Gemeente in Coronatid

Beperking aantal kerkgangers in de diensten
Naar aanleiding van de laatste berichtgeving van de overheid en de dringende adviezen van de PKN wordt het aantal bezoekers in de kerkdiensten voorlopig beperkt tot 30. Dit geldt in eerste instante voor de diensten in oktober, maar we hopen nadrukkelijk dat dit van korte duur zal zijn. Voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel kunt u in het registratesysteem volgen welke mogelijkheden er zijn. Over de diensten in de Nieuwe Kerk worden de leden van wijk 1-Oost apart geïnformeerd. Dit besluit is met pijn in het hart genomen, maar we achten het in het geheel van de situate rondom het coronavirus voor nu de juiste keuze. Mocht er op korte termijn nieuwe regelgeving of advies komen zullen we hierop inspelen in de besluitvorming.
Wij vragen u vriendelijk om bij het registreren voor de diensten rekening te houden met deze beperkingen, zodat zoveel mogelijk mensen met enige regelmaat toch een dienst kunnen bijwonen.
Wij atenderen u er nogmaals op dat de garderobes niet mogen worden gebruikt. Uw jas kunt u meenemen de kerk of zaal in.
In aansluitng op het advies van de overheid kunt u een mondmasker dragen tjdens het binnenkomen en uitgaan van de diensten. Als u op uw plaats zit mag deze worden afgedaan. De personen die de bezoekers begeleiden en registreren zullen ook mondmaskers gaan dragen.
Jan Pieter Teeuw, Scriba AK