Gemeente in Coronatijd

Nu de beperkingen voor de kerkdiensten langer voortduren zijn er enkele aanvullende afspraken gemaakt m.b.t. het aanmelden via meevieren.nl.

 

Aanmelden kerkdiensten
Met ingang van zondag 2 januari wordt voor de avonddiensten in De Parel in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd,inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Gemeenteleden kunnen zich voor deze diensten gewoon inschrijven maar komen in eerste instantie op de wachtlijst te staan. Bij voldoende ruimtekrijgt u dan alsnog een plaats toegewezen. Naast het uitnodigen van deze groepen voor de avonddiensten in de Parel, zal er ook elke zondagmiddag een groep uitgenodigd worden voor een Rejoice bijeenkomst in de Oude Kerk die op om 14.00 uur begint. E.e.a. zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alleouders ertoe op deze mogelijkheden actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

​​​​​​​​

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK