Israëlzondag DV 6 oktober

Voorafgaand aan de Israëlzondag op D.V. 6 oktober organiseert de commissie Kerk en Israël een Israël avond op D.V. woensdag 2 oktober. Spreker is ds. D. Zadok uit Israël die we uitgenodigd hebben via de Stichting steun Messiasbelijdende Joden. Het onderwerp is: “Jood en heiden één in Christus”. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze. Ds. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Genade en Waarheid in Kanot in Israël.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden. In de pauze of na afloop kunt u producten uit Israël kopen. Iedereen is hartelijk welkom.