vervalt ivm Kerk, School en Gezin

Datum/Tijd 25-01-2015, 10:45 - 12:15

LocatieOude Kerk

Categorieën

Late morgendienst onder verantwoording van wijk 2 Noord of wijk 3 Zuid.