Avonddienst Oude Kerk

Datum/Tijd 14-09-2014, 18:00 - 19:30

LocatieOude Kerk

Categorieën

Gezamenlijke dienst onder verantwoording van wijk 2 Noord of wijk 3 Zuid.

Voorganger: Wijk 3 Zuid, ds.T.C. Guijt

Collecten avonddienst:

1. Kerkrentmeesterlijk beheer – Eredienst
2. Kerkrentmeesterlijk beheer – Onderhoud gebouwen