’t Lichtpunt

Wij zijn een club voor mensen uit Hardinxveld-Giessendam met een verstandelijke beperking.

1x per 14 dagen op donderdagavond komen we bij elkaar in De Parel.

We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

In de pauze drinken we koffie/thee/melk en daarna knutselen we of hebben we een andere activiteit.

Het kerstfeest vieren we gezamenlijk met ouders en familie.

Op dit moment zijn er 15 leden, in de leeftijd van 18 tot 74 jaar.

Wilt u meer informatie bel dan naar Koos Loeve, 0184-618164  of Agnes van Kekerix, 0184-611748

Leiding: Agnes van Kekerix, Koos Loeve, Willeke Verhoef, Maurice Verheul, Ria van Laatum.

Onze afspraken vindt u in Lichtpunt Huishoudelijk Reglement 2023

En verder hebben we ook een eigen Toestemmingsverklaring ivm privacywetgeving

Seizoen 2023-2024:

Clubavonden zijn op donderdagavond van 19.30-20.30 uur: 

Data 2024:
18-1, 1-2, 15-2, 29-2, 14-3, 4-4, 25-4, 16-5, 30-5 
Reisje (middag/avond) zaterdag 23/3

We gebruiken o.a. onze eigen liederenbundel

en de