Gemeente in Coronatijd

Gemeente in coronatijd

In deze tijd van toenemende coronabesmettingen merken we opnieuw dat we de ontwikkelingen niet in onze hand hebben. Ook onze gemeente gaat het virus niet voorbij.

De overheid heeft een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen afgekondigd, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. De uitwerking van alle maatregelen bevat, op het moment van schrijven, nog veel onduidelijkheid en de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit betekent dat voor de kerkenraden ook nog niet alles helder is, en de ontwikkelingen steeds worden gevolgd. Hierna een aantal algemene lijnen.

 

Kerkdiensten
De overheid heeft voor kerkdiensten een uitzondering gemaakt voor het aantal bezoekers dat gelijktijdig in één ruimte mag zijn. Bij gebruik van een registratiesysteem, zoals we dat nu kennen, mogen er zoveel bezoekers komen die op basis van de 1,5 metermaatregel veilig te plaatsen zijn. Op basis van de laatste informatie kan het aantal bezoekers mogelijk op korte termijn moeten worden bijgesteld.Kinderoppas kan gewoon doorgang vinden.

 

Zingen
Zoals eerder gemeld wordt er in de kerkelijke gebouwen onderzoek gedaan naar de samenstelling en circulatie van de lucht om te kijken welke invloed het zingen hierop heeft. De aangescherpte maatregelen betekenen echter dat we hier ook een pas op de plaats willen maken. Voorlopig zal er geen (beperkte) samenzang mogelijk zijn.

 

Bijeenkomsten en vergaderingen

Voor de bijeenkomsten zoals catechese, zondagsschool en jeugdwerk, tot 18 jaar zijn er op dit moment geen aangescherpte maatregelen. Voor bijeenkomsten voor 18 jaar en ouder gelden de maatregelen van 1,5 meter afstand, een maximaal aantal van 30 personen per ruimte en dat de aanwezigen moeten worden geregistreerd. Voor alle bijeenkomsten geldt dat er ook specifieke maatregelen kunnen gelden, afhankelijk van het gebouw waar wordt samengekomen.

Het dringende advies is om niet noodzakelijkebijeenkomsten af te lassen of digitaal vorm te geven. Of een bijeenkomst “noodzakelijk” is, is lastig eenduidig aan te geven, maar ook hierin ligt voor een ieder een eigen verantwoordelijkheid.

 

Besmetting en bijeenkomsten

Het is inmiddels twee keer voorgekomen dat er een persoon met een besmetting, naar achteraf blijkt, aan een kerkdienst heeft deelgenomen. Op basis van de registratie wordt iedereen die een betreffende dienst of bijeenkomst heeft bijgewoond, hiervan per mail op hoogte gebracht met bijbehorende instructie van de GGD. Als u de 1,5 meter afstand in acht heeft genomen, hoeft u zich in principe geen zorgen te maken, en volgt u de gegeven instructie op. Voor de kerkenraad is het niet mogelijk om gedetailleerde informatie over de persoon in kwestie of zijn/haar locatie in de dienst te geven. Een vriendelijk verzoek om hier ook niet naar te vragen. Wijrekenen op uw begrip in dezen.

 

Tot slot

Het is niet mogelijk om voor elke vorm van gemeentewerk precies aan te geven wat dit in de praktijk betekent. Houdt voor nadere berichtgeving de kerkbode, afkondigingen en de website in de gaten.

Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Van Hem is de gemeente, Zijn werk gaat door!

 

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, Scriba AK