‘t Lichtpunt

Wij zijn een club voor mensen uit Hardinxveld-Giessendam met een verstandelijke beperking.

1x per 14 dagen op donderdagavond komen we bij elkaar in De Parel.

We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

We vieren ook de verjaardagen van de leden en de leiding op onze clubavonden.

Het kerstfeest vieren we gezamenlijk met ouders en familie.

Op dit moment zijn er 15 leden, in de leeftijd van 16 tot 73 jaar.

Wilt u meer informatie bel dan naar Koos Loeve, 0184-618164  of Agnes van Kekerix, 0184-611748

Leiding: Agnes van Kekerix, Koos Loeve, Willeke Verhoef, Maurice Verheul, Ria van Laatum.

Onze afspraken vindt u in Lichtpunt Huishoudelijk reglement 2019

En verder hebben we ook een eigen Toestemmingsverklaring ivm privacywetgeving

Seizoen 2022:

Op donderdag 15 september 2022 hebben we onze 1e clubavond in het nieuwe seizoen gehad.

Erg fijn om alle clubleden weer te ontmoeten en met elkaar te zingen, te luisteren naar een bijbelverhaal, verjaardagen te vieren en gezellig bij te praten!

Clubavonden zullen zijn op donderdagavond van 19.30-20.30 uur: 

15-9  

29-9
13-10
27-10

3-11  (hier zit maar 1 week tussen)

17-11

1-12
15-12

23-12 Kerstviering

Data voor 2023 worden later vastgesteld.

Het reisje zal in het voorjaar van 2023 worden gepland.

We gebruiken o.a. onze eigen liederenbundel

en de