‘t Lichtpunt

Wij zijn een club voor mensen uit Hardinxveld-Giessendam met een verstandelijke beperking.

Elke donderdagavond komen we bij elkaar in De Parel.

We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

We vieren ook de verjaardagen van de leden en de leiding op onze clubavonden.

Het kerstfeest vieren we gezamenlijk met ouders en familie.

Op dit moment zijn er 14 leden, in de leeftijd van 14 tot 72 jaar.

Wilt u meer informatie bel dan naar Koos Loeve, 0184-618164  of Agnes van Kekerix, 0184-611748

Leiding: Agnes van Kekerix, Ellen Leenman, Koos Loeve, Willeke Verhoef, Maurice Verheul, Ria van Laatum.

Onze afspraken vindt u in Lichtpunt Huishoudelijk reglement 2019

En verder hebben we ook een eigen Toestemmingsverklaring ivm privacywetgeving

Seizoen 2021-2022:

Afgelopen donderdag 2 september hebben we voor het eerst sinds 12-3-2020 een clubavond gehad! Heerlijk om weer met elkaar te zingen, o.a. Dit is de dag en Dank U voor de wond’ren die gebeuren. Met elkaar naar de bijbelvertelling geluisterd/gekeken en erover doorgepraat.

We hebben besloten om op een voorzichtige manier door te gaan met de clubavonden:

Tot het einde van het jaar in de grotere zaal Smaragd, om de week en van 19.30-20.30uur.

Een half uurtje korter dus omdat we nog niet gaan knutselen en afstand blijven houden voorlopig.

Clubavond van 19.30-20.30 uur op donderdag:

16 en 30 september

14 en 28 oktober

11 en 25 november

9 december

vrijdag 17 december van 19.30-21.00 u

Eind december zullen we bekijken op welke manier en wanneer er clubavonden in 2022 zullen zijn.

We gebruiken o.a. onze eigen liederenbundel

en de