Geef geplande activiteiten door!

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

We zijn er in het afgelopen jaar met de neus opgedrukt: plannen maken voor een nieuw seizoen is echt onder voorbehoud.
Het gaat erop lijken dat allerlei activiteiten in het komende winterseizoen toch weer voortgang kunnen vinden.

Daarom verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.
Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit in het bestand dat we hiervoor hebben en op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: klopt de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel?
Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het programma voor het nieuwe seizoen, enz.

Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl !