Overig nieuws rondom diensten, activiteiten, clubs en jeugdwerk

Aangepaste kerkdienst as zondag 13-10-2019

D.V. zondag 13 oktober 2019 is er een aangepaste Kerkdienst in Hardinxveld-Giessendam De Commissie Aangepaste Kerkdiensten regio Gorinchem organiseert een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voorganger in de Hervormde Kerk is Ds. A.A.W. Boon

Thema: “Dit deed Ik voor jou”

Met medewerking van: organist A. van Schoonhoven en Club ‘t Lichtpunt

Aanvang 15.00 uur

Adres: Peulenstraat 234 3371 AS Hardinxveld-Giessendam

Connect oktober 2019

Nieuwe Alpha van Start! Wie nodig jij uit?

Op maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.  

Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.  

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:  

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.  
Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.  
Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.  

 

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor.

 

In de folderrekken van de kerk zijn uitnodigingen/folders te vinden. Of vraag er een bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

 

De volgende Alpha start op maandag 23 september 2019, van 19.00 tot 22.uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159)

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou/degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.)

 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

 

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld
(Tel. 0184 616691 / marcokraaijeveld@hotmail.com)

Openingsweekend 2019

 

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

D.V. woensdag 18 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan.
Onze (wijk)predikant Ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: ” Stil voor God”. Uitganspunt Psalm 62 met als kern stilte in de Bijbel en Mattheüs 6: 5-15 vraagt aandacht voor stilte maken in ons dagelijks leven. Een actueel onderwerp daar de noodzakelijke stilte zo vaak ontbreekt.
Maakt voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Pareldienst 8 september

Pareldienst 5 mei

Winnende loten rommelmarkt 2019

Dit zijn de nummers van de winnende loten 2019

 

 1e prijs; 5428               9e prijs; 5798

 2e prijs; 2920.            10e prijs; 4214

 3e prijs; 3716.            11e prijs; 5505

 4e prijs; 1532.            12e prijs; 2351

 5e prijs; 0042.            13e prijs; 1252

 6e prijs; 0753.            14e prijs; 3844

 7e prijs; 0954.            15e prijs; 4820

 8e prijs; 3186

 

Heeft u een winnend lot dan kan u contact opnemen met Ingeborg van Wingerden.

Telefoonnummer; 06-30744271

Pareldienst 7 april 2019