Beleidsplan en plaatselijke regeling Wijkgemeente 1, Oost

 

In haar vergadering van 6 september 2021 heeft de kerkenraad het beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2025 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt aangegeven waar de wijkgemeente zich bevindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst.

Beleidsplan Wijk 1 Oost 2021 2025

Verder is er een plaatselijke regeling, waarin bepaalde zaken volgens de kerkorde moeten worden vastgelegd. Omdat er veranderingen zijn geweest in de kerkorde (veel m.i.v. 2013) en ook enkele andere punten moesten worden aangepast, heeft de wijkkerkenraad na het volgen van het kerkordelijke traject hiervoor eind 2014 een nieuwe versie vastgesteld, die ingaat per 1 januari 2015.

Plaatselijke regeling wijkgemeente 1 (Oost) – 2015