Gemeente in coronatijd

Nu de coronacijfers verder blijven dalen biedt de Covid-routekaart voor de kerken de mogelijkheid om het aantalpersonen in de kerkdiensten verder op te schalen. Met ingang van zondag 6 juni zullen we daarom het aantal kerkgangers in alle wijken verhogen naar 15% van het aantal zitplaatsen, of maximaal 60 personen per ruimte als dit meer is als de 15%. Concreet betekent dit dat het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem voor de Oude Kerk en De Parel hierop zijn aangepast. Ook voor de Nieuwe Kerk betekent dit verdere verruiming, waarover de gemeenteleden worden geïnformeerd door de wijkkerkenraad. Ook met het oog op de komende Avondmaalszondag (13 juni) stemt deze ontwikkeling dankbaar.

Daarnaast komt er voorzichtig ook meer ruimte voor samenzang in de diensten. In de diensten zal de laatste psalm of lied weer samen worden gezongen.

Voor bijeenkomsten van jongeren tot 18 jaar gelden geen beperkingen ten aanzien van de aantallen, en voor overige bijeenkomsten houden we een maximaal aantal van 30 in acht. Dit betekent dat er, binnen de geldende basisregels, weer ruimte is om fysiek bij elkaar te komen.

We hopen dat verdere versoepelingen spoedig mogelijk zijn zodat ook verdere stappen kunnen worden gezet.​​​​​​​

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, scriba AK