Overzicht diaconie

Algemeen contact Postbus 231

3370 AE

Hardinxveld-Giessendam

 diaconie@hghg.nl
   Bestuurssamenstelling Het bestuur van de Diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen,

bestaande uit 14 leden.

   Moderamen Het moderamen van de diaconie bestaat momenteel uit:

C. M. Don, voorzitter

J. Lemson, secretaris

D. Klein, penningmeester