College van kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters bestaat uit 9 personen, 3 uit elke wijk. (zie informatie over de wijken)

Zij zijn verantwoordelijk voor de kerkelijke gebouwen en al de uitgaven van de gemeente.

U kunt altijd een van de kerkrentmeesters benaderen via de contactgegevens die op de wijk pagina’s staan of via de secretaris: secretaris.cvk@hghg.nl of via kerkrentmeesters@hghg.nl

De Hervormde Gemeente heeft t.b.v. haar activiteiten enkele bankrekeningen bij de SKG in gebruik, t.w.

Bankrekeningen
Algemeen
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

(giften en bijdrage speciale doelen)

NL46RABO0373719566
Vrijwillige bijdragen en bijdragen solidariteitskas
t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxv. inz. Vrijwillige Bijdrage
NL46RABO0373719760
Kerkblad & Kerkradio

t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-H veld inz. Kerkblad en Kerkradio

(abonnement, kosten advertenties, cd’s van preken en bijdrage beluisterde preek)

NL24RABO0373719574

Kerkgebouwen

De gemeente heeft diverse gebouwen in eigendom. Er zijn twee kerken. De Oude Kerk staat aan de Peulenstraat 234 en wordt gebruikt voor de diensten van de wijkgemeenten 2 Noord en 3 Zuid en voor de gemeentebrede diensten. De Nieuwe Kerk staat aan de Nieuweweg 57 en wordt gebruikt voor de diensten van wijkgemeente 1 Oost. Elke wijkgemeente heeft een eigen pastorie die wordt bewoond door de wijkpredikant.

Aan de Vinkeweer 3 staat de pastorie voor wijkgemeente 1 Oost, de pastorie voor wijkgemeente 2 Noord staat aan de Kemphaan 4 en die voor wijkgemeente 3 Zuid aan de Peulenstraat 236. Voor het verenigingswerk en samenkomsten van wijkgemeenten en gemeente is er het verenigingsgebouw “De Parel”. Dit is gevestigd aan de Talmastraat 9. Aan de achterzijde van dit gebouw bevindt zich op nr 11 het Kerkelijk Bureau.

Klik hier om naar de historie van het kerkgebouw te gaan.

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd op Talmastraat 11, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam. Telefonisch is het bereikbaar op 0184 – 611036. Het postadres is Postbus 231, 3370 AE Hardinxveld-Giessendam. E-mailadres: kerkelijkbureau@hghg.nl Het bureau is bereikbaar via het terrein zalencentrum De Parel  (langs hoofdingang) en ligt aan de achterzijde van het centrum. Behoudens op maandagmiddag is het kerkelijk bureau op ongeregelde tijdstippen bezet.

Op het kerkelijk bureau worden de volgende activeiten verricht:

  • voeren financiële administratie van het college van kerkrentmeesters;
  • archiefbeheer;
  • assistentie bij de voorbereidingen van de vergaderingen van het college van kerkrentmeesters;
  • verkoop van collectebonnen.

Voor de koop van collectebonnen is het bureau geopend op maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Met feestdagen en vakanties kunnen andere tijden worden bepaald. Berichtgeving hierover geschiedt via het kerkblad.

Collectebonnen

In de gemeente wordt gebruik gemaakt van collectebonnen. Zij zijn te verkrijgen in 5 soorten op vellen met 20 bonnen. De waarden zijn als volgt (tussen haakjes de waarden per vel): € 0,80 (€ 16,00), € 1,00 (€ 20,00), € 1,25 (€ 25,00), € 1,55 (€ 31,00), € 2,00 (€ 40,00) en € 3,00 (€ 60,00).  Verkoop vindt plaats op maandag van 10.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Eventuele wijzigingen worden in het kerkblad “De Kerk roept” gepubliceerd en in de activiteitenrubriek vermeld. Verzocht wordt een bestelbiljet collectebonnen in te vullen en mee te brengen als men bonnen gaat kopen.

KERKRADIO

Algemeen

De (ere)diensten worden inmiddels ook uitgezonden via internet. Daarnaast kunnen de diensten beluisterd worden met een luisterkastje. In principe wordt dit alleen beschikbaar gesteld aan hen die niet meer (volledig) in staat zijn de diensten te bezoeken, b.v. door ouderdom, ziekte e.d. Ook als men tijdelijk niet in staat is de diensten te bezoeken kan een kastje worden aangevraagd.

De gebruikers van een scanner kunnen meeluisteren met de Oude Kerk op 148,7375 MHz en de Nieuwe Kerk op 153,0375 MHz. 

Contact

De verantwoordelijkheid voor het beheer, de installatie en het toebehoren van de kerkradio ligt bij het college van kerkrentmeesters. die als contactpersonen heeft benoemd:

A. Meerkerk, Boorstraat 6 3371AB
T.C.(Teunis) Meerkerk, Schoutsweer 21,tel 0618797635

Aanvragen van een luisterkastje kan geschieden bij het kerkelijk bureau of de wijkouderling.

Voor vragen over de betaling en administratieve verwerking kan men terecht bij  het kerkelijk bureau, tel. 0184 611036.

Storingen kunnen bij voornoemde personen worden gemeld.

Inleveren van kastjes bij buitengebruikstelling of overlijden kan geschieden op het kerkelijk bureau tijdens de opening voor de verkoop van collectebonnen of na telefonische afspraak.

Voor overige vragen of opmerkingen kan men terecht bij de kerkrentmeester.

Kosten:

Voor het gebruik van het kastje wordt een overeenkomst opgemaakt. Voor het hebben van het kastje is een bedrag van € 5,00 per maand verschuldigd. Dit bedrag wordt per kwartaal op basis van een volmacht voor automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven.