Gemeente uit Coronatijd

De kerkenraad is zeer verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. Dit betekent, dat u zich met ingang van volgende week zondag niet meer hoeft aan te melden voor de diensten, of daarvoor per groep wordt uitgenodigd. Het dragen van mondkapjes tijdens het verplaatsen kan dan ook achterwege gelaten worden. Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer in de kerk en ook de 1,5 meter afstand is dan komen te vervallen. Wel willen we nog enige tijd rekening houden met mensen die, om welke reden dan ook, graag hunplaats innemen waarbij nog steeds voldoende afstand kanworden gehouden. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen dit voor iedere dienst in de Oude Kerk en de Parel aangeven via “meevieren.nl”. Ook in de Nieuwe Kerk worden hiervoor plaatsen gereserveerd.

Vanwege de aangekondigde stapsgewijze versoepelingen gelden voor zondag 20 februari nog de bestaande maatregelen.

​​​​​

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK