Kerkbode 2021

77-28

Hagedissen bij de koning

“Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning.”

(Spreuken 30: 28)

____________________________________­­­________________

Komt u geregeld spinnen tegen in uw huis? Het is een merkwaardig fenomeen. Je ruimt je huis goed op, stofzuigt geregeld, houdt de ramen dicht en dan opeens: een spin. Waar komt het beestje vandaan? Hoe komt het binnen?

In Israël herkent men dit ook, maar dan met hagedissen. Ze zijn klein, je kunt ze steeds weer pakken en naar buiten brengen, maar toch vind je ze iedere keer opnieuw in je huis. Je kunt dan denken: “Dat ik ze in huis vind, is nog wel te begrijpen, maar in een paleis, waar alles schoon en netjes is, zullen ze wel niet te vinden zijn”. Dat is echter niet het geval.

Deze tekst uit Spreuken stelt dat de hagedis ook zit in het paleis van de koning. Wat betekent deze spreuk? Hij komt uit hoofdstuk 30. Daar gaat het over dienaren van de koning. Om preciezer te zijn: het zijn lessen hoe ze de koning het beste kunnen dienen en we kunnen een wijze les leren door naar een hagedis te kijken.

Allereerst iets over die hagedis. Het is geen mooi beest. Hij is klein en lijkt een beetje op een slang, maar dan met pootjes. Daarnaast is het ook veelzeggend dat woord ‘hagedis’ in het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, komt van het woord schrikken van iets negatiefs, of dat het gaat over iets dat eigenlijk verwijderd moet worden. In hedendaags Nederlands zouden we kunnen zeggen: iets irritants. 

De toepassing is dan als volgt. Die hagedissen zijn wij. Wij zijn, of voelen onszelf vaak klein, ook al zijn we misschien al volwassen. Daarnaast zijn veel mensen in onze omgeving soms irritant. Zo voelen we ons zelf vaak niet, maar we kunnen er van uit gaan dat veel mensen in onze omgeving wel weer zo naar ons kijken. Irritante trekjes zie je immers duidelijk bij anderen, maar zijn lastig om bij jezelf waar te nemen. Er is alle reden om ons mensen op te pakken en te verwijderen. De spreuk gaat echter verder. Die irritante hagedisjes zitten ook in het paleis van de koning. 

In de tijd dat het geschreven werd, was het een verwijzing naar God en zijn tempel in Jeruzalem. Voor ons betekent het een verwijzing naar de grote Koning, Jezus Christus.

Ook wij mogen, ook al voelen we ons klein, zwak of ongeschikt, bij Hem horen. We mogen bij Hem in dienst staan. Dat is bijzonder, want eigenlijk horen wij, onheilige mensen, niet thuis bij een Heilige God. We zouden verwijderd moeten worden, maar ondertussen zitten we er wel. In Psalm 84 staat dat zelfs een mus en een zwaluw een plek vinden om te wonen in de tempel. Hier in deze spreuk blijken zelfs hagedissen een plek te hebben. Deze spreuk zegt veel over ons en over de genade van God. Als kerk, als dienaren van God, zijn we hagedisjes. Eigenlijk zouden we opgeruimd moeten worden. Een hagedis hoort niet in huis en zeker niet in de tempel, het paleis van de Koning. Maar we zitten er wel. We zijn zelfs welkom! 

Het evangelie is dat Jezus, God zelf, door Zijn leven te geven aan het kruis, de weg vrij maakt voor ons mensen om bij Hem te komen. Het is belangrijk om aan deze genade nooit te wennen, maar er dankbaar voor te blijven. Daarnaast helpt het ons ook om dankbaar te blijven voor de kerk. Ja, onze gemeentes zijn vol fouten en er zou veel verwijderd moeten worden. We zijn niet, zoals we eigenlijk zouden moeten zijn en het is herkenbaar dat we vergeleken worden met hagedissen. Maar ondertussen is dat niet het enige. Jezus ziet ons tegelijkertijd als Zijn dienaren en we mogen bij Hem horen. Zelf hagedissen zitten in het paleis van de koning. U en jij horen er ook bij.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed en Nationaal gebed 15 januari

Vanwege de nog voortdurende lockdown willen we het geplande ‘Uur van gebed’ van onze gemeente deze keer laten samenvallen met het Nationaal gebed voor vrede en verbinding. Dat betekent dat we niet live samen komen maar u uitnodigen om thuis mee te doen en af te stemmen op Nationaalgebed.nl van 20.00 tot 21.30 uur. Aanleiding tot dit gebed is de aanhoudende coronacrisis en de daaruit voortkomende verdeeldheid in de samenleving en de geloofsgemeenschappen. In het gebed wordt gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Voorafgaand en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur worden geplaatst of op #nationaalgebed. Dit nationaal gebed wordt georganiseerd door de EO, de Protestantse Kerk in Nederland, Missie Nederland, Niet Alleen en de Raad van Kerken.

Honderd handig

Vele handen hebben de laatste maanden weer hònderden lapjes vervaardigd! Wij zijn inmiddels druk bezig er dekenpakketten van te maken. Gezien de enorme hoeveelheid willen wij voorlopig even een inlever-stop inlassen. Wie wil hoeft echter niet stil te zitten! Er staan een heleboel pakketten met lapjes klaar om in elkaar gezet te worden. Dus wie een gezellig en nuttig werkje zoekt waar je in deze koude tijd ook nog warm bij / onder blijft: neem contact op met / ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. Tel.0184 61 10 08.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Als commissie mogen we dankbaar en verwonderd terugkijken op een zeer geslaagde kerstpakkettenactie. Mede dankzij uw bijdrage, konden wij maar liefst 55 kerstpakketten samenstellen en door diverse contactpersonen laten bezorgen. We willen u heel hartelijk danken dat dit, met uw hulp, gerealiseerd kon worden en dat we zo met elkaar Gods liefde mochten verspreiden. Wilt u meebidden dat God elke keer weer de juiste mensen op ons pad brengt, die wij namens “Een Kilo Liefde” kunnen ondersteunen. Delen van wat we hebben maakt ons Rijk, want waar (Gods) liefde gedeeld wordt, vermenigvuldigt het zich! Alle eer aan Hem!

College van kerkrentmeesters

ACTIE KERKBALANS 2022

 Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan “vandaag voor de kerk van morgen!” Dankzij uw bijdrage kan onze gemeente voortbestaan.

Deze maand wordt de Actie Kerkbalans 2022 weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we weer op u rekenen?

Komende week (15 t/m 22 januari) wordt de envelop door onze vele vrijwilligers bij u thuisbezorgd. De week er op wordt de toezegging voor de vrijwillige bijdrage weer bij u opgehaald.

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”

Vragen over de actie kerkbalans? Mail naar: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Of bel: 0184-611036 (ma/do/vrij morgen)

College van Kerkrentmeesters

 

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

De kerstvakantie is voorbij. Jullie mogen gelukkig weer naar school. Komende zondag, 16 januari, hoopt de zondagsschool ook weer van start te gaan. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen  een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in de Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheidsavondje op donderdag 20 januari. Nadere informatie ontvangen jullie nog.

de leiding van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Catechisatie

Komende dinsdagavond zal Henk Hazendonk in de verschillende catechesegroepen het één en ander vertellen over het zendingswerk dat hij doet in Peru. We zien met onze jongeren uit naar een leerzame avond. Laten wij bidden dat God ook onze jongeren zal roepen tot Zijn dienst!

Gift

Ontvangen door br. H.W.G. Kant €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Een christen reist niet incognito.’

Onbekend

Tenslotte

Met dankbaarheid en in verwondering mogen we terugdenken aan de bevestigingszondag. Wat een voorrecht dat de Heere extra ambtsdragers aan onze wijkgemeente heeft geschonken en dat anderen opnieuw bevestigd mochten worden. We hebben node afscheid genomen van broeder J. Lemson. Als een dienaar heeft hij in de afgelopen jaren heel trouw en in alle rust de gemeente mogen dienen. Daar zijn we hem en zijn vrouw zeer erkentelijk voor. We bidden dat de ene vacature van diaken spoedig vervuld zal worden.

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Bijl uit Papendrecht. In de dienst van zondagavond, waarin ik u hoop voor te gaan, lezen wij verder in de Bergrede. We lezen in ieder geval Mattheüs 5:17-20.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 6 februari in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 22 januari aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen

Dankbaar kunnen we meedelen dat Ad Lakerveld zijn verkiezing tot ouderling mocht aannemen. De beslissing van Arie Slob is bij verschijning van het kerkblad ook bekend. We hopen dat deze beslissing ook positief mag zijn. Wilt u beide broeders opdragen in uw gebed?

Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zal er afscheid genomen worden van de broeders die de kerkenraad verlaten en ook de (her)bevestiging plaatsvinden van de broeders die in de afgelopen tijd hun verkiezing mochten aanvaarden, respectievelijk voor een nieuwe termijn zijn verkozen. Hierop komen we later uitgebreider op terug.

Verantwoording

Mw. Jannie van Tuijl ontving tijdens ouderenbezoek € 10,- voor de kerk. Ouderling-scriba Piet de Groot kreeg via de post een bedrag van € 6,25 aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

KideKids

Hi kids, We missen het om lekker met jullie aan de slag te kunnen. Het idee van Kide is dat jullie kunnen werken in de map en dat we dan een keer met elkaar een eigen dienst hebben, waarin we dan wat dieper in kunnen gaan op het onderwerp waar jullie die weken ervoor mee aan het werk zijn geweest. Nu met de coronamaatregelen, zijn er maar weinig van jullie tegelijk in de diensten. Jullie kunnen dus niet allemaal werken aan de werkbladen, en maar met weinig kinderen naar boven in De Parel (terwijl andere kinderen dat dan moeten missen). Daarom wachten we tot alle maatregelen weer weg zijn, zodat jullie dan met zijn allen mee kunnen doen. We zullen in De Parel, tijdens de ochtenddiensten wel aanwezig zijn, dus er kan gewerkt worden in de map met bijvoorbeeld een puzzel of kleurplaat. Als we weer aan de slag gaan, horen jullie en jullie ouders het weer van ons. Groet, 

Marieke, Willemijn, Eline en Jenneke

Pareldienst

Deze keer zijn de leden van 11-14 jaar aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleiding. Als je binnen de doelgroep valt, maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten kun je je opgeven op hghg.nl via Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 22 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn, dan kunnen de jongeren van 15-25 jaar zich ook opgeven via Meevieren.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 februari met ds. Hans Schaap uit Rotterdam.

commissie Pareldiensten

Citaat

‘Christelijk opvoeden gaat over het opvoeden van kinderen die leven met een op God gerichte mentaliteit.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken

We bidden voor ondernemers die mede door alle beperkingen het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden.

Bid voor jongeren in Myanmar. De militairen in dit land staan wantrouwend en meedogenloos tegenover de jeugd. Bid dat de jonge Myanmarezen mentors en leiders ontmoeten die hen leiden en inspireren in deze onrustige, onzekere tijden. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de kerk in Turkije, een van de kleinste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine minderheid. Bid dat de kerk desondanks van betekenis is voor haar omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Bevestiging ambtsdragers

Afgelopen zondagavond werden de volgende broeders (her)bevestigd in het ambt van diaken / ouderling. Zij kregen de volgende teksten mee.

Herbevestigde broeders:

Frederik de Bruin (ouderling), Jak.1: 5., Binnendams 19b, 3373 AB

Andries de Hek (ouderling),Math. 6: 33, Buitendams 305c, 3371 BG

Willem Huisman (ouderling), 2 Tim. 1: 14, Peulenstraat 178, 3371 AR

Jacob de Jong (diaken), Ps. 71: 6, Polderweg 4, 3373 LD

Cornelis Izak Pille (evangelisatie-ouderling), Kol. 4: 2, Peulenstraat 192, 3371 AS

Lammert Timotheus Veldman (ouderling), 2 Petr. 1: 2, Rivierdijk 464, 3372 BW

Nieuw bevestigde broeders:

Rombout Arie Cornelis van Eekelen (ouderling), 2 Tim. 2: 7, Gieser Wildeman 23, 3371 NG

Matthias Leenman (ouderling), Joh.14: 13, Buitendams 86, 3371 BM

Willem Thomas Treuren (diaken), 2 Tim. 2: 1, Van Wenastraat 9, 3381 BK Giessenburg

Govert Vlot (ouderling-kerkrentmeester), Ps. 119: 65-66, De Savornin Lohmanstraat 16, 3371 VA

Kerkrentmeester P. Boogaard heeft afscheid genomen (Kramsvogel 6, 3371 JZ). Broeder J. de Vries (Rivierdijk 677, 3371 EG) gaat zijn werk overnemen.

De nieuw bevestigde en de herbevestigde broeders en de nieuwe kerkrentmeester wensen wij Gods zegen toe bij hun werk de komende tijd. “En als iemand van u wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

De afgetreden broeders wensen wij dat ze de rust in God mogen ervaren en dat hun werk tot rijke zegen mag zijn.

Verdeling wijk 3.1, 3.5 en 3.7

Nu ouderling P.C. Bakker afscheid heeft genomen en ouderling A. de Hek scriba wordt (en daarom een kleine wijk krijgt), zal ouderling A. de Hek verantwoordelijk zijn voor wijk 3.1. , ouderling M. Leenman voor wijk 3.5 en ouderling R.A.C. van Eekelen voor wijk 3.7.

Catechese

Nu de scholen weer geopend zijn, kan de catechese weer fysiek doorgang vinden. Op 18 januari zullen de catechisatielessen weer starten volgens het rooster.

Kerkenraadsvergadering

Maandagavond 17 januari zal er kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur.

Gelezen / gehoord

‘Trouwens bidden is bidden, hoe beperkt van omvang ook. Het is een wig, die na verloop van tijd ons hart wijder zal openen voor de goddelijke werkelijkheid.’

Tenslotte

We danken onze scriba  P.C. Bakker voor het vele werk de afgelopen jaren door hem verricht ‘in de wetenschap dat zijn inspanning niet tevergeefs is in de Heere’. (1. Kor. 15: 58).

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 15 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

20.00 uur Gebedskring, nationaal gebed – digitaal

Zondag 16 januari

14.15 uur zondagschool – De Parel

19.30 uur Wijk Oost 20+ groep – De Parel

Maandag 17 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert, ds. E. van  Rooijen

Dinsdag 18 januari

19.15-19.30 uur Emmauswandeling – verzamelen achter de oude kerk

Woensdag 19 januari

19.30-21.30 uur mannenvereniging – de Parel

Donderdag 20 januari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraarts

20.00-22.00 uur opvoedkring wijk 3, oudste kind 4-7 jaar – de Parel

Vrijdag 21 januari

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – de Parel

ALGEMENE BERICHTEN

Blik op Maat

Er is in 2021 96.601 kg metaal ingeleverd. Dit bracht maar liefst € 30.585,- op. Alle verzamelaars en brengers van metaal hartelijk dank!! Het is ongelooflijk hoeveel geld afval opbrengt. Met de opbrengsten van de metalen konden vele goede doelen ondersteund worden. Zoals Mercy Ships, MAF, St de Ark, St Buitenhof, de Parel, PDC de Herberg, Woord en Daad, Interlakes School Ethiopië, voor Lea van der Riet – Luijten in Zuid-Afrika, plaatselijke acties voor Bosnië, Oekraïne en Roemenië, Open Doors, Dorcas voedselactie en andere doelen.

In december is Klaas Maat gestopt als vrijwilliger. Als oprichter van blik op Maat heeft hij vele mensen enthousiast gemaakt om oude metalen te sparen. Dit werk heeft hij bijna 13 jaar mogen doen. Wij bedankten hem en zijn vrouw voor hun grote inzet.

Helpt u ook dit jaar weer mee om de kruiwagens te vullen. U kunt brengen: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels / snoeren, computers en laptops enz. Van beeldschermen, printers, waterkokers en koffiezetapparaten is alleen het snoertje te gebruiken. Wij zijn ook blij met fietsen. Deze worden weer opgeknapt en opnieuw gebruikt in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen.

Samen met uw inzet hopen we dit jaar weer vele doelen te ondersteunen.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Papendrecht (groep 1B)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep 2B)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid prop. M. Slingerland, Gouda

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Fonds Alg. Kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Martine Verlek, Liesbeth Boer, Anja Maasland

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Manon de Bruin, Talitha Schild

De Parel: Simone Meerkerk, Joline Tromp

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 134: 1 

avonddienst: Lofzang van Simeon: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk (groep A)

15.30 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 13

Collecten

1. Werelddiaconaat

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Janette Egas, Anna Klop

Dinsdag 18 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

NIEUWE KERK

14.45 uur
ds. W.J. Westland, huwelijk Jan Poortvliet en Hanneke van Loon (Delwijnen) – digitaal

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-27

 Gebed voor elke dag

“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons, bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen bevestig dat.” 

(Psalm 90: 17)

____________________________________­­­________________

 Het nieuwe jaar is begonnen. Aan het begin van het nieuwe jaar hoor je vaak allerlei goede wensen. Maar… wat zou u of jij eigenlijk wensen voor het komende jaar?

De tekst voor deze meditatie is het slotvers van psalm 90, ‘Een gebed van Mozes’. Dat is mijn nieuwjaarswens voor ons allen. Geen grote dingen. Het werk van onze handen, onze dagelijkse bezigheden. Maar wel: met God.

Mozes bidt om Gods nabijheid ín dit leven, in het dagelijkse bestaan. ‘Bevestig het werk van onze handen’ – laat dat lukken, laat dat zinvol zijn!’ Tweemaal bidt hij het zelfs, zo belangrijk is het “Ja, het werk van onze handen, bevestig dat”!

Dat mogen wij ook bidden aan het begin van het nieuwe jaar, het werk dat je doet, de school, de studie, de dagelijkse routine die we weer oppakken. De psalm zegt het met deze woorden “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons.”. Eérst dat! 

De ‘lieflijkheid van de Heere’. Wat dat is? Dat je weet dat Hij naar je kijkt met liefelijke ogen. Altijd, ook als je aan het werk bent. De lieflijkheid van de Heere, onze God. Dat je weet van zijn liefde, van zijn genade, dat je gelooft dat Hij je aanvaard heeft en dat je altijd bij Hem terecht kunt. Als je bidt, en Hij luistert en je rust geeft en verhoort. Laat je leven steeds verbonden zijn met de Heere. Leer zijn lieflijkheid kennen. Maar ook als je niet bidt, maar wanneer je geconcentreerd aan het werk bent. Geloof is ook, dat je mag weten dat Hij er altijd is. Hij is ‘over ons’, als een koepel. Zijn liefde om je heen. Als je dáárvan weet, dan krijgt je dagelijks leven glans. Dan kun je in 2022 je taak met vreugde en inzet doen, dan krijgt het zin door Hem. ‘Je inspanning is niet tevergeefs in de Heere’.

‘Bevestig het werk van onze handen’ bidt de Psalmist. Dat wil zeggen: geef dat het er toe doet. Geef dat het méér is dan iets dat je nu eenmaal moet doen, omdat er brood op de plank moet zijn. Soms voelt het misschien zo. Maar je mag bidden: laat het er toe doen! Laat me mijn gaven inzetten in Uw wereld, Heere God!

Het werk van onze handen is veel meer dan een betaalde baan. Het geldt ook voor werk waar je je handen weinig bij gebruikt, je school of studie, als je niet werkt of bewust thuisblijft, kun je toch taken vervullen in de maatschappij; als vrijwilliger bijvoorbeeld. Al verdien je geen salaris, wie zijn taak verricht voor Gods aangezicht, die weet dat zijn of haar inspanning niet tevergeefs is in de Heere! Laat je leven steeds verbonden zijn met Hem. Leer zijn lieflijkheid kennen. Laat zijn Geest in je werken. Zóek de Here! 

Laat het geen theorie zijn, dat God ons een taak geeft, maar beleef het ook zo. Bid voor je werk, je taak en de dingen waar je tegenaan loopt. Zoek Zijn leiding bij je keuzes hierin. De Heere is er elke dag, zondag én maandag. Hij is overal, in de kerk en op het werk!

Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 15 “Wees dan standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw werk niet te vergeefs is in de Heere.”, Waarom? Dat je weet van Jezus’ overwinning over dood en graf. Leef uit Hem! Zet je in. Doe je taken zo goed als je kunt. Wees trouw en eerlijk, wees ijverig. Besef dat je een mens bent met een taak. Zoek ernaar om die te vervullen.

Onze taak wacht, wat dat dan voor ieder van ons ook precies mag zijn. Laten we dan gáán, met inzet en vertrouwen, met het gebed uit deze psalm: ‘Sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en ‘t allen tijd.’! Met onze ogen op Hem gericht. Niet omdát wij zo goed werken, maar omdat Hij de Bron is van ieder goed werk.

H.W.G. Kant

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Op de grens van een nieuw jaar

Opnieuw ligt een jaar van bijzondere omstandigheden en veel beperkende maatregelen achter ons. Misschien hadden we dit na 2020 heel anders voorgesteld, omdat we juist dat jaar als zeer uitzonderlijk hebben ervaren. Toch blijkt steeds dat het (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we in alles afhankelijk zijn van God, onze hemelse Vader. Daarom mocht en kon ondanks dit alles veel gemeentewerk doorgaan en hoefde er geen enkele kerkdienst te worden geannuleerd! We zeggen de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en ingezet hebben hartelijk dank. Er is opnieuw heel veel werk verzet. Nieuwe en onbekende talenten en mogelijkheden zijn zichtbaar geworden. De betrokkenheid en onderlinge verbondenheid mag hierin steeds weer worden ervaren, waarbij de techniek een belangrijke schakel is geworden. We danken bovenal God dat Hij daarvoor het achterliggende jaar kracht en liefde heeft gegeven.

Op de Algemene Kerkenraad worden ieder jaar ook de werkzaamheden van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente besproken. Ook wordt verantwoording gegeven van het financiële beleid. Hoewel dit grotendeels zakelijke aspecten van de gemeente betreffen, blijkt ook hierin de grote betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor!

Daarnaast mogen we weten dat al dit werk wordt gedragen door de gebeden van velen in de gemeente. Laten we hierin volharden, want op dit gebed doet God grote wonderen, ook in 2022.

Het is ons verlangen en vertrouwen dat de gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in het Woord van God, tot zegen voor haarzelf en voor allen met wie zij in aanraking komt. Tot lof en eer van Gods grote Naam, Zijn werk gaat door. Een gezegend 2022 toegewenst!

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers AK

In de komende weken zullen verschillende, door de AK benoemde, ambtsdragers worden (her)bevestigd in het ambt. Het betreft hier de broeders C.J. Batenburg (Jeugdouderling), F.C.C. Batenburg (jeugdouderling) F. de Bruin (preses), en C.I. Pille (evangelisatieouderling). Wilt u hen, en allen die bij hen horen, gedenken in uw voorbede?

Gemeente in coronatijd

In afwachting van verdere ontwikkelingen en in navolging van de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel:

Kerkdiensten

De kerkenraden hechten er veel waarde aan om zoveel als mogelijk de kerkdiensten fysiek te laten doorgaan. Hiervoor gelden dan wel aanvullende maatregelen:

Het aantal aanwezigen in de diensten wordt afgeschaald naar 50 (exclusief ‘personeel’). Concreet is hiervoor het aantal te registreren aanwezigen per dienst op ‘meevieren.nl’ op 50 personen ingesteld.

Met ingang van het nieuwe jaar beginnen de avonddiensten weer om 18.00 uur.

Als u gebruik wilt maken van de kinderoppas in de morgendiensten, wordt u verzocht om bij het opgeven op ‘meevieren.nl’ het woord ‘oppas’ achter uw achternaam te vermelden. Afhankelijk van deze opgaven kan dan in de oppas worden voorzien.

Voorlopig gelden deze afspraken tot en met zondag 16 januari 2022.

Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen beperkingen.

Aanmelden kerkdiensten

Voor de avonddiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Gemeenteleden kunnen zich voor deze diensten gewoon inschrijven maar komen in eerste instantie op de wachtlijst te staan. Bij voldoende ruimte krijgt u dan alsnog een plaats toegewezen. Naast het uitnodigen van deze groepen voor de avonddiensten in De Parel, zal er ook elke zondagmiddag een groep uitgenodigd worden voor een Rejoice bijeenkomst in de Oude Kerk die om 14.00 uur begint. E.e.a. zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheden actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechisaties en de zondagsschool worden de geldende regels voor het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. De belijdeniscatechese gaat in alle wijken, onder de geldende basismaatregelen, wel fysiek door.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Zolang de lockdown voortduurt, gelden voor overige bijeenkomsten en vergaderingen de afspraken die begin december 2021 zijn gemaakt.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om steeds de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. De vooruitzichten m.b.t. de nieuwe coronavariant zijn zorgelijk, en daarom zullen we ook steeds de actuele situatie blijven volgen. 

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 9 januari 2022

Zondag 9 januari hoopt de diaconie een algemene collecte te houden. Door het hele jaar heen collecteert de diaconie met regelmaat voor algemene doeleinden. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden tal van organisaties ondersteund in binnen- en buitenland. Vaak gebeurt dit via het vooraf opgestelde giftenplan en noemen we bij de collecte aankondigen als voorbeeld een organisatie van dit giftenplan.

Vandaag noemen wij speciaal het werk in eigen gemeente, ook in onze eigen gemeente worden doelen, acties en mensen door de diaconie gesteund.

Dikwijls gebeurt dit onzichtbaar, maar ook in onze gemeente is steun soms hard nodig.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte aanbevelen en wilt u het (vaak) onzichtbare werk binnen onze eigen gemeente ook opdragen in uw gebed?

Ontmoetingsavond

De huidige lockdown is door onze regering afgekondigd tot 14 januari. Op het moment dat we dit berichtje schrijven weten we nog niet waar het na deze datum naar toe zal gaan. Er is dus besloten om de ontmoetingsavond die gepland stond voor 20 januari te laten vervallen.

Het is jammer dat we elkaar in deze tijd, waarin we elkaar toch al zo weinig zien, ook op deze eerste ontmoetingsavond van 2022 niet kunnen ontmoeten.

Tevens wil de diaconie Dick Dekker en zijn vrouw hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor de ontmoetingsavonden mochten verrichten. Veel werk moest er achter de schermen worden verzet in het zoeken naar onderwerpen, data en sprekers. Werk dat niet zichtbaar, maar wel noodzakelijk was. Samen mochten jullie hiervoor de kracht en het enthousiasme ontvangen.

Inmiddels heeft de diaconie in Gerrit-Jan en Rika den Dunnen een opvolger voor het werk binnen de ontmoetingsavonden gevonden.Vanaf deze plaats wil de diaconie hen dan ook veel vreugde en wijsheid toewensen om de ontmoetingsavonden in de komende jaren vorm te gaan geven.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 3e kwartaal 2021 voor het Project 1027 Libanon-hulp voor de Naaste is € 1.060,-.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Voor het eerste kwartaal van 2022 is het nieuwe doel een project van de Stichting Shoresh. Stichting Shoresh steunt een aantal zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten in Israël, zoals hulp aan zwangere vrouwen, verslaafden en daklozen, kansarme kinderen en voedselprojecten. Hulp waar wij van onze overvloed hen mogen en kunnen bijstaan. De giften aan projecten worden 100% uitgekeerd aan de projecten.

Mogen wij ook de komende tijd weer delen van de overvloed welke wij ontvangen?

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

In de morgendienst is er de bevestiging van br. S.M. de Bruijn en br. J. de Heer, tot ouderling. Br. J. Broer, wordt bevestigd tot diaken. Jeugdouderling C.J. Batenburg, ouderling P. de Keizer, en ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, worden herbevestigd. Voor deze dienst wordt er geen groep uitgenodigd zodat enkele familieleden, van de broeders die bevestigd worden, aanwezig kunnen zijn. Dit wordt dan verder aangevuld met gemeenteleden.

In de dienst lezen we een eerste gedeelte uit de Bergrede, Mattheus 5: 1-16. De discipelen krijgen te horen dat zij het licht van de wereld zijn. Wat heeft dat ons te zeggen? We hopen het met de hulp en de leiding van Gods Geest te ontdekken. We bidden de broeders die (her)bevestigd worden een gezegende dienst toe! Laten we als gemeente met hen meeleven.

Catechisatie

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of volgende week de catechisaties gehouden kunnen worden. Via de app en de afkondigingen hopen we daar verder over te informeren. De belijdeniscatechisatie gaat in ieder geval wel door. We hopen met de belijdeniscatechisanten op donderdag 13 januari om 20.00 uur samen te komen.

Verkiezing diaken

De kerkenraad nodigt alle belijdende leden van onze wijkgemeente uit om schriftelijk namen in te dienen voor de openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature dienen belijdend lid te zijn van onze wijkgemeente. Wanneer de voordracht ondertekend is door tien lidmaten uit onze wijk, dan is de kerkenraad kerkordelijk verplicht deze namen over te nemen. Een voordracht met minder dan tien ondertekenaars zal eveneens door de kerkenraad besproken en overwogen worden. We waarderen het als gemeenteleden hun betrokkenheid tonen door namen in te dienen. Tot uiterlijk maandag 7 februari om 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba J.Poortvliet.

Mocht voor deze openstaande vacature één naam worden ingediend, dan kan de kerkenraad deze kandidaat benoemen. Wanneer er meerdere kandidaten worden ingediend (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 21 februari in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. Wil u de verkiezing van de nog openstaande vacature voor één diaken een plaats geven in uw gebeden?

