergeten zijn, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling of met Cora Westland? Als redactie zijn we blij dat we in dhr. Gijs Boer een nieuw redactielid hebben gevonden, die vanaf het volgende nummer mee gaat draaien.

Ouderavond catechisatie

De ouderavond voor de catechisatie is op dinsdagavond 21 september. We beginnen om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is ‘Jong & gedoopt’. Hoe spreek je met opgroeiende kinderen over de doop? Wat breng je dan precies ter sprake? Verder bespreken we met elkaar de invulling van het komende seizoen. Alle ouders van harte welkom!

Catechisatie

Op donderdag 23 september is de eerste catecheseavond. Om 19.15 uur verwachten we de jongeren van 18 jaar en ouder. Dinsdagavond 28 september worden de andere catechisanten verwacht.

 • 18.45 uur- 19.30 uur jongeren klas 1 voortgezet onderwijs
 • 19.30 uur-20.15 uur jongeren klas 2 en 3 voortgezet onderwijs
 • 20.30 uur-21.15 uur overige jongeren tot 18 jaar.

Ik zie er naar uit om alle jongeren weer te ontmoeten. Bidt u als ouder mee om een leerzaam en vruchtbaar seizoen?

Bijbelkring

Woensdag 22 september is de eerste Bijbelkring. We lezen dit seizoen het bijbelboek Ruth. Daarbij lezen we het boekje ‘De hand van de HEERE’ van ds. M. van Kooten. Dit boekje is verschenen in de Artios-reeks. De eerste avond gaat het over Ruth 1:1-7 en daarbij past het eerste hoofdstuk van het boekje. U en jou hopen we weer graag te ontmoeten. We starten om 20.00 uur in De Parel.

Belijdeniscatechisatie

Wie de Naam van de Heere wil belijden in het midden van de gemeente is van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Het kan ook zijn dat je nog niet zo goed weet of je belijdenis wil doen, maar je zou je wel graag intens willen verdiepen in het christelijk geloof. Dan ben je eveneens van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. We starten op donderdag 23 september om 20.15 uur in de pastorie. Sommigen hebben zich al aangemeld. Wie ook graag mee wil doen kan zich bij mij aanmelden tot uiterlijk maandagavond 20 september.

Gift

Br. K. Ruitenberg ontving € 10,- voor het werk van fam. Folmer in Congo. Vriendelijke bedankt!

Gelezen

‘De opdracht om de vossen te vangen, is een opdracht aan de gelovigen om hun zondige begeerten en hartstochten te doden, welke zijn als vossen, kleine vossen, die hun genade en de goede beginselen vernietigen en hun komen tot volmaaktheid verhinderen. Vang de kleine vossen, de eerste roerselen van de zonde, die van weinig betekenis lijken, want die bewijzen zich vaak als zeer gevaarlijk.’

M. Henry (1662-1714)

Tenslotte

In vier diensten hebben we de eerste twee hoofdstukken van Hooglied gelezen. De serie preken over Hooglied wordt nu even afgebroken. Op een later moment hoop ik deze serie weer op te pakken. Maar in de komende tijd zijn er een aantal bijzondere diensten. Aanstaande zondagmorgen staan we stil bij de opening van het winterwerk. De HGJB heeft daarvoor het thema ‘Geloven is doen’ aangereikt. We lezen de gelijkenis van de talenten in Matth. 25: 14-30. In de avonddienst hoopt ds. C.H. Hogendoorn uit Lelystad voor te gaan. Zelf hoop ik voor te gaan in Noorden, een dorp omringd door water, vlakbij Nieuwkoop en Woerden.

Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacatures de volgende namen ingediend (per ambt in alfabetische volgorde). Voor de twee vacatures ouderling:

 1. Dhr. S.M. de Bruijn
 2. Dhr. K. Schouten
 3. Dhr. D. van Veen

Voor de ene vacature diaken:

 1. Dhr. J. Broer
 2. Dhr. S.A. de Koeijer

Bovenstaande kandidaten worden met de herkiesbare broeder, ouderling P. de Keizer, op de verkiezingslijstlijst gezet. In de vacature van ouderling kerkrentmeester zijn geen namen ingediend. Dat betekent dat de kerkenraad in haar vergadering van maandag 13 september ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis heeft kunnen benoemen in deze vacature, waarvoor hij zich herkiesbaar had gesteld. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van broeder A.J. Versluis kunnen door belijdende leden van de wijkgemeente tot uiterlijk donderdag 23 september schriftelijk en ondertekend worden ingebracht bij de scriba J. Poortvliet.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 27 september bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en de broeders gedenken in uw gebeden?

De kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben – lichamelijk of psychisch-, en wie onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!”, Psalm 39: 8.

Heilig Avondmaal

Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de Oude Kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken dat Hij stierf voor onze zonden, opdat wij zouden leven.

Welkom familie Dubbelman

Afgelopen donderdag 16 september heeft de verhuizing van de familie Dubbelman plaatsgevonden. Graag heten wij hen welkom binnen onze wijkgemeente en hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen onder ons, aan de Kemphaan 4, 3371 JW.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Op zondagmorgen 26 september om 9.30 uur zal ds. Dubbelman in de Oude Kerk door zijn collega, ds. P. van de Voorde, worden bevestigd als predikant van onze wijkgemeente. Diezelfde middag zal ds. Dubbelman, ook in de Oude Kerk, om 14.30 uur intrede doen.

Bij bovenvermelde diensten is het gebruikelijk, dat er gasten aanwezig zijn. Vanwege de corona-beperkingen, is het aantal gasten dat uitgenodigd is om de dienst(en) fysiek bij te wonen, beperkt. Zo is er ook nog behoorlijk wat plaats, in beide diensten, voor de eigen (wijk)gemeenteleden. Reserveren voor deze diensten kunt u op de gebruikelijke manier doen via ‘Meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

Ontmoeting familie Dubbelman

Als het goed is heeft u via uw wijkouderling een uitnodiging ontvangen voor een informele brunch op zaterdag 2 oktober a.s. om kennis te maken met de familie Dubbelman. Opgeven voor de brunch graag vóór woensdag 22 september a.s. via de mail. Ook heeft u via de mail een blanco pagina voor een ‘vriendenboekje’ ontvangen. Met hierbij het vriendelijke verzoek of u deze pagina wilt printen, invullen en uiterlijk 22 september via de brievenbus wilt inleveren (dus niet digitaal). Overigens zullen er a.s. zondag bij de ingang van de kerk ook blanco pagina’s voor het vriendenboekje liggen.

Belijdeniscatechese

Voor hen die erover denken om het komende seizoen de belijdeniscatechese te volgen, verwijzen we naar het kerkblad van vorige week. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen nog met de groep vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers

Meerdere malen hebben wij u erop geattendeerd, dat er aan het einde van dit kalenderjaar een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn. Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses. Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Zingt u mee in de slag? 

Tijdens de organistenvergadering is besloten om de gemeente op een nieuwe manier de psalmen te laten zingen. Tot op heden moest de organist bij het begin van elke regel op de gemeente wachten, dit brengt (onbewust) aarzeling met zich mee in zingen en spelen.

Om dit probleem op te lossen zingen veel gemeentes in de slag. Dit betekent dat zowel orgel als gemeente bij elke regel exact tegelijk inzetten. Met akkoorden tussen de regels zorgt de organist ervoor dat het moment van inzetten voor iedereen helder is. Het is heel begrijpelijk dat het nu nog wat ingewikkeld klinkt. Daarom zullen de zangeressen dit voordoen bij het eerste couplet. Vanaf het tweede couplet mag u meezingen. Uiteraard in de slag. De organist zal in de loop van de coupletten steeds minder tussenakkoorden spelen. Zo leert u zelfstandig de inzetten zingen. Oefening baart kunst, als de inzetten steeds strakker worden hoeven de organisten minder te wachten en zult u uiteindelijk meer ontspannen zingen. We gaan dit in de avonddienst van a.s. zondag oefenen tijdens de voorzang met Psalm 9: vers 1, 2, 9, 10 en 11.

Citaat

‘Wie zijn eigen hart en bestaan heeft leren kennen, die verwondert zich niet ál te zeer over de vlekken en smetten, die Gods kinderen somtijds ontsieren.’

prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Bidden en danken

We danken dat we het Heilig Avondmaal mochten vieren. We bidden dat het geloof hierdoor versterkt mag worden.

Openlijk de naam van de Here Jezus noemen is ondenkbaar in Noord-Korea. Bid voor de ondergrondse kerk in Noord-Korea. Bid dat deze christenen, zelfs als ze zwaar lijden, hoop houden. Wat zou het geweldig zijn als de Here God al heel snel een einde brengt aan de extreme vervolging en het land de Here God gaat erkennen als de enige ware God. (Gebedskalender Open Doors)

Sinds de uitbraak van corona in maart 2020 kwamen er nauwelijks meer toeristen naar Malawi. Daardoor verloren zo’n 300.000 mensen hun baan en inkomen. Sinds kort mogen er weer toeristen komen. Bid dat getroffen gezinnen dankzij deze maatregel of op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag tijdens het openingsweekeinde gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Allen die kampen met moeite en verdriet wensen we Gods nabijheid toe. Gezegend dat we met al het onze mogen schuilen onder de schaduw van Gods vleugels.

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 50 ter vrije bestemming.

Belijdeniscatechese

Iedere zondag mag het Evangelie klinken en spreekt God tot ons en werkt Hij door Zijn Geest in ons (Rom.10:8). Laten Zijn woorden je niet los en verlang je naar verdieping?: graag breng ik de belijdeniscatechese onder uw / jouw aandacht. Samen mogen we leren wat het betekent om in geloof Zijn roepstem te beantwoorden en Zijn Naam te belijden. De eerste avond staat gepland op maandagavond 20 september om 20.00 uur. Graag vooraf opgeven (0184-611813 of predikant.zuid@hghg.nl) Wellicht zijn er die twijfelen, wees welkom en doe gerust een keer mee.

ds. P.v.d. Voorde

Verkiezing ambtsdragers

Voor de aanstaande vacatures zijn door de gemeente de namen van de volgende gemeenteleden ingediend. Voor het ambt van ouderling: R.A.C. van Eekelen, C. Kanselaar en M. Leenman. Samen met de aftredende maar herkiesbare broeders (A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman) vormen zij de kieslijst, waaruit 5 namen moeten worden gekozen.

Voor de vacature van diaken is ingediend: A.C. van Schoonhoven en W.T. Treuren te Giessenburg. Samen met de aftredende maar herkiesbare broeder J.de Jong vormen zij de kieslijst waaruit 2 namen moeten worden gekozen.

Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester is ingediend: D.C. van der Meijden en G. Vlot. Zij vormen de kieslijst waaruit 1 naam moet worden gekozen. De verkiezingsavond zal gehouden worden op maandag 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk. Het is mogelijk per volmacht te stemmen. Hiervoor moet een formulier getekend worden, zowel door de volmachtverstrekker als door de gevolmachtigde. Dit formulier is af te halen bij de scriba, of via de mail aan te vragen. We hopen dat alles in uw voorbede een plaats mag krijgen.

Nieuw wijkblad ‘Samen Zuid’

Een dezer dagen ontvangt u het nieuwe wijkblad wat we de naam ‘Samen Zuid’ hebben gegeven. Het doel van deze uitgave is de onderlinge verbinding tussen ons als gemeenteleden te versterken. We willen proberen het blad 3x per jaar uit te laten komen. Mail gerust voor ideeën, boekentips o.i.d. naar samenzuid@hghg.nl 

In de eerste uitgave zit een kleurplaat voor de kinderen (om in te leveren); deze kunt u kopiëren of ophalen op Schapedrift 21.

Talitha, Lia en Anja

Gelezen/gehoord

God heeft mij nooit in de steek gelaten, hoewel ik Hem vele malen schandelijk verlaten heb. Hij gaf het mij op Zijn tijd. Wanneer ik geen oor had om Hem te horen, geen oog had om Hem te zien, geen hand had om Hem aan te grijpen en geen voet had om naar Hem toe te gaan, dan, ja juist dan kwam Hij tot mij.

Tenslotte

Allen die bezig zijn geweest met de voorbereiding voor het nieuwe verenigingsseizoen bidden wij vreugde, volharding en afhankelijkheid toe. Dankbaar zijn we dat veel zaken weer opgepakt worden. Laten we ons van harte inzetten voor de zaak van de Koning, in het diepe besef dat aan de zegen van de Heere alles gelegen is. Sommigen kunnen vanwege ouderdom of ziekte geen ‘taak’ op zich nemen in het verenigingswerk. Dan is uw roeping alleen bidden. Het schip van de gemeente drijft op de kurken van het gebed.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 18 september 2020

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 20 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Tiendwaert ds.P.van de Voorde

Dinsdag 21 september

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling Verzamelen achter Oude Kerk

Donderdag 23 september

18.30-19.15 uur Pedaja, ds.E.van Rooijen

20.00 uur Thema-avond Homoseksualiteit en de gemeente 

ALGEMENE BERICHTEN

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 28 september 2021

Tijd: welkom vanaf 9.30 uur, we starten om 9.45 uur en sluiten rond 11.30 uur

Plaats: Grote Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80

Omschrijving: na een lange tijd willen we weer proberen te starten met onze moederkring.

Welkom zijn alle moeders van een kind met een beperking. We ontmoeten elkaar en delen de vreugden en zorgen die speciaal zijn in deze gezinnen. Ook u / jij, die nog nooit bent geweest: van harte welkom in onze kring. Wil je eerst meer informatie bel gerust:

Lies van Vliet 06-12 92 79 44

Marjan Rietveld 078-615 65 96

Tot ziens.

Mannenkoor ICHTHUS zingt

Het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus is, na een periode van 1½ jaar waarin er niet in koorverband kon worden gezongen, weer gestart met de koorrepetities. Het koor, onder leiding van de bekende musicus en dirigent Martin Zonnenberg, is met veel enthousiasme begonnen aan het instuderen van liederen voor komende concerten.

Mannen die overwegen om in koorverband te gaan zingen worden van harte uitgenodigd om vrijblijvend enkele koorrepetities bij te wonen. U bent meer dan welkom. Er wordt gerepeteerd op maandagavond van 20:30 – 22:00 uur in de Grote kerk van Sliedrecht.

Meer informatie over het koor en de activiteiten vindt u op www.mannenkoor-ichthus.nl

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds.P.van de Voorde, Opening Winterwerk

18.00 uur wijk 2 Noord ds.A.Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds.W.J.Westland (groep 1), Opening Winterwerk

18.00 uur ds.C.H.Hogendoorn, Lelystad (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord prop. J.W.Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam, Opening Winterwerk

18.00 uur wijk 3 Zuid ds.M.A.van den.Berg, Groot-Ammers

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – HGJB 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: Jamarka de Jong, Dayenne Maasland, (B1) Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Britt de Bruin, Marnix Molendijk

De Parel: Nienke Burggraaf, Rebekka Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 46: 6

avonddienst: Psalm 84: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. L. de Wit, Ede (groep B)

18.00 uur ds. M. van Kooten, Elspeet (groep A)

Collecten 

1. IZB/Evangelisatiecommissie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Anna Klop, Elise de Haas (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-10

 Geloofsgrenzen (de les van Petrus)

 “Wat God gereinigd heeft, mag U niet voor onheilig houden.” 

 (Handelingen 10: 15b)

____________________________________­­­________________

 Heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom wij vasthouden aan bepaalde ideeën en gewoontes?

Soms kan die vraag ons weleens bezighouden. In gesprekken met andere mensen bijvoorbeeld, die onze mening niet delen. Die vragen soms naar bepaalde meningen die we hebben of waarop die zijn gebaseerd. Vooral in gesprekken met opgroeiende kinderen kom je wel eens tot zulke discussies.

Nu zijn er onderwerpen waarbij je je vrij gemakkelijk laat overtuigen dat het ook anders zou kunnen. Als het echter zaken betreft uit onze geestelijke en / of godsdienstige overtuiging (onze principes) laten we ons meestal niet snel op andere gedachten brengen. Sommige zaken zijn zo onverbrekelijk met onze persoonlijke overtuiging verbonden dat we die niet willen loslaten.

In dit verband is het veelzeggend dat God zelf soms moeite doet om zijn kinderen op andere gedachten te brengen, soms via profeten, soms door dromen of visioenen.

Deze geschiedenis over Petrus is in zoverre bijzonder dat God aan Petrus duidelijk wil maken, dat één van zijn godsdienstige principes, niet meer geldt. Als Petrus van God een visioen krijgt over reine en onreine dieren, met de opdracht die te slachten, weigert hij beslist!

Dat is volledig tegen zijn principiële overtuiging. Reine en onreine dieren gaan niet samen, dat heeft God toch zelf verboden. Daar heeft Petrus zich altijd aan gehouden en door dit visioen laat hij zich niet op andere gedachten brengen. Zelfs als hij een stem hoort, zoals hierboven is aangegeven, blijft hij volharden in zijn standpunt tot drie keer toe.

Terwijl hij nog zit te overdenken wat de betekenis van dit visioen kan zijn, staan er mensen aan de deur. Een delegatie uit Caesarea, van de Romeinse hoofdman Cornelius. Zij vertellen hem dat Cornelius hen heeft gestuurd in opdracht van een engel. Ondertussen maakt de Heilige Geest Petrus duidelijk dat hij met hen mee moet gaan. Ook al gaat het om een romein, Petrus kan niet weigeren en de volgende dag gaat hij mee.

Als ze bij Cornelius zijn aangekomen en er gesprekken zijn gevoerd, wordt het Petrus duidelijk waarom hij dat visioen had gekregen. Hij brengt dat zelf onder woorden in Handelngen 10: 28: “Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen”. Door binnen te gaan bij niet-joden, werd je volgens de joodse traditie onrein. Niet dat God dit had gezegd, maar het was een farizees standpunt geworden waaraan velen zich hielden en ook Petrus.

Nu blijkt dat God deze traditionele bakens gaat verzetten. Gods woorden blijven niet langer exclusief voor het Joodse volk, maar na het volbrachte werk van Jezus is het evangelie bestemd voor de hele wereld.

Dat heeft niet alleen Petrus moeten leren maar allen die als Jood geroepen zijn bij de prediking van het evangelie. Ook Paulus heeft dat voluit in praktijk gebracht, want dat was zijn goddelijke opdracht. Dat belijden we misschien ook wel in theorie, maar in praktijk…?

Hebben wij in het kerkelijke leven ook niet allerlei stille kenmerken in gebruik? Soms spelen die een rol om medegelovigen te beoordelen, soms zelfs te veroordelen. Denk alleen maar aan de kerkelijke verdeeldheid in ons land. Welke grenzen hanteerden we daarvoor en soms nog steeds, bewust of onbewust….? Zijn dit werkelijk zaken die in tegenspraak zijn met het evangelie, of zijn het net als bij Petrus afgeleide vroomheidsvoorschriften? Denk bijvoorbeeld aan: Bijbelvertalingen, liederen, instrumentengebruik, zondagsheiliging, kleding en wat niet al? Niet dat we daarmee medemensen direct ongelovig noemen, maar we hebben toch wel het nodige voorbehoud.

Gelukkig leven we in een tijd waarin steeds meer christenen zich bewust worden, dat die scheiding niet overeen komt met de wil van God. Jezus bidt in het Hogepriesterlijk gebed, nadrukkelijk om die eenheid. En dat met het duidelijke doel: “Opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17: 21b)

Door onze verdeeldheid staan we de verbreiding van het geloof in de weg. Laten we daarom terugkeren tot meer onderlinge gemeenschap met allen die hun geloof hebben gevestigd op Jezus Christus. Dat we, net als Petrus, daarbij de leiding van de Heilige Geest uitdrukkelijk nodig hebben, mag duidelijk zijn.

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen,

die door mensen zijn gemaakt.

P. den Breejen

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open kerk

Zaterdag 11 september is het Open Monumenten-dag en zal de Oude Kerk van 10.30-15.30 uur open zijn voor iedereen. Het thema, in aansluiting op het thema van Open Monumentendag, is: ‘Mijn huis is jouw huis’. Er is historisch materiaal aanwezig en het orgel wordt bespeeld. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen van 1,5 m afstand en het desinfecteren van de handen.

Allen van harte welkom om de kerk binnen te gaan! En neem gerust iemand anders mee!

Uur van gebed

Zaterdag 11 september is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk Van harte welkom!

Gezocht: Stellen voor kring rondom (geloofs)opvoeding

Wij zijn op zoek naar stellen die met ons het komende kerkelijk jaar kring willen houden rondom (geloofs)opvoeding. We doen dit rondom het boekje van de HGJB ‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en geloven.’ Dit boekje is gericht op jonge kinderen, daarom zoeken wij stellen waarvan hun oudste kind maximaal twee jaar is. Heb je interesse of wil je meer weten, mail dan naar gerlindederover@hotmail.com

Honderd handig

Voor wie na een periode van rust weer zin heeft om lekker bezig te zijn: er kan weer gehaakt en gebreid worden! Lapjes van 20 x 20 cm kunnen ingeleverd worden en ook hebben we weer dekenpakketten klaar staan. Dat wil zeggen: een kant-en-klaar pakket met lapjes die aan elkaar gehaakt / genaaid kunnen worden tot een mooie deken. De nog steeds dreigende corona weerhoudt ons ervan het gezellig met elkaar te doen, maar thuis kan ook op de tijd dat ieder zelf uitkomt!

Een pakket kan afgehaald worden bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19, tel. 61 10 08. Dat is ook het adres waar lapjes ingeleverd kunnen worden, of eventueel op Kerkweg 72 (Liesbeth Leenman).

HERINNERING OPENINGSWEEKEND 2021

> Vergeet niet om aan te melden

Vorige week stond de flyer in de kerkbode, op Social Media en in de HGHG app. Heeft u zich / Heb jij je al ergens voor aangemeld? Vergeet het niet te doen, zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Hieronder nog even het programma op een rij.

Vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal en andere leuke activiteiten (12 t/m 18 jaar). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06 53 54 20 35. 

Zaterdag 18 september

Nerflanderpad (3 t/m 8 jaar), aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg (8 t/m 12 jaar), kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Fietstocht met ‘koek & zopie’ in Spijk (alle leeftijden), aanmelden via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl

Gemeentemaaltijd in / rondom De Parel (alle leeftijden), aanmelden kan tot uiterlijk 10 september via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl

Zondag 19 september

Themadienst in de ochtend (alle wijken)

Let op: aansluitend koffie drinken kan helaas niet doorgaan.

Een openluchtbijeenkomst in de middag voor jeugd van t/m 30 jaar met spreker Martijn van der Veer (Dagelijkse Broodkruimels).

De flyer kunt u / kun je vinden op de website van de kerk, in de HGHG app en op onze Facebookpagina ‘HGHG Openingsweekend 2021’.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via openingsweekend@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

‘Oud’ nieuws

Door velen zal opgemerkt zijn dat Dries Trapman al enige tijd dienst doet als koster. Dries draait regelmatig mee in de Oude Kerk tijdens de erediensten, maar ook bij trouw- en rouwdiensten. Tevens is Dries koster tijdens de diensten van wijk Zuid in De Parel. We zijn blij met deze versterking van het kostersteam en wensen hem Gods zegen toe bij het verrichten van zijn taken binnen onze gemeente.

de Kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 12 september 2021

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag heeft als bestemming Noodhulp in Afrika via ZOA. Vanuit Oost-Afrika komen momenteel veel signalen en noodkreten. Mede door de klimaatveranderingen hebben grote gebieden al lange tijd geen regen gehad en is de droogte onvoorstelbaar. Dit zorgt voor een groot tekort aan voedsel, waarbij de meest kwetsbaren aan het kortste eind trekken. Daar komt bij, dat de gebieden waar deze mensen zich bevinden vanwege corona sterk geïsoleerd zijn en de bevolking aan hun lot wordt overgelaten. De eerste behoefte is water en voedsel. Ondanks het feit dat het in Oost Afrika gevaarlijk is, heeft ZOA teams klaar staan die gaan helpen. Concreet heeft ZOA nu middelen nodig om daadwerkelijk noodhulp te bieden. Graag wil de diaconie daarom deze noodhulp ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij daarnaast ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 16 september 2021

De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 16 september in De Parel. Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. van de Voorde wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal het echtpaar van Rij uit Krimpen aan den IJssel, een presentatie verzorgen over het land Guatemala (Midden Amerika). Zij vertellen u over het land -dat zij 16 keer bezochten-, over het (openbare) leven, over de religie en over het vrijwilligerswerk dat zij daar doen (Stichting ‘Constru Casa’ zie www.construcasa.nl). Het land, de mensen, de cultuur en de geloofsbeleving zijn totaal verschillend vergeleken met Nederland. Er zijn ook artikelen te koop, die in Guatemala zijn vervaardigd, vergeet u dus niet uw portemonnee mee te nemen. De opbrengst is voor het vrijwilligerswerk in Guatemala. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). De volgende ontmoetingsavond is donderdag 21 oktober.

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.” (Spreuken 15: 29)

Als gemeente, die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede. Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling / diaken.

Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie, bestaande uit een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waar de komende maand in de eredienst voorbede voor kan worden gedaan. Dat kan collectedoelen betreffen, of te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten.

Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl

Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht.

Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzes gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wordt gebeden!

JEUGDRUBRIEK

Basiscatechese

Zondag 3 oktober begint de basiscatechese weer! Kinderen uit groep 7 en 8 zijn tijdens de avonddiensten van wijk Noord van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met elkaar zijn we tot de collecte in de kerk, waarna we ons terugtrekken en de Bijbel doorspitten met de HGJB-methode On Track. Kinderen uit wijk Noord krijgen binnenkort een uitnodiging, maar ook kinderen uit andere wijken zijn van harte welkom! Graag aanmelden door te appen naar 06 52 16 01 62. Hopelijk tot dan!

Groetjes Derk, Huib, Marit, Nelleke en Annelie

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Na een lange onderbreking begint woensdag 15 september voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervomde Vaan. Ds. E. van Rooijen opent het seizoen en neemt als onderwerp een gedeelte uit de rede van Elihu tot Job onder de titel van `De vierde man`. Het te lezen Schriftgedeelte is: Job 33: 12-30. 

Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

We weten ons betrokken op de ouderen van onze gemeente. Sommigen van hen verblijven in zorginstellingen, anderen wonen op zichzelf maar ervaren ook de kwetsbaarheid van hun gezondheid. Wat is het toch belangrijk om de HEERE te zoeken voordat de kwade dagen komen en de jaren waarvan een mens moet zeggen: “Ik vind er geen vreugde in” (Prediker 12: 1).

Bijbelkring

Op 22 september is er weer de eerste Bijbelkring. Dit seizoen behandelen we het boek Ruth. Daarbij gebruiken we het boekje ‘De hand van de Heere’ uit de Artiosreeks. De auteur daarvan is ds. M. van Kooten. Wie meedoet met de kring kan het bijbelstudieboekje alvast aanschaffen bij Rinnah.

Heilig Avondmaal

Komende zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de morgendienst wordt het Heilig Avondmaal bediend en in de avonddienst is er voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. Voor de ochtenddienst zal groep 1 worden uitgenodigd en in avonddienst is groep 2 welkom. De avondmaalsdiensten zullen grotendeels op dezelfde manier verlopen als de laatste keren. Wel zal er een extra bediening zijn in beide diensten. Tussen de tweede en derde tafel zullen de diakenen iets langer de tijd nodig hebben om deze klaar te maken. We zien uit naar gezegende diensten. Wat een wonder is het altijd weer dat de Heere avondmaal wil houden met zondaren. Bij brood en wijn zet Hij het zegel van Zijn liefde op mensen, die in zichzelf verloren zijn. Dat geeft blijdschap en verwondering. Laten we verlangend toeleven naar zondag, biddend dat alles in goede orde mag verlopen.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Voor het jeugdwerk ontving ik € 50,-. Hartelijk dank.

