Beleidsplan en plaatselijke regeling Wijkgemeente 1, Oost

 

In de achterliggende periode heeft de kerkenraad het (concept)beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2025 kunnen vaststellen. In dit beleidsplan wordt aangegeven waar de wijkgemeente zich bevindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst. Mocht u vragen hebben over dit beleidsplan dan kunt u die schriftelijk t/m vrijdag 28 augustus doorgeven aan de scriba. In de kerkenraadsvergadering van 5 september zal het beleidsplan definitief vastgesteld worden.

Beleidsplan Wijk 1 Oost 2021 2025

 

Verder is er een plaatselijke regeling, waarin bepaalde zaken volgens de kerkorde moeten worden vastgelegd. Omdat er veranderingen zijn geweest in de kerkorde (veel m.i.v. 2013) en ook enkele andere punten moesten worden aangepast, heeft de wijkkerkenraad na het volgen van het kerkordelijke traject hiervoor eind 2014 een nieuwe versie vastgesteld, die ingaat per 1 januari 2015.

Plaatselijke regeling wijkgemeente 1 (Oost) – 2015