Overig nieuws rondom diensten, activiteiten, clubs en jeugdwerk

Zending Nu! – voor de hele gemeente

Denk mee over de betekenis van zending voor onze gemeente in deze tijd!

Download HIER de informatie.

Vragenlijst invullen via de volgende link: https://forms.gle/T9Heuy4TK3XNu6s4A 

Pareldienst 15 mei

Vieringen en diensten Stille Week 11-15 april

Stille Week
In de Stille Week worden van maandag 11 april t/m woensdag 13 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. Deze vieringen zijn de zogenaamde ‘Stiltevieringen’. Bezinning op het enorme offer dat onze grote Herder en Heiland heeft gebracht om ons vrij te kopen van de zonde. Een overdenking van grote blijdschap en verwondering dus!

‘Lijden in het licht’. Dat is het thema van deze Stille Week. Hoe duister het voor Jezus ook wordt als Hij de weg van het lijden gaat, voor Hem schijnt daar vanaf het begin het licht over. Het licht van Pasen. Het programma voor deze drie dagen downloadt u HIER.

Donderdag 14 april (Witte donderdag) mogen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Aanvangstijd maandag 11 april tot en met donderdag 14 april 19.30 uur.
De kerk is een kwartier voor aanvang open.

Op Goede Vrijdag 15 april is er ‘s morgens een dienst in de Oude Kerk om 09.30 uur, en zijn er ’s avonds diensten in zowel de Oude als de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

Liturgie volkskerstzang

Hier vindt u de liturgie voor de volkskerstzang avond die gehouden wordt op 24-12-2021 om 19:00:
Liturgie volkskerstzang

Nieuwsbericht Coronamaatregelen AK – 2 december 2021

Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Gemeente in coronatijd
De overheid heeft voor de periode van 3 weken een avond-lock-down afgekondigd. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. De maatregelen zijn er op gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen waardoor de verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt. Na 17.00 uur ligt het dagelijks leven grotendeels stil en is nagenoeg alles gesloten. In navolging van de dringende oproep van de overheid aan de kerken en de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

Kerkdiensten
Voor het houden van kerkdiensten na 17.00 uur is het advies tweeledig. Enerzijds wordt geadviseerd deze diensten alleen digitaal te houden en anderzijds wordt de mogelijkheid geboden de aanvangstijd te vervroegen. De eerste optie sluit het meest aan bij de doelstelling om het aantal contactmomenten te verminderen, terwijl de tweede optie het meest rechtdoet aan de samenkomst van de gemeente. Daarbij komt dat het digitaal “bijwonen” van de diensten niet alleen aan een vaste tijd is gebonden. Met ingang van zondag 5 december is het volgende afgesproken:
– Elke zondag zijn er morgendiensten in de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk en De Parel om 09.30 uur.
– Elke zondag is er in de Nieuwe Kerk een middagdienst om 15.30 uur van wijk 1-oost. De avonddienst vervalt.
– Elke zondag vanaf 12 december is er in De Parel een middagdienst om 15.30 uur, afwisselend van wijk 2-Noord en 3-Zuid. De avonddienst vervalt. (Om technische redenen is het niet mogelijk om de avonddienst van 5 december te vervroegen. Deze dienst wordt om 18.00 uur alleen online uitgezonden).
– Elke zondag is er in de Oude Kerk afwisselend een dienst om 15.30 uur en 18.00 uur. De dienst om 15.30 uur is toegankelijk voor gemeenteleden, de dienst van 18.00 uur wordt alleen digitaal uitgezonden.
– Het aanmelden voor de diensten van 09.30 uur en 15.30 uur in de Oude Kerk en De Parel blijft ongewijzigd via meevieren.nl. (zie hieronder)
– Voorlopig geldt deze indeling tot en met zondag 19 december 2021. Indien noodzakelijk wordt dit langer doorgezet.
Voor de middagdiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Na zaterdag 12.00 uur kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. Dit zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheid actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.
Catechese en zondagsschool
Voor de catechisaties geldt dat deze in principe doorgang kunnen vinden, ook na 17.00 uur. Hierbij moet dan wel aan alle basismaatregelen worden voldaan. Dit is niet voor elke groep mogelijk en als de leiding besluit tot (digitale)alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.
De komende zondagen staan voor de zondagsschool in het teken van het oefenen voor het kerstfeest. In verband met de aangepaste aanvangstijden van de middagdiensten, zoekt de leiding naar mogelijkheden om dit op een ander tijdstip in te vullen.

Bijeenkomsten en vergaderingen
Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 december 2021 alle fysieke bijeenkomsten na 17.00 uur van het jeugdwerk, verenigingen, (wijk)Bijbelkringen en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook het samenkomen van huisbijbelkringen is, vanwege de beperking op het aantal gasten thuis, niet mogelijk. Het is niet de bedoeling om dit na 17.00 te verplaatsen naar De Parel, maar geadviseerd wordt om het in kleine omvang of digitaal te organiseren. De mogelijkheden die er zijn voor de kerngroepen worden door de jeugdambtsdragers gecommuniceerd.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis.
Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Bezinningsavond digitaal

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Donderdag 2 december 2021     20.00 uur

Deze avond wordt i.v.m. de maatregelen van de overheid alleen
online via de livestream van de Oude Kerk, kanaal 1 uitgezonden.

Behalve de medewerkers zijn geen gemeenteleden aanwezig.

Gezegende voorbereiding toegewenst!

Download nu de nieuwe HGHG-App!

Geef geplande activiteiten door!

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

We zijn er in het afgelopen jaar met de neus opgedrukt: plannen maken voor een nieuw seizoen is echt onder voorbehoud.
Het gaat erop lijken dat allerlei activiteiten in het komende winterseizoen toch weer voortgang kunnen vinden.

Daarom verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.
Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit in het bestand dat we hiervoor hebben en op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: klopt de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel?
Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het programma voor het nieuwe seizoen, enz.

Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl !

Huwelijkskring van start

Huwelijkskring Klaar voor de Start

Binnenkort trouwen? Pas getrouwd? 

Samen verder met elkaar en met God?

Klaar voor de Start gaat van start op 9 juni!

Zie het uitgebreide bericht onder Verenigingen – Overig – Huwelijkskringen!

 

Pareldienst 18 april 2021