‘t Lichtpunt

Wij zijn een club voor mensen uit Hardinxveld-Giessendam met een verstandelijke beperking.

Elke donderdagavond komen we bij elkaar in De Parel.

We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

We vieren ook de verjaardagen van de leden en de leiding op onze clubavonden.

Het kerstfeest vieren we gezamenlijk met ouders en familie.

Op dit moment zijn er 14 leden, in de leeftijd van 14 tot 72 jaar.

Wilt u meer informatie bel dan naar Koos Loeve, 0184-618164  of Agnes van Kekerix, 0184-611748

Leiding: Agnes van Kekerix, Ellen Leenman, Koos Loeve, Willeke Verhoef, Maurice Verheul, Ria van Laatum.

Onze afspraken vindt u in Lichtpunt Huishoudelijk reglement 2019

En verder hebben we ook een eigen Toestemmingsverklaring ivm privacywetgeving

Seizoen 2022:

We hopen op 10 maart weer te starten met de clubavonden.

We zijn dankbaar dat dit nu mogelijk is en we kijken er naar uit

om alle clubleden dan te zien en te spreken

Het zal weer in grotere zaal Smaragd (begane grond, achterste zaal) van de Parel zijn.

We proberen nog wel wat afstand te houden.

Clubavonden zullen zijn op donderdagavond van 19.30-20.30 uur: 

10 en 24 maart

7 en 21 april 

12 mei 

2 en 16 juni

We gebruiken o.a. onze eigen liederenbundel

en de