Gebedsteam

Als Gebedsteam willen we graag met en voor u bidden en samen luisteren naar wat God zegt.