Gemeente in Coronatijd

Nu de overheid vanaf zaterdag 25 september nieuwe versoepelingen doorvoert in de coronamaatregelen, betekent dit dat ook voor de kerkdiensten de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Hierbij blijft nadrukkelijk het advies: geef elkaar de ruimte en te zorgen voor gepaste afstand. Ook de basisregels zoals handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie blijven onverminderd van belang.

De kerkenraden willen daarom ruimte geven aan alle gemeenteleden om weer veilig de kerkdiensten te bezoeken. Ook voor de mensen, die om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand willen bewaren. In navolging van de adviezen van het CIO en de PKN zijn de hierna genoemdeafspraken  gemaakt voor de Oude Kerk en De Parel:

 

Zondag 26 september

Op deze zondag blijft de huidige situatie nog ongewijzigd en kunt u zich zoals gebruikelijk aanmelden voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel via “Meevieren.nl”.

 

Zondag 3 oktober en verder

Met ingang van zondag 3 oktober hoeft u geen plaats meer te reserveren voor een kerkdienst en worden de zitplaatsen vrijgegeven. U bent van harte welkom in de diensten van iedere wijk. Het aanwijzen van een zitplaats bij binnenkomst en het begeleiden van het verlaten van de kerk blijft gebeuren, zodat ook daarbij een gepaste afstand in achtgenomen kan worden.

 

Als u, om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand wilt bewaren, kunt u zich voor elke dienst aanmelden via “Meevieren.nl” via de website hghg.nl. Op basis van deze aanmeldingen worden dan plaatsen gereserveerd. Bij binnenkomst kunt u dit aangeven bij de dienstdoende coördinatoren. Hierbij willen wij u vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk aan te melden bij diensten van de wijk waarvan u lid bent.

 

Besloten is dat de huidige verdeling van de diensten over de Oude Kerk en De Parel nog tenminste tot einde van dit jaar wordt gehandhaafd. Hiermee kunnen enerzijds voldoende veilige zitplaatsen worden aangeboden en zijn anderzijds onverhoopte aanpassingen weer gemakkelijker te realiseren.Het kort na elkaar houden van diensten in dezelfde ruimte kan ook nog niet vanwege de benodigde tussenliggendeventilatietijd.

 

Tenslotte

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost inmiddels zijn geïnformeerd.

We zijn dankbaar dat de situatie rond het coronavirus nu deze stappen mogelijk maakt, en zien ernaar uit weer als voltallige gemeente bij elkaar te komen in de erediensten. Aan God alle eer!

 

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, Scriba AK