Jaarvergadering Mannenvereniging met Prof.Dr. Marc de Vries

Datum/Tijd 14-01-2015, 19:30 - 22:00

Categorieën

Jaarvergadering Mannenvereniging met Prof.Dr. Marc de Vries

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” nodigt u hartelijk uit tot het bijwonen van de 81ste jaarvergadering op D.V woensdag 14 januari 2015 in het Hervormd Centrum. Aanvang: 19.30 uur. 

Na de opening en enkele mededelingen zal aansluitend een referaat gehouden worden door

Prof. Dr. M.J. de Vries uit Papendrecht met als titel: Bijbelse bezinning op medische en technologische ontwikkelingen. Een kostbaar goed of een groot gevaar? 

Door de aanwezigheid van allerlei technische middelen worden we voortdurend voor keuzen gesteld: wil ik van die techniek gebruik maken, zo ja met welk doel, en hoe kan ik die techniek verantwoord gebruiken? We hebben het dan over alledaagse dingen als mobieltjes, internet, sociale media, de auto, maar ook over medische technieken. We zijn tegenwoordig helemaal omgeven met die technische middelen en daarom is het zo belangrijk om er bewust mee om te gaan. Ze kunnen onze relatie met God danig in de weg staan maar ze kunnen die ook ondersteunen.

In de lezing worden de verschillende rollen van de techniek in ons dagelijks leven belicht. Techniek is een beeld-vormer en bepaalt in belangrijke mate hoe wij de wereld zien maar ook ons eigen lichaam. De techniek is ook een verleider omdat ze steeds nodigt tot meer gebruik en op die manier verslavend kan werken. Techniek kan ook een ideaalwereld worden, omdat de pretenties steeds vergaander zijn: dankzij de techniek gaan we naar een wereld zonder ziekte, zonder beperkingen qua afstanden, en uiteindelijk zelfs zonder dood.

Alleen in Christus kunnen we weerstand bieden tegen machten die ons van God willen aftrekken en de techniek kan ook zo’n macht zijn. Tegelijk kan in Christus de macht van de techniek ook weer worden tot het oorspronkelijke mandaat, zij het in gebrokenheid en wachtend op de voleinding van de tijd. 

Dr. Marc J. de Vries is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit in Delft.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.  Welkom!

Namens het bestuur.