Gemeente in Coronatijd

N.a.v. de persconferentie van vrijdag 26 november en de voorlopige adviezen van de PKN/CIO is besloten om voor komende zondag nog geen aanpassing te doen m.b.t. de kerkdiensten. Volgende week zal er meer duidelijk worden, en wordt u daarover verder geïnformeerd.

 

Jan Pieter Teeuw

scriba AK