Ter overdenking 

Christus is ’t Pascha deze nacht, 

’t lam dat ten offer werd gebracht. 

Hij is ’t die ons zijn lichaam bood 

als rein en ongedesemd brood.

O offerlam dat eeuwig leeft, 

de poort der hel verbroken heeft, 

gevangenen uit diepe nacht 

in ’t eeuwig licht heeft thuisgebracht 

Christus die stralend triomfeert, 

als overwinnaar wederkeert, 

en bindt de vijand hoe hij woedt 

en ’t paradijs weer opendoet.

Tenslotte

In de morgendienst hoop ik verder te preken uit Hooglied. We lezen Hooglied 2: 1-13. Daar horen we meerdere keren de stem van de bruidegom: Sta op mijn vriendin en kom! Met beelden uit het voorjaar proeven we de vreugde en het geluk van bruid en bruidegom. Zo mag er in een avondmaalsdienst grote vreugde zijn over de Bruidegom Jezus Christus. In de avonddienst lezen we dan de laatste verzen van hoofdstuk 2 en staan we stil bij vers 15. U en jij een vreugdevolle en vredige zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Opstart Leeskring ‘Vrouw vandaag’

In het voorjaar is het boek ‘Vrouw vandaag’ verschenen, geschreven door Marieke den Butter en Wilma Samyn. In dit boek worden vele onderwerpen die met de vrouw van vandaag te maken hebben tegen het licht van de Bijbel gehouden. Van identiteit, huwelijk en kinderen tot gastvrijheid en generatiedenken. Het lijkt ons mooi en verrijkend om dit boek te bespreken in een leeskring, om zo elkaar op te bouwen, te bemoedigen en te stimuleren. De bedoeling is om één keer in de drie weken bij elkaar te komen op woensdag- of donderdagavond. Wil je mee doen? Geef je dan uiterlijk vrijdag 24 september bij ons op. Hartelijke groet, Monica Molendijk en Cora Westland (cwestlandlugthart@hotmail.com)

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

“Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Heilig Avondmaal

Zondag 12 september staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. We worden als gemeente genodigd aan de tafel van onze Heere en Heiland. Bij brood en beker gedenken we hoe Hij Zichzelf heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Een gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 september gaat ds. Chr. van Andel uit Amsterdam voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we bij geen gebruik van de galerijen 2 x 150 = 300 kerkgangers, die het Heilig Avondmaal willen vieren, een plaats kunnen bieden.

De eerste dienst begint dan om 8.30 uur. Alleen tijdens de dienst van 8:30 uur is er B-oppas. Na de verplichte ventilatie van ca. één uur, kan dan de tweede dienst om 11.00 uur beginnen.

De dienst van 8:30 wordt live uitgezonden. De dienst van 11:00 is een herhaling wat dienst betreft en wordt niet live uitgezonden. De dienst van 8:30 kan elk moment zondagochtend terug geluisterd worden.

De wijkkerkenraad verlangt ernaar, om ook nu weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat verdeeld over twee diensten. We nodigen onze wijkleden, die met ons het Heilig Avondmaal op 12 september a.s. hopen te vieren, uit om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier: www.hghg.nl en dan de knop ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Mochten de beide diensten ‘vol lopen’, dan kunnen we ook de galerijen nog openstellen voor hen, die de diensten wel mee willen maken, maar die niet zullen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Afscheid

Nadat hij bijna 15 jaar geleden in zijn eerste gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland werd bevestigd, zal ds. M. Dubbelman tijdens de morgendienst van zondag 12 september, afscheid nemen. Er zullen bij hem, maar niet minder bij zijn vrouw en kinderen de nodige gedachten door hen heen gaan. Een lange tijd mocht hij deze gemeente dienen en Gods Woord, niet zonder vrucht, doorgeven.

Kinderen werden daar van peuter jonge mensen en ze hebben daar het nodige aan lief en leed gedeeld.

De week daarop zal de familie Dubbelman naar de Kemphaan 4 in onze gemeente verhuizen. We wensen hen een gezegende afscheidsdienst toe en een goede overkomst naar onze gemeente. Als gemeente zien we uit naar hun komst. Hiermee mag een onverwachte en lange vacature eindelijk vervuld worden.

Belijdeniscatechese

Heb je er al eens over gedacht om voor God en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen? En in de komende periode je samen met anderen en onze predikant hierin te verdiepen? Ook nu is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen je je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad: scriba.noord@hghg.nl 

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken. In het kerkblad van vorige week hebben wij u hierover al geïnformeerd.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Zingt u mee in de slag?

Tijdens de organistenvergadering is besloten om de gemeente op een nieuwe manier de psalmen te laten zingen.

Tot op heden moest de organist bij het begin van elke regel op de gemeente wachten, dit brengt (onbewust) aarzeling met zich mee in zingen en spelen.

Om dit probleem op te lossen zingen veel gemeentes in de slag. Dit betekent dat zowel orgel als gemeente bij elke regel exact tegelijk inzetten. Met akkoorden tussen de regels zorgt de organist ervoor dat het moment van inzetten voor iedereen helder is.

Het is heel begrijpelijk dat het nu nog wat ingewikkeld klinkt. Daarom zullen de zangeressen dit voordoen bij het eerste couplet. Vanaf het tweede couplet mag u meezingen. Uiteraard in de slag. De organist zal in de loop van de coupletten steeds minder tussenakkoorden spelen. Zo leert u zelfstandig de inzetten zingen.

Oefening baart kunst, als de inzetten steeds strakker worden hoeven de organisten minder te wachten en zult u uiteindelijk meer ontspannen zingen.

We gaan dit in de avonddienst van 19 september oefenen tijdens de voorzang met Psalm 9: 1, 2, 9, 10 en 11.

Citaat

‘De grond van Gods liefde tot de mens ligt niet in de mens, maar alleen in God zelf.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • We bidden voor allen die dit seizoen een taak hebben binnen de gemeente. Dat ze kracht en wijsheid mogen ontvangen om dienstbaar te zijn en dat het werk mag dienen tot opbouw van de gemeente. 
 • Bid voor eenheid in de kerk in Irak, dat de verschillende denominaties elkaar vinden in Christus. (Gebedskalender Open Doors)
 • Dank voor de verspreiding van het Evangelie in Centraal-Azië. Bid dat christenen verder groeien in kennis, geloof en leiderschap. Bid dat ze manieren vinden om het Evangelie in hun omgeving te delen, juist ook op plaatsen waar de godsdienstvrijheid beperkt is en evangeliseren verboden is. (Gebedskalender GZB

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag een gezegende viering van het Heilig Avondmaal en gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In onze gedachten en gebeden weten we ons ook betrokken op hen, die hier niet met name worden genoemd, maar worstelen met de moeiten van het leven, lichamelijk- en / of in psychisch opzicht. De Heere doe genade ervaren aan het bevend hart. “Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.”(Psalm 62: 9b)

Giften

Ds. Van de. Voorde ontving in de brievenbus een envelop met € 40,- voor de kerk.

Ambtsjubileum

Op 1 september 1971 werd ds. W. Arkeraats door zijn toenmalige mentor, ds. J. van Sliedregt bevestigd als predikant van de Hervormde gemeente van Zegveld met de tekst uit 2 Korinthe 4: 7: “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons.” 

Tot en met 2008 heeft hij verschillende gemeenten, waaronder de onze van 1981 tot 1993, mogen dienen. Daarna heeft hij onze wijkgemeente op allerlei manieren mogen dienen. Nooit tevergeefs werd er een beroep op hem gedaan. Hoewel bene meritus(= van een welverdiende rust gaan genieten), betekent dit voor hem niet niets doen. Tot op de dag van vandaag mag hij in prediking en pastoraat, zelfs via internet, nog dienstbaar zijn. Daarin terzijde gestaan door zijn vrouw.

We feliciteren hem met dit 50 jarig ambtsjubileum en wensen hem toe wat er staat in het ‘gebed om bescherming in de ouderdom’ (Psalm 71): “Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt.”

Doopzitting

Donderdag 23 september wordt er doopzitting gehouden in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (tel. 61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl. De doopdienst zal gehouden worden op zondag 3 oktober om 9.30 uur.

Wijkavond: Psalmen voor nu en later.

Reserveer deze datum alvast in uw/jouw agenda: 6 oktober a.s.. Spreker: dr. Marc de Vries. Er zijn verschillende interactieve workshops in aansluiting op de lezing. Dit belooft een mooie en leerzame avond te worden voor jong en oud. Hartelijk welkom!

Gelezen / gehoord

Wanneer wij verootmoedigd zijn over onze overtredingen, al onze afgoden de oorlog verklaren en de vergeving en verlossing verwachten en zoeken door de verzoening van Christus, worden wij welkome Avondmaalgangers.

Tenslotte

Zowel zondagmorgen als -avond zal het Woord worden bediend en het sacrament van het Heilig Avondmaal worden gevierd. Er is een Losser. Hij nodigt uit. Kom tot uw Losser, toef langer niet, zondaar! De genadetijd is voorts kort.

Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 11 september

14:00-15:30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek – 19.00 uur Gebedskring – jeugdzaal OK

Maandag 13 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30 uur weeksluiting Tiendwaert – 

ds. E. van Rooijen

Dinsdag 14 september

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 15 september

19.30 uur Mannenvereniging – 

Donderdag 16 september

19.00 uur Ontmoetingsavond – 

18.30 uur weeksluiting Pedaja – C. Huisman

Vrijdag 17 september

Start openingsweekend

15.30-16.15 uur weeksluiting De Lange Wei – 

ds. W.J. Westland

ALGEMENE BERICHTEN

Het heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een MEDICIJN. (Johannes Calvijn) God heeft dit ons gegeven om onze zwakheid te helpen. Heilig Avondmaal versterkt ons geloof, vermeerdert onze liefde, doet ons toenemen in heiliging.

De BELOFTEN moeten ons bewegen om naar het Avondmaal te komen. (Maarten Luther) Het zijn de vriendelijke woorden van Christus; ‘voor u gegeven en voor u vergoten’. Christus gaf Zijn bloed voor ons, tot vergeving van onze zonden. De woorden zijn niet verkondigd ‘aan een stok of steen, maar aan u’, aldus Luther.

Het Heilig Avondmaal is DANKZEGGING. (Huldrych Zwingli) Het is een vreugdevolle gedachtenisviering en een openbare dankzegging voor alle weldaden die Christus ons ten goede volbracht heeft. Door onze deelname belijden wij openlijk dat wij ons tot het getal van de mensen rekenen die uit deze weldaad leven.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB 

De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat van start gaat. Dank dat er binnen de huidige coronamaatregelen weer veel mogelijk is. Bid dat de jongeren betrokken blijven bij de gemeente.

Bid voor inspiratie en creativiteit voor alle jeugdwerkactiviteiten. We weten niet hoe de ontwikkelingen gaan met het COVID-virus en de maatregelen. Daarom is het belangrijk om te bidden om volharding en goede contacten met de jongeren, maar ook met alle leidinggevenden.

Dank voor de inzet van vele vrijwilligers, bid voor nieuwe inspiratie en motivatie om dienstbaar te zijn in de gemeente. Bid ook voor betrokkenheid tussen gemeente en jeugdwerkleiders, voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk.

Dank voor het HGJB-Scholierenweekend dat de HGJB in oktober weer mag organiseren. Bid voor een zegen voor dit weekend. Dat het weekend tieners mag toerusten in het leven met God en zij geïnspireerd worden om zich in te zetten in de gemeente.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur en 11.00 uur 

wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, Amsterdam – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. H.J.P.de Pater, Vreeswijk – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep1) – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W. J. Westland (groep 2) – Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde- Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doeleinden 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 8.30 uur Jacobien Koutstaal

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Manon de Bruin, Willemijn Verdoold

De Parel: Loïs Veldman en Mirthe Buijk Janneke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 3

avonddienst: Psalm 98: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Voortzetting / dankzegging Heilig Avondmaal (groep B)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Nienke de Groot, Marlene Groeneveld (reserve)

Woensdag 15 september 2021

NIEUWE KERK

14.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk Marten Poortvliet en Willemijn het Lam

Donderdag 16 september 2021

BOVEN-HARDINXVELD

14.30 uur ds. J.C. Breugem – Trouwdienst Perry Marcelis en Carola van der Valk

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-09

 Een roos van Saron

“Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen”     

(Hooglied 2:1)

____________________________________­­­________________

Het is altijd een prachtig gezicht als na een kale winter in het voorjaar de bloemen zich weer laten zien. Die gele bloemenzee langs de kant van de snelweg. Of die rotonde waarop de narcissen vrolijk hun kopje omhoog steken.

De bruid van het Hooglied zingt over een prachtige bloem. Een roos van Saron, zo staat het in onze vertaling. Of er in de grondtaal echt een roos bedoeld wordt, is maar de vraag. We moeten zeker niet denken aan rozen die een kale muur opluisteren of rozen in een mooi perkje. Uitleggers wijzen meer op een lelieachtige bloem. Sommigen denken aan herfsttijlloos. Een paarse bloem die in september gaat bloeien. Het gaat de bruid in ieder geval om een bloem op het veld. Met andere woorden onderstreept ze dat in de tweede helft van het vers: “Een lelie uit de dalen”. Als ze zingt over die roos, denkt ze aan een bloem die groeit ergens in Saron. Saron is een glooiend landschap dat gelegen is boven de havenstad Jaffa en onder de Karmel. Een streek waar ook weide is en koeien en schapen lopen. Het is een vruchtbaar gebied niet ver van de Middellandse Zee. Zodoende kunnen er in Saron prachtige bloemen bloeien.

Met zo’n bloem vergelijkt de bruid zichzelf. Haar schoonheid en haar charme brengt ze welbewust onder woorden. Wie zegt dat haar na, kijkend naar zichzelf? Wij vinden dat al snel te overdreven, te ijdel. Die prachtige bloem heeft de schoonheid niet van zichzelf, Dat is aan de grote Schepper te danken. Hij zorgt voor fleur en flair. Hoe zie je eruit? Hoe kijk je naar jezelf? Dat zijn vandaag belangrijke vragen. Denk je daarbij ook aan de Schepper en wat heeft je dat te zeggen als je zelf in de spiegel kijkt? Kunt u uw Schepper dankbaar zijn?

Dat de bruid zich een roos van Saron weet hangt samen met de liefde van de bruidegom. Hij heeft haar schoonheid bezongen. En wanneer de bruid zegt dat ze een lelie uit de dalen is. Dan maakt de bruidegom vervolgens duidelijk dat ze er uitspringt voor hem zoals een lelie tussen distels. Ze is voor hem niet zomaar één van de velen. Zij heeft zijn aandacht getrokken. Hij heeft zijn oog op haar laten vallen. Hij heeft haar innig lief. Deze bruidegom weerspiegelt de liefde van de hemelse Bruidegom. Hij heeft Zijn oog laten vallen op Zijn bruidsgemeente. Hij heeft haar uitgekozen en heeft haar innig lief. Die liefde heeft Hij kracht bijgezet door Zichzelf te geven voor een verloren mensengeslacht. Hij heeft Zijn liefde zo laten spreken dat Hij Zichzelf er voor opofferde aan het kruis van Golgotha. Op die manier heeft Hij de Geest verworven. Het is de Geest die tot leven brengt, die zorgt voor bloei en groei. De Geest verbindt mensen aan de Heere Jezus Christus. Zodoende worden ze meer en meer afgebracht van hun oude leven en gaan ze achter Hem aan. Op die manier fungeren ze als een prachtige bloem die helemaal opengaat. Een bloem met een schitterende kleur. Daarom zalig als de liefde van de hemelse Bruidegom is gaan spreken, je hart vervult. Dan maakt Hij je mooi. Als een roos van Saron. Hij kiest je uit. Hij bemint en begenadigt je op zo’n manier dat je gaat liefhebben en dat je gericht bent op Hem en op Zijn eer. Het is je er aan gelegen om dicht bij Hem te leven. Hij vormt je zo dat je de mensen om je heen lief krijgt. Je raakt betrokken op hen en je bent bewogen met hen. Hij zorgt dat geduld en goedheid uit de verf komen, alsook Zijn vrede en vriendelijkheid. En dat er sprake is van zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij maakt een prachtmens van je. Dat doet Hij straks, maar nu al begint Hij er mee. Met alle vreugde van dien. Ik ben een roos van Saron. En zomaar zegt iemand: ‘Dat klinkt me al te mooi in de oren’. Bij mij is zoveel doodsheid, zoveel twijfel, zoveel gebrokenheid en zonde. Ik ben niet zo zelfverzekerd, weet het vaak helemaal niet zo goed. Let er dan op dat in de Bijbel die roos en Saron nog een keer terug komen. Dàn om aan te geven dat er geestelijk herleving komt, dat zonde en oordeel niet het laatste woord hebben. Waarom niet? Omdat God grote dingen doet, omdat Hij trouw is! Jesaja zegt: “De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos (…) de glorie van Karmel en Saron is haar gegeven”. Wie het van de Heere verwacht, Hem vertrouwt, die zal bloeien als een roos!

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

50 jaar De Parel

Op 1-9-1971 is het Hervormd Centrum in gebruik genomen als verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente. Het gebouw, met zoveel mogelijkheden en zelfs een eigen keuken, biedt plaats aan allerlei verenigingsactiviteiten en daar hebben we de afgelopen 50 jaar dan ook volop gebruik van gemaakt. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bij deze kerkbode treft u een tegoedbon die u in kunt leveren voor persoonlijk gebruik, of door kunt geven aan iemand anders die deze wil gebruiken. De agenda van De Parel loopt inmiddels vol met allerlei activiteiten dus reserveer op tijd. Het komende jaar zal het jubileum vaker terugkeren en zullen ook onze klanten meegenomen worden in de festiviteiten.

Verkiezing jeugdouderling

Aan het einde van 2021 is jeugdouderling H. (Erik) van de Wetering (wijk 2-Noord) aftredend en niet herkiesbaar. Omdat de jeugdouderling een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugdouderling heeft als taak om gemeentebreed het pastoraat aan de jongeren van de gemeente vorm te geven en maakt daarvoor deel uit van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling gaat, gezien de samenstelling van de jeugdambtsdragers, de voorkeur uit naar een broeder uit wijk 2-Noord. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Uw voordracht hoeft niet ondertekend te zijn door meerdere gemeenteleden.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van de AK op  27 september. Aanbevelingen kunt u indienen tot woensdag  15 september bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed 

Zaterdag 11 september is er weer uur van gebed om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. De vorige keer schreven we dat er zoveel gebeurt in een maand. Nu moeten we schrijven dat er wereldwijd, maar ook binnen de gemeente, veel in een week gebeurt! Al onze zorgen mogen we bij de Heere brengen. Maar ook voor het openingsweekend en het vele verenigingswerk dat hopelijk weer van start kan gaan, willen we om Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest vragen. En voor Gods rijke zegen over de bediening van Ds. Dubbelman onder ons. Van harte welkom!

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 9 september a.s. in de Nieuwe Kerk. We mogen uitzien naar de dan komende zondag om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via meevieren.nl, wijk zuid. Voor deze avond kunnen zich maximaal 120 personen aanmelden.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 2.

Nieuwe Alpha Cursus van start! Wie nodig jij uit?

Op dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159).

Van harte welkom om zelf te komen en / of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en / of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn).

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld 

(Tel. 0184616691 / alphahardinxveld@gmail.com) 

Kinderkoor

Hoi hoi,

Zing jij ook zo graag? Zou je dat in een koor met andere kinderen willen doen?

Dan kan dat!

Zondagochtend 19 september willen we (weer) met het kinderkoor gaan zingen,in een dienst in de Parel. 

We zullen twee keer oefenen en wel op:

Woensdagmiddag 8 september, 16:15-17:00, in De Parel

Dinsdagmiddag 14 september,16:15-17:00, in De Parel

Wil je dit niet missen en mee doen, geef je dan snel op vóór dinsdag 7 september, door te mailen naar : mbdegroot@kpnmail.nl of een appje te sturen naar 06-81760412.

Wij hebben er erg veel zin in en kijken naar jullie uit!

Marjolein en Brenda

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 5 september 2021

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 met bestemming de ondersteuning van Roma in Slowakije. Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoeting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een financieringsfonds in het leven geroepen. Lokale gemeenten die een activiteit of een project willen opzetten voor de Roma-bevolking kunnen hier gebruik van maken. Er zijn een aantal gemeenten die de Roma willen helpen in hun dagelijks levensonderhoud. In Felsővály is een gebouw aangekocht om een plek te hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum moet gerenoveerd en ingericht worden. Er zijn plannen om een dagopvang voor tienermoeders in het Roma-centrum te starten. Er is een busje nodig om de Roma met elkaar in contact te brengen. Dit busje is ook belangrijk voor de kinderkampen die in de zomer gehouden worden. De diaconie wil het werk onder Roma door de kerken in Slowakije graag ondersteunen, en daarom bevelen we de collecte, maar ook gebed, van harte bij u aan.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas begint seizoen met high tea

Het nieuwe seizoen van Dorcas gaat weer van start. Dinsdagmorgen 7 september zullen we het nieuwe seizoen openen met een high tea. Dit vindt plaats op Binnendams 34. Vanaf 9:30 uur zijn jullie van harte welkom. Nog niet eerder geweest bij een bijbelkringochtend van Dorcas? Ook dan ben je van harte welkom! We hopen op mooi weer, want bij regen kan het helaas niet doorgaan. Tot snel!

Jeugdrubriek

Kamp 2022

De kampweek voor de kerngroepen t/m 15 jaar valt volgend jaar een week eerder (dus in de 5e vakantie week) en is van 5 t/m 12 augustus 2022. We hopen dat veel tieners weer mee kunnen.

de kampleiding

Kinderclub Ithaï

Kinderen van groep 8, we hebben jullie heel lang niet gezien. We zijn blij dat we jullie nog tot december kunnen uitnodigen om naar de club te komen. We starten 29 september en hopen jullie dan weer te zien. Wij hebben er als leiding heel veel zin in.

Kinderen van groep 7, hierbij jullie uitnodiging voor de kinderclub Ithaï. Jullie zijn nog niet eerder op de club geweest vanwege de Corona-maatregelen. Gelukkig gaat het nu beter en kunnen jullie alsnog beginnen. We kunnen een heel seizoen met elkaar leren over de bijbel en leuke creatieve bezigheden met elkaar doen. We kijken er als leiding erg naar uit om jullie te ontmoeten.

De clubavonden voor beide groepen zijn op woensdagavond van 18.45 tot 20 uur. We starten 29 september! De andere avonden zijn: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 en 8/12. Op de clubavond volgt meer informatie.

ZENDING

Ziekenhuis Itendey in Congo overvallen en verwoest

Zondag 15 augustus is er gecollecteerd voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Zendingswerkers Willem en Joanne Folmer zijn werkzaam in dit ziekenhuis, en met onze gemeente verbonden via de diaconie. Op dit moment verblijft de familie Folmer in Nederland. In Congo is er veel onrust en een jarenlange strijd tussen de regering en de rebellen, waarbij burgers vaak het slachtoffer worden. Het ziekenhuis waar Willem en Joanne werken is een teken van hoop in deze onrustige omgeving. Woensdag 18 augustus bereikte ons het nieuws, dat bij een aanval door rebellen het ziekenhuis en de woning van Willem en Joanne geplunderd zijn en verbrand. Bij de aanval is er veel schade aangericht aan het ziekenhuis. Familie Folmer laat weten dat de receptie en consultkamers volledig zijn verbrand, samen met de garage en hun eigen huis. Ook in het laboratorium en in de operatiekamers is er veel medisch materiaal kapotgemaakt.

We zijn dankbaar dat het personeel en alle patiënten op tijd konden vluchten. Er zijn onder hen geen slachtoffers gevallen. Het medisch personeel heeft een veilig onderkomen in een nabijgelegen plaats en heeft laten weten dat ze zodra het kan graag weer willen terugkeren naar Itendey. Zodra de situatie veilig is willen ze het ziekenhuis weer opbouwen en openen, om de nodige medische zorg te kunnen leveren voor de regio.

We willen u vragen om gebed voor vrede in Congo en voor allen die door deze ramp zijn getroffen. Ook leven we mee met de familie Folmer en wensen hen Gods kracht toe in deze omstandigheden.

de zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verkiezingen

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken (zie ook het bericht in de kerkbode van vrijdag 27 augustus). Kandidaten voor deze vacatures moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 27 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. De voordracht van een kandidaat / kandidaten moet ondertekend worden door belijdende leden van de wijkgemeente. Dit is mogelijk door bij voorkeur ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Het is ook mogelijk dat minder dan 10 lidmaten uit onze wijk de voordracht ondertekenen. De kerkenraad is in dit geval echter niet verplicht deze voordracht over te nemen op de kieslijst, maar zal dit zeker overwegen.

Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1. Wilt u de vervulling van de vacatures een plaats geven in uw gebeden?

de kerkenraad

Censura Morum

Wanneer er bezwaren zijn -van welke aard dan ook- om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u in de eerste helft van de komende week contact opnemen met de predikant of de scriba.

Heilig Avondmaal

Op zondag 11 september zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze keer zijn er twee diensten. In de ochtenddienst verwachten wij alle gemeenteleden van groep 1 en in de avonddienst verwachten wij de gemeenteleden van groep 2. Gemeenteleden die zich nog niet hebben aangemeld voor de diensten, worden van harte uitgenodigd om dit te doen door een mail te sturen naar kerkdienst.oost@hghg.nl of telefonisch via de scriba. De morgendienst is de dienst van bediening Heilig Avondmaal. In de avonddienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en is er eveneens de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een gezegende avondmaalsviering waarin Christus bij brood en wijn wil aanzitten met zondaren. Laten we elkaar als gemeente hierin ook biddend gedenken.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor het GZB project ‘Ziekenhuis Itendey’ in Congo. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Gelezen

‘De Naam van de Heere belijden dat wil zeggen: staan en vallen, leven en sterven met die Naam, die Naam alles laten zijn en zelf niet meetellen of meedoen.’

J.Koopmans (1905-1945)

Tenslotte

In de morgendienst bereiden wij ons voor op het Heilig Avondmaal. We lezen opnieuw uit Hooglied. Deze keer betreft het Hooglied 1:7-17. De bruidegom laat de bruid weten dat ze hem vinden zal als ze de sporen van de schapen volgt en de woningen van de herders opzoekt.

’s Avonds hoop ik in de Oude Kerk het derde gebod te bepreken vanuit zondag 36 en 37 van de Catechismus. De nadruk ligt op vraag en antwoord 99. We lezen in de dienst Ex. 3: 7-17 en Hand. 11: 22-26. Ter voorbereiding op de dienst zou u ook Lev. 24: 10-23 kunnen lezen. U en jij een mooie en leerzame zondag toegewenst.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Voorbereiding en viering Heilig Avondmaal

De dienst van a.s. zondag staat in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We wensen u een goede voorbereidingsweek op het Heilig Avondmaal.

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 september gaat ds. Chr. van Andel voor uit Amsterdam. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we bij geen gebruik van de galerijen 2 x 150 = 300 kerkgangers, die het Heilig Avondmaal willen vieren, een plaats kunnen bieden.

De 1e dienst begint dan om 8.30 uur. Na de verplichte ventilatie van ca. 1 uur duurt, kan de 2e dienst om 11.00 uur beginnen.

Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om ook nu weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over 2 diensten. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 12 september a.s. hopen te vieren, zich aan te melden, via de gebruikelijke manier via de website www.hghg.nl, en dan de knop ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Mochten de beide diensten ‘vol lopen’, dan kunnen we ook de galerijen nog openstellen voor hen, die de diensten wel mee willen maken, maar die niet zullen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer.

We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek wil over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Belijdeniscatechese

Heb je er wel eens over gedacht om voor God en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen en in de komende periode je samen met anderen hierin te verdiepen met onze predikant. Ook in de komende tijd is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden, De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2021 (rectificatie)

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de ouderling gemeenteopbouw Philip de Rover, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Per abuis stonden Robert Kraaijeveld en Philip de Rover niet vermeld in het kerkblad van vorige week.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester, ouderling-gemeenteopbouw en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses en ouderling gemeenteopbouw, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt, omdat dit voor onze wijkgemeente beter uitkomt.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond met als thema “Voel je vrij”. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond. De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie pareldiensten

Citaat

‘Ik heb ontdekt dat geloof meer ambacht is dan gevoel. En gebed is onze belangrijkste oefening in dat ambacht.’

Uit: Tish Warren, Bidden in de nacht

Bidden en danken

We bidden voor het onderwijzend personeel en de leerlingen, nu de scholen weer zijn begonnen. Voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. We bidden voor de (startende) studenten die als christen een kwetsbare plek innemen in de wetenschappelijke wereld.

Christenen in Myanmar bidden voor vrede in hun land. Begin februari namen militairen de macht over. Burgers zijn doodsbang en ook christenen voelen zich vogelvrij. Bidt u mee? (Gebedskalender Open Doors)

In Egyptische kerken is er in de zomermaanden vaak veel te doen: vakantiebijbelclub, opwekkingsweek, jongerenconferenties, enz.. Bid om zegen op al het werk dat is gebeurd en nog gebeurt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor vele zieken, vooral ouderen, is het fijn dat de vakantieperiode er weer op zit. Zo kunnen kinderen en / of andere familieleden of vrienden weer aangesproken worden voor een stukje hulp en bijstand. De Heere geve de mantelzorgers opnieuw de kracht om dit te doen en het vol te houden. “Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.”

Vanuit de pastorie

Via de post, maar ook digitaal ontving ik vele felicitaties en goede wensen in verband met mijn 46e verjaardag. Allen hartelijk dank. Het is een zegen dat we ons verbonden mogen weten met elkaar. Ook dat is genade! Aanstaande zondag pakken we de draad weer op in het Bijbelboek Ruth, hoofdstuk 2: 14-23. We ontmoeten Boaz, als de ‘losser’. Hij is hier een beeld van Jezus Christus. Voor wie buiten het paradijs leeft, is deze Losser om meerdere redenen onmisbaar. Goede diensten toegewenst en Gods kracht en wijsheid op uw en jullie levensweg. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,

ds. P. v.d. Voorde

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving €20 en €10 voor de kerk.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 12 september zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met (indien nodig) extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door uitsteken van de hand, of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Gelezen / gehoord

‘De bediening van het Heilig Avondmaal leidt een kommervol bestaan als er geen honger en dorst is naar de gerechtigheid van Christus.’

Tenslotte

Een week van voorbereiding ligt voor ons. Eigenlijk is elke week, elke dag een voorbereiding op dat wat ons te wachten staat. Voorbereiden is ook vooruitzien. Ps. 17, zeker ook berijmd, wijst de weg van de juiste voorbereiding. Dan weten we ook waar de voorbereiding op uitloopt.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 4 september  

14.00-15.30 uur openstelling chr. volksbibliotheek

Maandag 6 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert – dhr. J. van Wijngaarden

Woensdag 8 september 

Huwelijkskring Klaar voor de start, thema: samenleven met God ds. van der Voorde en ds. Westland

Donderdag 9 september

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja OGG

20.00-21.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 5 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. H de Leede, Amersfoort – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, Heid. Cat. Zondag 36 & 37

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. W.J. Westland (groep 1)

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. A.L van Zwet, Putten (groep2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 ds. P van de Voorde

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 dhr. H. Borghuis, Veenendaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 1027

2. Eigen gemeente – Studiemat. catechese / jeugd

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur  Jacobien Kraaijeveld, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: 09.30 uur  Remona Muilwijk, Lieneke de Ruiter, Joël Quist

De Parel: 10.45 uur: Corine Kanselaar, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121:3

avonddienst: Psalm 107:8

BOVEN HARDINXVED

9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B) – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Manuela de Koning, Natasja Groeneveld, Aleida Groeneveld (reserve)

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-08

 Waar ben je?

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem:
Waar bent u?”             

(n.a.v. Genesis 3: 9)

____________________________________­­­________________

In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen.

Als je dat op je laat inwerken is dat heel bijzonder. Echt een wonder. De HEERE zoekt contact… Wat erg en verdrietig dat Híj contact moet zoeken. Er was geen verbinding meer! 

Adam en Eva waren weggelopen. Weggekropen in de bosjes om zich uit pure schaamte en ellende voor God te verstoppen.

Het lijkt erop dat wij vandaag die schaamte voorbij zijn. Zitten we er nog wel mee, dat we geen verbinding hebben? Of missen we die niet eens?

Of we er nu wel of niet mee zitten… Gòd zoekt contact. Zo is Hij. Hij kan en wil niet zonder de mens die Hij geschapen heeft. Wat een onvoorstelbare liefde. Wat bijzonder dat de Heilige Geest hier al de Bijbelschrijver inspireerde om de Naam van God te noemen: en de HEERE God riep Adam… Terwijl de mens ontrouw werd en vreemd ging, blijft de HEERE trouw aan Zichzelf en aan de mens Die Hij geschapen had.

Onze belijdenis drukt dat op een ongeëvenaarde manier uit: ‘Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven…’(NGB17)

Ja, zo is onze God. Hij laat het er niet bij. De HEERE wil niet dat Adam en Eva sterven door de noodlottige gevolgen van hun eigen keuze.

Zo is het nog. De vraag van toen, echoot ook vandaag door. In de verkondiging, dé roepstem van de levende God… maar ook onderstreept en ondersteund door zoveel andere roepstemmen. Tot en met de microfoon van het lijden als we onbereikbaar blijven, zoals C.S. Lewis het uitdrukte.

En eerlijk is eerlijk. Dat is wel aan de orde. We zijn niet anders of beter dan Israël: ‘Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest (Psalm 81:12). Dát het wel tot een antwoord komt, heeft alles te maken met de volhardende liefde van God. De kracht van Zijn stem. Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. (Johannes 5: 25)

Dan ga je luisteren. Zelfs als je niet wilde, want je kan niet anders. De Heilige Geest zorgt voor de verbinding. Hij leert ons luisteren en Gods stem verstaan. Hij legt het antwoord ons in mond en hart: ‘Abba, Vader U behoor ik toe.’ Dat is echt Thuiskomen.

Ja, nu valt de verbinding nog al eens weg. Zijn we door onze zonden ‘onbereikbaar’ zodat Gods signalen niet doorkomen. Maar de HEERE gaat door. Hij roept onvermoeibaar de mens naar Zich toe.

De vraag van toen, ‘Adam waar bent u?’ is echt zo’n vraag die ook vandaag aan het denken zet. Je kunt hem op allerlei manieren lezen.

Waar ben je? De HEERE God is de mens kwijt. Waar ben je nou? Hallo, contact?! Maar ook wáár ben je? Waar heb je je verborgen voor de Alwetende? Hij, Die Adam en Eva in hun angst en schaamte wel ziet, ook al hebben ze zich verstopt in de bosjes. De HEERE kijkt er dwars doorheen en roept ze toch bij Zich.

Voert het te ver, als we voorzichtig de vraag verder invullen? Mens, waar ben je nu mee bezig? Je bent door je ongehoorzaamheid een weg ingeslagen die alleen maar leidt tot angst, schaamte, dood en verderf. Het opent een wereld vol ellende, waar distels en dorens welig tieren en je openkrassen. Een wereld vol moeite en pijn.

Ja, de HEERE God stelt de vragen. Vragen die er toe doen en de schuldvraag van het vele lijden en alle ellende op de juiste plek neerleggen. Mens, waar ben je mee bezig? Welke gevolgen hebben onze keuzes en ons gedrag voor Gods schepping? Wat doen we Hem en elkaar aan?

Dan is het ook een genadige vraag, die een doodschuldige mens terecht brengt! Hallo, contact?! Want de HEERE God roept Adam tot Zich. Hij laat de mens niet aan zijn zelfgekozen lot over. Waar de HEERE God spreekt en ons tot Zich roept, wordt de verbinding hersteld en de mens gevonden. Jezus zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11: 28).

ds. J.C. Breugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Planning voor het nieuwe seizoen – !! nog altijd niet compleet

Intussen hebben we een aardige lijst van geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen. Toch ontbreekt er nog veel. Daarom vragen we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. na te gaan of ze hun planning voor het nieuwe seizoen al hebben doorgegeven. Zo niet: graag zo spoedig mogelijk doorgeven naar e-mailadres: activiteiten@hghg.nl  !

Geef daarbij op wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld de contactgegevens voor bijzondere activiteiten.

Controleer ook of de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel klopt en geef bij wijzigingen de gewenste tekst door.

NB: Ieder blijft zèlf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Openingsweekend zondag 19 september

Themadienst in de kerken

Een (digitale) themadienst in beide kerken om 09.30 uur. Na de diensten is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in en rondom De Parel. Tot dan!

Openluchtbijeenkomst

Om 15.00 uur is de jeugd t/m 30 jaar van harte welkom voor een openluchtbijeenkomst. De spreker is Martijn van der Veer (bekend van Dagelijkse Broodkruimels) en na afloop is er nog een hapje en drankje. Locatie: Natuurgebied Giessenzoom. Bij NuBuiten ga je het ‘Pelgrimspad’ op en daar staan bordjes richting de juiste plaats.

Begeleiders gezocht: Nerflanderpad

Voor de (onderbouw) kinderactiviteit tijdens het openingsweekend (zaterdagmiddag 18 september a.s.) worden nog begeleiders gezocht voor het avontuur van het Nerflanderpad! Lijkt het u of jou leuk om te helpen? Meld je dan aan via kinderprogramma@hghg.nl 

College van kerkrentmeesters

Stand van zaken groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk

In het kerkbodebericht van 2 juli hebben we u geïnformeerd met betrekking tot de stand-van-zaken van het onderhoud aan de Oude Kerk. Toen waren het dak en de goten al vervangen. Inmiddels zijn ook de hardhouten louvre-roosters in de dakkapellen weer up-to-date. Voor wat betreft de werkzaamheden aan de gevel hebben we de afgelopen weken grote stappen gemaakt. Tijdens de bouwvakvakantie is er vanaf de bovenste twee steigerslagen nieuw voegwerk aangebracht in de gemetselde gevel. Voorafgaand hieraan zijn er vele kapotte en gescheurde stenen uitgehakt en vervangen. Ook zijn er hardstenen waterslagen in de steunberen aangebracht op diverse niveaus.

De komende twee weken wordt er vanaf de onderste twee steigerslagen gevoegd. Daarna gaan we de stalen raamkozijnen aanpakken: gescheurde beglazing wordt vervangen; achter de preekstoel komt gekleurd glas.

Het is de bedoeling dat we in de laatste twee weken van september de raamkozijnen schilderen, de hemelwaterafvoeren vervangen en de gevel impregneren.

Daarna kan de steiger worden gedemonteerd. We zijn dan echter nog niet klaar. Als de weersomstandigheden het toelaten richten we ons -na het verwijderen van de steiger- op reparatie en schilderwerk van de gestukadoorde gevelplint.

Al-met-al is het weer een hele klus, echter: we hebben de afgelopen maanden opnieuw de betrokkenheid van de gemeente gemerkt; daar zijn we dankbaar voor!

Monitoren

Door de AK is al enige jaren geleden besloten om het tonen van beeld mogelijk te maken in de Oude Kerk. Afgelopen tijd heeft het College van Kerkrentmeesters besloten op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven. De komende weken zal gewerkt worden aan het plaatsen van vier monitoren, twee op de galerijfronten en twee op de grote ramen naast de preekstoel.

de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 29 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor 5 tot 8 logees. Vanuit de regio komt men regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken onze mensen met een beperking dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar hebben ze allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het meehelpen met het klaarmaken van het eten. Ook voor hun ouders / verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark kunnen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie vanuit de overheid verstrekt, en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! Wilt u dit werk èn de zorg die verleend wordt aan mensen met een beperking, meenemen in uw gebed?

Ontmoetingsavonden 2021-2022

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen. Dit alles uiteraard onder voorbehoud en Deo volente:

Donderdag 16 september: een diaserie over Onze Waddeneilanden

Donderdag 21 oktober: een dialezing over Stichting Kom Over en Help

Donderdag 18 november: een diaserie ‘Wandelen langs de rand van de Noordpool’

Donderdag 16 december: Kerstviering met broodmaaltijd

Donderdag 20 januari: een diaserie over Pakistan

Donderdag 17 februari: een dialezing over kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst

Donderdag 24 maart: een diapresentatie over Natuurparken in Amerika

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

ZENDING

Lea van der Riet-Luiten bericht:

Het is winter in Zuid-Afrika en dat is hier in huis goed te merken. We hadden allemaal een flinke griep te pakken. Yochanan, ons zoontje van bijna 2 jaar, had een week terug ook nog eens de mond-, hand- en voetziekte opgelopen. Dat zorgde voor heel wat ongemak en pijn. Gelukkig is hij dit weer bijna te boven en hopelijk blijft hij nu ook gezond. Verder gaat het hier goed met ons! We mogen weer Bijbelclubs geven nadat de ergste piek van de derde golf voorbij is. Twee weken terug kon ik weer met de eerste Bijbelclub in Strand beginnen (zie foto). Erg fijn dat er gelijk zoveel kinderen waren. Bij zo’n eerste keer beginnen we weer met een basisles en vertellen we wat het Evangelie inhoudt en hoe kinderen tot geloof kunnen komen. In de loop van het kwartaal zullen we vooral over ‘gebed’ praten en behandelen we de lessenreeks over ‘Jozef’. Mooie en leerzame verhalen! Door corona kunnen we heel wat minder kinderen bereiken dan we gewend waren. Zo zijn scholen er nog niet klaar voor om ons te ontvangen vanwege beperkte lesuren. Gebed voor meer Bijbelclubs (ook op scholen) zou heel fijn zijn!

Amy bericht:

Beste gemeenteleden,

Inmiddels voelt het alsof ik al langere tijd in Oeganda ben; er is alweer zoveel gebeurd.

In een notendop zal ik jullie de belangrijkste zaken vertellen, maar hou ook zeker de nieuwsbrief in de gaten die begin september komt. Daarin staat alles veel uitgebreider!

Mijn reis en aankomst verliepen goed en voorspoedig, hier zijn we erg dankbaar voor. Zeker omdat het door Covid natuurlijk best nog even spannend was, zo last-minute.

Eigelijk ben ik direct begonnen met het inrichten van mijn appartementje, wat een zegen om zo’n mooi plekje voor jezelf te hebben op een beveiligd terrein. Alles was netjes geverfd, natuurlijk niet helemaal zoals ik het zelf zou doen, maar goed genoeg! Meubels zoeken en dergelijke gaat allemaal niet zo gemakkelijk als in Nederland, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat het meeste van mijn huisraad compleet is. Dit voelt als een enorme rust.

Het was erg fijn om het land, de cultuur en mensen weer te ervaren. Het voelt toch wel echt als thuiskomen.

Inmiddels zijn de Ugandese lessen ook gestart. Dit is leuk, maar ook pittig. Zo’n andere taal leren, ik ben nog op zoek om dit echt goed gestructureerd aan te pakken met het leren & tijd hiervoor inplannen, maar met veel oefenen met de mensen hier en gewoon doen, kom ik al een heel eind.

De lockdown in Uganda was net na mijn aankomst weer enorm streng geworden. Hierdoor zaten heel veel mensen voor meer dan 6 weken thuis: zonder werk en in grote armoede. De kleine reserves die mensen hadden zijn al tijdens de eerste lockdown opgemaakt en veel mensen zaten zonder eten. Schrijnend om te zien. Gelukkig konden wij, samen met mensen uit de kerk hier, een goede vriend, Derrick & veel mensen uit Nederland redelijk snel een voedselactie op touw zetten. En wat was de zegen ruim! Bijzonder om te zien en zo goed om te kunnen delen aan de mensen die het zo hard nodig hadden.

Op alle voedselpakketten hadden we een sticker geplakt met de logo’s van de organisaties die meehielpen en de Bijbeltekst uit 1 Joh. 4;19 ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst lief had’.

De afgelopen twee weken waren helaas erg zwaar. Ik kreeg een bacteriële infectie, die met medicatie maar moeilijk te bestrijden was. Na veel ziekenhuisbezoeken en moeilijke dagen lijkt het inmiddels wat beter te gaan.

-Willen jullie mee bidden voor een voorspoedig en volledig herstel voor Amy?-

En alvast een save the date! Op 25 september zal er een samenzangavond worden gehouden t.b.v. Special Joy! Verdere informatie volgt via de kerkbode, maar houdt hem alvast vrij in jullie agenda.

Een ieder Gods zegen toegewenst. Met vriendelijke groet,

Amy & haar ThuisFrontTeam

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 29 augustus is er weer een leerdienst. Door een wijziging in het rooster van de leerdiensten heeft ds. P. van de Voorde het vierde gebod al bepreekt. Zondagavond hoop ik het derde gebod aan de orde te stellen. Daarbij horen de zondagen 36 en 37 uit de Heidelbergse Catechismus. De focus ligt daarbij op zondag 36.

Laten wij bidden om gezegende diensten voor elkaar en voor ons persoonlijk. “Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken” (Ef. 5:1 9).

Pastoraat

In onze gebeden dragen we al onze zieken aan de HEERE op. Sommigen zijn al lange tijd ziek en worden soms steeds weer geconfronteerd met teleurstellingen, lichamelijke gebreken die zich aandienen. Wat is de weg vaak zwaar, ook voor degenen die naast hen staan. Juist in het geloofsleven kunnen de omstandigheden zoveel strijd met zich meebrengen. In Klaagliederen bidt Jeremia: Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding (…) Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze elke morgen; groot is Uw trouw.” (Klaagl. 3:19-22)

Ambtsjubileum

Onze oud-predikant en gemeentelid ds. W. Arkeraats werd op 1 september 1971 bevestigd in zijn eerste gemeente Zegveld. Dat betekent dat hij binnenkort 50 jaar predikant hoopt te zijn. We feliciteren hem en zijn vrouw daar van harte mee. Van 1981 tot en met 1993 heeft hij onze gemeente mogen dienen als gemeentepredikant. En sinds zijn emeritaat in 2008 heeft hij onze gemeente ook op allerlei manieren mogen dienen. In onze wijk ging hij voor in de diensten en was hij in vakantietijd verschillende jaren achterwacht en deed begrafenissen. In getrouwheid en met de liefde van zijn hart mocht hij al die jaren bezig zijn in de wijngaard. We zijn de Heere dankbaar voor wat Hij al die jaren aan hem heeft geschonken en in hem ook aan ons. De Heere zij hem en zijn vrouw nabij en goed, ook bij het ouder worden. Dat zij mogen leven van de belofte: “In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is” (Psalm 92:15)

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn onderstaande broeders aftredend:

• Diaken J. Lemson, Poolster 18

• Ouderling P. de Keizer, Groot Veldsweer 141

• Ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, Heijmansweer 7

Broeder J. Lemson heeft aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. De broeders P. de Keizer en

A.J. Versluis hebben zich voor een nieuwe periode herkiesbaar gesteld. Naast bovenstaande doet zich de situatie voor dat over  twee jaar, meerdere broeders hun periode hebben uitgediend en niet meer herkiesbaar zijn. Daardoor kan de situatie ontstaan dat meer dan de helft van de kerkenraad aftredend zal zijn. De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling en continuering van onze wijkgemeente. Dat betekent dat de kerkenraad twee extra vacatures voor ouderling openstelt. Dit betreft vooralsnog een tijdelijke uitbreiding van de kerkenraad. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken, is het de wens van de kerkenraad dat in bovenstaande vacatures voorzien zal worden. Daarom organiseert de kerkenraad verkiezingen voor ambtsdragers in onze wijkgemeente. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken. Kandidaten voor deze vacatures dienen belijdend lid te zijn van de wijkgemeente. Aangezien ouderling P. de Keizer en ouderling kerkrentmeester A.J. Versluis zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen voor deze vacatures wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 20 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

We bidden of de Heere broeders wil roepen in Zijn dienst. Ambtsbroeders die de roepstem van de Heere volgen en in gehoorzaamheid de weg willen gaan die de Heere hen wijst. Het werk in de gemeente vraagt tijd en inspanning. Als de Heere daarvoor de kracht en genade schenkt, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

Koffiedrinken

Door een misverstand kan het koffiedrinken op zondagmorgen 29 augustus niet doorgaan. Dat is jammer. Het is fijn en goed om elkaar na de diensten ook te ontmoeten. We hopen daarom dat het koffiedrinken verderop in het najaar wel mogelijk is.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 15,50 voor de kerk. Zelf ontving ik € 15,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen (bij de preek van zondagmorgen)

“Een christen is tegelijk een zondaar en een heilige, want wat onze persoon aangaat, zijn wij in zonden, en in onze eigen naam zijn wij zondaars; maar Christus brengt ons een andere naam, die heet vergeving der zonden, dat om Zijnentwil de zonden kwijtgescholden en vergeven worden. Zo is het dan beide waar: zonde is er, want de oude Adam is nog niet gestorven, en er is geen zonde, want

God wil ze om Christus’ wil niet zien”.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie in Noordwolde, een plaats op het grensvlak van Friesland en Drenthe en waar de provinciegrens met Overijssel ook niet ver is. Het was een goede tijd van rust in een prachtige omgeving en op een mooi park waar onze kinderen het met elkaar ook goed naar hun zin hadden.

Volgende week gaan de schooldeuren weer open. Dat betekent in de gezinnen weer even schakelen.

We hopen dat kinderen en jongeren er zin in hebben om naar school te gaan. Allen die werkzaam zijn in het onderwijs wensen wij wijsheid en vreugde toe.

Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop

In de gezinsdienst van zondag 29 augustus zal in De Parel de heilige doop worden bediend. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. De resterende plaatsen zijn opengesteld voor de overige gemeenteleden.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude Kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer. We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek willen over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Reserveringen

Afgelopen zondagmorgen waren er meer aanmeldingen, dan dat er plaats was. Achteraf bleek, dat ca. 20 personen hun gereserveerde plaats niet innamen, zonder dat dit tevoren was gemeld. Dat is jammer! Als u onverhoeds niet kunt, wilt u zich dan afmelden? Dat kan t/m zaterdag 18.00 uur via de mail die u bij aanmelding van info@meevieren.nl hebt ontvangen door op de link te klikken. Na zaterdag 18.00 uur kunt u een mail sturen aan scriba.noord@hghg.nl

Zondagmorgen 29 augustus is er een doopdienst. Dan zijn plaatsen gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders. Ook zien we weer graag de gezinnen met kinderen, maar uiteraard ook de oudere gemeenteleden tijdens deze doopdienst.

Zondagavond komt de hele groep, die op kamp is geweest, gezamenlijk naar de kerk. Voor hen is dan de hele galerij aan de Kerkwegkant gereserveerd.

Verkiezing van ambtsdragers najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen en Gert-Jan Klop, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk, die start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt voor onze wijkgemeente wat beter uit.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Gastvrouwen / gastheren gezocht

Het is zondag, de klok in de kerktoren luidt. We zijn welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is volop ruimte voor! We hopen als kerkenraad dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom heten en bij eventuele vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u / jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. (In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.)

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk driemaal een gift van € 20,- voor de kerk. Ouderling Milan Maurer kreeg tijdens een verjaardagsbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Op zondagavond 5 september is er een Pareldienst met als thema ‘Voel je vrij’. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl!

Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl.

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God was en is wat Zijn Naam betekent, en dat zal Hij voor altijd blijven.’

John Owen (1616 – 1683)

Bidden en danken

 • We bidden voor de gezinnen met gezinsleden die anders begaafd zijn en die soms veel zorg nodig hebben wat ook heel zwaar kan zijn voor de overige leden.
 • Door het sluimerende gevaar kwamen veel Kameroense christenen niet toe aan het bewerken en inzaaien van hun land. In het laatste kwartaal van 2020 konden partners van Open Doors meer dan driehonderd gezinnen helpen met noodhulppakketten. Bid dat er een einde komt aan het geweld. (Gebedskalender Open Doors)
 • Veel vakantiegangers gaan op zondag naar een plaatselijke kerkdienst. Zeker voor kleine gemeenten in bijvoorbeeld Frankrijk en Tsjechië is het leuk en bemoedigend om bezoek te ontvangen. Dank God dat we ons binnen Gods wereldwijde kerk met elkaar verbonden mogen weten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar
dan heb ik geen vrees in het bangste gevaar
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
dan zing ik mijn psalmen in de duistere nacht.

Verkiezingen najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: P.C. Bakker, A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman. Broeder P.C. Bakker is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. De andere broeders stellen zich herkiesbaar. Van de diakenen zijn aftredend: C.M. Don en J. de Jong. Broeder C.M. Don stelt zich niet herkiesbaar. Van de ouderling – kerkrentmeesters is broeder R. Vlot aftredend en niet herkiesbaar omdat zijn kerkelijke termijn er op zit. Leden van onze wijkgemeente worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Vanwege een vacature die er nog is voor het ambt van ouderling zijn er minimaal 2 namen voor ouderling, 1 naam voor diaken en 1 naam voor ouderling – kerkrentmeester nodig. Uw schriftelijke voordracht (uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3 Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 13 september om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen van de namen duidelijk voor welk ambt u de naam indient. Als u graag een naam  of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uw voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering worden gehouden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet-belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we in januari 2022 weer met een voltallige broederkring het werk kunnen voortzetten.

Opvoedkringen seizoen 2021-2022

De opvoedkringen van wijk Zuid nodigen jullie weer van harte uit om mee te gaan draaien! Hebben jullie kinderen en is het oudste kind in de leeftijd 0-3 dan kun je op 7 september 2021 voor het eerst of opnieuw bijeenkomen met ouders met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Valt jullie oudste kind in een van de  andere leeftijdscategorieën en willen jullie ook graag aanhaken? Stuur dan een appje of een mailtje naar Arma Don: eric.arma@gmail.com of 06-40 05 82 90. Dan zorgen we dat je betrokken wordt bij de datumprikker voor de data van dit nieuwe seizoen. De avonden zijn weer van 20.00 (inloop vanaf 19.45)-22.00 uur in De Parel. Per avond behandelen we een thema passend bij de leeftijdscategorie. Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Gelezen / gehoord

‘Door altijd verbonden te zijn ontnemen we onszelf de mogelijkheid tot ons zelf in te keren.’

Tenslotte

Aan de vakantieperiode is weer een eind gekomen. Op maandag 30 augustus is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen van het pastoraat in de vakantieperiode. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden de nodige voorbereidingen getroffen. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek- 

Maandag 30 augustus 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 2 september 2021

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja: br. T.J.D.de Koning

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 29 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Papendrecht

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. J.J. ten Brinke, Oud Beijerland (groep 1)

18.00 uur
ds.W.J.Westland, Heid.Cat. Zondag 36, (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord ds. M.C. Batenburg, Gouda – bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting De Ark

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jeanine Koesveld; Sanna de Jong

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk; Rebekka Schild; Heidi Verdoold

De Parel: Thirza de Kock; Julia van Herwaarden

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 1

avonddienst: Avondzang: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst

18.00 uur ds. A. Goedvree, Hoevelaken (groep B)

Collecten

1. Evangelisatiecommissie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Renske de Knegt, Esther Groeneveld, Renske Egas (reserve) 

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-06,07

 Als het donker is……

 “Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.” 

