Gemeente in Coronatijd

 

Nu de overheid de lock-down opnieuw heeft verlengd, zullen tenminste tot en met 2 maart 2021 de bestaande maatregelen van kracht blijven. Ook voor de gemaakte afspraken binnen de gemeente betekent dit, dat er geen ruimte kan worden gevonden om hierin aanpassingen te doen. De situatie rondom het coronavirus blijft onverminderd zorgelijk en onzeker.

Zoals het ook in de hele maatschappij te merken is, lijken de gevolgen van de maatregelen ook steeds meer een grote maatschappelijke en sociale impact te hebben. Onzekerheid, moedeloosheid, onbegrip en zelfs verzet steken de kop op. Want het duurt nu al zo lang en er lijkt nauwelijks perspectief te zijn. Een kleine aanpassing van de maatregelen voor de één, levert zomaar tientallen vragen op voor de ander. Je kunt er door in verwarring raken.

Dit gaat ook de kerkelijke gemeente niet voorbij. Overal merk je de worsteling over wat er wel niet kan. Het opvolgen van maatregelen en richtlijnen leidt tot verschillende afwegingen en inzichten. Eenduidige oplossingen voor alle situaties zijn er niet. Het lijkt wellicht tegenstrijdig om bijvoorbeeld dringend te adviseren  kerkdiensten digitaal te volgen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden om diensten fysiek bij te wonen. Toch tekent dit juist de verlegenheid waarmee we, met een beroep op ieders verantwoordelijkheid, ruimte willen geven aan de mogelijkheden die de wijkkerkenraden zien.  Laat het ons echter niet verwarren alsof ons iets vreemds overkomt. Ondanks alle omstandigheden gaat de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten door. Laten we dan onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. In dankbaarheid.

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, scriba AK