‘t Lichtpunt

Wij zijn een club voor mensen uit Hardinxveld-Giessendam met een verstandelijke beperking.

Elke donderdagavond komen we bij elkaar in De Parel.

We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

In de pauze drinken we koffie-thee-melk en praten we gezellig bij met elkaar.

Na de pauze zijn we creatief bezig op allerlei verschillende manieren.

We vieren ook de verjaardagen van de leden en de leiding op onze clubavonden.

Het kerstfeest vieren we gezamenlijk met ouders en familie.

Ook gaan we elk jaar een dagje uit met de bus. Voor 2019 is dat op 28 september, vertrek om 13.00 uur vanaf De Parel; we hopen rond 20.30 uur weer terug te komen.

Op dit moment zijn er 16 leden, in de leeftijd van 13 tot 70 jaar.

Wilt u meer informatie bel dan naar Koos Loeve, 0184-618164  of Agnes van Kekerix, 0184-611748

Leiding: Agnes van Kekerix, Ellen Leenman, Koos Loeve, Willeke Verhoef, Maurice Verheul

Onze afspraken vindt u in Lichtpunt Huishoudelijk reglement 2019

En verder hebben we ook een eigen Toestemmingsverklaring ivm privacywetgeving

Seizoen 2019-2020:

Startavond: donderdag 5 september 2019

Reisje: zaterdag 28 september van 13.00-20.30 uur

Kerstviering: vrijdagavond 20 december 19.30-21.30 uur

Geen club op: 5, 19 en 26 december 2019

2 januari, 9 april (=Stille Week) en Hemelvaartsdag 21 mei 2020

We gebruiken o.a. onze eigen liederenbundel

en de