Jong en oud van harte welkom!

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze  86ste jaarvergadering die gehouden zal worden op DV woensdag 22 januari 2020 in De  Parel. Aanvang: 19.30 uur.

De gastspreker op deze avond is  Ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht met als thema: Jezus huilde. Een  onderwerp dat onze aandacht zeker waard is.  

Jong en oud van harte welkom!

*Ds. Van der Veen hield een aantal bijbelstudies over het emotionele leven van Jezus en bundelde deze in het boek, Jezus huilde. Jezus kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. De auteur vraagt zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde. Het wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan.