Overig nieuws rondom diensten, activiteiten, clubs en jeugdwerk

Formulieren kampweek 2020

Wijk Noord: Gemeenteavond 12-02-20

Vertrouwenspersonen in onze gemeente

Kerstpraise 15 december 2019

Pareldienst 3-11-19

Programma Pareldienst 3 november 2019

Thema : “Nader tot U”
Voorganger : ds Louis Krüger

Band: Kingdom

1. Kerkenraad komt binnen
2. Afkondiging door ouderling met welkom en mededelingen.
3. Votum en groet
4. Zingen: Opwekking 623 = Laat het huis gevuld zijn
5. Geloofsbelijdenis
6. a) Zingen: Psalm 119 = Psalm project
b) Zingen: Opwekking 587 = U geeft een nieuw lied
7. Gebed
8. Schriftlezing: Richteren 21: 24 & 25
Ruth1:1-6 &14–22
9. Vertonen You tube filmpje
10.Preek: “Nader tot U” (over Ruth en Naomi terug in Bethlehem)
11. a) Zingen Opwekking 830 = Vragen
b) Zingen Opwekking 832 = Jezus overwinnaar
12. Dankgebed
13.Collecte (Band zingt: “Burn the ships”)

14.Zingen: Opwekking 831 = Hemelhoog
15. Zegen
16.Kerkenraad verlaat met voorganger de zaal

Aangepaste kerkdienst as zondag 13-10-2019

D.V. zondag 13 oktober 2019 is er een aangepaste Kerkdienst in Hardinxveld-Giessendam De Commissie Aangepaste Kerkdiensten regio Gorinchem organiseert een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voorganger in de Hervormde Kerk is Ds. A.A.W. Boon

Thema: “Dit deed Ik voor jou”

Met medewerking van: organist A. van Schoonhoven en Club ‘t Lichtpunt

Aanvang 15.00 uur

Adres: Peulenstraat 234 3371 AS Hardinxveld-Giessendam

Connect oktober 2019

Nieuwe Alpha van Start! Wie nodig jij uit?

Op maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.  

Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.  

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:  

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.  
Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.  
Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.  

 

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor.

 

In de folderrekken van de kerk zijn uitnodigingen/folders te vinden. Of vraag er een bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

 

De volgende Alpha start op maandag 23 september 2019, van 19.00 tot 22.uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159)

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou/degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.)

 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

 

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld
(Tel. 0184 616691 / marcokraaijeveld@hotmail.com)

Openingsweekend 2019