(Jesaja 50: 10)

____________________________________­­­________________

 Om maar met de deur in huis te vallen: we kunnen deze woorden zó maar verkeerd begrijpen. ‘Wie is er onder u, die de Heere vreest?’ Een beperking dus. Als ik me niet bij die mensen kan of durf rekenen, dan kan ik niets met die mooie woorden. Dan keer je je teleurgesteld of ontmoedigd af. Niet voor mij!

Of zullen we iets anders ‘opluisteren’ uit deze tekst? Graag. En zo komen we tot de ontdekking, dat de profeet juist een pastoraal en bemoedigend woord heeft voor mensen, die het moeilijk hebben. Hij kent hen: ‘Mensen, die de Heere liefhebben en luisteren naar de stem van Zijn Knecht’. Bij ‘die Knecht’ mogen we denken aan de Heere Jezus, van wie Jesaja -als de evangelist van het Oude Testament- zo heerlijk spreekt.

Je zou denken, dat die mensen altijd blij zijn, altijd lopen te zingen. Ze vrezen God immers en dan is het toch altijd goed? Maar het blijkt heel ánders te zijn. Ook zij, die de Heere vrezen, lopen soms in ‘duisternissen’. Dat is eigenlijk geen goed Nederlands woord, maar in het Hebreeuws wel. Om aan te geven, hoe diep die duisternis is. Er is geen straaltje licht. En het is voor Jesaja niet alleen de duisternis van de nacht. Een zandstorm of een geweldige zwerm sprinkhanen konden ook zomaar het licht van de zon afschermen. Of de rook van een brand, van geweldige bosbranden, zoals in Siberië.

Dat is een angstige ervaring. Je kunt de weg niet vinden en alles ziet er zo anders uit. Een boom kan zo maar op een dreigende man lijken. En dan ga je allerlei dingen ‘uitvergroten’. Misschien weet u ervan, als er ziekte is of psychische nood of andere zorgen, die diepe sporen kunnen trekken.

Maar dat is niet het enige, wat Jesaja noemt. Hij spreekt de mensen aan, die in Babel, in de ballingschap verblijven. Waarom waren ze weggevoerd? Dat was toch vanwege hun zonde? Dáárdoor is het zo donker geworden in het leven. En óók als je de Heere vreest, kun je gaan in ‘duisternissen’ van aanvechting, strijd en maar niet te overwinnen zonden.

En dat juist in Bábel, de lichtstad. Daar gonsde het leven dag en nacht. Maar die stad kende ook een andere kant: het nachtleven, de misdaad, de diepe eenzaamheid. In dat felle licht kan het óók aardedonker zijn.

‘Hóór eens’, zegt Jesaja: ‘als je dat meemaakt, moet je op de Naam van God vertrouwen’. Roep dan maar: ‘Heere, help!’ En we weten het: bij de Naam van God mogen we denken aan de Heere Jezus. In Hem openbaart God zich als de God, die hoort. Als je weg door het donker gaat; als de zonde je benauwt en de vorst der duisternis je op een dwaalweg wil brengen; als zorg en verdriet het leven verduisteren.

’t Mocht wat’, zo kan de vijand smalen. ‘Iemand die zelf in de duisternis was, midden op de dag nog wel. Toen kwam Hij óók niet verder dan een ‘waarom’. Wát een misvatting! Juist doordat de Knecht des Heeren in de duisternis was, weet Hij, wat het is, om dat mee te maken. Maar méér nog: daardoor heeft Hij de vorst der duisternis overwonnen en de macht van de zonde gebroken. 

Daarom kan Jesaja zeggen: ‘Vertrouw op Hem’. Of anders gezegd: laat je door Hem leiden, wetend, dat Hij de goede weg wijst, ook al gaat deze soms door duistere dalen. Hij weet, wat Hij doet. Je kunt op Hem áán.

Laten we nog even terugkeren naar het begin. Je zou kunnen denken, dat Jesaja zich beperkt tot degenen, die de Heere vrezen. In werkelijkheid heeft hij het hele volk op het oog, niet alleen met een pastoraal woord, maar ook met een indringend appèl.

Een bewogen oproep, gericht aan hen, die de Heere niet vrezen. Als je zó leeft, ga je echt in de duisternis, om uiteindelijk te komen op de plaats, waar het eeuwig nacht is. En daar is niets en niemand, om op te steunen.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Steun dan op Hem, die gezegd heeft: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Hij is onmisbaar, want straks komt de diepe nacht van het sterven. Maar als Hij meegaat, door de donkere poort van de dood, is er een ingaan in het nieuwe Jeruzalem. Daar is geen nacht en dus óók geen duisternis, maar een wandelen in het licht van Zijn aanschijn.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Hoort u erbij?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed 

Zaterdag 14 augustus is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat gebeurt er veel in een maand. En wat is er veel om voor te bidden. Maar wat is er ook veel om te danken! Wat er ook verandert, onze God blijft Dezelfde! Op Hem kunnen we aan en bij Hem kunnen we altijd terecht! Bid en dank jij mee? Van harte welkom!

Openingsweekend zaterdag 18 september

 • Nerflanderpad

Ga jij mee met Wout op pad door Nerflanderdorp? Overal zijn dozen en ballen te zien. Iedereen is op jacht. Waarom? Ontdek dit met ons mee tijdens het openingsweekend. Met onze ‘knapzak’ en Nerflandermuts beleef jij het avontuur van Wout. Ben jij tussen de 4 en 8 jaar (onderbouw, groep 1 t/m 4), geef je dan nu op en ga met ons mee! Graag zelf uw kind(eren) op locatie brengen. Het avontuur start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Locatie: terrein In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

 • Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg

Kinderen van groep 5 t/m 8 (bovenbouw) worden om 14.00 uur verwacht in de griend bij In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Er is een mooi programma in elkaar gezet om daar lekker actief bezig te zijn! Het programma duurt tot ongeveer 16.00/17.00 uur. Geef je op via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Voor de ouders die hun kind(eren) wegbrengen (en ophalen) is er tijdens de kinderactiviteiten ook een gezellige plek voor ontmoeting ingericht. Wees welkom! Er staat wat lekkers voor u klaar.

 • Fietstocht

Een fietstocht waarbij gekozen kan worden uit twee verschillende afstanden (circa 35 of 50 km). Om de deelnemers zo verspreid mogelijk te laten vertrekken kan er tussen 10.00 en 13.00 uur gestart worden met de tocht. Startpunt is bij De Parel, daar ontvang je de routes en staat er voor elke deelnemer een lunchpakketje klaar. Beide routes passeren het rustpunt in Spijk. Bij fikse regenbuien gaat de fietstocht niet door. Aanmelden kan via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl.

 • Maaltijd

Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in en rondom De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl).

 

Kruispunt organiseert een thema-avond over ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s

Mensen die homoseksueel (anders geaard) zijn, zijn er ook in onze gemeente. Dat plaatst ons voor belangrijke vragen. We willen er voor hem of haar zijn! Tevens willen we trouw zijn aan Gods Woord. Dat kan ons zomaar in een spanningsvolle positie plaatsen. Hoe doe je zowel recht aan Gods heiligheid als aan Zijn barmhartigheid?

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. Zij willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Datum: donderdag 23 september 2021

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: De Parel,

Aanmelden: Niet nodig

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Meer informatie?

Emelia van de Voorde 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 22 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Ieder heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken de bewoners samen met elkaar op. Elke zondagavond is er een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvang-project van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvang-project in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

 

ZENDING

Democratische Republiek Congo: Ondersteuning christelijk ziekenhuis in Itendey 

Zondag 15 augustus zal de eerste collecte bestemd zijn voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Het ziekenhuis in Itendey is tijdens de oorlog erg in verval geraakt en wordt nu herbouwd. De GZB wil helpen bij het verbeteren van de zorg en de aanschaf van apparatuur. De patiënten die het ziekenhuis bezoeken, komen vooral uit de lagere sociaaleconomische klasse. Er zijn ernstige sociale en medische problemen, zoals armoede, verslaving, ondervoeding, HIV en tuberculose en instabiele gezinnen. Mede dankzij onze steun kan het ziekenhuis goede zorg en behandeling bieden. Het ziekenhuis in Itendey is ook een missionair ziekenhuis. Het doel is om een goed getuigenis te geven van het Evangelie in woord en daad. Wilt u het werk van de GZB gedenken in uw gaven en gebeden?

de Zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen, ook zij die thuis verblijven met ziekte en zorgen, Gods vertroostende nabijheid toe: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam” Jesaja 51: 15

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- en € 30- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gave.

Koffiedrinken

Als het mogelijk is willen we zondagmorgen 29 augustus na de morgendienst met elkaar koffiedrinken in De Parel. Het is even afwachten of dit doorgang kan vinden. Definitieve informatie volgt later.

Tenslotte

Voor komende zondag goede en gezegende diensten toegewenst.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken

We denken in onze gebeden ook aan de niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover mogelijk, willen we iedereen de gelegenheid geven om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Omdat we nog steeds een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen, door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid geven om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen ook leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Gastvrouwen/gastheren gezocht

Het is zondag, de klok luidt. We zijn weer welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is weer ruimte voor! De kerkenraad hoopt dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom willen heten en bij vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u/jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.

Verantwoording

Onze consulent ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Als de verhouding met God functioneert, worden de verhoudingen tot onszelf, de medemens en de wereld genormaliseerd.’ 

prof. dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die voor een korte of langere tijd met vakantie in het buitenland zijn.

Open Doors roept christenen wereldwijd op om naast hun Indiase broeders en zusters te staan. Wilt u bidden om een zegen op alle (gebeds)campagnes die in diverse landen zijn opgezet? (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de zorgelijke coronasituatie in Noord-Afrika. Voor de bevolking, de overvolle ziekenhuizen, het medisch personeel en de vele mensen die rouwen om overleden geliefden. Bid voor de regering, dat ze het goede voor hun land en de bevolking op het oog hebben bij het besturen en keuzes maken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ook denken we aan andere gemeenteleden die ziek zijn, revalideren en/of onderzoeken moeten ondergaan of op de uitslag daarvan wachten. Laten we in alle dingen, voor- en tegenspoed, opzien naar de Heere. Petrus begint zijn eerste brief met een lofzang: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.” Een lofprijzing waarmee de Joden steeds weer beginnen. Ook als de situatie helemaal niet lovenswaardig is. God is het waard. Laten we daarop letten. 

Giften

Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Verjaardag

Op 18 augustus zal onze predikant zijn 46e verjaardag vieren. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem met deze gedenkdag en wensen hem de nabijheid van de Heere toe in het nieuwe levensjaar, zowel in het ambtelijke als in het persoonlijke leven. In Psalm 46 is vers 8 identiek aan vers 12. Achter beide verzen staat het woordje ‘Sela’, dat onder andere refrein betekent. Deze verzen moeten dus nog eens gelezen worden. We schrijven de tekst (gewijzigd) nu eenmaal op en bidden dat onze predikant dit dagelijks te herhalen: “De HEERE van de legermachten is met mij; de God van Jakob is voor mij een veilige vesting.”

Gelezen/gehoord

‘Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen dekens zo warm als de verzekerdheid van Christus liefde.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 augustus

19.00 uur Gebedskring – Jeugdzaal Oude kerk

Maandag 16 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 17 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 19 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

Maandag 23 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 24 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 26 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, Ger. kerk ‘De Bron’

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 15 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Rijssen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. T.W. Bennekom, Goes (groep 1)

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Lenny Egas, Deborah Bijkerk

Nieuwe Kerk: Marianne en Madeleine van Milligen, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 99: 8

avonddienst: Psalm 91: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur prof. dr. A. de Reuver, Waddinxveen (groep A)

18.00 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep B)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Meta Klop, Judith Breugem, Jolanda de Bruin (reserve)

 

Zondag 22 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 3 Zuid, E. de Mots, Ridderkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep 1)

18.00 uur ds. J.H. Lammers, Nijkerk (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Zilt 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Willemijn van Hof, Rosalie de Jong

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhodé Quist, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 130: 3

avonddienst: Psalm 27: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop (groep B)

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Guusje de Bruin, Janette Egas (reserve)

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad:

27 augustus,

3 en 10 september

 

77-04,05

Luisterend bidden 

Kracht van gebed (4/7)

“Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.”                  

(1 Samuel 3: 8)

____________________________________­­­________________

Wat doe je eigenlijk als je bidt? Op zichzelf niet een erg moeilijk vraag, toch? Je spreekt met God, je deelt je hart met Hem en je vraagt wat je nodig hebt, belijd je zonden en zo kunnen we er nog wel iets aan toe voegen. Toch wil ik even met je naar het punt waar het in het gebed gaat over een ‘gesprek’. Krijgt God bij jou de kans om antwoord te geven? Laat me het even uitleggen.

Stel je voor dat je een zoon hebt die bij je aanklopt met een vraag. Hij loopt ergens tegenaan en heeft hulp of advies nodig. Vervolgens heeft hij zijn vraag gesteld of zijn probleem uitgelegd, maar voordat jij kunt reageren is hij al opgestaan en weggelopen. Je hebt niet eens het advies of het antwoord kunnen geven waar hij naar op zoek was. Met welk gevoel blijf jij dan achter? Ik denk dat ik het antwoord wel kan geven: Je voelt je helemaal niet serieus genomen en ergens doet het ook pijn dat je je tobbende zoon zo weer ziet weglopen. Maar hij nam de tijd niet om naar je te luisteren.

Ik ben soms bang dat onze gebeden zo eenzijdig zijn geworden, dat wij wel praten en vragen, maar is er nog ruimte voor Gods antwoord? Met andere woorden: Versta jij ook Gods stem en luister je ook wat Hij je wil zeggen? De eerste vraag die je dan misschien hebt is de vraag: ‘Hoe doe je dat dan?’ Toch is die vraag misschien een stap te ver. Het begint bij de vraag of jij gelooft dat God tegen je wil spreken. In de tijd van Samuël zie je iets gebeuren, waarvan ik soms bang ben dat dit in onze tijd ook een groot probleem is. Samuël hoort zijn naam roepen en gaat drie keer naar Eli toe. En pas bij de derde keer bedenkt Eli dat het misschien God wel eens zou kunnen zijn die Samuël roept. En Samuël, opgevoed in de tempel, had van Eli nooit geleerd dat God ook tot hem kon spreken. En als God dan spreekt, beseft Samuël het niet en ook Eli was kennelijk niet (meer) gewend om de stem van God te horen. Heeft God nooit gesproken? In die tijd bijna niet meer of helemaal niet. “Het Woord van de Heere was schaars in die dagen” (1 Sam. 1:1) Mede ook omdat God heel vaak werd genegeerd. 

Geloof jij dat God ook tegen jou wil spreken en antwoord wil geven op je vragen, op je worstelingen en alles waar je Hem bij nodig hebt? Niet dat dit altijd direct duidelijkheid zal geven, want het leven met God is ook een avontuur waarbij je echt tijd nodig hebt om Zijn stem te leren verstaan. Als je de Bijbel leest ontdek je dat God op zoveel manieren spreekt. Bij Samuël met een duidelijke stem, terwijl Paulus het helemaal niet zo eenvoudig vond om de weg te vinden. Als Paulus zoekt naar de juiste route van zijn zendingsreis gaan er juist eerst allemaal deuren dicht. Er staat dan alleen maar dat de Geest het hun verhinderde om het Woord in Asia te spreken (Handelingen 16: 6) en daarna lukt het ook niet om verder te reizen. Vroeger dacht ik dat een ‘nee’ van God een veroordeling was dat ik iets fout deed.

God zegt soms ook gewoon ‘nee’ omdat het gewoonweg niet Zijn plan is. Dan doe je het niet gelijk fout, maar dan geeft Hij alleen antwoord, niets meer en niets minder. Uiteindelijk spreekt God bij Paulus dan door een visioen, net zoals al eerder ook bij Petrus. Petrus kreeg een visioen van een laken met allemaal dieren dat hij echt nog niet kon plaatsen. Soms geeft God je indrukken, overtuigingen, een beeld of een gedachte, die je niet direct kunt plaatsen. Het enige dat je dan hoeft te doen is om dat wat je in de stilte tijdens je gebed aan indrukken ontvangt gewoon op te schrijven tot het moment dat het ineens duidelijk wordt en je het ook nog eens kunt toetsen.

Het geheim van luisterend bidden is stilte. Durf jij stilte toe te laten in je tijd van gebed zodat God tot je kan spreken. Welke gedachten heb je in dat moment van stilte, nadat je God ergens om vroeg? Niet dat dit altijd klopt, soms zitten ook je eigen gedachten er nog tussen, maar leg dat dan ook eens voor God neer. En als je zo spreekt met God, zul je steeds meer ontdekken op welke manier Hij tot je spreekt. En weet je waarom God zo wil spreken met je? Omdat Hij een God is van relatie. Hij zoekt de ontmoeting met jou omdat Hij je wil leiden, de weg wil wijzen en je in Zijn plan wil laten meebewegen. Wees stil en luister eens wat vaker.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 

Uur van gebed

In afwijking van de gemeentekalender is het uur van gebed in augustus en september een week opgeschoven naar zaterdag 14 augustus en 11 september.

Nieuwe Alpha Cursus van start!

Wie nodig jij uit?

Dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Deze cursus wordt georganiseerd door een interkerkelijk team, waarin via de Evangelisatiecommissie ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd. 

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid ervoor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159) 

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en/of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.) 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld

(tel. 0184 61 66 91 / alphahardinxveld@gmail.com)

Openingsweekend vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal & andere leuke spellen

De avond voor de tieners! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je om 18.30 uur van harte welkom op de sportieve avond waar we – naast levend tafelvoetbal – een aantal leuke en uitdagende spellen hebben. We hebben ook nog een verrassing en die zie je als je komt… uiteraard zorgen wij voor iets te eten en te drinken. Eindtijd is 22.30 uur en locatie: terrein Nu Buiten (adres Giessenzoom 15 in Hardinxveld). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06–53 54 20 35.

Commissie Kerk en Israël

Al jaren was het gebruikelijk om rond de datum van de Israëlzondag (de periode van de najaarsfeesten in Israël o.a. het Loofhuttenfeest) een bijeenkomst te organiseren in De Parel met een spreker. Gezien de huidige omstandigheden met corona heeft de commissie besloten dit jaar geen bijeenkomst(en) te organiseren.

De Bijbelleraar, Lance Lambert, een bekende Messiasbelijdende Jood, heeft een boek geschreven ‘Israël is uniek’. Een gedeelte uit hoofdstuk 2 van dit boek is geplaatst op de website HGHG. De titel van hoofdstuk 2 is ‘Zijn land’. In Ezechiël 20: 6 noemt God het land Israël dat Hij voor Zijn volk uitzocht ‘een sieraad onder de landen’. Ook spreekt God over ‘Mijn land’. We bevelen dit artikel aan om te lezen. Het boek is ook nog te koop via internet.

De commissie is blij met de HGHG app. De voorbereidingen zijn in gang gezet om een eigen appgroep te openen van de commissie ‘Kerk en Israël’. Wij zullen er regelmatig artikelen plaatsen en hopen dat er veel gemeenteleden zullen aansluiten bij de groep.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 1 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 8 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Project 10 27 en via hen voor het werk onder arme mensen in Egypte. In Egypte, en met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen. BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia and Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig. De diaconie wil dit project in Egypte graag ondersteunen, en bevelen deze collecteen uw gebed van harte bij u aan.

 

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

71.968

85.000

-13.032

Giften

6.894

3.000

3.894

Overige collecten

3.826

4.250

-424

Erfenissen en legaten

 

1.000

-1.000

Totaal

82.688

93.250

-10.562

We zijn dankbaar dat we het afgelopen kwartaal weer vele bijdragen mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.Helaas blijven de collecte opbrengsten achter bij de begroting. Misschien heeft u ongemerkt minder gegeven dan onder ‘normale’ omstandigheden? Wilt u dan overwegen of u dat (indien mogelijk) in een eenmalige bijdrage wilt compenseren? We willen u ook wijzen op de mogelijkheid collecten over te maken via de HGHG app.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2021 is € 294.417 ontvangen. Dat is ruim 84% van het begrote bedrag (€ 350.000) en bijna 78% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Jaarthema winterseizoen

Het is nog onduidelijk welke mogelijkheden er zijn, maar voor het komende winterseizoen willen we met elkaar nadenken over jaarthema ‘Volharding.’ Hierin volgen we het jaarthema van de Gereformeerde Bond. Afgelopen seizoen was het helaas niet mogelijk om een wijkavond te organiseren. Wellicht is dat in het komend winterseizoen wel mogelijk. Samen willen we dan ontdekken hoe cruciaal een notie als ‘volharding’ is, hoe we volharden kunnen in de pijlers van de christelijke gemeente: de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en in de gebeden. Een datum voor een wijkavond kunnen we nog niet doorgeven. Daarover later meer.

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 12,- aan collectebonnen voor br. Henk Hazendonk en € 40, voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gave.

Kerkdiensten

Gezien de hoge besmettingscijfers blijft alertheid geboden bij het uitnodigen van mensen voor de kerkdiensten. Daarnaast houden we ook in de vakantieperiode de beschikbare plaatsen in de kerk graag bezet. Daarvoor vragen we, of u in de vakantieperiode uw afwezigheid wilt doorgeven. Er zal steeds worden gekeken of gemeenteleden extra uitgenodigd kunnen worden, zodat alle beschikbare plaatsen bezet kunnen worden.

Tenslotte

Een lagedrukgebied in Zuid-Limburg en een virus dat wereldwijd rondwaard geven beide aan hoe kwetsbaar wij zijn. Wij leven op een aarde die door onze zondeval wordt gekenmerkt als een geschonden schepping. In onze kwetsbaarheid ervaren we dat we buiten het paradijs leven. Dat wij van God zijn afgevallen. In het spreken over God en over de mens is het goed om de juiste toon aan te slaan. Sinds de zondeval is de mens een ‘kind des toorns’. Zo moeten we allereerst over de mens spreken. Niet als iemand die vanuit de schepping al het beeld van Christus draagt, maar een zondaar die het beeld van God mist en wedergeboren moet worden. De volkomen verzoening is tot stand gebracht, maar zolang we niet door een levend geloof ingeplant zijn in Christus rust Gods toorn op ons. Het is een wonder dat God in Zijn oneindige goedheid omziet naar deze gevallen mens. Hierover schrijft Paulus kernachtig in de brief aan de Romeinen. Pas nadat Paulus vanuit de schepping en vanuit de wet over Gods toorn en oordeel heeft gesproken, komt het verzoeningswerk van Christus ter sprake. Als God niet omziet naar ons mensen zijn we reddeloos verloren. In alle kwetsbaarheid ontfermt God zich over zwakke nietige schepselen. Hij omringt ons met Zijn zorg. We zijn gezegend met de middelen en mogelijkheden die we ontvangen uit Zijn hand. Dat betreft heel concreet de hulpverlening en de medische zorg rondom overstromingen en ziekten. Maar de Heere geeft ons ook Zijn Woord van redding en behoud. Want Zijn zorg wil verder gaan dan alleen onze aardse noden. In alle rampen en noden die ons overkomen horen we Zijn voetstappen klinken. Dat spoort ons aan om ons heil te zoeken bij Hem. In het bloed van Christus is het Leven te vinden. We zien uit naar de zondagse erediensten om daarin Zijn roepstem te horen. Daar klinkt het appelwoord om je te bekeren en je leven aan Hem toe te vertrouwen. Daar zingen we met de woorden van psalm 91: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijkgemeente 2 Noord en wijkgemeente 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Maar omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid te bieden om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Citaat

‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden’. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden voor de spoedige vorming van een nieuwe regering. Dat ook in de onderhandelingen Gods wil mag worden gerespecteerd en gehuldigd.

Bid voor de vele lokale partners van Open Doors in India die onvermoeibaar vervolgde christenen bezoeken en bemoedigen. (Gebedskalender Open Doors)

Ook Colombia is hard geraakt door de COVID-pandemie. Het heeft grote impact op de economie en geeft sociale- en politieke onrust. Na een periode van veel protesten, is het nu relatief rustig. Bid dat de gesprekken die op gang zijn gekomen, mogen leiden tot eenheid en rust in het land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Inmiddels zitten we volop in de vakantietijd. Laten we de mensen thuis, in het bijzonder die onder behandeling zijn, de chronisch zieken, de eenzame mensen en hen die met psychische zorgen kampen, niet vergeten. Voor hen is dit vaak een periode van extra eenzaamheid en zorgen. Goede tijd gewenst voor hen die met vakantie gaan; maar ook de thuisblijvers wensen we hetzelfde. Of u nu weggaat of thuisblijft, Hij wil erbij zijn. Ga met God!

De kerkenraad wenst ieder de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 20,- en van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving € 50,- voor de kerk. Alle gevers/geefsters hartelijk dank.

Gelezen/gehoord

‘De oude Adam is een machtig goede zwemmer. Die gaat niet zomaar kopje onder, maar spartelt nog een leven lang tegen.’

Tenslotte

We zitten in vakantietijd. Mooi als we van momenten van rust en ontspanning kunnen genieten, al zullen we door de corona-pandemie ook deze zomer met beperkingen te maken kunnen hebben. In een woordenboek wordt vakantie omschreven als ‘een meerdaagse periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt; hij of zij gaat tijdelijk niet naar school, studie of werk.’ Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Voor iedereen hopen we dat het een periode van ontspanning en bezinning mag zijn. Eén ding is zeker; waar je ook verblijft, God is niet aan tijd en plaats gebonden: Ga met Hem. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 2 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 3 augustus 2021

19.15-19.30 uur

Emmaüswandeling – verzamelen achter de Oude kerk

Zaterdag 7 augustus 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 9 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 10 augustus 2021

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, prop. A.N. Kleijn, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Leerdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde (groep 1) 

18.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – De Herberg

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: Janine de Bruin, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk: Wieneke Meerkerk, Barbera Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 126: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur prop. L. Solleveld, ’s Gravenzande (groep A)

18.00 uur ds. G.R. Mauritz, Randwijk (groep B)

Collecten

1. Kerkcentrum de Boomgaard

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Carola Klop, Adriënne Bikker, Anne Breugem (reserve) 

Vrijdag 6 augustus 

OUDE KERK

14.00 uur
ds. E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Jan-Rens Faasse en Anneleen van der Lingen

Zondag 8 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.P. Emaus, Urk (groep 1) 

18.00 uur ds. H. Liefting, Gouda (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 24-7, Egypte

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Nienke Burggraaf, A2 Natasja Hofland

Nieuwe kerk: Marianne en Madeleine van Milligen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 10

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. M. Baan, Veenendaal (groep B)

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Daniëlle Bikker, Hilde Breugem (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

13 en 27 augustus 

 

]]]

77-02,03

 Het ambt aller ouderen

 (Psalm 71)

____________________________________­­­________________

 De Heere wil in de gemeente iedere gelovige inzetten in Zijn dienst. We noemen dat het ‘ambt aller gelovigen’. In Psalm 71 luisteren we naar iemand die zich hiervan bewust is in de avond van zijn leven. We kijken hem in het hart, als hij zegt: “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.

