Aangepaste kerkdienst in Langerak

Datum/Tijd 07-12-2014, 15:30

Categorieën

Thema: “Jezus komt op tijd, kom je ook?”

Voorganger: Ds. J.C.Vel Tromp.

Locatie: Ned.Geref.Kerk, Lekdijk 82a, Langerak