1e Ochtenddienst Oude Kerk

Datum/Tijd 14-09-2014, 09:00 - 10:30

LocatieOude Kerk

Categorieën

Vroege ochtenddienst onder verantwoording van wijk 2 Noord of wijk 3 Zuid: ds. A.T. van Blijderveen

Na de dienst ontmoeting in Herv. Centrum

Collecten

Morgendienst:
1. Diaconie – Algemene doeleinden
2. Kerkrentmeesterlijk beheer – Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas
Oude Kerk, 09.00 uur: Groep A: Carolina Brieffies, Naomi Cornegé, Jantine de Rover