Het gebed: ‘Verlaat mij niet, o God’, is voor gelovigen herkenbaar. Ook in de ouderdom, als de kwetsbaarheid van het leven wordt gevoeld en doorleefd. Het is geen vraag vanuit ongeloof, maar een uiting van afhankelijkheid en diep verlangen dat God zijn leven draagt, geborgen te zijn in Zijn liefde en zorg. Zo alleen kan het in de avond van het leven licht zijn. Licht van vergeving, als de zonden en het gebrekkige vanuit ons leven ons aanklaagt. Licht van hoop, als het leven zo zinloos en doelloos lijkt te worden. Bij alle verdriet en moeite, die de ouderdom vaak kenmerken, mogen Gods beloften troosten. In Zijn beloften vindt ons geloof houvast.

De Psalmdichter zegt het: “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd”. In zijn jeugd liggen de wortels van zijn geloof. Beter gezegd, in Gods Woord. Daar begint het, bij een open Bijbel. Lezend en luisterend leren we Wie de Heere is, wat Zijn daden en beloften zijn. Hierin ligt voor ons een indringende aansporing om in onze jonge jaren de Bijbel te lezen en ons – met onze kinderen! – te laten onderwijzen in de gemeente onder de verkondiging. Zo heeft de Heere in het leven van de psalmdichter het vertrouwen gewekt, en een levende hoop gegeven. In de verzen 5-6 zegt hij het zo: “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent u mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn”. 

Nu treffen we een verassende wending in vs.18. We lezen het gebed: “Verlaat mij niet, o God, …”. De reden van dit gebed is bijzonder: “…, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.” Nu komt het ambt aller ouderen in zicht. Deze woorden maken ons bewust dat ouderen (en ouders) de generatie die na hen komt iets te vertellen hebben over Wie de Heere is en wat Hij belooft. Op vele plaatsen in de Bijbel vinden we dit. Kinderen staan en steunen op de schouders van het voorgeslacht. God wil door de geslachten heen het geloof wekken en uitwerken. Het is het verlangen van de psalmdichter, hierin van betekenis te mogen zijn.

Hij spreekt over Gods ‘sterke arm’ en ‘macht’ (vs.18b). Het zijn bekende woorden uit het Oude Testament. God verloste zijn volk uit de slavernij van Egypte met ‘grote kracht’ en met een ‘uitgestrekte arm’ (Deut. 9: 29). De Uittocht uit Egypte is een beeld dat zijn wezenlijke invulling krijgt in de dood en opstanding van de Heere Jezus. Door Zijn weg en werk verlost Hij zondaren vanuit de slavernij van de zonde, de duivel en de dood (Gal.1:3-4). Zo klinkt zijn wekroep: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? (Joh.11:25-26)” Met sterke arm en macht verlost deze Heiland zondaren, die tot Hem de toevlucht nemen! Hij nodigt ons allen met klem om dat ook te doen!

Wat een zegen als ouderen laten horen en / of zien dat de Heere Jezus Christus het verschil maakt in hun leven en sterven. Hij is onze Rots, Burcht, Hoop, Vertrouwen, Steun, Helper, Lof en Toevlucht – allemaal geloofswoorden uit deze Psalm 71: 3-8. Reden genoeg voor jongeren om in een ontspoorde cultuur te luisteren naar ouderen die in het spoor gaan van Gods beloften. Aansporing genoeg voor ouderen om dit psalmgebed mee te bidden. Gebed om een erfenis achter te mogen laten: goede woorden over God, een getuigenis van doorleefd geloof, hoop en liefde. De Heere zegene – oud en jong – met vrijmoedigheid en een luisterend oor.

ds. P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

HGHG app

Na de aankondiging van de HGHG app, mochten we al veel gemeenteleden toevoegen. Op de HGHG app wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws uit de gemeente, u kunt elkaar handig vinden in de gemeentegids en u heeft direct een gezicht bij degene die u zoekt.

In de app kunt u zich aansluiten bij groepen die uw interesse hebben, zoals bijvoorbeeld de groep van de zendingscommissie voor het laatste nieuws van onze zendingswerkers. Standaard komt u in alle wijkgemeente-groepen zodat u op de hoogte bent van nieuws uit de gehele gemeente en in de groep Nieuwe gebruikers. Hierin vindt u handige filmpjes over het gebruik van de app en kunt u ook vragen stellen.

Mist u een groep? Bijvoorbeeld uw bijbelkring? Maak dan zelf een groep aan en deel hierin de onderwerpen voor de eerst volgende samenkomst.

Ook handig is de agendafunctie. In de algemene groep (HGHG) staan alle activiteiten vermeld (mits deze zijn doorgegeven aan activiteiten@hghg.nl), zo vergeet u nooit een activiteit!

U kunt ook de kerkbode online inzien. U kunt toegang vragen tot de kerkbode groep en als u betalend lid bent kunt u de kerkbode ook op vakantie online lezen. (Om uw lidmaatschap te controleren moet u wel uw adres bij uw profiel hebben ingevuld.)

Wil je de app downloaden, zoek dan in je eigen app store op ‘HGHG’. Let op: de app is alleen toegankelijk voor leden van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld. Voeg bij het aanmaken van je profiel een duidelijke gezichtsfoto toe en schrijf tussenvoegsels zonder hoofdletter.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Collecteren via de HGHG app

Inmiddels is de HGHG app dus ‘live’. Belangrijk onderdeel is de mogelijkheid om de collecten eenvoudig digitaal in te zamelen. Onderstaand willen we wat meer vertellen over de mogelijkheid van het geven van collecten via de app.

Uw bijdragen aan de collecten kunt u doen bij het onderdeel ‘Geven’ (midden-onder). Iedere vrijdag komen daar de collecten op te staan van de eerstvolgende zondag. De collecten blijven er een week op staan (behalve bij bijzondere dagen). Met de ‘+’ en ‘-‘ kunt u het bedrag per collecte verhogen of verlagen. Door op de collecte te klikken, kunt u lezen waar de collecte voor bestemd is.

U kunt per keer geven d.m.v. iDEAL, maar u kunt ook gebruik maken van een saldo. Via ‘opwaarderen’ maakt u eenmalig een groter bedrag over en bepaalt u later voor welk doel uw gift bestemd is.

Het opwaarderen van uw saldo kunt u vergelijken met het kopen van collectebonnen. U kocht een hoeveelheid collectebonnen, in de tijd erna gaf u de collectebonnen aan de verschillende collectedoelen. Hoe het opwaarderen werkt, kunt u zien in het instructiefilmpje op de HGHG app in de groep ‘Nieuwe gebruikers’.

Gebruik van een saldo heeft voordelen: Per transactie wordt € 0,35 transactiekosten in rekening gebracht, het is voor u dus voordeliger omdat het dan een éénmalige iDEAL transactie is per opwaardering, in plaats van per collecte.

Ook voor de administratieve verwerking van de collecten zou het fijn zijn als veel gemeenteleden gebruik gaan maken van het aan de collecte geven via de HGHG app. Alle collecte-opbrengsten worden meteen in een totaalbedrag per bestemming gezet. Dit scheelt veel uitzoekwerk t.o.v. overboekingen via de bank.

U hoeft zodoende ook geen gebruik meer te maken van verschillende rekeningnummers voor uw bijdragen.

Komende weken kunt u nog gebruik maken van de QR codes die we de afgelopen tijd hebben gehad, maar deze mogelijkheid zal over enkele weken beëindigd worden.

Verkiezingen ouderlingen en diakenen

Aan het einde van oneven jaren zijn er in de kerkenraden verschillende broeders aftredend. Een deel daarvan is herkiesbaar maar een deel ook niet. Dit betekent dat er in de komende maanden verkiezingen zullen worden gehouden voor nieuwe ambtsdragers. Voor de wijkkerkenraden starten deze verkiezingsronden na de zomervakantie. Ook in de Algemene Kerkenraad zijn er ambtsdragers met bepaalde opdracht aftredend, en hiervoor wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen. Voor de te volgen verkiezingsprocedures vindt u de informatie in de plaatselijke regelingen van de wijken en de AK. Deze zijn te vinden op de website. Daarnaast zal nadere informatie in kerkbodeberichten en afkondigingen, centraal en per wijk, worden gedeeld.

We bevelen deze verkiezingen van harte aan in uw voorbeden, zodat de komende vacatures spoedig vervuld zullen worden en het werk in de gemeente kan doorgaan. 

Verkiezingen Algemene Kerkenraad 

De gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Daarnaast zijn er ook een aantal centrale functies waarbij het geen ambtsdragers betreft. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de hele gemeente en worden daarom door de AK verkozen uit de stemgerechtigde broeders van de gemeente. Aan het einde van 2021 zijn de volgende broeders aftredend en herkiesbaar: 

C.J. (Corstiaan) Batenburg, jeugdouderling (wijk 1-Oost) 

P. (Piet) Boogaard, kerkrentmeester (wijk 3-zuid) 

F. (Freek) de Bruin, preses AK 

C.I. (Kees) Pille, evangelisatieouderling (wijk 3-Zuid) 

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen. 

Aftredend en niet herkiesbaar is jeugdouderling H. (Erik) van de Wetering (wijk 2-Noord). 

Omdat de jeugdouderling een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugdouderling heeft als taak om gemeentebreed het pastoraat aan de jongeren van de gemeente vorm te geven en maakt daarvoor deel uit van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling gaat, gezien de samenstelling van de jeugdambtsdragers, de voorkeur uit naar een broeder uit wijk 2-Noord. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. 

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van de AK op 27 september. Aanbevelingen kunt u indienen tot woensdag 15 september bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl 

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK 

Vakantie 

De vakantietijd is aangebroken. Tijd om wat afstand te nemen, tijd om te rusten? De afgelopen tijd ontdekte ik bij het lezen van het scheppingsverhaal dat God niet alleen een dag rust nam op de zevende dag, maar dat Hij na iedere dag even rust nam om te zien dat wat Hij gemaakt had, dat het goed was. Rusten zou je beter kunnen vertalen met ‘stoppen’. God stopte, om te genieten van wat Hij maakte. Vakantie, dan wens ik iedereen toe dat het niet betekent dat je een bepaalde tijd uitgeteld op je stoel neervalt, maar dat je bewust zult genieten van wat God je geeft, thuis of waar ook op deze wereld. En dàt niet alleen in de vakantietijd, maar dat je die tijd zult gebruiken om dit opnieuw te oefenen, zodat je na de vakantie een levensstijl hebt geleerd van elke dag even stoppen en genieten. 

Zelf hoop ik het werk weer op te pakken op maandag 16 augustus. Met hartelijke groet, 

Theo de Koning 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 18 juli 2021 

De diaconale collecte van deze zondag is voor een project van ZOA in Ethiopië ‘Laat kinderen veilig spelen’. Duizenden jonge kinderen uit Zuid-Sudan zijn alleen in Ethiopië aangekomen. Ze zijn bang en getraumatiseerd. Ze weten niet waar ze naar toe kunnen. Het is een hartverscheurend beeld: een driejarig kind dat moederziel alleen op de vlucht is. Angstig op zoek naar een veilige plek. Voor duizenden jonge kinderen uit Zuid- Sudan is het de harde realiteit. Ouders overleden of tijdens de vlucht kwijtgeraakt. Ze staan er helemaal alleen voor. Oorlog en geweld hebben hun jonge leven helemaal op de kop gezet. Veel kinderen kampen daardoor met psychische klachten, zijn bang en zitten vaak vol stress. We kunnen dit niet laten gebeuren! ZOA trekt zich het lot van deze jonge kinderen aan en vangt hen op bij de Zuid-Sudanese grens met Ethiopië. In één van de Child Friendly Spaces bieden zij hen een veilige plek. In de Child Friendly Spaces kunnen de kinderen: 

Leren; in de klaslokalen leren de kinderen rekenen, schrijven en Engels 

Verwerken; de kinderen krijgen hulp bij het verwerken van hun trauma’s 

Kind-zijn; de kinderen kunnen op afgesloten terreinen heerlijk samen spelen 

Ieder kind verdient de kans zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Graag willen wij als diaconie de noodhulp onder deze kwetsbare kinderen uit Zuid-Sudan ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen? 

Diaconale collecte zondag 25 juli 2021 

De diaconale collecte van zondag 25 juli is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktische hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en / of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben, dichtbij of ver weg. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen. De diaconie wil u als gemeente danken voor het vertrouwen die wij van u krijgen om uw gaven te besteden aan diaconale doelen wereldwijd. Het is ons gebed dat het diaconale werk voortdurend tot zegen mag zijn. 

Verjaringsfonds 

De opbrengst voor het verjaringsfonds van het 1e kwartaal van 2021 is totaal € 1.475,30. Dit is bestemd voor Stichting Verpleegkundigen voor Israël. We danken u allen voor uw bijdrage! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Laten we juist in deze tijd meeleven met oudere gemeenteleden voor wie het stil wordt nu familieleden met vakantie zijn. Er zijn gemeenteleden die alleen zijn. Laten we als gemeente hen bemoedigen en hen omringen met onze gebeden.

Giften

Ter vrije bestemming ontving ik € 50,-. Voor de kerk ontving ik eveneens € 50,-. Verder ontving ik € 20,- voor de diaconie en twee maal een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Samen zingen

Dankbaar en blij zijn we dat we als gemeente weer mogen zingen. Op die manier mogen we samen God loven en prijzen. Vanuit dat oogpunt is het fijn dat de zang begeleid wordt door het orgelspel. Onze organisten vinden dat we goed zingen maar het kan altijd beter. Zeker na een lange periode waarin we niet hebben kunnen zingen moeten we dit weer samen oppakken. Twee concrete punten willen we noemen. Als eerste bij de start van de psalmregels laten we het nogal eens afweten, waardoor het tempo terugzakt. Als zingende gemeente wordt ons gevraagd de psalmregels steeds direct met het orgel in te zetten. Als tweede proberen we als organist en gemeente een zangtempo aan te houden van M60, dit betekent voor elke noot een seconde. Zo hopen we als gemeente en organisten nog meer een eenheid te kunnen vormen. Zing bovenal, vol overgave met uw hart Gods lof. Jonge kinderstemmen, mooie alten en lage bassen, zuivere tonen en eenvoudige stemmen: ‘k Zal zingen voor den Opperheer; ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer” (Psalm 108:1 ber.)

de Kerkenraad

Gelezen

‘Wat hebben goede ouders een zorg voor hun kinderen, vooral voor de kleintjes, dat ze behoed en bewaard blijven. En God heeft een hart dat nog anders is dan het hart van de ouders, dan het hart van de moeder. Hij zal het niet kunnen verdragen dat diegenen kwalijk behandeld worden over wie Zijn Naam is aangeroepen en afgeroepen. Hoe zou Hij niet datgene bewaren waarvoor Hij Zijn Zoon heeft gegeven? Hij zal hen blijven beschermen met Zijn Naam, en voor hen een schild zijn boven hun hoofden, een harnas tegen de pijlen die in het verborgene vliegen’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

Zondagavond sluiten wij de serie preken over Elisa af. We lezen 2 Koningen 13:14-21. Elisa wordt ziek en sterft. Na zijn begrafenis gebeurt er iets wonderlijks. Een man wordt in het graf van Elisa geworpen en komt tot leven. Wat heeft dat ons te zeggen? Met de hulp en de leiding van de Heere hopen we dat te ontdekken.

Allerlei gemeenteleden vertrekken in de komende tijd naar hun vakantieadres of zijn al vertrokken. Komende maandag hebben de basisschoolkinderen vakantie. Laat het een goede periode van rust zijn. Mag het eveneens een tijd van overdenken zijn? Juist de rust is zo geschikt om te overwegen wie de HEERE voor ons is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij van ons vraagt. Wie wandelt in Gods schepping, krijgt stof genoeg aangereikt.

U en jou een goede tijd gewenst!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Dhr. Jan Arie Loeve, Wilhelminastraat 44, 3373 AR, ligt in het ziekenhuis te Dordrecht en wacht op een plekje om te revalideren. Hij gaat nog steeds met kleine stapjes vooruit, waarvoor we willen danken, maar we willen ook bidden dat zijn gezichtsvermogen terugkomt.

Bevestiging en intrede

In het vorige kerkblad konden we u meedelen dat ds. M. Dubbelman het beroep naar onze wijkgemeente heeft aangenomen. Inmiddels is bekend dat ds. Dubbelman tijdens de morgendienst van zondag 26 september in de Oude Kerk door ds. P. van de Voorde verbonden zal worden aan onze gemeente en diezelfde middag, ook in de Oude Kerk intrede zal doen.

Reserveringen

Nu we de vakantieperiode ingaan, zullen van zondag 18 juli tot en met zondag 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijk belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch 2 keer per zondag de kerk te bezoeken. Echter omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten willen we dat doen, door per dienst eerst de leden van de eigen wijk in de gelegenheid te stellen om zich in te schrijven voor een dienst en vanaf zaterdag 12.00 uur de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid bieden zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijk in deze periode in te schrijven.

Wijziging Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2, Noord

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot de wijziging van het aantal ouderlingen met een bijzondere opdracht in de PR. Het concept van de totale PR na wijziging is in te zien op de website hghg.nl en staat onder de tab INFORMATIE/ wijkgemeente 2 Noord/ Beleidsplan en plaatselijke regeling Noord.

Beleidskader 2021 – 2025: Delen in de liefde van God

De inspanning van de kerkenraad heeft geleid tot een stuk van 24 pagina’s. Het document is digitaal beschikbaar op de website hghg.nl onder de tab INFORMATIE/ wijkgemeente 2 Noord/ Beleidsplan en plaatselijke regeling Noord.

Er is een voorgenomen besluit van de kerkenraad om het Beleidskader 2021 – 2025 vast te stellen. De kerkenraad is benieuwd naar uw reactie en inzichten en neemt deze graag mee bij de definitieve vormgeving. Uw reactie kan tot 31 juli 2021 gestuurd worden naar de scriba Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl.) Daarna zal de kerkenraad in september overgaan tot definitieve vaststelling.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- en € 10,- voor de kerk. Ouderling Gert-Jan Klop mocht tijdens huisbezoek € 50,- ontvangen ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Pareldienst

We gaan vanaf zondag 18 juli over op het zomerrooster en de eerstvolgende Pareldienst is daarom op zondagavond 5 september met dhr. Hans Borghuis.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Hoe ouder de wereld wordt en hoe feller de strijdt ontbrandt tussen Christus en de antichrist, des te grondiger probeert de wereld zich van de christenen te ontdoen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor de vrijwilligers in onze gemeente die zich inzetten voor hulp aan de naasten, zoals het regelen van vakanties voor hulpbehoevenden. Wilt u bidden voor alle jongeren uit onze gemeente die in het binnen- en buitenland zich inzetten voor praktische (nood) hulp en verbreiding van het evangelie.

Er gebeuren ook veel prachtige en wonderlijke dingen in India. Zo zorgde de genezing van een meisje in een dorp ervoor dat alle dorpsbewoners zagen dat er kracht is in de naam van Jezus Christus. De vervolging van christenen in dit dorp is sterk afgenomen. We danken hiervoor. (Gebedskalender Open Doors)

In afgelegen dorpen in Albanië is vaak geen christelijke gemeente. Kerken uit de omgeving organiseren daarom regelmatig evangelisatieactiviteiten, samen met de GZB. Ook worden in deze dorpen regelmatig professionele medische controles gedaan, omdat de gewone medische zorg er erg beperkt is. Laten we bidden dat ook deze dorpelingen Jezus leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Vanaf a.s. zondag breekt de vakantieperiode aan. De diensten worden om en om gehouden met wijk Zuid in de Oude Kerk. Er zijn geen diensten in De Parel.

We wensen een ieder een fijne vakantie thuis of in een andere plaats.

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

Aanstaande zondag zal de laatste preek voor de vakantie zijn uit de serie over Ruth. Na de vakantie pakken we de draad weer op. Het thema voor a.s. zondag is: ‘Gezegend toeval’. Bestaat toeval in het leven van gelovigen? Het tweede hoofdstuk van Ruth werpt een bijzonder licht op deze vraag. Achter de schermen van ons leven gebeurt meer dan we ons bewust zijn. Juist de stilte in onze gebeden bepaalt ons bij de hemelse Vader, Die in het verborgene is en ziet en weet wat we nodig hebben voordat we bidden (Mt.6:5-8). Allen, thuis of elders, een goede vakantieperiode toegewenst. Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

De Heere gaat een weg met elk mens. Hij overziet en leidt ons leven. Hij peilt het leed en aanschouwt het verdriet. Hij wil dat zij weten dat hun lijden Hem niet ontgaat. Dat laat Hij verkondigen in en door Zijn Woord. Opdat zij alle zorg en nood in Zijn hand leggen.

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 10 ter vrije bestemming. Seniorenbezoekbroeder De Nijs ontving een gift van € 10 voor de kerk.

Registratie kerkdiensten

Nu we de vakantieperiode ingaan, zullen van 18 juli tot en met 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijk belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch 2 keer per zondag de kerk te bezoeken. Echter omdat we nog steeds een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten, willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijk in de gelegenheid stellen om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur bieden we de leden van de andere wijkgemeente ook de mogelijkheid om zich voor de dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijk, in deze periode, in te schrijven.

Gelezen / gehoord

‘Velen grijpen in onze tijd meer naar reizen naar het buitenland dan naar reizen door Gods Woord.’

Tenslotte

De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. De komende weken zullen we gezichten missen in de kerkdiensten vanwege het vakantie houden buiten ons dorp. Waar de reis ook heengaat, we bidden om een weerzien van elkaar. Veel ouderen zien tegen deze tijd op, omdat (klein)kinderen op vakantie gaan en er dan een tijdje geen aanloop is. Laten we ook beseffen dat op vakantie gaan geen recht is, daar er ook zijn die financieel dit niet (meer) kunnen of de gezondheid het niet meer toe laat.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 17 juli 2021

14.00 -15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 19 juli 2021

10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 20 juli 2021

09.15 – 19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude Kerk

Zaterdag 24 juli 2021

14.00 – 15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 26 juli 2021

geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 27 juli 2021

09.15 – 19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude Kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 18 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. N.A. Donselaar, Stad aan ‘t Haringvliet (groep 1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA 

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst 

2. Eredienst – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Lois de Jong, Annie Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 4

avonddienst: Psalm 1: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdragers (groep A)

18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht (groep B)

Collecten 

1. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Anke Vogel, Marlies van den Bout (reserve)

Donderdag 22 juli Oude Kerk

19.00 uur Huwelijksbevestiging van David Exalto en Danielle van Meurs 

De kerkdienst kunt u volgen via www.kanaal1.hghg.nl.

____________________________________­­­________________

Zondag 25 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, drs. J.B. Mulder, Hilversum

18.00 uur wijk 3 Zuid, Prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. van Zetten, Bennekom (groep 1)

18.00 uur ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1 Diaconie – Algemeen 

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Avonddienst: 1. Eredienst 

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Hester Klop, Sara de Kock

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Gerlinde Poortvliet, Britt de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 143: 8

avonddienst: Psalm 56: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas (groep B)

18.00 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Janieke Alblas, Jannie Breedveld (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

30 juli, 13 en 27 augustus 

 

76-52, 77-01

Dochters rondom Jezus

“Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.”

(Markus 5: 34)

“Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?”

(Markus 5: 35)

____________________________________­­­________________

De geschiedenis van Markus 5 speelt zich om te beginnen af op het strand van de zee van Tiberias. De drukte rondom de Heere Jezus heeft de anderhalve metermaatregel verdrongen. Een grote mensenmassa heeft zich rondom de Heiland verzameld.

Er klinkt een S.O.S.. Een vader in nood doet een beroep op Jezus. Hij is één van de hoofden van de synagoge, hoewel hij zich daar niet op laat voorstaan. Zijn naam?: Jaïrus. ‘God verlicht hem’ betekent zijn naam. Maar what’s in a name? Een prachtige belofte, maar ondertussen zit Jaïrus vanwege zijn thuissituatie wel in het donker.

Jaïrus heeft een dochtertje. Twaalf jaar jong. Alleen: ze ligt wel op sterven. ‘Te jong’, zouden wij zeggen. Dat is de reden, waarom Jaïrus zich bij Jezus aandient. Neerliggend aan Jezus’ voeten, smeekt hij Hem om een gunst. “Kom mee, leg haar de handen op, dat zal haar redding zijn!” Daar spreekt hoop en vertrouwen uit.

Jezus hoort en gehoorzaamt. Hij gaat met Jaïrus mee. Samen met een opdringerige mensenmassa, niet te weinig! Bijna wordt Jezus onder de voet gelopen.

Ineens is ze daar: onderweg naar dat dochtertje van Jaïrus is daar die andere dochter. Naamloos als ze is, lijdt ze al twaalf jaar aan een gynaecologische kwaal. Stad en land afgelopen en een kapitaal verdokterd, maar niets helpt. Het is alleen maar erger geworden.

Waar Jaïrus contact met Jezus zocht, door vòòr Hem op de grond neer te vallen, kiest deze vrouw voor een benadering van achteren. Ze houdt er een bepaalde overtuiging op na, die verder nergens op stoelt. Er is tenminste geen belofte voor, maar ze waagt het er op. Ze raakt Jezus’ bovenkleed aan. Waarachtig: dat helpt! Dat was het medicijn. Zonder woorden, maar met een aanraking is ze genezen van een aandoening waar ze nu al twaalf jaar de halve wereld voor af reist. Hoe hou je het vol. Maar ook: hoe durf je zo, anoniem, met Jezus in contact te treden?

Houd wel voor ogen, dat de stoet nog steeds onderweg is naar het huis van Jaïrus, om daar zìjn dochtertje van de dood te redden! Dat moet door gaan en duldt geen oponthoud.

Toch wordt de stoet opgehouden door dit anonieme voorval. ”Wie deed dat?”, wil Jezus weten. Wie raakte Hem aan?

Wat een vraag, zo vinden de discipelen. In zo’n mensenmassa is afstand houden onmogelijk en aanraken een gegeven. Jawel, maar een aanraken dat doelbewust gebeurde. De vrouw kan niet anoniem meer blijven. Ze moet voor de draad ermee! Zo komt ze op de plek waar eerst Jaïrus was geweest: voor de voeten van Jezus. Daar vertelt ze de Heelmeester de volle waarheid. Zo hoort het ook…

Daarna prijst Jezus haar: “Dochter, uw geloof heeft u behouden!” Tegelijkertijd wordt het geloof van Jaïrus wel zeer op de proef gesteld, want dit kost tijd! Kostbare tijd. Bij zijn kwestie is er haast geboden… totdat het doek valt. Totdat dat bericht Jaïrus bereikt. Stop maar. Het hoeft al niet meer. Je dochter is gestorven. Het heeft allemaal geen zin meer. Laat je hoop op Jezus maar varen, dat heeft nu geen nut meer. De dood heeft tòch gewonnen. Vermoei de Heiland niet langer.

Weet je: ik vind dat alles zo herkenbaar. Want dan kom je er achter wat ‘geloven’ is. Voor die vrouw betekende het: ‘ik waag het er op’. Even Zijn kleed aanraken… Met de moed van de wanhoop. Met lood in haar schoenen. Iets in de zin van ‘baat het niet, schaden zal het dan ook niet.’

“Je geloof heeft je gered”, zei Jezus tegen de ene dochter.

Datzelfde geloof, daar doet Jezus een beroep op bij Jaïrus. Geloof alleen. Alleen geloof! Dat betekent, dat je voor andere stemmen doof bent. Wat er zojuist gezegd is over je bloedeigen kind en daarbij de opmerking: bespaar je de moeite. Geloven tegen-wat-men-zegt-in. Reken erop dat er dan aan je wordt geschud. Om dàn te vertrouwen. Op Jezus’ woord te bouwen… Dóór te gaan naar het ‘sterfhuis’, dat een ‘leefhuis’ blijkt te zijn, omdat de Heere Jezus alle macht heeft op de aarde en in de hemel. Naar huis gaan om te ontdekken: het geloof treedt alle perken te buiten. Het geloof laat zich niet boeien door onmogelijkheden. Het geloof laat zich niet keren door wat ‘men’ zegt en ‘men’ denkt. Want dan ben je gauw klaar. Spoedig uitgegloofd en uitgeloofd. Het geloof hecht zich echter aan Jezus’ woord. Dat biedt echt houvast. Daar kun je verder mee! In leven en in sterven nog wel! Nooit ontdekt?

C.D.Zonnenberg

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 10 juli is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat is het belangrijk om voortdurend met elkaar in gebed te gaan en de noden van kerk en wereld de Heere voor te leggen. Onze schuld belijden en God danken voor Zijn onverdiende zegeningen is misschien nog wel belangrijker! Wat zijn we dankbaar voor het aangenomen beroep van ds. Dubbelman. Vult u zelf uw dankpunten aan? Jongeren en ouderen uit alle wijken en windstreken van ons dorp, van harte welkom!

Herinnering betaling abonnementsgeld

Bij de kerkbode van 21 mei jl. hebben de lezers in Giessendam / Neder-Hardinxveld een factuur ontvangen voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. Velen hebben inmiddels betaald, waarvoor dank. Mocht het u toch ontschoten zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te herstellen. De kosten voor het abonnement zijn minimaal 20 euro per jaar. U wordt verzocht dit over te maken op bankrekening: NL 24 RABO 0373 719 574

ten name van: “Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld”

Omschrijving :Vermeldt hier uw eigen adres

Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl

Openingsweekend 2021

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Het openingsweekend van 2021 is in zicht! Zet u de datums (vrijdagavond 17 t/m zondagmiddag 19 september) alvast in de agenda? De activiteiten van vorig jaar worden weer op ongeveer dezelfde wijze – voor jong & oud – voortgezet. De exacte invulling hangt af van de op dat moment geldende maatregelen. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor nu positief en kijken wij uit naar een leuk, gezellig en verbindend weekend vol ontmoeting!

Het globale programma is als volgt:

vrijdagavond > levend tafelvoetbal en andere leuke activiteiten (12 t/m 18 jaar).

zaterdagmiddag > Nerflanderpad (3 t/m 8 jaar) | Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg (8 t/m 12 jaar) | Fietstocht met “koek & zopie” in Spijk (alle leeftijden) | gemeentemaaltijd in / rondom De Parel (alle leeftijden).

zondagochtend > themadienst in alle wijken met aansluitend koffie drinken in / rondom De Parel.

zondagmiddag > jongeren openluchtdienst met spreker Martijn van der Veer (Dagelijkse Broodkruimels).

– – – – –

*Voor de kinderactiviteit op de zaterdagmiddag alvast een oproepje voor hulptroepen.

*Voor het leuke kinderprogramma zijn we voor zaterdagmiddag 18 september, van 14.00-16.00 uur, op zoek naar ouders en begeleiders.

Doet u en jij mee? Geef je dan nu alvast op via kinderprogramma@hghg.nl

Gezocht: bestuursleden De Parel

In het bestuur (beheercommissie) van De Parel komen twee leuke vrijwilligersvacatures vrij. Lees verder of dit iets voor jou / u is.

Penningmeester m/v: Als penningmeester heb je een adviserende en toezichthoudende rol binnen het bestuur van De Parel. Je bent de schakel tussen het CvK en de dagelijkse leiding van De Parel. Bij voorkeur heb je een achtergrond als financial controller of ben je werkzaam in de accountancy.

Secretaris m/v: Voor de administratieve afhandeling en de verslaglegging van de vergaderingen zoeken we een nieuwe secretaris. Voor de juiste verdeling in het bestuur zou iemand met een achtergrond in personeelszaken, of in de horeca de voorkeur hebben.

Een van deze functies iets voor jou /u? Of zou je /u meer informatie willen? Neem contact op met Bert van Ballegooijen via bertvanballegooijen@icloud.com

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 4 juli 2021

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor ‘VOOR ELKAAR vakantieweken’ van de Hervormde Vrouwenbond. Deze weken zijn voor mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking en voor alleengaanden, weduwen of weduwnaars. De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een beperking of het gemis van een geliefde of sociale contacten. Je ziet er tegen op om alleen van de vakantie te genieten. Met zorg en aandacht biedt de Hervormde Vrouwenbond – vanuit diaconaal oogpunt – vakantieweken aan. Hoewel dit jaar de vakanties niet doorgaan, worden er voor de diverse doelgroepen aparte programma’s ontwikkeld. Ook vanuit onze gemeente wordt er deelgenomen aan deze vakantieweken. De diaconie wil het diaconale werk van de Hervormde Vrouwenbond graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 11 juli 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en / of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift, maar vooral ook op uw gebed voor dit werk?

Verjaringsfonds

Het doel van de opbrengst van het verjaringsfonds voor het 3e kwartaal is Project 10 27 – Libanon, hulp voor de naaste. De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon, het Social Action Committee (SAC), richt zich op een arm deel van de buitenwijken van Beiroet. Daar woont een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Een ‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen worden geholpen. Om de hulpvragen enigszins aan te kunnen, moet de organisatie zich beperken. ‘Wat betreft de kinderen helpen we Armeens-Syrische vluchtelingen, christenen dus, op vaste basis. Daarnaast bieden we naschoolse opvang aan moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Andere kinderen uit de wijk mogen hier op zaterdag komen spelen. Ze bidden en zingen met elkaar en luisteren naar een Bijbelverhaal. Veel kinderen zijn niet bekend met de Bijbel. Voor tieners hebben we een avondprogramma opgezet, zodat zij niet doelloos over straat zwerven. Zo proberen we in te spelen op wat nodig is.’

Relatie en waardigheid van de ouderen, gehandicapten en kinderen die met het comité in aanraking komen staat centraal: ‘We proberen hun waardigheid te beschermen door de tijd voor hen te nemen, met hen te praten en een relatie met hen op te bouwen. We doen dit niet alleen, het wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen om ons heen, wereldwijd. Zo laat God aan ons zien: jij doet dit werk niet, Ik doe het.’ Dit doel van het verjaringsfonds wordt daarom van harte aanbevolen.

College van kerkrentmeesters

Onderhoudsklussen verricht aan onze Oude Kerk

Portaal onder de toren

Hier worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. De veelbesproken nis is inmiddels voorzien van een eikenhouten toog. De wanden en het vloertje van de nis worden nu nog aangeheeld met zogeheten Friese Witjes. Daarna komt er nog een klein stukje inrichting (spiegel / opbergruimte voor Bijbels en zangbundels etc.)

Plafond entree ingang Kerkplein

De verlichting was hier oud, incompleet en gevaarlijk. Deze is vervangen door nieuwe LED-spots op nieuwe posities. Helaas diende hiervoor ook een stuk plafond gesloopt en vervangen te worden. Inmiddels is deze klus bijna geklaard.

Plafond hoofdtrappenhuis ingang Kerkweg

Zoals eerder aangekondigd in een filmpje op HGHG diende dit plafond vervangen te worden door een nieuw akoestisch en brandvertragend plafond. De afgelopen 3 weken is hier hard aan gewerkt. We beschikken nu over een strak plafond dat voldoet aan de eisen van deze tijd, mèt nieuwe energiezuinige LED-verlichting.

Groot onderhoud Zuidzijde

Het dak en de goot zijn inmiddels gereed. Na een natte mei-maand hebben we heerlijk kunnen doorstomen op het dak, dankzij de schitterende weersomstandigheden in juni. Het onderhoud aan de gevel vergt echter wat meer tijd dan te voren voorzien. De werkzaamheden lopen dus uit ten opzichte van de opgestelde planning.

Bovenstaande onderhoudsklussen zijn en worden voor een deel door betaalde krachten uitgevoerd, die veelal zeer betrokken zijn. Prachtig om dit te merken. Een groot compliment geven we echter ook aan de vele vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Niet het minst aan degenen die de wekelijkse schoonmaak van de kerkzaal verzorgen aan het einde van de werkweek. Dank allemaal!

Zending

Terugblik uitzenddienst en collecte Henk Hazendonk

Met dankbaarheid kijken we terug op de uitzenddienst van Amy de Jong, waar we ook broeder Henk Hazendonk bij hebben betrokken. Het is voor ons als gemeente een voorrecht dat na Lea van de Riet (Zuid Afrika) nu nog twee gemeenteleden zijn uitgegaan om het Evangelie te verspreiden. Amy in Uganda en Henk in Peru. Het betrekken van br. Hazendonk bij de uitzenddienst is op het laatste moment beslist, omdat plotseling de grenzen van Peru open gingen en Henk ons liet weten dan ook spoedig naar Peru te willen vertrekken. Dit is niet de eerste keer dat br. Hazendonk naar Lima is gegaan. Dit is wel de eerste keer dat wij als zendingscommissie hier over schrijven. Dat komt omdat Henk een bescheiden persoon is en van mening was dat hij op persoonlijke titel wel naar Peru kon gaan. Hij volgde daar op eigen kosten taal- en Bijbelstudie en tijdens die studie zag hij de roeping om de sloppenwijken in de buurt van het seminarie in te trekken en de mensen daar het Evangelie van Jezus Christus te vertellen.

Intussen ontstond de behoefte aan een thuisfront waarmee overlegd kan worden over wat nu verstandig is te doen en is er een thuisfrontcommissie gevormd. Toen Henk zich geroepen wist om weer te gaan vertrekken werden de praktische dingen doorgenomen en werd duidelijk dat de mogelijkheden van zijn missie niet afhankelijk zouden mogen zijn van de vraag of hij dan nog in eigen onderhoud zou kunnen voorzien. Daarom willen de zendingscommissie en de thuisfrontcommissie de gemeente bij deze missie betrekken. Om een begin te maken zouden we de zendingsbuscollecte van zondag 11 juli voor dit werk willen bestemmen. Wilt u bij het overmaken van uw gift naar bovengenoemd rekeningnummer de naam van br. Hazendonk vermelden? Hiervan willen we zijn ticket betalen en de mogelijkheid bieden om Bijbels en lectuur te kopen.

De thuisfrontcommissie informeert u over hoe de missie van br. Hazendonk verloopt en hoe u in het vervolg dit werk kunt steunen.

Henk Hazendonk naar Peru

Bericht van het thuisfrontteam

Woensdag 9 juni is Henk weer vertrokken naar Lima in Peru. Hij hoopt hier te blijven tot 2 december. De reis verliep voorspoedig. Dat stemt dankbaar. Henk ziet dit als een bevestiging van zijn besluit om daarheen te gaan. Hij weet zich ook erg gesteund door de vele reacties en steunbetuigingen vanuit de gemeente. Namens Henk dank daarvoor. Henk woont in een flatje nabij het Seminario waar hij op de Bijbelschool heeft gezeten, 25 km ten noorden van het centrum van Lima. Vandaaruit steekt hij de Pan Americana (een snelweg) over om de heuvels in te trekken, waar een van de sloppenwijken van Lima ligt. De vorige keer heeft hij daar al mensen ontmoet en hij hoopt de contacten uit te kunnen breiden en daarmee een basis te leggen om echt iets voor de mensen te betekenen.

Henk heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Gemeenschap Wereldzending, dit vanwege de noodzaak dat er een organisatie is, die voor hem garant staat. Wanneer u hem financieel wilt steunen kan dit via de NGW. De stichting heeft een ANBI status. Het rekeningnummer is: NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW, onder vermelding van fondsnummer 411.01 Evangelisatie Sloppenwijken Lima. Het geld komt volledig ten goede aan zijn werk. Het is niet gewenst dat men ook nog de naam van Henk vermeldt. Mocht u / jij een periodieke schenking in geld willen opstellen of als buitenlandse gevers een bevestiging van giften nodig hebben dan kunnen ze direct mailen via info@ngw-evangelisatie.nl (de heer S. van der Meer).

Het postadres van Henk:

Seminario Biblico Bautista

Apartado 22-63

Puente Piedra

Lima

Peru

e-mail: hhhazendonk@gmail.com

Voor vragen of suggesties kunt u ons als commissie bereiken d.m.v. de mail:tfchazendonk@hghg.nl. Henk weet zich geroepen om de mensen daar het Evangelie te brengen, daarin is hij ons ten voorbeeld. De zendingscommissie verwoordt dat door de grote zendingsopdracht uit Mattheus 28:19; we hebben het mogen horen in de uitzendingsdienst met Henk en Amy. We vragen u hen en alle zendingswerkers te gedenken in uw voorbede en bidt voor al die mensen die leven zonder dat zij het verlossende werk van Jezus Christus kennen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondagmorgen gaan we verder met de prekenserie over Elisa. Nog één opdracht staat uit. Hazaël moet gezalfd worden tot koning van Syrië en Jehu tot koning van Israël (1 Kon. 19:15). Die opdracht gaat Elisa nu uitvoeren. We lezen in de dienst 2 Kon. 8: 7-15 en 9:1-13. De serie over Elisa nadert zijn einde. Na deze dienst zullen we in de verkondiging nog één keer stilstaan bij Elisa. In de avonddienst op 11 juli preek ik in de Oude Kerk over het tweede gebod. Dit n.a.v. zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus. We lezen in die dienst Exodus 32:1-11 en Hebreeën 1:1-3. U en jou gezegende diensten toegewenst, ook met de gastvoorgangers. Het is een geweldig voorrecht dat die er steeds weer zijn.

Belijdeniscatechisatie

In september start de belijdeniscatechisatie weer. Nu de zomertijd aanbreekt is dat ook een goede periode voor jongeren én ouderen die geen belijdenis hebben gedaan om te overwegen deze catechisatie te volgen. Wat is het belangrijk om dat persoonlijk voor jezelf te weten wie de Heere is. Zoals de dichter van Psalm 23 het uitspreekt: “De HEERE is mijn Herder”. Als het zo ligt dan mogen anderen dat toch ook weten? Tegelijkertijd is de belijdeniscatechisatie ook een plaats om meer kennis op te doen en zodoende (meer) naar de HEERE toe te groeien. We zijn dankbaar dat er al een groepje is, maar er kunnen er zeker meer bij. Laat het een zaak van gebed zijn!

Huwelijk

Frank Verdoold en Eveliene Swets gaan trouwen op 16 juli. Nadat zij elkaar het ja-woord hebben gegeven gaan zij naar de kerk van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort om daar Gods zegen te ontvangen. Deze dienst begint om 15.00 uur wordt geleid door ds. J.L. Schreuders, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld. We wensen Frank en Eveliene een mooie dag toe, samen met hun ouders, familie en vrienden. Ga met de Heere in jullie huwelijksleven. “Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken” (Spr. 3:6). Zij gaan meeleven met de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld.

Beleidsplan 2021 – 2025

In de achterliggende periode heeft de kerkenraad het (concept)beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2025 kunnen vaststellen. In dit beleidsplan wordt aangegeven waar de wijkgemeente zich bevindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst. Het beleidsplan kunt u inzien (downloaden) op de website van de Hervormde Gemeente www.hghg.nl onder de berichten van wijk 1 Oost. Bent u niet in de gelegenheid om internet te raadplegen, of vindt u het prettiger om een papieren versie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba. Mocht u vragen hebben over dit beleidsplan dan kunt u die schriftelijk t/m vrijdag 28 augustus doorgeven aan de scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1 3371 CW, of via de mail scriba.oost@hghg.nl. In de kerkenraadsvergadering van 5 september zal het beleidsplan definitief vastgesteld worden.

De kerkenraad

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de diakonie, € 50,- voor de zending en € 50,- voor de erediensten. Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- en € 30,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 50,- en € 20, -voor de kerk, € 10,- voor de avondmaalscollecte, € 15,50 voor de kerk, € 15,50 voor de diakonie, € 15,50 voor het pastoraat, € 10,- voor de zendingsbus en € 10,- voor de techniek in de erediensten. Hartelijk dank voor uw gaven.

Gelezen

‘Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest.’

Barend Wallet

Tenslotte

Het is fijn dat er ook in de kerk nu weer meer mogelijk is vanwege de verruimingen. Het had zondagavond iets feestelijks dat de Nieuwe Kerk zo mooi gevuld was. Wat fijn om samen alle psalmen te zingen tot lof van God. We hebben daarmee ook weer een nieuw rooster om de kerkdiensten te bezoeken. Steeds in de morgendiensten is groep 1 uitgenodigd. In groep 1 zitten o.a. de gezinnen met jonge kinderen. Voor hen is het fijn om ’s morgens als gezin naar de kerk te kunnen. Voor de avonddiensten verwachten wij telkens groep 2. Als u nog niet in de diensten geweest bent, schroom niet om contact te leggen via kerkdienst.oost@hghg.nl of door een belletje te doen naar scriba J.Poortvliet. Dan wordt u ingedeeld in een groep. Wanneer u met vakantie gaat, wilt u dat dan ook aangeven via bovengenoemd emailadres? Dan kunnen anderen gebruik maken van uw plaats in de kerk.

Langzamerhand breekt de zomerperiode aan. Voor kinderen en jongeren zijn het op school de laatste loodjes. Sterkte daarbij! Anderen zijn al met vakantie. Geniet van de rust en de schoonheid van Gods schepping!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Meeleven

Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Anderen hebben te maken met ernstige ziekte en krijgen hiervoor behandelingen. In overleg met betrokkenen is gevraagd of hun naam genoemd mag worden in de Kerkbode zodat we ook met hen kunnen meeleven. Het bovenstaande betekent dat regelmatig zowel de namen van hen die elders verpleegd worden, als van hen die langdurig ziek zijn, vermeld zullen worden in de Kerkbode. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Want het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade.

“God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden” Psalm 46 vers 2

 

De Kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Terugblik afgelopen zondag

“Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen”. Na een periode van 15 maanden, dat we niet of nauwelijks als gemeente God mochten loven en prijzen in ons lied, mochten we als gemeente met dit lied de dienst van afgelopen zondag beginnen. Niet ingetogen, maar met ‘luide stem’. Niet alleen omdat we blij waren, dat het zingen weer mag en kan, maar ook omdat we verrast werden met de beslissing van ds. Dubbelman.

Vorige week zaterdag, tegen het einde van de middag, kregen we van ds. Michiel Dubbelman het bericht dat hij nu het beroep naar onze wijkgemeente wel aan kon nemen. Hij had hierover een duidelijke bevestiging gekregen. Hiermee komt een einde aan een lange vacaturetijd, na een heftige periode waarin we afscheid moesten nemen van ds. Haverkamp. Een lange periode waarin slechts weinig beroepen konden worden uitgebracht, maar waarin we toch bleven vertrouwen, dat God op Zijn tijd, de juiste predikant voor ons op het oog zou hebben. Voor de beroepingscommissie komt hiermee een einde aan haar werkzaamheden. Met name Alida Blokland en Arco Boon, die als gemeenteleden hierin zitting hadden, willen we hartelijk dankzeggen voor hun inzet en volhardendheid. Voor ds. Dubbelman en zijn gezin breekt er een tijd aan van afscheid nemen en langzaam loslaten na een periode van ruim 14 jaar. Ondertussen zal er naar datums worden gezocht voor afscheid en intrede, terwijl wij als gemeente ervoor gaan zorgen dat de pastorie in gereedheid wordt gebracht voor het nieuwe predikantsgezin. Afgelopen donderdag 1 juli is hun dochter Julia getrouwd met Andries Boer. We willen hen hartelijk feliciteren met dit huwelijk.

Onze zieken

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”. (Hebreeën 4: 16)

Reserveringen

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Inmiddels zullen de gezinnen zich hiervoor wel hebben ingeschreven. Vanaf zaterdag 3 juli kunnen ook de anderen zich inschrijven. Schroom niet, zolang er nog plaats is dit te doen en weet u welkom in de dienst.

Verkiezing preses wijkkerkenraad

In haar vergadering van 28 juni jl. heeft de wijkkerkenraad br. Wim Hoogendoorn verkozen tot haar nieuwe preses. Omdat in de achterliggende tijd is geconstateerd dat de combinatie van de functies van preses en pastorale ouderling te zwaar is, is ook besloten dat Wim zijn werk in de wijk zal neerleggen en dat hier een vacature ontstaat. Deze vacature zal tijdens het komende verkiezingstraject opgevuld dienen te worden. Wim heeft aangegeven, dat zolang de vacature niet is vervuld hij in noodgevallen wel als waarnemer blijft functioneren in zijn wijk 2.4.

Wijziging Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2 Noord

Vanwege het bovengenoemde besluit heeft de wijkkerkenraad een wijziging in haar Plaatselijke Regeling (PR) in concept vastgesteld. De wijziging staat op pagina 4 onder paragraaf 1.1 ‘Aantal ambtsdragers’. Hier is het aantal ouderlingen met bijzondere opdracht verhoogd van 2 naar 3 met als toevoeging: (waarvan 1 ouderling-preses, 1 ouderling-scriba en 1 ouderling-gemeenteopbouw).

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze wijziging in de PR. Het concept van de totale PR na wijziging is in te zien op de website hghg.nl en staat onder Informatie, wijkgemeente 2 Noord. Tevens ligt de concept-regeling op afspraak ook ter inzage t/m 20 juli bij ouderling Jos van de Minkelis en vanaf 21 juli tot 31 juli bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot. Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 31 juli 2021 indienen bij de scriba (scriba.noord@hghg.nl). Mochten er geen opmerkingen binnenkomen, die deze wijziging in de weg staan, dan gaat deze wijziging van de PR in op 1 augustus a.s.

Beleidskader 2021 – 2025: Delen in de liefde van God

Elke vijf jaar legt onze gemeente zijn visie neer in een beleidsplan. Het vorige beleidsplan liep tot en met 2020. Het is dus tijd dat er een nieuw beleidsplan komt. De kerkenraad is daar de afgelopen maanden intensief mee bezig geweest.

De inspanning van de kerkenraad heeft geleid tot een stuk van 24 pagina’s. Een beknopte impressie zal door de wijkouderlingen worden rondgemaild naar alle wijkleden.

Het volledige document is digitaal beschikbaar op de website onder de kop INFORMATIE/Wijkgemeente 2 Noord.

Vooruit kijken

Vijf jaar vooruit kijken is een uitdaging. In die periode kan er veel gebeuren, wat we nu nog niet weten. Hoe zal het bijvoorbeeld gaan met de coronamaatregelen? Welke invloed heeft anderhalf jaar beperking van kerkdiensten op de kerkgang na de coronaperiode? Hoe zal de samenwerking met een nieuwe predikant er uit zien?

Beleidskader

Er is veel onbekend. Daarom spreken we liever over een beleidskader dan over een beleidsplan. Er is immers genoeg wat we wél weten: de Bijbel geeft ons richting en onze gemeente bestaat uit leden, waarvan we mogen verwachten dat die zich in willen zetten om die richting te gaan en de toekomst met vertrouwen in te gaan aan de hand van onze Heer.

Richting

Een beleidskader betekent, dat we de richting benoemen en kaders aangeven, maar de invulling daarvan samen met de gemeente stap voor stap zullen vormgeven in de loop van de komende vijf jaren. Die richting wordt in de eerste plaats bepaald door het grote gebod: U zult de Here uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als u zelf.

De kern

Als kerkenraad hebben we ons vervolgens bezonnen op de vraag: Wat is nu de kern van ons gemeente zijn. Waar draait het om? Welke kant willen we daarmee op? Hierover worden ons vanuit de landelijke kerk en de kerkorde inzichten aangereikt, waardoor we ons graag laten inspireren. De kern van ons gemeente-zijn is drieledig:

1. Relatie met God

2. Relatie met elkaar

3. Relatie met de wereld om ons heen

Hierop willen we ons richten bij de opbouw van onze gemeente in de komende vijf jaar.

Voorgenomen besluit

Er is een voorgenomen besluit van de kerkenraad om het Beleidskader 2021 – 2025 vast te stellen. Een volledige versie is beschikbaar. De kerkenraad is benieuwd naar uw reactie en inzichten en neemt deze graag mee bij de definitieve vormgeving. Uw reactie kan tot 31 juli 2021 gestuurd worden naar de scriba: Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl.) Daarna zal de kerkenraad in september overgaan tot definitieve vaststelling.

Verantwoording

Ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover ontving € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Op zondagavond 11 juli is er een Pareldienst. Onze kerkelijk werker Theo de Koning zal de dienst leiden. Het thema is ‘Wij houden ons niet langer stil’. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest. Omdat we weer mogen meezingen zullen we volop de gelegenheid geven om dat te doen en zo God te loven en te prijzen. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en / of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact, ook tijdens de zomervakantie! Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

We gaan vanaf 18 juli over op het zomerrooster en de eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 5 september met dhr. Hans Borghuis.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Wie Jezus achterna mag wandelen, heeft zijn rug naar de wereld gekeerd.’

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Bidden en danken

We danken dat ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk het beroep naar onze wijkgemeente mocht aannemen.

Uitsluiting van hulp is slechts een van de manieren van vervolging die Vietnamese christenen ervaren. Ze krijgen geen toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen, ontvangen geen subsidies, worden uit hun huis gezet, vals beschuldigd van een misdaad, ontslagen of zelfs fysiek mishandeld. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Het is winter in zuidelijk Afrika. Allerlei virussen, zoals COVID-19, hebben dan meer kans om zich te verspreiden. Daarbij is de gezondheidszorg in sommige landen slecht. Rondom de bestrijding van COVID-19 is nog veel voorlichting nodig, evenals het beschikbaar komen van middelen zoals vaccins. Bid hiervoor. (Gebedskalender GZB).

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In de stormen van het leven, als de golven hoog gaan, klinkt het Woord van de Meester: “Ik aanschouw de moeite en het verdriet. Geloof het. Ik maak het je bekend. Opdat je alle moeite en verdriet in Mijn hand zult geven.”(Psalm 10:14). Ook anderen worstelen met noden, van lichamelijke en psychische aard. Met en voor hen bidden we: “Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt. Keer terug, HEERE, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid.” (Psalm. 6:3,5)

Giften

Ds. van de Voorde ontving € 100,-. Ouderling Eskes € 30,-.Ouderling van Gelder € 20,- en bezoekbroeder G. Vlot€ 50,-. Alle giften ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Prediking

Afgelopen zondag hebben we een begin gemaakt met een serie preken over het Bijbelboek Ruth. We volgen deze geschiedenis waarin de Heere langs wonderlijke wegen Zijn belofte vervult. De geschiedenis is als een spiegel om de weg, die de Heere met Zijn volk gaat, te herkennen. Dat heeft ons ook vandaag veel te zeggen. Het is goed om het boek voor jezelf eens in een keer helemaal door te lezen. Zo worden ook de verbanden in het boek duidelijk. Laten we bidden dat de Heilige Geest ons zal leren, vormen en bemoedigen vanuit deze bijzondere geschiedenis.

P.v.d. Voorde

Registratie kerkdiensten

Dankbaar zijn we dat er weer meer mensen in de erediensten aanwezig kunnen zijn. Dit betekent ook dat er waarschijnlijk geen wachtlijsten meer hoeven te zijn. Wanneer een dienst vol is en de andere nog niet, is het logisch om aan te melden voor de nog niet volle dienst. Wanneer beide diensten vol zijn, zal er zaterdagavond gekeken worden wie er (helaas) toch nog afgemeld moet worden. Zo proberen we iedereen zo gelijk mogelijk een eredienst te laten bezoeken.

