Gemeente in coronatijd

 

Het is inmiddels de tiende zondag dat we als gemeente niet kunnen samenkomen in de kerkgebouwen. We missen hiermee de verbondenheid en niet minder de gezamenlijke eredienst en lofzang tot God. Naarmate deze periode langer duurt, wordt de roep om versoepeling van de maatregelen steeds groter. Hier lijkt de overheid nu plannen voor te maken, waarbij er nog steeds veel onzekerheden zijn. Voor dit moment betekent dit echter dat de kerkenraad nog geen concrete besluiten kan nemen voor de invulling van kerkdiensten met meerdere personen op korte termijn. De voorwaarden hieraan zijn streng, en niet zomaar toepasbaar voor onze gemeente. In gebed om de leiding van de Heilige Geest, mogen we erop vertrouwen dat Hij ons leidt, beschermt en vasthoudt in deze periode. Uw gebed is hierin onmisbaar.