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor vluchtelingenwerk Lesbos, € 15,50 voor de diaconie, € 15,50 voor de kerk, € 10,- voor de zending en € 10,- voor de kerk (energiekosten). Vriendelijk bedankt!

Hartelijk dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de goede wensen die ik heb ontvangen middels een kaartje rondom de feestdagen en het nieuwe jaar. Wederkerig wil ik graag ieder van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. 

ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

Gelezen

‘Men zegt dat iemand een ambt bekleedt, hoewel het ambt soms meer de persoon bekleedt.’

G.L. Lichtenberg (1742-1799)

Tenslotte

De feestdagen liggen al weer achter ons. Dankbaar kijk ik terug op de verschillende diensten die we mochten hebben. Wat een mooi gezicht al die kinderen in de vroege morgendienst op 1e Kerstdag. Indrukwekkend was het woord op Oudejaarsavond: ‘Maar het is nog niet het einde’ (Mattheus 24: 6). Op Nieuwjaarsdag kregen we een aanmoediging en een bemoediging mee: “Maar wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden”. Zo mogen we verder gaan, ziende op de Heere Jezus Christus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Ook dit jaar mag een jaar vol verwachting zijn. Want het gaat richting Zijn komst en Zijn komst is het die ons heil volmaakt.

Verschillende gemeenteleden leefden rond de Kerst en de jaarwisseling mee met mijn moeder. Een dag voor Kerst was het precies een jaar geleden dat mijn vader is overleden. Het meeleven heeft haar erg goed gedaan en zij wil u daar hartelijk voor danken. Als gezin danken wij u en jou eveneens voor de reacties en de wensen die wij ontvingen. Wij wensen u de zegen van God toe voor het nieuwe jaar! Met een hartelijke groet ook van Cora, Lydia, David, en Juda.

ds. W.J. Westland

Meeleven

Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Andere hebben te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade

“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen” ( Psalm 62: 2 en 3)

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Aan het begin van een nieuw jaar…

zijn we gewend om elkaar de hand te schudden en elkaar een heel goed en gezegend nieuwjaar toe te wensen en na afloop van de nieuwjaarsdienst elkaar te ontmoeten in De Parel, om met die goede wensen nog even door te gaan. En als we er op nieuwjaarsdag niet bij kunnen zijn, dan schudden we elkaar op de eerste zondag die daarop volgt, alsnog de hand.

Het is inmiddels het tweede jaar, dat dit niet kan, dat we afstand houden van elkaar en slechts met een beperkt aantal mensen naar de kerk kunnen, zodat die nieuwjaarswensen als gemeenteleden onderling voor een groot deel weer achterwege blijven.

Nu dat allemaal niet persoonlijk kan, doen we dat op andere manieren. Via dit kerkblad is een manier en daarom beginnen we de berichten van onze wijkgemeente in dit blad om u namens uw gehele wijkkerkenraad, allen van harte Gods zegen toe te wensen voor dit nieuwe jaar. Dat we in dit nieuwe jaar elkaar mogen wijzen op Hem, Die op een bijzondere wijze ons altijd weer onder Zijn hoede neemt en aan Zijn Vaderhand meeneemt. Ook al weten we niet wat de toekomst ons brengt in dit jaar -misschien gaat onze weg dit jaar wel door een donker dal- één ding is zeker: Ook dan laat Hij onze hand niet los en leidt Hij ons verder naar een toekomst die vol van hoop is.

Wanneer Hij onze hand niet loslaat, laten wij dan elkaar als gemeenteleden onderling ook vast blijven houden.

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en ontvangen behandelingen.

Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31: 15 en 16a)

Meeleven

We leven mee met het gezin van Jan en Ineke van Noordenne,  nu de moeder van Jan op 17 december jl. in De Lange Wei is overleden in de leeftijd van 96 jaar. De begrafenis heeft 23 december jl. plaatsgevonden. De Heere trooste de rouwdragende familie.

Huwelijksjubileum

Echtpaar A. van Dooijeweert – Dammers,  hoopt op 14 januari a.s. 50 jaar getrouwd te zijn. Een gouden jubileum. Wij danken met u en allen die bij u horen voor Gods trouw, een halve eeuw lang. We bidden om Zijn zegen en nabijheid bij het ouder worden.

Verkiezingen

In de verkiezingsvergadering van maandag 3 januari zijn Ad Lakerveld en Arie Slob, verkozen tot het ambt van ouderling.

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 13 januari a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed? Namens de kerkenraad, 

Piet de Groot, scriba

Verhuisd

Woensdag 5 januari jl. is mw. L. de Haas – Brandwijk verhuisd van Verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam naar: Zorgcentrum De Waard.

Wij wensen u Gods nabijheid in uw nieuwe woonomgeving.

Zij blijft verbonden met onze wijkgemeente en hoopt dat er t.z.t. een plaats is in Pedaja.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift.

Pareldienst

Zondagavond 9 januari zal er een Pareldienst plaatsvinden in De Parel en de aanvang is weer op de ‘oude’ tijd om 18.00 uur.

De dienst is, zoals eerder gemeld, opengesteld voor jongeren van 11-25 jaar en deze keer zijn de 17+ leden aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden op hghg.nl en dan Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 8 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn dan kunnen de jongeren van 11-16 jaar zich opgeven via Meevieren.nl

We roepen alle ouders op om hun kinderen te stimuleren om aan te melden! Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Nodig daarbij gerust iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. De volgende Pareldienst is op zondagavond 23 januari met ds. Leon van den Dool uit Broek op Langedijk.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Onze gebeden om vergeving en aanneming bij God moeten altijd vergezeld gaan van oprechte voornemens en beloften van nieuwe gehoorzaamheid.’

Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

We bidden om kracht voor gemeenteleden die door psychische nood tegen dit jaar opzien en niet kunnen functioneren zoals ze zelf zouden willen.

De Chinese overheid probeert steeds vaker kerken en dominees te intimideren. Zo is een pastor beboet met een bedrag dat gelijk is aan twee jaarsalarissen, omdat hij ‘illegale’ kerkdiensten zou organiseren. In een ander geval werden christelijke activiteiten beoordeeld als sektarisch. En daardoor kon men de kerk sluiten. Bid om moed voor Chinese christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Er zijn grote gebieden in Indonesië waar bijna geen christenen wonen. Bid dat de Heer van de oogst werkers uitzendt. Bid dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om met deze moeilijk bereikbare groepen het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Na een geslaagde blaasoperatie is dhr. J. Kroon,  begonnen met immunotherapie om zijn immuunsysteem extra actief te maken zodat kwaadaardige cellen worden bestreden. Een behandeling die ook de nodige bijwerkingen met zich mee kan brengen. We bidden dat onze broeder zo weinig mogelijk last hiervan heeft en de therapie een zegenrijke uitwerking zal hebben. Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen die in het verpleeghuis zitten, mensen die in quarantaine moeten zitten of de gevolgen van het opgelopen virus nog steeds ondervinden. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We kunnen zien dat we in een gebroken wereld leven. Laten we als gemeente ook de noden en zorgen (ook van de gemeente) neerleggen in het gebed, voor de biddende en dankende Hogepriester in de hemel. Hoezeer we het uitzeggen met Jesaja 53 en uitzingen met Psalm 103 dat de Heere Jezus ook onze ziekten op Zich heeft genomen, de werkelijkheid in het hier en nu is weerbarstig. De overwinning over zonde, ziekte en dood is voor het geloof werkelijkheid vanwege het volbrachte werk van Christus. De volkomen overwinning staat nog uit. Die komt als Hij komt. Tot die tijd weten we van het ‘reeds’ van het volbrachte werk van Christus, maar ervaren we ook het ‘nog niet’ omdat zonde, ziekte en dood bittere realiteit zijn en blijven. Maar niet zonder hoop. Christus staat garant voor een ‘levende hoop’, verwekt door Zijn levendmakende kracht in de harten van allen, voor wie Hij stierf en opstond uit de doden. “Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog!”

Giften

Diaken J. de Jong ontving een gift van € 20,- voor de diaconie. Ook ouderling L.J. van Gelder ontving op bezoek € 20,- voor de diaconie. Diaken G.P. Cluistra ontving van een gemeentelid een stapel vellen collectebonnen met een begeleidend schrijven erbij dat gericht was aan de diakenen en kerkrentmeesters. Na telling bleken de collectebonnen een waarde te hebben van € 684. € 342 voor de kerk en € 342,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Overkomst

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld is met doopbewijs overgekomen naar onze gemeente Lisette Makop.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan een viertal kinderen van de gemeente. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Afscheid

Zondagavond 9 januari nemen we afscheid van de broeders P.C. Bakker, C.M. Don en R. Vlot. Ook onze kerkrentmeester P. Boogaard zal dan voor het laatst in het voorgestoelte zijn plaats innemen. Wij danken de broeders voor het werk dat zij in het midden van de gemeente en van wijk Zuid hebben verricht. En dàt op verschillende terreinen waarop zij bezig waren. Bovenal danken we de Heere Die jullie heeft gegeven wat nodig was in Zijn werk. Om zo bezig te kunnen zijn tot opbouw en zegen van Zijn gemeente en daar het goede voor te zoeken. Tot eer van Zijn Naam. Hij gedenke jullie en ook allen die bij jullie horen op de verdere levensweg.

Bevestiging

De broeders F. de Bruin, R.A.C. van Eekelen, A. de Hek, W. Huisman, M. Leenman, C.I. Pille en L.T. Veldman zullen in de avonddienst bevestigd worden in het ambt van ouderling. Broeder G. Vlot in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en de broeders J. de Jong en W.T. Treuren in het ambt van diaken. We wensen de broeders de genade van God toe die ze nodig hebben voor hun werk in het ambt. Een genade die Hij ook wil geven op het gelovig gebed tot Hem. En waar de kerkenraad in zijn geheel ook telkens om verlegen is. Om zo samen vruchtbaar te zijn in de dienst van de Heere aan de gemeente die ons riep, Daarbij worden we hopelijk ook gedragen door uw en jouw gebed. Want wij kunnen het niet alleen.

Kerkrentmeester

Broeder E. de Vries heeft de plaats ingenomen van kerkrentmeester P. Boogaard. Aangesteld vanuit de gemeente om toe te zien dat de gelden en goederen van de gemeente op de juiste wijze worden beheerd. We wensen hem daarbij de wijsheid en kracht van de Heere toe.

Bijbelstudiekring

Donderdag 13 januari zal de Bijbelstudiekring i.v.m. de maatregelen digitaal zijn. We starten om 20.00 uur en is te volgen op ons HGHG Youtube-kanaal 3. We bereiden voor hoofdstuk 4 uit Goudaders: Gods Woord (n.a.v. Romeinen 9: 25 – 10: 21). Zijn er vragen over dit hoofdstuk, stel ze gerust – via de email of live via de chat. Een goede voorbereiding toegewenst! We hopen dat we elkaar de volgende keer in februari weer fysiek kunnen ontmoeten.

Gelezen / gehoord

‘Hier op aarde zijn we allemaal te gast, zelfs in ons eigen huis.’

Tenslotte

De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons. De wens en bede voor u en jou: dat de Heere Zijn hartvernieuwende genade en Zijn geloofsversterkende liefde doet blijken, ook in het jaar 2022.

Voor de laatste keer zijn dit de berichten voor onze wijk die ik heb opgesteld. Weloverwogen heb ik elke keer weer geprobeerd dit werk te doen. Dank aan allen die rondom de kerkbodeberichten corrigerend optraden. Dat was soms nodig. Fijn was het om te horen dat het geschrevene soms goed deed op de weg, waarop moeite ,verdriet, maar ook vreugde ons deel is.

Namens de kerkenraad groeten we iedereen en wensen jong en oud een goede zondag,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 8 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek – kb

Zondag 9 januari 

Géén zondagsschool

Maandag 10 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 11 januari

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 12 januari

9.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

Donderdag 13 januari

20.00 uur Bijbelstudiekring wijk Zuid (digitaal)

ALGEMENE BERICHTEN

Organist gezocht 

Voor de weeksluitingen in De Lange Wei op vrijdagmiddag wordt dringend een organist gezocht. De tijd is vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur. Aanmelden kan bij Engelien de Boon, jaapenengelien@hotmail.com

Kindergebedsboekje – Week van gebed 2022

‘Licht in het duister’, is het thema voor de Week van gebed in 2022. Tijdens deze week van 16 tot en met 23 januari staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe mee en geef als gezin deze week extra aandacht aan gebed. Aan de hand van een handig kindergebedsboekje sta je elke dag stil bij een Bijbelverhaal dat ons meer vertelt over het Licht van de wereld. De HGJB heeft aan dit kindergebedsboekje meegeschreven. Kinderen krijgen een prikkelende vraag om over na te denken (en over te praten). Daarnaast bevat het boekje verwijzingen naar video’s, luistertips, knutselwerkjes en experimenten. Uiteraard bevat iedere dag ook een onderwerp om voor te bidden en diverse voorbeeldgebeden. Bestel het kindergebedsboekje via de webshop HGJB.kameel.nl

Gebed voor het jeugdwerk HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Dank voor de jongeren die de HGJB mocht bereiken met de (online) HGJB-Kerstconferentie.

Dank dat we jongeren mochten bemoedigen en toerusten in hun geloof en dat we hen mochten uitdagen om dit ook uit te dragen.

Bid voor jongeren die geraakt worden door de coronamaatregelen. Die het lastig vinden dat alles wegvalt, zich eenzaam en alleen voelen. Bid dat zij zich geliefd en gezien voelen.

Het is onzeker hoe de coronacijfers zich ontwikkelen en welke maatregelen er nog genomen gaan worden. Bid dat we als HGJB manieren blijven vinden om jongeren te inspireren en toe te rusten in geloof, hoop en liefde.

Bid voor alle jeugdwerkleiders en ouders dat zij inspiratie en wijsheid krijgen, zodat ze manieren vinden om in verbinding te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Bid dat ze samen het geloof kunnen voorleven en doorgeven.

Toerustingsmomenten Vakantie Bijbel Werk 

In februari organiseert de HGJB vier toerustingsmomenten voor het Vakantie Bijbel Werk 2022. Laat je onderdompelen in het nieuwe thema tijdens de toerustingsdag op 12 februari. Een programma met uitgebreide informatie over het nieuwe thema, een Bijbelstudie en volop inspiratie staat voor je klaar. Daarnaast is er keuze uit interactieve workshops en kun je de nieuwe knutselwerkjes bekijken.

Komt de dag niet uit? Dan biedt de jeugdorganisatie op 4 en 8 februari twee avonden met een compacter, maar alsnog afwisselend programma. Daarnaast is er op 16 februari ook een online avond, waarin de belangrijkste informatie wordt toegelicht. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VBW

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 9 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bediening Heilge doop – HC 41

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging ambtsdragers

18.00 uur ds. D. Breure, Kockengen (groep 2A)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Kinderoppas

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhode Quist, Suus Muilwijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 7

avonddienst: Psalm 80: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid / herbevestiging ambtsdragers (groep B)

15.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Collecten 

1. Stichting Friedensstimme

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Jolanda de Bruin, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.

 

77-25,26

Wat doe jij met Gods boodschap?

 “Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.” 

(Lucas 2: 39)

“En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.”

(Lukas 2: 20)

____________________________________­­­________________

Het is je misschien wel eens opgevallen dat de Adventstijd en de Kersttijd vol zitten met engelenervaringen. Als je goed naar al die verhalen kijkt, dan ontdek je dat de manier van hoe er op die engelen gereageerd wordt, bepalend is voor het vervolg. Niet zozeer het vervolg van Gods plan, want dat gaat wel door, maar voor het vervolg van degene die de ervaring met de engel had. Je zou je daar eerst eens iets over moeten afvragen. Wat is nu eigenlijk een engel? Je kunt daar heel veel over zeggen, maar als je het beperkt tot de engelen in de Kersttijd, dan zijn het in de eerste plaats boodschappers van God.

Nu geloof ik dat God ons nog steeds engelen kan laten zien. Dat dit misschien veel minder gebeurt dan in de tijd van de Bijbel, zal misschien wel zo zijn, maar beperk je je even tot de taak van deze engelen in de Kersttijd, dan hoeven het niet alleen engelen te zijn die Gods boodschap brengen. Het is ook niet belangrijk dat het vooral engelen zijn; de focus ligt op de boodschap van God die zij komen brengen. De grote vraag is wat de ontvangers van die boodschap ermee doen.

Als je al een maand of 15 voor de Kerstnacht begint, kom je eerst Zacharias tegen. Hij staat in de tempel om het reukoffer aan God te brengen en ineens staat er een engel naast hem. Hij schrikt, maar de engel stelt hem gerust en vertelt hem namens God dat zijn gebed is verhoord en dat ze een kind zullen krijgen. Het is niet normaal wat hier gebeurt. Als er in Pedaja één van de bewoonsters ineens zwanger zou zijn, zouden de kranten er van vol staan. Dus dat Zacharias het niet begrijpt, zou nog kunnen, maar hij gelooft hier niet dat het waar is. Het gevolg is dat hij, nadat hij om een teken vroeg, negen maanden niet kan praten.

Zes maanden later staat er naast Maria een engel. Gabriël komt met een boodschap namens God. Ook Maria schrikt en wordt gerustgesteld. Ze krijgt de boodschap te horen dat ze zwanger zal worden. Ik denk dat Maria op dat moment iets gezegd heeft tegen de engel dat dit echt niet kan, want ze heeft wel een vriend, maar ze is keurig rein gebleven voor het huwelijk. Toch reageert zij niet in ongeloof. Ze begrijpt het niet en ze wil weten hoe het kan. Dat is een heel andere houding. Maria blijft geloven, ondanks dat ze het niet begrijpt. Terwijl zij er niet om vraagt krijgt ze wel een teken. Haar nicht Elisabeth is ook zwanger en zij is al zes maanden onderweg.

Als Maria dan aankomt bij haar nicht en ziet dat het klopt, gaat zij haar lofzang zingen. Een totaal andere reactie op Gods boodschap. Zij gelooft het en begint te zingen. Dan, negen maanden later na haar ervaring met de engel, staat er plotseling een engel in het veld bij Bethlehem. Ineens, in een donkere nacht bij een paar herders. Wellicht niet de meest leuke mannen om in de nacht tegen te komen en ook zij schrikken. De engel stelt hen gerust en vertelt hen dat de Redder van de wereld is geboren en ze krijgen er een teken bij: in een voerbak in doeken gewikkeld, zo zullen ze Hem kunnen herkennen. Na een leger van engelen, die weer gaan, wordt het weer stil en donker.

Weet je wat opmerkelijk is? Deze herders reageren direct in geloof op Gods boodschap en komen direct in beweging en bij de voerbak aangekomen aanbidden ze het Kind, maar ze blijven daar niet zitten: direct daarna staan ze op en gaan het overal vertellen. Geloof zorgt ook hier dat ze er van getuigen. Sterker nog, ze loofden en prezen God. Ze gaan zingen, net als Maria en overigens ook net als Zacharias op het moment van de geboorte van Johannes toen hij het wel moest geloven.

Nu kun je met Kerst helemaal bezig zijn met sfeer en gezelligheid. Ik wil je voor dit jaar een andere vraag stellen: Wat doe jij met Gods boodschap als je die ontvangt? Of het nu door een engel, een preek, een lied, een indruk of een beeld is, wat doe jij met Gods boodschap? Je kunt twee dingen doen: Je gelooft het of je gelooft het niet. Het ene zorgt dat je zult spreken, terwijl ongeloof je altijd laat zwijgen. Een boodschap van God is meer dan alleen persoonlijk geloven, het is misschien ook wel Gods stem die je oproept om een eenzame op te zoeken. Ongelovig reageren zorgt altijd dat je stil zult blijven. Het is de bedoeling dat je ervan gaat spreken en zingen en daarom moet je Gods boodschap geloven, wat die boodschap ook is.

Theo de Koning

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Coronamaatregelen en kerkdiensten

Op dit moment van schrijven is nog niet precies bekend wat de aangescherpte maatregelen betekenen voor de kerkdiensten in de komende periode. Houdt u in ieder geval de website hghg.nl en de HGHG-app in de gaten.

Volkskerstzang

Vanavond om 19.00 gaan we live voor de Volkskerstzang! Meerdere gemeenteleden brengen hun muzikale talenten samen op deze avond. Van harte uitgenodigd voor de digitale uitzending van de Volkskerstzang op kanaal1.hghg.nl.

 

Viering Heilig Avondmaal 2022

In de AK worden de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Het Heilig Avondmaal zal bediend worden op de zondagen 20 februari, 22 mei, 4 september en 4 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (1 april). Wij geven u de data tijdig door, zodat u deze alvast in uw agenda kunt noteren.

Hoewel er voorafgaand aan de vieringen van het Heilig Avondmaal geen vaste momenten voor het Censura Morum worden gehouden, willen wij u erop attenderen dat u met eventuele vragen of zaken die hierop betrekking hebben altijd terecht kunt bij uw wijkouderling of predikant.

Nieuwjaarsreceptie

Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie na de morgendiensten op 1 januari niet doorgaan.            

 Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Oliebollenactie 2021

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Zondag 26 december 2021

De diaconale collecte op deze kerstzondag is bestemd voor het Timohuis in Sliedrecht. Sinds begin 2021 is het Timohuis geopend. Het Timohuis wil in samenwerking met onder andere Siriz kwetsbare jonge moeders begeleiden rondom en na een zwangerschap. De missie van Timohuis is ‘omarmen, begeleiden, loslaten’. Zij omarmen, omdat ze vinden dat jonge moeders er niet alleen voor hoeven te staan. Zij begeleiden, omdat ze vinden dat jonge moeders de begeleiding verdienen die ze nodig hebben. En ze laten los, wanneer de jonge moeder met een gezond gehecht kind terug kan keren naar de maatschappij. Meer informatie kunt u vinden op www.timohuis.nl.

De diaconie wil Stichting Timohuis en daarmee hun werk graag ondersteunen, en vragen daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

Zondag 2 januari 2022

De diaconale collecte op deze eerste zondag van het jaar is bestemd voor Project 10 27 ‘Medische zorg in Noord-India’. India is met 1,3 miljard inwoners, na China, het grootste en meest bevolkte land ter wereld. Religie en het kastenstelsel spelen een grote rol. Partnerorganisatie Christian Reformed Fellowship of India (CRFI) wil via medische / sociale zorg uiting geven aan de liefde van God. Een team van toegewijde artsen en verpleegkundigen bezoeken arme dorpen op het platteland van Bihar en Jharkhand, in het noorden van India. Op het platteland zijn de meesten laag- of zelfs ongeschoold. Er is weinig kennis van en aandacht voor reinheid en hygiëne, de leefomstandigheden zijn vaak ronduit slecht. Vee staat bijvoorbeeld gewoon binnen in huis. Mensen hebben geen idee waar ze heen moeten met ziekten en kwalen dan naar (dure) medicijnmannen en tempels. CRFI organiseert tijdelijke klinieken in de dorpen en de teams behandelen gratis zieke mensen, verstrekken medische hulp en medicijnen, geven gezondheidsvoorlichting over uiteenlopende onderwerpen en bieden alfabetiserings- of naaicursussen aan. Ook het Evangelie wordt waar mogelijk gedeeld. De meesten in deze hindoeïstische omgeving horen het Evangelie voor de eerste keer. Velen komen op deze manier tot geloof. De diaconie wil dit werk in het noorden van India graag ondersteunen, en de collecte deze zondag daarom van harte bij u aanbevelen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verkoop collectebonnen

In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 27 december en maandag 3 januari.

JEUGDRUBRIEK

Bericht van de zondagsschool

Helaas is bekend geworden dat we het kerstfeest niet met elkaar in de kerk kunnen vieren. Gelukkig hebben we een online kerstfeest kunnen maken. U kunt het zien op zaterdag 25 december vanaf 12.00 uur op kanaal 1. Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest en al het Goede voor 2022.

Bestuur en personeel zondagsschool

‘Leer mij Uw weg’

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Afgelopen zaterdag is er een persconferentie geweest waarin nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Op het moment van schrijven is nog niet bekend welke gevolgen dit heeft voor de kerkdiensten. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. In de morgendienst op Eerste Kerstdag horen we over de wijzen uit het Oosten die komen om het Kind te aanbidden (Matth. 2: 1-12). 

In de diensten op Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag lezen wij Mattheüs 24: 1-14. We horen vanuit vers 6: “maar het is nog niet het einde”. Aan het begin van het nieuwe jaar klinkt vanuit vers 13 de aansporing: “Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”.

Kerkdiensten

Voor de komende zondagen wordt een beperkt aantal gemeenteleden uitgenodigd. Om ieder in de gelegenheid te stellen een dienst fysiek bij te wonen wordt op 1e kerstdag een extra kerkdienst belegd. De eerste dienst begint om 9.00 uur. De tweede dienst begint om 11.00 uur. Op 2e kerstdag zullen we weer de gebruikelijke tijden aanhouden: ‘s morgens 9.30 uur en ‘s middags 15.30 uur.

Op ​oudejaarsdag wordt de avonddienst gehouden op 18.30 uur. Op nieuwjaarsdag zal er een morgendienst zijn om 9.30 uur. Ieder heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een dienst tijdens de kerstdagen en voor een dienst rond Oud- en Nieuwjaarsdag.

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die een lange weg moeten gaan. Dat ze ondanks alle moeite en onzekerheid bij de HEERE mogen schuilen en Zijn troostvolle genade en nabijheid ervaren. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” (Psalm 91: 1)

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk en € 20,- voor de zending. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Hij (Christus) wordt in doeken gewikkeld, maar ons bekleedt Hij met onsterfelijkheid. Hij wordt met melk gevoed, maar Hij wordt tevens aanbeden. Een plaats in de herberg heeft Hij niet kunnen vinden, maar Hij bouwt zich een tempel in de harten der gelovigen. Opdat immers de zwakheid krachtig zou worden, is de kracht zwak geworden.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tenslotte

Het is een tijd vol onzekerheid. Niet alleen in de kerk moeten er n.a.v. de nieuwe maatregelen weer allerlei dingen geregeld worden. We denken ook aan ondernemers bij wie de zaak dicht moet. Ongetwijfeld zijn er ouderen die meer dan anders ervaren dat ze alleen zijn. Hoe gaat het allemaal verder? Het trof mij dat in de dienst die ik zondagmiddag in Reeuwijk mocht leiden als voorzang Psalm 48: 6 gezongen werd: ‘Want deze God is onze God, Hij is ons deel ons zalig lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden…’ Ook deze tijd is in Zijn hand. Wij mogen onze hulp en kracht van Hem verwachten! Verschillende kerstgroeten vielen er bij ons op de mat. Wederkerig wensen wij u als gezin een gezegend Kerstfeest toe en Gods nabijheid in het nieuwe jaar! Laten we onze levensweg vervolgen in afhankelijkheid van de HEERE. ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand.’ Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken op in ons gebed.

“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” (Jesaja 41: 13)

Verkiezingen

De wijkkerkenraad heeft maandag 12 december de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing ambtsdragers.

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

M. (Martin) de Beer

H.H. (Bert) IJzerman

A. (Ad) Lakerveld

A.H. (Arie) Slob

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures, zal er op maandag 3 januari a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 en vangt aan om 19.30 uur precies.

Via de website hghg.nl kunt u ook een machtigingsformulier vinden.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de persconferentie van zaterdagavond 18 december jl. zal inmiddels afgestemd zijn welke maatregelen genomen moesten worden. Omdat de kopij voor dit kerkblad vroegtijdig ingeleverd moest worden, kon de uitkomst hiervan niet meegenomen worden. We verwijzen u hierover naar onze website www.hghg.nl en de HGHG-app. Dan zal ook duidelijk zijn of de diensten voor het Kerstweekeinde eventueel nog voor een beperkt aantal kerkgangers opengezet kunnen worden of juist in het geheel niet. In ieder geval zijn alle diensten te volgen op de verschillende kanalen van de livestream van onze gemeente.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 6 januari a.s. om 20.00 uur. U wordt per e-mail door Maarten de Bruin op de hoogte gesteld in welke vorm deze bijeenkomst zal plaatsvinden, waarschijnlijk digitaal. U bent weer van harte uitgenodigd!

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 23,75 aan collectebonnen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Oppassers gezocht!

Het rooster voor de oppasbeurten tijdens de kerkdiensten wordt op dit moment weer ingevuld en we zijn nog op zoek naar nieuwe oppassers. Meld je aan bij oppasoudekerk@hghg.nl en geef hierbij aan: 1) Welke wijk: 2 Noord of 3 Zuid; 2) A-groep of B-groep; 3) Je leeftijd: 12-17 jaar of 18+.

de jeugdambtsdragers

Afscheid

Na de komst van onze predikant ds. M. Dubbelman is aan ds. E. van Rooijen verzocht om dit jaar uit nog pastorale bijstand in onze wijk te verlenen. Aan het einde van deze maand komt daar dus een einde aan. Inmiddels heeft hij meer dan 3 jaar in ons midden gewerkt. Bij zieken, overlijden, maar ook bij diverse huwelijksjubilea en ouderen onder ons heeft hij vele bezoeken gebracht. De laatste maanden heeft hij van verschillende pastoranten al persoonlijk afscheid genomen. Ook bij diverse weeksluitingen heeft hij Gods Woord op zijn bijzondere wijze mogen brengen. Op de preekstoel was hij voor ons een onbekende, maar inmiddels heeft hij ook de nodige preekbeurten vervuld. Dat laatste zal nog wel een keer voorkomen. Maar aan het bezoekwerk is dan aan het einde van deze maand echt een eind gekomen. Als kerkenraad zijn we hem daar heel dankbaar voor. Zijn werkzaamheden zullen echter niet stoppen. Wel in onze gemeente, maar in de buurgemeente is een vacature gekomen. Vanuit Giessen-Nieuwkerk is hij benaderd om m.i.v. 1 januari daar pastorale bijstand te verlenen, wat hij graag op zich neemt. We wensen hem en zijn vrouw, niet alleen vanuit de kerkenraad, maar vanuit de gehele wijkgemeente 2 Noord van harte Gods zegen toe.

Pareldienst

Zondagmiddag 9 januari zal er weer een Pareldienst plaatsvinden in De Parel. Aanvang: 15.30 uur. De dienst is ook deze keer weer opengesteld voor alle jongeren van 12-25 jaar met de kerngroepleiding. De kerngroepleden (12-16) kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider. De leden van de catechesegroepen (16+) moeten zelf opgeven via Meevieren.nl op hghg.nl. Dat geldt ook als je binnen de doelgroep valt maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten.

We roepen alle ouders op om hun kinderen te stimuleren om aan te melden! Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 24 december

De dienst is uitsluitend te volgen via de livestream van de Oude Kerk. Nodig gerust iemand thuis bij je uit om mee te kijken via de livestream. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen wordt rondgestuurd en die ook op de website staat.

Commissie Gemeenteopbouw

Citaat

‘De wereld gaat steeds verder achteruit, omdat de mensen zich alleen nog maar onder elkander beraden, in plaats van dat ieder zich eerst als enkeling met God verstaat.’

Søren Kierkegaard (1833-1845)

Bidden en danken

We bidden voor dak- en thuislozen. Juist in deze maand is het zo confronterend dat ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dat organisaties, die zich hiervoor inzetten, de middelen mogen hebben om deze kwetsbare groep te ondersteunen.

Laten we de Here God danken dat Hij Zijn kinderen kent en ziet. Hoe of waar ze de kerstdagen ook doorbrengen. Hij is erbij! (Gebedskalender Open Doors)

Ruim een jaar geleden brak in Ethiopië een burgeroorlog uit als gevolg van een machtsstrijd tussen de regering en de noordelijke regio Tigray, waar de voormalige machthebbers vandaan komen. Sindsdien zijn duizenden mensen overleden (waaronder een student aan de Bijbelschool die we steunen). Ook is er honger. Bid voor vrede voor Ethiopië, voor licht in deze duistere werkelijkheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte: een terugblik op 2021 en verder terug

Net voor de jaarwisseling komen we toch nog in een volledige lockdown. Aan het begin van 2021 hadden velen van ons dit niet verwacht, maar een nieuwe variant verstoort de plannen en zekerheden die we dachten te hebben opgebouwd. Daarbij wordt nu ook duidelijk dat het virus hardnekkiger lijkt dan verwacht en we niet op korte termijn terug zullen kunnen naar ons oude en vertrouwde leven dat voor ons zo gewoon was geworden. Over dat vertrouwde leven een enkele gedachte. Epidemieën zijn niet nieuw. Geschat wordt dat tussen 1400 en 1600 ongeveer een derde van de bevolking van Europa stierf aan ‘de pest’. Door ontwikkelingen in de wetenschap zijn pas de laatste 100 jaar grote epidemieën steeds zeldzamer geworden. Het succes van de wetenschap leidde tot een idee van maakbaarheid: de mens kan de natuur, de economie en de maatschappij onder controle houden. Het eerdergenoemde vertrouwde leventje is dus eigenlijk vrij uniek in de wereldgeschiedenis en nu worden we hardhandig wakker geschud. Onze controle over het leven is vrij beperkt. Wat hebben we eigenlijk wel onder controle?

Deze vraagt lijkt op de 1e vraag van de Heidelbergse Catechismus: Wat is onze enige troost (zekerheid) in leven en sterven? Het antwoord dat dan gegeven wordt, is dat onze zekerheid ligt in het feit dat wij het eigendom van onze trouwe Redder, Jezus Christus zijn. Dat Hij de controle heeft en dat Hij alle dingen die ons overkomen, zal laten meewerken ten goede. Het bijzondere is dat deze woorden geschreven zijn in 1563. Het moment dat er weer een pestepidemie in Europa was begonnen die 6 jaar zou duren en miljoenen levens zou kosten.

Het leven met uitbraken van de pest of andere rampen was voor onze voorouders hun gewone en vertrouwde leven. Zij beseften dat zij hun leven niet onder controle hadden. Dat was logisch voor hen. De afgelopen periode waarin wij dachten ons leven onder controle te hebben is dus eigenlijk uitzonderlijk geweest in het geheel van de geschiedenis. Misschien zijn we nu weer terug in het ‘gewone leven’. Maar dan wel met de belijdenis van de kerk dat Jezus ons leven onder controle heeft. In Zijn handen zijn wij veilig. Vanuit die zekerheid wens ik u en jou namens de kerkenraad een gezegend Kerstfeest en een gezond en hoopvol Nieuwjaar.

Tenslotte, ik wil u allen, mede namens het hele gezin, hartelijk danken voor de warme ontvangst, de steun en het meeleven die we van u en jullie hebben ontvangen bij onze komst naar Hardinxveld. Met vriendelijke groeten,

ds. M. Dubbelman

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als het gaat om psychische pijn en persoonlijke levensstrijd , door ouderen en jongeren. Maar ook zij die korter of langer geleden geliefden verloren hebben, dragen we op aan Gods genadetroon. De geslagen wonden kunnen zo gevoeld worden. Dan wijzen we u en jou op de Naam Die het Kerstkind kreeg: ‘Immanuël’, dat is: ‘God met ons.’ Vanwege die Naam is er ruimte in ziekte, zorg en rouw. ‘Ik zal hem / haar Mijn eer en Mijn heil (= Mijn Jezus) doen zien en nooit Mijn hulp onttrekken.’

Uitvoering beleidsplan liturgie

In het beleidsplan van onze gemeente wordt onder andere gesproken over het bezinnen op het gebruik van een andere Psalmberijming en het Bijbelse lied. Zowel op een aantal wijkavonden, zeer recent nog in oktober, als op de kerkenraadsvergaderingen hebben wij ons hier over gebogen. Er zijn inmiddels allerlei alternatieve psalmberijmingen beschikbaar gekomen. Zeer recent stonden er in de Waarheidsvriend een aantal artikelen over De Nieuwe Psalmberijming, die het afgelopen jaar verschenen is. Op de afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2022 naast de oude Psalmberijming (1773) ook stapsgewijs gebruik te gaan maken van nieuwere en bijbelgetrouwe psalmberijmingen zonder ons te binden aan één andere psalmberijming. Het is ons verlangen om de waarde van de Psalmen in de taal van nu door te geven aan de volgende generaties. Ook het zingen van een Bijbels lied in de eredienst behoort tot de mogelijkheden. Het staat de (gast)predikanten vrij om hier al of geen gebruik van te maken. Het gaat erom dat het gezongene de taal van het geloof en het gebed, de klacht, de lof en de dank, die Gods Woord ons op de lippen legt, verwoordt. Zodra er een ‘nieuwe’ psalm of lied gebruikt wordt in de eredienst, zal deze worden geprojecteerd. We hopen en bidden dat we ook door het zingen daarvan geleerd en gevormd worden om de Heere te loven en te dienen.

Vanuit de pastorie

Niet elke Advent is hetzelfde. Ik merk dat ik door de onzekerheid van onze tijd de geschiedenissen van Lukas 1 anders lees. Net of je dichter bij die verhalen kan komen. De bekende figuren in Lukas 1, waaronder Zacharias en Maria, leefden ook in een tijd die beheerst werd door onzekerheid. Dat er in die donkere periode van Israëls geschiedenis mensen waren die bleven uitzien naar de vervulling van Gods beloften, mag ons inspireren. Maar dat we lezen hoe God die wereld, die de onze is, daadwerkelijk binnenkwam, mag ons bemoedigen. Gods Zoon is neergedaald in ons bestaan: Immanuël, God met ons. De wereld drijft niet meer weg als een losgeslagen schip. God heeft Zich in Zijn Zoon met ons verbonden en een weg geopend naar vrede (Luk.1: 79) Hij is als de ‘Opgang uit de hoogte’, zingt Zacharias, als een ‘zonsopgang’ van een nieuwe morgen (vs.78). Dat beeld is zeer vertroostend voor ons die hoopvol wachten op Zijn wederkomst in deze tijd zoals eens Zacharia, Maria, Simeon en de oude Anna. Laten we bidden om volharding in het geloof, vreugde in de hoop, verdieping in het gebedsleven, en Gods leiding voor elkaar in voorspoed, verdriet en eenzaamheid. 

Dank voor uw gebed voor ons en voor alle hartelijke wensen. Wederkerig wensen we u en jullie een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling toe. En ook voor het nieuwe jaar is onze verwachting van de HEERE (Ps.130: 5,6). 

Mede namens Emelia een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen / gehoord

‘Het niet vurig terug verwachten van Jezus uit de hemel, is de hoogste vorm van wereldgelijkvormigheid.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad wensen we vanaf deze plaats u en jou rijk gezegende Kerstdagen toe. Dat het Kerstfeest werkelijk Christusfeest mag zijn.

P.C. Bakker

Oppassers gezocht!

Het rooster voor de oppasbeurten tijdens de kerkdiensten wordt op dit moment weer ingevuld en we zijn nog op zoek naar nieuwe oppassers. Meld je aan bij oppasoudekerk@hghg.nl en geef hierbij aan: 1) Welke wijk: 2 Noord of 3 Zuid; 2) A-groep of B-groep; 3) Je leeftijd: 12-17 jaar of 18+.

de jeugdambtsdragers

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 december

19.00 uur Volkskerstzang – digitaal OK

21.30 uur Kerstnachtdienst – digitaal OK

Zaterdag 25 december

GEEN christelijke volksbibliotheek

vanaf 12.00 uur  Kerstfeestviering Zondagsschool – digitaal OK

Maandag 27 december

GEEN verkoop collectebonnen

Dinsdag 28 december

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

Zaterdag 1 januari

GEEN christelijke volksbibliotheek

Maandag 3 januari

GEEN verkoop collectebonnen

19.30 uur Wijk 2 Noord Verkiezing ambtsdragers – OK

Dinsdag 4 januari

14.30-16.30 uur Ora et Labora – De Parel

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

Vrij kerstverhaal

Kerstfeest op de Rokerij

“Niet te ver met je step hoor Maartje. Weet je het nog?” Moeder kijkt me aan terwijl ze mijn krullen onder mijn rode muts stopt. De twee losse touwtjes worden een strikje onder mijn kin. Het kriebelt. “Tot buurvouw Aagje” zeg ik. Ik weet het heus wel. En dat weet moeder ook, want haar ogen lachen in de mijne. Haar neus raakt even die van mij en ik lach terwijl ik opspring en de deur uitren. Buiten ligt mijn step. Gemaakt door mijn vader voor mijn broertje Peet. Mijn vader is knap, hij kan alles. Maar Peet is nu te groot voor de step. Peet gaat al naar school, de school van meester Schaafsma.

De koude wind blaast tegen mijn wangen. Mijn rok wappert in de wind. Hij is echt een beetje kort, moeder had niet zo blij gekeken toen ze zei: “Je benen zijn gegroeid Maartje!” Moeder kreeg zelfs een rimpel boven haar neus. Die rimpel zag ik vaker. Het was alsof moeder een vouwtje in haar voorhoofd kreeg. Net als het vouwtje wat ze maakte in het krantenpapier op de tafel toen ik vroeg om een bootje. Om buiten mee te varen in de plassen. Moeder had een krant gepakt en onder haar handen verscheen een echte boot.

Ik spring van mijn step. Hier is het huisje van buurvrouw Aagje, nu mag ik niet verder. Dit is ook bijna het laatste huis. Het eind. Daarna komt er bijna niks meer. Alleen de ark en de rivier. Een eindje verder, op de Buitenwei, staat het afweergeschut. Daarmee schieten de Duitsers op Engelse- en Amerikaanse vliegtuigen. Dat gebeurt vaak ’s nachts, dan lig ik wakker door het geknal.

“En je mag er nooit, maar dan ook echt nooit komen! Peet, heb je me echt gehoord?” Peet knikte, terwijl hij nieuwsgierig langs moeder heen keek naar de plaats waar dat gevaarlijke afweergeschut stond. Peet durft alles. Peet is nooit bang. En moeder keek ons allebei aan, met het vouwtje in haar voorhoofd. Daar was het weer, zie je wel… ik moest meteen weer denken aan het bootje van krantenpapier.

Ik bleef keurig staan met mijn step. Ik durfde ook niet zo goed verder. Want er waren ook soldaten, Duitsers. En daar moest je niet te dicht bij in de buurt komen. O nee, als moeder dat zou zien. Nou, ik ga daar ook echt niet heen. Ik kan ze niet eens verstaan. Echt blij was moeder niet met de nieuwe bewoners op de ark achter Rokerij. Ik had samen met moeder staan kijken achter het raam toen de soldaten langs ons huisje sjouwden. Ze zagen er moe uit, zouden ze helemaal uit het andere land zijn komen lopen? Ik wilde het moeder vragen, maar juist toen hoorde ze de diepe zucht. “Ook dat nog.” Ik zuchtte niet, ik keek eens goed. Eén soldaat zag mij! Ik schrok, dook weg achter het gordijn. Toen ik weer gluurde was hij verder gelopen, hij was zo lang… verwonderd keek ik en ik dacht aan de kleine ark waar hij straks door het lage deurtje moest. Hij keek nog één keer achterom.

“Maart!” ik draai me om. Peet! Hij noemt mij Maart. “Maart met een staart!” We moeten dan samen lachen, het is ons grapje. Ik step naar hem toe. Zijn jas is helemaal niet dicht, zo komt hij altijd uit school gerend. Over de Buurt zo naar de Rokerij. “Maart, geef jij dit aan moeder?” hij stopt een stukje papier in mijn hand. Er staan letters op. Peet kan al schrijven. “Niks zeggen Maart, maar ik ga daar even kijken!” zijn hoofd knikt en zijn ogen kijken naar het einde van onze wereld. Naar het water, naar… zou Peet naar het gevaarlijke ding gaan? Dat mocht echt niet van moeder! “Peet! Joh, niet doen!” Maar Peet is al weg. Hij rent het eerste stukje en dan zie ik dat hij even wacht bij het laatste huis.

Ik bekijk het stukje papier nog eens goed. Het is een strook papier met krulletters, Peet heeft echt zijn best gedaan. Wat zou er staan? Ik ga voorzichtig met mijn vingers over de letters, volg de kleine lusjes met mijn vinger. Er is ook een ster, een beetje scheef, hij lijkt wel van goud. Morgen, ik moet er ineens aan denken…, dan is het Kerstfeest! Dan mag ik mee naar de kerk. Dan mag ik zomaar op zaterdag mijn zondagse kleren aan. De mouwen van mijn zondagse trui zijn wel een beetje kort, maar dat geeft niks. Mijn schoenen heeft moeder vanmorgen al gepoetst. “Want op het Kerstfeest moeten we er mooi uitzien, toch?” had ik gevraagd aan moeder. Ze had me aangekeken en gezegd “Zeker Maartje, voor dit feest trekken we onze mooiste kleren aan! Want het is het feest van het Kind in de kribbe.” Maar toen was daar ineens weer dat vouwtje in haar voorhoofd. Ze had de schoenen van Peet in haar handen en ze zag het gat in de zool. Niks aan te doen, Peet zou er wel op kunnen lopen. Zo ver is het niet naar de kerk.

Peet! Ik schrik op en kijk zoekend rond… ik zie hem niet meer. Waar is hij gebleven? Hij stond er niet meer. Weg! “Peet!” roep ik. Zou hij dan echt zijn gaan kijken? Ik stop het stukje papier in mijn zak en pak snel mijn step. Ik moet Peet vinden. Ineens vergeet ik mijn bangheid en durf ik zomaar verder te steppen. Zomaar langs het huis van buurvrouw Aagje, naar het water.

“Peet!” ik roep hem nog een keer. En daar zie ik zijn blonde kuif, wat is hij dicht bij de rivier en bij het grote kanon, ik zie hem bijna niet meer. Moeder had gezegd dat we daar nooit mochten komen, niemand mocht daar komen, dat was streng verboden. Hij schrikt als hij zijn naam hoort. Maar hij lijkt nog harder te schrikken als hij mij ziet. Waarom? “Peet het mag niet! Kom terug!” buiten adem roep ik hem. Hij moet echt komen. Als moeder het ziet…

Ik voel een hand op mijn schouder. Ik gil van schrik. Als ik me omdraai schrik ik nog harder. Het is een Duitse soldaat. Zie je wel, je moet hier niet komen! O wat heb ik opeens een spijt! “Stil…” klinkt het zacht. Ik kijk de soldaat aan, hij zakt door zijn knieën en zijn ogen komen op dezelfde hoogte als die van mij. Hij heeft vriendelijke ogen, ik zie zijn glimlach, maar mijn hart bonst nog in mijn keel. Peet staat ineens naast me. Ik pak zijn hand en verstop mijn gezicht achter de mouw van zijn jas. “We moeten naar huis!” zegt Peet met een ferme stem. Ik hoor het wel hoor, er zit een bibber in. Peet durft altijd alles, maar nu…

De soldaat glimlacht en staat op. “Kom” zegt hij. Het lijkt wel een optocht, de soldaat voorop met mijn step dan Peet en ik.

Zo bracht de soldaat ons thuis en hij praat even met moeder. Ik versta niet wat hij in het Duitse tegen moeder zegt. Moeder was boos. Natuurlijk, want we mochten er niet heen. Ook ik niet om Peet te zoeken. En Peet mocht het nooit meer in zijn hoofd halen om daar te gaan kijken. Nooit meer. Het was niet zo gezellig geweest onder het eten. Moeder had bijna niks gezegd en Peet had stil zijn bord leeggegeten. Het was toch al zo ongezellig sinds vader weg was. Vader is in Duitsland aan het werk. Dat moest. Niks leuk. Maar soms komt er een brief van vader. Dan is het feest! Vader maakt het goed gelukkig. Maar ik mis hem wel.

Na het eten merkte Peet dat zijn mooie bladwijzer weg was. In mijn zak zat niets, alleen een steentje wat ik gisteren had gevonden. Geen papiertje met mooie krulletters en een scheve maar mooi gouden ster. Weg. Zoeken mochten we niet meer van moeder. Het was donker en we mochten toch niet meer naar het kanon? Peet was verdrietig, hij had er zo zijn best op gedaan. Toen moeder vroeg welke woorden hij dan opgeschreven had zei hij: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.” Hij wist het nog, helemaal uit zijn hoofd. Peet had van een klein stukje papier een nieuwe bladwijzer gemaakt. Niet zo mooi als de bladwijzer van school. En er past ook geen gouden ster meer op. Maar de woorden zijn hetzelfde, en daar gaat het om had moeder gezegd. Voorzichtig had Peet de bladwijzer in de Bijbel gelegd, bij Lukas 2. Peet had het samen met moeder opgezocht. Morgen gaan we lezen waar de bladwijzer ligt heeft moeder beloofd. Want morgen is het Kerstfeest!

Op eerste Kerstdag 1943 luidt de klok over het dorp. De koster heeft een paar lampen aangestoken. De mensen zingen een lied over ‘elk die in het duister dwaalt’ en van het heldere licht. Door de deur komt stilletjes nog een late kerkganger. Een soldaat, een Duitse soldaat. Hij schuift in één van de achterste banken. Sommige mensen kijken verstoord: een mof hier in onze kerk? In zijn zak zit het strookje papier met vouwen en een spat modder dat hij heeft gevonden bij het kanon. Hij had het gladgestreken en zijn vinger was over de ster gegaan. Een scheve ster maar wel mooi goud. Hij had geglimlacht en was het heimwee wat hij voelde? Heimwee naar zijn vrouw en zijn twee kinderen die hij al zolang niet had gezien? Hij bekeek de letters, met krullen en lussen…

De gemeente zingt, hij verstaat de woorden niet, maar de melodie is ook voor hem bekend. De laatste woorden van de lofzang klinken door de kerk: “… op ’t vredepad zijn voeten richt.”

Als we weer naar huis gaan zie ik hem lopen. Alleen. Ik steek even mijn hand op en lach naar hem. Hij lacht terug.

Marieke Ritmeester

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zaterdag 25 december 2021 – Eerste Kerstdag

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.00 uur ds. W.J. Westland

11.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas 

Oude Kerk: Lydia Corbijn, Wietse de Jong, Ellen Leenman, Arjanne Ambachtsheer-Verhoef

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Heidi Verdoold, Sanne Ritmeester 

De Parel: Gerrie de Ruiter, Rosalie de Jong

Oude Kerk n.m.: Kerstfeestviering: Jeanine Koesveld, Hanna v.d. Wetering, iemand van de Nieuwe Weg

Voorzang

morgendienst: Psalm 98: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A)

16.00 uur Kerstviering zondagsschool Jedid-Jah

Collecten morgendienst

1. Gereformeerde Zendingsbond

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Collecte zondagsschoolviering

Zondagsschool / Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Jannie Breedveld, Guusje de Bruin

Voorzang kerstdagen: Kerstlied

 


Zondag 26 december 2021 Tweede Kerstdag

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. G.A.Schreuders, Wierden

15.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J.Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur r/b ds. J. Muller, Bleskensgraaf (groep 2)

15.30 uur
ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel (groep 1)

DE PAREL

09.30 uur
wijk 3 Zuid dr. H. van den Belt, Woudenberg

15.30 uur vervalt

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie Timohuis Sliedrecht

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Josephine van den Bos; B: Sjoerd Spruijt

Nieuwe Kerk: Anne v/d Vlies, Juliette Poortvliet, Thamar Poortvliet

De Parel: Corine Kanselaar, Mieke de Bruin

Voorzang

morgendienst: Psalm 77: 7

avonddienst: Psalm 69: 14

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B)

15.30 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten

1. Verwarming

2. Zondagsschool/Kerk in Actie; geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland

3. Plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Laura Verschoor, Anne Breugem, Natasja Groeneveld

Voorzang kerstdagen: Kerstlied

 


Vrijdag 31 december 2021 – Oudejaarsavond

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

18.30 uur ds. W.J.Westland (groep 2)

Collecten

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Voorzang (voor beide gemeenten)

Avonddienst: Psalm 73: 12

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Studiefonds Gereformeerde Bond

2. Pastoraal werk

3. Onderhoud gebouwen

 


Zaterdag 1 januari 2022 – Nieuwjaarsdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep 1)

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas 

Oude Kerk: Julia Veldman, Loïs Veldman

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Lieneke de Ruiter, Anne Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 37: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. KC de Boomgaard

2. Pastoraal werk

3. Plaatselijke diaconie

 


Zondag 2 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. D.C. Floor, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman (digitaal)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H.J.Lam, Werkendam

15.30 uur ds. A.van Lingen, Kinderdijk

DE PAREL

09.30 uur
wijk 2 Noord prop. H.C. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

15.30 uur wijk 3 Zuid prop. M. Bos, Lunteren

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie, 10-27 Zorg in Noord-India

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Pastoraal werk in eigen gemeente

Kinderoppas 

Oude Kerk: Janine de Bruin, Dayenne Maasland

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Methilde de Ruiter, Marnix Molendijk

De Parel: Nienke Burggraaf, Jolijn Kraaijeveld

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81: 2

avonddienst: Psalm 67: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep A)

15.30 uur ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland

Collecten

1. Verwarming

2. Eredienst

3. Zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Marijke Vogel, Hilde Breugem, Esther Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Dit kerkblad is voor twee weken.

Het eerstvolgende kerkblad verschijnt op 7 januari 2022 en is voor één week.

 

77 – 24

 “Bent U het, die komen zou…?”

 (n.a.v. Mattheüs 11: 1-6)

____________________________________­­­________________

 Inmiddels zijn we het nieuwe kerkelijk jaar weer ingegaan in de tijd van Advent. Het is de zegen van de liturgische kalender als we de heilsfeiten van Advent tot Pinksteren mogen volgen en doorleven. Advent zet ons stil bij het thema verwachting. We verwachten de Heere, Die altijd de Komende is. Hem verwachten we naar Zijn belofte. Zijn beloften mogen we leren kennen. Hoe? Het antwoord op deze vraag is even oud als het eerste gebod: “Luister Israël!” (Deuteronomium 6: 4; Markus12: 29) Door lezend te luisteren naar Gods beloften.

Het kennen van Gods beloften is belangrijk. Anders zou je zomaar in verwarring kunnen raken. We zien dit gebeuren bij Johannes. Hij was de voorloper van de Messias. De lofzang van zijn vader Zacharias laat daar geen misverstand over bestaan (Lukas1: 76). Maar nu is hij in verwarring. We lezen in vers 2: “Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”

Johannes had blijkbaar een ander beeld bij de komst van de Messias. Een beeld dat gevoed werd door vele, maar niet alle beloften en profetieën. Johannes verwachtte de Messias die de vijanden ‘verplettert’ en ‘aan stukken slaat’, volgens Psalm 2. Maar de profetieën van de lijdende Knecht uit Jesaja 53, die Zijn stem niet verheft, onze ziekten op Zich neemt en door de mensen veracht wordt, waren niet doorgedrongen. Jezus zuivert Johannes’ verwachtingen door de profetieën van Jesaja 29: 28; 35: 5 en 61: 1 te citeren. De Messias zal eerst komen met de macht van de tedere liefde voor wat gebroken en verloren is. Gelukkig ben je als je aan Hem ‘geen aanstoot neemt’ (Mattheüs 11: 6), maar Zijn blijde boodschap ter harte neemt. Een boodschap van vergeving en een belofte van eeuwig leven. Zo komt God ons genadig nabij in Zijn Zoon.

Zo zien we maar, dat het niet alleen belangrijk is om de verwachting levend te houden, maar ook te zuiveren. Anders raak je in verwarring. Dat kan zomaar, als je beeld van geloven en verwachten alleen maar goed en fijn is, maar je leven toch in onstuimig of troosteloos vaarwater terecht komt. Dan kunnen ook de zorgen over de kerk en de samenleving in deze onzekere tijden ons onrustig maken.

Zo staat een gelovige vaak in de wereld, als iemand die niet weet hoe laat het is op Gods klok, die niet weet hoe lang het nog duurt (Psalm 13), zonder tijdsplanning van wat komen gaat. Dan doen we er goed aan om Gods profetieën (Openbaring 1: 3; 22: 7) en beloften te lezen en te herlezen. Zo ontdekken we dat er niets vreemds gebeurt en het God niet uit de hand loopt. Twee beloften blijven ondanks alle onzekerheid recht overeind: die van Zijn aanwezigheid en van Zijn wederkomst.

In alle onzekerheid mogen we weten dat de Heere nabij is. Dat is een rijke belofte die we niet genoeg kunnen koesteren. Wie op de Heere vertrouwt, is nooit alleen. Dan is Híj met ons – Immanuël (Mattheüs 1: 23) – en woont in ons door Zijn Geest. Daarom mogen we Hem, Die oneindig ver boven ons verheven is, tegelijk in onze stilte ontmoeten. Het is nodig om ons gelovig steeds bewust te maken, dat we meer in Gods tegenwoordigheid zijn dan in de lucht, die ons omgeeft, waarin we leven en die wij inademen; dat God ons nader is, dan wij ons zelf zijn, dat Hij meer in ons is, dan onze ziel in ons lichaam, onafscheidelijk met Hem verbonden.

Zo kunnen we ook volharden in de verwachting van de tweede belofte, van Zijn wederkomst. Dat kan lang duren voor onze beleving, maar de Heere heeft gezegd dat het door tijden van onzekerheid en oordeel zal heengaan. Misschien rijst de vraag wel eens in ons op, zoals bij Johannes: ‘Bent U het die komen zou, of hebben we ons toch vergist?’ Dan bemoedigen Gods beloften ons. Want dwars door het duister en onzekere heen, is Hij de Komende, Die de Eerste en de Laatste is. En als Hij komt, dan komt Hij als de Heiland voor wie Hem aannemen, en als Rechter voor wie ‘aanstoot nemen’ aan Hem (vs.6). Gelukkig ben je, als Zijn liefde je troost en je Zijn komst verwacht.

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uurtje Volkskerstzang

Voorafgaand aan de Kerstnachtdienst staat op vrijdag 24 december in de Oude Kerk een Kerstzang uur gepland. Hiervoor is een programma gemaakt om samen kerstliederen te zingen als voorbereiding op het Kerstfeest, met als thema: ‘Geef licht’. Vanaf dit jaar Uurtje Volkskerstzang genoemd, in een wat aangepast jasje met oude en nieuwe bekende kerstliederen onder begeleiding van diverse musici uit onze gemeente. Met zang en declamatie wordt geprobeerd het Kerstevangelie dichtbij te brengen. Bij het schrijven van deze informatie lijkt het er op dat ook dit jaar samen zingen in de kerk niet mogelijk is. Daarom gaan we er nu vanuit dat de uitvoering online zal plaats vinden om 19.00 uur. Te volgen via de livestream op hghg.nl kanaal 1. Tevens te beluisteren via de kerkradio. Zingt u thuis ook mee?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Zondag 19 december 2021

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die er wil zijn voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en / of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen, en vraagt daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2021

Vorige maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd. Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. (ongeacht of dit ook werkelijk door onze leden wordt gegeven).

De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

Inmiddels heeft ruim 80% van de ontvangers de bijdrage voldaan. Dat betekent echter dat nog ca. 230 leden dit nog niet hebben gedaan. Wilt u nagaan of ook u de bijdrage van € 10,- inderdaad heeft voldaan?

Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel. 0184 61 10 36 of per mail via:

kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas. U kunt ook bijdragen via ‘Geven’ in de HGHG app (kies Actie Solidariteitskas) of gebruik maken van QR-code hiernaast. Alvast hartelijk dank!

College van kerkrentmeesters

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 21 december hopen we met elkaar de kerstbijeenkomst te houden. We zullen dan met elkaar Bijbelstudie ‘Absent of Advent’ uit Vrouw tot Vrouw magazine van november bespreken.

Om 09.15 uur zijn jullie van harte welkom in De Parel. Ook is er een mogelijkheid om digitaal deel te nemen.

Tijdens deze ochtend is er geen kinderoppas.

Van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Dhr. G. Buijk, is weer thuisgekomen uit het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Daarvoor zijn we de HEERE dankbaar. We bidden dat hij verder mag opknappen en dat hij in alles zijn rust en sterkte in de HEERE mag vinden. De Heere Jezus zegt: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en bevreesd worden” (Johannes 14: 27)

Doopdienst

Zondagmorgen werd de Heilige Doop bediend aan Levi Reinier Wilhelm de Koeijer. In de dienst, waarin ds. R.W. de Koeijer voorging, werd gepreekt over Lukas 1: 50 “En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen”. De dooptekst van Levi is Psalm 103: 17 en 18 “Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.”

Catechisaties

De catechisaties stoppen nu even. In het nieuwe jaar hopen we de draad weer op te pakken. Met de belijdeniscatechisanten komen we nog samen op 23 december op het bekende tijdstip.

Giften

Voor de kerk ontving ik € 62,- (collectebonnen) en € 20,-. Vriendelijk bedankt.

Tenslotte

Zondagmorgen mag ik de Heilige Doop bedienen in de vacante gemeente van Langerak. Ik zie er naar uit! Al generaties lang mag er in die oude dorpskerk aan de Lek een gemeente samenkomen rond Woord en sacrament. De HEERE trekt, in Zijn goedheid, de gouden draad van het verbond nog door. U en jou een gezegende zondag toegewenst! 

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

Kerkdiensten (bijzondere dagen)

Voor de komende bijzondere diensten worden de volgende groepen uitgenodigd.

1e kerstdag ’s morgens 9.30 uur: Groep 1 (kinderoppas aanwezig)

2e Kerstdag ’s morgens 9.30 uur: Groep 2 

2e Kerstdag ’s middags 15.30 uur: Groep 1 (kinderoppas aanwezig)

Oudejaarsdag ’s avonds 18.30 uur: Groep 2

Nieuwjaardag ’s morgens 9.30 uur Groep 1 (kinderoppas aanwezig) 

Wilt u alstublieft doorgeven als u verhinderd bent om een dienst bij te wonen waarvoor u bent uitgenodigd? Dan kunnen deze plaatsen opgevuld worden door andere gemeenteleden. Daarom ook het verzoek aan ieder die een extra dienst wil bijwonen om dit kenbaar te maken via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl (of via uw wijkouderling).

De kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Marijne Loeve,  mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, nadat zij vorige week met ernstige benauwdheidsklachten was opgenomen. We bidden om verder herstel voor Marijne en om kracht voor haar ouders Jan-Willem en Jannemieke Loeve.

Als alles gegaan is zoals gepland, heeft Peter Cornegé,  donderdag 16 december een operatie aan zijn rug ondergaan. Door het inbrengen van een neuromodulator hoopt hij dan van zijn beenpijn verlost te zijn.

Wij wensen al onze zieken van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.” (2 Korinthe 4: 16)

Huwelijk

Op 3 december jl. kon het huwelijk en de huwelijksbevestiging van Johan Bakker uit Zwijndrecht en Denise de Bruin niet doorgaan, omdat zowel de bruid als ook de bruidegom geveld werden door corona. Nu hopen ze, dat beiden donderdag 23 december a.s. weer zover hersteld zijn, dat ze elkaar dan het jawoord alsnog kunnen geven om 10.00 uur in het gemeentehuis alhier. Daarna zal de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk plaatsvinden om 11.00 uur in de Oude Kerk aan de Peulenstraat. De dienst wordt geleid door ds. E. van Rooijen uit Noordeloos. De dienst kunt u volgen via de livestream van onze gemeente op kanaal 1. We feliciteren dit bruidspaar van harte en wensen hen Gods nabijheid toe. 

Bediening Heilige Doop

Afgelopen zondag 12 december werd in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend aan drie kinderen van de gemeente: Naomi Elisabeth (Naomi) Admiraal, dochter van Nando en Elise Admiraal. Naomi kreeg als dooptekst: Psalm 89: 2 “Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.”

Sven Leonard (Sven) Ambachtsheer, zoon van Klaas en Mirjam Ambachtsheer. Sven kreeg als dooptekst: Psalm 121: 8 “De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Sefanja Albert (Siebe) van Hof, zoon van Wilfred en Willemijn van Hof. Siebe kreeg als dooptekst: Psalm 37: 4 “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” De dienst werd geleid door ds. M. Dubbelman, de verkondiging was naar aanleiding van Exodus 3: 1-14.

Verkiezing ambtsdragers

Afgelopen maandag 12 december heeft de wijkkerkenraad de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing ambtsdragers.

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

 • M. (Martin) de Beer, Kerkweg 28, 3371 AG
 • H.H. (Bert) IJzerman, Oranjestraat 16, 3373 AL
 • A. (Ad) Lakerveld, Schoolstraat 7, 3371 AW
 • A.H. (Arie) Slob, Weideveld12, 3371 HM

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures zal er op maandag 3 januari a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 en vangt aan om 19.30 uur. In eerdere berichten staat vermeld, dat deze vergadering in De Parel zal plaatsvinden, maar i.v.m. coronamaatregelen is voor de kerk gekozen omdat er meer ruimte is. Via de website HGHG kunt u ook een machtigingsformulier vinden. Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Namens de kerkenraad, Piet de Groot, scriba

Verantwoording

Ouderling Wim Hoogendoorn ontving tijdens huisbezoek € 31,25 aan collectebonnen voor de zending. Ouderling-scriba Piet de Groot ontving een enveloppe in de brievenbus met € 15,- bestemd voor de actie ‘Een Kilo Liefde’. Ds. E. van Rooijen ontving € 10,- voor de kerk en € 33,- aan collectebonnen bestemd voor het vluchtelingenwerk. Hartelijke dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagmiddag 19 december. De aanvang is 15.30 uur. De voorganger is ds. M. Dubbelman, het thema: ‘Maar één weg?’

Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Voor veel mensen komt dit over als een extreme uitspraak, zowel in de tijd van Jezus, als in onze huidige tijd. Kunnen er niet meerdere wegen naar God leiden? In deze adventstijd (tijd voor kerst) denken we na over deze uitspraak. Wat bedoelde Jezus hiermee en wat maakt zijn komst naar deze aarde zo uniek?

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Quest. De livestream wordt uitgezonden via hghg.nl kanaal 3. Er is een ministryteam aanwezig. De dienst is opengesteld voor alle jongeren van 12-25 jaar met de kerngroepleiding.

De kerngroepleden (12-16 jaar) kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider. De leden van de catechesegroepen (16+) moeten zelf opgeven via Meevieren.nl op hghg.nl. Dat geldt ook als je binnen de doelgroep valt maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten. We roepen alle ouders op om hun kinderen hierin te stimuleren!

Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en/of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan.

De volgende Pareldienst is op zondag 9 januari met ds. Mark van Pelt uit Ridderkerk en we berichten nog over de tijd, vorm en eventuele inschrijving daarvoor.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 24 december

We hadden al wat jaren de wens om op kerstavond een kerstnachtdienst te organiseren. Dit jaar komt het er voor het eerst van! Uiteraard onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen van de overheid.

De muziekgroep Connected, in samenstelling bekend van de digitale uitzendingen tijdens de lockdown van begin dit jaar, zal de muzikale invulling verzorgen. Br. Maarten de Bruin zal de samenkomst leiden en de meditatie verzorgen.

We hopen dat we met een flink aantal mensen er live bij mogen zijn en opgeven kun je via Meevieren.nl op hghg.nl, Reserveren dienst wijk 2 Noord.

De dienst is te volgen via de livestream van de Oude Kerk. Mocht de avond lockdown verlengd worden, dan wordt de dienst alleen digitaal uitgezonden. Dat wordt later nog bekend gemaakt.

Neem gerust iemand mee, maar je kunt iemand ook thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream.

Je kunt hiervoor bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen wordt rondgestuurd en die ook op de website staat.

Commissie gemeenteopbouw

Citaat

‘Alleen omdat Gods Zoon mens werd, omdat Hij de Middelaar is, is de navolging de juiste verhouding tot Hem. Navolging is gebonden aan de Middelaar, en waar op de juiste manier over de navolging wordt gesproken, daar wordt over de Middelaar Jezus Christus, de Zoon van God, gesproken.’ 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • We bidden voor alle gemeenteleden die door Covid-19 in hun familiekring te maken hebben met sterfgevallen of ziekenhuisopnames van familieleden. En ook voor allen die vanuit onze gemeente in de zorg werken, nu de druk op de zorg zo is toegenomen.
 • Bid om christelijke kinderwerkers in Noord-Afrika. Er is een grote behoefte aan kinderwerkers die de kinderen over de Here Jezus kunnen vertellen. (Gebedskalender Open Doors)

We vragen uw gebed voor de politieke situatie in Nicaragua waar veel oppositieleden gevangen zitten en er geen vrijheid van mening is. Dat zorgt ook voor spanningen in kerken, omdat de regering controle wil krijgen over het handelen en de projecten van de kerk. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de Vierde Adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Na een revalidatieperiode in Waerthove mocht mw. M.P. Stam – van Vliet weer thuiskomen.

Dhr. H.G. Molenaar verblijft nog steeds in het ziekenhuis te Leeuwarden in verband met Covid. Daarbij heeft hij een longontsteking gekregen. Hoewel hij langzaam vooruit gaat, is de situatie nog zorgelijk, zodat overplaatsing naar een ziekenhuis (nog) niet mogelijk is.

Afgelopen maandag werd dhr. J. Kroon geopereerd aan zijn blaas. We hopen dat de operatie voorspoedig is verlopen en dat verdere behandelingen tot een minimum beperkt kunnen worden.

Terwijl we op deze plaats namen noemen, weten we dat tal van zaken niet met name genoemd kunnen worden. De zorgen zijn er echter niet minder om, al is het soms van geheel andere aard. Zorgen om een sluimerende ziekte, zorgen van psychische of relationele aard; verlies van dierbaren of ook het grote verdriet om wegen die worden gegaan door kinderen, kleinkinderen of juist door ouders. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot de God van alle genade. Want groter dan de Helper is uw nood toch niet?

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Huwelijksjubileum

Op 22 december hoopt het echtpaar Van Houwelingen – Muilwijk 60 jaar getrouwd te zijn. In 1961 werd hun huwelijk door ds. J. Bakker kerkelijk bevestigd met de woorden uit Efeze 3: 20. In de afgelopen 60 jaar is dit Woord bevestigd. De Heere heeft boven bidden en denken tot hiertoe nog voor en met elkaar gespaard en dat zal Hij blijven doen totdat Hij het vol acht. We wensen hen samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen een fijne dag toe.

Doopzitting

Maandag 27 december wordt er doopzitting gehouden in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen, worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl . De doopdienst zal gehouden worden op zondag 9 januari 2022 om 9.30 uur.

Gelezen / gehoord

Als we onze vreugde af laten hangen van de zegeningen, de omstandigheden, dan is onze vreugde zeer kwetsbaar. Maar als onze vreugde is in Hemzelf, als onze grootste blijdschap is wie de Heere is, dan is onze vreugde bestendig.

Tenslotte

Aanstaande zondag is alweer de laatste Adventszondag. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. In die duisternis zijn de schaduwen van de dood aanwezig. Zowel letterlijk als figuurlijk. Vele gemeenteleden stonden in de achterliggende adventsweken op de begraafplaats om een geliefde te begraven. Maar ook daar was, ondanks het verdriet, het Licht. Wat kunnen wolken het geestelijk leven donker maken. Maar daarachter schijnt het Licht. God laat niet los wat Zijn hand begon. In de wachtkamer zitten is niet prettig, maar soms wel noodzakelijk. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 18 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 19 december

13.30-14.30 uur Zondagsschool, oefenen voor Kerstfeest

Maandag 2 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 21 december

9.15-11.00 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

ALGEMENE BERICHTEN

HGJB-Kerstconferentie 2021 gaat door met aangepast programma

De HGJB-Kerstconferentie kan ook dit jaar niet fysiek doorgaan. Maar de jeugdorganisatie zet op 28 en 29 december wel online een alternatief programma voor de jongeren neer. Met twee inspirerende samenkomsten, concrete uitdagingen om hun geloof met anderen te delen, een boeiende HGJB-College Tour en een sing-in. De HGJB nodigt jongeren uit om samen te kijken. Met elkaar kunnen ze aan de hand van werkvormen doorpraten over het thema ‘Meet Me – een ontmoeting met Jezus’.

Nodig de jongeren in jouw omgeving uit om de HGJB-Kerstconferentie te volgen!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 december 2021, vierde adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

15.30 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Kreuk, Oude Tonge – Weerklank 438: 1, 2 en 3

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. D.J.W. Kok, Stolwijk (groep 1)

15.30 uur ds. H.J. Lam, Werkendam (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Weerklank 116: 1, 2, 3 en 6

15.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg 

2. Eigen gemeente – orgelfonds

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: A1 Thirza de Kock, A2 Natasja Hofland; B1 Jacobien Koutstaal

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Barbera Verdoold, Willemijn Verdoold

De Parel: Lenny Egas, Sanna de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 141: 3

avonddienst: Psalm 89: 9

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B)

15.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

Collecten 

1. Evangelisatiecommissie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Corina Rijnberg, Nadine Klop, Natasja Groeneveld

Donderdag 23 december 2021

OUDE KERK

11.00 uur ds. E. van Rooijen, Noordeloos – huwelijksbevestiging van Johan Bakker en Denise de Bruin

In het kerkblad van 10 december stond vermeld dat het kerstnummer op donderdag 23 december zou verschijnen.

Qua tijd blijkt dat echter niet haalbaar te zijn en zal het kerkblad dus vrijdag 24 december verschijnen.

Het verzoek om kopij zo vroeg mogelijk (vrijdag 17, zaterdag 18 december) in te leveren blijft van kracht!

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van vrijdag 24 december is een dubbelnummer voor twee weken

 

77-23

Advent – Komst

“In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabeth.”

(Lucas 2: 39)

____________________________________­­­________________

Zou u / jij wel eens een engel van God willen ontmoeten? Je gewone leven wordt dan spectaculair onderbroken door zo een bezoek uit de hemel. In de kerstnacht zijn de herders bijvoorbeeld diep onder de indruk van de engelen. Negen maanden daarvoor is Maria ook compleet in verwarring als zij van een engel hoort dat zij de moeder van de Zoon van God zal worden. Hoe is dat mogelijk? Zij is immers nog niet getrouwd. De engel vertelt dat God hiervoor zal zorgen en voegt er tenslotte aan toe dat Maria’s nicht, Elizabeth, al een half jaar zwanger is van een zoon. Vervolgens verdwijnt de engel en gaat het gewone leven weer verder.

Hoe ziet dat gewone leven van Maria eruit? Zij woont in Nazareth, een heel klein dorp in het noorden van Israël. Ze is verloofd met Jozef en nog jong (Lucas 1: 29). De engel vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Stel nu dat dat waar is? Wat zullen de mensen daarvan zeggen? Hoe kan zij zwanger zijn? Wie zal geloven dat zij niet ontrouw aan Jozef is geweest?

Er staat (vers 39) dat Maria, na het bezoek, naar haar nicht Elizabeth gaat, die woont in een stad in de buurt van Jeruzalem. Je kunt uitrekenen dat de afstand van Nazareth naar de woonplaats van Elizabeth tussen de 140 en 180 km is (het is dus ook niet vreemd dat in vers 56 staat dat Maria ongeveer 3 maanden bij haar blijft). Maria maakt dus een lange reis. Er staat dat Maria haastig reist. Hoe? Zij had waarschijnlijk geen reisdier (dat hadden alleen de rijkere Joden). Dat betekent dat ze de reis lopend aflegt. Wanneer ze 40 km per dag aflegt (haastig reist), duurt de reis nog zeker 4 dagen. Als meisje mag Maria natuurlijk niet alleen reizen, dat is veel te gevaarlijk. Ze sluit zich mogelijk aan bij een reisgezelschap.

We kunnen ons zo een beetje een beeld vormen van de reis van Maria. Ten eerste is de reis lang en vermoeiend. Ongeveer 160 km wandelen in de hitte en rotsachtige omgeving van Israël vraagt doorzettingsvermogen en geduld. Ten tweede is de reis waarschijnlijk eenzaam geweest. Stel dat ze zich bij een reisgezelschap heeft aangesloten, dan had ze misschien vragen gekregen als: “Wat doe jij hier alleen? Waarom ga je eigenlijk naar je nicht Elizabeth?” Waarschijnlijk is zij zelf ook alles nog aan het verwerken. Ze heeft genoeg om zich zorgen over te maken. Wie zal haar verhaal geloven? Als ze werkelijk zwanger is, hoe moet het dan verder tussen Jozef en haar? Zal hij haar geloven? Valt haar toekomst niet in duigen? Maria reist met een geheim dat zij met niemand kan delen. Pas aan het einde van de lange reis komt er de bevrijding. Het kind in de buik van Elizabeth reageert wanneer hij de groet van Maria hoort en Elizabeth geeft Maria een bevestiging van de situatie. Maria kan het eindelijk met iemand delen. Ze zingt blij haar lofzang.

Wat kunnen wij leren van het leven van Maria? Het ligt voor de hand om ons te richten op de hoogtepunten in deze geschiedenis: het bezoek van de engel en de lofzang van Maria. De meeste verzen in de Bijbel zijn ook gewijd aan deze twee hoogtepunten. Toch maakt vers 39 duidelijk dat Maria ook heeft moeten doorzetten, geduld heeft moeten hebben en een periode gehad heeft waarin zij haar gedachten en zorgen met niemand heeft kunnen delen. Wij herkennen het mogelijk in ons eigen leven. Wij krijgen ook een boodschap van God: het evangelie. Jezus is gekomen voor u en voor jou. In de kerk kunnen we er over spreken en kunnen we zingen met elkaar. Toch kent het leven van een christen ook periodes van geduld, doorzetten en eenzaamheid. We kunnen ons zorgen maken over dingen die we niet kunnen overzien. Misschien zit u / jij momenteel in zo een periode? Raak dan niet in paniek. Houd net als Maria vol en deel uw zorgen met anderen, uw ‘geestelijke’ familie. 

We mogen elkaar als gemeenteleden (net als Elizabeth bij Maria) moed inspreken. We weten dat Jezus vroeg of laat zal komen en het weer licht zal maken in ons leven. Hij is het licht van de wereld en dus ook dat van u. Hij brengt vrede waar onrust is en zorgen zijn.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

De overheid heeft voor de periode van 3 weken een avond-lock-down afgekondigd. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. De maatregelen zijn er op gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen waardoor de verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt. Na 17.00 uur ligt het dagelijks leven grotendeels stil en is nagenoeg alles gesloten. In navolging van de dringende oproep van de overheid aan de kerken en de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

Kerkdiensten

Voor het houden van kerkdiensten na 17.00 uur is het advies tweeledig. Enerzijds wordt geadviseerd deze diensten alleen digitaal te houden en anderzijds wordt de mogelijkheid geboden de aanvangstijd te vervroegen. De eerste optie sluit het meest aan bij de doelstelling om het aantal contactmomenten te verminderen, terwijl de tweede optie het meest rechtdoet aan de samenkomst van de gemeente. Daarbij komt, dat het digitaal ‘bijwonen’ van de diensten niet alleen aan een vaste tijd is gebonden. Voor de komende zondagen is het volgende afgesproken:

Elke zondag zijn er morgendiensten in de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk en De Parel om 09.30 uur.

Elke zondag is er in de Nieuwe Kerk een middagdienst om 15.30 uur van wijk 1-Oost. De avonddienst vervalt.

Elke zondag is er in De Parel een middagdienst om 15.30 uur, afwisselend van wijk 2-Noord en 3-Zuid. De avonddienst vervalt.

Elke zondag is er in de Oude Kerk afwisselend een dienst om 15.30 uur en 18.00 uur. De dienst om 15.30 uur is toegankelijk voor gemeenteleden, de dienst van 18.00 uur wordt alleen digitaal uitgezonden.

Het aanmelden voor de diensten van 09.30 uur en 15.30 uur in de Oude Kerk en De Parel blijft ongewijzigd via meevieren.nl (zie hieronder)

Voorlopig geldt deze indeling tot en met zondag 19 december 2021. Indien noodzakelijk wordt dit langer voortgezet.

Voor de middagdiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Na zaterdag 12.00 uur kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. Dit zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheid actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechisaties geldt dat deze in principe doorgang kunnen vinden, ook na 17.00 uur. Hierbij moet dan wel aan alle basismaatregelen worden voldaan. Dit is niet voor elke groep mogelijk en als de leiding besluit tot (digitale)alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

De komende zondagen staan voor de zondagsschool in het teken van het oefenen voor het kerstfeest. In verband met de aangepaste aanvangstijden van de middagdiensten, zal dit van 13.30-14.30 uur plaatsvinden. (Zie artikel Zondagsschool) 

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 december 2021 alle fysieke bijeenkomsten na 17.00 uur van het jeugdwerk, verenigingen, (wijk)Bijbelkringen en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook het samenkomen van huisbijbelkringen is, vanwege de beperking op het aantal gasten thuis, niet mogelijk. Het is niet de bedoeling om dit na 17.00 te verplaatsen naar De Parel, maar geadviseerd wordt om het in kleine omvang of digitaal te organiseren. De mogelijkheden die er zijn voor de kerngroepen worden door de jeugdambtsdragers gecommuniceerd.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis.

Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God.

Benoeming Kerkrentmeester

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 22 november is broeder E.J. (Jos) de Vries, Rivierdijk 677, benoemd in de komende vacature van kerkrentmeester van broeder P. (Piet) Boogaard. Namens wijk 3-Zuid zal hij daarmee zijn plaats innemen in het college van kerkrentmeesters. We zijn dankbaar dat hij deze benoeming heeft aanvaard en wensen hem Gods zegen toe bij uitoefening van deze functie.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

De kerk is open

Vanaf 11 december a.s. wordt elke week op zaterdagmorgen de kerk open gesteld voor een ieder die de kerk zomaar wil binnen stappen. Wanneer we op vakantie gaan en we komen in een plaats met een grote kerk dan gaan we er graag naar binnen. Misschien nieuwsgierig, met belangstelling voor architectuur of kunst. Misschien om even tot rust te komen en stil te zijn. Te bidden of te mediteren. Of misschien om er een luisterend oor te vinden. Daarvoor gaat ook de Oude Kerk open van 10:00 – 12:00 uur. Kom gerust binnen.

Uur van gebed

Zaterdag 11 december is er weer het maandelijkse uur van gebed waarvoor jongeren en ouderen van heel de gemeente worden uitgenodigd. Vanwege de afgesproken maatregelen komen we nu niet in de avond maar in de ochtend samen, om 11.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat is er veel gebed nodig voor de overheid, voor het zorgpersoneel, voor onze zieke gemeenteleden, voor oorlogsdreiging in Oekraïne, voor christenen in Nigeria die met veel geweld te maken hebben, voor Lea die zo graag met Werner en de kinderen onder ons zou zijn, voor Amy die op 18 december in Oeganda hoopt te trouwen met Derrick en om vrede voor Jeruzalem. Brengen u en jij ook gebedspunten mee?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Kerstmiddag Ontmoetingsavonden

Zoals we in de vorige kerkbode al hebben aangegeven, zullen we ook dit jaar de Kerstmiddag van de Ontmoetingsavonden weer op een alternatieve manier vieren. Op 16 december zal er vanaf 16:00 uur een digitale uitzending voor u klaar staan en daarna zullen we, net als vorig jaar, de kerstmaaltijd bij u thuis laten bezorgen. Met het menu hopen we u ook dit jaar weer te verrassen. We zeggen er nog niets over en houden dit nog even geheim. Wilt u zich ook laten verrassen of kent u ouderen in de gemeente die u ook zo’n verrassing gunt, geef uzelf of iemand anders dan op via ontmoetingsavonden@hghg.nl of bel voor uw opgave met Dick Dekker (0184-785310). Opgeven kan nog tot en met zaterdag 11 december. Bij de opgave kunt u ook aangeven als u zelf geen digitale middelen heeft om de uitzending te kijken, dan zullen we ook dat voor u proberen te regelen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Koster J. Kroon

Na vele jaren koster te zijn geweest in de Oude Kerk heeft dhr. J. Kroon besloten om deze werkzaamheden te beëindigen. Als koster ben je ‘gastheer van de kerk’ en ‘Ome Jan’ heeft dit werk al die jaren met veel liefde gedaan. Tijdens erediensten, maar ook bij rouw- en trouwdiensten was hij een vertrouwd gezicht. We zijn dhr. Kroon erg dankbaar voor al die jaren dat hij deze taak kon en mocht vervullen. Nu er zorgen zijn rondom de gezondheid, wensen we hem, samen met zijn vrouw, de nabijheid van de Heere toe. Bij Hem mogen we schuilen in alles wat we nodig hebben!

College van Kerkrentmeesters

ZENDING

Zendingscollecte zondag 12 december

De eerste collecte op deze 3e adventszondag zal in de morgen- en avonddienst bestemd zijn voor de Pioniersplek Zuiderlicht in Lelystad (IZB). De pioniersplek richt zich door middel van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in Lelystad. De wijk is kwetsbaar en kent al lange tijd grote problemen. Kenmerkend voor de wijk is dat er relatief veel mensen wonen met een lage koopkracht en opleiding. Daarnaast heeft de wijk veel problemen gekend met jongeren. Mede door het jongerenwerk vanuit de kerken is er verbetering gekomen. Tegelijk zijn er nog steeds veel problemen die de aandacht vragen. De mate van onkerkelijkheid onder deze bewoners is hoog. Er zijn in de wijk ook veel ouderen, die er al hun hele leven wonen. Zij hebben hun eigen netwerken, maar er komt onder hen ook veel eenzaamheid voor. Al langer worden vanuit de kerk activiteiten ontplooid. Met de vorming van deze pioniersplek wordt ingezet op de vorming van een geloofsgemeenschap die dienend aanwezig is in de wijk. Stapje voor stapje worden activiteiten toegevoegd zoals ontmoetingsmomenten, die bijdragen aan een open gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar zien worden. Wilt u deze geloofsgemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden?

de Zendingscommissie

Decemberactie Amy

Graag willen we jullie als ThuisfrontTeam van Amy, Special Joy, attenderen op de acties die er voor december gepland staan. Het zou mooi zijn als we ook op die manier rondom Amy en haar missie kunnen staan. Op 11 december zullen we in samenwerking met het Bakhuis bij het plein van de Albert Heijn in Hardinxveld vanaf 08.30 tot 16.00 oliebollen verkopen. Ook verkopen we heerlijke Merlot in de decembermaand. Te verkrijgen via 06 14 48 94 83 voor 10 euro per fles. Jullie allemaal een hele goede decembermaand gewenst en Gods zegen.

JEUGDRUBRIEK

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Gezien de huidige omstandigheden en maatregelen hebben we als bestuur het nodige moeten veranderen. Voor de oefenzondagen van 12 en 19 december verwachten we de kinderen van half twee tot half drie in de Oude kerk. Deze tijd hebben we aangepast i.v.m de kerkdiensten die om half vier zullen beginnen. Op eerste Kerstdag willen we het kerstfeest beginnen om half vier. We zijn ons er van bewust dat het niet de ideale oplossing is, maar we hopen dat we dan toch alle kinderen mogen begroeten en met hen het kerstfeest mogen vieren. Mocht het in de loop van de tijd toch weer veranderen, dan informeren wij u zo snel mogelijk. Wij hopen op uw begrip. Met een hartelijke groet van het bestuur van de zondagsschool.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Beslissing ambtsdrager verkiezing

Br. J. de Heer, Buitendams 42, 3371BM heeft zijn verkiezing tot ouderling kunnen aanvaarden. We zijn dankbaar en blij dat hij tot deze positieve beslissing kon komen. Bovenal danken we de Heere die hem de vrijmoedigheid gaf. Door het aanvaarden van zijn verkiezing tot ouderling  ontstaat er een vacature voor diaken. In het nieuwe jaar zal hiervoor een nieuwe verkiezingsronde worden opgestart. U zult daarover later geïnformeerd worden.

Doopdienst

In de morgendienst van zondag 12 december zal Ds. R.W. de Koeijer voorgaan en de doop aan zijn kleinzoon bedienen, terwijl ondergetekende zijn plaats in De Hoeksteen te Waddinxveen hoopt in te nemen. Laten we biddend om de doopouders heen staan.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondagmorgen 9 januari nemen wij in de morgendienst afscheid van br. J. Lemson, Poolster 18, 3371 TS, als diaken en onderstaande broeders zullen (her)bevestigd worden:

In het ambt van ouderling:

S.M. de Bruijn, Haringband 14, 3371 JA

J. de Heer, Buitendams 42, 3371 MB

P. de Keizer, Groot Veldsweer 141, 3371 CC

In het ambt van jeugdouderling:

C.J. Batenburg, Peulenlaan 52, 3371 XN

In het ambt van ouderling kerkrentmeester:

A.J. Versluis, Heijmansweer 7, 3371 RH

In het ambt van diaken:

J. Broer, Heijmansweer 8, 3371 RJ

We wensen hen een goede voorbereidingstijd toe naar de zondag van (her)bevestiging.

Gelezen

‘Immanuel betekent: God met ons. Een mysterieuze naam, maar zeer kostbaar. God vlees geworden onder ons en dus verzoenbaar met ons, in vrede met ons, ons opnemend in het verbond en toelatend tot de gemeenschap met Hem!’

Matthew Henry (1662-1714)

Tenslotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

“God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” Psalm 46: 2

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 12 december zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan drie kinderen van de gemeente.

Heilig Avondmaal

We zijn dankbaar dat we afgelopen zondag het avondmaal konden vieren. In de twee ochtenddiensten was er ruimte om dit op verantwoorde wijze te doen. In de tweede dienst was er nog ruimte over. De volgende avondmaalsviering hopen we te houden op 20 februari. Het is goed mogelijk dat we door de maatregelen deze weer zullen moeten verdelen in twee diensten. Weet dan dat u van harte uitgenodigd wordt en dat er genoeg ruimte is.

Gemeente in coronatijd

Voor de berichtgeving hierover verwijzen wij u naar de centrale berichten. Voor de duidelijkheid nog het volgende:

-Voor de morgendiensten verandert er niets. U kunt zich hiervoor aanmelden via Meevieren.nl. De avonddienst van zondag 12 december in de Oude Kerk is een dienst, die alleen online te volgen is.

-Voor de Pareldienst van 19 december verwijzen wij u naar het bericht hierna.

KideKids

Om zo min mogelijk bewegingen in de kerk te krijgen, gaan de kinderen in de Oude Kerk voor aanvang van de dienst direct naar de oppas in de grote kerkenraadskamer en worden daar na de dienst weer opgehaald door hun ouders. In De Parel blijft alles volgens de afgesproken planning verlopen.

Verkiezingen

Er zijn nog twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opnieuw opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een kandidaat door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. De indiening van een kandidaat kan ook door minder dan 10 belijdende leden plaatsvinden. Het is dan aan de kerkenraad om te beslissen of deze kandidaat wel of niet op de kieslijst wordt geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 13 december om 12.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt er op maandag 3 januari een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u ook dit verkiezingstraject weer opdragen in gebed?

Verantwoording

Tijdens bezoekwerk ontvingen ds. E. van Rooijen € 20,- en ds. M. Dubbelman € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Voor deze dienst worden in eerste instantie alle jongeren van 12-25 jaar met hun kerngroepleiding uit wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider, die dan de gehele groep zo mogelijk in één keer via Meevieren.nl aanmeldt.

Als je binnen de doelgroep valt, maar niet bij een kerngroep bent aangesloten kun je je zelf aanmelden via Meevieren.nl op de website hghg.nl. De aanmeldingen van deze jongeren, inclusief kerngroepleiding die vóór zaterdag 12.00 uur via Meevieren.nl zijn gedaan hebben voorrang. Als er dan nog plaats over is, kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. We roepen alle ouders op om hun kinderen hierin te stimuleren! Je kunt deze dienst ook via de livestream thuis volgen.

Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en/of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. Je kunt daarvoor de flyer gebruiken die onder andere daarvoor gemaakt is en die ook op de website komt te staan! De volgende Pareldienst is op zondagavond 9 januari met ds. Mark van Pelt uit Ridderkerk en we berichten nog over de tijd, vorm en eventuele inschrijving daarvoor.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 2021

Op kerstavond, vrijdag 24 december zal er, onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen van de overheid, in de Oude Kerk een kerstnachtdienst worden gehouden. Deze begint om 21.30 uur en wordt ook via de livestream uitgezonden. In het volgende kerkblad komt meer informatie.

Commissie Gemeenteopbouw

Citaat

‘Het besef van recht en gerechtigheid, van wetsovertreding en schuld wordt op bedenkelijke wijze verzwakt, naarmate de maatstaf van al deze dingen niet in God, maar in de mens en in de maatschappij wordt verlegd.’

Dr. H. Bavinck (1854-1921)

Bidden en danken

We bidden voor allen die voor hun werk of roeping in het buitenland verblijven en mogelijk niet terug kunnen keren naar Nederland. We bidden om sterkte en kracht in het uitoefenen van hun beroep.

Wilt u bidden voor kinderen in Iran van wie de ouders in de gevangenis zitten? Het is voor hen ontzettend zwaar om op te groeien zonder een vader of moeder. Bid dat deze kinderen zich veilig weten bij de Here God en dat er genoeg betrouwbare mensen zijn om hun hart bij uit te storten. (Gebedskalender Open Doors)

Te midden van de verwoestende oorlog in Jemen hebben christenen het extra zwaar. Elke inwoner van het land wordt geacht moslim te zijn. Ondanks dat komen mensen tot geloof. Bid en dank voor de groeiende ondergrondse kerk. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de derde Adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van verschillende gemeenteleden kregen we bericht dat zij de afgelopen zondag niet aanwezig konden zijn om het Avondmaal te vieren. De besmettingen gaan ook onze gemeente niet voorbij. Wat zijn we toch kwetsbare mensen, en ook in dit virus komt dat openbaar. En horen we het van elkaar. Maar hoeveel lijden is er dat in eenzaamheid wordt doorworsteld? Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Voor het oog gaat veel ‘voor de wind’, maar wat wordt er een druk gelegd vanuit de samenleving. En misschien leggen wij die druk ook elkaar en onszelf wel op. De HEERE geve aan jong en oud te leren wat het betekent: “Mijn ziel is stil tot God; van Hem is mijn heil! (Psalm 62). Om dan ook jezelf toe te zingen: “Rust, mijn ziel, uw God is Koning!”

Gift

Kerkelijk werker R.Verkaik ontving op bezoek een zakje voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 13 december zal er weer een kerkenraadsvergadering worden gehouden. De laatste vergadering die ouderling R. Vlot zal leiden. Het voorzitterschap zal overgenomen worden door ouderling L.H.Y. Eskes. Ook zal de scriba voor het laatst alle zaken die geregeld moeten worden aan de orde brengen. Zijn taak wordt overgenomen door ouderling A. de Hek. In de komende weken zullen zij dan verder ingewerkt worden, zodat zij met ingang van maandag 10 januari 2022, deze taken geheel overnemen.

Gelezen / gehoord

‘Bijzonder is het dat de Heere God niet Zijn handen heeft teruggetrokken van deze aarde, maar juist in de tijd worstelt met en in de mens, mensen roept, aanspreekt en tijd geeft. De eeuwige God daalt af in het menselijk bestaan. Hij bepaalt ook de tijd. De tijd is in Gods hand.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 11 december

10.00-12.00 uur De kerk is open – OK

11.00 uur Uur van gebed – OK

14.00-15.30 uur  Openstelling christelijke volksbibliotheek  

Zondag 12 december

13.30-14.30 uur Oefenen zondagsschool – OK

Maandag 13 december

10.00-12.00 uur  Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 14 december

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling; verzamelen achter OK

Woensdag 15 december

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring  

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 december 2021 – Derde Adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord prop. J.W.Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam, (digitaal)

NIEUWE KERK

09.30 uur r/b ds. R.W.de Koeijer, Waddinxveen, Bediening Heilige Doop (groep 1)

15.30 uur ds. M.Dubbelman (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.Messemaker, Ridderkerk, Weerklank 112: 1, 2

15.30 uur wijk 3 Zuid ds. P.van de Voorde, Weerklank 105: 1, 2, en 3

Collecten

Morgendienst: 1. Inwendige Zendingsbond

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst: 1. Inwendige Zendingsbond

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: Hester Klop, Sarah de Kock

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Britt de Bruin, Madeleine van Milligen

De Parel: Corine Kanselaar, Deborah Bijkerk, Nellie Prins

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Maria 3

avonddienst: Lofzang van Maria 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers (groep A)

15.30 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Ariena Roza, Jasmijn van den Bout, Judith Breugem

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-22

Licht in de avond

 “Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten”.

(Mattheüs 1: 17)

____________________________________­­­________________

 Wanneer de evangelist Mattheüs zijn evangelie start met een soort stamboom, dan is het bepaald geen rommeltje. Keurig ordent Hij de gegevens. De structuur daarbij is drie keer veertien. Je vraagt je af wat de reden is van dat getal veertien. Is het gelinkt aan de getalswaarde van de naam van David? Of heeft 3 maal 14 te maken met 6 keer 7? Dan wordt er met de komst van de Heere Jezus voor de zevende keer geteld van 1 tot en met 7. Dat is dan niets minder dan een volle tijd van heil en redding. Speculatie ligt zo wel op de loer.

Treffender is wat de bekende bijbelverklaarder Mattew Henry laat zien. Hij maakt duidelijk dat we in dit geslachtsregister morgen, middag en avond tegenkomen. De zon komt op als God zijn verbond sluit met Abraham. Hij is er in het bijzonder voor die linie van Abraham, Izak en Jacob. Vanuit Egypte brengt Hij hen bij de Sinaï, waar Hij Zijn verbond bekrachtigt: Ik ben de HEERE Uw God!: Israël komt in het land van Gods belofte terecht, een land vloeiend van melk en honing. Wat is de HEERE goed voor Zijn volk, al is dat volk telkens weer afvallig en kiest het voortdurend voor de afgoden. Ze vragen om een koning en er komt een koning. Hij wordt gezalfd om namens de HEERE Israël te regeren. Maar Saul gaat zijn eigen gang en geeft aan de opdrachten van de HEERE op zijn eigen manier invulling. God zorgt voor een nieuwe koning: David, een jongen die bij de schapen vandaan gehaald moet worden. Omdat God anders kijkt. Hij let op het hart. David heeft in het geslachtsregister een belangrijke plaats. Tot twee keer toe merkt Mattheüs op dat David de koning is (vers 6). En aan het begin laat hij zien dat Jezus de Zoon van de zoon van David is. Als David aan de macht is, dan staat de zon hoog aan de hemel in Israël. Het rijk groeit en bloeit. David heeft trekken van de Messias. Bijvoorbeeld in hoe hij zich ontfermt over Mefiboseth. Al is David niet volmaakt, hij is wel gericht op zijn God. Hij wil een huis bouwen voor Hem. David krijgt ook de belofte dat zijn koningshuis voor eeuwig zal zijn. Het is een belofte waarin Gods heil schittert!

Toch gaat het na David al snel mis. Mattheüs laat dat zien door de ballingschap ook tot een knooppunt te maken in dit geslachtsregister. De ballingschap is er niet zomaar. Het is het gevolg van Israëls afgoderij en voortdurende ongehoorzaamheid. Steeds heeft God Zijn profeten gestuurd, maar Israël liet zich niet gezeggen. Zo komen de legers van Babel en Jeruzalem verandert in een grote puinhoop en de mensen worden weggevoerd. Wordt het er na de ballingschap beter op? De namen die na de ballingschap klinken in Mattheüs 1 kunnen we nauwelijks thuisbrengen. Het koningshuis van David gaat ondergronds. Grieken en Romeinen worden de baas in het land. Wat moet er nog terecht komen van die belofte van God? Er wordt wel gebeden om de komst van Davids Zoon, maar wie durft er nog echt op te rekenen? Het is donker geworden.

Maar dan wordt het donker verbroken. Licht in de late avond. De grote Davidszoon treedt aan, de Heere Jezus Christus. Hij is het Licht van de wereld. ‘Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal’. Profetenwoorden komen tot leven: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.” (Jesaja 9: 1). Christus zorgt voor een ongekende morgen. Hulpelozen krijgen in Hem een Helper. Reddelozen krijgen in Hem de Redder bij uitstek. Hij is de Christus Die komt om te dienen. In onovertroffen liefde cijfert Hij Zichzelf weg om te redden van zonde en dood. Voor Hem wordt het nacht om mensen als u en ik te dienen met genade en vergeving, vrede en heiligheid, een eeuwig thuis in het Koninkrijk van God!

Wat kan het door zonde en twijfel, door oppervlakkigheid en ongevoeligheid, door omstandigheid en opstandigheid donker zijn in je levenshuis. Hij komt door Zijn krachtig Woord en door Zijn werkzame Geest om licht en vrede te scheppen in je ziel. Voor wie er niet op durft te hopen en wie het, om welke reden dan ook, voor onmogelijk houdt. Ook bij het ouder worden, als de avond van het leven valt. Bouw op Zijn belofte! Wees werkzaam met Zijn woorden. Vertrouw op Hem met verwachting! Het Kerstkind zorgt voor licht in de avond! 

“Ik blijf den Heer verwachten 

Mijn ziel wacht ongestoord 

Ik hoop in al mijn klachten 

Op Zijn onfeilbaar woord.” 

(Psalm 130: 3 berijmd)

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 5 december

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is voor Kerk in Actie, voor het project ‘Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’. Gammele tenten.Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aanschoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. Graag wil de diaconie dit werk onder met name kinderen van vluchtelingen ondersteunen en daarom de collecte voor deze zondag en uw gebed, van harte bij u aanbevelen.

Ontmoetingsavonden diaconie

Omdat de maatregelen rondom corona zodanig zijn aangescherpt, is het besluit genomen om voor de kerstmiddag/avond opnieuw te kiezen voor een alternatieve kerstviering. Net zoals vorig jaar zullen we zorgen voor een digitale kerstviering die via videokanaal 1 (http://kanaal1.hghg.nl) is te volgen en daarnaast willen we ook dit jaar weer een maaltijd bij u thuisbezorgen. De datum van deze viering is donderdag 16 december. De viering zal online om 16.00 uur beginnen en we proberen de maaltijden dan voor 17.30 uur bij u thuis te bezorgen.

U begrijpt dat daar wel wat organisatie voor nodig is, vooral voor de maaltijd. Wilt u, als u weer mee wilt doen en de maaltijd thuis wilt ontvangen, een mailtje sturen naar ontmoetingsavonden@hghg.nl of u telefonisch opgeven bij Dick Dekker (0184-78 53 10). De uiterste aanmelddatum voor de maaltijd is zaterdag 11 december. Mocht u geen digitale middelen hebben om de viering mee te kunnen kijken, dan kunt u dat ook bij uw aanmelding vermelden, dan zullen we kijken of het mogelijk is om, net als vorig jaar, een laptop bij u thuis neer te zetten.

JEUGDRUBRIEK

Hoi jongens en meisjes, 

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 5 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 12 en 19 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65 RABO 0373 7196 12 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. m.v.v. gift kerstfeest 2021.

Namens het personeel een hartelijke groet.

N.B.: Mochten er in verband met corona wijzigingen optreden, dan geven wij u dat zo snel mogelijk door.

Met een vriendelijke groet namens het bestuur.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Op dinsdagmorgen 7 december staat de volgende vrouwenbijbelstudie ochtend gepland. Om 09:15 zijn jullie van harte welkom in De Parel. Ook zullen we jullie via de mail een link toesturen, waarmee de ochtend digitaal meebeleefd kan worden. Tijdens deze ochtend zullen we Bijbelstudie 5 ‘Het Koninkrijk is dichtbij’ met elkaar doornemen. Van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Overleden

Vrij plotseling overleed op vrijdag 26 november in de leeftijd van 64 jaar Helena Johanna (Heleen) Hettema-Verwoerd. Velen kenden haar als de vrouw van onze koster. Wanneer je met haar sprak dan merkte je dat ze oorspronkelijk niet uit Hardinxveld kwam. Ze groeide op in Stad aan ’t Haringvliet, een dorp op Flakkee. Door haar huwelijk met Gerrit Hettema kwam ze naar Hardinxveld. Samen ontvingen ze Rinie. Al waren er ook de nodige zorgen, met z’n drieën mochten ze samen goede jaren hebben. Een heel aantal jaar werkte zij bij de bank. Ze was iemand die zich goed op de hoogte liet stellen en de dingen nauwkeurig op een rij wist te zetten. En zo was zij op de achtergrond betrokken bij het werk in de kerk en gemeente. In een tijd waarin zij tobde met haar ogen, kwam er geestelijk een herleving, een verandering. Dat uitte zich onder meer in leergierigheid als het om de verkondiging ging.

Donderdag hebben we haar begraven op de begraafplaats aan Spindermolen. Daarvoor was er een dienst in de Nieuwe Kerk. In die dienst hebben we geluisterd naar Psalm 103. Een psalm die ons bepaalt bij de eindigheid van het leven. De sterveling is als een bloem op het gras. Wanneer de wind erover is gegaan, dan is hij er niet meer. Het sterven van Heleen Hettema is voor ons allen een roepstem. Ons leven gaat voorbij. En zijn wij dan bereid om God te ontmoeten? Dat vraagt om geloof en bekering. Alleen wie het van de HEERE verwacht heeft de toekomst. Want de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid! Voor wie leeft met de HEERE is de dood een doorgang naar het eeuwige leven!

We wensen onze koster en Rinie Gods troostvolle nabijheid toe, nu er een lege plaats is gekomen. Dat zij mogen ondervinden dat de HEERE hen leidt en draagt.

Pastoraat

Dhr. W. Tintel, werd voor een behandeling opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Gelukkig mocht hij weer naar huis terugkeren. We hopen dat de behandeling het gewenste resultaat zal hebben.

We denken aan hen die te maken hebben met psychische ziekte. Daarbij gaan onze gedachten ook uit naar hen die naast hen staan. Dat zij voortdurend hun hulp en kracht van de HEERE mogen verwachten. “Ik sterk u, ook help Ik u. Ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41: 10)

Meeleven

We leven mee met Peter en Remona met hun kinderen Suus en Doortje, nu hun (schoon)moeder en oma is overleden. Dat zij mogen merken dat de HEERE bij hen is en hen troost met Zijn woorden en beloften.

Rondom de diensten

Komende zondag zijn er twee diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Bij brood en wijn worden wij door de Geest één met Christus, Die in de hemel is. Dat is een groot wonder als we bedenken wie we in onszelf zijn. De Gekruisigde en Opgestane Heere nodigt aan Zijn tafel: Kom, want alle dingen zijn gereed! Hij geeft ook alles wat nodig is om te komen!

In de morgendienst is groep 1 aan de beurt om naar de kerk te komen. In die dienst lezen we Matthéüs 1: 18-23. De preek zal gaan over de naam Immanuel (vers 23). Lukt het, door omstandigheden niet om in de morgendienst aanwezig te zijn, dan bent u zeer zeker van harte welkom om in de tweede dienst aanwezig te zijn. In die dienst is groep 2 uitgenodigd. Mocht u in groep 2 zitten en het lukt niet om de tweede dienst bij te wonen, voelt u zich dan vrij om ’s morgens naar de kerk te komen. De tweede dienst op deze zondag is de dienst van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. De schriftlezing is dan Matthéüs 1: 20-25. We letten in de verkondiging op de gehoorzaamheid van Jozef (vers 24 en 25). Een goede voorbereiding op deze diensten toegewenst. Laat het verlangen naar deze zondag maar gevoed worden vanuit het Woord!

Bijbelkring

Voor woensdag 8 december stond er een Bijbelkring gepland. Vanwege de coronamaatregelen gaat dit niet door. We hopen in het nieuwe jaar weer samen te kunnen komen.

Doopdienst

In de morgendienst van 12 december zal de Heilige Doop bediend worden aan Levi Reinier Wilhelm de Koeijer. Ds. R.W. de Koeijer zal deze dienst, waarin zijn naamgenoot gedoopt wordt, leiden. We wensen Samuel en Anne-Wil een goede voorbereiding op de doop van hun eersteling. Laten we als gemeente hierin om hen heen staan. Het is ook een goede gelegenheid om in de gezinnen weer met elkaar na te denken over de waarde van de Doop.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 80,- (collectebonnen) voor de kerk. Voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond ontving ik € 25, -. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Christus is het Brood, dat kracht en heil biedt aan hen, die wandelen ten hemel, waar Hij de vreugde en het geluk vormt der engelen. Van verre moeten wij komen, opdat Hij onze trouw en onze volharding beproeve en onze nood en honger kenne. Hier in de woestijn is niets in staat het hart van de mens te steunen, te genezen of te verkwikken. Maar Jezus en Hij alleen vermag alles in ons.’

Pasquier Quesnel (1634-1719)

Tenslotte

Verschillende gezinnen zijn thuis bezig met het Adventsproject, om zo in het gezin toe te leven naar Kerstfeest. ‘God keert alles om’, is het thema van dit project. Hoewel ik er niet op gelet had, was het mooi dat het Bijbelgedeelte van zondagmorgen helemaal aansloot bij het gedeelte waar dit Adventsproject mee start. Zo mag de prediking het gesprek thuis ook weer voeden en vruchtbaar maken. U en jij: een goede Avondmaalszondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bevelen alle zieken aan in uw voorbede.

Overleden

Zaterdagmorgen 27 november, overleed in de leeftijd van 68 jaar mw. Marrie Muilwijk-Damsteeg. Zij is de vrouw van Chris Muilwijk en verbleef de laatste jaren vanwege haar gezondheid in Verpleeghuis Judith Leysterhof.

In het kerkblad van volgende week zullen we uitgebreider ingaan op het overlijden. Laten we bidden om troost en kracht voor haar achterblijvende echtgenoot Chris, de (klein)kinderen en verdere familie.

Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen hopen we in twee diensten in de Parel het avondmaal te vieren. De schriftlezing is Filippenzen 2: 5-11, waarin het gaat over de menswording van Christus. Het is op zich al een wonder dat Christus mens wilde worden. Hij gaat echter nog verder. Hij kwam ook om ons te dienen als een knecht. Dit hopen we komende zondag ook te gedenken bij de viering van het Heilig Avondmaal.

Aanmelding viering Heilig Avondmaal

Zondag 5 december hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Dit vindt voor onze wijkgemeente plaats in De Parel. Het zullen twee diensten zijn. De eerste vangt aan om 9:00 uur en de tweede om 11.15 uur, zodat er tussen beide diensten ook voldoende tijd is om te .ventileren. Voor een van beide diensten kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden op onze site van ‘meevieren.nl’ te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

In tegenstelling tot wat we gewend zijn, zal de aanmelding plaats kunnen vinden t/m zaterdag 15.00 uur, i.p.v. 18.00 uur. Dit geldt voor alle diensten van zondag 5 december. Reden is dat degene die dit verwerkt die avond andere bezigheden heeft. Als u tot de ontdekking komt dat u te laat bent, dan kan dit altijd nog via scriba.noord@hghg.nl

Gemeente in coronatijd

Op het moment dat de kopij voor dit kerkblad ingeleverd moest zijn, was nog niet bekend wat de uiteindelijke gevolgen zijn voor alle kerkelijke activiteiten t.g.v. de maatregelen die vrijdag 26 november zijn afgekondigd tijdens de persconferentie van de rijksoverheid. Houd daarom de berichten via de website www.hghg.nl en de gemeenteapp HGHG in de gaten.

Verkiezingen

Er zijn nog twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opnieuw opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een kandidaat door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. De indiening van een kandidaat kan ook door minder dan tien belijdende leden plaatsvinden. Het is dan aan de kerkenraad om te beslissen of deze kandidaat al dan niet op de kieslijst wordt geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 13 december om 12.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan wordt er op maandag 3 januari een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u ook dit verkiezingstraject weer opdragen in gebed?

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 9 december a.s. om 20.00 uur. U wordt per e-mail door Maarten de Bruin op de hoogte gesteld in welke vorm deze bijeenkomst zal plaatsvinden, waarschijnlijk via Teams. U bent weer van harte uitgenodigd!

Ingekomen

Vanuit de hervormde gemeente van Hendrik Ido Ambacht, wijk Dorp, zijn Steven de Waard en Astrid Alderlieste, als belijdende leden naar onze wijkgemeente overgekomen. Hartelijk welkom en we hopen dat jullie je spoedig thuis zullen voelen in onze wijkgemeente.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 40,- voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift!

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond. Ds. Jan Scheele-Goedhart uit Amsterdam gaat voor ons voor. Hij preekt over ‘Ambitie’. De volgende Pareldienst is op zondagavond 19 december met ds. Michiel Dubbelman.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Geloven is jezelf uitleveren aan de Heere Jezus.’

Prof. dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken

We danken voor de hulpverleners van de stichting De Hoop en bidden dat er weer voldoende financiële middelen opgehaald mogen worden om hun werk mogelijk te maken. We bidden voor hen die afhankelijk zijn van deze hulp en soms in uitzichtloze omstandigheden verkeren.

Familieleden van christenen die zijn gevlucht vanwege hun geloof worden gezien als ‘verraders’. Voor hen is het leven in Noord-Korea extra zwaar. Bid voor deze mannen, vrouwen en kinderen. (Gebedskalender Open Doors)

In november heeft het team dat zich inzet voor een nieuwe gemeente in een achterstandswijk van Rostock een ‘Straßenkirche’ georganiseerd: een straatfeest waarbij het Evangelie werd verteld. Dank hiervoor en bid dat activiteiten als deze mensen helpen om Jezus te ontdekken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de Tweede Adventszondag gezegende avondmaalsvieringen en diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken J.de Jong ontving op kroonjarenbezoek € 50,- voor de zending. Ouderling P.C. Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- voor eredienst.

Meeleven

We leven mee met de fam. Putters, waar vorige week op 68-jarige leeftijd een schoonzus werd weggenomen. Na een paar jaar van zorgen vanwege Alzheimer overleed ze ten gevolge van het coronavirus. De Heere trooste de familie.

Overkomst

Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk (Beth-El) te Sliedrecht zijn met lidmaatschap naar onze gemeente overgekomen Gerco en Nathalie Brandwijk-Vink, Kuyperstraat 7, 3371 VC. Dat de verkondiging van Gods Woord in onze gemeente jullie verder mag doen toenemen in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hartelijk welkom.

Bijbelstudiekring

Donderdag 9 december staat er weer een Bijbelstudiekring gepland om 20.00 uur in De Parel. We bereiden voor uit Goudaders, hoofdstuk 4: Gods Woord (n.a.v. Romeinen 9: 25-10: 21). Een goede voorbereiding toegewenst! Mocht n.a.v. het advies (PKN) vanwege de aangescherpte maatregelen deze week de avond niet door kunnen gaan, laten we dat tijdig weten via de app, mail en website.

Huwelijksjubileum

Op 11 december 1981 traden Cornelis Izak Pille en Adriana van Wijk in het huwelijk dat kerkelijk werd bevestigd door ds. D. van Vliet. Hij gaf hun als tekst mee: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7) Ze betrokken hun woning aan de Peulenstraat 192, 3371 AS, die ze de naam Semarja gaven, wat betekent: (door) de Heere beschermd. Bijna 40 jaar wonen zij daar nu. In november 2010 moesten zij door een brand hun woning verlaten om bijna twee jaar lang in twee andere woningen, aan de Van Asperenstraat en Spindermolen, te verblijven. De Heere spaarde het hele gezin, maar de woning moest geheel opnieuw worden gebouwd. Maar de naam bleef: Semarja. Niet alleen bij dit onheil zorgde de Heere, maar ook bij andere zorgen. En zo mogen ze nu samen, nadat alle kinderen het huis uit zijn, verder gaan onder de zorg van Hem, Die beschermt. We feliciteren hen met dit huwelijksjubileum en hopen dat zij beiden nog vele jaren ook dienstbaar mogen zijn in het midden van onze gemeente.

Zondag 12 december

In verband met een doopdienst van wijk Noord zullen de diensten van onze wijk zowel ´s morgens als ´s avonds in De Parel worden gehouden.

Gelezen/gehoord

Sacramenten bevestigen niet het geloof, maar de waarheid van het verbond.

Tenslotte

Zowel zondagmorgen als -avond zal het Woord worden bediend en het sacrament van het Heilig Avondmaal worden gevierd. Naast het horen van de grote dingen die Hij gedaan heeft, wordt het ook zichtbaar in de tekenen van brood en wijn. En dat aan mij, zingt Maria. Zingt u mee? Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 4 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 5 december 

Géén zondagsschool

Maandag 6 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 7 december

09.15 uur Vrouwenvereniging Dorcas – de Parel

14.30-16.30 uur Ora et Labora – de Parel

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 9 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

20.00 uur Wijk 3 zuid, Bijbelkring – de Parel

ALGEMENE BERICHTEN

 

Uitdagende podcastserie ‘Moderne Profeten’

Schrijfster Dorothy Day, bisschop Desmond Tutu, bondskanselier Angela Merkel, cultuurfilosoof Jacques Ellul en nog zo wat ‘Moderne Profeten’ komen voorbij in de podcastserie van dr. Kees van Ekris (IZB), bekend van de dagelijkse podcast Eerst Dit. In de nieuwe reeks, verzorgd door de EO, gaat het over acht bekende figuren die verbonden zijn met de christelijke traditie en door hun leven, denken en geloven inspireren. Maandag 25 oktober stond de eerste aflevering online. 