Gelezen/gehoord

‘God is bereid om te geven wat Hij beloofd heeft, maar Hij wil dat wij om het bezit ervan met Hem worstelen, zoals Jakob bij Pniël.’

Tenslotte

De laatste schoolweken breken aan. Weer een schooljaar voorbij. Voor sommige erg spannend. Ga ik over? Kan ik doorgaan op hetzelfde niveau? Hoe alles ook uit zal pakken: “U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.” (Ps.71:5).

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Beste gemeenteleden van Wijk Zuid,

We willen jullie van harte uitnodigen voor de Wijkmiddag op 10 juli. Juist in (en na) een tijd van afstand, zoeken we naar verbindende activiteiten. Tijdens deze wijkmiddag is iedereen welkom: jong en oud. Er is voor iedereen wat te doen: sjoelen, oudhollandse spelletjes, gezellig kletsen, samen zingen etc.. Over het eten hoeft u niet in te zitten. Wij zorgen voor koffie, gebak en een frietwagen. Kortom: niets staat opgeven meer in de weg!

Oh ja: is vervoer een probleem? Neem dan even contact met ons op. Wij zorgen dat u / jij erbij kunt zijn.

We hopen jullie te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Ellen, Marjolijn, Ruth en Christine

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 3 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 5 juli 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 6 juli 2021

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter Oude Kerk

Zaterdag 10 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

15.30-20.00 uur Gemeentemiddag Wijk 3 Zuid

19.00 uur Gebedskring Jeugdzaal OK

Maandag 12 juli 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 13 juli 2021

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter Oude Kerk

Zaterdag 17 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Algemene berichten

Tijd en affiniteit?

In Buitenhof wonen 12 volwassenen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Heb je affiniteit met deze doelgroep en vrije tijd over dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen koken, fietsen, sporten, tuinieren of schoonmaken. Heb je interesse en/of vragen neem dan contact op met buitenhof@syndion.nl graag tot ziens!

Tuinconcert

Vrijdag 9 juli organiseren we een openluchtconcert! Hanne de Vries en Eline Edens (ook wel bekend van Damascus) zullen optreden. Het concert zal plaats in Schelluinen, Parallelweg 2 (zie welkomsborden). Inloop: 19.30 uur, start concert: 20.00 uur. Kosten: €5,- p.p. entree t.b.v. onkosten. Bij aankomst contant te voldoen. Tijdens het concert ontvang je een consumptie, maar neem zelf ook voldoende te eten en te drinken mee. Als je lekker wilt zitten; neem dan zelf een stoel, kleedje of zitzak mee. We hopen jullie 9 juli allemaal te zien bij het tuinconcert! Geef je van tevoren wel even op via: https:/www.hghg.nl/tuinconcert.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juli. Vol=Vol!

Groot projectkoor Halleluja

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor met een veelzijdig christelijk repertoire. Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de bijbel te bezoeken maar nog specialer omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.

Vanaf nu kunt u / kun je je opgeven via de site: www.hallelujakoor.nl, daar vindt u ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden. De contributie voor een compleet jaar 2021-2022 bedraagt € 79,-. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio, en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland. Alle verdere info vindt u op de site. Zingt u mee?

De CSFR:

Ontmoeting, overtuiging en ontplooiing

Beste aankomende student,

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je een studie doet die bij jou past en waarin je jezelf kan ontwikkelen. Een mooie aanvulling op de studententijd vormt het lidmaatschap van een studentenvereniging. Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van de CSFR: een christelijke studentenvereniging met disputen in alle grote studentensteden. Doel: om christelijke studenten samen te brengen en met elkaar de gereformeerde beginselen te bestuderen. Op deze manier leer je te staan voor je overtuiging en word je voorbereid op je rol in kerk en samenleving. Dankzij bijbelkringen, lezingen en studiekringen krijg je de ruimte om te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en jezelf te ontplooien. De CSFR is een plek waar iedereen een thuis kan vinden. Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie over de introductieweken en de CSFR, kun je terecht op www.csfr.nl en onze sociale media. Tot snel!

Instrumentaal zomeravondconcert

Zaterdag 10 juli 2021 wordt in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes het jaarlijkse instrumentale zomeravondconcert georganiseerd. Medewerkenden aan dit concert zijn Corné van der Giessen en Leon Koppelman (panfluit), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (piano). U hoeft niet te reserveren voor het concert! Wel wordt u bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer op te schrijven.

Bij de ingang van de kerk kunt u uw handen ontsmetten. Er zal geen pauze zijn en er worden ook geen consumpties geserveerd. Verder geldt in de kerk een vaste looproute. Tussen de bezoekers zal 1,5 meter afstand gehouden worden. (Gezinnen kunnen uiteraard wel bij elkaar zitten.)

Op het programma staat dit jaar geen samenzang.

Het concert begint om 19:30 en duurt ca. vijf kwartier. De deuren aan de Pretoriusstraat 2 gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is (net als voorgaande jaren) nog steeds gratis. Wel is er na afloop een (digitale) collecte voor de onkosten. Jong en oud van harte welkom!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 4 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep 1)

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen(groep 2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A. van der Stoep, Nieuwland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Corine Kanselaar, Julia Veldman

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Juliëtte Poortvliet

De Parel: Simone Meerkerk, Emma Brieffies

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 4

avonddienst: Psalm 66: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. G.J. Hiensch, Elst (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 8 (groep B)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Elise de Haas, Daniëlle Terlouw, Els van den Bout (reserve)

____________________________________­­­________________

Zondag 11 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop.J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, Heid. Cat. Zondag 35

NIEUWE KERK

09.30 uur rb. ds. J.C.Breugem, Boven-Hardinxveld (groep 1)

18.00 uur prop. A.van Kralingen, Ridderkerk (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds.P.van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D.de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen: Hulp Oost Europa

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Denise de Bruin, Annemijn Koutstaal

Nieuwe Kerk: geen opgaaf ontvangen

De Parel: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 5

avonddienst: Psalm 40: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. W.J. Westland, Giessendam / Neder-Hardinxveld (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 9 (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Laura Verschoor, Jasmijn van den Bout (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

16 en 30 juli, 13 en 27 augustus

 

 

76-50,51

Een prikkelend voorbeeld

“Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.” 

(Lukas 4: 27)

____________________________________­­­________________

Een goed voorbeeld kan iets duidelijk maken. De Heere Jezus gebruikt in Zijn preken ook allerlei voorbeelden. Deze keer is het een Bijbels voorbeeld over de tijd van Elisa. Het is de enige keer dat we iets van Elisa lezen in het Nieuwe Testament.

De Heere Jezus is in Nazareth, waar Hij is opgegroeid, waar ze Hem kennen als de zoon van Jozef en Maria. Wanneer Hij preekt in de synagoge vertelt Hij als voorbeeld de geschiedenis van Naäman (2 Kon.5). Naäman, generaal in het Syrische leger, was melaats geworden. Melaatsheid was een huidziekte. Diep ingrijpend, al had je nog zo’n mooie carrière en nog zoveel geld. Je was in feite ten dode opgeschreven en moest voorgoed in quarantaine. Naäman hoorde via zijn dienstmeisje over de profeet in Israël. Hij ging er naar toe en kreeg de opdracht om zich zeven keer in de Jordaan te wassen. Maar… waren de rivieren in zijn eigen land niet mooier en schoner? Zijn dienaren drongen aan en Naäman luisterde. Hij ging zeven keer onder in de Jordaan en genas van zijn melaatsheid. Een groot wonder!

Is het niet een mooi voorbeeld wat de Heere Jezus hier geeft? Prachtig dat iemand van buiten Israël mag delen in het heil dat de God van Israël tot stand brengt? Vooral ook omdat hij de God van Israël erkent en Hem wil dienen. Past dat niet helemaal bij hoe het zal gaan na Pinksteren? Het evangelie gaat grenzen over. Mensen overal in de wereld vinden het leven in de Heere Jezus Christus. Lukas schetst het in het bijbelboek Handelingen. Vanuit Jeruzalem gaat het evangelie via Judea en Samaria naar de wereldstad Rome. Tot op de dag van vandaag komen overal in de wereld mensen tot geloof.

Toch is dit voorbeeld dat Jezus gebruikt vooral vlijmscherp. De Heere Jezus vertelt dit namelijk om te laten zien hoe het er met de mensen in Nazareth voor staat. Wanneer zij de Heere Jezus horen preken, zijn zij verwonderd. Ze staan versteld over Zijn uitleg van de Schrift. Maar ze blijven hangen in het feit dat Hij de zoon van Jozef is. Ze hebben vernomen wat er gebeurd is in Kapernaüm aan wonderen en tekenen. Dat willen zij ook wel meemaken, maar niet omdat ze nu zo heilbegerig zijn. Ongeloof slaat de klok. Precies daar legt de Heere Jezus de vinger bij. Geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Er waren heel wat melaatsen in Israël, maar zij werden niet genezen. Alleen Naäman, van buiten Israël werd gereinigd van Zijn melaatsheid. Naäman ging Israël voor. Het is wel duidelijk dat de Heere Jezus in de roos schiet met dit voorbeeld en deze les. De mensen uit Nazareth zijn zo boos dat ze de Heere Jezus van de rots af willen duwen. Hij mag er niet zijn! Hier tekent zich af wat er uiteindelijk met Hem gebeuren zal. Hij zal ter dood gebracht worden. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Daarom legt Hij Zijn macht aan de dag, door midden tussen hen door te lopen en weg te gaan.

Het voorbeeld van Naäman is indringend. Naäman ging Israël voor. Andere steden in Israël gingen Nazareth voor. Zijn er ook die ons voor gaan? Omdat ongeloof de weg tot de Heere Jezus blokkeert? Ongeloof omdat we blijven steken bij onze gedachten en gevoelens. Ongeloof omdat we bij de oppervlakte blijven. Ongeloof omdat we in de Heere Jezus niet onze Redder zien Die we nodig hebben in leven en sterven. Ongeloof omdat we stevig relativeren of omdat we zo vast zitten in ons kader. Ongeloof, ook na ontvangen genade, waardoor je op afstand van de Heere Jezus blijft. Anderen gaan voor in het Koninkrijk van God, maar waar blijft u dan? Geremd om in Jezus je Meerdere te zien, om je aan Hem toe te vertrouwen. Is daar wat tegen te doen? Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat u leiden. Laat u meenemen door Zijn woorden. Dat leert de Geest van God. Hij zorgt voor overgave. Hij maakt dat je leert buigen voor het woord van de Heere Jezus al schuurt het en komt er inwendig nog zoveel tegenin. De Geest weet de muren van ongeloof die wij optrekken te doorbreken. Zo worden wij klein voor God en zoeken onze reinheid buiten onszelf in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, telkens weer.

 Aarzelt u om grote woorden te spreken of om er veel van te verwachten? U kent uzelf een beetje en weet dat ongeloof zomaar de kop op steekt? Let dan op die vader van die maanzieke jongen (Markus 9:14-29). Huilend zei hij tegen Jezus: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp! Wat denkt u, zou de HEERE het er dan bij laten zitten?

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Thema-avond ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s.

Voor wie? Alle gemeenteleden

Wanneer? Donderdag 23 september 2021

Tijdstip?  20.00-22.00 uur

Waar? De Parel

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

We zijn in het afgelopen jaar met de neus op de feiten gedrukt: plannen maken voor een nieuw seizoen is echt onder voorbehoud. Het gaat erop lijken dat allerlei activiteiten in het komende winterseizoen toch weer voortgang kunnen vinden. Daarom verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties! Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad. Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit in het bestand dat we hiervoor hebben en op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: klopt de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel? Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het programma voor het nieuwe seizoen, enz. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

Diaconie

Diaconale collecte zondag 18 juni 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor Stichting Timon. Deze stichting richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en het gezin waar zij toe behoren. Zij helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is er aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Ook is er een project gestart ‘Welkom Thuis’ dat speciaal voor kerken en tieners is ontwikkeld. De diaconie wil dit project voor kwetsbare kinderen en jongeren graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 27 juni 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn veel mensen analfabeet: gemiddeld vier op de tien inwoners. Radios en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Wat een prachtige uitzenddienst was het op 6 juni! Een warm bad van betrokkenheid en bemoediging! Hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes en gebed! Ik ben echt ontroerd door al het meeleven en voel me ontzettend gedragen door u en jou, en bovenal door onze goede, almachtige God! Hij baant een weg, en Hij die roept is getrouw en zal het ook doen! (1 Tess. 5: 24)

Op moment van schrijven is het maandag 14 juni en ben ik onderweg naar Schiphol. Het was nog even spannend of ik zou kunnen vliegen, omdat er in Uganda een grote COVID uitbraak is. Bidt u mee voor de situatie daar met een tekort aan vaccins, ontoereikende gezondheidszorg en een samenleving waar 1,5 meter afstand lastig te bewaren is?

Gelukkig kan ik dus vandaag vertrekken en daar ben ik God dankbaar voor! Als u dit leest hoop ik veilig in Uganda aangekomen te zijn.

Hoe ziet de eerste periode eruit? Dat ligt aan de situatie en ontwikkelingen omtrent covid. De focus zal in het begin voornamelijk liggen op taalstudie (Luganda). Dit is een van de 43 talen van het land. Deze taal wordt gesproken in de hoofdstad Kampala en in het gebied eromheen.

Het is erg belangrijk om de taal te leren om zo met mensen van hart tot hart te kunnen praten, zeker als het om hartszaken gaat zoals het evangelie. Veel mensen met een beperking en mensen in armoede hebben geen scholing gevolgd, wat betekent dat ze geen/amper Engels spreken. Ook ben ik te gast in het land dus is het goed om m’n best te doen voor het leren van de taal en cultuur.

Dat kost tijd, dus daar zal m’n tijd in eerste instantie voornamelijk uit bestaan. Wel hoop ik de combinatie naar de praktijk ook gelijk te kunnen maken door in m’n dagelijkse leven zoveel mogelijk Luganda te spreken, bijv. in de supermarkt, en door 1 dag per week op de projecten te werken, zodat ik gelijk de taal in de praktijk kan oefenen.

Liefdevolle en Vreugdevolle groet,

Amy de Jong

Jeugdrubriek

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het seizoen 2020 / 2021. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90 RABO 0373 7197 44 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld inz. Jeugdcommissie, onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2020-2021’. Ondanks de beperkingen vanwege de lock-down zijn dit seizoen o.a. het openingsweekend, het verenigingswerk en de kerngroepen -met inachtname van de maatregelen- zoveel mogelijk doorgegaan. Om deze te bekostigen en ook om voldoende financiële middelen te hebben voor het toekomstige jeugdwerk vragen wij uw vrijwillige bijdrage. Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48704473 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden die onderzoeken en behandelingen ondergaan. Anderen hebben voortdurend pijn en last van vermoeidheid. Soms zijn het ook relatief jonge gemeenteleden die voor langere tijd uit de running zijn. We bidden hen de kracht en de nabijheid van de HEERE toe.

‘Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft;

hij, die door de nood gedreven

zich tot Hem om troost begeeft;

die zijn hoop in het hachelijkst lot

vestigt op den HEER’, zijn God.’

(Psalm 146: 3 berijmd)

Examenkandidaten

Op het moment dat ik deze regels schrijf weten sommigen de uitslag al. We feliciteren de geslaagden. Dank God voor het resultaat en de kracht die Hij gaf voor de inspanningen de jaren door. Geniet van de vakantie en we hopen dat je daarna met veel enthousiasme aan de nieuwe opleiding mag beginnen. Anderen wachten nog op de uitslag en een enkeling moet in het tweede tijdvak nog een paar examens maken. Sterkte daarbij!

Kerkdiensten

Vanaf komende zondag worden de complete groepen A, B of C uitgenodigd voor de kerkdiensten. Bij ‘Erediensten’ wordt de uitgenodigde groep vermeld. Ook wordt ieder, waarvan het e-mailadres bekend is, persoonlijk uitgenodigd voor de eredienst. Mocht u ’s avonds worden uitgenodigd en u kunt vanwege de jonge kinderen niet samen naar de dienst komen, dan kunt u dit kenbaar maken middels het e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl. Er wordt dan gekeken of er geruild kan worden met iemand in de morgendienst. Het is niet de bedoeling dat uzelf gaat ruilen. U kunt ook met ons contact opnemen (kerkdienst.oost@hghg.nl of de wijkouderling) als u niet ingedeeld bent in een groep en u overweegt om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen.

Meeleven

We leven mee met wijk 2 Noord nu er opnieuw een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk. Het is bijzonder dat dit beroep uitgebracht kon worden. We wensen ds. Dubbelman het licht en de leiding van Gods Geest! We bidden dat de Koning van de Kerk in Zijn genade spoedig deze vacature zal vervullen.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de instandhouding van de erediensten en € 50,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de instandhouding van de erediensten € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de diaconie. Zelf ontving ik (in collectebonnen) € 31,- voor de diaconie, voor de kerk € 40, voor het werk van Amy in Uganda € 16,- en voor het werk van Henk Hazendonk in Peru € 25,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Waarom is het niet geoorloofd God zichtbaar voor te stellen?

Omdat er geen enkele overeenkomst is tussen Hem die een eeuwige en ondoorgrondelijke Geest is, en een stoffelijke, dode, bederfelijke en zichtbare materie.

Johannes Calvijn (Catechismus van Geneve)

Tenslotte

In de morgendienst van 20 juni lezen wij 2 Koningen 8: 1-6. Een opvallende geschiedenis waarin wij ineens de vrouw uit Sunem (2 Koningen 4: 8-37) en de naam van Gehazi (2 Koningen 5: 20-27) weer tegenkomen. In de avonddienst gaat prop. H.B. van der Knijff voor. Nog even en hij is dominee in Wilsum, een dorp aan de IJssel, vlakbij Kampen. Op zondag 27 juni gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor. Heb een goede ontmoeting met hem rond het Woord van de HEERE. In de avonddienst ga ik u voor en is er weer een leerdienst waarin wij stil willen staan bij het tweede gebod. Daarbij hoort Heidelbergse Catechismus zondag 35. U en jou zegenrijke diensten toegewenst die vruchtbaar mogen zijn voor het geloofsleven! 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan alle zieke gemeenteleden.

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 27 juni zal in de Oude Kerk de heilige doop worden bediend aan vier kinderen van de gemeente.

Beroepingswerk

Nu er tegen de gevolgde procedure geen bezwaren zijn ingebracht, is dinsdag 15 juni j.l. een beroep door onze wijkgemeente uitgebracht op ds. M. Dubbelman te Giessen-Nieuwkerk. In de vacature van ds. B.C. Haverkamp is het de tweede keer dat we ds. Dubbelman beroepen. Tijdens een gesprek tussen de beroepingscommissie en ds. en mw. Dubbelman bleek wederzijds, dat het eerste beroep niet losgelaten werd en dat zij daarom weer open staan voor een beroep. Zodoende kwam er vrijmoedigheid om een tweede traject te starten. Kerkordelijk is dit mogelijk na een periode van 2 jaar. Vervolgens heeft, nadat de algemene kerkenraad hiermee unaniem had ingestemd, de wijkkerkenraad ook unaniem besloten om tot dit beroep over te gaan. Uiterlijk dinsdag 6 juli zal ds. Dubbelman moeten beslissen voor dit beroep en onze bede is, dat God hem nu wel de vrijmoedigheid geeft om dit beroep te kunnen aanvaarden. Daar mogen we als gemeente ook om bidden. Ds. Dubbelman gaat in onze gemeente voor tijdens de avonddienst op 20 juni a.s. in de Oude Kerk. Door uw aanwezigheid tijdens deze dienst, laat u uw betrokkenheid zien. We nodigen u uit deze dienst, voor zover we gemeenteleden mogen toelaten, bij te wonen. Uw meeleven kunt u ook laten blijken door een kaartje of brief aan: Ds. M. Dubbelman, Heul 34, 3381 DC Giessenburg, of per mail aan m.dubbelman@solconmail.nl

Hierna stelt ds. Dubbelman zich aan u voor.

Michiel Dubbelman (18 april 1972) is na de middelbare school natuurkunde gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Tijdens deze studie is hij ook begonnen met de studie theologie. Eerst aan de VU en later in Utrecht waar hij zijn studie heeft afgemaakt. Ondertussen promoveerde hij in de medische natuurkunde op een onderzoek naar de menselijke ooglens. Vervolgens heeft hij, naast zijn studie theologie, gewerkt als onderzoeker op de afdeling oogheelkunde van het VU medisch centrum. Eind 2006 is hij gestopt met dit werk en is hij ‘full time’ predikant geworden in de hervormde gemeente te Giessenburg.

In 1995 is hij getrouwd met Jorieke en zij hebben vier dochters gekregen in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar en een zoon van 7 jaar. De oudste dochter Emma heeft gestudeerd in België en woont daar nog steeds (Leuven). De tweede dochter Julia hoopt 1 juli te gaan trouwen en in Gorinchem te gaan wonen. Christy, Maria en Koen wonen nog thuis.

Nabetrachting

Wij danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Reserveringen

Zondagmorgen 27 juni zal de doop worden bediend. In deze dienst zijn er vooraf plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van de doopouders. Toch zal er ook nog plaats zijn voor de ‘eigen’ gemeenteleden. Van harte welkom!

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Uiteraard is iedereen welkom en we hopen dat u zich allen welkom voelt. Daarom nodigen we u uit, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 3 juli in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen. Tot en met vrijdag 2 juli geven we dan eerst de gelegenheid aan de jonge gezinnen om dit te doen.

Beleidskader 2021-2025

In het kerkblad van 26 maart en 30 april jl. hebben we u bericht dat we als kerkenraad vanaf begin dit jaar bezig zijn om een nieuw beleidsplan te schrijven voor de komende jaren.

We zijn het proces blanco ingestapt en met niets begonnen om ons te laten leiden door Gods Geest. Dit heeft geresulteerd in een beleidskader. Een richting waar we naartoe willen bewegen, zonder dat vooraf alles vaststaat.

Het beleidskader is door de kerkenraad in de vergadering van 31 mei jl. vastgesteld. Zo kon het ook in het beroepingswerk worden meegenomen, zodat de predikant bekend is met de visie van de kerkenraad voor de komende beleidsperiode.

Deze maand wordt het beleidskader klaar gemaakt om te publiceren, waarna u gelegenheid krijgt om te reageren.

In het kerkblad van 2 juli ontvangt u meer informatie.

Commissie Beleid

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 20,- voor het werk van Amy de Jong. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Zondagavond 27 juni is er een Pareldienst. Onze plaatsgenoot br. Arie de Rover zal de dienst leiden. Het thema is ‘Totaal verschillend en toch één’. Vanuit Galaten 3 zal hierover verder uitleg worden geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 11 juli met ds. Bart de Bruin uit Middelburg.

Commissie Pareldiensten

Jeugdwerk

Afgelopen mei is mw. Arin Oosterom-Klein om gezondheidsredenen gestopt als jongerenwerker in onze gemeente. Wij willen Arin bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze jongeren. We zoeken een jongerenwerker voor het nieuwe seizoen en inmiddels is de vacature daarvoor opengesteld.

Citaat

Wie heeft er ooit beweerd dat de waarheid in déze wereld overwint? In elk geval Christus niet. Neen, de waarheid moet lijden en heel het leven is een examen.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente, nu er afgelopen dinsdag 15 juni voor de tweede keer een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk.

Bid voor de veertig Centers of Hope in Syrië. Deze kerken willen een schuilplaats zijn, delen liefde en mededogen uit en streven ernaar het evangelie te delen door verschillende activiteiten. (Gebedskalender Open Doors)

Gerlinde is door de GZB uitgezonden om in Centraal-Azië een hospice op te zetten voor daklozen. Zij en haar collega geven lokale verpleegkundigen les over palliatieve zorg. Het hospice is inmiddels gebouwd, maar het proces om de benodigde vergunningen te verkrijgen om het hospice te openen is lang en taai. Bid voor een doorbraak hierin. (Gebedskalender GZB)

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere geve kracht om alles vol te houden. Er is veel zorg die niet in de openbaarheid komt. Dat de HEERE ook dan zicht geve op Hem, Die “onze zaligheid” wil zijn. “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.” (Psalm 68: 21)

Gemeente zijn: Wijkmiddag Zuid

Als wijkgemeenteleden verlangen wij ernaar om juist in deze tijd van afstand, verbinding te zoeken. Daarom wordt er een wijkmiddag georganiseerd voor jong en oud! Als alle maatregelen het toelaten vindt deze wijkmiddag plaats op zaterdag 10 juli 2021 vanaf 15.00 uur.

Noteren jullie deze datum alvast in jullie agenda? Wij houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groeten, Ruth Vlot, Christine de Koeijer, Marjolijn van Hoeven

Gelezen / gehoord

‘Ik zing niet om te uiten, maar om al zingende te innen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere Zaterdag 

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek 

Iedere maandag 

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Iedere dinsdag (tot de zomer)

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Iedere donderdag 

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Donderdag 24 juni

19.45 uur  bijbelgesprekskring – jeugdzaal OK

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 juni

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid prop. A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur
wijk 2 Noord dr. M Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. W.J. Westland, (groep C)

18.00 uur  prop. H.B. van der Knijf, Stolwijk, (groep A)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Timon

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Lenny Egas, Mirthe Buijk

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Rhodé Quist

De Parel: 10.45 uur: Thirza de Kok, Rebecca Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 86: 9

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD 

09.30 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem – openbare belijdenis van het geloof

Collecten

1. Op weg met de ander 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Mette Klop, Elsja Blom (reserve)

 

Zondag 27 juni

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord ds. M.P.D. Barth, Barneveld – bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee (groep B)

18.00 uur  ds. W.J. Westland ( groep C)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur  wijk 2 Noord dhr. A. de Rover, Hardinxveld Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Gerrie de Ruijter, Samuel Versluis

Nieuwe kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Marnix Molendijk

De Parel 10.45 uur: Jeanine Koesveld, Dayenne Maasland

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 100

Avonddienst: Psalm 149: 5

BOVEN HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Wycliffe Bijbelvertalers

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Anniëlle Spelt, Franci van den Boogaard (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-48,49

Kind of slaaf?

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”

  (Romeinen 8: 15)

____________________________________­­­________________

De slavernij is allang afgeschaft. Toch worden er nog steeds meer dan 30 miljoen mensen gedwongen om als slaaf te werken. Ze hebben een mensonwaardig bestaan! Paulus gebruikt het beeld van een slaaf. Hij maakt duidelijk wat de Geest absoluut niet doet. De Vader wil niet dat Zijn kinderen Hem slaafs benaderen: “Jullie hebben niet de Geest van slavernij ontvangen die weer tot vrees en angst leidt.”

Een slaaf is bezit, een ding met één doel: hij moet zich geven voor zijn meester. Nooit is het goed, altijd is er angst. Als christen ben je geen slaaf en hoef je niet in voortdurende angst te leven of het al dan niet goed genoeg is voor God. Dat geldt trouwens voor iedereen. Wie kent die vragen niet: doe ik het goed en word ik wel aanvaard?

Bent u kind of slaaf? Luister eens naar Paulus. Jullie hebben geen slavengeest ontvangen, die ons dwingt tot kruiperig gedrag om God of een ander tevreden te stellen of te presteren, om maar geaccepteerd te worden. Een leven in deze geest leidt alleen maar tot angst en vrees: wat zal God of wat zal een ander van mij vinden?

Paulus schrijft ook wat de Geest wèl is:  “Maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen.” Dat is een heel andere Geest. Door het geloof zijn wij geen ding, maar een geliefd kind! “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.” In het leven van Gods kinderen hoeft geen angst of onzekerheid te zijn.

De Geest van Pinksteren zorgt dat wij door het geloof aangenomen worden tot kinderen. Dat is nu echt het werk van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat ik, zondaar, mijn toevlucht neem bij de heilige God. Dat ik het werk van de Zoon van God van harte omhels en aanneem. Hij brengt mij bij de vaste en zekere belofte die God al bij onze doop gedaan heeft. De Vader betuigt en verzegelt dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daar wordt ons duidelijk waarom dit kan en mag: door de doop worden we door God verzekerd dat Hij onze zonden afwast door het bloed van de Zoon. Wij hoeven God niet tevreden te stellen, Hij maakt het Zelf goed. Zonder ons. Voor ons. Dat roept om ons geloof.

Daar hebben we nu echt de Geest voor nodig, want anders komt daarvan niets terecht. De slavernij is dan wel afgeschaft, maar de slaaf in mij is er nog. Dan willen we liever slaaf blijven of zelfs terug naar de slavernij, zoals Israël weleer. Maar de Geest van de Zoon en van het zoonschap is mijn slavengeest te sterk. Door Hem word ik van slaaf kind. Als kind hoef ik niet bang te zijn of het goed is en of ik aanvaard word. Hij legt ons daarom de woorden in hart en mond. 

Door Hem gaan wij God aanroepen: “Abba, Vader!” Wat zeggen wij eigenlijk met deze bekende woorden? U behoor ik toe! De Geest geeft mij kinderlijk vertrouwen dat God om Christus’ wil ook mijn Vader is. De Vader wil dat van Zijn kinderen horen! De Vader en de Zoon hebben daar alles voor gedaan. Denk alleen maar aan Gethsémané. De Zoon worstelt met Vaders wil en zegt: “Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Of denk aan Golgotha waar de Zoon afgerekend wordt op onze zonde en betaald gezet wordt op onze schuld. Hij wordt door de Vader verlaten, opdat u en ik door God aangenomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.

De Vader heeft Zijn Zoon daarvoor over gehad, zodat u dit gaat belijden. Hoe doen we dat? Hoe kan dat? Nu, de Geest komt altijd met het Kruisevangelie. Met dat Woord doet Hij een beroep op uw hart. ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart!’ En wat ik van mezelf nooit zou doen -de slavengeest wil dat niet- ga ik door de Geest der aanneming wel doen: ik antwoord: “Abba, Vader!” Bent u kind of slaaf? Ik hoop van harte dat u zich kind weet! Slaven hebben geen leven. Nu niet en nooit. Zij blijven buiten, terwijl kinderen eeuwig bij Vader thuis mogen zijn.

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de coronacijfers verder blijven dalen, biedt de Covid-routekaart voor kerken de mogelijkheid om het aantal personen in kerkdiensten verder op te schalen. Met ingang van zondag 6 juni zullen we daarom het aantal kerkgangers in alle wijken verhogen naar 15% van het aantal zitplaatsen, of maximaal 60 personen per ruimte als dit meer is dan de 15%. Concreet betekent dit dat het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem voor de Oude Kerk en De Parel hierop zijn aangepast. Ook voor de Nieuwe Kerk betekent dit verdere verruiming, waarover de gemeenteleden worden geïnformeerd door de wijkkerkenraad. Ook met het oog op de komende Avondmaalszondag (13 juni) stemt deze ontwikkeling dankbaar. Daarnaast komt er voorzichtig ook meer ruimte voor samenzang in de diensten: het laatste lied of psalm zal weer samen worden gezongen.Voor bijeenkomsten van jongeren tot 18 jaar gelden geen beperkingen ten aanzien van de aantallen en voor overige bijeenkomsten nemen we een maximaal aantal van 30 in acht. Dit betekent dat er, binnen de geldende basisregels, weer ruimte is om fysiek bij elkaar te komen. We hopen dat ook andere versoepelingen spoedig mogelijk zijn zodat verdere stappen kunnen worden gezet.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 10 juni a.s. in de Nieuwe Kerk. Jezus Christus legt in Johannes 6 uit dat Hij het Brood des Levens is. In die lijn biedt Jezus het brood aan bij het laatste avondmaal aan zijn discipelen ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam’. Zo mogen we uitzien naar zondag 13 juni, om volgens opdracht van Jezus, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via wijk Zuid. In de Nieuwe Kerk zal de avond gehouden worden met maximaal 60 personen. Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur  De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 3.

Uur van gebed

Zaterdag 12 juni komen we weer bij elkaar voor een uur van gebed. Aanvang 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Van harte welkom!

Honderd handig

Goed nieuws voor wie graag nuttig bezig wil zijn met zijn / haar handen: er staan weer dekenpakketten klaar! Een tas vol lapjes, die aan elkaar gezet kunnen worden tot een fraaie lappendeken volgens het meegeleverde patroon. Niet moeilijk, wel gezellig om (met elkaar) te doen. Zin? Ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19 of bel even tel. 61 10 08. Gehaakte of gebreide lapjes van 20 x 20 cm. zijn ook nog altijd welkom op hetzelfde adres of op Kerkweg 72.

Vaderdag cadeautip!

Er zijn nog glossy’s van de orgelrestauratie te koop. Heeft u al een exemplaar in uw bezit? Een mooi en kleurrijk magazine met veel foto’s en allerlei ‘weetjes’ over mw. Witte. Zelfs als je geen verstand hebt van orgels is het leuk om de glossy te lezen. Wellicht een leuk vaderdag-cadeautje? Ook opa’s zullen dit kunnen waarderen. Vanaf nu liggen ze in de Oude- en Nieuwe Kerk zodat u bij interesse een exemplaar à € 4,95 mee kunt nemen. Voorin zit een memo met info over de betaling. Verder is de glossy ook verkrijgbaar bij boekshop Rinnah. Ook kunt u nog steeds terecht op Kerkweg 19, Damstraat 5 en het Kerkelijk Bureau. Wie gaat u verrassen met dit fraaie magazine?

de orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 6 juni 2021

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster, project ‘de wereld snakt naar adem’. Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd op dit moment vreselijk schrijnend in India en Nepal. Het coronavirus grijpt hard om zich heen. De gevolgen zijn soms mensonterend. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem! Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. Zij bieden hun:

voorlichting: hoe je jezelf tegen corona beschermt;

bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;

directe hulp zoals eten, medische of psychosociale hulp en zuurstoftanks. 

Aan de kinderen, die maandenlang niet naar school konden, worden schoolpakketten uitgedeeld, zodat ze thuis kunnen doorwerken aan hun schoolwerk. Maar er is meer hulp nodig. Wees solidair! Geef nu voor de gezamenlijke strijd tegen (de gevolgen van) corona. De volgende organisaties werken samen in het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, EO Metterdaad, Red een kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. De diaconie wil deze hulp graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Jaarrekening diaconie 2020

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2020 van de diaconie. Zoals uit bijgaande staat van baten en lasten blijkt, sluit de jaarrekening van het college van diakenen met een voordelig saldo van € 249.985. Dit resultaat wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een door de PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van bebouwde eigendommen en beleggingen. Waar deze voorheen werden gewaardeerd tegen de aankoopprijs of een lagere marktwaarde moet er vanaf heden gewaardeerd worden tegen de actuele- of beurswaarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat uitkomen op -€ 13.146. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, tel. 06-22 40 23 82. Het inzien van de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak in de periode van 7 t/m 11 juni 2021. Als college danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als diaconie in 2020 mochten ontvangen. Het stelde ons als gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.         College van diakenen

Beknopte jaarrekening diaconie 2020

Balans per 31 december 2020 (x € 1.000,-)

Kroonjaarbezoeken

De diaconie zal vanaf september de kroonjaarbezoeken weer hervatten. Tot die tijd is uiteraard maatwerk mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan contact of een bezoek, schroom niet om contact op te nemen met een wijkdiaken. U vindt contactgegevens van de wijkdiakenen op de website hghg.nl/informatie.

Diaconale collecte zondag 13 juni 2021

De diaconale collecte op de avondmaalszondag is bestemd voor Open Doors. Graag willen we geheime gelovigen in het Midden-Oosten ondersteunen. Daar lijden onze broers en zussen dagelijks onder vervolging en verdrukking. Zoals Kouroush, die zijn vaderland moest ontvluchten omdat het te gevaarlijk voor hem werd. Hij vertrok naar Turkije, voordat hij zou worden opgepakt en gevangengezet. Net als veel andere gevluchte christenen mist Kouroush in Turkije een plek waar hij zich thuis voelt. Nu bouwt hij samen met andere christenen een ontmoetingsplek voor gevluchte christenen. Een prachtig en hoopvol initiatief! Open Doors is blij dit project te kunnen steunen. Uw bijdrage is een teken dat geheime gelovigen er niet alleen voor staan. Door uw hulp kunnen zij geestelijke zorg, online ondersteuning en discipelschapstrainingen ontvangen. Ook kunnen ze jonge christenen in het Midden-Oosten online bemoedigen en helpen groeien in het geloof. Met uw ondersteuning kunnen geheime gelovigen uit het Midden-Oosten naar een Bijbelschool. Zo kunnen zij op hun beurt weer medegelovigen helpen. De diaconie wil het werk onder broeders en zusters die dagelijks lijden onder vervolging en verdrukking graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Opbrengst Gerbera-actie Zuid Afrika

Wat was het vrijdag 28 mei een mooie zonovergoten dag! De Gerbera-actie was mede daardoor erg geslaagd! We hebben, na aftrek van de onkosten, een mooi bedrag opgehaald: €1500! Ook deze keer hadden we weer 800 bossen gerbera’s in de verkoop! Iedereen hartelijk dank voor het kopen / ophalen van de gerbera’s! Lea heeft op afstand mee kunnen genieten van de verkoop. Er is bij hen op dit moment bezoek uit Hardinxveld, dat is natuurlijk erg gezellig! Ze hopen zelf in december deze kant op te komen. We wensen Lea en Werner en de kinderen heel veel zegen bij hun mooie werk in Zuid Afrika!

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Recent mochten we Pinksteren vieren! Het feest van de Heilige Geest die de grenzen doorbreekt en wereldwijd het Goede Nieuws van Jezus brengt! Ik hoop en bid dat we ons met elkaar in kunnen zetten voor de gezamenlijke roeping en missie binnen het zendingswerk en binnen het lichaam van Christus, Zijn wereldwijde Kerk. Ik bid dat die Kerk met hoofdletter K doorgaat met groeien, want uiteindelijk draait het er toch om dat er zoveel mogelijk mensen het goede nieuws horen, zodat we straks met die grote menigte van allerlei talen, landen, volken en naties voor de troon van God en het Lam zullen staan om Hem te aanbidden! (Openbaring 7:9). God zij dank laat Hij Zijn Kerk nooit los, en Hij verlangt ernaar dat we samen met Hem nog meer discipelen maken die tot die Kerk toegevoegd worden. Wat is uw / jouw roeping daarin? Het is zo ver! Op zondag 6 juni om 15.30 uur word ik uitgezonden namens HGHG, namens u en jou, naar Uganda. Op dinsdag 15 juni vertrek ik naar Uganda met het diepe verlangen dat o.a. mensen met een beperking en hun families het Vaderhart van God leren kennen, dat ze Jezus mogen ontmoeten, dat ze kinderen van God mogen worden en in die waarheid en Liefde mogen wandelen. Ik bid dat ik naast hen mag oplopen, een liefdevolle zus in Christus voor hen mag zijn, hen aan de troon van mijn Hemelse Vader mag brengen, en dat ik ze mag zien opbloeien tot hoe Hij hen heeft bedoeld. Ik bid dat Zijn vreugde zichtbaar mag zijn in en door deze mensen heen, want ze hebben zoveel vreugde te geven, ook al wordt dat vaak (nog) niet gezien! Ik bid dat God krachtig werkt, dat de visie en missie van Special Joy tot uiting mag komen en dat Zijn vreugde via mensen met een beperking verspreid wordt in hun naaste omgeving, maar ook in de wereldwijde Kerk! Want is het lichaam van Christus niet ook zelf beperkt als we de mensen met een beperking er niet bij betrekken? 

Financiële update: Op dit moment is er 81% binnen aan maandelijkse toezeggingen! Echt, alle eer aan God Wiens zorg zo groot is, en heel veel dank aan de gemeenteleden en achterban! Hopelijk zien we elkaar op 12 juni nog even?

Lieve groet en in Hem verbonden, Amy de Jong

Dank- en gebedspunten

Dank dat alles medisch goed en niet zorgelijk is. Dank voor de goede zorg hier in Nederland, en dank voor de mogelijkheden tot goede zorg ook in Uganda.

Dank dat we de 80% behaald hebben qua financiën. God heeft ook grote dingen gedaan op dit gebied!

Bid voor de mensen met covid in Uganda. Ze bevinden zich nu in de 2e golf en de getallen stijgen harder dan afgelopen tijd. Bid ook dat het land open blijft.

Bid tegen de corruptie in Uganda. Bid dat de harten van leiders God echt willen dienen en vrezen.

Bid voor de Ugandese kerk. Dat ze zich vasthouden aan het ware Woord van God en verlangen naar een persoonlijke relatie met God, in plaats van alleen maar dingen van Hem te willen ontvangen (welvaart evangelie).

Bid voor mensen met een beperking in Uganda en hun families. Bid dat ze Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Bid dat ze zich geliefd weten bij hun machtige Maker en dat Jezus ook voor hen en hun families gestorven en opgestaan is. Bid dat ze van vloeken en tovenarij bevrijd zullen worden.

Bid dat de overige benodigde financiën nog binnenkomen.

P.s. We hopen u te ontmoeten bij de oliebollen-actie waar ook gelegenheid is om Amy ‘uit te zwaaien’.

Jeugdrubriek

Werkvakanties Dabar en meer 

Ga jij deze zomer op werkvakantie, mee met Dabar of je op een andere manier diaconaal of missionair inzetten, dan horen wij dit graag! We zouden het fijn vinden als je ons op de hoogte stelt van jullie reis of project zodat we als gemeente met je / jullie kunnen meeleven.

Je kunt mailen, appen of bellen met Willem Burggraaf

Mail: jeugddiaken@hghg.nl / Tel: 06 15 15 69 45

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Inmiddels hebben we de draad van de serie over Elisa weer opgepakt. Rondom het avondmaal lezen we uit 2 Koningen 7. In de voorbereidingsdienst ontdekken we dat de Heere Zijn Woord waar maakt. We lezen dan 2 Koningen 7: 12-20. In de uitzendingsdienst slaan wij 1 Petrus 4: 1-11 op. De kerntekst zal dan zijn 1 Petrus 4: 10. In de avondmaalsdienst op zondagmorgen 13 juni gaat het vanuit 2 Koningen 7: 3-11 over de melaatse mannen die ruimschoots gevoed worden. Ook in de middag- en avonddienst lezen we verder uit 2 Koningen. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet precies wat de tekst zal zijn.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving voor de diaconie (stichting Friedensstimme) € 10,-. Voor de diaconie (stichting Hulp Oost Europa) ontving hij € 10,-. Voor de kerk ontving hij € 10,- en € 40,-. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 15,50 aan collectebonnen en € 20,-. Zelf ontving ik €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Uitzendingsdienst

Zondagmiddag 6 juni is er om 15.30 uur de dienst waarin wij stilstaan bij het vertrek van Amy de Jong, Peulenstraat 155, 3371 AL, naar Uganda. In deze dienst hoopt ook een vertegenwoordiger van I-teams, de zendingsorganisatie, het woord te voeren. Ouderling Pille zal namens onze gemeente het woord voeren. In deze dienst staan we eveneens stil bij het vertrek van Henk Hazendonk, Spoorweg 20, 3373 AP, naar Peru. Hij hoopt woensdag 9 juni opnieuw te vertrekken om in Peru het evangelie te delen. Wat bijzonder dat twee leden van onze wijkgemeente zo hun plaats mogen innemen in het Koninkrijk van God. De Heere zegene hen daarin! We wensen Amy en Henk ook beiden een goede reis toe!

Heilig Avondmaal

Op zondag 13 juni hopen wij als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Evenals de vorige keren betreft dit een tafelviering. Deze zondag zijn er in de Nieuwe Kerk drie diensten. Alle leden uit de groepen A, B en C zijn van harte welkom. In de morgendienst wordt groep A uitgenodigd. Deze dienst staat in het teken van bediening Heilig Avondmaal. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij groep B. En in de avonddienst is groep C van harte welkom. De middag- en de avonddienst staan in het teken van voortzetting- en dankzegging Heilig Avondmaal. In de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Neem even contact op met kerkdienst.oost@hghg.nl als u vanwege de kinderoppas wilt ruilen naar een morgen- of middagdienst. We kijken uit naar een rijke avondmaalszondag. Dat we ziende op de Heere, de nodiging van de Koning in geloof mogen beantwoorden: “O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk” (Jes. 55: 1).

Gelezen

Daar hing dat Goddelijk Offerlam,

dat mijne zonden overnam

en daarom werd gebonden.

O God, dat Goddelijk mensenbloed,

heeft immers al mijn schuld geboet.

Zo heb ik nu dan vrede.

Mijn Vader, zijt Gij niet voldaan?

Mag ik niet vrolijk tot u gaan?

Ik breng mijn Borg mede. 

Johannes Groenewegen (1709-1764)

Tenslotte

De dag voor Pinksteren hebben we, met veel gemeenteleden, genoten van de prachtige uitzending. Mooi om te zien hoe allerlei gemeenteleden voor en achter de schermen zich hiervoor hebben ingespannen. Op verschillende manieren kwam de boodschap van Pinksteren naar ons toe. En daardoorheen tintelde het werk van Gods Geest.

De dag na Pinksteren overleed de oma van mijn vrouw. Oma Lugthart, die de laatste jaren in Graafzicht in Bleskensgraaf woonde, werd 100 jaar. Afgelopen zaterdag hebben wij haar begraven in Oud-Alblas. Voorafgaand was er de rouwdienst in de kerk van Oud-Alblas. Nuchterheid, betrokkenheid en voorzichtigheid, typeerden haar. Wat zong zij ook graag de psalmen. Het was mooi dat die psalmen in de rouwdienst gezongen werden door een aantal kleinkinderen. Allerlei herinneringen komen weer boven als wij aan haar terugdenken. Met haar overlijden zijn onze grootouders niet meer in leven. Als mens schuif je op en word je er bij bepaald dat je niet de eeuwigheid op deze aarde hebt. Wat is het  troostrijk om geborgen te zijn in de Eeuwige, Die dood en graf overwon. Hij leeft tot in alle eeuwigheid en wie Hem liefheeft, die leeft met Hem!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Kide kids is op zoek naar jouw talent!

Hallo allemaal. Jullie hebben vast het filmpje al voorbij zien komen: we zijn op zoek naar jullie talent. Maak er een leuk,  kort filmpje van en laat ons zo zien waar jij goed in bent. Inleveren kan via de mail: kidekids@hghg.nl of naar nummer 06-23 93 14 14. In de ochtenddienst van 20 juni, willen we deze talentenshow laten zien aan jullie en aan de rest van de gemeente. Kom maar op met die mooie filmpjes, wij kunnen niet wachten! Tot snel,            de Kide commissie

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Op 10 september 2020 werd het beroep op ds. Dick Wolters uit Vollenhove uitgebracht. Op 30 september ontvingen we van hem het bericht, dat hij met pijn in zijn hart moest bedanken voor het beroep.

Daarna heeft de beroepingscommissie het zoeken naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente weer opgepakt. Ook weer met dezelfde zorgvuldigheid. Daarbij is ook opnieuw gekeken naar predikanten die we eerder benaderd hebben en waar gesprekken mee zijn gevoerd.

Toch leek het of er door een hele lange gang werd gelopen, met heel veel deuren er in. Heel veel deuren ook, die met zorg werden onderzocht, maar uiteindelijk dicht bleven. Soms was het om moedeloos van te worden. Deze zoektocht werd nog eens bemoeilijkt door de lock-down in de periode januari en februari. Op een bepaald moment leek het alsof er nergens een opening was.

Nu zijn we op een moment gekomen, dat er een deur is, die mogelijk wel open kan. Op 23 mei j.l. hebben we afgekondigd dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het beroepingswerk. Dat er goede hoop bestaat dat er binnen een aantal weken een beroep kan worden uitgebracht. In de periode tussen het schrijven en verschijnen van dit kerkblad zal blijken of die deur ook inderdaad verder open gaat. Laten we als gemeente biddend meeleven en mag het zo zijn, dat we verrast worden door wat God met onze wijkgemeente voor heeft.

Pareldienst

Op zondagavond 13 juni is er een Pareldienst. Onze oud-plaatsgenoot ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond zal dan de dienst leiden. Het thema is ‘Gods Geest zucht’. Vanuit Romeinen 8 zal de dominee hierover verder uitleg geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee te praten en / of te bidden. Het ministry-team is ook 24/7 te bereiken als je later behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 27 juni met br. Arie de Rover.   Commissie Pareldiensten

Heilig Avondmaal

Zondag, 6 juni, bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. De week daarop, zondag 13 juni, vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. We komen bijeen in De Parel. Bij brood en beker gedenken we hoe onze Heiland Zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de jongste dag. Zo wordt in de viering al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. De Heere geve ons gezegende diensten. Momenteel is het risiconiveau vanwege corona nog ‘zeer ernstig’. Sinds zondag 16 mei j.l. laten we volgens de routekaart voor de kerken 10% van de ruimtecapaciteit toe. Concreet betekent dit ca. 75 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen. Op het moment dat de komende viering van het Heilig Avondmaal plaats vindt zou deze situatie veranderd kunnen zijn in ‘ernstig’. Als dat zo is, dan kunnen we op zondag 13 juni tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 120 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen, ontvangen. Volgens de richtlijnen van de PKN mogen er 3 diensten per zondag worden gehouden, mits er minimaal 1 uur tussenruimte wordt gehouden tussen twee diensten. Tijdens deze dienst gaat ds. G.A. Schreuders uit Wierden voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we mogelijk 150 of zelfs 240 kerkgangers, die dat ook willen, een plaats kunnen bieden. Voor coronatijd begon de eerste Avondmaalsdienst om 08.30 uur. Daarom willen we nu dus ook de eerste dienst beginnen om 08.30 uur, die dan tot ca. 10.00 uur duurt. Dan een uur tussenruimte om te ventileren en vervolgens een tweede dienst van 11.15 tot ca. 12.30 uur. Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over twee diensten en twee kerkzalen. We hebben het samen zo nodig om na zo’n lange tijd de dood van onze Heer en Heiland te gedenken. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 13 juni a.s. hopen te vieren, om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier, namelijk de website www.hghg.nl, en dan de knop  ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Formulier Heilig Avondmaal

Door één van de predikanten, die nog wel eens voorgaat in onze wijkgemeente, werden we gewezen op de verkorte formulieren, zoals die in de ‘eerste aanvulling op het Dienstboek’ van de PKN zijn opgenomen. Daarboven staat: ‘Beproevingen met het oog op de gereformeerde liturgie’. Met ‘gereformeerd’ is hier bedoeld: gereformeerd in de brede zin. In lijn met de gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals in de inleiding hiervan wordt verwoord. Zowel tijdens de voorbereiding op het Heilig Avondmaal op 6 juni, als tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 13 juni, willen we van deze formulieren gebruikmaken.

Reserveringen

Zondagmorgen 6 juni is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Zoals we in het vorige kerkblad ook al schreven, is een gezinsdienst niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, er gebeden wordt en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Ditzelfde geldt ook voor zondag 20 juni a.s., als we op vaderdag ’s morgens ook weer de dienst in De Parel hebben. Voor die dienst geldt ook weer dat we t / m vrijdag 18 juni eerst de gezinnen met kinderen gelegenheid willen geven om in te schrijven, maar laat de rest van de gemeente niet schromen, om daarna ook in te schrijven. Er mogen weer meer mensen in de kerk, dus is er ook meer ruimte.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ds. E.van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat

Christenen hebben veel geredetwist over de vraag of een christen er nu komt door goede daden of door geloof in Christus. Het is eigenlijk niet aan mij om een uitspraak te doen over zo’n moeilijke vraag, maar het lijkt me zoiets als vragen welke helft van een schaar het belangrijkst is.          

          C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk, nu er ontwikkelingen zijn, die mogelijk binnenkort leiden tot een beroep. Dat God zelf in dit beroepingswerk mag meekomen en we op korte termijn toch ook weer een nieuwe predikant uit Zijn hand mogen ontvangen.

Voorganger of zendeling zijn in Colombia kan gevaarlijk zijn. Christenen worden gezien als tegenstanders. Bid vandaag voor alle voorgangers en zendelingen die naar het platteland reizen om daar over de Here Jezus te vertellen. Dat is veelal een gevaarlijke onderneming. Bid ook voor hun gezinnen. (Gebedskalender Open Doors)

Costa Rica loopt tegen de grenzen van de IC-capaciteit aan voor coronapatiënten. Dat ligt niet zozeer aan de bedden en beademing, maar met name aan gebrek aan gespecialiseerd personeel. Bid dat ook in Costa Rica alle maatregelen die genomen worden, zullen bijdragen aan de bestrijding van de pandemie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Onze kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het dak van de kerk. Ouderling van Gelder ontving op huisbezoek een gift van € 12,50 ter vrije bestemming en voor de reparatie van het dak € 30,-. Ouderling de Hek ontving € 20,- voor de diaconie. Ds. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk € 10,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Kerkdiensten

De afgelopen drie zondagen mochten er in de Oude Kerk, maar ook in De Parel, weer meer mensen samenkomen. Aankomende zondag zullen we het aantal kerkbezoekers verder opschalen. Ook is het verantwoord om, voorzichtigaan, het zingen uit te breiden. Met ingang van aanstaande zondag kunnen we de laatste psalm weer allemaal meezingen.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met -indien nodig- extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door het uitsteken van de hand, dat u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten. De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar donderdag 10 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Gelezen/gehoord

Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen deken zo warm als de verzekerdheid van Christus’ liefde.

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Door de verruiming van de maatregelen zal ook de bezinningsavond weer gehouden worden. Zo een week van voorbereiding te houden is een voorrecht. Om toe te leven naar de zondag dat we het Woord mogen horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat….. Hij komt! Namens de kerkenraad ook een goede Avondmaalszondag toegewenst.          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere dinsdag 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Zaterdag 5 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 7 juni 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 10 juni 2021

20.00 uur  Bezinningsavond Heilig Avondmaal

– Nieuwe Kerk

Zaterdag 12 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep B1)

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, uitzenddienst Amy de Jong

18.00 uur ds. C.H.Bijl, Papendrecht (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds.L.W.Smelt, Voorthuizen 

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds.C.H.Hoogendoorn, 

Lelystad

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Christelijk Noodhulpcluster 

2. Eigen gemeente -eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Jamarka de Jong, Sanna de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Maaike Schild, Sanne Ritmeester

De Parel 10.45 uur: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 1

avonddienst: Psalm 23: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – voorbereiding Heilig 

Avondmaal

18.00 uur ds. A.Simons, Montfoort

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Janette Egas, Anna Klop, Sandra Baks (reserve)

Zondag 13 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland, (groep A) – Heilig 

Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, (groep B)

– Voortzetting Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J.Westland, (groep C)

– Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.L.J.van Lingen, 

Beusichem/Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk 

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Janine de Bruin, Wietse de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Anneke Quist, Lieneke de Ruiter

De Parel 08.30 uur: Jacobien Kraaijeveld, Sara Visser 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 4

avonddienst: Psalm Gebed des Heeren: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C.Breugem – voortzetting en 

dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Werelddiaconaat/Project 1027

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Lieke Klop, Dirry Blom (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.