Kerk in Coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd

Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk, en zelfs ruimerdan verwacht, zijn versoepeld, overheerst de dankbaarheid dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen.  Met psalm 68 geven we hier woorden aan: Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.

 

Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen

Deze periode ligt inmiddels bijna achter ons, en daarin zijn verdere voorbereidingen getroffen en plannen uitgewerkt voor de diensten vanaf 1 juli.  De uitwerking verschilt enigszins tussen de diensten in de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Over de praktische invulling in de Nieuwe Kerk (wijk 1 oost) is reeds de nodige informatie gepubliceerd. Dit bericht geeft informatie over de diensten van de wijken 2-noord en 3-zuid in de Oude Kerk.

 

Periode juli en augustus 2020

Met ingang van 5 juli worden er voorlopig 2 diensten per zondag gehouden in de Oude Kerk, op de tijden zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Voorlopig wordt gestart met maximaal 100 aanwezigen. Hoewel er geen maximum meer gesteld is aan het aantal bezoekers, moeten de plannen hierop nog worden aangepast. Zodra dit geregeld is, zal het aantal kunnen worden opgeschaald.

 

Reserveren

Voor het bijwonen van de diensten in de Oude Kerk kunt u plaatsen reserveren via de homepage van de website www.hghg.nl.  Als u niet over internet beschikt kunt u uw reservering telefonisch doorgeven aan de wijkscriba. De telefoonnummers vindt u onder de wijkberichten.

Drie belangrijke aandachtspunten:

1. Uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.
2. U kunt alleen reserveren voor de diensten van de wijk waarvan u lid bent.
3. Houdt er bij het reserveren rekening mee dat u 1 dienst per 4 weken kunt bijwonen. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te kunnen reserveren.

 

Belangrijke punten uit het gebruiksplan

Voor de goede orde in het gebruik van de Oude Kerk is een gebruiksplan opgesteld. Enkele belangrijke punten uit dit plan:

Alleen de hoofdingang aan de Peulenstaat en de ingang aan het Kerkplein worden gebruikt als in- en uitgangen.
Bij de ingang vindt controle plaats van uw reservering, en wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
Het gebruik van de toiletten is tot een absoluut minimum beperkt.
Gemeentezang is voorlopig niet mogelijk.
Houdt ook voor en na de diensten rekening met de “1,5 meter regel”. Samenscholing rondom de kerk is niet toegestaan.
De diensten worden opgenomen en uitgezonden met beeld en geluid via internet. Het is mogelijk dat aanwezigen in beeld komen.
Het volledige protocol is te vinden op de website van de gemeente.

 

Periode na 1 september

Voor deze periode worden de plannen verder uitgewerkt en wordt u later op de hoogte gesteld.

 

Tenslotte

Allen gezegende diensten toegewenst. Jan Pieter Teeuw, scriba AK.