Gemeente in Coronatijd

In de achterliggende periode hebben we opnieuw meerdere persconferenties gehoord, waarin telkens de boodschap klonk dat er geen ruimte is voor versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. De situatie is te ernstig en te onzeker. Velen hebben dit inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Maar ook de economische, sociale en maatschappelijke gevolgen zijn groot. Stappenplannen, met perspectief voor de komende tijd, blijken mensenwerk, en moeten steeds weer worden bijgesteld. Perspectief komt dan ook niet van beneden, maar van Boven.

 

Wel is het goed om met verwachting te blijven kijken naar de toekomst, en ook na te denken over welke mogelijkheden er zijn, juist ook als er versoepelingen komen. Om hier richting aan te geven is er in overleg met de overheid een routekaart voor kerken opgesteld die voor verschillende risiconiveaus richtlijnen geeft. Binnen de gemeente hebben we afgesproken deze routekaart als leidraad te gebruiken voor mogelijke vervolgstappen. Dit betekent dat we hier verantwoordelijk mee willen omgaan, maar dat niet alle details precies voor onze situatie toepasbaar zijn.

 

Overeenkomstig de routekaart bevinden we ons nu nog in het hoogste risiconiveau, en kunnen er nog geen echte aanpassingen worden gedaan aan de geldende maatregelen. Zodra de situatie het toelaat zullen als eerste verruimingen in het aantal kerkgangers per dienst en de samenzang te verwachten zijn. Inmiddels blijkt ook dat voor bestuurlijke vergaderingen, zoals kerkenraden en colleges, niet alle onderwerpen zich lenen voor digitale vergaderingen. Incidenteel zullen daarom wel weer fysieke vergaderingen worden gehouden, met in achtneming van de basisregels. De routekaart geeft hiervoor ook de benodigde ruimte.

 

Voor jeugd- en kringwerk blijven de mogelijkheden tot fysiek samenkomen echter nog zeer beperkt. Ook voor de zondagsschool zijn de risico’s nog te groot, omdat hier veel kinderen van verschillende bassischolen bij elkaar komen. Om toch met elkaar verbonden te blijven, worden er diverse digitale mogelijkheden aangeboden en wordt er gezocht naar kleinschalige buitenactiviteiten, nu het weer dit vaker toelaat. Ook de jongerenbijeenkomst “Rejoice” is een voorbeeld van het zoeken naar mogelijkheden.

Hopelijk wordt binnen enkele weken duidelijk of het mogelijk is om bijvoorbeeld als Bijbelkring of catechisatiegroep een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Als hiervoor ideeën bestaan, laat dit gerust weten aan uw kerkenraad, zodat we gezamenlijk naar een mogelijkheid kunnen zoeken.

 

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, scriba AK