Voor degenen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan, bestaat de mogelijkheid dat ze met een zgn. kerkauto mee kunnen. Het gaat hierbij om vrijwilligers, die mensen met hun eigen auto ophalen, meenemen naar de kerk, en weer terugbrengen.

Er zijn 2 coördinatoren, die dit regelen; als er geen vaste afspraken zijn, wilt u hen als u hiervan gebruik wilt maken tijdig inschakelen? Dan kunnen zij op hun beurt contact opnemen met een van de genoemde vrijwilligers.

U kunt contact opnemen:
Voor de Nieuwe Kerk met de heer W. Tintel, 0184-616957
Voor de Oude Kerk met de heer H. de Ruiter, 06-24453453.