Beleidsplan en plaatselijke regeling Wijkgemeente 1, Oost

In de wijkkerkenraadsvergadering van juni 2016 is de definitieve versie van het nieuwe beleidsplan vastgesteld voor wijk 1 (oost) voor de periode 2016 t/m 2020.

In dit beleidsplan wordt aangegeven waar de wijkgemeente zich bevindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst.

Deze definitieve versie van het beleidsplan 2016 t/m 2020 is via onderstaande link te downloaden.

Beleidsplan wijk 1 Oost 2016 – 2020

 

Verder is er een plaatselijke regeling, waarin bepaalde zaken volgens de kerkorde moeten worden vastgelegd. Omdat er veranderingen zijn geweest in de kerkorde (veel m.i.v. 2013) en ook enkele andere punten moesten worden aangepast, heeft de wijkkerkenraad na het volgen van het kerkordelijke traject hiervoor eind 2014 een nieuwe versie vastgesteld, die ingaat per 1 januari 2015.

Plaatselijke regeling wijkgemeente 1 (Oost) – 2015