Profeten zijn mensen zoals jij en ik, schrijft Van Ekris in het voorwoord van het boek dat hij bij de serie maakte. ‘Ze hebben hun angsten, hun sores en zwaktes. Maar er is ook iets bijzonders aan hen. Er kwamen momenten in hun leven dat ze beseften dat zij iets moesten zeggen of doen. Eerst vaak in het klein. Maar ze bleven wel trouw aan die keuzes, Daardoor werd hun leven sterker, overtuigder, ruimer, vasthoudender.’

Het project ‘Moderne Profeten’ zet de schijnwerper op deze acht mensen. Via één kenmerkend moment uit hun leven, wordt hun situatie belicht: hun context, hun keuzes en de prijs die ze daarvoor moesten betalen. Daar valt van te leren voor ons leven, vandaag. 

De 8 afleveringen en 8 profetische woorden gaan achtereenvolgens over (1) Martin Luther King en durven lijden, (2) Frère Christian en leren liefhebben; (3) Bisschop Tutu en woorden spreken; (4) Dorothy Day en radicaal durven zijn; (5) Dietrich Bonhoeffer en de kracht van roeping; (6) Bisschop Muskens en het lef om te provoceren; (7) Jacques Ellul en het belang van de waarschuwing; (8) Angela Merkel en de vrijheid als Godsgeschenk.

Elk van de bijdragen doet een appèl op de luisteraar. Van Ekris: ‘Als je mens van actie bent, luister dan eens naar een bijdrage over de kracht van het gebed. Als je vooral iemand van de verbinding bent, hoor eens over de kracht van de waarschuwing en van de provocatie. Of over roeping en radicaliteit; wat is de magnetische kracht ervan? 

Het boek ‘Moderne Profeten’, met allerlei achtergrondinfo, is goed geschikt voor gesprekskringen en catechisatie. Het verschijnt later bij uitgeverij De Vuurbaak. Zie ook: moderneprofeten.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 5 december 2021 – Tweede Adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal (Weerklank 109: 1,5 en 7)

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – dankzegging Heilig Avondmaal (Weerklank 121: 1, 2 en 4)

NIEUWE KERK

09.30 uur (groep 1) ds. W.J. Westland – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur (groep 2) ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Scheele-Goedhart, Amsterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in actie: vluchtelingen Lesbos 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: A1 Janine de Bruin, A2 Liesbeth den Boer, Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Rebekka Schild, Lieneke de Ruiter

De Parel: A1 Denise de Bruin, A2 Annemijn Koutstaal, B1 Marja van de Wetering, B2 Mirte van de Wetering

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 5

avonddienst: Psalm 19: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – viering Heilig Avondmaal (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal (groep A)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Els van den Bout, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-21

 Advent – Komst

Psalm 98: 9 “…want Hij komt…”; Lukas 21: 27 “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid”; Johannes 14: 3 “…, kom Ik terug…”; Hand. 1: 11b “Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

____________________________________­­­________________

Hij is gekomen!

Wanneer we op de kalender van het kerkelijk jaar kijken, zien we dat met de ‘eeuwigheidszondag’ het ‘oude’ kerkelijk jaar is afgesloten en het ‘nieuwe’ kerkelijk jaar zich aandient. A.s. zondag: de eerste advent. Vanaf die dag leven we (opnieuw) toe naar de viering van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Gedurende deze periode staan we doorgaans (met de prediking) vooral stil bij wat voorafgaande aan de geboorte van de Heere Jezus door de HEERE God werd beloofd en hoe Hij door de tijd heen Zijn beloften vervult. Luisteren we naar het profetisch Woord en verdieping in Bijbelse geschiedenis van voor Christus. Iets als een terugblik in de tijd. Alsof je in de spiegel kijkt en ziet wat er in de voorbije tijd allemaal gebeurde. Alles wat je dan waarneemt, al het gebeurde en al het gehoorde, wijst op de komst van de Beloofde. Tot en met de wonderlijke geboorteaankondiging en zwangerschap van Maria. En… de Beloofde is gekomen. “Hij kwam van alzo hoge”. De Zoon van God.

Wat zien we Gods beloften in ‘de volheid van de tijd’ (Gal. 4:4) heerlijk vervuld. Wat blijkt hieruit de betrouwbaarheid van de HEERE God! “Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden van de aarde hebben gezien het heil van onze God”, lezen we in Psalm 98. Wat heerlijk om met de Kerstdagen dat nieuwe lied opnieuw te mogen zingen. We zien ernaar uit! Toelevend naar die dagen wensen we elkaar dan ook een gezegend Kerstfeest!

Hij staat op het punt te komen!

Advent is meer dan alleen blikken in de achteruitkijkspiegel. Zullen we, net zoals we bijvoorbeeld in de auto achter het stuur zitten, vooral ook letten op wat vóór ons ligt. Veel van wat ons te wachten staat is voor ons echter onbekend. Wie van ons kan er één dag vooruit kijken? Enerzijds is dat maar goed, zeggen we dan; anderzijds geeft het bij die en gene nogal eens gevoelens van onzekerheid, juist in deze tijd. Toch hoeft voor ons niet alles onbekend en onverwacht te zijn. De dingen die gebeuren en gebeuren zullen zijn ons reeds verteld door de Heere Jezus. We leven midden in de tijd van wat Hij erover zei, zoals we lezen in Matth. 24: 6 ev. “En nog is het einde niet”. En toch komt het einde. Het zal komen als het Evangelie van het Koninkrijk in heel de wereld gepredikt zal zijn tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde komen. Dat wil zeggen dat Hij van Wie dit Evangelie is, komen zal. De komst van de Zoon des mensen zal worden gezien door de mensen. Dat staat vast; we kunnen er zeker van zijn. In het Oude Testament wordt ervan geprofeteerd en van gezongen (Psalm 98: 9). In het Nieuwe Testament spreekt de Heere Jezus er Zelf over en er zijn op de dag van Zijn hemelvaart ‘twee mannen in witte kleding’ die ervan getuigen. Jezus’ wederkomst zal, net zoals Zijn hemelvaart, lichamelijk en zichtbaar zijn. Zoals Gods beloften met de geboorte van de Heere Jezus heerlijk in vervulling zijn gegaan, zo zal ook de betrouwbaarheid van Zijn toezegging over Zijn wederkomst blijken. Nu we hiervan verzekerd mogen zijn, is het aan ons, niemand uitgezonderd, om die dag voorbereid tegemoet te zien. Wat betreft de voorbereidingen op de viering van het Kerstfeest heeft u / heb jij wellicht uw / jouw ideeën en plannen. Hoe ziet het eruit met uw / jouw voorbereiding op Zijn tweede komst? De apostel Paulus schrijft met het oog daarop in 1 Thess. 5: 5 t/m 23. “U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn en moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus”. Zeker weten dat het dan voor u en jou een eeuwig gezegend Christusfeest zal zijn. Voor nu een gezegende advent toegewenst!

J.A. de Kruijf

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Om te gedenken 

Nu het kerkelijk jaar 2020-2021 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

Bezinningsbijeenkomst

Zondag 5 december a.s. hopen we opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. De bezinningsavond wordt in de week van voorbereiding gehouden op donderdag 2 december.

U en jij bent van harte uitgenodigd om met elkaar stil te staan wat wij in Christus mogen delen. Ook deze keer is de bezinningsavond in de Nieuwe Kerk. De avond is gemeentebreed en jullie kunnen je aanmelden via meevieren.nl, wijk zuid. De avond begint om 20.00 uur tot ca. 21.00 uur (de kerk is open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie of thee geschonken. De bezinning wordt ook uitgezonden via HGHG kanaal 2, de Nieuwe Kerk.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 28 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling. Tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Vorige week heeft u in de kerkbode kunnen lezen over de actie ‘Een Kilo Liefde’. Ook dit jaar geen boodschappenbriefje i.v.m. de coronamaatregelen, maar de vraag of u ons financieel zou willen steunen. Met uw steun kan de commissie zelf pakketten samenstellen en toch kilo’s liefde uitdelen. Wilt u deze actie ook meenemen in uw persoonlijk gebed en bidden dat de pakketten op de juiste adressen bezorgd worden? U kunt uw gift overmaken op rek. NL15 RABO 0395 0015 36 t.n.v. Diaconie Herv.Gem.Giessendam, o.v.v. ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk bedankt!

ZENDING

Bericht Henk Hazendonk

Enkele weken geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat Henk Hazendonk en het gezin van zijn dochter Tanja en Pedro Flores een aanrijding hadden gehad met de auto. Gelukkig bleek al gauw dat de gevolgen meevielen. Het had veel erger kunnen zijn. Tanja heeft een gebroken bovenarm, die nu in het gips zit. De arts vond het verantwoord om zonder operatie de arm te laten genezen maar ze kan de reis naar huis nog niet maken. De auto was total loss… dachten ze maar nu wordt toch geprobeerd om deze te repareren. Ze zijn na de aanrijding teruggegaan naar Lima maar Pedro is met drie kinderen na een week met het vliegtuig naar Tarapoto gegaan want hij kon daar moeilijk gemist worden. Tanja verblijft met de jongste bij Henk in het huisje. Ze danken u hartelijk voor gebed, bemoediging en meeleven. Henk was door de drukte niet in staat om alle berichten en mails te beantwoorden. De rondzendmail van Henk is te lezen in de HGHG-app.

Bericht Lea van der Riet-Luiten 

We hopen van 3 december tot 29 januari op verlof in Nederland te zijn. Met twee jonge kinderen op verlof komen, vereist nogal wat extra organisatie en spullen die we nodig hebben. Maar het was ongelooflijk om te zien hoe snel alles geregeld was door lieve mensen in Hardinxveld die van alles ter beschikking stelden. Heel hartelijk dank daarvoor!

Onze kinderen hebben een Nederlands paspoort, maar Werner moest een visum regelen. Zouden jullie willen bidden voor gezondheid voor ons allemaal, zodat ze ons toelaten om te vliegen? Naast dat we alle voorbereidingen voor Nederland treffen, ben ik ook druk bezig om de laatste dingen hier in Zuid-Afrika af te ronden. Ondanks het drukke programma vindt de school het belangrijk dat Gods Woord opengaat. Dus ik ben er erg blij mee dat we daar weer kunnen beginnen met Bijbellessen. Naast al het evangelisatiewerk, probeer ik soms ook praktisch te helpen door mensen naar de dokter en ziekenhuis te brengen die geen vervoer hebben en niet met de bus of taxi kunnen gaan. Ook zijn er nog steeds kinderen die niet naar school gaan en waarvan de ouders laks zijn om hun kind aan te melden. Als het kan, probeer ik te helpen om die kinderen een plekje bij een school te geven. Zo proberen we met elkaar te helpen waar het kan. Maar eerst is het tijd om al het werk af te ronden en te gaan genieten van een ontmoeting met familie, vrienden en de gemeente in Hardinxveld. Tot over een week!

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Woensdagmorgen Bijbelkring

Wegens het toenemende aantal coronabesmettingen gaat de bijeenkomst van de Bijbelkring op woensdag 1 december niet door. De daaropvolgende bijeenkomst is gepland op woensdag 22 december. Als deze bijeenkomst doorgaat kunt u dat t.z.t. lezen in het kerkblad van vrijdag 17 december.       Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Op de eerste zondag van Advent staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Eerst had ik gedacht om rond het Heilig Avondmaal opnieuw te preken uit Hooglied. Omdat het Advent is zie ik daar toch van af. We parkeren dat voorlopig even. Bij gezondheid hoop ik dan na Hemelvaart de draad weer op te pakken. In de morgendienst lezen we Matthéüs 1:1-17. Dat gaat over het geslachtsregister van de Heere Jezus. Tot aan Hemelvaart hoop ik uit het Mattheusevangelie te preken.

Voor de avonddienst verwachten wij ds. J.W. Hooijdonk uit Oldebroek. U en jij: gezegende diensten toegewenst!

Pastoraat

Ons meeleven gaat uit naar gemeenteleden die ziek zijn door het Coronavirus. Naaste gezinsleden zitten in quarantaine. De besmettingscijfers lopen hoog op in ons land. We bidden de HEERE of Hij uitkomst wil geven. We leven biddend mee met hen die in zorginstellingen verblijven, binnen en buiten ons dorp. De HEERE zij hen allen zeer nabij. “Wacht op de HEERE, wees sterk, Hij zal Uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE” (Psalm 27:14)

Censura Morum

Zondag 5 december wordt in de Nieuwe Kerk in twee diensten het Heilig Avondmaal gevierd. In de morgendienst verwachten wij groep 1 en in de avonddienst groep 2. Wanneer er belemmeringen zijn, van welke aard dan ook, om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u aan het begin van de week contact opnemen met uw predikant of scriba J.Poortvliet. Laten wij bidden om een gezegende avondmaalsviering die in goede orde mag verlopen, tot eer van de HEERE.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor het werk van Henk Hazendonk in Peru. Vriendelijk bedankt!

Gelezen 

Ter voorbereiding op de preek van afgelopen zondagavond las ik: ‘Sommigen onder u zouden blij zijn om een steen van de tempel te mogen zijn, maar Christus zegt dat Hij hen tot een pilaar zal maken. Sommigen onder u zouden blij zijn, wanneer zij net in de tempel mogen komen, maar Christus zegt dat zij niet meer daaruit gaan. ‘Ik zal op hem schrijven de Naam van mijn God.’

R.M. MacCheyne (1813-1843)

Tenslotte

Wij gaan de Adventsweken weer in. Laten wij met verwachting toeleven naar het Kerstfeest. Een treffend lied bidt ons voor: ‘Vervul o Heiland het verlangen, waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid’. Met een hartelijke groet, ook van Cora en ons drietal, ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdrager

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 22 november is broeder J. de Heer verkozen tot ouderling. Wij wensen broeder J. de Heer van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 25 november. Dat betekent dat hij uiterlijk op donderdag 2 december zijn beslissing kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u broeder J. de Heer gedenken in uw gebeden?

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen, 28 november, en de daarop volgende week hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. De schriftlezing is Filippenzen 2: 1-5 waarin het gaat over de betekenis en het belang van nederigheid. Wat roept deze eigenschap bij u en jou op? Zou u nederig willen zijn? In onze tijd denken veel mensen dat ‘nederig zijn’ betekent: ‘over je heen laten lopen’. Dit is echter niet de Bijbelse betekenis. Mozes werd bijvoorbeeld een bijzonder nederige persoon genoemd, maar hij liet zeker niet over zich heen lopen. De nederigheid van Jezus heeft het voor ons ook mogelijk gemaakt om het Heilig Avondmaal te vieren. Bij brood en beker gedenken we hoe onze Heiland Zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de Jongste Dag. Zo wordt in de viering al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. Op zondag 5 december hopen wij dat in twee morgendiensten te vieren. De Heere geve ons een goede voorbereiding.

Aanmelding viering Heilig Avondmaal

Zondag 5 december a.s. hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Dit vindt voor onze wijkgemeente plaats in De Parel. Het zullen twee diensten zijn. De eerste vangt aan om 9:00 uur en de tweede om 11:15 uur, zodat er tussen beide diensten ook voldoende tijd is om te ventileren. Voor beide diensten kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden op onze site van ‘meevieren.nl’ te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

In tegenstelling tot wat we gewend zijn, zal de aanmelding plaats kunnen vinden t/m zaterdag 15:00 uur, i.p.v. 18:00 uur. Reden is dat degene die dit verwerkt die avond andere bezigheden heeft. Als u tot de ontdekking komt dat u te laat bent, dan kan dit altijd nog via scriba.noord@hghg.nl

Zoals uit de planning van KideKids blijkt, zal alleen in de eerste dienst KIDE aanwezig zijn.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 12 december in de Oude Kerk, aanvang 09:30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 november aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Gemeente in coronatijd

Om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot het dragen van een mondkapje tijdens en rondom de kerkdiensten is het beleid van onze wijkkerkenraad als volgt: Bij binnenkomst in en bij vertrek uit het kerkgebouw en bij wezenlijke verplaatsingen wordt iedereen geacht een mondkapje te dragen, tenzij iemand vanwege medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kan dragen. Op deze wijze dragen we zorg voor elkaar. Met name ook voor onze mede gemeenteleden, die vanwege de oplopende besmettingen toch wat beducht zijn om zich in openbare ruimten te begeven, maar toch wel graag de kerkdiensten willen bezoeken. Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven dat deze maatregel hen een veiliger gevoel geeft.

Verkiezingen

Er zijn nog steeds twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opnieuw opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een kandidaat door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. De indiening van een kandidaat kan ook door minder dan 10 belijdende leden plaatsvinden. Het is dan aan de kerkenraad om te beslissen of deze kandidaat wel of niet op de kieslijst wordt geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 13 december om 12:00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan wordt er op maandag 3 januari een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u ook dit verkiezingstraject weer opdragen in gebed?

Verantwoording

Seniorenbezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een huisbezoek € 248,- aan collectebonnen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift!

KideKids

Pareldienst

 Vanuit de Bergrede in Mattheus 6 wordt het thema ‘Ambitie’ uitgewerkt en op deze Tweede Adventszondag mogen we zo al ‘uitzien naar wat komt’. Neem gerust iemand mee die lange tijd niet in een samenkomst is geweest en/of niet gewend is deze te bezoeken. Je kunt iemand ook thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream. Je kunt hiervoor bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. De volgende Pareldienst is op zondagavond 19 december met ds. Michiel Dubbelman.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘De aanwezigheid van God kunnen we negeren, maar nergens ontlopen. De wereld is boordevol van Hem.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

 • We bidden voor jongeren die ontsporen en nauwelijks nog te bereiken zijn. Wilt u bidden om kracht bij ouders die zich soms zo machteloos kunnen voelen. Dat we als gemeente als een biddende muur om hen heen mogen staan.
 • In Nigeria zijn veel gebroken gezinnen. Wilt u bidden voor alle moeders en vaders die zonder hun echtgenoten door moeten met hun leven en de zorg voor hun gezin? (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor het GZB-programma in Costa Rica dat kerken traint en helpt om diaconaal werk in hun directe omgeving te organiseren om zo iets van Gods liefde te laten zien. Bid dat de kerken de moed hebben om buiten hun vier muren te treden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de Eerste Adventszondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling W. Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 20,- voor het onderhoud van de toren van de Oude Kerk en € 50,- voor de voedselbank.

Voorzang

De komende adventszondagen en met de kerstdagen zingen we in de diensten van onze wijk als voorzang een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank. Daarbij zullen we gebruik maken van de beeldschermen, zodat we het uitdelen van stencils achterwege kunnen laten.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 5 december zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met -indien nodig- een extra samenkomst tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. In de avonddienst zal dat zijn aan het begin van de eredienst, waarna het vervolg van de dienst in het teken zal staan van dankzegging en nabetrachting. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, wordt er een nieuwe korte dienst opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om duidelijk kenbaar te maken, door uitsteken van de hand, of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten, zoals de vorige keer, in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Gelezen / gehoord

‘De Heilige Schrift is de kribbe van Christus.’

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Ook op donderdagavond mogen we elkaar ontmoeten in de Nieuwe Kerk of op afstand en onderwijs ontvangen hoe het Avondmaal te houden tot onze troost. Namens de kerkenraad een goede week toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 27 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek  

Zondag 28 november

14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 29 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur Kring eenvoudige bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 30 november

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling- verzamelen achter de Oude Kerk

20.00 uur Opvoedkring – De Parel

Woensdag 1 december

GEEN Woensdagochtend Bijbelkring

Donderdag 2 december

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja dhr. T.J.D.de Koning

20.00 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal NK

Vrijdag 3 december

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – De Parel

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 28 november 2021 – Eerste Adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde, Voorbereiding Heilig Avondmaal,

Voorzang: Weerklank 108: 1, 2, 4 en 5

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland, Voorbereiding Heilig Avondmaal (groep 1)

18.00 uur ds. J.W.Hooijdonk, Oldebroek (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland 

Voorzang: Weerklank 113: 1, 2 en 4

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Lois Veldman, Mieke de Bruin, Anette Teeuw

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Rhode Quist, Manon de Bruin

De Parel: Simone Meerkerk, Emma Brieffies 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 25: 2

avonddienst: Psalm 96: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal (groep B)

18.00 uur ds. A. Bloemendal, Barneveld

Collecten

1. Kerkcentrum 2. Eredienst

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Franci van den Boogaard, Daniëlle Bikker

Vrijdag 3 december 2021

OUDE KERK

14.00 uur ds. E.van Rooijen, Noordeloos

huwelijksbevestiging Johan Bakker en Denise de Bruin

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-20

 Voor éven – voor ééuwig

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras….”

“Maar de goedertierenheid van de Heere is ván eeuwigheid tót eeuwigheid…..” 

(Psalm 103)

____________________________________­­­________________

 We merken er in onze tijd niet zoveel meer van: de rouwstoet, die zich naar een open graf begeeft. De familie komt doorgaans samen in een rouwcentrum op de begraafplaats, de weg vandaar naar het graf is maar kort. Vroeger was dat anders. De rouwstoet ging van het woonhuis naar de dodenakker, soms een lange weg door het dorp. Waar men langs kwam, waren de gordijnen gesloten. Het klokgelui klonk al die tijd over het dorp.

Er is veel veranderd – dat is waar. Maar in wezen is het toch ook weer hetzelfde gebleven: de dood, die de huizen binnenkomt. Niemand kan hem tegenhouden en hij voert hen weg naar het graf: oude en jonge mensen, soms nog heel sterk, soms na verval van krachten. Wij kunnen daar niet omheen.

In deze wondere Psalm wordt het óók verwoord. In deze Psalm, waarvan begin en einde de machtige jubel van Gods heerlijkheid laten horen. Maar daartussen staan die ernstige woorden: ‘De sterveling – zijn dagen zijn als het gras’. Een bekend beeld voor de dichter van deze Psalm. Hij zag het groene gras, fris door de dauw van de nacht. Maar toen kwam de hete oostenwind… het gras verdorde in uiterst korte tijd.

Zo is ons leven. Het kan veelbelovend zijn, in de tijd van de jeugd. Het kan tekenen van ouderdom vertonen. Maar hoe dan ook: het leven is toch maar ‘een gedachte’. Het wordt afgesneden, soms al in de jonge jaren, ook wel in de kracht van het leven en zéker in de ouderdom. Straks zullen weer namen worden vóórgelezen, tijdens de kerkdiensten en denken we het: ‘Ja, die óók….’

Die donkere klanken worden versterkt door dat ene woord: “De sterveling”. In dat woord klinkt ook de óórzaak van ons sterven door. De zonde veroorzaakt dat droeve gebeuren. We worden meegenomen naar de dag, waarop de mens zich van God losscheurde en daarmee zijn hele nageslacht meesleepte. De dood is geen onontkoombaar noodlot, maar ‘de bezoldiging’ van de zonde. Daarbij komt: sterven betekent ‘God ontmoeten’. En de vraag dringt zich op: ‘hoe daarná?’

Het is alsof na een zware onweersbui de zon door breekt: ‘…..maar de goedertierenheid van de Heere’. Hoog boven de dodenakker strekt zich de hemel uit als een teken van Gods genade. Op die aarde, vol van leed, geweld, oorlog en duivelse machten wordt een blijde boodschap gehoord. Zo doet de Heere dat. Zo is Zijn goedertierenheid. Dat woord tekent ons de voortgang van Gods genade – door de geslachten heen. Waar de dood mensenlevens afbreekt, daar gaat die rode draad van het evangelie steeds maar door. Onweerstaanbaar. Tot op vandaag, tot de dag van Jezus’ wederkomst.

Dat evangelie wil doordringen tot in ons hart. Het Woord wil niet óver ons heengaan, maar ons in beslag nemen. Dat brengt tot een persoonlijke belijdenis: dat de dood een rechtvaardige straf is op de zonde, maar niet minder een vluchten tot Hem, die de dood heeft overwonnen.

In deze Psalm komen we immers voluit de Zaligmaker tegen. De eeuwige Zoon van God, Die wilde delen in de toorn van God, Die ook ‘als gras’ wilde worden. Maar juist daardoor heeft Hij die goedertierenheid verworven als een gave voor een verloren sterveling.

Het is dan de indringende vraag: is het ook de belijdenis van óns hart? Leerden we buigen we onder het Woord, dat ons veroordeelt en namen we de toevlucht tot de Zaligmaker, die in al Zijn heerlijkheid in datzelfde Woord getekend wordt? Dat is immers de enige weg, om van de macht van de dood verlost te worden en deel te krijgen aan de eeuwige vreugde. Dat is de weg van het geloof.

Zo wordt de troost ervaren van het uitzicht op het eeuwige leven, dat de Heere geeft dwars door de macht van de dood heen. Maar we beseffen óók, dat dit een aangevochten troost is, zolang de pelgrim voortgaat op zijn weg over deze aarde. In tijden van donkerheid en aanvechting, van onzekerheid over de eeuwige bestemming, kan het naderende sterven ons aangrijnzen en het kille graf ons dreigen.

Dan kunnen (en mogen) we maar één ding doen: vluchten tot Christus, in alle nood en angst. We kunnen van Hem niet anders belijden dan dat Hij troosten wil ‘het hart, dat schreiend tot Hem vlucht’.

Door diepten van strijd, door tijden van hoop, door dagen van heimwee gaat de pelgrim voort. Het is eigenlijk maar een korte reis, al gebeurt er heel veel op die levensweg. We zeggen tegen die pelgrim: houd het oog gericht op Christus, om straks -als de weg door de wateren van de dood gaat- veilig te zijn in Zijn doorboorde handen. De vreugde, die wacht, is ongestoord en voor eeuwig. Reist u met die pelgrim mee?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 21 november

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Project 10 27 ‘Licht op Zuid’, gestart als missionair project vanuit de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid. Door het missionaire werk is een nieuwe geloofsgemeenschap gegroeid. Het werk richt zich met name op de wijk Bloemhof. Veel mensen in Bloemhof hebben geen werk. Armoede is een groot probleem, evenals illegaliteit, verslaving en relationele problematiek. Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving en regelgeving. Uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Rotterdam verblijven en hulp zoeken in een menswaardig bestaan. De maatschappelijk werker behartigt hun belangen door hen op weg te helpen in de wirwar van regelgeving en informatie. Zij leidt hen naar medische zorg en juridische ondersteuning. Men weet dat het maatschappelijk werk vanuit de kerk wordt geboden, waardoor mensen gemakkelijk hun geloofs- en zingevingsvragen bespreken. Al deze diaconale activiteiten voorzien in een grote behoefte. Anders gezegd: het loopt storm. Voor alle activiteiten zijn er wachtlijsten. De diaconie wil dit werk in Rotterdam graag ondersteunen, en de collecte deze zondag daarom van harte bij u aanbevelen.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Net als voorgaande jaren, willen wij ook dit jaar de decemberactie van ‘Een Kilo Liefde’ houden. Er zijn helaas nog steeds mensen in onze eigen plaatselijke gemeente, die moeite hebben om financieel rond te komen. Deze mensen willen wij graag een hart onder de riem steken, door hen een praktisch- en goed gevuld (kerst)boodschappenpakket aan te bieden. Aangezien de Coronabesmettingscijfers weer flink oplopen en er al diverse beperkende maatregelen zijn ingesteld, willen wij de actie op dezelfde manier houden als vorig jaar. We willen u vragen om deze mooie actie met een gift te steunen om zo het uitdelen van kilo’s liefde mogelijk te maken. De commissie zal met uw giften mooie pakketten samenstellen. U kunt uw gift overmaken op rek. NL15 RABO 0395 0015 36 ovv ‘een kilo liefde’.

Alvast heel hartelijk bedankt!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2021

Begin deze maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. (ongeacht of dit ook werkelijk door onze leden wordt gegeven).

De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente. Inmiddels heeft bijna de helft van de ontvangers de bijdrage voldaan. Wilt u nagaan of u de bijdrage van € 10,- ook inderdaad heeft voldaan?

Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel 0184 61 10 36 of per mail via:

Kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas.

U kunt ook bijdragen via ‘Geven’ in de HGHG app (kies Actie Solidariteitskas) of gebruik maken van de QR-code hiernaast. Alvast hartelijk dank!

het College van kerkrentmeesters

ZENDING

Geloven in Spangen

Via de zendingscommissie is onze gemeente verbonden met Geloven in Spangen. In Spangen en Bospolder-Tussendijken zijn medewerkers actief om meer leven in de wijk te brengen.

In Spangen was men net weer gewend aan het feit dat er geen afstand gehouden hoefde te worden en eindelijk de activiteiten weer in de vertrouwde vorm konden gaan doen. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het nog even de vraag wat dit betekent voor de activiteiten, maar ze houden goede moed! Vanuit onderzoek is gebleken dat door de coronacrisis de armoede verbreed en verdiept is in de Rotterdamse wijken.

Daarom is Geloven in Spangen met de weggeefwinkel Yess! begonnen. Daar helpt men zo’n 100 tot 150 wijkbewoners aan levensmiddelen. Op dit moment is men bezig met het voorbereiden van de kerstpakkettenactie vanuit de weggeefwinkel. Met deze actie worden 400 gezinnen in armoede ondersteund tijdens de kerstdagen. Wilt u kerstpakket(ten) sponsoren? Dat kan via: https://yess.nu/kerstpakkettenactie/ Wilt u de kerstactie en het werk in Spangen gedenken in uw gebeden?

de Zendingscommissie

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenvereniging Ora et Labora.

Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat we vanaf aanstaande dinsdag, 23 november, een aantal keren ’s middags vereniging houden. Aanvang 14.30 uur.

Tot ziens en een hartelijke groet van de stuurgroep.

Bijbelgesprekskring

25 november hoopt de gesprekskring weer bijeen te komen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Rook Verkaik zal dan de inleiding verzorgen over het 5e hoofdstuk van 1 Johannes. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur. Koffie en thee staan klaar.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 23 november staat de volgende vrouwenbijbelstudie ochtend gepland. Om 09.15 uur zijn jullie van harte welkom in de Parel.

Tijdens deze ochtend zullen we Bijbelstudie 4 ‘De Mensenzoon gaat koning worden’ met elkaar doornemen.

Priscilla Egas en Christine de Koeijer zullen op de kinderen passen. Een gezegende voorbereiding gewenst en van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook Eeuwigheidszondag genoemd. De morgendienst zal worden geleid door ds. A. Stijf uit Ede. In de avonddienst hoop ik zelf voor te aan. In deze dienst worden de namen genoemd van gemeenteleden die ons in het achterliggende (kerkelijk) jaar ontvallen zijn. In onze wijkgemeente zijn er negen gemeenteleden overleden. In de dienst lezen wij verder uit de brief van de Heere Jezus aan Filadelfia (Openbaringen 3: 7-13). Wij horen de indringende woorden: “Zie, Ik kom spoedig” (Openbaringen 3: 11).

Zieken

Wij denken in ons gebed eveneens aan verschillende gemeenteleden die ziek zijn door het coronavirus. Dat zij spoedig mogen herstellen, al weten sommige gemeenteleden ook dat het herstel lang kan duren. Wanneer Paulus aan de gemeente van Filippi verschillende opdrachten geeft, schrijft hij ineens een paar woorden die ons veel te zeggen hebben en die we in ons hart mogen meedragen in iedere omstandigheid: “De HEERE is nabij” (Filipenzen 4: 5).

Overleden

In het vorige kerkblad was het overlijden van Adriaan Arie de Ruyter al kort vermeld. Met hem is een optimistische man heengegaan. Hij was een echte doener! Samen met zijn broer bouwde hij vanaf de grond een mooi bedrijf op. Al lange tijd tobde hij met zijn gezondheid. Zijn krachten werden steeds zwakker. Zo kwam hij in zorgcentrum Waerthove terecht. Kort daarna kwam daar ook zijn ernstig zieke vrouw bij hem. Zij overleed in mei jl. In stilte droeg hij dat gemis. Hoewel zijn gezondheid zeer fragiel was, kwam zijn overlijden op zondag 7 november toch nog plotseling. Vrijdagmiddag 12 november hebben wij hem naar zijn rustplaats op aarde gebracht. Eerst was er een dienst in de Oude School te Giessen-Oudekerk. In de dienst klonken de woorden uit Mattheüs 11: 28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”. Het was mooi dat kleinkinderen de psalmen voorlazen, ook die woorden van Psalm 39 die het echtpaar De Ruyter ooit meekreeg op hun huwelijksdag. Wij wensen de achterblijvende familie Gods troost en nabijheid toe in dit verdriet!

Kring Geloofsopvoeding

Woensdagavond 24 november komt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar. Het thema deze avond is ‘Tijd in het gezin’. Hoe maak je binnen het gezin tijd voor elkaar? Hoe investeer je in een gezond gezinsklimaat? Welke keuzes maak je wat activiteiten buitenshuis betreft? Hoe verhoudt dit zich tot de tijd die je als gezin voor God hebt en voor elkaar? Hoe kun je tijd overhouden om ook voor de ander tot zegen te zijn? Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom! 

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de Nieuwe Kerk.

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor de kerk. Ouderling H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

Gelezen

‘De eeuwigheid is geen escape uit de tijd, maar een accent op de tijd.’ 

A.A. van Ruler (1908-1970)

Tenslotte

Verschillende gemeenteleden feliciteerden mij met mijn 35e verjaardag. Bedankt voor dat meeleven! Ik ben de Heere dankbaar voor de kracht en de gezondheid die Hij schonk in het achterliggende jaar, ook om het werk in de gemeente te kunnen doen. Met heel veel vreugde mogen wij hier in de wijngaard dienen. Het is bijzonder om voortdurend iets te zien van Gods werk in onze gemeente.

Met hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!”, Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 12 december in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 november aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Huwelijksjubileum

Maandag 22 november hopen Ad en Ella Lakerveld, 25 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren dit echtpaar, hun kinderen en verdere familie van harte met dit zilveren huwelijksjubileum. Nog vele jaren met Gods zegen gewenst.

Verkiezingen

Deze week berichtten zowel Johan de Jong als Pieter Stip ons helaas, dat ze moesten bedanken voor het ambt van ouderling. Van beiden begrepen we dat het weloverwogen beslissingen waren. We wensen hen rust op hun beslissing. Dit betekent dat we in onze wijk verder moeten in dit verkiezingstraject. Daarover hoort u z.s.m. mogelijk meer.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondag.

Deze dienst staat in het teken van het herdenken van hen die ons dit afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De nabestaanden zullen voorrang krijgen om in de dienst en in zaal D(iamant) aanwezig te zijn. Om de dienst live mee te maken, moet je je opgeven via ‘meevieren.nl’. Je kunt ook iemand thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream. De volgende Pareldienst is op zondagavond 5 december met ds. Jan Scheele Goedhart.

Commissie Pareldiensten

Connection

Aanmelden tot uiterlijk woensdagmorgen 08.00 via ‘meevieren.nl’, te bereiken via de Home-pagina op de website www.hghg.nl onder ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Citaat

‘Juist omdat het Evangelie niet van de tijd en van de geschiedenis is, is het voor elke tijd in de geschiedenis.

dr. W. Aalders (1909-2005)’

Bidden en danken

We bidden voor gemeenteleden die in de afgelopen periode positief getest zijn op corona en nu in quarantaine zitten en voor hen die te maken hebben met long covid. Juist als ze merken dat het hersteltraject zoveel tijd kost en ze niet altijd begrip ervaren vanuit hun omgeving.

De Mehri-stam is een bevolkingsgroep die voornamelijk bestaat uit moslims. Deze stam woont verspreid over het huidige Oman, Jemen en Saudi-Arabië. Er zijn maar weinig mensen die de taal van de Mehri spreken. Bid dat ook deze groep bereikt wordt met het goede nieuws van de Here Jezus. Bid ook voor een vertaling van de Bijbel in de taal van de Mehri. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor onze partnerkerken in Syrië en Libanon, die al zoveel jaren lijden onder oorlog, economische crisis en nu ook nog corona. Bid om volharding, hoop en Gods nabijheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken in de verschillende omstandigheden en zij die om hen heen staan toe, dat zij met David in stilte zullen bidden: “Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet” (Psalm 16: 8)

Giften

Diaken D.W. de Jong ontving op bezoek een gift van € 5,- ter vrije bestemming en op kroonjarenbezoek een gift van € 30,- voor de kerk. Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op huisbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Meeleven

We leven mee met de familie Sluimer, waar vorige week op 57-jarige leeftijd een zwager onverwacht werd weggenomen. Een ernstige roepstem die van dit sterven uitgaat dat door een kortstondige ziekte het einde op elke leeftijd er zo kan zijn.

Prediking

Eeuwigheidszondag zet ons stil bij de namen van hen die van ons zijn heengegaan en ons zijn voorgegaan. Het roept vele herinneringen wakker, maar ook het verstilde verdriet dat we dagelijks met ons meedragen. We lezen hun namen voor het aangezicht van de levende God aan Wie we onze geliefden hebben toevertrouwd. We sluiten in de verkondiging de serie vanuit het Bijbelboek Ruth af met het laatste hoofdstuk. Daar worden namen van overledenen in stand gehouden (4: 5) in de geboorte van Obed. Hij is de voorvader van Hem, in Wie God ons het eeuwige leven geeft en onze naam in stand houdt. Het is ons gebed dat Hij zal vertroosten en versterken in het vertrouwen op Hem (1 Thessalonicenzen 4: 13,14) 

P. van de Voorde

Bijbelstudiekring

Donderdag 25 november hopen we als Bijbelstudiekring elkaar weer te ontmoeten om 20.00 uur in De Parel. Dit keer houden we weer de 1,5 meter afstand aan i.v.m. de aangescherpte maatregelen. We vervolgen hoofdstuk 3 van het boekje Goudaders: Gods voornemen (n.a.v. Romeinen 9: 1-14). Goede voorbereiding toegewenst.

Registratie kerkdiensten

Wanneer de diensten van onze wijk ‘vol’ zitten, bestaat de mogelijkheid om zaterdag na 12.00 uur u aan te melden bij de andere wijk. Deze mogelijkheid wordt ook voor de andere wijk voor onze diensten geboden, zodat zoveel mogelijk de diensten ‘vol’ zijn.

Gelezen / gehoord

‘Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet-christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 20 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 22 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 23 november

9.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

14.30 uur Vrouwenvereniging Ora et Labora – 

19.15-19.30 uur Emmauswandeling – verzamelen achter Oude kerk

Woensdag 24 november

18.45 uur kinderclub Ithaï – 

19.30 uur Mannenvereniging – 

20.00 uur Connection – 

Donderdag 25 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja – dhr. J. Huisman

19.30 uur ’t Lichtpunt – 

20.00-22.00 uur WK 1 oost, kring Geloofsopvoeding – NK

20.00 uur Bijbelsgesprekring – Jeugdzaal Oude kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

8 Zondag 21 november 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Stijf, Ede

18.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. H. Roseboom, Kesteren

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Licht op Zuid 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – beheerskosten

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Samuel Versluis, Lydia Zonnenberg, Leandra de Jong

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk, Mathilde de Ruiter, Joël Quist

De Parel: Corine Kanselaar, Julia Veldman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 2

avonddienst: Psalm 119: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten 

1. Stichting De Herberg

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Ilse Bakker, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-19

 Bidden om doorbraken
(Kracht van gebed 6/7)

“Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.” 

(Handelingen 12: 5)

____________________________________­­­________________

We zullen aan het slot van deze serie over de kracht van gebed nog specifiek twee thema’s bekijken. Deze keer staan we stil bij het bidden om doorbraken en de laatste keer bij het bidden met zieken. Voor deze keer zou ik je eerst de vraag willen stellen hoe je omgaat met situaties waarin je vastloopt? Dat mag je heel breed invullen. Daarbij wil ik je dan de vraag stellen welke rol het gebed hierbij speelt. Geloof je dat God zo betrokken is op jouw leven dat als je om heel concrete dingen vraagt, Hij je ook echt wil helpen?

Een jaar of twee geleden had ik in onze eigen woonplaats gesproken in de week van gebed over de kracht van gebed. Na die avond kwam ik bij mijn auto en wilde ik terugrijden naar huis en op mijn dashboard kwam de melding te staan: ‘storing remsysteem’. Alles leek te werken, alleen de automatische handrem ging er niet meer vanaf en ik kreeg mijn auto werkelijk geen centimeter van zijn plaats. Wat doe je dan? Is dan bidden het eerste wat je denkt? Heel eerlijk gezegd was dat niet het eerst op dat moment en toen ik het uiteindelijk deed, ben ik uitgestapt, auto op slot gezet en naar huis gelopen. De andere ochtend belde ik de garage en die stuurde iemand. Terwijl ik terugliep naar mijn auto en ik nog even moest wachten, stapte ik in en… precies, geen probleem meer te bespeuren.

Misschien lach je nu om mij, maar mijn les was wel: Ergens voor bidden is één, maar vervolgens niet kijken of God had verhoord was twee. Het probleem was namelijk opgelost. Als je nu niet om mijn lachte, kijk je misschien nu heel kritisch naar mij en zegt: “Kun je dan overal maar voor bidden?” Ik doe dat wel heel vaak, met alle wonderen tot gevolg. Zegt de Bijbel hier dan ook nog iets over? Niet over de handrem van mijn auto, maar wel over de manier van omgaan met problemen die ineens een doorbraak nodig hadden.

Ik neem je even mee naar Petrus in de gevangenis. De kans dat Petrus het zou overleven in de gevangenis was minimaal, of eigenlijk uitgesloten. Herodes had goed gezien dat hij door ook Petrus gevangen te nemen, de Joden een plezier deed. Ondertussen wordt er in de gemeente intensief gebeden voor Petrus. Herodes verandert niet van gedachten, maar God grijpt wel in door een engel te sturen. De deuren van de gevangenis gaan open, boeien gaan los en Petrus loopt de gevangenis uit. Hij kan het bijna zelf niet geloven en als hij dan bij de gemeente aankomt, kunnen zij het ook niet geloven.

Toch was dit gebed het middel waardoor God een doorbraak gaf. Later als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, zingen en bidden zij vanwege hun situatie. Ook daar grijpt God in hun situatie in. Deze keer door een aardbeving waardoor de deuren van de gevangenis opengaan. Als je het boek Handelingen doorleest ontdek je dat het hele boek volstaat met momenten dat God ingrijpt. Soms door visioenen of inzichten om een weg te wijzen, maar ook op gebed voor hele concrete situaties.

Je leest in Daniël 10 over het gebed van Daniël vanwege een visioen dat hij had over een geestelijke strijd. Dan lijkt er niets te gebeuren, maar er is wel degelijk door het gebed van Daniël iets in beweging gekomen. Dat kon Daniël niet zien, maar het was er wel. Pas na 21 dagen komt de engel Michaël bij Daniël die hem vertelt dat hij wel op weg was gegaan na het gebed van Daniël, maar dat hij 21 dagen was tegengehouden door de vorst van Perzië. Waarschijnlijk een geestelijke, demonische macht. Daniëls gebed was wel doorgedrongen tot God, alleen was er tegenstand.

De grote vraag is wat nu maakt dat wij heel makkelijk het gebed voor die concrete situaties achterwege laten. Natuurlijk is mijn handrem van de auto alleen maar lastig, maar lang niet zo erg als Petrus in de gevangenis. De vraag is of dat voor God verschil maakt als jij op Hem durft te vertrouwen? De gedachte dat we met die kleine dingen God maar niet moeten lastigvallen, zou wel eens een grotere rol kunnen spelen dan dat wij denken. Hebben wij God eigenlijk wel nodig in de gewone praktische dingen? Of kunnen wij tegenwoordig alles zelf oplossen? We hebben nog wel biddag voor gewas en arbeid, maar we hebben alles eigenlijk helemaal zelf onder controle.

Ik wil je voor de komende tijd uitdagen. Alle problemen waar je tegenaan loopt, groot of klein, praktisch of minder praktisch, ga daar, voordat je zelf in oplossingen gaat denken, eerst hier eens met God over in gesprek, vraag Hem om raad en kijk dan eens hoeveel vaker God reageert op jouw afhankelijkheid dan jij dacht.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Vanwege het sterk oplopende aantal besmettingen en de aangescherpte coronaregels van de overheid, hebben de kerkenraden besloten een stappen extra te doen in de maatregelen rond de erediensten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het dringende advies om een veilige afstand van 1,5 meter voor iedereen in de diensten te kunnen aanbieden.

Met ingang van zondag 7 november betekent dit voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel het volgende:

Om diensten bij te wonen dient u zich weer op te geven via ‘Meevieren.nl’. Vanaf heden zijn hiervoor de aantallen weer zo ingesteld dat iedereen op een veilige afstand in de kerk of zaal kan plaatsnemen.

U wordt dringend geadviseerd om tijdens het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Bij binnenkomst zal u door de dienstdoende coördinatoren weer een plaats worden aangewezen. Tevens wordt uw aanwezigheid weer geregistreerd.

De bekende basisregels zoals handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie blijven onverminderd van belang.

De garderobes kunnen niet worden gebruikt. Uw jas kunt u meenemen de kerk of zaal in.

Besloten is dat de huidige verdeling van de diensten over de Oude Kerk en De Parel nog tenminste tot 30 april 2022 wordt gehandhaafd.

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost zijn geïnformeerd.

Kringen en verenigingen

Voor commerciële bijeenkomsten heeft De Parel met ingang van 6 november de coronatoegangspas (QR-code) ingevoerd. Hiervan zijn alle kerkelijke bijeenkomsten echter uitgezonderd. Bijeenkomsten van kringen en verenigingen blijven daardoor mogelijk, mits hiervoor de basisregels nauwkeurig in acht worden genomen. Organisatoren worden dringend gevraagd om bij de reservering voor, en het houden van bijeenkomsten er rekening mee te houden dat de 1,5 meter-maatregel in acht genomen kan worden. Dit geldt eveneens voor het gebruik van de overige kerkelijke gebouwen. Voor bijeenkomsten met jongeren t/m 17 jaar is de 1,5 meter maatregel onderling (nog) niet van toepassing.

Tenslotte

Helaas een tegenvallende boodschap, die ons opnieuw laat zien dat de situatie niet maakbaar is, en we daarin onze verantwoordelijkheid hebben, in afhankelijkheid van onze God.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Zondagsschool “Leer mij Uw weg”

Omdat we zondagmiddag 14 november niet in de Parel terecht kunnen, willen we de zondagsschool deze keer op een andere locatie houden. 

De kinderen van groep 6/7 en 8 zijn welkom in de Nieuwe kerk. Groep 1/2 , 3 en 4/5 hopen we in de Oude kerk te ontmoeten. De kinderen kunnen naar binnen bij de ingang van de jeugdzaal.

Omdat er vragen zijn gekomen over de kerstfeestviering willen we tegelijk even doorgeven dat we zaterdag 25 december, eerste Kerstdag, om 18.00 het kerstfeest hopen te vieren in de Oude kerk.

We hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met een hartelijke groet namens alle meesters en juffen

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 14 november

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor de Dorcas Voedselactie. Afgelopen weken hebben we dit al onder de aandacht gebracht. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket helpt dan enorm. Voorheen werden boodschappen hier in Nederland ingezameld en naar Oost-Europa vervoerd. Vanwege alle maatregelen worden nu geen voedselpakketten ingezameld, maar worden deze lokaal (in Oost-Europa) ingekocht en onder de bevolking verspreid. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen, of het vervoer naar de uiteindelijke bestemming te ondersteunen. Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl hoe u kunt doneren voor boodschappen. U kunt uw gift deze zondag ook overmaken naar de diaconie. Met uw bijdrage wil Dorcas 25.000 voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in landen als Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Doet u dit jaar ook weer mee?

Ontmoetingsavond donderdag 18 november

De derde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 18 november in De Parel. Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom! De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door onze kerkelijk werker dhr T. de Koning  wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Valstar een presentatie verzorgen over ‘Wandelen langs de rand van de Noordpool’. Zijn bezoek aan het verre koude Spitsbergen maakte hij als enige Nederlander met 16 andere Europeanen onder leiding van 3 Noorse gidsen. Spitsbergen is even groot als Nederland en België samen, en bestaat voor 60% uit gletsjers, 30 % uit bergen en vele fjorden, en 10% uit woest land. Er zijn geen paden. Zij sliepen in tweepersoons Alpiene tenten. Dhr. Valstar vertelt verder over de historie (Willem Barentsz), het klimaat, over diverse beklimmingen en over de dieren die op het land en in het water leven (zoals ijsberen en rendieren). Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een goede, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Bij eventueel vervoer willen we u vragen een mondkapje te dragen. De volgende ontmoetingsavond staat gepland voor donderdag 16 december.

Begroting College van Diakenen 2022

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2022 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22402382. Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 15 november t/m 19 november 2021.

Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.

het College van Diakenen

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring 17 november

Deze morgen willen we verder gaan met hoofdstuk 12 uit het boekje. We zijn inmiddels aangekomen in Sodom en zullen nadenken over het gedeelte uit Gen. 19: 1-14.

Iedereen hartelijk welkom om 9.30 uur in de Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondag is de zogenoemde ‘Missionaire zondag’. Nu heeft iedere dienst een missie, maar zondagmorgen staan we meer dan anders stil bij de roeping om het evangelie te delen met anderen. In de dienst lezen wij Openbaring 3: 7-13, de brief aan Filadelfia. Daar zegt de Heere Jezus dat Hij een geopende deur gegeven heeft. De gemeente heeft weliswaar kleine kracht en toch hebben ze Zijn Woord in acht genomen en Zijn Naam niet verloochend. Een bemoedigend gedeelte voor ons, juist in een tijd waarin we als christenen steeds meer een minderheid vormen in de samenleving en ook als u of jij zich afvraagt hoe je getuige kunt zijn van de Heere Jezus.

De avonddienst zal worden geleid door ds. M. van de Ruitenbeek uit Wilnis. Al eerder ging hij in ons midden voor. Laten wij met elkaar biddend uitzien naar gezegende diensten!

Pastoraat

Op het moment van schrijven zijn er verschillende jongere en oudere gemeenteleden die het coronavirus hebben of in quarantaine zitten. Beterschap en geduld gewenst! Sommigen zien in de familiekring hoe heftig het coronavirus kan toeslaan. In dit alles heffen wij ons hart tot God.

“‘k Sla d’ogen naar het gebergte heen,

vanwaar ik dag en nacht

des Hoogsten bijstand wacht.

Mijn hulp is van den HEER’ alleen,

Die hemel, zee en aarde

eerst schiep en sinds bewaarde”. 

(Psalm 121:1 berijmd)

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacature van ouderling twee namen ingediend (in alfabetische volgorde):

Dhr. J. de Heer

Dhr. D. van der Lee

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 22 november bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en de broeders gedenken in uw gebeden?

De kerkenraad

Koffiedrinken

Al lange tijd is er de wens om elkaar als gemeenteleden weer te ontmoeten rond een kop koffie of thee na de dienst. Wij waren voornemens om dit te doen op zondag 21 november na de morgendienst. Vanwege het oplopende aantal besmettingen schorten wij het koffiedrinken voorlopig op. We hopen dat er spoedig een moment komt dat wij elkaar na de dienst kunnen ontmoeten.

Bijbelkring

De derde kringavond is op woensdag 17 november in De Parel. We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur. Aan de beurt is Ruth 1: 19-22. Het zijn maar een paar verzen. Wel verzen waar ontzettend veel in zit. Met de naam Mara proeven we de bitterheid van Naomi. In dit korte gedeelte valt opnieuw steeds dat woord ‘terugkeer’. Het is een droevige terugkeer in het Beloofde Land, waarbij Ruth bijna wordt vergeten. Leest u hoofdstuk 3 van het boekje alvast door? Een goede voorbereiding op de kringavond toegewenst!

Gift

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de kerk. Zelf ontving ik voor de kerk € 20,-. Hartelijk dank!

Gelezen 

‘Het grote verschil tussen wiskunde enerzijds en geloven anderzijds, is dat je wiskunde eerst moet begrijpen voordat het kan werken. Bij het geloof is het andersom: eerst moet het werken, dan pas ga je begrijpen.’

Blaise Pascal (1623-1662)

Tenslotte

De maatregelen zijn weer aangescherpt. Dat betekent ook dat we als gemeente niet meer allemaal tegelijk de dienst kunnen bijwonen. We hebben weer twee groepen. Wat is het daarbij nodig om te volharden. Om ook thuis de dienst bewust mee te beleven. Wat kunnen we wat dat betreft veel leren van de eerste christenen in Jeruzalem. Van hen lezen wij: “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap in het breken van het brood en in de gebeden” (Hand. 2: 42). Laten wij niet verslappen, maar aanhouden en volhouden. Juist door de diensten mogen we weer nieuwe kracht ontvangen op de pelgrimsreis!

Een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Gemeente in coronatijd

Wat waren we blij, dat we in oktober jl. weer, zonder beperkingen, kerkdiensten konden houden. Wel met het advies: ‘Geef elkaar de ruimte’. We vonden het best spannend. Zou de gemeente weer komen. Nee, de kerk liep niet over, dat was ook niet voor de coronatijd, maar we werden niet beschaamd, want er kwamen direct alweer heel wat meer gemeenteleden naar onze diensten. Er waren erbij, die vertelden, dat ze voor het eerst sinds 1½ jaar weer in de kerk waren. Zo werd het als genade ervaren, dat dit allemaal weer mogelijk was.

Toch liep het aantal besmettingen weer op en de zorg liet van zich horen, dat het zo erg werd, dat ze vreesden, dat ze het niet aankonden. We weten allemaal hoe het ging en ook bij ons werd er vorige week centraal ‘coronaberaad’ gehouden. Met onmiddellijke ingang zouden we weer gaan terugschalen. Via de gemeenteapp HGHG en de website konden we de meeste gemeenteleden wel bereiken. Voor wat het precies inhoudt, verwijzen wij naar het bericht van de scriba AK onder de centrale berichten.

Afgelopen zondag verliep niet alles direct goed, begrijpelijk. Er waren mensen die nog niets hierover hadden gelezen en zich niet hadden aangemeld, maar uiteraard wel werden toegelaten en ook waren er die geen mondkapje bij zich hadden, die nodig zijn bij het verplaatsen in de kerk. We verwachten natuurlijk dat dit vanaf zondag a.s. wel goed gaat en iedereen die komen wil, zich aanmeldt via ‘meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl of voor de enkeling bij wie dit niet mogelijk is via de scriba.

Laten we vooral als leden van de gemeente proberen trouw te zijn aan de erediensten. Nu velen weer thuis de kerkdiensten zullen volgen, is de verleiding groot om een andere, dan de eigen dienst, te bezoeken. Als we wel de eigen diensten bezoeken, blijven we als leden van de gemeente ook meer en meer aan elkaar verbonden, kunnen we elkaar bemoedigen vanuit dezelfde dienst die we hebben meegemaakt en blijven we ook op de hoogte van wat er speelt.

Ondanks alle beperkingen is God niet beperkt. Hij zoekt ons op, zeker op de vele mogelijke manieren die we hebben. En vergeet niet, dat ondanks het oplopende aantal besmettingen -met alle gevolgen van dien- we een Hemelse Vader hebben, die ons een toekomst vol van Hoop geeft!

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 12 december in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 november aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Gewijzigde aanvangstijd en missionaire zondag

Zondag 14 november is een missionaire zondag. De morgendienst in De Parel begint om 9.00 uur i.p.v. 9.30 uur. In de avonddienst in de Oude Kerk gaat ds. Dubbelman voor en de schriftlezing: is Handelingen 16: 10-24. In dit gedeelte komt Paulus in Filippi, verkondigt het evangelie en ontstaat er een kerk. Op welke manier verkondigt Paulus het evangelie in Filippi en wat kunnen wij hiervan leren om vandaag de dag missionair te zijn en het evangelie uit te dragen?

Verkiezing ambtsdragers

In de verkiezingsvergadering van maandag 8 november j.l. zijn Johan de Jong en Pieter Stip verkozen tot het ambt van ouderling.

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 18 november a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed?

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 20,- bestemd voor het zendingswerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

 

Deze dienst zal in het teken staan van het herdenken van hen die ons dit afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De nabestaanden zullen daarbij voorrang krijgen om in de dienst en in zaal D(iamant) aanwezig te zijn. Om de dienst live mee te maken, moet je je opgeven via ‘meevieren.nl’. Je kunt ook iemand thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream. Hiervoor kun je de bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en ook op de website staat. De volgende Pareldienst is op zondagavond 5 december met ds. Jan Scheele Goedhart.

Commissie Pareldiensten

Connection

Zingen voor God en zo ervaren dat de hemel de aarde raakt, maar tegelijk ook het verlangen naar meer geestelijke verbinding met elkaar. Dat is wat we op 24 november graag zouden willen bereiken met de Connectionavond in de Parel. Het idee is voortgekomen uit de muziekgroep die in de coronatijd de thuisopnames heeft gemaakt. Wat zou het mooi zijn om echt een tijd van aanbidding met elkaar te hebben voor God. Ondanks dat dit onder de verantwoordelijkheid van wijk Noord gebeurt, is iedereen met dit verlangen hartelijk welkom. Vanwege de onduidelijkheid hoe corona zich ontwikkelt, zullen we in de volgende kerkbode meer informatie geven over hoe je je kunt opgeven. Op dat moment weten we ook meer wat er mogelijk is.

Citaat

‘Dankbaarheid zoekt achter de gave de Gever.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden dat de besmettingen met Covid-19 wereldwijd mogen stoppen.

Bid voor de vele slachtoffers van ontvoeringen in Nigeria. Vaak keren zij niet terug naar huis, maar blijven in handen van hun ontvoerders. Bid om moed en volharding voor hun wanhopige ouders, broertjes en zusjes als zij al jaren vergeefs wachten op vrijlating. (Gebedskalender Open Doors)

Het Focustraject in Frankrijk richt zich op alle leeftijden. Generaties worden zo met elkaar verbonden. Op enkele Bijbelkringen in de regio worden de Focus-Bijbelstudies behandeld. Een groep jongeren uit diverse gemeenten die bij elkaar komen in Ganges gebruikt sinds kort de jongeren-Bijbelstudie. Bid dat ze gezegend mogen worden en elkaar vasthouden. Soms zijn ze één van de weinige jongeren in hun gemeente. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling M. de Bruin ontving op bezoek een gift van € 10 voor de verwarming. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op een van zijn bezoeken een gift van € 10 ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving een gift van € 20 ter vrije bestemming. Hartelijk dank. 

Registratie kerkdiensten

Helaas moesten we vanwege de aangescherpte coronaregels door de overheid weer terug naar het aanmelden voor de kerkdiensten. Wanneer een dienst vol is en de andere nog niet, is het logisch om aan te melden voor de nog niet volle dienst. Wanneer beide diensten vol zijn, zal er zaterdagavond gekeken worden wie er (helaas) toch nog afgemeld moet worden. Zo proberen we iedereen zo gelijk mogelijk een eredienst te laten bezoeken.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 15 november zal er een kerkenraadsvergadering gehouden worden. Dan zal weer van alles besproken worden. We beginnen om ons te bezinnen over gezag en verantwoordelijkheid n.a.v. een boekje onder redactie van ds. J.J. ten Brinke: ‘Verleende volmacht’. Deze keer staat het gezag van de overheid centraal. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 36 gaat het over ‘het ambt van de overheid’. Één van de gespreksvragen is: Juist in de onvoorwaardelijke houding van onderdanigheid, ook als het pijn doet, maakt de christen het verschil. Bent u het daarmee eens? Waarom wel / niet? Goed om ons juist in deze tijd op te bezinnen, en niet alleen een kerkenraad…

Gelezen / gehoord

‘Het is goed onze verantwoordelijkheden hier en nu te beklemtonen. Dat mag echter nooit ten koste gaan van het besef dat we vreemdelingen op aarde zijn.’

Tenslotte

De dankdag ligt weer achter ons. Anders dan gedacht. Dankbaar dat ds. M. Dubbelman onze predikant kon vervangen. Ook de gastpredikant die afgelopen zondagavond zou voorgaan, moest afzeggen vanwege de gevolgen van het coronavirus. Voor hem konden we een andere gastpredikant regelen. Ondanks alle aanpassingen gaat de Heere door met Zijn werk. Dat geeft verwondering. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 13 november

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur Uur van gebed – Jeugdzaal OK

Zondag 14 november

14.00 uur Zondagsschool groep 1- 5 OK

groep 6 – 8 NK

19.30-22.00 uur 20+ groep wijk oost – De Parel

Maandag 15 november

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Weeksluiting Tiendwaert

Dinsdag 16 november

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Woensdag 17 november

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

20.00-22.00 uur Bijbelkring wijk 1 Oost – De Parel

Donderdag 18 november

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

Vrijdag 19 november

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – De Parel

ALGEMENE BERICHTEN

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

De 19e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 7.084,26 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!!

Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! 

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

In een paar uur tijd verwoest

Joanne en Willem Folmer werken beiden als arts in Congo, een land geteisterd door armoede en geweld. Afgelopen zomer werd hun ziekenhuis aangevallen door rebellen. Gelukkig zijn de patiënten en de medische staf gespaard gebleven, maar veel van wat de afgelopen jaren is opgebouwd, werd in een paar uur tijd verwoest. Willem en Joanne waren op dat moment met verlof in Nederland. Het was heftig voor hen om te horen dat ook hun huis verloren was gegaan. Willem: “Tegelijkertijd beseften we ook wel dat het voor ons een relatief probleem was. Asoga, hoofd van de verpleging, was meer dan vijf jaren bezig geweest om een nieuw huis te bouwen. Het was bijna af. En op die ochtend in een enkel uur volledig vergaan. Alles kapot en kwijt.” 

‘Tienduizenden vluchtelingen in Congo hebben de afgelopen jaren hun hele hebben en houden verloren. In het geweld en de chaos gaat hun leven door. We vinden het soms verbijsterend om de veerkracht van onze collega’s en vrienden te zien. Ondertussen merken we hoe heftig dit voor ze is. En ze zuchten vaak om de chaos in hun land. Hoe lang nog? Hoe vaak nog? Waarom grijpt U niet in God?’

Meer weten? Lees het laatste blog van de fam. Folmer op www.gzb.nl/congo of luister naar de podcast met Joanne Folmer op www.gzb.nl/podcast

Meeleven en helpen? Ga naar www.zendingsmaatje.nl en steun de fam. Folmer door hun Zendingsmaatje te worden of geef via www.gzb.nl/hulpcongo.

Gratis te bestellen: raamposter ‘Shine your light’

Christenen wereldwijd leven de komende periode toe naar Kerst. We herdenken en vieren de komst van de Heere Jezus. Hij bracht licht in onze donkere wereld. Met een mooie raamsticker ‘Shine your light’ roept de GZB op om het licht van het Evangelie verder te verspreiden. Juist ook nu! Uitgangspunt bij deze actie is de opdracht uit Mattheüs 5: 16: ‘Laat je licht schijnen’. Hoe laat jij je licht schijnen? In de donkere dagen voor Kerst een mooie oproep, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die langs je huis lopen. De GZB hoopt dat zoveel mogelijk mensen deze – gratis – raamsticker bestellen. Dat kan via www.zendingsmaatje.nl/lichtpuntjes (vanaf 15 november). Bij de raamsticker deelt de GZB ook inspirerende voorbeelden vanuit Gods wereldwijde kerk van mensen die in hun eigen omgeving licht verspreiden. Doe je mee?

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 14 november 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

DE PAREL

09.00 uur wijk 2 Noord ds. G.A. Termaat, Leerdam

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. A. Langeweg, Haaften

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – GZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Lenny Egas, Dayenne Maasland, Jamarka de Jong; Nieuwe Kerk: Judith Schild, Barbera Verdoold, Sanne Ritmeester; De Parel: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 17: 8

avonddienst: Psalm 34: 6

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B)

18.00 uur ds. M.C. Schreur, Ouddorp 

Collecten

1. Stichting Schreeuw om leven

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Manuela de Koning, Elsja Blom, Adriënne Bikker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-18

 Verwachting, dank en lofzang

 1 Samuel 2: 1-10: De lofzang van Hanna

“Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil”

____________________________________­­­________________

 We ontmoeten hier Hanna. Haar naam betekent ‘God heeft mij begenadigd’. Een mooie naam voor een vrouw met een triest bestaan. Hanna, vrouw van Elkana, gaat gebukt onder haar kinderloosheid. Ze ondergaat het gesar van Peninna, de andere vrouw van Elkana. Met haar verdriet gaat ze naar God. Hanna verwacht het van de Heere, ze zoekt haar hulp bij Hem. We weten niet of ze zich ten einde raad tot Hem heeft gewend of dat ze haar verwachting altijd al op de Heere heeft gevestigd. Eigenlijk doet dit er niet toe, ze ging naar Hem toen ze volledig was vastgelopen. Haar gebed was meer dan een plichtmatig vragen, het was een wanhopige schreeuw om hulp. Als haar gebed wordt verhoord en zij een zoon krijgt, belooft ze God dat zij dit kind aan Hem zal afstaan. Zou ze beseft hebben wat ze beloofde en zou ze gerekend hebben op de verhoring van haar gebed? Beseffen wij wat we aan God beloven? Hoeveel beloften zijn wij al nagekomen, of liever hoeveel beloften zijn we vergeten?

God verhoort het gebed van Hanna en ze krijgt een zoon: Samuel. En nu is Hanna weer in Silo en ze gaat weer bidden. Het is een heel ander gebed dan een paar jaar geleden. Toen ging ze gebukt onder haar verdriet en stortte ze haar hart uit bij de Heere. Nu juicht haar hart “Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE”. Als God iemands hoorn verheft, laat Hij hem triomferen over zijn vijanden. Dat heeft Hanna ervaren, Peninna heeft geen reden meer om haar te treiteren. Ze heeft een zoon gekregen en nu dankt ze haar Schepper.

Goed om daar even bij stil te staan. Hanna dankt de Heere omdat Hij haar gebed heeft verhoord. We mogen God alles vragen wat we nodig hebben. We mogen bidden om dagelijks brood, om genezing, om troost, om hulp. God wil graag gebeden worden. Maar wat doen we als onze gebeden zijn verhoord? Gaan we dan ook danken, net als Hanna, of vergeten we dat? Misschien is ons bidden veel meer vragen dan danken. Let er eens op en vergeet niet te danken.

Hanna zingt dit loflied op een bijzonder moment, ze neemt afscheid van zoontje. Hij zal bij Eli blijven in Silo, de plek waar Gods heiligdom staat. Dat was niet de beste plek om je kind achter te laten, de zonden van de zonen van Eli logen er niet om. En moet je dáár een kleuter achterlaten. Hanna, gebruik je verstand! Maar Hanna doet het wel, ze komt haar belofte aan God na. Misschien heeft ze ook getwijfeld, het valt niet mee om je kind los te laten, maar Hanna verwacht het opnieuw van de Heere. En ze gaat weer naar huis, zonder kind, maar juichend van blijdschap. De Heere is immers haar Rots, Hij heeft laten zien dat Hij oog voor haar heeft. Dan zal Hij ook wel oog hebben voor Samuël in Silo. Daarom kan ze hem achterlaten, vol vertrouwen op Hem, Die haar verwachting niet heeft beschaamd.

Hanna zat hopeloos vast, niemand kon haar helpen, maar zij verwachtte het van haar God. Haar verwachting werd niet beschaamd, ze kreeg een kind en ze kon haar Samuël, toen ze haar belofte moest inlossen, ook weer loslaten. Verwachten is niet alleen afwachten, verwachten is ook doen! De daad van Hanna was haar gelovig gebed en de inlossing van haar belofte. Haar lofprijzing stijgt op vanuit de aanbidding en de dank wordt gebracht aan God. Hij wordt geprezen als de Bron van alle zegeningen.

Dat is niet gebonden aan één dag in het jaar. Elke zondag is biddag en dankdag en komen we tijdens de erediensten samen om God te loven, te prijzen en te worden getroost, vermaand en onderwezen. Eigenlijk mag er geen dag voorbij gaan zonder dankzegging aan God. Het is goed daarvoor de stilte te zoeken, de trouw van de Heere te overdenken, maar ook om onze zorgen aan Hem voor te leggen.

Soms kan de lofzang ook onze zorgen overstijgen. In Psalm 42 kunnen we daar van lezen, daar overstijgt de lofzang de zorgen van de dichter. Ook wij hebben onze zorgen, verdriet, angsten en onzekerheden. Het kan ons verlammen, maar als we alles neerleggen aan de voeten van de Heere Jezus, kan ook in ons hart de lofzang onze zorgen overstijgen. De lofzang van de zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Peter van Wijngaarden

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 13 oktober komen we weer gemeentebreed samen voor het uur van gebed om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Een zegen in een tijd waar samen optrekken niet meer vanzelfsprekend is. Volop aanleiding om ons te buigen voor onze God, schuld te belijden en te bidden om eenheid binnen de gemeente en daar buiten. De Reformatieherdenking en de Open Doors-dag laten ons zien waar het ècht om gaat. Wij komen samen, het verwachtend van Hem Die beloofd heeft dat de Hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan hen die tot Hem bidden (Lukas 11:13). Van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 7 november 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het GZB-project op Sulawesi (Indonesië). De Indonesische Protestantse Kerk van Luwu (GPIL) op het eiland Sulawesi heeft het niet gemakkelijk: het is een kleine kerk in een wereld waar de islam dominant aanwezig is. De GPIL bestaat uit een kleine 20 duizend mensen, verdeeld over 118 gemeenten. De meeste gemeenten bevinden zich op het (arme) platteland of in de bergen. De GPIL wordt gediend door ongeveer 50 predikanten. Ds. Laurens Jan Vogelaar is als toerustingspredikant uitgezonden om in samenwerking met de GPIL een trainingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren om de lokale gemeenten te versterken in hun missionaire – en diaconale rol. Veel leiders zijn inmiddels enthousiast. Ze willen graag een bijdrage leveren aan de opbouw van hun gemeenten en verlangen ernaar te worden opgeleid. De diaconie wil dit trainingsprogramma voor de kerk op Sulawesi graag ondersteunen. Mogen we op uw bijdrage en gebed voor de kerk op Sulawesi rekenen?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk / vooruitblik 2022

We hebben er lang naar uitgekeken, maar zaterdag 23 oktober was het dan zover: de steiger die een half jaar op de Kerkweg langs de Oude Kerk heeft gestaan kon worden gedemonteerd. In het pikkedonker waren er ‘s-morgen om kwart over zeven al een paar potten koffie gezet door de koster. Tegen half acht druppelden de leden van de demontageploeg naar binnen. Na een intro van Henk Leenman (hoe sloop je veilig een steiger met vrijwilligers èn wie gaat wat doen) zijn we er met een man of vijftien tegenaan gegaan. Er is een hele bult werk verzet in een kort tijdsbestek. Via onze gemeente-app hebben we u een beetje op de hoogte gehouden van de stand-van-zaken op die dag. Om circa half twee was er circa 300m2 steiger aan geveloppervlakte gedemonteerd en uitgesorteerd. Nog een uurtje later was alles met de vrachtwagen afgevoerd en de straat schoongeveegd. Heel apart als je zo de kerk uit z’n jas ziet komen. Dank aan alle mensen van hghg die zich opnieuw belangeloos hebben ingezet! Mooi om te zien dat mensen van 20 tot 80 jaar hun steentje hebben bijgedragen.

Inmiddels zijn we alweer heel druk bezig met de onderhoudsplannen voor de toren. We hopen Deo volente in 2022 de toren in de steigers te zetten en groot onderhoud uit te voeren. Hoe en wat we precies gaan doen, daar zijn we nog niet helemaal uit. We hebben namelijk niet de vrije hand in wat we gaan doen. De toren is een Rijksmonument. Als we daaraan gaan werken is dat aan bepaalde spelregels gebonden. Voor een klein deel krijgen we via de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) een bijdrage, verdeeld over zes jaarlijkse voorschotten. Het bedrag dat we ontvangen is helaas bij lange na niet toereikend voor de instandhouding van de toren. De komende maanden bekijken we meerdere opties. Vast staat dat in ieder geval de spits, die geheel van hout is, hersteld en geschilderd moet worden. Het voornemen is er om een monumentendeskundige in de arm te nemen die ons bij deze plannen adviseert en begeleidt. Begin 2022 denken we een concreet aanvalsplan te hebben. Het voornemen is om u dan verder te informeren.

Ten slotte: Hoewel de vergelijking met ons bedehuis volledig mank gaat met de herbouw van de tempel, sluiten we ons aan bij de conclusie van Ezra, zoals verwoord in Ezra 7 : 27: “Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaderen, Die het zo in het hart […] heeft gegeven om het huis van de HEERE […] aanzien te geven.”

Begroting College van Kerkrentmeesters 2022

Voor 2022 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel. Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht. Zoals u ziet is het opnieuw niet gelukt om een sluitende begroting voor te leggen. Het voornemen is dan ook om een deel van de reserves in het komende jaar aan te spreken. Daarnaast doen wij, in biddend vertrouwen, een beroep op de gemeente om voor een deel in dit tekort te voorzien. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 22 november a.s. U wordt in de gelegenheid gesteld om de begroting in te zien van maandag 8 t/m zaterdag 13 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Bij voorkeur kunt u uw vragen ook per mail indienen.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Bijbelgesprekskring

Donderdagavond 11 november is er weer een avond van de gesprekskring in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hoopt Dick Klein een inleiding te houden over de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4. Vanaf 19:45 uur staat koffie of thee klaar. Iedereen is van harte welkom.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving €10 en €30 voor de kerk. Zelf ontving ik €50 en €20 voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Ds. P. van de Voorde gaat in de beide diensten van komende zondag voor. Hij hoopt te preken uit Ruth. Dat is mooi, zeker omdat we ons op de Bijbelkring met dit Bijbelboek bezighouden.

Zelf hoop ik in de morgendienst in De Parel voor te gaan. In die dienst staat het zesde gebod centraal: U zult niet doden. Bij dat gebod kun je al snel het idee hebben dat het je gemakkelijk afgaat. Maar is dat wel zo? We lezen in de dienst Genesis 4:1-16 en Galaten 5:13-26. Laten we met verlangen toeleven naar de diensten van komende zondag!

Vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Elders verpleegd (of -wonend):

Wanneer er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden -die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan- ook in uw voorbeden.

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 7 november zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan Richard Hendrik (Rijck) de Rover, geb. 19-8-2021, zoon van Fred en Alienke de Rover, broertje van Christie, Lieke, Job en Siem. De dienst wordt geleid door zijn opa, ds. C.D. Zonnenberg.

Verkiezing ambtsdragers

In de vergadering van 25 oktober jl. heeft de wijkkerkenraad de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing ambtsdragers.

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

 • J.J. (Johan) de Jong
 • P. (Pieter) Stip
 • M. (Maarten) den Toom
 • L. (Leo) Vogel

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures zal er op maandag 8 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in De Parel en zal beginnen om 19:30 uur precies. Op hghg.nl en dan Informatie/Wijkgemeente 2 Noord/Downloads/volmacht kunt u een machtigingsformulier vinden.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Namens de kerkenraad, 

Piet de Groot, scriba

Projectie in de erediensten

We zijn blij dat er sinds september 2021 in de Oude Kerk ook projectieschermen (beeldschermen) hangen en na de ervaring in De Parel van het jaar daarvoor heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 25 oktober jl. daar ook concreet afspraken over gemaakt over hoe we ze gebruiken en dit voor alle diensten gelijk te houden.

We hebben ons afgevraagd of we moeten meegaan in een beeldcultuur. Hierover zijn al meerdere onderzoeken geweest en als we letten op wat er gebeurt in het reguliere onderwijs en in onze catechesemethode zien we een verschuiving richting gebruik van beeld als ondersteuning van het gesproken woord. In hoeverre moeten we hierin ook voor de erediensten meegaan c.q. in hoeverre kunnen we dit negeren?

We kunnen een kort filmpje of een flyer laten zien van een activiteit of collectedoel.

Daar moet vooraf goed over worden nagedacht om enerzijds mogelijke wildgroei te voorkomen en anderzijds een herkenbare structuur te kunnen aanbrengen. Om het vooral praktisch en niet log en stroperig in te richten is besloten om één van de kerkenraadsleden daar een sturende / bepalende rol in te geven, zodat die het videoteam kan aansturen.

Besloten is om:

 1. Alle liederen, inclusief de psalmen te projecteren. – Gasten hoeven geen liedboek te hebben, geen liturgie meer en er is ruimte voor andere liederen, zoals eerder besloten. (Over het wel of niet blijven vervaardigen van een papieren liturgie bij bijzondere diensten zal later worden besloten).
 2. Alle Schriftgedeelten te projecteren bij Bijbellezing. -Met name jongeren kunnen dan toch meelezen (en hoeven dan niet per sé op hun mobiel) en gasten hoeven geen Bijbel bij zich te hebben. Wel blijven we stimuleren om de Bijbel mee te nemen. De Bijbelverzen die tijdens de preek worden aangehaald, zullen niet worden geprojecteerd tijdens de preek.
 3. Gebruik maken van projectieschermen bij kindermoment en preek. – We beseffen wel dat brede media ondersteuning met beeld en geluid van diensten noodzakelijk dienend kan zijn. We zijn verlegen met de gedachte of we de huidige rust in de diensten en met name rondom de prediking moeten opgeven en zullen de voorgangers vragen hier met wijsheid mee om te gaan.
 4. Afkondiging minimaal maken door de mededelingen, die van algemeen belang zijn ca. 5 minuten voor aanvang te projecteren. Tijdens de afkondigingen worden dan nog gedaan: Persoonlijke zaken, zoals overlijden, geboorte, huwelijk en verkiezing van ambtsdragers en andere zaken die volgens de kerkorde afgekondigd moeten worden. – Tot op heden worden de afkondigingen steeds langer en de aandacht verslapt. 
 5. Er zal een protocol worden opgesteld, om controle te houden over wat er wordt geprojecteerd. – Dit om duidelijkheid te geven en wildgroei te voorkomen met één aanspreekpunt.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving tijdens bezoekwerk € 100,- voor Stichting De Hoop in Dordrecht. Ds. E. van Rooijen kreeg tijdens zijn bezoeken twee giften: € 10,- voor de kerk en € 20 voor het pastorale werk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond.

7 november om 18.00 uur. Ds. Jan-Maarten Goedhart heeft als thema: Roepen tot God. De dienst is te volgen via Hghg kanaal 3. Er is ministry aanwezig. De volgende Pareldienst is op Eeuwigheidszondag, zondagavond 21 november met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 11 november a.s. om 20:00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat

‘In onze zwakheid maakt de Geest van God ons niet tot mensen die alles kunnen of tot alles in staat zijn, winnaars in de loterij van het leven. In plaats daarvan bidt Hij voor ons. God treedt zonder woorden tussenbeide voor ons. In onze lange, donkere nachten weten we niet hoe we bidden moeten. Maar we kennen God, degene die voor ons bidt. En dat is genoeg.’

Uit: Bidden in de nacht van Tish Warren n.a.v. Rom. 8: 26

Bidden en danken

 • We bidden voor de bewoners en het personeel van de diverse zorginstellingen in onze gemeente, nu er weer meerdere personen, ook in deze zorginstellingen corona hebben opgelopen.
 • Morgen, 6 november, is de Open Doors-dag. We mogen mensen zowel fysiek als digitaal verwelkomen. Bid dat iedere bezoeker zich verbonden mag voelen, met de Here God als ook met de wereldwijde kerk. (Gebedskalender Open Doors)
 • De leiders van vrouwen-, mannen- en jongvolwassenengroepen binnen de Protestantse Kerk van Luwu (Indonesië) worden deze maand getraind om met hun groep in beweging te komen om met de van God ontvangen gaven en talenten de samenleving te dienen. Bid voor deze leiders en voor openheid bij de vrouwen, mannen en jongvolwassenen binnen de kerk om dienstbaar te zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

In Memoriam

Op 20 oktober overleed in de leeftijd van 75 jaar Sija Tromp – Westerhout. Haar overlijden kwam na een lange weg van lijden. Zes jaar geleden overkwam haar een hersenbloeding en daarna hadden haar man en kinderen eigenlijk al afscheid van haar genomen. Toch vocht zij zich weer terug, zelfs uit de hospice vandaan. De jaren die volgden heeft ze altijd geprobeerd om de vrouw te zijn van voor de hersenbloeding. Dat dit voor haar en haar man en kinderen geen makkelijke tijd is geweest laat zich wel raden. Nu ze vanwege kanker ook weer heel ziek was geworden heeft ze eigenlijk tot op het laatst gedacht zich weer terug te vechten, maar de ziekte in haar lichaam was onverbiddelijk. In de rouwdienst hebben we stilgestaan bij loslaten. Dit is vooral voor haar man en kinderen belangrijk. Loslaten, niet alleen van een vrouw en moeder, maar ook loslaten van de laatste zes jaar, zodat die jaren niet de enigeherinnering zouden blijven vormen. We denken in onze gebeden aan haar man Piet, de kinderen en kleinkinderen.

T.J.D.de Koning

In Memoriam

Op 28 oktober is op de leeftijd van 87 jaar overleden dhr. F. van Houwelingen. Hij heeft een bewogen leven gekend. We denken aan het verlies van zijn eerste vrouw met wie hij twee kinderen mocht ontvangen. Van beroep was hij schilder. Hij hield van het fijne werk. Zijn hobby was afgeleid van zijn beroep. Onder zijn handen zijn mooie schilderijen ontstaan. Op het doek schilderde hij waar hij van hield: de natuur. Hij had een artistieke aanleg, was fijngevoelig en had oog voor detail. Bijna vijfenveertig jaar mocht hij getrouwd zijn met zijn tweede vrouw, met wie hij ook twee kinderen mocht ontvangen. Zij woonden eerst aan de Emmastraat en verhuisden daarna naar de Buitendams. De laatste jaren woonden ze aan de Jupiterstraat. Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren afnam, kwam het einde plotseling. Van zijn kwetsbaarheid was hij zich bewust. ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’, was een tekst waarin hij zich herkende. We vertrouwen hem toe aan Gods barmhartigheid. De begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Hardinxveld – Giessendam. We dragen zijn achterblijvende vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen op in uw voorbede.

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

Wij wensen allen die kampen met pijn en moeite, ziekte en zorg, Gods nabijheid toe. We denken ook aan hen die psychisch lijden, die gebukt gaan onder gevoelens van neerslachtigheid, die worstelen met depressiviteit, die geen kracht hebben om hun geest op te heffen naar Omhoog. Hij, Die in de hoge woont, ziet het wel! Ps.10:14.

Giften

Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10 en van € 20 voor de kerk.

Gelezen/gehoord

‘De levende geloofskennis van God in het aangezicht van Christus, toegepast door de Heilige Geest aan ons hart, in gebondenheid aan Gods Woord, is het enig bederfwerend zout in het verval van onze tijd.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 6 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 7 november

14:15-15:00 uur Zondagsschool 

Maandag 8 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Overdenking ds. A. Spies Tiendwaert

Dinsdag 9 november

19.00-20.00 uur Luister naar de goede Herder -OK

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

19.30-21.30 uur Vrouwenvereniging Ora et labora 

Woensdag 10 november

09.30 uur Woensdagochtendbijbelkring 

18.45 uur Kinderclub Ithaï 

Donderdag 11 november

18.30-19.15 uur ds.J.C.Breugem Weeksluiting Pedaja

19.30 uur ’t Lichtpunt 

19.45 uur Bijbelgesprekskring – OK

ALGEMENE BERICHTEN

Jurjen ten Brinke spreekt op de HGJB-Kerstconferentie 2021

Jurjen ten Brinke, voorganger van Hoop voor Noord en presentator bij de EO, komt spreken op de HGJB-Kerstconferentie. Tijdens een van de samenkomsten zal hij de jongeren verder meenemen in het thema van dit jaar: ‘Meet Me’. Op de HGJB-Kerstconferentie is er elke dag een samenkomst. Tijdens deze samenkomst wordt er gebeden en in de Bijbel gelezen. Op deze manier zoeken de jongeren (17-25 jaar) samen naar wat God tot hen te zeggen heeft. 

Dit jaar gaat het in de samenkomsten en groepsgesprekken over de ontmoetingen die Jezus had. Vanuit de evangeliën leren we dat een ontmoeting met Jezus mensen in beweging zet, dat Hij genezing en herstel brengt en dat harten veranderen door Zijn boodschap van genade en waarheid. 

De HGJB-Kerstconferentie is een plek waar jongeren God ontmoeten, in hun geloof bemoedigd worden en andere christelijke jongeren leren kennen. 

>>> Kijk voor meer informatie over de HGJB-Kerstconferentie op HGJB.nl/kerstconferentie.

7 redenen om in de kerk te geloven: een speciale poster voor gezinnen!

Waarom zou je naar de kerk gaan? Een oude vraag, die misschien vandaag de dag wel weer heel actueel is. Door corona konden we langere tijd niet gewoon naar de kerk gaan. Hebben we de kerk of de gemeenschap gemist? Nu de kerken weer (meer) opengaan willen we als #daaromzijnwekerk – een initiatief van GZB, HGJB, IZB – het gesprek in het gezin over de waarde van de kerk stimuleren. Speciaal voor gezinnen is er een poster ontwikkeld. Hiermee kun je samen op zoek gaan naar wat er in de Bijbel over de kerk, en vooral over de gemeenschap van alle mensen die in God geloven, staat geschreven. Er kan elke dag één van de redenen worden uitgekozen en een Bijbelgedeelte worden gelezen. Daarnaast zijn er kleine opdrachtjes om samen te doen. Deze poster stimuleert gezinnen om met elkaar in gesprek te gaan en te ontdekken waarom naar de kerk gaan zo gek nog niet is. Ideaal om uit te delen aan kinderen en gezinnen in de gemeente.

>>> De posters zijn vanaf 10 exemplaren te bestellen via daaromzijnwekerk.nl. Er wordt alleen een bijdrage in de verzending gevraagd.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed. 

Dank voor alle kinderen, tieners en jongeren die deel uitmaken van de gemeente. Bid dat zij zich gezien weten en dat zij de gemeente als een veilige thuisplek mogen ervaren. 

Bid voor predikanten, (jeugd)ambtsdragers en jeugdwerkleiders dat zij wijsheid en de leiding van de Heilige Geest in het leidinggeven ontvangen en dat zij hun werk met liefde en zorg voor de jongeren doen. 

Dank voor het jeugdwerk dat opgestart is. Voor allerlei manieren waarop kinderen, tieners en jongeren in gesprek zijn over het Evangelie. Dank ook voor het Vakantie Bijbel Werk dat in sommige gemeenten in de herfstvakantie plaatsvond. Bid dat wat gezaaid is ook zal vrucht dragen. 

Bid voor eenheid onder jongeren. Sommigen laten zich vaccineren, anderen niet. Bid dat er geen tweedeling ontstaat tussen jongeren die voor en die tegen vaccinatie zijn. Dat jong en oud elkaar de ruimte geven, elkaar respecteren en elkaar onderling ‘vasthouden’.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 7 november 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds.C.D.Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam, Bed. H.Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J.H.de Vree, Achterberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde

18.00 uur ds. P. van de Voorde

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J.Westland, Heid. Cat. Zondag 40

18.00 uur wijk 2 Noord ds. J.M.Goedhart, Utrecht

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – GZB-project Sulawesi 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: A: Jacobien Kraaijeveld, Mirthe Geldof, 

B: Linda van Wijngaarden, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Juliette Poortvliet, Marnix Molendijk

De Parel: Lydia Corbijn, Mirthe Buijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 1

avonddienst: Psalm 92: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Schuurman, Putten

Collecten 

1. Kerkcentrum De Boomgaard

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. GZB najaarszendingscollecte – kerk in Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Renske de Knegt, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.