Gebedsteam

Beste gemeenteleden,

Zoals u/jullie waarschijnlijk wel weten, is er binnen onze kerkelijke gemeente een gebedsteam actief. Op diverse momenten in de week, komen mensen bij elkaar om met elkaar te bidden. Ook bidden verschillende mensen tijdens hun eigen stille tijd voor actuele situaties in onze gemeente.

Gebed is het machtige wapen dat Jezus ons zelf aanreikt, om strijdend en toegerust in dit leven te staan. Het gebedsteam  heeft het grote verlangen dat iedereen mag gaan ontdekken welke grote kracht er van gebed uitgaat en met name het met- en voor elkaar bidden. Het verbindt mensen op een heel bijzondere manier aan God en aan elkaar. We mogen dit ervaren en dat is wat ons zo enthousiast en verlangend maakt,om dit met meer mensen te delen en te beleven. Gebed is intiem en kwetsbaar, maar juist daardoor zo verbindend. Een stukje kwetsbaarheid delen, geeft vaak herkenning en begrip.We hebben elkaar zoveel te bieden en we kunnen zoveel leren van elkaar. Elkaar zo in het hart laten kijken, is heel waardevol. Niet alleen bij problemen, verdriet of moeite, maar ook bij uw/jouw zoektocht, verlangen,  blijdschap …..

Tijdens de Pareldiensten van wijk 2 (noord) was er altijd al een gebedsteam aanwezig, om na afloop van de dienst naar toe te gaan. Vanaf D.V. zondag 15 mei willen we dit uit gaan breiden. Tijdens elke dienst van wijk 2 (noord) in de Parel, zal het gebedsteam aanwezig zijn. Ook zullen er bij alle in- en uitgangen in De Parel en in de Oude Kerk gebedsbusjes opgehangen worden, waar leden vanuit de hele gemeentegebedspunten in kunnen doen. Met de informatie die ons ter beschikking komt, zal strikt vertrouwelijk omgegaan worden. Ook kunnen vragen of gebedspunten gemaild worden naar: gebedsteam@hghg.nl

Uit de praktijk blijkt dat mensen een drempel ervaren om na de dienst naar het gebedsteam toe te komen. We begrijpen dat dit tijd nodig heeft en hopen en bidden dat er een band van vertrouwelijkheid en verbondenheid mag ontstaan, waardoor dit juist een vaste- en een toegevoegde waarde mag worden binnen de erediensten. Om mensen tegemoet te komen, wilt het gebedsteam ook de mogelijkheid bieden, in de privésituatie te komen bidden.

Verder willen wij u/jullie uitdagen om niet alleen met elkaar over God te praten (wat overigens heel erg mooi en leerzaam is) maar vooral ook om met elkaar tegen God te praten. Stel jezelf ervoor open om eens met iemand anders te bidden en durf te ervaren hoe bijzonder dat is. Er zijn verschillende gebedsteams waar u/jullie van harte welkom zijn om bij aan te sluiten.

Het is wel goed om te beseffen dat wij geen pastoraal team zijn en geen professionele hulp kunnen bieden. We brengen samen het gebedspunt bij het kruis en daar laten we het ook. Daar heeft Jezus alles volbracht! Daar kunnen we al onze ballast achterlaten en vervolgens verlicht onze weg vervolgen.

God geeft ons aan elkaar, om elkaar tot hand en voet te zijn. Hij gebruikt ook mensen, om dat wat Hij zo graag tegen ons wilt zeggen, te laten horen.

We hopen en bidden dat jullie de stap naar “het met elkaar bidden” durven te zetten en mogen gaan ontdekken welke toegevoegde waarde dit heeft. Wij willen jullie hier graag bij helpen en in meenemen en bidden jullie Gods zegen en nabijheid toe.

Het gebedsteam