Gemeente in coronatijd

Nu de maatregelen zijn aangescherpt tot een volledige lockdown, heeft dit ook gevolgen voor de kerk. In navolging van de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel:

 

Kerkdiensten
De kerkenraden hechten er veel waarde aan om zoveel als mogelijk de kerkdiensten fysiek te laten doorgaan. Tot en met zondag 9 januari betreffen het veelal bijzondere diensten rondom het kerstfeest, de jaarwisseling, doop en bevestiging van ambtsdragers. Hiervoor gelden dan wel aanvullende maatregelen:

Met ingang van eerste kerstdag wordt het aantal aanwezigen in de diensten afgeschaald naar 50 (exclusief“personeel”). Concreet wordt hiervoor dus het aantal te registreren aanwezigen per dienst op “meevieren.nl” op 50 personen ingesteld.
De middagdienst op tweede kerstdag begint om 15.30 uur.
De dienst op oudejaarsavond begint om 19.00 uur.
Met ingang van zondag 2 januari zullen de avonddiensten weer om 18.00 uur beginnen.
Als u gebruik wilt maken van de kinderoppas in de morgendiensten, wordt u verzocht om bij het opgeven op “meevieren.nl” het woord “oppas” achter uw achternaam te vermelden. Afhankelijk van deze opgaven kan dan in de oppas worden voorzien.
Voorlopig gelden deze afspraken tot en met zondag 16 januari 2022.
Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen beperkingen.

 

Tot slot

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt waarover de leden van wijk 1-Oost apart worden geïnformeerd. Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om steeds de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. De vooruitzichten m.b.t. de nieuwe coronavariant zijn zorgelijk, en daarom zullen we ook steeds de actuele situatie blijven volgen.

 

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, Scriba AK