Beleidsplan en plaatselijke regeling Wijkgemeente 1, Oost


In haar vergadering van 6 september 2021 heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2025 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt aangegeven waar de wijkgemeente zich bevindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst.

Beleidsplan Wijk 1 Oost 2021 2025

Verder is er een plaatselijke regeling, waarin bepaalde zaken volgens de kerkorde moeten worden vastgelegd. Omdat er veranderingen zijn geweest in de kerkorde (veel m.i.v. 2013) en ook enkele andere punten moesten worden aangepast, heeft de wijkkerkenraad na het volgen van het kerkordelijke traject hiervoor eind 2014 een nieuwe versie vastgesteld, die ingaat per 1 januari 2015.

Plaatselijke regeling wijkgemeente 1 (Oost) – 2015

Ordinantie 4, artikel 8 (lid 5.) van de kerkorde duidt de plaatselijke regeling aan als ‘regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente’ en stelt dat deze regelingen tenminste zijn:  

De regeling voor de verkiezing van ambtsdragers; 
De regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad; 
De regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. 

Daarnaast wordt er in de plaatselijke regeling beschreven welke specifieke invulling gegeven is op onderdelen van de kerkorde of bijbehorende ordinanties t.a.v. de eredienst, het huwelijk, andere levensverbintenissen, de heilige doop en het heilig avondmaal. 

De kerkenraad heeft de plaatselijke regeling aangepast aan de huidige kerkorde. Ook zijn er enkele aanpassingen gedaan die betrekking hebben op de huidige praktijk van onze wijkgemeente.

Plaatselijke Regeling Wijkgemeente 1 Oost Definitief

Bijlage 1 – Rooster aftreden ambtsdragers

Bijlage 2 – Uitwerking erediensten

Bijlage 3 – Notitie Heilig Avondmaal

Bijlage 4  – Kerkelijke bevestiging/inzegening huwelijk