2e Ochtenddienst Oude Kerk

Datum/Tijd 14-09-2014, 10:45 - 12:15

LocatieOude Kerk

Categorieën

Late morgendienst onder verantwoording van wijk 2 Noord of wijk 3 Zuid.

Voorganger: ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Collecten

Morgendienst:
1. Diaconie – Algemene doeleinden
2. Kerkrentmeesterlijk beheer – Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas:
Oude Kerk, 10.45 uur: Groep A: Corrie v.d. Meijden, Anne van Gelder