2e morgendienst Oude Kerk

Datum/Tijd 24-08-2014, 10:45 - 12:15

LocatieOude Kerk

Categorieën

Late morgendienst onder verantwoording van wijk 2 Noord of wijk 3 Zuid.